Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2004

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 360.

CDA

CDA (2004) CDA magazine, jrg. 5. [Journal volume]

CDA (2004) CDAKrant, jrg. 5. [Journal volume]

CDA (2004) Afghanistan and The Netherlands: a long-term partnership. [Speech]

CDA (2004) “Allemachtig Amerika”. De verhouding VS – Europa in de 21ste eeuw. [Speech]

CDA (2004) Bruikbare rechtsorde. [Speech]

CDA (2004) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 24. [Journal volume]

CDA (2004) Eenheid in verscheidenheid. [Speech]

CDA (2004) Europa, onze overtuiging? [Speech]

CDA (2004) Herdenking van H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden voor de Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. [Speech]

CDA (2004) Herdenking van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard in de gazamenlijke bijeenkomst van de Eerste en Tweede Kamer. [Speech]

CDA (2004) Inleiding tijdens debat over moord op Theo van Gogh. [Speech]

CDA (2004) Jaarverslag CDA 2004. [Annual report]

CDA (2004) Nieuwjaarstoespraak CDA. [Speech]

CDA (2004) Ondernemen voor ontwikkeling: ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven hebben elkaar definitief gevonden. [Speech]

CDA (2004) Ontkenning, pacificatie en kentering in het Nederlands integratiebeleid. [Speech]

CDA (2004) Presentatie Programma van Aanbevelingen “Nederland Integratieland”. [Speech]

CDA (2004) Solid values for a better future. [Speech]

CDA (2004) Speech bij de opening van ‘het Jaar van het Gezin’ in Madurodam. [Speech]

CDA (2004) Speech bij ontvangst rapport Nederland Integratieland. [Speech]

CDA (2004) Strafrecht in een veranderende samenleving. [Speech]

CDA (2004) Televisietoespraak van de minister-president bij het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden. [Speech]

CDA (2004) Televisietoespraak van de minister-president bij het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden. [Speech]

CDA (2004) Toespraak bij de opening van het Christelijk-Sociaal Congres Haaglanden. [Speech]

CDA (2004) Toespraak op conferentie 'drugs en drang'. [Speech]

CDA (2004) Toespraak op de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International. [Speech]

CDA (2004) Toespraak t.b.v. 40-jarig bestaan van de DAD van Justitie. [Speech]

CDA (2004) Toespraak ter gelegenheid van de herdenking van H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden. [Speech]

CDA (2004) Toespraak ter gelegenheid van de herdenking van Z.K.H. Prins Bernhard. [Speech]

CDA (2004) Toespraak ter gelegenheid van de opening van de expositie 'Van de stobbe en de bossen' in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. [Speech]

CDA (2004) Toespraak tijdens presentatie Integratierapport CDA-commissie Van der Tak. [Speech]

CDA (2004) Voor een eigen plek in Europa. [Election platform]

CDA (2004) Vrijheid in gebondenheid. [Speech]

Arts, Wil and Muffels, Ruud (2004) Van bescherming naar activering? : de Nederlandse verzorgingsstaat in Europees perspectief. [Journal article]

Asselt, Evert Jan van (2004) Lastenmaximering en de balans tussen solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. [Journal article]

Balkenende, Jan Peter (2004) Re-inventing Kuyper. [Journal article]

Becqué, R.F. and Marlet, G. (2004) Schoon en bereikbaar - Houdt de slagaders van de samenleving open en zorg voor een zo schoon en stil mogelijke doorstroming. [Report]

Biezeveld, Gustaaf (2004) Integrale milieuwetgeving is dringend noodzakelijk. [Journal article]

Borgman, Erik (2004) De Europese beschaving en de dreigende ineenstorting van het leerhuis. [Journal article]

Borgman, Erik (2004) Het politieke belang van de gemeenschap buiten ons bereik. [Journal article]

Borstlap, Hans (2004) "Sterft gij oude vormen..." : over het sociale gehalte van onze verzorgingsstaat. [Journal article]

Bot, Bernard (2004) Een maatschappelijk verdrag voor Europa. [Journal article]

Bovenberg, Lans (2004) De uitdagingen van de vergrijzing. [Journal article]

Brouwer, J.W.L. (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Bruijn, Gerrit de (2004) Je zult maar tot de minima behoren. [Journal article]

Bult, Jeroen (2004) Wie vertelt Turkije de waarheid? [Journal article]

Cobben, Paul (2004) Hoe een Europees burgerschap uit de grond te stampen? [Journal article]

Cramer, Jacqueline (2004) Duurzaam ondernemen is geen hype. [Journal article]

Cuyvers, P. (2004) Pas 65 - Ouderen zijn geen doelgroep maar een doe-groep. [Report]

Cuyvers, Peter (2004) Burger moet weer aandeelhouder sociale stelsel worden. [Journal article]

Dijk, Jan Jacob van (2004) De wordingsgeschiedenis van de grondwet voor Europa : een kritische terugblik. [Journal article]

Dorland, Rob van (2004) Klimaatverandering en klimaatbeleid. [Journal article]

Draulans, Veerle (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Eldering, Lotty (2004) Bruggen bouwen. [Journal article]

Elzinga, Chris (2004) Een Franciscaans perspectief op duurzaamheid. [Journal article]

Eurlings, Camiel and Kroeger, Pieter Gerrit (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Fiala, Petr (2004) Wantrouwen en scepsis nieuwe lidstaten tegenover de EU. [Journal article]

Geel, Pieter van (2004) Adviezen voor CDA duurzaamheidsberaad. [Journal article]

Geldof, Dirk (2004) Duurzaamheid in de risicomaatschappij. [Journal article]

Gennip, Jos van (2004) Van de ankers losgeslagen : de Europese Volkspartij moet het Europese project en zichzelf herformuleren. [Journal article]

Griensven, Pieter van (2004) De katholiek- sociale politiek van Veldkamp, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1961-1967. [Journal article]

Grinsven, Peter van (2004) De ontdekking van Europa : het onbehagen van Nederland in het licht van het EU-voorzitterschap. [Journal article]

Groot, Henri de and Veenendaal, Paul (2004) Verdragen duurzaamheid en economische groei elkaar? [Journal article]

Hartogh, Govert den (2004) Orgaandonatie als sociale voorziening. [Journal article]

Herweijer, Michiel (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Heuvel, Frank van den (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hirsch Ballin, Ernst (2004) Europa's ideële missie. [Journal article]

Hoed, Robert van den and Molenbroek, Edith (2004) Is waterstof hèt alternatief? [Journal article]

Hogenhuis, Christiaan and Renkema, David (2004) Op zoek naar duurzame kwaliteit van leven. [Journal article]

Hooven, Marcel ten (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Ingen, Erik van and Dagevos, John and Beckers, Theo (2004) Duurzaamheid in het denken en doen van de Nederlandse bevolking. [Journal article]

Jansen, Thijs (2004) CDV in gesprek met Joop Roebroek : "waar zijn de katholiek geinspireerde sociale denkers binnen het CDA". [Journal article]

Jansen, Thijs (2004) Het CDA moet conservatieve verleiding weerstaan. [Journal article]

Jansen, Thijs (2004) Wat vinden de christen-democraten sociaal? [Journal article]

Jong, Gerrit de (2004) Inkomensbeleid onder Balkenende. [Journal article]

Jongerius, Agnes and Schrauwen, Jan (2004) Het kan socialer, beter. [Journal article]

Kelam, Mari- Ann (2004) Stemmen in Estland over Europa. [Journal article]

Knops, H.P.A. and De Vries, L.J. and Correljé, A.F. (2004) Energiekeuze(s) belicht - Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en gassector in Nederland. [Report]

Koedijk, Kees and Eijffinger, Sylvester (2004) Financieel-economisch beleid onder Balkenende. [Journal article]

Kuiper, Roel (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Lans, J.J.M. van der (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Maas, Rob (2004) Duurzaamheid en Wereldbeeld. [Journal article]

Martens, Wilfried (2004) Religieus pluralisme en gedeelde waarden. [Journal article]

Meerten, Hans van (2004) De lidstaten van de Europese Unie moeten het Europees Verdrag voor de rechten van de mens opzeggen. [Journal article]

Mooij, Ruud de and Tang, Paul (2004) Sociaal beleid zaak van de lidstaten. [Journal article]

Mulder, Hanneke (2004) Leerrechten in het hoger onderwijs ; een omstreden kanteling. [Journal article]

Oostlander, Arie (2004) Turkije nog lang niet klaar voor Europa. [Journal article]

Penders, J.J.M. (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Perlot, Wilbur (2004) Mini-apocalyps olie heilzaam. [Journal article]

Prij, Jan (2004) In gesprek met Ad Verbrugge : de misvorming van Europa kan tot een nieuwe opstand der burgers leiden. [Journal article]

Prij, Jan (2004) In gesprek met Wouter van Dieren : 'duurzaamheid alleen te bereiken door grote systeeminnovaties'. [Journal article]

Prij, Jan and Jansen, Thijs (2004) In gesprek met Dirk Jan Wolffram en Marcel Hoogenboom : sociale politiek als liberaal beschavingsoffensief. [Journal article]

Refkin, Jeremy (2004) De revolutie van de waterstofeconomie. [Journal article]

Rooden, Peter van (2004) Weigel's 'godvergeten' Europa is conservatieve fantasie. [Journal article]

Rosanvallon, Pierre (2004) Nationale democratie geen geschikt model voor Europa. [Journal article]

Sap, Jan Willem (2004) De toetredingscriteria voor nieuwe lidstaten. [Journal article]

Schinkelshoek, Jan (2004) Het teruggevonden wetboek : de moord op Theo van Gogh en het publieke debat. [Journal article]

Schuyt, Theo (2004) Filantropie in Nederland : een politiek taboe? [Journal article]

Sinke, Wim (2004) Innoverend energiebeleid Brinkhorst gemiste kans. [Journal article]

Spies, Liesbeth (2004) Alleen woorden en te weinig daden. [Journal article]

Steenwoude, Richard (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Stern, Steinar (2004) De geschiedenis van het christen-democratische begrip 'solidariteit'. [Journal article]

Tetteroo, P.W. (2004) CDV in gesprek met Peter Altmaier (CDU) : Duitse ervaringen met gekozen burgemeester en gemengd kiesstelsel. [Journal article]

Van Asselt, E.J. (2004) De ontbrekende schakel - Leerrechten als verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. [Report]

Van Asselt, E.J. (2004) Zekerheid op maat - Van nazorg naar voorzorg in de sociale zekerheid. [Report]

Van Den Heuvel, Frank and Sap, Jan Willem (2004) De Toren van Europa. [Journal article]

Van der Burg, P. (2004) Afstemmen op het publiek - De maatschappelijke verankering van de publieke omroep. [Report]

Veerman, Cees (2004) Van zorgen vóór naar zorgen dàt. [Journal article]

Verbeek, Peter-Paul (2004) Stimuleer gedragsbeïnvloedende technologie. [Journal article]

Verburg, Gerda (2004) [Boekbespreking]. [Journal article]

Verhagen, Maxime (2004) Weerbare democratie en terrorismebestrijding. [Journal article]

Vlot, Teusjan (2004) Grenzeloze solidariteit en stille gevers. [Journal article]

Wal, Koo van der (2004) Het huidige milieubeleid is symptoombestrijding. [Journal article]

Weigel, George (2004) Het probleem van Europa. [Journal article]

Westerbeek- Huitink, Josine and Velsen, Emile van (2004) Pleidooi voor gemeenschapszin en persoonlijke ontplooiing. [Journal article]

Wijffels, Herman (2004) De actualiteit van Schaepman, honderd jaar later. [Journal article]

Wijmen, Peter van (2004) Tussen apocalyps en utopie. [Journal article]

Wijmen, Peter van and Mulder, Hanneke (2004) CDV in gesprek met Herman Wijffels : van 'krabben in de aardkorst' naar 'opvangen van wat neerdaalt'. Het visioen van Herman Wijffels. [Journal article]

Willems, Rein (2004) Shell: Apocalyptisch denken over energie onzinnig. [Journal article]

Zoeteman, Kees (2004) De realiteit van de duurzaamheidsutopie. [Journal article]

ChristenUnie

ChristenUnie (2004) PerspeX, jrg. 5. [Journal volume]

ChristenUnie (2004) DenkWijzer, jrg. 4. [Journal volume]

ChristenUnie (2004) HandSchrift, jrg. 5. [Journal volume]

ChristenUnie (2004) Jaarverslag ChristenUnie 2004. [Annual report]

ChristenUnie (2004) Statuten Kiesvereniging ChristenUnie. [Statuten en Reglementen]

ChristenUnie; SGP

ChristenUnie; SGP (2004) Geloofwaardige keuzes: Manifest voor Christelijke politiek in Europa. [Election platform]

D66

D66 (2004) 79e Congres. [Congress documents]

D66 (2004) 80e Congres. [Congress documents]

D66 (2004) Congrestoespraak door Boris Dittrich. [Speech]

D66 (2004) De JD steekt haar nek uit - Lustrumboek der Jonge Democraten 2004 ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. [Boek]

D66 (2004) Democraat, jrg. 37. [Journal volume]

D66 (2004) Vijf vragen aan Jan Paternotte, voorzitter Jonge Democraten. [Journal article]

D66 (2004) Boe roepen is makkelijk. [Election platform]

D66 (2004) Idee, jrg. 25. [Journal volume]

D66 (2004) Toespraak Boris Dittrich op congres 79. [Speech]

Abbes, J.K. (2004) K. R. Popper en de ideologiediscussie van D66 : methodologisch-programmatische consequenties: sociale ethica. [Journal article]

Altes, Edy Korthals (2004) Europa en de joods-christelijke traditie. [Journal article]

Balfoort, Joanneke (2004) Navo en partners, van Alaska tot Amman? [Journal article]

Bijl, John (2004) D66 opheffen? Graag zelfs! [Journal article]

Blaauwbroek, Auke (2004) Een uitgebreid sociaal Europa. [Journal article]

Boehr, Peter (2004) De Verenigde Naties en de rechten van de mens. [Journal article]

Boogerd, Johanna (2004) Een ongelijke strijd? : terrorismebestrijding versus Burgerrechten. [Journal article]

Boot, Dick (2004) Duurzaam ondernemen, omdat het loont : wie de vruchten wil plukken, moet nog wel bestaan. [Journal article]

Boven, Theo van (2004) Uiteindelijk gaat het altijd en steeds om mensen. [Journal article]

Brinkgreve, Christien (2004) Over de hang naar dwang. [Journal article]

Brinkhorst, Laurens Jan (2004) 'Het gaat om kennis!'. [Journal article]

Brouwers, Marjolein (2004) Het lichaam als wachtwoord. [Journal article]

Brunsveld, Gerhard (2004) Gooi het kind niet met het badwater weg. [Journal article]

Bruyn, Monica de (2004) The elections are coming ... [Journal article]

Buschkens, Lodewijk (2004) Belangenbehartiging in Brussel. [Journal article]

Cannegieter, Hein (2004) Rol regio's in Brussel groeit met EU mee. [Journal article]

Crebas, Hans (2004) Pleidooi voor een progressief konvooi. [Journal article]

Dees, Erik (2004) Wie is de liberaalste van het land? [Journal article]

Derksen, Wilfried (2004) De Liberaal Democraten. [Journal article]

Derksen, Wilfried and Vijver, Emily van de (2004) Hoe sociaal is liberaal? [Journal article]

Dittrich, Boris (2004) Tussen balans Balkenende II : Dittrich over wat gedaan is en nog gebeuren moet. [Journal article]

Doornbos, Gerard (2004) Een voorbeeld van duurzaamheid : de Nederlandse land-en tuinbouw. [Journal article]

Duindam, Simon and Smeets-Verstraeten, Anke (2004) De Sofi-rekening. [Journal article]

Eisma, Doeke (2004) De duurzame stad. [Journal article]

Gonsalves, Sean (2004) Kikkers koken tot ze naar kip smaken. [Journal article]

Graaf, Thom de (2004) De vernieuwde overheid : op zoek naar kerntaken en doeltreffende sturing. [Journal article]

Groot, Frits de (2004) Ook klimaatbeleid moet duurzaam zijn. [Journal article]

Gruyter, Werner de (2004) Balkenende's luchtballon : de drijfveren achter het normen-en waardendebat. [Journal article]

Gruyter, Werner de (2004) De visgronden van D66. [Journal article]

Ham, Boris van der (2004) Duurzaamheid behoeft dwars denken. [Journal article]

Heikens, René (2004) De San Francisco-motie. [Journal article]

Hekker, Aletta and Karreman, Marcel (2004) Kenniseconomie in het kunstvakonderwijs. [Journal article]

Helfferich, Erich (2004) Sociale en duurzame mondiale vrijhandel : grenzen aan de groei. [Journal article]

Herfer, Michiel (2004) Marktwerking of verrijking? [Journal article]

Jansen, Eppo (2004) De grenzen aan de Brusselse media. [Journal article]

Kohnstamm, Jacob (2004) Is privacy een kabinetscrisis waard? [Journal article]

Laan, Lousewies van der (2004) Sociaal-liberalisme = mensenrechten. [Journal article]

Luijkx, Bart (2004) Studiefinanciering als persoonlijk budget. [Journal article]

Maus, Marijke (2004) Europa en het dorpshuis. [Journal article]

Mous, Marijke (2004) De democraten en de oude doos. [Journal article]

Mous, Marijke (2004) De kamer en de kersenpit. [Journal article]

Nijland, Loes (2004) Kimberley en Charissa moeten de kenniseconomie redden. [Journal article]

Nijskens, Renier (2004) Meerpartijenstelsel als garantie voor menserechten. [Journal article]

Nypels, Erwin (2004) Loot van liberale stam. [Journal article]

Offenberg, Willem (2004) Let op uw zaak. [Journal article]

Olof, Arthur (2004) Hoe sociaal is liberaal? [Journal article]

Olof, Arthur and Vijver, Emily van de (2004) Vrijzinnig maar bovenal onvoorspelbaar : Kohnstamms loopbaan als jakobsladder naar esentie D66. [Journal article]

Poort, Roel van der (2004) Innovatie is de ware motor van economisch herstel. [Journal article]

Poorte, Joëlle de (2004) Juridische bezwaren bij de nieuwe inburgeringsplannen. [Journal article]

Prillevitz, Frits (2004) Naar een ander platteland. [Journal article]

Prillevitz, Jan (2004) Het dilemma van het Europees Parlement. [Journal article]

Scheffer, Michiel (2004) Democratie in een sociaal-liberale samenleving. [Journal article]

Scheffer, Michiel and Brunsveld, Gerhard (2004) Geef uw stem een gezicht. [Journal article]

Scheffer, Michiel and Brunsveld, Gerhard (2004) Het overbruggen van ongelijkheid. [Journal article]

Schie, Patrick van (2004) Serieus sociaal-liberalisme verdient een eigentijdse invulling. [Journal article]

Schrover, Nathan (2004) Onze medeverantwoordelijkheid voor de malaise in Nederland. [Journal article]

Soest, Jan Paul van (2004) Nieuw perspectief was nodig om wadden discussie vlot te trekken. [Journal article]

Sterling, Jeroen (2004) Maak zetelverdeling Tweede Kamer democratischer. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2004) De anderen dat zijn wij. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2004) Pleidooi voor een staatsmonopolie voor hard drugs. [Journal article]

Terlouw, Hans (2004) Het nieuwe Europese kompas van de rood-groene Duitse regering. [Journal article]

Terlouw, Jan (2004) Structuur wijzigingen of cultuurveranderingen : staatsrechtelijke hervormingen. [Journal article]

Toes, Elaine (2004) Politiek als leren praten 'plus'. [Journal article]

Troost, Lars van (2004) Mensenrechten : een last voor Holland? [Journal article]

Twist, Mark van (2004) Modernisering van de overheidsmodernisering. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (2004) Het milieubeleid kan alles bereiken wat het wil : vraaggesprek met Wim Hafkamp. [Journal article]

Veen, Jasper (2004) Bestaat wereldwijd liberalisme? [Journal article]

Veltman, Theo and Olof, Arthur (2004) Kenniseconomie : niet lullen, maar poetsen. [Journal article]

Verhaak, Willem (2004) Hijst D66 witte vlag voor Groene Hart? [Journal article]

Verhaar, Kees (2004) Minister Brinkhorst, geef ons een visioen! [Journal article]

Verhofstadt, Dirk (2004) Het menselijk liberalisme. [Journal article]

Vijver, Emily van de and Dees, Erik (2004) Drugs, samenleving en beleid: de nuchtere visie. [Journal article]

Vis, J.J. (2004) Bouwkoorts. [Journal article]

Vis, J.J. (2004) Campagnesolidariteit. [Journal article]

Vis, J.J. (2004) Het einde van een illusie. [Journal article]

Vis, J.J. (2004) Mensenrechten. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2004) Links-liberalisme volgens Femke Halsema. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2004) Mensenrechten zijn geen luxeartikelen. [Journal article]

Vries, Henk de (2004) Van kennis naar economische kracht. [Journal article]

Waveren, Sylvia van (2004) De uitdaging van duurzaam beleggen. [Journal article]

Wellenstein, E.P. (2004) Zeven vette jaren voor de EG. [Journal article]

Wijers, Hans (2004) Vijf vragen aan: Hans Wijers, voorzitter Raad van Bestuur Akzo Nobel. [Journal article]

Wijnen, Pieter van and Dees, Erik (2004) Breken of doorgaan? [Journal article]

Ölof, Arthur (2004) De schepping van de wereld in het nieuws : "Balkenende weet ook niet meer dan wat in De Volkskrant staat". [Journal article]

D66, JD

D66, JD (2004) Demo, jrg. 20 (onvolledig). [Journal volume]

DNPP

DNPP (2004) Jongerenorganisaties van politieke partijen boekten in 2004 winst. [Press release DNPP]

DNPP (2004) Groei ledental Nederlandse politieke partijen beëindigd. [Press release DNPP]

DNPP (2004) Jaarverslag DNPP 2004. [Annual report]

De Groenen

De Groenen (2004) Gras jaargang 7. [Journal volume]

De Groenen (2004) Wat is een stem waard? [Election platform]

Democratisch Europa

Democratisch Europa (2004) Verkiezingsprogramma. [Election platform]

EGP

EGP (2004) Europe can do better. You decide! [Election platform]

ELDR

ELDR (2004) Visie van de ELDR voor Europa. [Election platform]

Europa Transparant

Europa Transparant (2004) Verkiezingsprogramma. [Election platform]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (2004) The EPP: Your Majority in Europe. [Election platform]

GroenLinks

GroenLinks (2004) De Helling, jrg. 17. [Journal volume]

GroenLinks (2004) Laat Europa niet rechts liggen. [Election platform]

LPF

LPF (2004) Is U iets gevraagd? [Election platform]

LPF (2004) Statuut van de Tweede Kamerfractie Lijst Pim Fortuyn. [Statuten en Reglementen]

Leefbaar Europa

Leefbaar Europa (2004) Eerst menselijkheid, dàn politiek. [Election platform]

Nieuw Rechts

Nieuw Rechts (2004) Verkiezingsprogramma Europese Verkiezingen 2004. [Election platform]

PES

PES (2004) Growing stronger together. [Election platform]

Partij voor het Noorden

Partij voor het Noorden (2004) Voor een Europa van de regio's. [Election platform]

PvdA

PvdA (2004) Pro & Contra, jrg. 4. [Journal volume]

PvdA (2004) Een sterk en sociaal Europa. [Election platform]

PvdA (2004) Jaarverslag 2004. [Annual report]

PvdA (2004) Rood, jrg. 1 (2004). [Journal volume]

PvdA (2004) Socialisme en Democratie, jrg. 61. [Journal volume]

Akkerman, Tjitske (2004) Alternatieven voor populisme : een andere kijk op democratisch bestuur (3). [Journal article]

Argelo, Sikko (2004) Waarom mag Verdonk de vreemdelingenwet niet uitvoeren. [Journal article]

Arichi, Karima (2004) Bruggen bouwen of saboteren. [Journal article]

Balen, Barbara van (2004) Blijf van mijn lijf. [Journal article]

Bank, Jan (2004) De standvastigheid van Drees. [Journal article]

Beekers, Wouter (2004) Op de mestvaalt van de geschiedenis. [Journal article]

Beer, Paul de (2004) Een linkse hervormingsagenda voor het kapitalisme. [Journal article]

Beer, Paul de (2004) Het debat over sociaal-liberalisme op herhaling. [Journal article]

Berkvens, Arjen and Molenaar, Bob and Delemarre, Ton (2004) Berkvens, Molenaar en Delemarre vs. Cuperus. [Journal article]

Boef, August Hans den (2004) Turkije is te arm en te islamitisch. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2004) De noord-westgrens van Europa. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2004) Inzake beginselen van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Bordewijk, Paul and Plasterk, Ronald (2004) Leve de ontnuchtering van Europa! [Journal article]

Bos, Marko and Riel, Bart van (2004) Europa: geen scepsis maar realisme. [Journal article]

Bos, Wouter (2004) Concept-Beginselmanifest Partij van de Arbeid. [Journal article]

Bos, Wouter (2004) De Oude Bos over De Jonge Bos en De Oude Pels. [Journal article]

Bos, Wouter (2004) Kiezen voor vrijheid : fragmenten uit een essay van Wouter Bos (1989). [Journal article]

Brands, Maarten (2004) De kwetsbare zelfoverschatting van Europa : vijf stellingen. [Journal article]

Buiting, Henry (2004) Buiting en Stelling & Blom vs. Hartmans. [Journal article]

Bult, Jeroen (2004) De strategische bekering van Joschka Fischer. [Journal article]

Burg, Ieke van den (2004) Euroscepsis vernietigt Sociaal Europa. [Journal article]

Claassen, Rutger (2004) Wat zou Banning van het manifest vinden? [Journal article]

Coninck, Heleen de and Beurskens, Marc (2004) De toekomst van de energievoorziening. [Journal article]

Cosbey, Dorette and Berg, Max van den (2004) Open brief aan Wim Kok. [Journal article]

Crone, Fred (2004) Houd links, haal rechts in : de Nieuwe Economische Agenda van Links (11). [Journal article]

Cuperus, René (2004) Een Turks bad voor Turkije : beeldessay. [Journal article]

Cuperus, René (2004) Oranje licht voor Turkije. [Journal article]

Dalen, Harry van (2004) Het dilemma vam de Barmhartige Samaritaan. [Journal article]

Depla, Paul and Depla, Staf (2004) De stad als emancipatiemachine. [Journal article]

Derkx, Peter (2004) 'Kies maar een ander'. [Journal article]

Elchardus, Mark (2004) Wij lopen een culturele revolutie achter : Dreeslezing. [Journal article]

Engbers, Anita (2004) Doen corporaties aan inkomenspolitiek? [Journal article]

Engelen, Ewald (2004) Democratische antwoorden op het grijze kapitalisme : corporate governance (2). [Journal article]

Esser, Richard (2004) Henri Thoreau en de consumptiedwang. [Journal article]

Fennema, Meindert and Tillie, Jean (2004) Recept voor Nederland. [Journal article]

Gier, Erik de (2004) Is er een toekomst voor de Europese Sociale Markteconomie? [Journal article]

Gier, Erik de (2004) Morele en aardse kantjes van de wetenschap. [Journal article]

Ginkel, Rob van (2004) Gezocht : identiteit. [Journal article]

Goossens, Luc and Witte, Toby (2004) Een hek om Rotterdam en Antwerpen? [Journal article]

Graumans, Anne (2004) Het cement van de samenleving. [Journal article]

Hajer, Maarten (2004) Vernieuwd democratisch bestuur : een pleidooi voor activerend burgerschap : een andere kijk op democratisch bestuur (1). [Journal article]

Hajer, Maarten and Maussen, Marcel (2004) Betekenisgeving aan de moord : een reconstructie. [Journal article]

Hazeu, Cock and Hemerijck, Anton (2004) Democratie in lagen. [Journal article]

Hende, Harko van den (2004) Op zoek naar de ideale immigrant. [Journal article]

Hilhorst, Pieter (2004) Liever nieuwe klauwen dan nieuwe veren. [Journal article]

Hofman, Kaj (2004) De halve waarheid over een heel alternatief. [Journal article]

Hofstee, Wim (2004) Sociaal-democratie en selectie aan de poort. [Journal article]

Holman, Otto (2004) Het nieuwe Europa van de PvdA. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (2004) Nederland is geen personendemocratie. [Journal article]

Hooge, Edith (2004) Duik het middenveld in! [Journal article]

Horrevorts, Ton and Pans, Ralph (2004) Vernieuwing van de overheid mislukt. [Journal article]

Imelman, Jan Dirk (2004) Niet de normen, maar de waarden. [Journal article]

Jacobs, Bas and Kalshoven, Frank and Tang, Paul J.G. (2004) Epiloog : noodzakelijk links : de Nieuwe Economische Agenda van Links (slot). [Journal article]

Kalma, Paul (2004) Bij de honderdste geboortedag van H. B. Wiardi Beckman. [Journal article]

Kalma, Paul (2004) Het beginselprogramma van John Gray. [Journal article]

Kloosterboer, Dirk (2004) Tweedeling moet lokaal worden bestreden. [Journal article]

Kluiver, Harm-Jan de (2004) Het structuurregime onder vuur : corporate governance (1). [Journal article]

Koenis, Sjaak (2004) Hoeveel last hebben we van waardenpluriformiteit? [Journal article]

Kolthoff, Kees (2004) Een politicus gaat naar de hoeren. [Journal article]

Koole, Ruud (2004) De ideologie van de sociaal-democratie. [Journal article]

Lagendijk, Joost and Wiersma, Jan Marinus (2004) De ultieme grenzen van de Europese Unie. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2004) De kosten van huwelijksmigratie. [Journal article]

Lunsing, Jan R. (2004) Bij deze : een kort beginselprogram. [Journal article]

Merkel, Wolfgang (2004) Welke landen zijn sociaal rechtvaardig? [Journal article]

Middel, Bert (2004) De les van Zwolle : over de spanning tussen beginselen en machtsvorming. [Journal article]

Minderhout, Willem (2004) Moedwil of misverstand : de buitenlandse politiek van George W. Bush. [Journal article]

Minderhout, Willem (2004) Wie weet wat Wouter wil? [Journal article]

Mulder, Bertus (2004) Het nieuwe decor. [Journal article]

Noordegraaf, Herman (2004) Doorbraak-pionier. [Journal article]

Olin Wright, Erik and Fung, Archon (2004) Een pleidooi voor actief burgerbestuur : een andere kijk op democratisch bestuur (5). [Journal article]

Pels, Dick (2004) Van Jacques de Kadt naar Wouter Bos : op weg naar een nieuw sociaal-liberalisme. [Journal article]

Raak, Ronald van (2004) Basis voor een linkse samenwerking? [Journal article]

Raak, Ronald van (2004) Historische les over hervorming kiesrecht. [Journal article]

Ribberink, Anneke (2004) Rebellerende vrouwen. [Journal article]

Rienstra, Ryclef and Scholten van Aschat, Gijs (2004) Over kunst & geld. [Journal article]

Rooy, Piet de (2004) De Socialistische Partij is het kwade geweten van de PvdA. [Journal article]

Samsom, Diederik (2004) Tegen de stroom in. [Journal article]

Schie, Patrick van (2004) Partij van de Brave Beginselen. [Journal article]

Schouten, C. C. (2004) DS' 70 : nevenstroom in de sociaal-democratie. [Journal article]

Smits, José (2004) Recht op abortus? [Journal article]

Snels, Bart and Schoo, H.J. and Koole, Ruud (2004) De sociaal-democratie volgens Paul Kalma. [Journal article]

Thijn, Ed van (2004) Oude journalistiek. [Journal article]

Tilborghs, Hein (2004) Socialisten aller landen, verenigt u! [Journal article]

Veld, Roel in 't (2004) Toezichthouders kiezen of nieuwe verantwoordingsstructuur? : een andere kijk op democratisch bestuur (2). [Journal article]

Vendrik, Kees (2004) Vrijheid mag geen schaars goed worden : de Nieuwe Economische Agenda van Links (10). [Journal article]

Verbruggen, Harmen (2004) Onmogelijke afwegingen. [Journal article]

Verhelst, Matthias and Cuperus, René (2004) De dolgedraaide wasmachine van Europa. [Journal article]

Voerman, Gerrit (2004) De klempositie van politieke partijen. [Journal article]

Vries, Frank de (2004) Waarom de PvdA de Grondwet moet afwijzen. [Journal article]

Wallage, Jacques (2004) Schilderen met waterverf. [Journal article]

Wansink, Hans (2004) Iedereen zijn eigen Pim. [Journal article]

Wildeboer, Wim (2004) Een felle discussie in Groningen. [Journal article]

Witteveen, Willem (2004) De kunst beginselen opnieuw te verwoorden. [Journal article]

Witteveen, Willem (2004) Een democratisch Europa? : een andere kijk op democratisch bestuur (4). [Journal article]

Wolters, Job (2004) 'Wij adviseren u de PvdA op te heffen'. [Journal article]

Yesilkagit, Kutsal (2004) De Kopenhagen-criteria opnieuw centraal. [Journal article]

Zoonen, Liesbet van (2004) Een leidsman. [Journal article]

Zuijdam, Frank (2004) Vrede, veiligheid en beginselen. [Journal article]

Zuydam, Frank (2004) Een terugblik op de oorlog in Irak : opmaak voor de wereldorde of neoconservatieve dwaling? [Journal article]

PvdD

PvdD (2004) Partijprogramma Partij voor de Dieren. [Election platform]

Respect.Nu

Respect.Nu (2004) Punten voor de Europese verkiezingen. [Election platform]

SGP

SGP (2004) Jaarverslag 2004. [Annual report]

SP

SP (2004) De Tribune, jrg. 40. [Journal volume]

SP (2004) Spanning, jrg. 6. [Journal volume]

SP (2004) Wie zwijgt stemt toe! [Election platform]

VVD

VVD (2004) 115e Algemene Vergadering (57ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (2004) 116e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (2004) 57ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (2004) Liberaal Reveil, jrg. 45. [Journal volume]

VVD (2004) Politiek!, jrg. 5. [Journal volume]

VVD (2004) Voor Europa. Maar er zijn wel grenzen. [Election platform]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (2004) De Driemaster, jrg. 56. [Journal volume]

VVD, JOVD (2004) Persbericht JOVD: grondwetsartikel 6 overbodig. [Varia]

VVD, JOVD (2004) Route 55, De Gids: JOVD 1949-2004. [Boek]

VVD, JOVD (2004) Secretrarieel jaarverslag 2004. [Annual report]

Doorduyn, Ursula and Weide, Luncien (2004) 'Route 55, was JE er ook bij?' (Verslag lustrumcongres 2004 in Driemaster). [Varia]

Prins, Tineke (2004) 'Julicongres 2004' (verslag in Driemaster). [Varia]

no party

no party (2004) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2004. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 06:14:18 2023 CEST.