Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2021

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 119.

Beginselprogramma's

BVNL (2021) Startmanifest. [Beginselprogramma's]

Boeken

Schinkelshoek, Jan and Voerman, Gerrit and Van den Berg, Joop and Van den Braak, Bert and Braun, Caelesta and Harryvan, Anjo and Van der Harst, Jan and Van Kessel, Alexander and Louwerse, Tom and Otjes, Simon (2021) 'Niet stoffig, toch?' Terugblik op het kabinet-Rutte III. [Boeken]

Brochures en rapporten

Potappel, Maurits and van de Beeten, Jacob and van Os, Carina (2021) Geloof in de democratische rechtsstaat - Een christendemocratisch verhaal voor de rechtsstaat. [Brochures en rapporten]

CDA (2021) Klimaat van het midden - Klimaatverandering als gemeenschappelijke uitdaging. [Brochures en rapporten]

CDA (2021) Ambitieus christendemocratisch klimaatbeleid - Op weg naar een duurzame en sociale economie. [Brochures en rapporten]

SP (2021) Atlas van de macht - Wapenhandel en permanente oorlog. [Brochures en rapporten]

CDA (2021) Perspectief voor boeren - Nieuwe wegen naar een toekomstbestendige agrarische sector. [Brochures en rapporten]

PvdA; GroenLinks (2021) Progressief oppositieakkoord. [Brochures en rapporten]

CDA (2021) Rapport Taskforce Governance (publieksversie). [Brochures en rapporten]

GroenLinks; PvdA (2021) RoodGroen manifest voor meer samenwerking op links. [Brochures en rapporten]

CDA (2021) Seeing Europe anew - Young politicians and the future of Europe. [Brochures en rapporten]

CDA (2021) Zij aan zij werken aan herstel! [Brochures en rapporten]

Groen, Afke (2021) Europa in de Tweede Kamerverkiezingen: Vijf columns over de #EUolifant. [Brochures en rapporten]

Omtzigt, Pieter (2021) Memo Pieter Omtzigt aan de commissie Spies. [Brochures en rapporten]

Otjes, Simon and de Natris, Joes and Allers, Maarten (2021) De duur van formaties en de lengte van college-akkoorden. Bestuurlijke en politieke complexiteit in gemeenten. [Brochures en rapporten]

de Vries, Laura (2021) Algorithms and local government: Opportunity for everyone? [Brochures en rapporten]

van Beek, Jan and Roodenburg, Hans and Hartog, Joop and Gerrit, Kreffer (2021) Grenzeloze verzorgingsstaat. De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën. [Brochures en rapporten]

van Zwol, Richard (2021) Recht doen, gezond leven, verschil verbinden. Samen verantwoordelijk zijn voor Nederland. [Brochures en rapporten]

Congresstukken

D66 (2021) 113e Congres. [Congresstukken]

D66 (2021) 114e Congres. [Congresstukken]

VVD (2021) 151e Almemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (2021) 152e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

Jaarverslagen

Libertaire Partij (2021) ALV Jaarverslag 2021. [Jaarverslagen]

PVV (2021) Financieel verslag. [Jaarverslagen]

FVD (2021) Financieel verslag 2021. [Jaarverslagen]

BVNL (2021) Financieel verslag 2021. [Jaarverslagen]

BoerBurgerBeweging (2021) Jaarrekening. [Jaarverslagen]

OPNL (2021) Jaarrekening 2021. [Jaarverslagen]

SP (2021) Jaarrekening 2021. [Jaarverslagen]

GroenLinks (2021) Jaarrekening 2021. [Jaarverslagen]

VVD (2021) Jaarverslag 2021. [Jaarverslagen]

BIJ1 (2021) Jaarverslag 2021. [Jaarverslagen]

PvdD (2021) Jaarverslag 2021. [Jaarverslagen]

SGP (2021) Jaarverslag 2021. [Jaarverslagen]

D66 (2021) Jaarverslag 2021. [Jaarverslagen]

VijftigPLUS (2021) Jaarverslag 2021. [Jaarverslagen]

DENK (2021) Jaarverslag 2021. [Jaarverslagen]

Volt (2021) Jaarverslag 2021. [Jaarverslagen]

DNPP (2021) Jaarverslag DNPP 2021. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (2021) Jaarverslag JOVD 2021. [Jaarverslagen]

ChristenUnie (2021) Jaarverslag en Jaarrekening. [Jaarverslagen]

PvdA (2021) Jaarverslag en jaarrekening 2021. [Jaarverslagen]

CDA (2021) Jaarverslagen en jaarrekeningen CDA en gelieerde organisaties. [Jaarverslagen]

JA21 (2021) Verantwoordingsdocument WFPP. [Jaarverslagen]

Redevoeringen

VijftigPLUS (2021) 50PLUS en het verhaal van de toekomst. [Redevoeringen]

D66 (2021) H.J. Schoolezing: De roeping van mijn generatie. [Redevoeringen]

BIJ1 (2021) Speech Sylvana Simons tijdens Algemene Leden Vergadering. [Redevoeringen]

D66 (2021) Speech Sigrid Kaag op online congres 113. [Redevoeringen]

Statuten en reglementen

BoerBurgerBeweging (2021) Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: BoerBurgerBeweging. [Statuten en reglementen]

PvdD (2021) Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren. [Statuten en reglementen]

SP (2021) Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

VijftigPLUS (2021) Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

BIJ1 (2021) Huishoudelijk reglement BIJ1. [Statuten en reglementen]

Volt (2021) Huishoudelijk reglement van Volt Nederland. [Statuten en reglementen]

DENK (2021) Satuten en Huishoudelijk reglement vereniging politieke beweging DENK. [Statuten en reglementen]

CDA (2021) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

BVNL (2021) Statuten en reglementen. [Statuten en reglementen]

LEF (2021) Statutenwijziging. [Statuten en reglementen]

D66 (2021) Huishoudelijk Reglement Politieke Partij Democraten 66. [Statuten en reglementen]

Tijdschriftjaargangen

ChristenUnie (2021) ChristenUnie Magazine, jrg. 22. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (2021) De Driemaster, jrg. 70. [Tijdschriftjaargangen]

SP (2021) De Tribune, jrg. 57. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (2021) Democraat, jrg. 54. [Tijdschriftjaargangen]

De Groenen (2021) Gras jaargang 24. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (2021) Idee, jrg. 42. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (2021) Liberale Reflecties, jrg. 62. [Tijdschriftjaargangen]

OSF / OPNL (2021) Locomotie, 78-79. [Tijdschriftjaargangen]

ChristenUnie (2021) PerspeX jrg. 21. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (2021) Rood, jrg. 18. [Tijdschriftjaargangen]

SP (2021) Spanning, jrg. 23. [Tijdschriftjaargangen]

SP (2021) Zo Krant, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (2021) Socialisme en Democratie, jrg. 78. [Tijdschriftjaargangen]

DNPP persbericht ledentallen

DNPP (2021) Persbericht ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2022. [DNPP persbericht ledentallen]

Verkiezingsprogramma's

De Groenen (2021) Aanpassen aan de draagkracht van de Aarde. [Verkiezingsprogramma's]

NIDA (2021) Bij de tijd. [Verkiezingsprogramma's]

Code Oranje (2021) Code Oranje Agenda. [Verkiezingsprogramma's]

Partij voor de Republiek (2021) Contra het Kroonvirus. [Verkiezingsprogramma's]

DENK (2021) DENK anders. Samen zijn wij Nederland. DENK voor de toekomst. [Verkiezingsprogramma's]

VijftigPLUS (2021) De kracht van PLUS. [Verkiezingsprogramma's]

De Jongeren Partij (2021) De stem van gen Y & Z in politiek Nederland. [Verkiezingsprogramma's]

D66 (2021) Een nieuw begin. [Verkiezingsprogramma's]

PVV (2021) Het gaat om u. [Verkiezingsprogramma's]

JA21 (2021) Het juiste antwoord. [Verkiezingsprogramma's]

Jezusleeft (2021) Het programma van de politieke partij Jezus Leeft. [Verkiezingsprogramma's]

SGP (2021) In Vertrouwen. [Verkiezingsprogramma's]

ChristenUnie (2021) Kiezen voor wat écht telt. [Verkiezingsprogramma's]

Lijst Henk Krol (2021) Koester wat goed is, verander wat beter kan. [Verkiezingsprogramma's]

UCF (2021) Manifest voor NL transformatie. [Verkiezingsprogramma's]

CDA (2021) Nu doorpakken. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA (2021) Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland. [Verkiezingsprogramma's]

NLBeter (2021) Ons programma & onze standpunten op de verschillende programma onderdelen. [Verkiezingsprogramma's]

Partij van de Eenheid (2021) Partijprogramma 2021-2025. [Verkiezingsprogramma's]

IDNL (2021) Partijprogramma 2021: kernpunten. [Verkiezingsprogramma's]

TON (2021) Partijprogramma Trots op Nederland. [Verkiezingsprogramma's]

Nieuwe Democratie (2021) Partijprogramma: Jouw regie in politiek en eigen leven. [Verkiezingsprogramma's]

PvdD (2021) Plan B. Idealisme is het nieuwe realisme. [Verkiezingsprogramma's]

Partij voor de Bomen (2021) Programma. [Verkiezingsprogramma's]

BIJ1 (2021) Programma 2021. [Verkiezingsprogramma's]

VVD (2021) Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. [Verkiezingsprogramma's]

JONG (2021) Standpunten. [Verkiezingsprogramma's]

Modern Nederland (2021) Standpunten. [Verkiezingsprogramma's]

SP (2021) Stel een daad. [Verkiezingsprogramma's]

FVD (2021) Stem Nederland terug. [Verkiezingsprogramma's]

VSN (2021) Thema. Wijzer. [Verkiezingsprogramma's]

GroenLinks (2021) Tijd voor nieuw realisme. [Verkiezingsprogramma's]

Volt (2021) Toekomst made in Europe. [Verkiezingsprogramma's]

BoerBurgerBeweging (2021) Verkiezingsprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

PVDM (2021) Verkiezingsprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

Libertaire Partij (2021) Verkiezingsprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

Splinter (2021) Verkiezingsprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

De Feestpartij (2021) Verkiezingsprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

BIpartij (2021) Verkiezingsprogramma 2021. [Verkiezingsprogramma's]

Het Zetel Genootschap (2021) Verkiezingsprogramma 2021. [Verkiezingsprogramma's]

Oprecht (2021) Verkiezingsprogramma 2021. [Verkiezingsprogramma's]

Lijst 30 (2021) Verkiezingsprogramma 2021. [Verkiezingsprogramma's]

Piratenpartij (2021) Visie met lef. [Verkiezingsprogramma's]

Wij zijn Nederland (2021) Wij zijn Nederland. [Verkiezingsprogramma's]

Varia

VVD (2021) EK 2021 zomereditie: Officieel VVD-stickeralbum. [Varia]

no party (2021) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2021. [Varia]

This list was generated on Tue Apr 16 21:49:55 2024 CEST.