Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2020

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 63.

Beginselprogramma's

IDNL (2020) Grondbeginselen IDNL. [Beginselprogramma's]

Brochures en rapporten

D66 (2020) Nederland beter maken: Door de crisis. Naar een nieuwe toekomst. [Brochures en rapporten]

D66 (2020) Opstaan tegen racisme. [Brochures en rapporten]

CDA (2020) Zij aan zijn - Toekomstperspectief voor Nederland in 2030. [Brochures en rapporten]

Boogers, Marcel and Voerman, Gerrit (2020) De lokale partij: profiel, organisatie en vertegenwoordiging. [Brochures en rapporten]

Grotenhuis, René (2020) Breed kijken - Vluchten, migratie en sociale samenhang in mondiaal perspectief. [Brochures en rapporten]

Siegmann, Arjen (2020) Betrouwbaar belasten - Herstel van vertrouwen in belasting- en toeslagenbeleid. [Brochures en rapporten]

Voerman, Gerrit and Boogers, Marcel and Otjes, Simon (2020) Meervoudige kandidaturen? Een analyse van de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen, 20 maart 2019. [Brochures en rapporten]

de Vries, Laura (2020) Algoritmes en lokale overheden: Kansen voor iedereen? [Brochures en rapporten]

Congresstukken

D66 (2020) 111e Congres. [Congresstukken]

D66 (2020) 112e Congres. [Congresstukken]

VVD (2020) 149e Algemene Vergadering (VVD-Festival). [Congresstukken]

VVD (2020) 150e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

Jaarverslagen

GroenLinks (2020) Jaarrapport 2020. [Jaarverslagen]

SP (2020) Jaarrekening 2020. [Jaarverslagen]

FVD (2020) Jaarrekening 2020. [Jaarverslagen]

Volt (2020) Jaarverslag 2020. [Jaarverslagen]

PvdD (2020) Jaarverslag 2020. [Jaarverslagen]

CDA (2020) Jaarverslag 2020. [Jaarverslagen]

VVD (2020) Jaarverslag 2020. [Jaarverslagen]

D66 (2020) Jaarverslag 2020. [Jaarverslagen]

SGP (2020) Jaarverslag 2020. [Jaarverslagen]

ChristenUnie (2020) Jaarverslag 2020. [Jaarverslagen]

VijftigPLUS (2020) Jaarverslag 2020 50PLUS. [Jaarverslagen]

DENK (2020) Jaarverslag 2020 vereniging politieke beweging DENK. [Jaarverslagen]

CDA, CDJA (2020) Jaarverslag CDJA 2020. [Jaarverslagen]

DNPP (2020) Jaarverslag DNPP 2020. [Jaarverslagen]

DNPP (2020) Jaarverslag DNPP 2020. [Jaarverslagen]

GroenLinks, DWARS (2020) Jaarverslag DWARS 2020. [Jaarverslagen]

FVD (2020) Jaarverslag JFVD 2020. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (2020) Jaarverslag JOVD 2020. [Jaarverslagen]

D66, Jonge Democraten (2020) Jaarverslag Jonge Democraten 2020. [Jaarverslagen]

PvdA, Jonge Socialisten (2020) Jaarverslag Jonge Socialisten 2020. [Jaarverslagen]

ChristenUnie, PerspectieF (2020) Jaarverslag PerspectieF 2020-2021. [Jaarverslagen]

SGP (2020) Jaarverslag SGP-jongeren 2020. [Jaarverslagen]

PvdA (2020) Jaarverslag en jaarrekening 2020. [Jaarverslagen]

PVV (2020) Rapport inzake de jaarrekening 2020. [Jaarverslagen]

OPNL (2020) Rapport inzake de jaarrekening 2020. [Jaarverslagen]

Redevoeringen

D66 (2020) Speech Sigrid Kaag op het 112de D66-congres. [Redevoeringen]

Statuten en reglementen

BoerBurgerBeweging (2020) Huishoudelijk Reglement Boerburgerbeweging. [Statuten en reglementen]

VijftigPLUS (2020) Statuten. [Statuten en reglementen]

BIJ1 (2020) Statutenwijziging BIJ1. [Statuten en reglementen]

OPNL, Wetenschappelijk Bureau (2020) Statutenwijziging stichting. [Statuten en reglementen]

OPNL (2020) Statutenwijziging vereniging. [Statuten en reglementen]

SGP (2020) Algemeen reglement. [Statuten en reglementen]

IDNL (2020) Statuten. [Statuten en reglementen]

Code Oranje (2020) Statuten. [Statuten en reglementen]

JA21 (2020) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

Volt (2020) Statuten van Volt Nederpand. [Statuten en reglementen]

Tijdschriftjaargangen

CDA (2020) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 40. [Tijdschriftjaargangen]

ChristenUnie (2020) ChristenUnie Magazine, jrg. 21. [Tijdschriftjaargangen]

SP (2020) De Tribune, jrg. 56. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (2020) Democraat, jrg. 53. [Tijdschriftjaargangen]

De Groenen (2020) Gras jaargang 23. [Tijdschriftjaargangen]

ChristenUnie (2020) Groen, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (2020) Liberale Reflecties, jrg. 61. [Tijdschriftjaargangen]

OSF (2020) Locomotie, 76-77. [Tijdschriftjaargangen]

ChristenUnie (2020) PerspeX jrg. 20. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (2020) Rood, jrg. 17. [Tijdschriftjaargangen]

SP (2020) Spanning, jrg. 22. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (2020) Idee, jrg. 41. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (2020) Socialisme en Democratie, jrg. 77. [Tijdschriftjaargangen]

DNPP persbericht ledentallen

DNPP (2020) Persbericht ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2021. [DNPP persbericht ledentallen]

This list was generated on Sun Jun 23 22:25:29 2024 CEST.