Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1954

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W
Number of items: 72.

A

Al, B. (1954) Socialisme en cultuur. [Journal article]

B

Banning, W. (1954) De discussie Katholicisme-socialisme. [Journal article]

Banning, W. (1954) De stichting van de PvdA : waarom het ging. [Journal article]

Banning, W. (1954) Het mandement der bisschoppen. [Journal article]

Banning, W. (1954) Kanttekeningen bij de Algemene Beschouwingen en de brochure-Schippers. [Journal article]

Banning, W. (1954) Opnieuw het humanisme in de politiek. [Journal article]

Barents, J. (1954) Het bijgeloof van de kabinetscrisis. [Journal article]

Barents, J. (1954) Slepende kabinetten. [Journal article]

Barents, J. (1954) Ter verdediging van de gemassificeerde asfaltmens : een minderheidsnota. [Journal article]

Berger, J.J.A. (1954) De ouderdomsverzekering in Nederland. [Journal article]

Bomhoff, J.G. (1954) Over de E.D.G. : een tegenstem. [Journal article]

Bommer, J. (1954) Het interieur van de volkswoning. [Journal article]

Broekhuizen, J.C. van (1954) De integratie van Duitsland in Europa. [Journal article]

Brongersma, E. (1954) Het Nederlandse socialisme : dient de Katholiek het principieel te verwerpen? [Journal article]

Buskes, J.J. (1954) De crisis der democratie. [Journal article]

Buskes, J.J. (1954) Leger en school. [Journal article]

D

Daams, F.H.J.M. (1954) Specifiek Katholieke critiek op socialistische economische opvattingen? [Journal article]

Drees, W. (1954) Het bijgeloof van de kabinetscrisis. [Journal article]

F

Ferro, H. (1954) Marktonderzoek en socialisme. [Journal article]

G

Goes van Naters, M. van der (1954) De bovennationale gemeenschap. [Journal article]

Gregoor, N. (1954) Problemen in en om de moderne beeldende kunst. [Journal article]

H

Haveman, R.P. (1954) De Koude oorlog en de geestelijke vrijheid. [Journal article]

Hornstra, R. (1954) Het vrije beroep van de arts. [Journal article]

I

Idenburg, Ph.J. (1954) Bezwaren tegen het ontworpen radiobestel. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1954) De schoolstrijd in Engeland. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1954) De schoolstrijd in Frankrijk. [Journal article]

J

Jong (Edz.), Fr. de (1954) Marxistisch socialisme? [Journal article]

Jong (Edz.), Fr. de (1954) Van ruw tot geslepen : de geestelijke betekenis van de ANDB voor de geschiedenis van Amsterdam. [Journal article]

K

Kaan, A. (1954) Diaconale en overheidszorg. [Journal article]

Kadt, J. de (1954) Balans van Berlijn : vrede met ere? [Journal article]

Kadt, J. de (1954) De donkere kant van de UNO : opmerkingen over de Achtste Algemene Vergadering. [Journal article]

Kadt, J. de (1954) Geen München, maar... : het accoord van Genève. [Journal article]

Kadt, J. de (1954) Saks redivivus, en het spook der dialectiek. [Journal article]

Kohnstamm, M. (1954) Droom en werkelijkheid. [Journal article]

Kuin, P. (1954) Engeland en Europa. [Journal article]

Kuin, P. (1954) Over revaluatie. [Journal article]

Kupers, E. (1954) Een pionier ging heen : bij de dood van Kees Woudenberg. [Journal article]

L

Lichtenveldt, J.H. (1954) De premie voor de wachtgeld en werkloosheidsverzekering. [Journal article]

Lichtenveldt, J.H. (1954) De premie voor de wachtgeld- en werkloosheidverzekering. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1954) Grenzen der verdraagzaamheid. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1954) Ontoereikendheid van socialistische doelstellingen? [Journal article]

M

Mozer, A. (1954) Nationaal of internationaal socialisme? [Journal article]

Mozer, A. (1954) Voor en na de E.D.G. [Journal article]

O

Observer (1954) Centraal- en Oost-Europa en het streven naar eenwording van Europa. [Journal article]

P

Pels, P.S. (1954) Tussen kapitalisme en syndicalisme : de vakbeweging op een tweesprong? [Journal article]

R

Rengelink, J.W. (1954) Het omroepbestel : autocratische of democratische cultuurvorming? [Journal article]

Reve, K. van het (1954) Sovjet-annexatie der klassieken. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1954) Op het grensgebied van economie en religie. [Journal article]

Roemers, D. (1954) De loonpolitiek. [Journal article]

Rozemond, S. (1954) Christelijk Sociale Conferentie 1952. [Journal article]

Ruygers, G. (1954) Europese integratie. [Journal article]

Ruygers, G. (1954) Licht en donker over de Verenigde Naties : de achtste Algemene Vergadering. [Journal article]

Ruygers, G. (1954) Omtrekken Europese partijvorming. [Journal article]

S

Samkalden, I. (1954) De democratische contrôle op de supra-nationale organen. [Journal article]

Samkalden, I. (1954) Over het wetsontwerp Economische Mededinging. [Journal article]

Sanders, P. (1954) Functionele taakverdeling : de verhouding van partij-organen en Kamerfracties, zowel onderling als tegenover de ministers-partijgenoten. [Journal article]

Sluyser, M. (1954) Het "inleidend" artikel : een bijdrage tot de discussie omtrent de hangende wijziging van de Grondwet. [Journal article]

Sluyser, M. (1954) Nehemia de Lieme. [Journal article]

Steigenga, W. (1954) Het wereldbevolkingscongres te Rome. [Journal article]

T

Tinbergen, J. (1954) De voorspelling en de beïnvloeding van de conjunctuur. [Journal article]

Toma, Valentin (1954) Boeren en kolchosen in Oost-Europa. [Journal article]

Topalovich, Z. (1954) De val van Milovan Djilas : is Zuidslavië op weg naar de democratie? [Journal article]

U

Uyl, J.M. den (1954) Kerk en maatschappelijk denken. [Journal article]

V

Verburg, M.C. (1954) Afsluiting der zeegaten : overzicht van de consequenties. [Journal article]

Verkade, W. (1954) Bevrijdingsoorlog of bevrijdingspolitiek : antwoord aan J.G.Bomhof. [Journal article]

Verkade, W. (1954) Van doorbraak en integratie. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1954) Liefdeloos en waardeloos. [Journal article]

Vos, H. (1954) De verkiezingsuitslag. [Journal article]

Vos, H. (1954) Over de ouderdomsvoorziening. [Journal article]

Vos, H. and Banning, W. and Ruygers, G. and Stufkens, N. and Schermerhorn, W. and Burger, J.A.W. and Drees, W. (1954) Het mandement. [Journal article]

W

Wansink, D.J. (1954) De ontwikkeling van de mannelijke fabrieksjeugd. [Journal article]

Waslander, H.B.J. (1954) Het SER-rapport critisch bezien. [Journal article]

This list was generated on Tue Oct 3 16:21:30 2023 CEST.