Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Document type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Year | Journal (name) | No Grouping
Jump to: AOV | ARP | ARP, ARJA | ARP, Arjos | ARP, CHU | Algemeen Democratisch Verbond | Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland | Algemeene Staatspartij | Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie | Algemene Staatspartij | Basisinkomen Partij | BoerBurgerBeweging | Bond van Christen-Socialisten | Bond van Roomsch Katholieke Kiesvereenigingen in Noord-Brabant | Bond van Vrije Liberalen | Burgerpartij voor Recht en Veiligheid | CD | CDA | CDA, CDJA | CHU | CHU, CH Kiesvereeniging | CPH | CPH, Communistische Jeugd-Bond | CPN | Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging "De grondwet" | Centrumpartij | Christelijk-Democratische Unie | Christelijk-Historische Partij | ChristenUnie | Code Oranje | Conservatieve Volkspartij | D66 | D66, Jonge Democraten | D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau | DENK | DS'70 | De Groenen | EVP | Economischen Bond | Forum voor Democratie | GO | GroenLinks | HGSP | IDNL | Ja21 | KNP | KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming | Katholieke Democratische Bond | LPF | LSP | LSP, Vrouwengroep LSP | Leefbaar Nederland | LibDem | Liberale Unie | Libertarische Partij | Middenstandspartij | NCPN | NVU | Nationale Bond Protestantse Kiezers | Nederlandse Bond van Belastingbetalers | Neutrale Partij | Nieuw Solidair Ouderen Verbond | OPA | OSF | PPR | PSP | PSP'92 | PVV | Partij voor Mens en Spirit | Piratenpartij | Plattelandersbond | Protestantse Unie | PvdA | PvdA, FJG | PvdA, Vrouwenbond | PvdD | PvdV | RKSP | RPF | Realisten Nederland | Roomsch-Katholieke Volkspartij | SDAP | SDAP, AJC | SDAP, Instituut voor Arbeidersontwikkeling | SGP | SP | SWP | Senioren 2000 | Sociaal-Democratische Bond | Unionisten Liga | VDB | VDB, VDJO | VNL | VSP | VVD | VVD, JOVD | VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD | VVD, Teldersstichting | Verbond tot Democratisering der Weermacht | Verbond van Actualisten | Verbond voor Nationaal Herstel | VijftigPlus | Volt | Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" | Vrede en Recht | Vrijzinnige Partij | Ware Volks Partij
Number of items: 321.

AOV

AOV (1997) Statuten van het A.O.V. [Statuten en Reglementen]

AOV (1994) Statuten vereniging; Huishoudelijk reglement AOV. [Statuten en Reglementen]

ARP

ARP (1971) Modelreglement voor een dorps- of districtskiesvereniging. [Statuten en Reglementen]

ARP (1971) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij Evangelische Volkspartij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

ARP (1966) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

ARP (1955) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

ARP (1946) Reglement van de Statenkringscentrale "Gouda" der Antirevolutionaire Partij. [Statuten en Reglementen]

ARP (1946) Statuten der georganiseerde Antirevolutionaire Partij. [Statuten en Reglementen]

ARP (1933) Reglement der Plaatselijke Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Ulrum, Houwerzijl en Zoutkamp onder de zinspreuk "Nederland en Oranje". [Statuten en Reglementen]

ARP (1933) Reglement van de Centrale Antirevolutionaire Kiesvereen. „Met God voor Nederland en Oranje" in de Gemeente Ulrum. [Statuten en Reglementen]

ARP (1917) Statuten der Georganiseerde Antirevolutionaire Partij. Vastgesteld op 2 november 1916 en gewijzigd op 23 november 1917. [Statuten en Reglementen]

ARP, ARJA

ARP, ARJA (1934) Anti-Revolutionaire Jongeren Actie (A.R.J.A.) Statuten. [Statuten en Reglementen]

ARP, Arjos

ARP, Arjos (1947) Statuten van de Nationale Organisatie van Anti-revolutionaire Jongeren Studieclubs. [Statuten en Reglementen]

ARP, CHU

ARP, CHU (1950) Statuut van de federatie A.R./C.H. gevormd door de Anti-Revolutionaire en de Christelijk-Historische Kiesvereniging te ..... [Statuten en Reglementen]

Algemeen Democratisch Verbond

Algemeen Democratisch Verbond (1933) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland

Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland (1905) Reglement. [Statuten en Reglementen]

Algemeene Staatspartij

Algemeene Staatspartij (2017) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie

Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie (1920) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Algemene Staatspartij

Algemene Staatspartij (1916) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Basisinkomen Partij

Basisinkomen Partij (2017) Statuten en huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

BoerBurgerBeweging

BoerBurgerBeweging (2019) Oprichting vereniging. [Statuten en Reglementen]

Bond van Christen-Socialisten

Bond van Christen-Socialisten (1918) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Bond van Christen-Socialisten (1907) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Bond van Roomsch Katholieke Kiesvereenigingen in Noord-Brabant

Bond van Roomsch Katholieke Kiesvereenigingen in Noord-Brabant (1908) De belangrijkste artikelen in het Reglement. [Statuten en Reglementen]

Bond van Vrije Liberalen

Bond van Vrije Liberalen (1915) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid (1986) Huishoudelijk Reglement Burgerpartij voor Recht en Veiligheid. [Statuten en Reglementen]

CD

CD (1993) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

CD (1985) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

CDA

CDA (2016) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

CDA (2008) Statuten en huishoudelijk reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (2003) Statuten en huishoudelijk reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1997) Statuten en Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1994) Statuten, Huishoudelijk Reglement en Standaard Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1985) Statuten en Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1980) Fusie protocol. [Statuten en Reglementen]

CDA (1980) Standaardreglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1980) Statuten en kandidaatstellingen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1976) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CDA (1975) Statuten en Huishoudelijk Reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA, CDJA

CDA, CDJA (1992) Statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

CDA, CDJA (1986) Statuten en reglementen van het Christen Democratisch Jongeren Appèl. [Statuten en Reglementen]

CDA, CDJA (1981) Statuten van het Christen Democratisch Jongeren Appèl. [Statuten en Reglementen]

CHU

CHU (1975) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1972) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1970) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1966) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1965) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1961) Statuten CHU. [Statuten en Reglementen]

CHU (1960) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1957) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1955) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1951) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1947) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1946) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1938) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1917) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1908) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU, CH Kiesvereeniging

CHU, CH Kiesvereeniging (1939) Reglement voor de Gemeentelijke Kiesvereeniging tevens Statenkring- en Kamerkringvereeniging te 's-Gravenhage van de Christelijk-Historische Unie. [Statuten en Reglementen]

CPH

CPH (1934) Statuten van de Communistische Partij Holland. [Statuten en Reglementen]

CPH (1928) Statuten van de Communistische Partij in Holland. [Statuten en Reglementen]

CPH, Communistische Jeugd-Bond

CPH, Communistische Jeugd-Bond (1928) Statuten van den Communistischen Jeugdbond in Holland. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1980) Statuten van de Communistische Partij van Nederland. [Statuten en Reglementen]

CPN (1958) Statuten van de Communistische Partij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

CPN (1945) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging "De grondwet"

Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging "De grondwet" (1904) Reglement van de Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging "De Grondwet"in het kiesdistrict Veendam. [Statuten en Reglementen]

Centrumpartij

Centrumpartij (1980) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Centrumpartij. [Statuten en Reglementen]

Christelijk-Democratische Unie

Christelijk-Democratische Unie (1933) Statuten en program. [Statuten en Reglementen]

Christelijk-Historische Partij

Christelijk-Historische Partij (1904) Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie

ChristenUnie (2019) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2016) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2015) Toekomstige Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2013) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2008) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2007) Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2004) Statuten Kiesvereniging ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

Code Oranje

Code Oranje (2020) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Conservatieve Volkspartij

Conservatieve Volkspartij (1985) Huishoudelijk Reglement van de Conservatieve Volkspartij. [Statuten en Reglementen]

D66

D66 (2021) Huishoudelijk Reglement Politieke Partij Democraten 66. [Statuten en Reglementen]

D66 (2017) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (2016) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (2013) Statuten & huishoudelijk reglement D66. [Statuten en Reglementen]

D66 (2012) D66 Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (2008) D66 LB set aanvullende Reglementen en Procedures. [Statuten en Reglementen]

D66 (2007) D66 LB Set aanvullende reglementen en procedures. [Statuten en Reglementen]

D66 (2002) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (2000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (1996) D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (1986) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (1984) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66 (1981) Huishoudelijk Reglement van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66 (1981) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66 (1979) Statuten van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66 (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66 (1969) Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66 (D'66). [Statuten en Reglementen]

D66 (1968) Statuten en Huishoudelijk Reglement van Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66 (1967) Vereniging: Politieke partij Democraten '66, te 's-Gravenhage. [Statuten en Reglementen]

D66, Jonge Democraten

Jonge Democraten (2015) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (2002) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (2000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1997) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1995) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1991) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1986) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1984) Oprichtingsakte/Statuten. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1984) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1993) Statuten van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66. [Statuten en Reglementen]

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1974) Gewijzigde statuten van de stichting "Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66", gevestigd te Amsterdam. [Statuten en Reglementen]

DENK

DENK (2019) Huishoudelijk reglement en Afdelingsreglement. [Statuten en Reglementen]

DS'70

DS'70 (1979) Statuten en Huishoudelijk Reglement DS'70. [Statuten en Reglementen]

DS'70 (1973) Statuten en Huishoudelijk Reglement Democratisch Socialisten '70. [Statuten en Reglementen]

De Groenen

De Groenen (2015) Huishoudelijk reglement De Groenen. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (2014) Statuten De Groenen. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (2011) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (2009) Statuten. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (2000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

EVP

EVP (1984) Statuten en Reglementen van de Evangelische Volkspartij. [Statuten en Reglementen]

EVP (1981) Statuten Vereniging. [Statuten en Reglementen]

Economischen Bond

Economischen Bond (1917) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie (2019) Huishoudelijk Reglement Forum voor Democratie. [Statuten en Reglementen]

Forum voor Democratie (2018) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Forum voor Democratie (2016) Statuten. [Statuten en Reglementen]

GO

GO (2019) Statuten GO. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks

GroenLinks (2018) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2015) Statuten en Huishoudelijk Reglement Groenlinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2014) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2012) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2007) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2006) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2005) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2004) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2002) Statuten en huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (1997) GroenLinks Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (1992) Statuten en Huishoudelijke Reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

HGSP

HGSP (1924) Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

IDNL

IDNL (2020) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Ja21

Ja21 (2020) Huishoudelijk Reglement JA21. [Statuten en Reglementen]

Ja21 (2020) Statuten. [Statuten en Reglementen]

KNP

KNP (1948) Statuten en Partijreglement. [Statuten en Reglementen]

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming (1969) Statuten van de Stichting "Centrum voor Staatkundige Vorming", op te richten per 1 juli 1969. [Statuten en Reglementen]

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming (1959) Statuten, Reglement op de plaatselijke centra. [Statuten en Reglementen]

Katholieke Democratische Bond

Katholieke Democratische Bond (1933) Crisisprogramma en statuten. [Statuten en Reglementen]

LPF

LPF (2004) Statuut van de Tweede Kamerfractie Lijst Pim Fortuyn. [Statuten en Reglementen]

LPF (2002) Statuten Lijst Pim Fortuyn. [Statuten en Reglementen]

LSP

LSP (1940) Algemeen Reglement van de Liberale Staatspartij. [Statuten en Reglementen]

LSP (1936) Algemeen Reglement van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond". [Statuten en Reglementen]

LSP (1922) Reglement van de afdeeling Doorn van den Vrijheidsbond. [Statuten en Reglementen]

LSP (1921) Statuten van den Vrijheidsbond (Liberale Staatspartij). [Statuten en Reglementen]

LSP, Vrouwengroep LSP

LSP, Vrouwengroep LSP (1936) Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

Leefbaar Nederland

Leefbaar Nederland (1999) Statuten van de Politieke Vereniging Leefbaar Nederland. [Statuten en Reglementen]

LibDem

LibDem (2006) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Liberale Unie

Liberale Unie (1892) Huishoudelijk-Reglement. [Statuten en Reglementen]

Libertarische Partij

Libertarische Partij (2015) Statuut van de LP (Libertarische Partij). [Statuten en Reglementen]

Libertarische Partij (1993) Statuten Libertarische Partij. [Statuten en Reglementen]

Middenstandspartij

Middenstandspartij (1947) Statuten. [Statuten en Reglementen]

NCPN

NCPN (2006) Statuten voor de Nieuwe Communistische Partij. [Statuten en Reglementen]

NVU

NVU (1977) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Nationale Bond Protestantse Kiezers

Nationale Bond Protestantse Kiezers (1913) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Nederlandse Bond van Belastingbetalers

Nederlandse Bond van Belastingbetalers (1920) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Neutrale Partij

Neutrale Partij (1919) Statuten van de Vereniging. [Statuten en Reglementen]

Nieuw Solidair Ouderen Verbond

Nieuw Solidair Ouderen Verbond (1997) Vaststellen Statuten. [Statuten en Reglementen]

OPA

OPA (2013) Statuten. [Statuten en Reglementen]

OSF

OSF (2015) Huishoudelijk Reglement van de Onafhankelijke Senaatsfractie. [Statuten en Reglementen]

OSF (2013) Statuten Onafhankelijke Senaatsfractie. [Statuten en Reglementen]

PPR

PPR (1988) Statuten en huishoudelijk reglement PPR. [Statuten en Reglementen]

PPR (1983) Statuten; huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PPR (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Radicalen. [Statuten en Reglementen]

PPR (1973) Huishoudelijk reglement van de Politieke Partij Radikalen. [Statuten en Reglementen]

PSP

PSP (1978) Statuten & Huishoudelijk Reglement PSP. [Statuten en Reglementen]

PSP (1968) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PSP (1964) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PSP (1961) Statuten en Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PSP (1957) Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PSP (1957) Statuten Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PSP'92

PSP'92 (1992) Statuten Pacifistisch-Socialistische Partij '92. [Statuten en Reglementen]

PVV

PVV (2007) Statuten van de Vereniging Partij voor de Vrijheid. [Statuten en Reglementen]

Partij voor Mens en Spirit

Partij voor Mens en Spirit (2010) Huishoudelijk Reglement (HR) Partij voor Mens en Spirit. [Statuten en Reglementen]

Partij voor Mens en Spirit (2008) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Piratenpartij

Piratenpartij (2010) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Plattelandersbond

Plattelandersbond (1917) Statuten van de Vereeniging "De Plattelanders Bond" gevestigd te Rotterdam. [Statuten en Reglementen]

Protestantse Unie

Protestantse Unie (1954) Statuten van de Vereniging "De Protestantse Unie", gevestigd te 's Gravenhage. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (2017) Statuten en Huishoudelijk Reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2016) Statuten en huishoudelijke reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2015) Statuten en huishoudelijke reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2012) Statuten en Huishoudelijk reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2009) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2008) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2005) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1987) Statuten en Huishoudelijk Reglement Partij van de Arbeid, inclusief reglement kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1985) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1985) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1982) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1982) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1981) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1979) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1977) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1977) Model huishoudelijk reglement gemeentelijke federaties. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1977) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1973) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1972) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1970) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1969) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1965) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1961) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1954) Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement Candidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1952) Wijziging van de Statuten en Wijziging van het Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1950) Huishoudelijk Reglement voor de afdelingen van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1947) Statuten, Huishoudelijk reglement en Reglement Candidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA, FJG

PvdA, FJG (1972) Huishoudelijk Reglement van de Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA, FJG (1950) Huishoudelijk Reglement FJG. [Statuten en Reglementen]

PvdA, Vrouwenbond

PvdA, Vrouwenbond (1946) Huishoudelijke Reglementen voor de bond, de gewesten en de groepen. [Statuten en Reglementen]

PvdD

PvdD (2018) Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

PvdD (2013) Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

PvdD (2012) Statuten. [Statuten en Reglementen]

PvdD (2011) Huishoudelijke Reglement Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

PvdD (2002) Statuten Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

PvdV

PvdV (1947) Algemeen reglement van de Partij van de Vrijheid. [Statuten en Reglementen]

RKSP

RKSP (1926) Reglement van de R.K. Staatspartij. [Statuten en Reglementen]

RKSP (1910) Reglement voor den Algemeenen Bond van Katholieke Kiezers-Vereenigingen in Nederland. [Statuten en Reglementen]

RPF

RPF (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement RPF. [Statuten en Reglementen]

RPF (1989) Statuten. Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

RPF (1985) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

RPF (1981) Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie. [Statuten en Reglementen]

RPF (1978) Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie. [Statuten en Reglementen]

Realisten Nederland

Realisten Nederland (1987) Afschrift ener akte houdende vaststelling statuten van de vereniging Realisten Nederland. [Statuten en Reglementen]

Roomsch-Katholieke Volkspartij

Roomsch-Katholieke Volkspartij (1931) Statuten, Huishoudelijk Reglement en Kiesreglement der RKSP. [Statuten en Reglementen]

SDAP

SDAP (1937) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1934) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1930) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1926) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1918) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1906) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, benevens Strijdprogram en Gemeenteprogram. [Statuten en Reglementen]

SDAP, AJC

SDAP, AJC (1926) Statuten benevens het algemeen huishoudelijk reglement de reglementen voor de gewestelijke federaties en het centr. spaarfonds. [Statuten en Reglementen]

SDAP, Instituut voor Arbeidersontwikkeling

SDAP, Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1925) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

SGP

SGP (2018) Algemeen reglement. [Statuten en Reglementen]

SGP (2014) Partijstatuten. [Statuten en Reglementen]

SGP (2008) Algemeen Reglement van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP (2007) Statuten van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP (1996) Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP. [Statuten en Reglementen]

SGP (1989) Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP. [Statuten en Reglementen]

SGP (1982) Statuten en Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

SGP (1974) Statuten. Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

SGP (1973) Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

SGP (1973) Statuten. [Statuten en Reglementen]

SGP (1959) Statuten. [Statuten en Reglementen]

SGP (1923) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP (1921) Statuten der Staatkundig Gereform. Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP (1918) Statuten der Staatkundig-Gereform. Partij. [Statuten en Reglementen]

SGP Statuten der Staatkundig-Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

SP

SP (2017) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

SP (2009) Huishoudelijk Reglement van de SP. [Statuten en Reglementen]

SP (2009) Statuten van de SP. [Statuten en Reglementen]

SP (2003) Statuten van de SP. [Statuten en Reglementen]

SP (1994) Statuten en Huishoudelijk reglement van de Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

SP (1991) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Socialistiese Partij. [Statuten en Reglementen]

SP (1976) Statuten van de Socialistiese Partij. [Statuten en Reglementen]

SWP

SWP (1960) Statuten van de Socialistische Werkers Partij. [Statuten en Reglementen]

Senioren 2000

Senioren 2000 (1997) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

Senioren 2000 (1997) Statuten : Statutenwijziging betreft: vereniging "Senioren 2000". [Statuten en Reglementen]

Senioren 2000 (1995) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

Sociaal-Democratische Bond

Sociaal-Democratische Bond (1897) Reglement van den Socialisten-Bond voor 1897. [Statuten en Reglementen]

Sociaal-Democratische Bond (1885) Statuten der Afdeeling Amsterdam van den Sociaal-Demokratischen Bond in Nederland. [Statuten en Reglementen]

Unionisten Liga

Unionisten Liga (1918) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VDB

VDB (1930) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VDB (1930) REGLEMENT op de Federaties en de candidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van de Gemeenteraden. [Statuten en Reglementen]

VDB (1927) Statuten en Reglementen. [Statuten en Reglementen]

VDB (1911) Huishoudelijk Reglement van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. [Statuten en Reglementen]

VDB (1910) Statuten van den Vereeniging De Vrijzinnig-Democratische Bond te Amsterdam. [Statuten en Reglementen]

VDB (1901) Huishoudelijk Reglement van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. [Statuten en Reglementen]

VDB (1901) Statuten van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. [Statuten en Reglementen]

VDB, VDJO

VDB, VDJO (1935) Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede Model Afdelings-reglement van ed Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. [Statuten en Reglementen]

VNL

VNL (2014) Oprichting en statuten van een vereniging. VoorNederland. [Statuten en Reglementen]

VSP

VSP (2001) Statuten van de vereniging Verenigde Senioren Partij. [Statuten en Reglementen]

VVD

VVD (2016) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD (2014) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD (2007) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD (2007) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD (2005) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD (1977) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD (1975) Statuten Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1974) Vereniging: Volksparij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1971) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1969) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1969) Vereniging: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1965) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1963) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD (1963) Vereniging: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1962) Vereniging: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1956) Vereniging: Volkspartij voor vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1951) Statuten van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gevestigd te 's-Gravenhage. [Statuten en Reglementen]

VVD (1950) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (2018) Huishoudelijk Reglement Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (2018) Statuten Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (2011) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de JOVD. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (2006) Statuten van de J.O.V.D. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1995) Landelijke Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van orde voor de Algemene Vergadering. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1981) Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1975) Eerste aanvulling van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1963) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1949) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD (1984) Statuten organisatie "vrouwen in de vvd". [Statuten en Reglementen]

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD (1960) Statuten van de Stichting "Organisatie Vrouwen in de V.V.D.". [Statuten en Reglementen]

VVD, Teldersstichting

VVD, Teldersstichting (2018) Statuten van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting. [Statuten en Reglementen]

Verbond tot Democratisering der Weermacht

Verbond tot Democratisering der Weermacht (1918) Statuten en program. [Statuten en Reglementen]

Verbond van Actualisten

Verbond van Actualisten (1924) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Verbond van Actualisten (1924) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Verbond van Actualisten (1923) Statuten van de Vereeniging: "Verbond van Actualisten". [Statuten en Reglementen]

Verbond voor Nationaal Herstel

Verbond voor Nationaal Herstel (1938) Gewijzigde statuten. [Statuten en Reglementen]

Verbond voor Nationaal Herstel (1933) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VijftigPlus

VijftigPlus (2017) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

VijftigPlus (2016) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

VijftigPlus (2014) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VijftigPlus (2011) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Volt

Volt (2020) Statuten van Volt Nederpand. [Statuten en Reglementen]

Volt (2018) Volt Nederland : Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam"

Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" (1902) Program en Statuten. [Statuten en Reglementen]

Vrede en Recht

Vrede en Recht (2014) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Vrijzinnige Partij

Vrijzinnige Partij (2014) Statuten Vrijzinnige Partij. [Statuten en Reglementen]

Ware Volks Partij

Ware Volks Partij (2013) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

This list was generated on Tue Jul 27 11:08:11 2021 CEST.