Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1956

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 223.

Party programme

Nationale Unie (1956) Wat is en wil de Nationale Unie op algemeen christelijke grondslag. [Party programme]

Congress documents

VVD (1956) 12e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1956) 13e Algemene Vergadering (9e J.A.V.). [Congress documents]

Annual report

ARP (1956) Jaarverslag ARP 1956. [Annual report]

VVD, JOVD (1956) Jaarverslag JOVD 1955-1956. [Annual report]

VVD (1956) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1956. [Annual report]

PvdA (1956) Jaarverslagen 1954-1956. [Annual report]

Statuten en Reglementen

VVD (1956) Vereniging: Volkspartij voor vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

Speech

PvdA (1956) Toespraak J.M. Willems in de partijraad. [Speech]

Journal article

PvdA (1956) De gevaren van de huidige atoomwapens : een wederwoord, van een militaire medewerker. [Journal article]

PvdA (1956) De zwijgers spreken. [Journal article]

PvdA (1956) Moskou tracht Dostojewski te annexeren. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1956) Hedendaagse waardering voor een Marxist. [Journal article]

Bakker Schut, F. (1956) Het westen ... en overig Nederland. [Journal article]

Banning, W. (1956) De verkiezingen en het politieke protestantisme. [Journal article]

Banning, W. (1956) Onderwijspolitiek. [Journal article]

Barents, J. (1956) Veranderingen in de Russische politiek. [Journal article]

Boasson, J.J. (1956) Het XXe Congres van de Communistische Partij der Sowjet-Unie, 14-15 februari 1956. [Journal article]

Bommer, J. (1956) Volkshuisvesting. [Journal article]

Brand, W. (1956) Verleden en toekomst van Europa. [Journal article]

Brugmans, H. (1956) Utopie ... of visie? [Journal article]

Bruins, E. (1956) Onze strijdkrachten. [Journal article]

Brummelkamp, J. (1956) Het Suezkanaal. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1956) Voortgezette democratisering. [Journal article]

Buskes, J.J. (1956) Het probleem van de christelijke organisatie. [Journal article]

Dijkstra, H. (1956) Socialistisch perspektief in de landbouwpolitiek. [Journal article]

Gelder, H.E. van (1956) De kroniek van P.L. Tak en de jaren 'negentig'. [Journal article]

Goedhart, F.J. (1956) Positie en toekomst van de satellietlanden van Centraal- en Oost-Europa. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1956) De nieuwe partij en het federatief Europa. [Journal article]

Harmsen, J. (1956) De verhouding tot de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Journal article]

Idenburg, P.J.A. (1956) De verhouding Nederland-Indonesië. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1956) Enkele beginselen van jeugdvorming : doel, middelen, leiders. [Journal article]

Janssen Perio, E.M. (1956) Rusland en de politiek van het Westen. [Journal article]

Jong, J.A. de (1956) Over de theorie. [Journal article]

Kaan, A. (1956) De onderhoudsplicht : vermolmende steunbalk. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) De groeiende ontbinding : opmerkingen over de tiende algemene vergadering der Verenigde Naties. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) De pen op papier : vervalste thermometer : antwoord aan de heer H. Raben. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) De toekomst is 'anders'. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Na Boedapest. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Rusland in beweging : de Stalincrisis en de echte crisis. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Verdediging van het Westen. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Voortgezette overwinning. [Journal article]

Kool, F. (1956) [Boekbespreking]. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1956) Ethos en politieke partij. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1956) Volksgemeenschap en verzuiling. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1956) Indrukken van een reis naar India en Pakistan. [Journal article]

Leslie-Miller, J.W.H. (1956) Het politiek aspect van het Nieuw-Guinea vraagstuk. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1956) Het rapport "Bevordering bezitsvorming door sparen". [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1956) Wijzigingen in de loonpolitiek. [Journal article]

Mannoury, J. (1956) Het NVV en zijn gedenkboek. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1956) Nationale in internationale integratie van de landbouw. [Journal article]

Mensink, W. (1956) Tien jaren politiek in gemeenten en provincies. [Journal article]

Mercator (1956) Argentinië : voor en na Peron. [Journal article]

Mey, A. (1956) De menselijke factor in de bedrijfshuishouding. [Journal article]

Mey, A. (1956) Het economisch probleem der sociale verzekering tegen de zorgen van de ouderdom. [Journal article]

Mok, R. (1956) Onze strijdkrachten in een ander licht. [Journal article]

Mozer, A. (1956) Spanje 1956. [Journal article]

Mulder, A. (1956) Rechtsontwikkeling onder leiding van minister Donker. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1956) De ontwikkeling in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1956) De overheidsbedrijven. [Journal article]

Nicolaevsky, Boris I. (1956) Na de grote zuivering. [Journal article]

Observer (1956) Het drama van Tussen-Europa. [Journal article]

Observer (1956) Tito de opvolger van Frans Josef? [Journal article]

Observer (1956) Verrassende verkiezingen in Oostenrijk. [Journal article]

Oosterhuis, H. (1956) Een rechtsorde van de arbeid. [Journal article]

Pais, A. (1956) De Russische bevolkingsgrootte. [Journal article]

Raben, H. (1956) De pen op papier : groei en ontbinding. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1956) De verhouding van de PvdA to de AR en de CH. [Journal article]

Roemers, D. (1956) Om de PBO! [Journal article]

Rubin, H. (1956) Het buitenlandse tijdschrift : meer vrijheid in de Sowjet-Unie? [Journal article]

Ruygers, G. (1956) Christendom en socialisme : de verhouding van PvdA en KVP. [Journal article]

Ruygers, G. (1956) Internationale samenwerking op het gebied der atoomenergie. [Journal article]

Schaerf, Jacques (1956) Communistisch fetisjisme. [Journal article]

Schaper, B.W. (1956) De gelijkheid van kansen. [Journal article]

Schaper, B.W. and Patijn, C.L. (1956) Een rechtzetting. [Journal article]

Scheps, J.H. (1956) De verhouding van de Partij van de Arbeid tot de Communistische Partij Nederland. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1956) Ons beleid ten aanzien van de minder ontwikkelde gebieden. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1956) Welke eisen stelt de samenleving aan het onderwijs? [Journal article]

Scrutator (1956) Een terugblik op de kabinetsformatie. [Journal article]

Stoel, Max van der (1956) De onderneming in de maatschappij. [Journal article]

Tans, J.G. (1956) De katholieken en de verkiezingen. [Journal article]

Tas, S. (1956) Hoe jong zijn de VS ... en hoe vitaal? [Journal article]

Thomassen, W. (1956) De idee van de doorbraak. [Journal article]

Tinbergen, J. (1956) De toegenomen betekenis van onderwijs en opvoeding voor de socialistische beweging. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1956) Het perspectief der cijfers : de tweede aardverschuiving. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1956) Theorie en beweging. [Journal article]

Veer, P. van 't (1956) Ir. Henri Hubertus van Kol. [Journal article]

Veld, J. in 't (1956) Ordening en vrijheid. [Journal article]

Veld, J. in 't (1956) Sowjet-Rusland na Stalins dood. [Journal article]

Vermeer, E. (1956) De Partij van de Arbeid en de regering. [Journal article]

Vermeer, E.A. (1956) Kabinetsformatie. [Journal article]

Vermeer, E.A. (1956) Van kabinetsformatie naar kabinetscrisis. [Journal article]

Vermoeten, W.H. (1956) Enkele aspecten van het politieke gedrag van de bevolking van Amsterdam. [Journal article]

Vondeling, A. (1956) Het landbouw- en voedselvoorzieningsbeleid. [Journal article]

Voogd, J.J. (1956) Signaal op rood : cultuurpolitiek na de bevrijding. [Journal article]

Vos, H. (1956) De Nederlandse Bank en de loonpolitiek. [Journal article]

Walsum, G.E. van (1956) Overheid en kerk. [Journal article]

Wiarda, N.H. (1956) Over de wenselijkheid van een raamwet oorlogsschade. [Journal article]

Wiarda, N.H. (1956) Waarom actieve bewapeningspolitiek? [Journal article]

Wibaut, F. (1956) Volksgezondheid. [Journal article]

Wigbold, H.A. (1956) Toenemend neutralisme. [Journal article]

Williams, David C. (1956) Amerika onder Eisenhouwer. [Journal article]

Williams, David C. (1956) Eisenhower en Stevenson : de strijd der gematigden. [Journal article]

Wolff, S. de (1956) Van Ameringen trok ziedend ten strijde. [Journal article]

Zeelenberg, J. (1956) Bij de dood van mr. L.A. Donker : zijn werken volgen hem na. [Journal article]

Journal volume

ARP (1956) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 26. [Journal volume]

CHU (1956) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 2. [Journal volume]

VVD, JOVD (1956) De Driemaster, jrg. 8. [Journal volume]

KVP (1956) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 10. [Journal volume]

VVD (1956) Liberaal Reveil, jrg. 1. [Journal volume]

PvdA (1956) Paraat, jrg. 10 (1956). [Journal volume]

CPN (1956) Politiek en Cultuur, jrg. 16. [Journal volume]

PvdA (1956) Socialisme en Democratie, jrg. 13. [Journal volume]

VVD (1956) Vrijheid en Democratie, nr's 381-427. [Journal volume]

Election platform

KVP (1956) K.V.P Werkprogram 1956. [Election platform]

SGP (1956) Program. [Election platform]

ARP (1956) Program van Actie. [Election platform]

NOU (1956) Verkiezings-manifest. [Election platform]

VVD (1956) Verkiezingsmanifest. [Election platform]

CHU (1956) Verkiezingsmanifest 1956. [Election platform]

PvdA (1956) Verkiezingsprogram 1956. [Election platform]

GPV (1956) Verkiezingsprogram 1956. [Election platform]

CPN (1956) Verkiezingsprogram 1956. [Election platform]

Nationale Unie (1956) Wat is en wil de Nationale Unie op algemeen christelijke grondslag. [Election platform]

Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)

UNSPECIFIED (1956) De gevaren van de huidige atoomwapens : een wederwoord. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1956) De zwijgers spreken. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1956) Moskou tracht Dostojewski te annexeren. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1956) Statuten vastgesteld in de Algemene Vergadering van 21 september 1917, gewijzigd in de Algemene Vergaderingen van [...] en 13 april 1955. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Albering, L.A.H. (1956) Socialistische partij en Katholieke partij / L.A.H. Albering. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ameringen, A.A. van (1956) Hedendaagse waardering voor een Marxist / A.A. van Ameringen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bakker Schut, F. (1956) Het westen ... en overig Nederland / F. Bakker Schut. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Banning, W. (1956) De verkiezingen en het politieke protestantisme / W. Banning. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Banning, W. (1956) Onderwijspolitiek / W. Banning. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Barents, J. (1956) Veranderingen in de Russische politiek / J. Barents. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boasson, J.J. (1956) Het XXe Congres van de Communistische Partij der Sowjet-Unie, 14-15 februari 1956 / J.J. Boasson. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bommer, J. (1956) Volkshuisvesting / J. Bommer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brand, W. (1956) Verleden en toekomst van Europa / W. Brand. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brautigam, Gerda (1956) 'Neus' voor politiek, geen gladde politicus / Gerda Brautigam. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brugmans, H. (1956) Utopie ... of visie? / H. Brugmans. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bruins, E. (1956) Onze strijdkrachten / E. Bruins. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brummelkamp, J. (1956) Het Suezkanaal / J. Brummelkamp. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Burger, J.A.W. (1956) Voortgezette democratisering / J.A.W. Burger. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Buskes, J.J. (1956) Het probleem van de christelijke organisatie / J.J. Buskes. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dijkstra, H. (1956) Socialistisch perspektief in de landbouwpolitiek / H. Dijkstra. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Gelder, H.E. van (1956) De Kroniek van P.L. Tak en de jaren 'negentig' / H.E. van Gelder. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Goedhart, F.J. (1956) Positie en toekomst van de satellietlanden van Centraal- en Oost-Europa /. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Goes van Naters, M. van der (1956) De nieuwe partij en het federatief Europa / M. van der Goes van Naters. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Harmsen, J. (1956) De verhouding tot de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie / J. Harmsen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Idenburg, P.J.A. (1956) De verhouding Nederland-Indonesie / P.J.A. Idenburg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Idenburg, Ph.J. (1956) Enkele beginselen van jeugdvorming : doel, middelen, leiders / Ph.J. Idenburg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Janssen Perio, E.M. (1956) Rusland en de politiek van het Westen / E.M. Janssen Perio. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jong, J.A. de (1956) Over de theorie / J.A. de Jong. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kaan, A. (1956) De onderhoudsplicht : vermolmende steunbalk / A. Kaan. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kadt, J. de (1956) De groeiende ontbinding : opmerkingen over de tiende algemene vergadering der Verenigde Naties / J. de Kadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kadt, J. de (1956) De pen op papier : vervalste thermometer : antwoord aan de heer H. Raben / J. de Kadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kadt, J. de (1956) De toekomst is "anders" / J. de Kadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kadt, J. de (1956) Na Boedapest / J. de Kadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kadt, J. de (1956) Rusland in beweging : de Stalincrisis en de echte crisis / J. de Kadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kadt, J. de (1956) Verdediging van het Westen / J. de Kadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kadt, J. de (1956) Voortgezette overwinning / J. de Kadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kool, F. (1956) [Boekbespreking] / F. Kool. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kruijt, J.P. (1956) Ethos en politieke partij / J.P. Kruijt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kruijt, J.P. (1956) Volksgemeenschap en verzuiling / J.P. Kruijt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lee, J.J. van der (1956) Indrukken van een reis naar India en Pakistan / J.J. van der Lee. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Leslie-Miller, J.W.H. (1956) Het politiek aspect van het Nieuw-Guinea vraagstuk / J.W.H. Leslie-Miller. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lier, Th.J.A.M. van (1956) Het rapport "Bevordering bezitsvorming door sparen" / Th.J.A.M. van Lier. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lier, Th.J.A.M. van (1956) Wijzigingen in de loonpolitiek / Th.J.A.M. van Lier. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mannoury, J. (1956) Het NVV en zijn gedenkboek / J. Mannoury. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mansholt, S.L. (1956) Nationale in internationale integratie van de landbouw / S.L. Mansholt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mensink, W. (1956) Tien jaren politiek in gemeenten en provincies / W. Mensink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mercator (1956) Argentinie : voor en na Peron / Mercator. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mey, A. (1956) De menselijke factor in de bedrijfshuishouding / A. Mey. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mey, A. (1956) Het economisch probleem der sociale verzekering tegen de zorgen van de ouderdom / A. Mey. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mok, R. (1956) Onze strijdkrachten in een ander licht / R. Mok. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mozer, A. (1956) Spanje 1956 / A. Mozer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mulder, A. (1956) Rechtsontwikkeling onder leiding van minister Donker / A. Mulder. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nederhorst, G.M. (1956) De ontwikkeling in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal / G.M. Nederhorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nederhorst, G.M. (1956) De overheidsbedrijven / G.M. Nederhorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nicolaevsky, Boris I. (1956) Na de grote zuivering / Boris I. Nicolaevsky. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Observer (1956) Het drama van Tussen-Europa / Observer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Observer (1956) Tito de opvolger van Frans Josef? / Observer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Observer (1956) Verrassende verkiezingen in Oostenrijk / Observer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Oosterhuis, H. (1956) Een rechtsorde van de arbeid / H. Oosterhuis. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Pais, A. (1956) De Russische bevolkingsgrootte / A. Pais. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Raben, H. (1956) De pen op papier : groei en ontbinding / H. Raben. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rhijn, A.A. van (1956) De verhouding van de PvdA to de AR en de CH / A.A. van Rhijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Roemers, D. (1956) Om de PBO! / D. Roemers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rubin, H. (1956) Het buitenlandse tijdschrift : meer vrijheid in de Sowjet-Unie? / H. Rubin. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruygers, G. (1956) Christendom en socialisme : de verhouding van PvdA en KVP / G. Ruygers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruygers, G. (1956) Internationale samenwerking op het gebied der atoomenergie / G. Ruygers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schaerf, Jacques (1956) Communistisch fetisjisme / Jacques Schaerf. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schaper, B.W. (1956) De gelijkheid van kansen / B.W. Schaper. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schaper, B.W. and Patijn, C.L. (1956) Een rechtzetting / B.W. Schaper en C.L. Patijn!071392505! [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Scheps, J.H. (1956) De verhouding van de Partij van de Arbeid tot de Communistische Partij Nederland / J.H. Scheps. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schermerhorn, W. (1956) Ons beleid ten aanzien van de minder ontwikkelde gebieden / W. Schermerhorn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schermerhorn, W. (1956) Welke eisen stelt de samenleving aan het onderwijs? / W. Schermerhorn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Scrutator (1956) Een terugblik op de kabinetsformatie / Scrutator. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Stoel, Max van der (1956) De onderneming in de maatschappij / M. van der Stoel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tans, J.G. (1956) De katholieken en de verkiezingen / J.G. Tans. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tas, S. (1956) Hoe jong zijn de VS ... en hoe vitaal? / S. Tas. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Thomassen, W. (1956) De idee van de doorbraak / W. Thomassen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tinbergen, J. (1956) De toegenomen betekenis van onderwijs en opvoeding voor de socialistische beweging / J. Tinbergen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Uyl, J.M. den (1956) Het perspectief der cijfers : de tweede aardverschuiving / J.M. den Uyl. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Uyl, J.M. den (1956) Theorie en beweging / J.M. den Uyl. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veer, P. van 't (1956) Ir. Henri Hubertus van Kol / P. van 't Veer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veld, J. in 't (1956) Ordening en vrijheid / J. in 't Veld. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veld, J. in 't (1956) Sowjet-Rusland na Stalins dood / J. in 't Veld. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vermeer, E. (1956) De Partij van de Arbeid en de regering / E. Vermeer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vermeer, E.A. (1956) Kabinetsformatie / E.A. Vermeer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vermeer, E.A. (1956) Van kabinetsformatie naar kabinetscrisis / E.A. Vermeer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vermoeten, W.H. (1956) Enkele aspecten van het politieke gedrag van de bevolking van Amsterdam / W.H. Vermoeten. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vondeling, A. (1956) Het landbouw- en voedselvoorzieningsbeleid / A. Vondeling. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Voogd, J.J. (1956) Signaal op rood : cultuurpolitiek na de bevrijding / J.J. Voogd. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vos, H. (1956) De Nederlandse Bank en de loonpolitiek / H. Vos. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Walsum, G.E. van (1956) Overheid en kerk / G.E. van Walsum. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wiarda, N.H. (1956) Over de wenselijkheid van een raamwet oorlogsschade / N.H. Wiarda. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wiarda, N.H. (1956) Waarom actieve bewapeningspolitiek? / N.H. Wiarda. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wibaut, F. (1956) Volksgezondheid / F. Wibaut. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wigbold, H.A. (1956) Toenemend neutralisme / H.A. Wigbold. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Williams, David C. (1956) Amerika onder Eisenhouwer / David C. Williams. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Williams, David C. (1956) Eisenhower en Stevenson : de strijd der gematigden / David C. Williams. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wolff, S. de (1956) Van Ameringen trok ziedend ten strijde / S. de Wolff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Zeelenberg, J. (1956) Bij de dood van mr. L.A. Donker : zijn werken volgen hem na / J. Zeelenberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

This list was generated on Thu Dec 3 01:10:04 2020 CET.