Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1954

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 99.

Party programme

Protestantsche Unie (1954) Program van Beginselen. [Party programme]

Congress documents

VVD (1954) 10e Algemene Vergadering (7e J.A.V.). [Congress documents]

Annual report

CHU (1954) Jaarboekje 1955/56. [Annual report]

VVD, JOVD (1954) Jaarverslag JOVD 1953-1954. [Annual report]

VVD (1954) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1954. [Annual report]

PvdA (1954) Jaarverslagen 1952-1954. [Annual report]

Statuten en Reglementen

Protestantsche Unie (1954) Statuten van de vereniging. [Statuten en Reglementen]

Protestantsche Unie (1954) Statuten van de Vereniging "De Protestantse Unie", gevestigd te 's Gravenhage. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1954) Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement Candidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

Speech

ARP (1954) Aanbieding van het jubileumgeschenk. [Speech]

ARP (1954) De Anti-Revolutionaire Partij in haar Nationale betekenis. [Speech]

ARP (1954) In de weegschaal van gezag en vrijheid. [Speech]

ARP (1954) Om te gedenken. [Speech]

ARP (1954) Op de langere duur. [Speech]

ARP (1954) Persoon en partij. [Speech]

VVD (1954) Verkiezingstoespraak P.J. Oud. [Speech]

ARP (1954) Voort varen! [Speech]

Journal article

PvdA (1954) Economische integratie. [Journal article]

Al, B. (1954) Socialisme en cultuur. [Journal article]

Banning, W. (1954) De discussie Katholicisme-socialisme. [Journal article]

Banning, W. (1954) De stichting van de PvdA : waarom het ging. [Journal article]

Banning, W. (1954) Het mandement der bisschoppen. [Journal article]

Banning, W. (1954) Kanttekeningen bij de Algemene Beschouwingen en de brochure-Schippers. [Journal article]

Banning, W. (1954) Opnieuw het humanisme in de politiek. [Journal article]

Barents, J. (1954) Het bijgeloof van de kabinetscrisis. [Journal article]

Barents, J. (1954) Slepende kabinetten. [Journal article]

Barents, J. (1954) Ter verdediging van de gemassificeerde asfaltmens : een minderheidsnota. [Journal article]

Berger, J.J.A. (1954) De ouderdomsverzekering in Nederland. [Journal article]

Bomhoff, J.G. (1954) Over de E.D.G. : een tegenstem. [Journal article]

Bommer, J. (1954) Het interieur van de volkswoning. [Journal article]

Broekhuizen, J.C. van (1954) De integratie van Duitsland in Europa. [Journal article]

Brongersma, E. (1954) Het Nederlandse socialisme : dient de Katholiek het principieel te verwerpen? [Journal article]

Buskes, J.J. (1954) De crisis der democratie. [Journal article]

Buskes, J.J. (1954) Leger en school. [Journal article]

Daams, F.H.J.M. (1954) Specifiek Katholieke critiek op socialistische economische opvattingen? [Journal article]

Drees, W. (1954) Het bijgeloof van de kabinetscrisis. [Journal article]

Ferro, H. (1954) Marktonderzoek en socialisme. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1954) De bovennationale gemeenschap. [Journal article]

Gregoor, N. (1954) Problemen in en om de moderne beeldende kunst. [Journal article]

Haveman, R.P. (1954) De Koude oorlog en de geestelijke vrijheid. [Journal article]

Hornstra, R. (1954) Het vrije beroep van de arts. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1954) Bezwaren tegen het ontworpen radiobestel. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1954) De schoolstrijd in Engeland. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1954) De schoolstrijd in Frankrijk. [Journal article]

Jong (Edz.), Fr. de (1954) Marxistisch socialisme? [Journal article]

Jong (Edz.), Fr. de (1954) Van ruw tot geslepen : de geestelijke betekenis van de ANDB voor de geschiedenis van Amsterdam. [Journal article]

Kaan, A. (1954) Diaconale en overheidszorg. [Journal article]

Kadt, J. de (1954) Balans van Berlijn : vrede met ere? [Journal article]

Kadt, J. de (1954) De donkere kant van de UNO : opmerkingen over de Achtste Algemene Vergadering. [Journal article]

Kadt, J. de (1954) Geen München, maar... : het accoord van Genève. [Journal article]

Kadt, J. de (1954) Saks redivivus, en het spook der dialectiek. [Journal article]

Kohnstamm, M. (1954) Droom en werkelijkheid. [Journal article]

Kuin, P. (1954) Engeland en Europa. [Journal article]

Kuin, P. (1954) Over revaluatie. [Journal article]

Kupers, E. (1954) Een pionier ging heen : bij de dood van Kees Woudenberg. [Journal article]

Lichtenveldt, J.H. (1954) De premie voor de wachtgeld en werkloosheidsverzekering. [Journal article]

Lichtenveldt, J.H. (1954) De premie voor de wachtgeld- en werkloosheidverzekering. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1954) Grenzen der verdraagzaamheid. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1954) Ontoereikendheid van socialistische doelstellingen? [Journal article]

Mozer, A. (1954) Nationaal of internationaal socialisme? [Journal article]

Mozer, A. (1954) Voor en na de E.D.G. [Journal article]

Observer (1954) Centraal- en Oost-Europa en het streven naar eenwording van Europa. [Journal article]

Pels, P.S. (1954) Tussen kapitalisme en syndicalisme : de vakbeweging op een tweesprong? [Journal article]

Rengelink, J.W. (1954) Het omroepbestel : autocratische of democratische cultuurvorming? [Journal article]

Reve, K. van het (1954) Sovjet-annexatie der klassieken. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1954) Op het grensgebied van economie en religie. [Journal article]

Roemers, D. (1954) De loonpolitiek. [Journal article]

Rozemond, S. (1954) Christelijk Sociale Conferentie 1952. [Journal article]

Ruygers, G. (1954) Europese integratie. [Journal article]

Ruygers, G. (1954) Licht en donker over de Verenigde Naties : de achtste Algemene Vergadering. [Journal article]

Ruygers, G. (1954) Omtrekken Europese partijvorming. [Journal article]

Samkalden, I. (1954) De democratische contrôle op de supra-nationale organen. [Journal article]

Samkalden, I. (1954) Over het wetsontwerp Economische Mededinging. [Journal article]

Sanders, P. (1954) Functionele taakverdeling : de verhouding van partij-organen en Kamerfracties, zowel onderling als tegenover de ministers-partijgenoten. [Journal article]

Sluyser, M. (1954) Het "inleidend" artikel : een bijdrage tot de discussie omtrent de hangende wijziging van de Grondwet. [Journal article]

Sluyser, M. (1954) Nehemia de Lieme. [Journal article]

Steigenga, W. (1954) Het wereldbevolkingscongres te Rome. [Journal article]

Tinbergen, J. (1954) De voorspelling en de beïnvloeding van de conjunctuur. [Journal article]

Toma, Valentin (1954) Boeren en kolchosen in Oost-Europa. [Journal article]

Topalovich, Z. (1954) De val van Milovan Djilas : is Zuidslavië op weg naar de democratie? [Journal article]

Uyl, J.M. den (1954) Kerk en maatschappelijk denken. [Journal article]

Verburg, M.C. (1954) Afsluiting der zeegaten : overzicht van de consequenties. [Journal article]

Verkade, W. (1954) Bevrijdingsoorlog of bevrijdingspolitiek : antwoord aan J.G.Bomhof. [Journal article]

Verkade, W. (1954) Van doorbraak en integratie. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1954) Liefdeloos en waardeloos. [Journal article]

Vos, H. (1954) De verkiezingsuitslag. [Journal article]

Vos, H. (1954) Over de ouderdomsvoorziening. [Journal article]

Vos, H. and Banning, W. and Ruygers, G. and Stufkens, N. and Schermerhorn, W. and Burger, J.A.W. and Drees, W. (1954) Het mandement. [Journal article]

Wansink, D.J. (1954) De ontwikkeling van de mannelijke fabrieksjeugd. [Journal article]

Waslander, H.B.J. (1954) Het SER-rapport critisch bezien. [Journal article]

Journal volume

ARP (1954) Nederlandsche Gedachten, jrg. 10. [Journal volume]

ARP (1954) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 24. [Journal volume]

VVD, JOVD (1954) De Driemaster, jrg. 6. [Journal volume]

KVP (1954) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 8. [Journal volume]

PvdA (1954) Paraat, jrg. 9. [Journal volume]

CPN (1954) Politiek en Cultuur, jrg. 9. [Journal volume]

PvdA (1954) Socialisme en Democratie, jrg. 11. [Journal volume]

VVD (1954) Vrijheid en Democratie, nr's 286-332. [Journal volume]

Varia

VVD, JOVD (1954) Open brief van de JOVD aan de VVD. [Varia]

This list was generated on Mon Dec 11 16:53:22 2023 CET.