Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2009

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 87.

CDA

CDA (2009) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 29. [Journal volume]

CDA (2009) Christendemocraten over de kredietcrisis. [Report]

CDA (2009) Jaarverslag CDA 2009. [Annual report]

CDA (2009) Kracht en ambitie. [Election platform]

Gradus, R.H.J.M. (2009) Een sociale vlaktaks - Naar werkbare en begrijpelijke inkomstenbelastingen. [Report]

Gradus, R.H.J.M. and Van Asselt, E.J. (2009) Op weg naar houdbare overheidsfinanciën - Een verkenning van de financiële kaders in de volgende kabinetsperiode. [Report]

Knops, H.P.A. and Fraanje, M.J. and Lont, B.C. (2009) De stad terug aan de mensen. [Report]

Van Asselt, E.J. and Buijs, G.J. and Ten Hoven, M. (2009) De bloedsomloop van de samenleving - Een christendemocratische visie op het belang van vertrouwen. [Report]

CDA, CDJA

CDA, CDJA (2009) Interruptie, jrg. 21. [Journal volume]

ChristenUnie

ChristenUnie (2009) PerspeX, jrg. 9 bis. [Journal volume]

ChristenUnie (2009) DenkWijzer, jrg. 9. [Journal volume]

ChristenUnie (2009) HandSchrift, jrg. 10. [Journal volume]

ChristenUnie (2009) Jaarverslag ChristenUnie 2009. [Annual report]

ChristenUnie, PerspectieF

ChristenUnie, PerspectieF (2009) Jaarverslag PerspectieF 2009. [Annual report]

ChristenUnie; SGP

ChristenUnie; SGP (2009) Samenwerking ja superstaat nee. [Election platform]

D66

D66 (2009) Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving: En de morele verantwoordelijkheid van de burger. [Report]

D66 (2009) 89e Congres. [Congress documents]

D66 (2009) 90e Congres. [Congress documents]

D66 (2009) Democraat, jrg. 42. [Journal volume]

D66 (2009) Een land op drift: Over democratie, integratie en de mythe van de nationale identiteit. [Speech]

D66 (2009) Europa gaat om mensen! [Election platform]

D66 (2009) Idee, jrg. 30. [Journal volume]

D66 (2009) Jaarrekening 2009. [Annual report]

D66 (2009) Toespraak Alexander Pechtold op voorjaarscongres. [Speech]

Aalbers, Manuel (2009) Tijd van praten is voorbij : hypotheekuitsluiting. [Journal article]

Arkesteijn, Daan (2009) Bouwen voor de toekomst. [Journal article]

Bleker-van Eyk, Sylvie (2009) Woningbouwcorporaties in opspraak. [Journal article]

Bolt, Gideon and Kempen, Ronald van (2009) Integratie door menging? [Journal article]

Dolmans, Constantijn (2009) Tijd voor keuzes : vraaggesprek met Roland Goetgeluk, Joris Hoekstra, Harry Bouwmeester en Peter Boelhouwer. [Journal article]

Geysendorpher, Olaf (2009) Kopen of niet? : starters op de woningmarkt. [Journal article]

Jong, Mig de (2009) Woningbouwcorporaties : van symptoombestrijding naar structurele hervorming. [Journal article]

Kuipers, Jan-Jaap (2009) Turk en Nederlander? : discussie over meervoudige nationaliteit. [Journal article]

Langenberg, Jan Wouter and Mimpen, Jeroen and Werner, Gijsbert (2009) Groen activisme : legitiem idealisme of illegaal wangedrag? [Journal article]

Lucardie, Paul (2009) Meritocratie versus democratie : de spagaat van politieke partijen. [Journal article]

Musterd, Sako (2009) Probleemwijken! probleemwijken? [Journal article]

Tordoir, Pieter (2009) Haalbare hervorming van het woonbeleid. [Journal article]

Vermeulen, Rita (2009) Splits de woningmarkt! [Journal article]

Voskamp, Jan and Arem, Marc van (2009) Wonen, leven, groeien : de definitie van de woningbouwcorporatie in de 21ste eeuw. [Journal article]

Zeeuw, Friso de (2009) Respect voor het alledaagse : spanning tussen individuele en collectieve belangen. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (2009) Demo, jrg. 25. [Journal volume]

DNPP

DNPP (2009) Jaarverslag DNPP 2009. [Annual report]

DNPP (2009) Ledentallen politieke partijen in 2009: D66 wint het meest; SP verliest het sterkst. [Press release DNPP]

De Groenen

De Groenen (2009) Gras jaargang 12. [Journal volume]

De Groenen (2009) Statuten. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (2009) Verhef uw stem. [Election platform]

Diversen

Voerman, Gerrit and Walle, Nelleke van de (2009) Met het oog op Europa: Affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009. [Boek]

EGP

EGP (2009) A Green New Deal for Europe. [Election platform]

EKP

EKP (2009) Verkiezingsprogramma Europese Klokkenluiders Partij. [Election platform]

ELDR

ELDR (2009) Manifesto for the European elections / Top 15. [Election platform]

Europa Voordelig! en Duurzaam

Europa Voordelig! en Duurzaam (2009) Niet meer of minder, maar slimmer Europa. [Election platform]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (2009) Strong for the people. [Election platform]

GroenLinks

GroenLinks (2009) De Helling, jrg. 22. [Journal volume]

GroenLinks (2009) De Linker Wang, jrg. 3. [Journal volume]

GroenLinks (2009) Statuten & Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2009) Nieuwe energie voor Europa. [Election platform]

LibDem

LibDem (2009) Europa kan anders! [Election platform]

Libertas

Libertas (2009) Europa, een weg vooruit. [Election platform]

NVU

NVU (2009) Verkort partijprogramma. [Party programme]

Newropeans

Newropeans (2009) Samen Europa veranderen! [Election platform]

PES

PES (2009) People first: a new direction for Europe. [Election platform]

PVV

PVV (2009) Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2009. [Election platform]

PvdA

PvdA (2009) Jaarverslag 2009. [Annual report]

PvdA (2009) Rood, jrg. 6 (2009). [Journal volume]

PvdA (2009) Socialisme en Democratie, jrg. 66. [Journal volume]

PvdA (2009) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA (2009) Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2009-2014. [Election platform]

Giebels, Lambert J. (2009) Nieuwe koning, nieuwe tijden? [Journal article]

PvdD

PvdD (2009) Parlementair Jaarverslag 2009-2010. [Annual report]

PvdD (2009) Europa er zijn grenzen. [Election platform]

PvdD (2009) Jaarrekening 2009. [Annual report]

SGP

SGP (2009) Jaarverslag 2009. [Annual report]

SP

SP (2009) Zo Krant, jrg. 2. [Journal volume]

SP (2009) De Tribune, jrg. 45. [Journal volume]

SP (2009) Een beter Europa begint in Nederland. [Election platform]

SP (2009) Huishoudelijk Reglement van de SP. [Statuten en Reglementen]

SP (2009) Jaarrekening 2009. [Annual report]

SP (2009) Spanning, jrg. 11. [Journal volume]

SP (2009) Statuten van de SP. [Statuten en Reglementen]

Solidara

Solidara (2009) Kies voor eenheid. [Election platform]

VVD

VVD (2009) Jaarverslag 2009. [Annual report]

VVD (2009) Liber, jrg. 4. [Journal volume]

VVD (2009) Liberaal Reveil, jrg. 50. [Journal volume]

VVD (2009) Voor een werkend Europa. [Election platform]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (2009) De Driemaster, jrg. 61. [Journal volume]

VVD, JOVD (2009) Financieel jaarverslag JOVD 2009. [Annual report]

Lemm, J. (2009) Zestig jaar JOVD 1949 - 2009. [Boek]

no party

no party (2009) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2009. [Varia]

This list was generated on Thu Jun 1 03:29:09 2023 CEST.