Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2022

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 52.

BIJ1

BIJ1 (2022) Alles is altijd al van ons. [Beginselprogramma's]

BIJ1 (2022) Huishoudelijk reglement BIJ1. [Statuten en reglementen]

BIJ1 (2022) Jaarrekening. [Jaarverslagen]

BVNL

BVNL (2022) Financieel verslag 2022. [Jaarverslagen]

BoerBurgerBeweging

BoerBurgerBeweging (2022) Jaarrekening 2022. [Jaarverslagen]

CDA

CDA (2022) Betaalbaar wonen voor iedereen. Woonbeleid als sociaal vraagstuk. [Brochures en rapporten]

CDA (2022) Financieel verslag. [Jaarverslagen]

CDA (2022) Leren van corona. Naar een nieuw vertrouwen in samenleving en democratie. [Brochures en rapporten]

Adelaar, Gerard (2022) Gezond leven. De zorg voor het lichaam als gemeenschappelijk goed. [Brochures en rapporten]

Poortman, André (2022) Een ongekend begin. Technologie en ethiek aan het begin van het leven. [Brochures en rapporten]

ChristenUnie

ChristenUnie (2022) Jaarverslag 2022. [Jaarverslagen]

D66

D66 (2022) 115e Congres. [Congresstukken]

D66 (2022) 116e Congres. [Congresstukken]

D66 (2022) Democraat, jrg. 55. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (2022) Huishoudelijk Reglement Politieke Partij Democraten 66. [Statuten en reglementen]

D66 (2022) Idee, jrg. 43. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (2022) Jaarverslag 2022. [Jaarverslagen]

Visser, Martijn (2022) Machtsbalans in de Nederlandse democratie. Voorstellen voor een betere politieke cultuur. [Brochures en rapporten]

Visser, Martijn and Sneller, Joost (2022) Handreiking lokale democratie. Vijftien aanwijzingen voor meer democratie en een betere bestuurscultuur in de gemeente. [Brochures en rapporten]

de Vries, Laura (2022) Kanttekeningen bij de digitale stad. Gelijkheid, democratische controle en digitale autonomie in Nederlandse gemeenten. [Brochures en rapporten]

van den Eynden, Suzanne (2022) Ruimte voor rechtvaardigheid. Een sociaal-liberale visie op ruimtelijke ordening. [Brochures en rapporten]

DENK

DENK (2022) Financieel verslag 2022. [Jaarverslagen]

DNPP

DNPP (2022) Jaarverslag DNPP 2022. [Jaarverslagen]

DNPP (2022) Persbericht ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2023. [DNPP persbericht ledentallen]

FVD

FVD (2022) Huishoudelijk Reglement Forum voor Democratie. [Statuten en reglementen]

FVD (2022) Jaarrekening 2022. [Jaarverslagen]

GroenLinks

GroenLinks (2022) Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

GroenLinks (2022) Jaarrekening 2022. [Jaarverslagen]

GroenLinks (2022) Statuten. [Statuten en reglementen]

JA21

JA21 (2022) Jaarrekening 2022. [Jaarverslagen]

JA21 (2022) Statutaire bepalingen. [Statuten en reglementen]

Libertaire Partij

Libertaire Partij (2022) Huishoudelijk Reglement & Handboek moties & amendementen. [Statuten en reglementen]

OPNL

OPNL (2022) Jaarrekening 2022. [Jaarverslagen]

OPNL (2022) Locomotie, 80-81. [Tijdschriftjaargangen]

PVV

PVV (2022) Rapport inzake de jaarrrekening 2022. [Jaarverslagen]

PvdA

PvdA (2022) Jaarverslag en jaarrekening 2022. [Jaarverslagen]

PvdA (2022) Socialisme en Democratie, jrg. 79. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (2022) Statuten en Reglementen. [Statuten en reglementen]

PvdD

PvdD (2022) Jaarverslag en Jaarrekening 2022. [Jaarverslagen]

PvdD (2022) Statuten. [Statuten en reglementen]

SGP

SGP (2022) Jaarverslag en financieel verslag 2022. [Jaarverslagen]

SP

SP (2022) Financieel verslag en overzichten 2022. [Jaarverslagen]

Splinter

Splinter (2022) Jaarverslag en jaarrekening. [Jaarverslagen]

VVD

VVD (2022) 153e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (2022) 154e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (2022) Jaarverslag van de vereniging en Financieel jaarrapport 2022. [Jaarverslagen]

VVD (2022) Liberale Reflecties. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (2022) De Driemaster, jrg 71. [Tijdschriftjaargangen]

VijftigPLUS

VijftigPLUS (2022) Jaarverslag. [Jaarverslagen]

VijftigPLUS (2022) Statutenwijziging. [Statuten en reglementen]

Volt

Volt (2022) Huishoudelijk reglement van Volt Nederland. [Statuten en reglementen]

Volt (2022) Jaarverslagen 2022. [Jaarverslagen]

This list was generated on Sun Jun 23 22:25:31 2024 CEST.