Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Document type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Year | Journal (name) | No Grouping
Jump to: 1885 | 1892 | 1897 | 1901 | 1902 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1910 | 1911 | 1913 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1930 | 1931 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Number of items: 320.

1885

Sociaal-Democratische Bond (1885) Statuten der Afdeeling Amsterdam van den Sociaal-Demokratischen Bond in Nederland. [Statuten en Reglementen]

1892

Liberale Unie (1892) Huishoudelijk-Reglement. [Statuten en Reglementen]

1897

Sociaal-Democratische Bond (1897) Reglement van den Socialisten-Bond voor 1897. [Statuten en Reglementen]

1901

VDB (1901) Huishoudelijk Reglement van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. [Statuten en Reglementen]

VDB (1901) Statuten van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. [Statuten en Reglementen]

1902

Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" (1902) Program en Statuten. [Statuten en Reglementen]

1904

Christelijk-Historische Partij (1904) Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging "De grondwet" (1904) Reglement van de Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging "De Grondwet"in het kiesdistrict Veendam. [Statuten en Reglementen]

1905

Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen in Nederland (1905) Reglement. [Statuten en Reglementen]

1906

SDAP (1906) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, benevens Strijdprogram en Gemeenteprogram. [Statuten en Reglementen]

1907

Bond van Christen-Socialisten (1907) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

1908

Bond van Roomsch Katholieke Kiesvereenigingen in Noord-Brabant (1908) De belangrijkste artikelen in het Reglement. [Statuten en Reglementen]

CHU (1908) Statuten. [Statuten en Reglementen]

1910

RKSP (1910) Reglement voor den Algemeenen Bond van Katholieke Kiezers-Vereenigingen in Nederland. [Statuten en Reglementen]

VDB (1910) Statuten van den Vereeniging De Vrijzinnig-Democratische Bond te Amsterdam. [Statuten en Reglementen]

1911

VDB (1911) Huishoudelijk Reglement van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. [Statuten en Reglementen]

1913

Nationale Bond Protestantse Kiezers (1913) Statuten. [Statuten en Reglementen]

1915

Bond van Vrije Liberalen (1915) Statuten. [Statuten en Reglementen]

1916

Algemene Staatspartij (1916) Statuten. [Statuten en Reglementen]

1917

CHU (1917) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Economischen Bond (1917) Statuten. [Statuten en Reglementen]

ARP (1917) Statuten der Georganiseerde Antirevolutionaire Partij. Vastgesteld op 2 november 1916 en gewijzigd op 23 november 1917. [Statuten en Reglementen]

Plattelandersbond (1917) Statuten van de Vereeniging "De Plattelanders Bond" gevestigd te Rotterdam. [Statuten en Reglementen]

1918

Unionisten Liga (1918) Statuten. [Statuten en Reglementen]

SGP (1918) Statuten der Staatkundig-Gereform. Partij. [Statuten en Reglementen]

Bond van Christen-Socialisten (1918) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1918) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

Verbond tot Democratisering der Weermacht (1918) Statuten en program. [Statuten en Reglementen]

1919

Neutrale Partij (1919) Statuten van de Vereniging. [Statuten en Reglementen]

1920

Nederlandse Bond van Belastingbetalers (1920) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie (1920) Statuten. [Statuten en Reglementen]

1921

SGP (1921) Statuten der Staatkundig Gereform. Partij. [Statuten en Reglementen]

LSP (1921) Statuten van den Vrijheidsbond (Liberale Staatspartij). [Statuten en Reglementen]

1922

LSP (1922) Reglement van de afdeeling Doorn van den Vrijheidsbond. [Statuten en Reglementen]

1923

SGP (1923) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

Verbond van Actualisten (1923) Statuten van de Vereeniging: "Verbond van Actualisten". [Statuten en Reglementen]

1924

Verbond van Actualisten (1924) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Verbond van Actualisten (1924) Statuten. [Statuten en Reglementen]

HGSP (1924) Statuten en Algemeen Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

1925

SDAP, Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1925) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

1926

RKSP (1926) Reglement van de R.K. Staatspartij. [Statuten en Reglementen]

SDAP, AJC (1926) Statuten benevens het algemeen huishoudelijk reglement de reglementen voor de gewestelijke federaties en het centr. spaarfonds. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1926) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. [Statuten en Reglementen]

1927

VDB (1927) Statuten en Reglementen. [Statuten en Reglementen]

1928

CPH (1928) Statuten van de Communistische Partij in Holland. [Statuten en Reglementen]

CPH, Communistische Jeugd-Bond (1928) Statuten van den Communistischen Jeugdbond in Holland. [Statuten en Reglementen]

1930

VDB (1930) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VDB (1930) REGLEMENT op de Federaties en de candidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van de Gemeenteraden. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1930) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

1931

Roomsch-Katholieke Volkspartij (1931) Statuten, Huishoudelijk Reglement en Kiesreglement der RKSP. [Statuten en Reglementen]

1933

Katholieke Democratische Bond (1933) Crisisprogramma en statuten. [Statuten en Reglementen]

ARP (1933) Reglement der Plaatselijke Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Ulrum, Houwerzijl en Zoutkamp onder de zinspreuk "Nederland en Oranje". [Statuten en Reglementen]

ARP (1933) Reglement van de Centrale Antirevolutionaire Kiesvereen. „Met God voor Nederland en Oranje" in de Gemeente Ulrum. [Statuten en Reglementen]

Algemeen Democratisch Verbond (1933) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Verbond voor Nationaal Herstel (1933) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Christelijk-Democratische Unie (1933) Statuten en program. [Statuten en Reglementen]

1934

ARP, ARJA (1934) Anti-Revolutionaire Jongeren Actie (A.R.J.A.) Statuten. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1934) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

CPH (1934) Statuten van de Communistische Partij Holland. [Statuten en Reglementen]

1935

VDB, VDJO (1935) Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede Model Afdelings-reglement van ed Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. [Statuten en Reglementen]

1936

LSP, Vrouwengroep LSP (1936) Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

LSP (1936) Algemeen Reglement van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond". [Statuten en Reglementen]

1937

SDAP (1937) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

1938

Verbond voor Nationaal Herstel (1938) Gewijzigde statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1938) Statuten. [Statuten en Reglementen]

1939

CHU, CH Kiesvereeniging (1939) Reglement voor de Gemeentelijke Kiesvereeniging tevens Statenkring- en Kamerkringvereeniging te 's-Gravenhage van de Christelijk-Historische Unie. [Statuten en Reglementen]

1940

LSP (1940) Algemeen Reglement van de Liberale Staatspartij. [Statuten en Reglementen]

1945

CPN (1945) Statuten. [Statuten en Reglementen]

1946

PvdA, Vrouwenbond (1946) Huishoudelijke Reglementen voor de bond, de gewesten en de groepen. [Statuten en Reglementen]

ARP (1946) Reglement van de Statenkringscentrale "Gouda" der Antirevolutionaire Partij. [Statuten en Reglementen]

CHU (1946) Statuten. [Statuten en Reglementen]

ARP (1946) Statuten der georganiseerde Antirevolutionaire Partij. [Statuten en Reglementen]

1947

PvdV (1947) Algemeen reglement van de Partij van de Vrijheid. [Statuten en Reglementen]

Middenstandspartij (1947) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1947) Statuten. [Statuten en Reglementen]

ARP, Arjos (1947) Statuten van de Nationale Organisatie van Anti-revolutionaire Jongeren Studieclubs. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1947) Statuten, Huishoudelijk reglement en Reglement Candidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

1948

KNP (1948) Statuten en Partijreglement. [Statuten en Reglementen]

1949

VVD, JOVD (1949) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

1950

PvdA, FJG (1950) Huishoudelijk Reglement FJG. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1950) Huishoudelijk Reglement voor de afdelingen van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

ARP, CHU (1950) Statuut van de federatie A.R./C.H. gevormd door de Anti-Revolutionaire en de Christelijk-Historische Kiesvereniging te ..... [Statuten en Reglementen]

VVD (1950) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

1951

CHU (1951) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD (1951) Statuten van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gevestigd te 's-Gravenhage. [Statuten en Reglementen]

1952

PvdA (1952) Wijziging van de Statuten en Wijziging van het Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

1954

Protestantse Unie (1954) Statuten van de Vereniging "De Protestantse Unie", gevestigd te 's Gravenhage. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1954) Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement Candidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

1955

CHU (1955) Statuten. [Statuten en Reglementen]

ARP (1955) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

1956

VVD (1956) Vereniging: Volkspartij voor vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

1957

PSP (1957) Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

CHU (1957) Statuten. [Statuten en Reglementen]

PSP (1957) Statuten Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

1958

CPN (1958) Statuten van de Communistische Partij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

1959

SGP (1959) Statuten. [Statuten en Reglementen]

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming (1959) Statuten, Reglement op de plaatselijke centra. [Statuten en Reglementen]

1960

CHU (1960) Statuten. [Statuten en Reglementen]

SWP (1960) Statuten van de Socialistische Werkers Partij. [Statuten en Reglementen]

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD (1960) Statuten van de Stichting "Organisatie Vrouwen in de V.V.D.". [Statuten en Reglementen]

1961

CHU (1961) Statuten CHU. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1961) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PSP (1961) Statuten en Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

1962

VVD (1962) Vereniging: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

1963

VVD (1963) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1963) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1963) Vereniging: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

1964

PSP (1964) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

1965

VVD (1965) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

CHU (1965) Statuten. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1965) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

1966

CHU (1966) Statuten. [Statuten en Reglementen]

ARP (1966) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

1967

D66 (1967) Vereniging: Politieke partij Democraten '66, te 's-Gravenhage. [Statuten en Reglementen]

1968

PSP (1968) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (1968) Statuten en Huishoudelijk Reglement van Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

1969

D66 (1969) Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66 (D'66). [Statuten en Reglementen]

VVD (1969) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1969) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming (1969) Statuten van de Stichting "Centrum voor Staatkundige Vorming", op te richten per 1 juli 1969. [Statuten en Reglementen]

VVD (1969) Vereniging: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

1970

PvdA (1970) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

CHU (1970) Statuten. [Statuten en Reglementen]

1971

VVD (1971) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

ARP (1971) Modelreglement voor een dorps- of districtskiesvereniging. [Statuten en Reglementen]

ARP (1971) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij Evangelische Volkspartij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

1972

PvdA, FJG (1972) Huishoudelijk Reglement van de Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

CHU (1972) Statuten. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1972) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

1973

SGP (1973) Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

PPR (1973) Huishoudelijk reglement van de Politieke Partij Radikalen. [Statuten en Reglementen]

SGP (1973) Statuten. [Statuten en Reglementen]

DS'70 (1973) Statuten en Huishoudelijk Reglement Democratisch Socialisten '70. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1973) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

1974

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1974) Gewijzigde statuten van de stichting "Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66", gevestigd te Amsterdam. [Statuten en Reglementen]

SGP (1974) Statuten. Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD (1974) Vereniging: Volksparij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

1975

VVD, JOVD (1975) Eerste aanvulling van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

CHU (1975) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD (1975) Statuten Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

CDA (1975) Statuten en Huishoudelijk Reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

1976

CDA (1976) Statuten. [Statuten en Reglementen]

SP (1976) Statuten van de Socialistiese Partij. [Statuten en Reglementen]

1977

PvdA (1977) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1977) Model huishoudelijk reglement gemeentelijke federaties. [Statuten en Reglementen]

VVD (1977) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

NVU (1977) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1977) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

1978

PSP (1978) Statuten & Huishoudelijk Reglement PSP. [Statuten en Reglementen]

D66 (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

PPR (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Radicalen. [Statuten en Reglementen]

RPF (1978) Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie. [Statuten en Reglementen]

1979

PvdA (1979) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

DS'70 (1979) Statuten en Huishoudelijk Reglement DS'70. [Statuten en Reglementen]

D66 (1979) Statuten van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

1980

CDA (1980) Fusie protocol. [Statuten en Reglementen]

CDA (1980) Standaardreglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

Centrumpartij (1980) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Centrumpartij. [Statuten en Reglementen]

CDA (1980) Statuten en kandidaatstellingen CDA. [Statuten en Reglementen]

CPN (1980) Statuten van de Communistische Partij van Nederland. [Statuten en Reglementen]

1981

D66 (1981) Huishoudelijk Reglement van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1981) Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

EVP (1981) Statuten Vereniging. [Statuten en Reglementen]

D66 (1981) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

RPF (1981) Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie. [Statuten en Reglementen]

CDA, CDJA (1981) Statuten van het Christen Democratisch Jongeren Appèl. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1981) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

1982

PvdA (1982) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1982) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

SGP (1982) Statuten en Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

1983

PPR (1983) Statuten; huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

1984

Jonge Democraten (1984) Oprichtingsakte/Statuten. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1984) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (1984) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

EVP (1984) Statuten en Reglementen van de Evangelische Volkspartij. [Statuten en Reglementen]

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD (1984) Statuten organisatie "vrouwen in de vvd". [Statuten en Reglementen]

1985

RPF (1985) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Conservatieve Volkspartij (1985) Huishoudelijk Reglement van de Conservatieve Volkspartij. [Statuten en Reglementen]

CD (1985) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1985) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

CDA (1985) Statuten en Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1985) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

1986

Jonge Democraten (1986) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid (1986) Huishoudelijk Reglement Burgerpartij voor Recht en Veiligheid. [Statuten en Reglementen]

D66 (1986) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

CDA, CDJA (1986) Statuten en reglementen van het Christen Democratisch Jongeren Appèl. [Statuten en Reglementen]

1987

Realisten Nederland (1987) Afschrift ener akte houdende vaststelling statuten van de vereniging Realisten Nederland. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1987) Statuten en Huishoudelijk Reglement Partij van de Arbeid, inclusief reglement kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

1988

PPR (1988) Statuten en huishoudelijk reglement PPR. [Statuten en Reglementen]

1989

SGP (1989) Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP. [Statuten en Reglementen]

RPF (1989) Statuten. Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

1991

Jonge Democraten (1991) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

SP (1991) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Socialistiese Partij. [Statuten en Reglementen]

1992

PSP'92 (1992) Statuten Pacifistisch-Socialistische Partij '92. [Statuten en Reglementen]

D66 (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

RPF (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement RPF. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (1992) Statuten en Huishoudelijke Reglement. [Statuten en Reglementen]

CDA, CDJA (1992) Statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

1993

CD (1993) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

Libertarische Partij (1993) Statuten Libertarische Partij. [Statuten en Reglementen]

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1993) Statuten van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66. [Statuten en Reglementen]

1994

SP (1994) Statuten en Huishoudelijk reglement van de Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

AOV (1994) Statuten vereniging; Huishoudelijk reglement AOV. [Statuten en Reglementen]

CDA (1994) Statuten, Huishoudelijk Reglement en Standaard Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

1995

Senioren 2000 (1995) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1995) Landelijke Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van orde voor de Algemene Vergadering. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1995) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

1996

D66 (1996) D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

SGP (1996) Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP. [Statuten en Reglementen]

1997

GroenLinks (1997) GroenLinks Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Senioren 2000 (1997) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

Senioren 2000 (1997) Statuten : Statutenwijziging betreft: vereniging "Senioren 2000". [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1997) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

CDA (1997) Statuten en Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

AOV (1997) Statuten van het A.O.V. [Statuten en Reglementen]

Nieuw Solidair Ouderen Verbond (1997) Vaststellen Statuten. [Statuten en Reglementen]

1999

Leefbaar Nederland (1999) Statuten van de Politieke Vereniging Leefbaar Nederland. [Statuten en Reglementen]

2000

D66 (2000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (2000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (2000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

2001

VSP (2001) Statuten van de vereniging Verenigde Senioren Partij. [Statuten en Reglementen]

2002

LPF (2002) Statuten Lijst Pim Fortuyn. [Statuten en Reglementen]

PvdD (2002) Statuten Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (2002) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (2002) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2002) Statuten en huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

2003

CDA (2003) Statuten en huishoudelijk reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

SP (2003) Statuten van de SP. [Statuten en Reglementen]

2004

GroenLinks (2004) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2004) Statuten Kiesvereniging ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

LPF (2004) Statuut van de Tweede Kamerfractie Lijst Pim Fortuyn. [Statuten en Reglementen]

2005

VVD (2005) Statuten. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2005) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2005) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

2006

LibDem (2006) Statuten. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2006) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (2006) Statuten van de J.O.V.D. [Statuten en Reglementen]

NCPN (2006) Statuten voor de Nieuwe Communistische Partij. [Statuten en Reglementen]

2007

D66 (2007) D66 LB Set aanvullende reglementen en procedures. [Statuten en Reglementen]

VVD (2007) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2007) Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen. [Statuten en Reglementen]

VVD (2007) Statuten. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2007) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

SGP (2007) Statuten van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

PVV (2007) Statuten van de Vereniging Partij voor de Vrijheid. [Statuten en Reglementen]

2008

SGP (2008) Algemeen Reglement van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

D66 (2008) D66 LB set aanvullende Reglementen en Procedures. [Statuten en Reglementen]

Partij voor Mens en Spirit (2008) Statuten. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2008) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2008) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

CDA (2008) Statuten en huishoudelijk reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

2009

SP (2009) Huishoudelijk Reglement van de SP. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (2009) Statuten. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2009) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

SP (2009) Statuten van de SP. [Statuten en Reglementen]

2010

Partij voor Mens en Spirit (2010) Huishoudelijk Reglement (HR) Partij voor Mens en Spirit. [Statuten en Reglementen]

Piratenpartij (2010) Statuten. [Statuten en Reglementen]

2011

De Groenen (2011) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdD (2011) Huishoudelijke Reglement Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

VijftigPlus (2011) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (2011) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de JOVD. [Statuten en Reglementen]

2012

D66 (2012) D66 Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdD (2012) Statuten. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2012) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2012) Statuten en Huishoudelijk reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

2013

PvdD (2013) Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

OPA (2013) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Ware Volks Partij (2013) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (2013) Statuten & huishoudelijk reglement D66. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2013) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

OSF (2013) Statuten Onafhankelijke Senaatsfractie. [Statuten en Reglementen]

2014

VijftigPlus (2014) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD (2014) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VNL (2014) Oprichting en statuten van een vereniging. VoorNederland. [Statuten en Reglementen]

SGP (2014) Partijstatuten. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2014) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (2014) Statuten De Groenen. [Statuten en Reglementen]

Vrijzinnige Partij (2014) Statuten Vrijzinnige Partij. [Statuten en Reglementen]

Vrede en Recht (2014) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

2015

OSF (2015) Huishoudelijk Reglement van de Onafhankelijke Senaatsfractie. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (2015) Huishoudelijk reglement De Groenen. [Statuten en Reglementen]

50Plus (2015) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (2015) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2015) Statuten en Huishoudelijk Reglement Groenlinks. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2015) Statuten en huishoudelijke reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

Libertarische Partij (2015) Statuut van de LP (Libertarische Partij). [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2015) Toekomstige Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

2016

Forum voor Democratie (2016) Statuten. [Statuten en Reglementen]

D66 (2016) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2016) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

VVD (2016) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

CDA (2016) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VijftigPlus (2016) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2016) Statuten en huishoudelijke reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

2017

VijftigPlus (2017) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

Algemeene Staatspartij (2017) Statuten. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2017) Statuten en Huishoudelijk Reglementen PvdA. [Statuten en Reglementen]

SP (2017) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (2017) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

Basisinkomen Partij (2017) Statuten en huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

2018

SGP (2018) Algemeen reglement. [Statuten en Reglementen]

Forum voor Democratie (2018) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (2018) Huishoudelijk Reglement Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

PvdD (2018) Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (2018) Statuten Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2018) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, Teldersstichting (2018) Statuten van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting. [Statuten en Reglementen]

Volt (2018) Volt Nederland : Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

2019

Forum voor Democratie (2019) Huishoudelijk Reglement Forum voor Democratie. [Statuten en Reglementen]

DENK (2019) Huishoudelijk reglement en Afdelingsreglement. [Statuten en Reglementen]

BoerBurgerBeweging (2019) Oprichting vereniging. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2019) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

GO (2019) Statuten GO. [Statuten en Reglementen]

2020

Ja21 (2020) Huishoudelijk Reglement JA21. [Statuten en Reglementen]

Ja21 (2020) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Code Oranje (2020) Statuten. [Statuten en Reglementen]

IDNL (2020) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Volt (2020) Statuten van Volt Nederpand. [Statuten en Reglementen]

2021

D66 (2021) Huishoudelijk Reglement Politieke Partij Democraten 66. [Statuten en Reglementen]

This list was generated on Tue Jul 27 11:08:11 2021 CEST.