Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1956

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 126.

ARP

ARP (1956) Nederlandse Gedachten, jrg. 12. [Journal volume]

ARP (1956) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 26. [Journal volume]

ARP (1956) Jaarverslag ARP 1956. [Annual report]

ARP (1956) Program van Actie. [Election platform]

CHU

CHU (1956) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 1. [Journal volume]

CHU (1956) Verkiezingsmanifest 1956. [Election platform]

CPN

CPN (1956) Politiek en Cultuur, jrg. 16. [Journal volume]

CPN (1956) Verkiezingsprogram 1956. [Election platform]

Christelijke Volkspartij

Christelijke Volkspartij (1956) Program van de Christelijke Volkspartij. [Party programme]

GPV

GPV (1956) Verkiezingsprogram 1956. [Election platform]

KVP

KVP (1956) K.V.P Werkprogram 1956. [Election platform]

KVP (1956) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 10. [Journal volume]

NOU

NOU (1956) Verkiezings-manifest. [Election platform]

Nationale Unie

Nationale Unie (1956) Wat is en wil de Nationale Unie op algemeen christelijke grondslag. [Party programme]

Nationale Unie (1956) Wat is en wil de Nationale Unie op algemeen christelijke grondslag. [Election platform]

PvdA

PvdA (1956) De gevaren van de huidige atoomwapens : een wederwoord, van een militaire medewerker. [Journal article]

PvdA (1956) De zwijgers spreken. [Journal article]

PvdA (1956) Moskou tracht Dostojewski te annexeren. [Journal article]

PvdA (1956) Jaarverslagen 1954-1956. [Annual report]

PvdA (1956) Paraat, jrg. 11. [Journal volume]

PvdA (1956) Socialisme en Democratie, jrg. 13. [Journal volume]

PvdA (1956) Toespraak J.M. Willems in de partijraad. [Speech]

PvdA (1956) Verkiezingsprogram 1956. [Election platform]

Ameringen, A.A. van (1956) Hedendaagse waardering voor een Marxist. [Journal article]

Bakker Schut, F. (1956) Het westen ... en overig Nederland. [Journal article]

Banning, W. (1956) De verkiezingen en het politieke protestantisme. [Journal article]

Banning, W. (1956) Onderwijspolitiek. [Journal article]

Barents, J. (1956) Veranderingen in de Russische politiek. [Journal article]

Boasson, J.J. (1956) Het XXe Congres van de Communistische Partij der Sowjet-Unie, 14-15 februari 1956. [Journal article]

Bommer, J. (1956) Volkshuisvesting. [Journal article]

Brand, W. (1956) Verleden en toekomst van Europa. [Journal article]

Brugmans, H. (1956) Utopie ... of visie? [Journal article]

Bruins, E. (1956) Onze strijdkrachten. [Journal article]

Brummelkamp, J. (1956) Het Suezkanaal. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1956) Voortgezette democratisering. [Journal article]

Buskes, J.J. (1956) Het probleem van de christelijke organisatie. [Journal article]

Dijkstra, H. (1956) Socialistisch perspektief in de landbouwpolitiek. [Journal article]

Gelder, H.E. van (1956) De kroniek van P.L. Tak en de jaren 'negentig'. [Journal article]

Goedhart, F.J. (1956) Positie en toekomst van de satellietlanden van Centraal- en Oost-Europa. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1956) De nieuwe partij en het federatief Europa. [Journal article]

Harmsen, J. (1956) De verhouding tot de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Journal article]

Idenburg, P.J.A. (1956) De verhouding Nederland-Indonesië. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1956) Enkele beginselen van jeugdvorming : doel, middelen, leiders. [Journal article]

Janssen Perio, E.M. (1956) Rusland en de politiek van het Westen. [Journal article]

Jong, J.A. de (1956) Over de theorie. [Journal article]

Kaan, A. (1956) De onderhoudsplicht : vermolmende steunbalk. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) De groeiende ontbinding : opmerkingen over de tiende algemene vergadering der Verenigde Naties. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) De pen op papier : vervalste thermometer : antwoord aan de heer H. Raben. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) De toekomst is 'anders'. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Na Boedapest. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Rusland in beweging : de Stalincrisis en de echte crisis. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Verdediging van het Westen. [Journal article]

Kadt, J. de (1956) Voortgezette overwinning. [Journal article]

Kool, F. (1956) [Boekbespreking]. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1956) Ethos en politieke partij. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1956) Volksgemeenschap en verzuiling. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1956) Indrukken van een reis naar India en Pakistan. [Journal article]

Leslie-Miller, J.W.H. (1956) Het politiek aspect van het Nieuw-Guinea vraagstuk. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1956) Het rapport "Bevordering bezitsvorming door sparen". [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1956) Wijzigingen in de loonpolitiek. [Journal article]

Mannoury, J. (1956) Het NVV en zijn gedenkboek. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1956) Nationale in internationale integratie van de landbouw. [Journal article]

Mensink, W. (1956) Tien jaren politiek in gemeenten en provincies. [Journal article]

Mercator (1956) Argentinië : voor en na Peron. [Journal article]

Mey, A. (1956) De menselijke factor in de bedrijfshuishouding. [Journal article]

Mey, A. (1956) Het economisch probleem der sociale verzekering tegen de zorgen van de ouderdom. [Journal article]

Mok, R. (1956) Onze strijdkrachten in een ander licht. [Journal article]

Mozer, A. (1956) Spanje 1956. [Journal article]

Mulder, A. (1956) Rechtsontwikkeling onder leiding van minister Donker. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1956) De ontwikkeling in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1956) De overheidsbedrijven. [Journal article]

Nicolaevsky, Boris I. (1956) Na de grote zuivering. [Journal article]

Observer (1956) Het drama van Tussen-Europa. [Journal article]

Observer (1956) Tito de opvolger van Frans Josef? [Journal article]

Observer (1956) Verrassende verkiezingen in Oostenrijk. [Journal article]

Oosterhuis, H. (1956) Een rechtsorde van de arbeid. [Journal article]

Pais, A. (1956) De Russische bevolkingsgrootte. [Journal article]

Raben, H. (1956) De pen op papier : groei en ontbinding. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1956) De verhouding van de PvdA to de AR en de CH. [Journal article]

Roemers, D. (1956) Om de PBO! [Journal article]

Rubin, H. (1956) Het buitenlandse tijdschrift : meer vrijheid in de Sowjet-Unie? [Journal article]

Ruygers, G. (1956) Christendom en socialisme : de verhouding van PvdA en KVP. [Journal article]

Ruygers, G. (1956) Internationale samenwerking op het gebied der atoomenergie. [Journal article]

Schaerf, Jacques (1956) Communistisch fetisjisme. [Journal article]

Schaper, B.W. (1956) De gelijkheid van kansen. [Journal article]

Schaper, B.W. and Patijn, C.L. (1956) Een rechtzetting. [Journal article]

Scheps, J.H. (1956) De verhouding van de Partij van de Arbeid tot de Communistische Partij Nederland. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1956) Ons beleid ten aanzien van de minder ontwikkelde gebieden. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1956) Welke eisen stelt de samenleving aan het onderwijs? [Journal article]

Scrutator (1956) Een terugblik op de kabinetsformatie. [Journal article]

Stoel, Max van der (1956) De onderneming in de maatschappij. [Journal article]

Tans, J.G. (1956) De katholieken en de verkiezingen. [Journal article]

Tas, S. (1956) Hoe jong zijn de VS ... en hoe vitaal? [Journal article]

Thomassen, W. (1956) De idee van de doorbraak. [Journal article]

Tinbergen, J. (1956) De toegenomen betekenis van onderwijs en opvoeding voor de socialistische beweging. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1956) Het perspectief der cijfers : de tweede aardverschuiving. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1956) Theorie en beweging. [Journal article]

Veer, P. van 't (1956) Ir. Henri Hubertus van Kol. [Journal article]

Veld, J. in 't (1956) Ordening en vrijheid. [Journal article]

Veld, J. in 't (1956) Sowjet-Rusland na Stalins dood. [Journal article]

Vermeer, E. (1956) De Partij van de Arbeid en de regering. [Journal article]

Vermeer, E.A. (1956) Kabinetsformatie. [Journal article]

Vermeer, E.A. (1956) Van kabinetsformatie naar kabinetscrisis. [Journal article]

Vermoeten, W.H. (1956) Enkele aspecten van het politieke gedrag van de bevolking van Amsterdam. [Journal article]

Vondeling, A. (1956) Het landbouw- en voedselvoorzieningsbeleid. [Journal article]

Voogd, J.J. (1956) Signaal op rood : cultuurpolitiek na de bevrijding. [Journal article]

Vos, H. (1956) De Nederlandse Bank en de loonpolitiek. [Journal article]

Walsum, G.E. van (1956) Overheid en kerk. [Journal article]

Wiarda, N.H. (1956) Over de wenselijkheid van een raamwet oorlogsschade. [Journal article]

Wiarda, N.H. (1956) Waarom actieve bewapeningspolitiek? [Journal article]

Wibaut, F. (1956) Volksgezondheid. [Journal article]

Wigbold, H.A. (1956) Toenemend neutralisme. [Journal article]

Williams, David C. (1956) Amerika onder Eisenhouwer. [Journal article]

Williams, David C. (1956) Eisenhower en Stevenson : de strijd der gematigden. [Journal article]

Wolff, S. de (1956) Van Ameringen trok ziedend ten strijde. [Journal article]

Zeelenberg, J. (1956) Bij de dood van mr. L.A. Donker : zijn werken volgen hem na. [Journal article]

SGP

SGP (1956) Program. [Election platform]

VVD

VVD (1956) 12e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1956) 13e Algemene Vergadering (9e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1956) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1956. [Annual report]

VVD (1956) Liberaal Reveil, jrg. 1. [Journal volume]

VVD (1956) Vereniging: Volkspartij voor vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1956) Verkiezingsmanifest. [Election platform]

VVD (1956) Vrijheid en Democratie, nr's 381-427. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1956) De Driemaster, jrg. 8. [Journal volume]

VVD, JOVD (1956) Jaarverslag JOVD 1955-1956. [Annual report]

This list was generated on Tue May 30 07:24:43 2023 CEST.