Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2007

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 70.

Congress documents

D66 (2007) 85e Congres. [Congress documents]

D66 (2007) 86e Congres. [Congress documents]

Jaarboek DNPP

UNSPECIFIED (2007) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (2007) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

Kleijnnijenhuis, J. and Oegema, D. and Takens, J.H. (2007) Personalisering van de politiek. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (2007) Rechts-extremisme, populisme of democratisch patriotisme? Opmerkingen over de plaatsbepaling van de Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (2007) Kroniek 2007. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2007. [Jaarboek DNPP]

Santen, R.A. (2007) De digitale verkiezingsfolder voorbij? Partijwebsites in de verkiezingscampagne van 2006. [Jaarboek DNPP]

Septer, T.J. and Stokman, F.N. and Iest, H. van der (2007) Geven en nemen in coalitiebesprekingen. Ruilmodel toegepast op onderhandelingen tijdens de kabinetsformatie 2006-2007. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2007) Partijformaties op Europees niveau. Van federaties naar Europartijen. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (2007) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Walter, A.S. (2007) 'Met Bos bent u de klos'. Negatieve campagnevoering tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002, 2003 en 2006. [Jaarboek DNPP]

Annual report

VVD, JOVD (2007) Financieel jaarverslag JOVD 2007. [Annual report]

D66, Jonge Democraten (2007) Jaarverslag Jonge Democraten 2007. [Annual report]

PvdA, Jonge Socialisten (2007) Jaarverslag Jonge Socialisten 2007. [Annual report]

ChristenUnie, PerspectieF (2007) Jaarverslag PerspectieF 2007. [Annual report]

SGP (2007) Jaarverslag SGP-jongeren 2007. [Annual report]

PvdA (2007) Beleidsverslag over de periode 2005 - 2007. [Annual report]

D66 (2007) Financieel verslag 2007. [Annual report]

SP (2007) Jaarrekening 2007. [Annual report]

SGP (2007) Jaarverslag 2007. [Annual report]

PvdD (2007) Jaarverslag 2007. [Annual report]

VVD (2007) Jaarverslag 2007. [Annual report]

CDA (2007) Jaarverslag CDA 2007. [Annual report]

ChristenUnie (2007) Jaarverslag ChristenUnie 2007. [Annual report]

DNPP (2007) Jaarverslag DNPP 2007. [Annual report]

Statuten en Reglementen

D66 (2007) D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (2007) D66 LB Set aanvullende reglementen en procedures. [Statuten en Reglementen]

VVD (2007) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie (2007) Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen. [Statuten en Reglementen]

VVD (2007) Statuten. [Statuten en Reglementen]

SGP (2007) Statuten van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Statuten en Reglementen]

PVV (2007) Statuten van de Vereniging Partij voor de Vrijheid. [Statuten en Reglementen]

Press release DNPP

DNPP (2007) Grote partijen boeken ledenverlies in 2007. [Press release DNPP]

Speech

D66 (2007) Congresspeech Sophie in 't Veld. [Speech]

D66 (2007) Toespraak Alexander Pechtold op congres 85. [Speech]

D66 (2007) Toespraak Alexander Pechtold op najaarscongres in Nijmegen. [Speech]

Report

D66 (2007) Klaar voor de klim: D66 werkt aan 2010. [Report]

D66 (2007) Verloren vertrouwen en de weg naar herstel: Een terugblik op twaalf jaar verkiezingsnederlagen. [Report]

CDA (2007) As far as the world extends - Ambitions for the Dutch armed forces in a changing international context. [Report]

VVD (2007) Kiezen voor een nieuw liberaal elan. VVD-Evaluatierapport Commissie Dekker. [Report]

CDA (2007) Naar een salsa op klompen - Over de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden. [Report]

CDA (2007) Spiegel van de staat - Staatkundige voorwaarden voor een overtuig(en)de politiek. [Report]

CDA (2007) Zo ver de wereld strekt - Ambities voor de Nederlandse krijgsmacht in een veranderende internationale omgeving. [Report]

Van der Burg, P. (2007) Participeren naar vermogen - Een studie naar het voorkomen van armoede. [Report]

Willems, T. and Van Asselt, E.J. (2007) The Scandinavian Model: not as desirable as it seems - Achtergrondstudie bij "Investeren in participeren". [Report]

Journal article

Beer, Paul de (2007) Cultuur, migratie en religie. [Journal article]

Beer, Paul de and Duijn, Jaap van and Kam, Flip de (2007) De noodzaak van een nieuwe economische politiek. [Journal article]

Hajer, Maarten (2007) Ruimte op de kaart. [Journal article]

Polter, Evelien (2007) Toppers en managers. [Journal article]

Journal volume

GroenLinks (2007) De Helling, jrg. 20. [Journal volume]

GroenLinks (2007) De Linker Wang, jrg. 1. [Journal volume]

D66, JD (2007) Demo, jrg. 23 (onvolledig). [Journal volume]

D66 (2007) Democraat, jrg. 40. [Journal volume]

D66 (2007) Democrats, jrg. 4. [Journal volume]

De Groenen (2007) Gras jaargang 10. [Journal volume]

CDA, CDJA (2007) Interruptie, jrg. 19. [Journal volume]

ChristenUnie (2007) PerspeX, jrg. 8. [Journal volume]

CDA (2007) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 27. [Journal volume]

VVD, JOVD (2007) De Driemaster, jrg. 59. [Journal volume]

SP (2007) De Tribune, jrg. 43. [Journal volume]

ChristenUnie (2007) DenkWijzer, jrg. 7. [Journal volume]

ChristenUnie (2007) HandSchrift, jrg. 8. [Journal volume]

D66 (2007) Idee, jrg. 28. [Journal volume]

VVD (2007) Liber, jrg. 2. [Journal volume]

VVD (2007) Liberaal Reveil, jrg. 48. [Journal volume]

PvdA (2007) Rood, jrg. 4 (2007). [Journal volume]

PvdA (2007) Socialisme en Democratie, jrg. 64. [Journal volume]

SP (2007) Spanning, jrg. 9. [Journal volume]

Varia

no party (2007) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2007. [Varia]

This list was generated on Fri Jun 2 18:02:36 2023 CEST.