Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2009

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 74.

CDA

CDA (2009) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 29. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (2009) Christendemocraten over de kredietcrisis. [Brochures en rapporten]

CDA (2009) Jaarverslag CDA 2009. [Jaarverslagen]

CDA (2009) Kracht en ambitie. [Verkiezingsprogramma's]

Gradus, R.H.J.M. (2009) Een sociale vlaktaks - Naar werkbare en begrijpelijke inkomstenbelastingen. [Brochures en rapporten]

Gradus, R.H.J.M. and Van Asselt, E.J. (2009) Op weg naar houdbare overheidsfinanciën - Een verkenning van de financiële kaders in de volgende kabinetsperiode. [Brochures en rapporten]

Knops, H.P.A. and Fraanje, M.J. and Lont, B.C. (2009) De stad terug aan de mensen. [Brochures en rapporten]

Van Asselt, E.J. and Buijs, G.J. and Ten Hoven, M. (2009) De bloedsomloop van de samenleving - Een christendemocratische visie op het belang van vertrouwen. [Brochures en rapporten]

CDA, CDJA

CDA, CDJA (2009) Interruptie, jrg. 21. [Tijdschriftjaargangen]

ChristenUnie

ChristenUnie (2009) PerspeX, jrg. 9 bis. [Tijdschriftjaargangen]

ChristenUnie (2009) DenkWijzer, jrg. 9. [Tijdschriftjaargangen]

ChristenUnie (2009) HandSchrift, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

ChristenUnie (2009) Jaarverslag ChristenUnie 2009. [Jaarverslagen]

ChristenUnie, PerspectieF

ChristenUnie, PerspectieF (2009) Jaarverslag PerspectieF 2009. [Jaarverslagen]

ChristenUnie; SGP

ChristenUnie; SGP (2009) Samenwerking ja superstaat nee. [Verkiezingsprogramma's]

D66

D66 (2009) Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving: En de morele verantwoordelijkheid van de burger. [Brochures en rapporten]

D66 (2009) 89e Congres. [Congresstukken]

D66 (2009) 90e Congres. [Congresstukken]

D66 (2009) Democraat, jrg. 42. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (2009) Een land op drift: Over democratie, integratie en de mythe van de nationale identiteit. [Redevoeringen]

D66 (2009) Europa gaat om mensen! [Verkiezingsprogramma's]

D66 (2009) Idee, jrg. 30. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (2009) Jaarrekening 2009. [Jaarverslagen]

D66 (2009) Toespraak Alexander Pechtold op voorjaarscongres. [Redevoeringen]

D66, JD

D66, JD (2009) Demo, jrg. 25. [Tijdschriftjaargangen]

DNPP

DNPP (2009) Jaarverslag DNPP 2009. [Jaarverslagen]

DNPP (2009) Ledentallen politieke partijen in 2009: D66 wint het meest; SP verliest het sterkst. [DNPP persbericht ledentallen]

De Groenen

De Groenen (2009) Gras jaargang 12. [Tijdschriftjaargangen]

De Groenen (2009) Statuten. [Statuten en reglementen]

De Groenen (2009) Verhef uw stem. [Verkiezingsprogramma's]

Diversen

Voerman, Gerrit and Walle, Nelleke van de (2009) Met het oog op Europa: Affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009. [Boeken]

EGP

EGP (2009) A Green New Deal for Europe. [Verkiezingsprogramma's]

EKP

EKP (2009) Verkiezingsprogramma Europese Klokkenluiders Partij. [Verkiezingsprogramma's]

ELDR

ELDR (2009) Manifesto for the European elections / Top 15. [Verkiezingsprogramma's]

Europa Voordelig! en Duurzaam

Europa Voordelig! en Duurzaam (2009) Niet meer of minder, maar slimmer Europa. [Verkiezingsprogramma's]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (2009) Strong for the people. [Verkiezingsprogramma's]

GroenLinks

GroenLinks (2009) De Helling, jrg. 22. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (2009) De Linker Wang, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (2009) Statuten & Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

GroenLinks (2009) Nieuwe energie voor Europa. [Verkiezingsprogramma's]

LibDem

LibDem (2009) Europa kan anders! [Verkiezingsprogramma's]

Libertas

Libertas (2009) Europa, een weg vooruit. [Verkiezingsprogramma's]

NVU

NVU (2009) Verkort partijprogramma. [Beginselprogramma's]

Newropeans

Newropeans (2009) Samen Europa veranderen! [Verkiezingsprogramma's]

PES

PES (2009) People first: a new direction for Europe. [Verkiezingsprogramma's]

PVV

PVV (2009) Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2009. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA

PvdA (2009) Jaarverslag 2009. [Jaarverslagen]

PvdA (2009) Rood, jrg. 6 (2009). [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (2009) Socialisme en Democratie, jrg. 66. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (2009) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en reglementen]

PvdA (2009) Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2009-2014. [Verkiezingsprogramma's]

PvdD

PvdD (2009) Parlementair Jaarverslag 2009-2010. [Jaarverslagen]

PvdD (2009) Europa er zijn grenzen. [Verkiezingsprogramma's]

PvdD (2009) Jaarrekening 2009. [Jaarverslagen]

SGP

SGP (2009) Jaarverslag 2009. [Jaarverslagen]

SP

SP (2009) Zo Krant, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

SP (2009) De Tribune, jrg. 45. [Tijdschriftjaargangen]

SP (2009) Een beter Europa begint in Nederland. [Verkiezingsprogramma's]

SP (2009) Huishoudelijk Reglement van de SP. [Statuten en reglementen]

SP (2009) Jaarrekening 2009. [Jaarverslagen]

SP (2009) Spanning, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

SP (2009) Statuten van de SP. [Statuten en reglementen]

Solidara

Solidara (2009) Kies voor eenheid. [Verkiezingsprogramma's]

VVD

VVD (2009) 126e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (2009) 127e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (2009) Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

VVD (2009) Jaarverslag 2009. [Jaarverslagen]

VVD (2009) Liber, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (2009) Liberaal Reveil, jrg. 50. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (2009) Voor een werkend Europa. [Verkiezingsprogramma's]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (2009) De Driemaster, jrg. 61. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (2009) Financieel jaarverslag JOVD 2009. [Jaarverslagen]

Lemm, J. (2009) Zestig jaar JOVD 1949 - 2009. [Boeken]

no party

no party (2009) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2009. [Varia]

This list was generated on Sun Jun 23 22:04:52 2024 CEST.