Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2005

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 243.

CDA

CDA (2005) CDAKrant, jrg. 6. [Journal volume]

CDA (2005) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 25. [Journal volume]

CDA (2005) Congrestoespraak: 25 jaar CDA. [Speech]

CDA (2005) De eeuw van mijn dochter. [Speech]

CDA (2005) De toekomst van de Europese Unie: De paradox van een kwetsbare koploper. [Speech]

CDA (2005) Eigen belang, enig belang? [Speech]

CDA (2005) Jaarverslag CDA 2005. [Annual report]

CDA (2005) Korte toespraak bij de herdenking een jaar na de moord op Theo van Gogh. [Speech]

CDA (2005) Nieuwe solidariteit. [Speech]

CDA (2005) Op eigen kracht; van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. [Speech]

CDA (2005) Speech bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. [Speech]

CDA (2005) Speech bij de start van het nieuwe programma over Europese waarden en burgerschap aan het Europa College. [Speech]

CDA (2005) Tafelrede bij de regeringslunch ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Russische President Vladimir Poetin. [Speech]

CDA (2005) Toespraak tijdens de 15 augustus-herdenking bij het Indië-Monument. [Speech]

CDA (2005) Toespraak tijdens expertmeeting over onderwijs in grote steden. [Speech]

CDA (2005) Voordracht bij boekpresentatie "De stamtafel regeert". [Speech]

CDA (2005) Weerstand bieden aan radicalisme: werken aan vertrouwen. [Speech]

Asselt, Evert Jan van (2005) Opkrikken productiviteit in collectieve sector nodig. [Journal article]

Bardoel, Jo and d'Heanens, Leen (2005) Media moeten responsiever worden. [Journal article]

Blok, Frans (2005) Het Limburgs Dagblad: laboratorium van ‘civic journalism’. [Journal article]

Brink, Gabriël van den and Jansen, Thijs and Pessers, Dorien (2005) Renaissance beroepseer noodzakelijk. [Journal article]

Broek, Aart G. (2005) Voorbij schuld en schaamte: naar ongedeeld Nederlanderschap. [Journal article]

Broek, Eline van den (2005) Sparen voor eigen zorgkosten !? : Burkestichting versus CDA-fractie. [Journal article]

Buijs, Siem and Kortleve, Marco (2005) Zorgsparen? Geen goed idee! [Journal article]

Burg, Petra van der (2005) Moeten alle vrouwen hogerop? [Journal article]

Couwenberg, Wim (2005) Het CDA en de conservatieve verleiding. [Journal article]

Cuyvers, P. and Klink, A. (2005) De Gordiaanse jeugdknoop - Jeugdbeleid met meer gezin en meer gezag. [Report]

De Bruijn, Hans (2005) Maak spanningen management & professionals vruchtbaar. [Journal article]

Dekker, Paul (2005) De maatschappelijke onderneming. [Journal article]

Ditzhuijzen, Jeannette van (2005) Te veel confrontratie, te weinig gezamenlijkheid : in gesprek met Jaime Saleh. [Journal article]

Ditzhuijzen, Jeannette van and Broek, Aart.G (2005) Hoofdlijnenakkoord is historische vergissing : in gesprek met Pieter van Vollenhoven. [Journal article]

Dolsma, Guusje (2005) Herijking verantwoordelijkheden sociale zekerheid voluit christen-democratisch. [Journal article]

Drok, Nico (2005) 'Civiele journalistiek wil kwaliteit van de democratie bevorderen' : in gesprek met Tom Warhover. [Journal article]

Drok, Nico (2005) Journalistiek onderwijs op een breukvlak. [Journal article]

Enk, Peter van (2005) Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG. [Journal article]

Fraanje, Rien (2005) De controleur gecontroleerd. [Journal article]

Fraanje, Rien (2005) 'We moeten het zwaarste middel inzetten: een staatscommissie voor de Antillen' : in gesprek met CDA-woordvoerders Wim van Fessem & Wolter Lemstra. [Journal article]

Gelt Dekker, Jacob (2005) Notities van een Nederlandse ondernemer op de Antillen. [Journal article]

Gennip, Karien van (2005) Gemotiveerde werknemers sleutel voor economisch succes. [Journal article]

Gennip, Karien van (2005) Reactie op Koedijk, Eijffinger en de Ru: Aanpak vermindering bureaucratie wel voldoende. [Journal article]

Hemerijck, Anton and Schrijvers, Erik (2005) Den Haag schiet door in het verantwoordelijkheidsdenken. [Journal article]

Heuvel, Frank A.M.van den and Prij, Jan (2005) Hoever moet de nieuwe confrontatiepolitiek van het CDA gaan? [Journal article]

Heuvel, Frank van den (2005) De coöperatie gaat in de aanval. [Journal article]

Heuvel, Frank van den (2005) Over de meerwaarde van D66 [2] : CDA en D66: de echte tegenpolen in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Hirsch Ballin, Ernst (2005) Herzie de koninkrijksrelaties, want zó past de wereld niet meer in het Statuut! [Journal article]

Hoogers, Gerhard (2005) Opheffing van de Nederlandse Antillen ondoordacht. [Journal article]

Jansen, Thijs (2005) Conservatieve retoriek. [Journal article]

Jansen, Thijs (2005) 'De Volkskrant-journalist heeft absoluut geen eigen politieke agenda' : in gesprek met Jan Hoedeman & Hans Wansink. [Journal article]

Jansen, Thijs (2005) 'Ik wil nu even de positieve resultaten vasthouden: er zijn onomkeerbare stappen gezet' : in gesprek met minister Alexander Pechtold. [Journal article]

Jansen, Thijs (2005) 'Ons-kent-ons' in onderwijsland is fnuikend voor leraar : in gesprek met Leo Prick. [Journal article]

Jansen, Thijs (2005) Professionalisering in geestelijke gezondheidszorg dolgedraaid : in gesprek met Giel Hutschemaekers. [Journal article]

Jansen, Thijs and Broek, Aart G. (2005) Nederland laat zich leiden door achterdocht en desinteresse : in gesprek met Hans Hillen. [Journal article]

Jansen, Thijs and Burg, Peter van der (2005) 'De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid komen de burgers toe' : in gesprek met Claude-Jean Bertrand. [Journal article]

Jansen, Thijs and Drok, Nico (2005) Pers & politiek: de jijbakken voorbij. [Journal article]

Jansen Venneboer, Ruud (2005) Nederlandse werknemer ‘vindt het allemaal wel best’. [Journal article]

Jong, Lammert de (2005) De ondraaglijke lichtheid van het Koninkrijk. [Journal article]

Karssing, Edgar (2005) Goed ambtenaarschap als seculiere roeping. [Journal article]

Kemeling, E. and Baan, M. (2005) Vernieuwen met ambitie - Welvaartsgroei door maatschappelijke innovatie. [Report]

Klink, A. and De Ru, H.J. and Burggraaf, J.L. and Spaans, L.A.J. (2005) Investeren in de samenleving - Een verkenning naar de missie en positie van de maatschappelijke onderneming. [Report]

Klink, Ab (2005) Beleid Hoogervorst geen bedreiging voor huisarts. [Journal article]

Klink, Ab (2005) De legitimiteitscrisis van de overheid en het arbeidsethos. [Journal article]

Knepper, Simon (2005) Eigen verantwoordelijkheid in WAO komt nog steeds onvoldoende uit de verf. [Journal article]

Korver, Ton (2005) Van plicht naar smaak: de transformatie van het arbeidsethos. [Journal article]

Krijnen, Suze (2005) Weblogs als vorm van civiele journalistiek. [Journal article]

Laroes, Hans (2005) Het NOS Journaal & de wereld van de kijker. [Journal article]

Lensink, S.M. (2005) Keuzes voor duurzaamheid - Energie op de drempel van transitie. [Report]

Mak, Geert (2005) Raiffeisenlezing Over eenzaamheid, moed & vertrouwen. [Journal article]

Mulder, Hanneke (2005) Wil je meten en beheersen, of geef je mensen de kans hun persoon met de professie te verbinden? In gesprek met Fred Korthagen. [Journal article]

Noordhoek, Peter (2005) Koepels, kies voor de maatschappelijke onderneming. [Journal article]

Oostindie, Gert J. (2005) Gedachteoefeningen rond een Antilliaanse provincie. [Journal article]

Oostlander, Arie (2005) De verantwoordelijke samenleving als succesvolle tegenhanger van liberale politiek. [Journal article]

Penders, Jean (2005) Taak voor EU om armoede als in de VS te voorkomen. [Journal article]

Pessers, Dorien (2005) Afbraak van het huisartsenberoep? Dorien Pessers en Ab Klink in debat. [Journal article]

Prij, Jan (2005) Het nee tegen de Europese Grondwet [2] : René van der Linden: 'Den Haag moet zich deze uitslag zelf aanrekenen'. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) EVP dwingt CDA niet om conservatief te worden : in gesprek met Steven van Hecke. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) Er is een grote kloof tussen wat veel werkers in de zorg bezielt en wat als 'echt professioneel' geldt : in gesprek met Annelies van Heijst. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) Idealisering van de Verlichting leidt tot verknipte organisatieopvatting : in gesprek met Harry Starren. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) 'Nieuwsmonitor kan tot meer nuchterheid leiden' : in gesprek met Otto Scholten & Nel Ruigrok. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) Over vervreemding van de Rijnlandse werkcultuur en vergeten schoonheid : in gesprek met Mathieu Weggeman. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2005) 'Overmoed en onbehagen' in debat : in gesprek met Bert de Vries, Ab Klink en Lans Bovenberg. [Journal article]

Prij, Jan and Tetteroo, Patrick (2005) Aanpak vermindering regeldruk kabinet gaat niet ver genoeg : in gesprek met Kees Koedijk, Sylvester Eijffinger en Hendrik Jan de Ru. [Journal article]

Rijn, Arjen van (2005) De buitenlandse betrekkingen van een Caribische provincie. [Journal article]

Sap, Jan Willem (2005) Het volk van Curacao heeft recht op zelfbeschikking. [Journal article]

Schinkelshoek, Jan (2005) Het nee tegen de Europese Grondwet [1] : het einde van een mythe. [Journal article]

Schinkelshoek, Jan (2005) Het zilveren CDA [I] een scheutje ootmoed. [Journal article]

Schinkelshoek, Jan (2005) Liberaal Manifest [1] : de grondtoon van de natie. [Journal article]

Schinkelshoek, Jan (2005) Over de meerwaarde van D66 [1] : een partij van niks. [Journal article]

Schoo, Hendrik Jan (2005) Het zilveren CDA [2] van oude en nieuwe communitaristen. [Journal article]

Smeehuijzen, Jos and Ziekenoppasser, Hans (2005) Nederland heeft geen financieel-economisch belang bij een grenzeloos Koninkrijk. [Journal article]

Smulders, Peter (2005) Nederland: minder ziekteverzuim, hogere werkdruk. [Journal article]

Spierts, Marcel (2005) Een 'derde weg' voor de sociaal-culturele professies. [Journal article]

Steijn, Bram (2005) Er leeft onvrede over managers in de publieke sector. [Journal article]

Van Dijk, Evert (2005) Bij Dagblad van het Noorden is lezer koning. [Journal article]

Van Dusseldorp, Monique (2005) De nieuwsorganisatie van de toekomst. [Journal article]

Van Exter, Frits (2005) Gezocht: civiele lezers. [Journal article]

Van Leeuwen, Boeli (2005) Paradise Lost. [Journal article]

Van den Heuvel, Frank (2005) ‘Uitgevers jagen journalisten op’ In gesprek met Flip Voets. [Journal article]

Veld, Roel in 't (2005) Oppervlakkigheid invoering leerrechten is riskant. [Journal article]

Verbon, Harrie (2005) Sparen voor de eigen AOW 'op zijn Bush' !? [Journal article]

Verbrugge, Ad (2005) Geschonden beroepseer. [Journal article]

Verton, Peter (2005) Deugdelijk bestuur: minder autonomie, meer Koninkrijk. [Journal article]

Vries, Bert de (2005) De gevaarlijke ideologie van de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Wijenberg, Jan J. (2005) Venezolaanse politiek ondermijnt de cohesie binnen het Koninkrijk. [Journal article]

ChristenUnie

ChristenUnie (2005) PerspeX, jrg. 6. [Journal volume]

ChristenUnie (2005) DenkWijzer, jrg. 5. [Journal volume]

ChristenUnie (2005) HandSchrift, jrg. 6. [Journal volume]

D66

D66 (2005) 80A Congres. [Congress documents]

D66 (2005) 81e Congres. [Congress documents]

D66 (2005) 82e Congres. [Congress documents]

D66 (2005) Democraat, jrg. 38. [Journal volume]

D66 (2005) Democrats, jrg. 2. [Journal volume]

D66 (2005) Verzekering van onze toekomst. [Report]

D66 (2005) Congrestoespraak Boris Dittrich in Nijkerk. [Speech]

D66 (2005) Congrestoespraak minister Laurens Jan Brinkhorst. [Speech]

D66 (2005) Idee, jrg. 26. [Journal volume]

D66 (2005) Jaarverslag 2005. [Annual report]

D66 (2005) Toespraak Boris Dittrich op congres 82. [Speech]

D66 (2005) Toespraak Boris Dittrich op het extra D66-partijcongres van 2 april naar aanleiding van het paasakkoord. [Speech]

Dittrich, Boris (2005) Op weg naar nieuwe solidariteit - Pamflet voor verandering, vrijheid en verantwoordelijkheid. [Report]

Dittrich, Boris and in 't Veld, Sophie and van der Laan, Lousewies (2005) De Verenigde Staten van Europa: Pamflet voor een transparante, slagvaardige en toekomstgerichte Europese Unie. [Report]

Van der Laan, Lousewies and Tijsma, Philip (2005) Effectieve terreurbestrijding: Pamflet voor Inlichtingen, Innovatie en Internationalisering. [Report]

van Wijk, Barbara Jolien (2005) Voorkomen van voortijdig schoolverlaten: De noodzaak van differentiatie en decentralisatie. [Report]

D66, JD

D66, JD (2005) Demo, jrg. 21. [Journal volume]

DNPP

DNPP (2005) Ledental politieke partijen in de stad Groningen daalde licht in 2005. [Press release DNPP]

DNPP (2005) In het Noorden relatief de meeste partijleden. [Press release DNPP]

DNPP (2005) Jaarverslag DNPP 2005. [Annual report]

DNPP (2005) Linkse partijen boeken ledenwinst over 2005. [Press release DNPP]

De Groenen

De Groenen (2005) Gras jaargang 8. [Journal volume]

GroenLinks

GroenLinks (2005) De Helling, jrg. 18. [Journal volume]

GroenLinks (2005) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Groep Wilders

Groep Wilders (2005) Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders. [Party programme]

PVV

PVV (2005) Onafhankelijkheidsverklaring. [Party programme]

PvdA

PvdA (2005) Beginselen: Manifest vastgesteld door het congres van de Partij van de Arbeid. [Party programme]

PvdA (2005) Jaarverslag 2005. [Annual report]

PvdA (2005) Rood, jrg. 2 (2005). [Journal volume]

PvdA (2005) Socialisme en Democratie, jrg. 62. [Journal volume]

PvdA (2005) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

Arion, Frank Martinus (2005) Een kwalijke erfenis en een recept voor de toekomst : naar nieuwe overzeese betrekkingen. [Journal article]

Battjes, Hendrik (2005) Over de burgemeester. [Journal article]

Becker, Frans (2005) Good governance alleen is niet voldoende : een bericht uit de praktijk, gat in de markt? Over de ondernemende verzorgingsstaat (4). [Journal article]

Becker, Frans (2005) Landbouwdebat (2). [Journal article]

Becker, Frans and Cuperus, René (2005) Pas op voor het Europisme! [Journal article]

Beer, Paul de (2005) Burgers verstandiger dan economen. [Journal article]

Berg, Jan-Jaap van den (2005) Lijsttrekkersverkiezingen geen wondermiddel. [Journal article]

Berg, Jan-Jaap van den (2005) Linkse maten? [Journal article]

Berg, Jan-Jaap van der (2005) Een duizendpoot en bruggenhoofd. [Journal article]

Berg, Joop van den (2005) Onbekommerd nadenken over democratie : 'Fortuyn slaagde waar D66 uiteindelijk had gefaald: partijen over de grens van links en rechts heen interesseren voor institutionele vernieuwing'. [Journal article]

Beus, Jos de (2005) De bedrukte Nederlander : beeldessay. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2005) Denk nog eens na over het referendum. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2005) In het geweer tegen de oorlogstaal : de westerse cultuur is superieur aan andere culturen vanwege de ruimte die zij biedt aan andersdenkenden. [Journal article]

Bos, Marko and Riel, Bart van (2005) PvdA-notitie voedt vooroordelen over Europa. [Journal article]

Bouddouft, Said (2005) Nederlandse Marokkanen en het nut van wantrouwen : poldermoslims: identiteit gezocht (3). [Journal article]

Brink, Gabriël van den (2005) Argumenten voor een beschavingsoffensief : links en de moraal (4). [Journal article]

Broekhoven, Remko van (2005) Van smalle marges tot brede lanen : het belang van linkse samenwerking. [Journal article]

Buijs, Frank (2005) Geloof en geweld : een democratisch alternatief. [Journal article]

Burg, Ieke van den (2005) 'Nee' dient neoliberalen. [Journal article]

Bussemaker, Jet (2005) Modern gezinsbeleid. [Journal article]

Butter, Frank den (2005) Lissabon en de spagaat van Kok. [Journal article]

Claassen, Rutger (2005) De plaats van de markt : nieuwe controverses. [Journal article]

Corbey, Dorette (2005) Europa moet klare wijn schenken. [Journal article]

Corbey, Dorette (2005) Eén maat past niemand : waarom harmonisatie van Europese regelgeving niet altijd de voorkeur verdient. [Journal article]

Cuperus, René (2005) Nieuwe Euroscepsis in Oud Europa : observaties vanuit een blinde trein. [Journal article]

Dankbaar, Ben (2005) De kenniseconomie is overal : er wordt wel beweerd dat in de kenniseconomie die Nederland anno 2005 is, de industrie geen rol van betekenis meer speelt. [Journal article]

Dekker, Jacob Gelt (2005) Macht en mimesis op de Nederlandse Antillen : naar nieuwe overzeese betrekkingen (2). [Journal article]

Dellevoet, André (2005) Armoedebestrijding begint bij de mondiale middenklasse : wissels om in het buitenlands beleid (1). [Journal article]

Diamond, Patrick and Giddens, Anthony (2005) Het nieuwe gelijkheidsdenken. [Journal article]

Dubbelboer, Niesco (2005) Burgerinitiatief op nationaal niveau. [Journal article]

Duivesteijn, Adri (2005) De Rotterdamwet deugt niet. [Journal article]

Duyvendak, Jan Willem and Hurenkamp, Menno (2005) Het verlichten van gemeenschappen : links en de moraal (3). [Journal article]

Elbers, Mijke (2005) Landbouwdebat (1). [Journal article]

Engelen, Ewald (2005) De strijd om de instelling : publieke sector: de bevrijding van de professional (1). [Journal article]

Erdtsieck, Jan and Traas, Ko (2005) Hoe het leraarsvak werd uitgehold. [Journal article]

Faber, Mare (2005) De belofte van het maatschappelijk ondernemen : zeven interviews met deskundigen uit politek en praktijk. [Journal article]

Februari, Marjolijn (2005) Een Linkse studiedag : links en de moraal (6). [Journal article]

Haan, Ido de (2005) Het ethisch reveil in de Nederlandse politiek : links en de moraal (2). [Journal article]

Hamel, Jan (2005) Hypes in de zorg : zes voorbeelden. [Journal article]

Heijnen, Pierre (2005) Van recht op uitkering naar recht op werk. [Journal article]

Hollanders, David (2005) De waarde van scepsis voor een links reveil : hoe conservatief is het nieuwe conservatisme? (2). [Journal article]

Holsteyn, Joop van (2005) Linkse liefde. [Journal article]

Hooge, Edith and Faber, Mare (2005) Maatschappelijk ondernemen : een verkenning van het debat, gat in de markt? Over de ondernemende verzorgingsstaat (1). [Journal article]

Huygen, Annelies and Ligthart, Walter (2005) Vroeger komt nooit meer terug : gat in de markt? Over de ondernemende verzorgingsstaat (3). [Journal article]

Jurgens, Erik (2005) Nederland is alleen op papier een monarchie : de toekomst van Oranje (2). [Journal article]

Kalff, Donald (2005) Waarom euroland nu het voortouw moet nemen : na het nee. Europa in analyse (2). [Journal article]

Kalma, Paul (2005) Het armoedige jargon van de markt : gat in de markt? Over de ondernemende verzorgingsstaat (5). [Journal article]

Kalma, Paul (2005) M. van der Goes van Naters. [Journal article]

Kalma, Paul (2005) Niet bij fatsoen alleen : waarom links een moraal nodig heeft. [Journal article]

Kersbergen, Kees van (2005) De zegeningen van Fortuyn. [Journal article]

Kiewiet, Linda and Leenstra, Melle and Teunissen, Winnie (2005) Op de bres voor de allerarmsten. [Journal article]

Koning, Martijn de and Bartels, Edien (2005) Voor Allah en mijzelf : jonge Marokkanen op zoek naar de 'echte' islam, poldermoslims: identiteit gezocht (2). [Journal article]

Koning, Niek and Broek, Joep van den (2005) Liever quoteren dan liberaliseren. [Journal article]

Koole, Ruud (2005) Europa is geen monster : na het krachtige 'nee' van de Nederlandse kiezers bij het referendum over de Europese Grondwet, bezint de PvdA zich op haar koers. [Journal article]

Koole, Ruud (2005) Tromps ongelijk. [Journal article]

Kriens, Jantine and Heemst, Peter van (2005) Rotterdamwet. [Journal article]

Kuijs, Jos (2005) Geen regie, wel trechterdenken : na de tegenstem (2). [Journal article]

Kuijs, Jos (2005) Tegen de slechte zorgwet. [Journal article]

Liem, Mei Ling (2005) Links en de moraal : verslag van een conferentie. [Journal article]

Lieshout, Peter van (2005) Wat de verzorgingsstaat bedreigt, kan hem redden. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2005) De doodlopende weg van het vmbo. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2005) Een Nuchtere stem. [Journal article]

Lunsing, Jan (2005) Annie dicht de kloof : waarom de partijtop het niet alleen moet willen doen. [Journal article]

Meeteren, Hein van (2005) Democraten 2005 : na de tegenstem (3). [Journal article]

Meijer, Wim (2005) André van der Louw : in memoriam. [Journal article]

Meurs, Pauline (2005) Kanttekeningen bij een hoerawoord. [Journal article]

Minderhout, Willem (2005) Zout zonder pap. [Journal article]

Oostindie, Gert (2005) De Nederlandse sociaal-democratie en de West : naar nieuwe overzeese betrekkingen (1). [Journal article]

Paardekooper, Cees and Wesseling, Henk (2005) Een andere overheid - maar welke? [Journal article]

Ploeg, Jan Douwe van der (2005) Landbouwbeleid: de kameleon van Europa : elf stellingen voor een grondige discussie. [Journal article]

Raak, Ronald van (2005) Op naar een commissie Verantwoording : antwoorden aan Andeweg (2). [Journal article]

Rabbinge, Rudy (2005) De kracht van de Nederlandse landbouw. [Journal article]

Rood, Jan (2005) Wind gezaaid, storm geoogst : niet de burger keerde zich af van Europa, maar de politiek. [Journal article]

Schillemans, Thomas and Verhagen, Stijn (2005) Van spreidingsbeleid naar verleidingsbeleid : spreidingsbeleid is populair onder politici. [Journal article]

Sommer, Martin (2005) Het journalistieke is politiek. [Journal article]

Staaij, Kees van der (2005) Een wankele troon of een sterkere kroon? : de toekomst van Oranje (1). [Journal article]

Terlouw, Hans (2005) Hoe diep is de transatlantische kloof? : wissels om in het buitenlands beleid (2). [Journal article]

Thijn, Ed van (2005) Reconstructie. [Journal article]

Trappenburg, Margo (2005) Over cure, care en concurrentie : publieke sector: de bevrijding van de professional (2). [Journal article]

Tromp, Bart (2005) Democratisch leninisme. [Journal article]

Tromp, Bart (2005) Goed voor de PvdA : democratie. [Journal article]

Tromp, Bart (2005) Onderwijsvernieling. [Journal article]

Tromp, Bart (2005) Wim Duisenberg (1935-2005). [Journal article]

Veen, Romke van der (2005) De klant koningin : over motivatie en 'agency' in de publieke dienstverlening, gat in de markt? Over de ondernemende verzorgingsstaat (2). [Journal article]

Verrips, Ger (2005) Europa verdient beter : na het nee. Europa in analyse (3). [Journal article]

Vries, Frank de (2005) Een moedig besluit in een onzuivere discussie : na de tegenstem (1). [Journal article]

Vuijsje, Herman (2005) Sociaal-democraten en de valkuil van het goede : wat deelt een communist met een gereformeerde? [Journal article]

Waagmeester, Kees (2005) Linkse schaduwen. [Journal article]

Waal, Steven de and Heemskerk, Frank (2005) Terug naar de zorg. [Journal article]

Wiersma, Jan Marinus and Verhelst, Matthias (2005) Er daagt iets in het Oosten : schets van een nieuwe 'Ostpolitik' voor de EU. [Journal article]

Witteveen, Willem (2005) Democratiseer de Eerste Kamer! : antwoorden aan Andeweg (1). [Journal article]

Witteveen, Willem (2005) Edmund Burke, profeet van de vooruitstrevendheid : hoe conservatief is het nieuwe conservatisme? (1). [Journal article]

Witteveen, Willem (2005) Schaduwkabinet. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (2005) Voorbij de waan van de dag : Bert de Vries, het CDA en de PvdA. [Journal article]

PvdD

PvdD (2005) Beginselverklaring. [Party programme]

SGP

SGP (2005) Jaarverslag 2005. [Annual report]

SP

SP (2005) De Tribune, jrg. 41. [Journal volume]

SP (2005) Spanning, jrg. 7. [Journal volume]

VVD

VVD (2005) 58ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (2005) Liberaal Reveil, jrg. 46. [Journal volume]

VVD (2005) Om de vrijheid. Liberaal Manifest. [Party programme]

VVD (2005) Politiek!, jrg. 6. [Journal volume]

VVD (2005) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (2005) De Driemaster, jrg. 57. [Journal volume]

Commissie Toekomstvisie (2005) Habemus Futurum! Aanbevelingen voor de vernieuwing en hervorming van de JOVD. [Varia]

no party

no party (2005) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2005. [Varia]

This list was generated on Fri Jun 2 23:25:18 2023 CEST.