Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2013

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 88.

van Mil, Frank and Labrie, Arnold and Munis Zepernich, David (2013) Europa & identiteit. [Report]

VVD (2013) 135e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (2013) 136e Algemene Vergadering. [Congress documents]

D66 (2013) 97e Congres. [Congress documents]

D66 (2013) 98e Congres. [Congress documents]

GroenLinks (2013) De Helling, jrg. 26. [Journal volume]

GroenLinks (2013) De Linker Wang, jrg. 7. [Journal volume]

D66, JD (2013) Demo, jrg. 29. [Journal volume]

D66 (2013) Democraat, jrg. 46. [Journal volume]

De Groenen (2013) Gras jaargang 16. [Journal volume]

CDA, CDJA (2013) Interruptie, jrg. 25. [Journal volume]

CDA, CDJA (2013) Jaarverslag CDJA 2013. [Annual report]

ChristenUnie, PerspectieF (2013) Jaarverslag PerspectieF 2013-2014. [Annual report]

SGP (2013) Jaarverslag SGP-jongeren 2013. [Annual report]

OSF (2013) Locomotie, 50-52. [Journal volume]

ChristenUnie (2013) PerspeX jrg. 13. [Journal volume]

SP (2013) Zo Krant, jrg. 6. [Journal volume]

CDA (2013) #7 Principes. [Speech]

Artikel 50 (2013) Beginselprogramma: Uit de EU! Referendum NU! [Party programme]

CDA (2013) Bouwen met Burgers. [Election platform]

CDA (2013) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 33. [Journal volume]

GroenLinks (2013) Congresspeech Van Ojik: Kiezen om te delen. [Speech]

D66 (2013) Congrestoespraak Hans Engels. [Speech]

VVD, JOVD (2013) De Driemaster, jrg. 65. [Journal volume]

SP (2013) De Tribune, jrg. 49. [Journal volume]

ChristenUnie (2013) DenkWijzer, jrg. 13. [Journal volume]

ChristenUnie (2013) Dienstbaar, Duurzaam en Dichtbij. [Election platform]

D66 (2013) Dromen Denken Doen. [Election platform]

CDA (2013) 'Europa, liever op het wereldtoneel dan in de coulissen'. [Speech]

Basisinkomen Partij (2013) Financieel jaarverslag 2013. [Annual report]

PVV (2013) Financieel verslag 2013. [Annual report]

OSF (2013) Financieel verslag 2013. [Annual report]

GroenLinks (2013) Groen, Sociaal & Dichtbij. [Election platform]

ChristenUnie (2013) HandSchrift, jrg. 14. [Journal volume]

PvdD (2013) Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

D66 (2013) Idee, jrg. 34. [Journal volume]

D66 (2013) Jaarrekening 2013. [Annual report]

SP (2013) Jaarrekening 2013. [Annual report]

VVD (2013) Jaarverslag 2013. [Annual report]

GroenLinks (2013) Jaarverslag 2013. [Annual report]

ChristenUnie (2013) Jaarverslag 2013. [Annual report]

SGP (2013) Jaarverslag 2013. [Annual report]

PvdA (2013) Jaarverslag 2013. [Annual report]

PvdD (2013) Jaarverslag 2013. [Annual report]

VijftigPLUS (2013) Jaarverslag 50PLUS 2013. [Annual report]

CDA (2013) Jaarverslag CDA 2013. [Annual report]

DNPP (2013) Jaarverslag DNPP 2013. [Annual report]

VVD, JOVD (2013) Jaarverslag JOVD 2013. [Annual report]

no party (2013) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2013. [Varia]

VVD (2013) Liber, jrg. 9. [Journal volume]

VVD (2013) Liberaal Reveil, jrg. 54. [Journal volume]

VVD (2013) Meer Ruimte voor Mensen. [Election platform]

PAL GroenLinks (2013) Natuurlijk, Eigenzinnig en Sociaal! [Election platform]

NVU (2013) Partijprogramma NVU. [Party programme]

FNP (2013) Politiek Programma 2014-2018. [Election platform]

GroenLinks, Eurodelegatie (2013) Politiek jaarverslag 2013. [Annual report]

PvdA (2013) Rood, jrg. 10 (2013). [Journal volume]

PvdA (2013) Samen Werkt! [Election platform]

PvdA (2013) Sociaal Sterk Betrokken. [Election platform]

PvdA (2013) Socialisme en Democratie, jrg. 70. [Journal volume]

SP (2013) Spanning, jrg. 15. [Journal volume]

PvdA (2013) Speech Lodewijk Asscher - PvdA-congres, 27 april 2013. [Speech]

CDA (2013) Speech Sybrand Buma, CDA Congres 2 november 2013. [Speech]

OPA (2013) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Ware Volks Partij (2013) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2013) Statuten & Huishoudelijk Reglement GroenLinks. [Statuten en Reglementen]

D66 (2013) Statuten & huishoudelijk reglement D66. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2013) Statuten ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

OSF (2013) Statuten Onafhankelijke Senaatsfractie. [Statuten en Reglementen]

LPF & NKP (2013) Terug naar de menselijke maat. [Election platform]

PvdA (2013) Toespraak Diederik Samsom - PvdA congres 27 april 2013 Leeuwarden. [Speech]

DNPP (2013) Totale ledental van de Nederlandse politieke partijen daalt in 2013 met 1,9%. [Press release DNPP]

SP (2013) Verantwoord en Sociaal. [Election platform]

VVD (2013) Verkiezingsprogramma. [Election platform]

RijnGouweLokaal (2013) Verkiezingsprogramma. [Election platform]

Nieuwe Leeuwarder Partij (2013) Verkiezingsprogramma 2013-2017. [Election platform]

Nieuw Elan (2013) Verkiezingsprogramma 2014-2018. [Election platform]

D66 (2013) Verkiezingsprogramma 2014-2018. [Election platform]

SGP (2013) Verkiezingsprogramma Alphen aan den Rijn. [Election platform]

Verenigd Links (2013) Visie actueel leidraad gemeenteraadsverkiezingen. [Election platform]

VVD (2013) Vuistregels integriteit. [Varia]

CDA (2013) Werken aan vertrouwen. [Election platform]

Harryvan, Anjo G. and Harst, Jan van der (2013) Verloren consensus: Europa in het Nederlandse parlementair-politieke debat 1945-2013. [Boek]

Knops, H.P.A. and Bontenbal, H. (2013) Lessen in duurzaamheid - Handelingsperspectief vanuit een betrokken samenleving. [Report]

Van Leeuwen, Willem (2013) Periscoop - Het CDA en de maatschappelijke onderneming. [Report]

Verkoulen, Michien and Verlijsdonk, Jan-Willem and de Roon, Robin and Geerts, Bart and Kromkamp, Paut (2013) Zorg van mensen onderling: Een sociaal-liberale visie op een toekomstbestendige langdurige zorg in Nederland. [Report]

Vermeulen, André (2013) De liberale opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer. [Boek]

Vollaard, Hans (2013) De structuren in het Nederlandse Europa-debat. [Varia]

This list was generated on Wed Sep 27 00:02:01 2023 CEST.