Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2002

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 403.

CDA

CDA (2002) CDA magazine, jrg. 3. [Journal volume]

CDA (2002) CDAKrant, jrg. 3. [Journal volume]

CDA (2002) Aanvaardingsspeech als nieuwe voorzitter. [Speech]

CDA (2002) Afscheidstoespraak. [Speech]

CDA (2002) Algemene politieke beschouwingen 2002. [Speech]

CDA (2002) Begroting Algemene Zaken. [Speech]

CDA (2002) Betrokken besturen. [Speech]

CDA (2002) Betrokken samenleving, betrouwbare overheid. [Election platform]

CDA (2002) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 22. [Journal volume]

CDA (2002) Christian-democratic political observations - Political philosophical remarks on current issues. [Report]

CDA (2002) Common Values, Joint Resposibility, Shared Commitment. [Speech]

CDA (2002) De oppervlakkigheid voorbij. [Speech]

CDA (2002) Doen wat nodig is. [Speech]

CDA (2002) Duurzame ontwikkeling draagt bij aan collectieve veiligheid. [Speech]

CDA (2002) Globalisering, conflict en armoede. [Speech]

CDA (2002) Hebben de kerken nog wat te zeggen in de samenleving? [Speech]

CDA (2002) Herdenking van de aanslagen in de VS op 11 september 2001. [Speech]

CDA (2002) Het CDA: betrokken en betrouwbaar, voor nu en de toekomst. [Speech]

CDA (2002) Jaarrekeningen 2002. [Annual report]

CDA (2002) Jan Peter Balkenende op congres 'heel de mens'. [Speech]

CDA (2002) Jan Peter Balkenende op de VN-conferentie inzake Duurzame Ontwikkeling. [Speech]

CDA (2002) Speech Agnes van Ardenne bij BBO. [Speech]

CDA (2002) Speech Agnes van Ardenne bij SIB. [Speech]

CDA (2002) Speech Agnes van Ardenne bij opening UNISCA 2002. [Speech]

CDA (2002) Speech bij het 25-jarig bestaan van de CDA-Bestuurdersvereniging. [Speech]

CDA (2002) Speech op Partijraad 2 november 2002. [Speech]

CDA (2002) Spreekpunten Terre des Hommes. [Speech]

CDA (2002) Toespraak Agnes van Ardenne over de aanpak van de schuldencrisis. [Speech]

CDA (2002) Toespraak bij de opening van de fototentoonstelling 'Images from Ground Zero'. [Speech]

CDA (2002) Toespraak bij herdenking overlijden Prins Claus. [Speech]

CDA (2002) Toespraak bij herdenkingsplechtigheid Prins Claus. [Speech]

CDA (2002) Toespraak partijcongres 30-11-2002. [Speech]

CDA (2002) Van e-denken naar e-doen. [Speech]

CDA (2002) Vol vertrouwen verder. [Speech]

CDA (2002) Vrede door ontmoeting van culturen. [Speech]

Agt, A.A.M. van (2002) Hoogste tijd voor conservatisme. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (2002) Toezicht en vertrouwen. [Journal article]

Bovenberg, A.L. (2002) Het wat, waarom en hoe van vraagsturing. [Journal article]

Bovenberg, A.L. and Graafland, J.J. (2002) Eenzijdige keuze voor combinatiemodel economisch gezien niet verstandig. [Journal article]

Brink, Gabriël van den (2002) Toezicht en betrokkenheid. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (2002) Het bestaansrecht van katholieke politiek. [Journal article]

Broek, A. van den (2002) Vraagsturing in het cultuurbeleid is vloeken in de kerk. [Journal article]

Bruijn, J.A. de (2002) Prestatiemeting : tussen politiek en professie. [Journal article]

Cuyvers, P. (2002) Sociaal rechts : een analyse van het inhoudelijke linkse tekort. [Journal article]

Cuyvers, P. and Klink, A. and Van Asselt, E.J. (2002) Modern Life Course Support Systems - Christian-democratic perspectives on changes in the life course and their consequences for demography, labour markets and genertional relations. [Report]

Dekker, P. and Hart, J.J.M. de (2002) Intermezzo : stemverheffing bij ontevredenheid. [Journal article]

Dijkstra, A.B. (2002) Vraagsturing in het funderend onderwijs : een oefening in evenwicht. [Journal article]

Etty, W. and Veraart, M.D.L. (2002) Ontvoogding en maatschappelijk ondernemerschap : vernieuwing in de zorg. [Journal article]

Exter, A.P. den (2002) Het nieuwe zorgstelsel vanuit Europees-rechtelijk perspectief. [Journal article]

Geel, P.B.L.A. van (2002) Gemeentelijk grondbeleid onmisbaar. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (2002) Herkansing! [Journal article]

Geudens, Godfried (2002) communitarisme in het Vlaamse politieke bedrijf. [Journal article]

Gronden, J.W. van de (2002) Een vierde schaderichtlijn! : postscriptum bij Den Exter. [Journal article]

Hecke, S. van (2002) Tussen Apocalyps en verrijzenis : de oppositie van de christen-democraten in België. [Journal article]

Herweijer, M. and Heiminge, G. (2002) Het symbolische terugkeerbeleid van paars. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2002) Amerikaanse lessen. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2002) De Eftelingisering van de politiek. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2002) Mix van politieke partij, Greenpeace en ANWB. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2002) "Vraagsturing? Dit kabinet gaat hier niet naartoe" : CDV in gesprek met Pieter Winsemius. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (2002) Scheiding van uitvoerende en handhavende macht. [Journal article]

Hoekstra, R.J. (2002) De wijze republikeinse traditie van het Nederlandse koningschap. [Journal article]

Houtepen, Anton (2002) "Als we niet geloven, wat geloven we dan?" : bezinning. [Journal article]

Jansen, M. (2002) CDV in gesprek over gedogen. [Journal article]

Jansen, M. (2002) CDV in gesprek over inburgering. [Journal article]

Jansen, Thijs (2002) CDV in gesprek met CDA-economen. [Journal article]

Jansen, Thijs (2002) CDV in gesprek met Hillen en Wijffels. [Journal article]

Jansen, Thijs (2002) CDV in gesprek over "normen en waarden" in Frankrijk. [Journal article]

Jansen, Thijs (2002) "Vraagsturing breekijzer voor humanisering" : slotgesprek CDV nazomernummer 2002. [Journal article]

Jansen, Thijs and Koedijk, C.G. (2002) CDV in gesprek over Europese 'pensioenbom'. [Journal article]

Jansen, Thijs and Wessels, Bertine (2002) CDV in gesprek over illegalen. [Journal article]

Jongbloed, W.A. (2002) Vouchers in het hoger onderwijs? [Journal article]

Kinneging, A. (2002) Christendom=conservatisme. [Journal article]

Klamer, A. (2002) In de kunsten gaat het niet om de vraag, maar om het gesprek. [Journal article]

Klink, A. (2002) Vouchers voor de omroepen. [Journal article]

Klink, B.M.J. van (2002) Symboolwetgeving : een rechtssociologische begripsbepaling. [Journal article]

Klop, C.J. (2002) Voucheridee sympathiek en nog onrijp. [Journal article]

Klop, K. (2002) Fatsoen als vijfde kernbegrip? [Journal article]

Kok, A.C.H.M. de (2002) Maatschappelijke dienstplicht : het wordt tijd! [Journal article]

Kok, Jozef (2002) Een toetsingskader voor "Ontketening" van de publieke sector : Manifest, DOTank's 12 stappenplan voor de ontketening van de publieke dienstverlening. [Journal article]

Leeuwen, W.D. van (2002) Herstel van horizontale hechting. [Journal article]

Marlet, G.A. (2002) Ruimte tussen markt en overheid. [Journal article]

Oostlander, Arie M. (2002) Conservatieven vreemde eend in de EVP-bijt. [Journal article]

Pas, F.G.E.M. van der (2002) Stuurbekrachtiging in de AWBZ. [Journal article]

Plank, R.N. van der (2002) Ziekenhuizen richting vraagsturing : maatschappelijk ondernemen als "derde weg" tussen overheid en markt. [Journal article]

Prij, J. (2002) "Geen vouchers alstublieft" : CDV in gesprek met Yvonne van Rooy. [Journal article]

Prij, J. (2002) "Ketenomkering is geen keuze" : CDV in gesprek met Peter Luttik. [Journal article]

Prij, J. (2002) "Zelf kiezen is plicht" : CDV in gesprek met Peter Pennekamp. [Journal article]

Rompa, M.E. (2002) Vraagsturing, marktwerking en maatschappelijk ondernemerschap : een bijdrage vanuit de ouderenzorg. [Journal article]

Ross-vanDorp, C.I.J.M. (2002) Haags versus lokaal. [Journal article]

Schaar, J. van der (2002) Vraagsturing, maatschappelijk ondernemerschap, en woonbeleid. [Journal article]

Scheerder, R.L.J.M. (2002) The art of close reading. [Journal article]

Schippers, J.J. (2002) Combinatiemodel verdient economisch gezien de voorkeur. [Journal article]

Smit, R.M. (2002) Werken aan vertrouwen : in de zorg een kwestie van loslaten. [Journal article]

Spanning, H. van (2002) Boeken bekeken. [Journal article]

Spanning, Hans van (2002) [Boekbespreking]. [Journal article]

Spekman, Ben (2002) "Bekostiging omroep via voucher leidt tot commercialisering" : CDV in gesprek met Frans Slangen. [Journal article]

Steenvoorde, Richard (2002) De opkomst van de Christen-democratie in het Verenigd Koninkrijk. [Journal article]

Swierstra, T. and Tonkens, E. (2002) Klakkeloze keuzevrijheid. [Journal article]

Tetteroo, P.W. (2002) Bloemlezing van het 'conservatisme-debat'. [Journal article]

Van Asselt, E.J. (2002) Investeren in solidariteit - De gevolgen van de vergrijzing en de kenniseconomie voor de arbeidsmarkt: een agenderende verkenning. [Report]

Veldkamp, C.C.J. (2002) De vergrijzende Europese orde. [Journal article]

Verbon, H.A.A. (2002) Laat het financieringstekort niet oplopen! [Journal article]

Vijlder, F.J. de (2002) Het onderwijs : los van alle banden? [Journal article]

Waal, S.P.M. de (2002) Vraagsturing : de noodzaak van goed politiek management. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (2002) Onaanvaardbaar! Dwars. [Journal article]

Wits, J.W.P. (2002) Fuseren & maximaliseren. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (2002) Christen-democratie contra conservatisme. [Journal article]

ChristenUnie

ChristenUnie (2002) PerspeX, jrg. 3. [Journal volume]

ChristenUnie (2002) DenkWijzer, jrg. 2. [Journal volume]

ChristenUnie (2002) Durf te kiezen voor normen. [Election platform]

ChristenUnie (2002) HandSchrift, jrg. 3. [Journal volume]

ChristenUnie, PerspectieF

ChristenUnie, PerspectieF (2002) Jaarverslag PerspectieF 2002. [Annual report]

D66

D66 (2002) Het hoofd koel, maar met de vuist op tafel! [Report]

Moor, Nienke (2002) De opvattingen van D66-ers over het straffen van wetsovertreders: Een beschrijvend onderzoek. [Report]

Entzinger, Han (2002) Om Holland staat geen hek. [Report]

Entzinger, Han (2002) Om Holland staat geen hek: Prioriteiten bij immigratie en inburgering. [Report]

Hoekema, Jan and Terpstra, Rienk and de Wijk, Rob (2002) Tussen internationale rechtsorde en nationaal belang. [Report]

D66 (2002) 74A Congres. [Congress documents]

D66 (2002) 74e Congres. [Congress documents]

D66 (2002) 75e Congres. [Congress documents]

D66 (2002) Breken of helen : op zoek naar een respons op Fortuyn. [Journal article]

D66 (2002) Duurzaam 66. [Journal article]

D66 (2002) Jaarverslag en jaarrekening 2002. [Annual report]

D66 (2002) Making a difference: Conference on Corporate Social Responsibility. [Report]

D66 (2002) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (2002) Symposium Amerikaans buitenlands beleid. [Report]

D66 (2002) Actief en bruggen bouwend voorzitterschap nu cruciaal. [Speech]

D66 (2002) Democraat, jrg. 35. [Journal volume]

D66 (2002) Idee, jrg. 23. [Journal volume]

D66 (2002) Speech Gerard Schouw op congres 74. [Speech]

D66 (2002) Speech Saskia Bruines op congres 74. [Speech]

D66 (2002) Speech Thom de Graaf op congres 74. [Speech]

D66 (2002) Toekomst in eigen hand : D66 verkiezingsprogramma 2002-2006. [Election platform]

Altenburg, Bert (2002) Democratie, goed idee. [Journal article]

Andriessen, Margo (2002) De nieuwe overheid van D66. [Journal article]

Andriessen, Margo and Oosten, Wouter-Jan (2002) Systemen en zeggenschap. [Journal article]

Andriessen, Thomas (2002) D66 en vernieuwing van de democratie. [Journal article]

Argelo, S.M. (2002) Personenstelsel bij kamerverkiezingen. [Journal article]

Arsala, Nangyalay (2002) Oorlog voor vrede in Afghanistan. [Journal article]

Baudet, G.H. (2002) Wat maakt nu het verschil. [Journal article]

Bekkers, Victor and Oosten, Wouter-Jan (2002) E-government en de burger : een interview met Roger van Boxtel. [Journal article]

Boekman, Robert (2002) De liberale partij. [Journal article]

Bos, Bob van den (2002) Valt Europa van het wereldtoneel? [Journal article]

Bos, Bob van den (2002) Waarom D66. [Journal article]

Bosch, Gerrit (2002) Bankbiljetten. [Journal article]

Bosch, Gerrit (2002) Integratiemodel tegen armoedeval. [Journal article]

Bosch, Gerrit (2002) Nieuwe knelpunten. [Journal article]

Bosch, Gerrit and Vis, Jan (2002) De Vertrekkers. [Journal article]

Bout, Henriëtte (2002) Als je lijdt aan het leven. [Journal article]

Bout, Henriëtte (2002) Frankensteinvoedsel : beginselen, gevolgen en de commissie Terlouw. [Journal article]

Bredenoord, Annelien (2002) D66 en levensbeschouwing: Een onderzoek onder leden en politici van D66. [Report]

Bredenoord, Annelien (2002) Uiteenlopende meningen binnen de dezelfde partij : D66 en levensbeschouwing. [Journal article]

Buckley-Muller, Mary and Hoekema, Jan (2002) VS notoir onbetrouwbaar Mary Buckley-Muller en Jan Hoekema. [Journal article]

Crebas, Hans (2002) Bescherm de berbers. [Journal article]

De Graaf, Thom and Van Boxtel, Roger and Sorgdrager, Winnie and Schouw, Gerard (2002) Wil de nieuwe overheid nu opstaan! [Report]

Dittrich, Boris (2002) De hoogste tijd voor veranderingen. [Journal article]

Docters van Leeuwen, Arthur and Hooghiemstra, Theo and Muller, Erwin and Tielenburg, Carel and de Vries, Christiaan (2002) Toegang in drievoud. [Report]

Doorne, Anneke van (2002) Vrouwen in hoge functies : geen geringe ambities kabinet. [Journal article]

Dorrenboom, Govert (2002) Human-centered politiek. [Journal article]

Elders, J.L.M. (2002) Rechten van de mens en van de school. [Journal article]

Giebels, Mark (2002) Stuur het kabinet definitief naar huis! [Journal article]

Goudswaard, Kees and Kock, Udo (2002) Zelf kiezen waar dat kan, solidair waar dat moet : een sociaal-liberale visie op de sociale zekerheid. [Journal article]

Hagemann, Carlo (2002) Digitaal Politiek Café D66. [Journal article]

Heide, Wouter ter (2002) Koks schamele politieke erfenis. [Journal article]

Heide, Wouter ter (2002) Oorlog Irak : flagrante schending VN-handvest. [Journal article]

Hesseling, Dennis (2002) Democratisch falen van Den Haag. [Journal article]

Hoekema, Jan (2002) Nederland en de War on Terrorism. [Journal article]

Holkamp, Pieter (2002) Geloofwaardig en begrijpelijk. [Journal article]

Hommes, Mirjam (2002) Nieuwe thema's. [Journal article]

Jager, Ben (2002) Van aanbod naar vraag... [Journal article]

Kalf, Simon (2002) Ken uw kiezer. [Journal article]

Kok, Ron (2002) Transparant en praktisch. [Journal article]

Kruisselbrink, Hans (2002) Beste democraten. [Journal article]

Kuijper, David (2002) Rust op het dorpsplein. [Journal article]

Laan, Lousewies van der (2002) Europeanen betrekken bij de uitbreiding. [Journal article]

Land, Menno van der (2002) De toekomst van de vrijzinnige democratie. [Journal article]

Lange, Jan de (2002) Lijmen, Jan? [Journal article]

Mandele, Huigh van den (2002) Meer van hetzelfde? [Journal article]

Meeteren, Hein van (2002) Waarheen met het progressief liberalisme. [Journal article]

Mous, Marijke (2002) Bovenmeesters en bestuurders. [Journal article]

Mous, Marijke (2002) De Bentley en de fiets. [Journal article]

Mous, Marijke (2002) Kullekoek. [Journal article]

Mous, Marijke (2002) Teeltkeus. [Journal article]

Mous, Marijke (2002) Thom en de anderen. [Journal article]

Olof, Arthur (2002) Ambush for democracy. [Journal article]

Olof, Arthur (2002) Osama moet hangen! : de doodstraf, omdat het moet. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2002) De maatschappij, dat ben jij. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2002) Democratie tussen de oren. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2002) Een filosofie voor interactieve beleidsvorming : het gedachtegoed van Hannah Arendt. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2002) Een politicus moet oorspronkelijk zijn. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2002) Thesen over de nieuwe mens. [Journal article]

Pappenheim, Peter (2002) Partij of club? [Journal article]

Pechtold, Alexander (2002) "Waarheen leidt de weg?". [Journal article]

Prillevitz, Frits (2002) Pleidooi voor ruimtelijke ordening. [Journal article]

Rinnooy Kan, Alexander (2002) Het smalle pad van verantwoord samendoen. [Journal article]

Schans, Ernst van der (2002) De koe in de porseleinkast : kanttekeningen bij het landbouwbeleid. [Journal article]

Schulte, Max and Olof, Arthur (2002) WTC.exe.exit. [Journal article]

Schulte, Max and Steveninck, Thijs van (2002) Hoezo vol? [Journal article]

Sonneveld, Martine (2002) Scheiden zonder rechten, niets meer aan te doen. [Journal article]

Sonneveld, Martine (2002) Volkert : de tussenstand. [Journal article]

Sorgdrager, Winnie (2002) Een verkeerde ontwikkeling : de minister en de transacties van het openbaar ministerie. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2002) Duits tekort niet direct ons probleem. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2002) Zes dilemma's in het asielbeleid. [Journal article]

Tahir, Naema and Wielinga, Eelke (2002) MVO: perspectieven uit het veld. [Journal article]

Tommel, Dick (2002) Een beleid dat niet klopte met de realiteit. [Journal article]

Verhaar, Kees (2002) Ik moet het zelf doen, en jij? [Journal article]

Verhaar, Kees (2002) Ruimte voor het redelijk alternatief : over de spanning tussen politiek en wetenschap. [Journal article]

Verhofstadt, Dirk (2002) Conservatisme staat haaks op liberalisme. [Journal article]

Vijver, Emily van der (2002) Vrijheid van schoolkeuze. [Journal article]

Vink, Maarten (2002) De ondraaglijke lichtheid van het Europese burgerschap. [Journal article]

Vis, Jan (2002) De vertrekkers. [Journal article]

Vis, Jan (2002) Geen verstandig idee. [Journal article]

Vis, Jan (2002) Kiezer is geen arbiter. [Journal article]

Vis, Jan (2002) Meneer de (toekomstige) minister-president. [Journal article]

Vis, Jan (2002) Ontbinding op termijn vervuilt. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2002) Een modern koningschap. [Journal article]

Wanrooij, André van (2002) Quo vadis? [Journal article]

Waterreus, Ib (2002) ID2002 : natuurlijk liberaal. [Journal article]

Wellenstein, Edmond (2002) Strafhof testcase internationale rechtsorde. [Journal article]

Welsh, Eduardeo (2002) De noden van het volk zonder stem. [Journal article]

Wijers, Gea (2002) De pauzeknop. [Journal article]

Zet, Martin van 't (2002) Democratie als opgave. [Journal article]

Zet, Martin van 't (2002) Vrije tijd of pensioen. [Journal article]

Zevenbergen, Willem (2002) Het woord is aan mevrouw Van Ardenne! [Journal article]

dieren, Gerard M. van (2002) Strategisch hulpmiddel van de gemeenteraad. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (2002) Demo, jrg. 18 bis. [Journal volume]

D66, Jonge Democraten

Jonge Democraten (2002) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

DNPP

DNPP (2002) Jaarverslag DNPP 2002. [Annual report]

De Groenen

De Groenen (2002) Gras jaargang 5. [Journal volume]

De Groenen (2002) Nederland verdient beter. [Election platform]

Duurzaam Nederland

Duurzaam Nederland (2002) Programma. [Election platform]

GroenLinks

GroenLinks (2002) De Helling, jrg. 15. [Journal volume]

GroenLinks (2002) Overvloed en onbehagen. [Election platform]

GroenLinks (2002) Statuten en huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks, DWARS

GroenLinks, DWARS (2002) Jaarverslag DWARS 2002. [Annual report]

LPF

LPF (2002) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van L. Simonis (LPF) 2002-2007. [Inventory]

LPF (2002) Statuten Lijst Pim Fortuyn. [Statuten en Reglementen]

LPF (2002) Zakelijk met een hart. [Election platform]

Leefbaar Nederland

Leefbaar Nederland (2002) Leefbaar Nederland komt er nu aan! [Election platform]

NMP

NMP (2002) Verkiezingsprogramma 2002-2006. [Election platform]

Natuurwetpartij

Natuurwetpartij (2002) Tijd voor een nieuwe kijk: Bewust naar een duurzame samenleving. [Election platform]

Nederland Mobiel

Nederland Mobiel (2002) Verkiezingsprogramma 2002-2006. [Election platform]

Partij van de Toekomst

Partij van de Toekomst (2002) Denk mee met de PvdT. [Election platform]

PvdA

PvdA (2002) Hoe serieus nemen we kennis? [Journal article]

PvdA (2002) Privatisering : ophouden of doorgaan? [Journal article]

PvdA (2002) Privatisering en de hervorming van de publieke sector : privatisering: ophouden of doorgaan? (1). [Journal article]

PvdA (2002) Pro & Contra, jrg. 2. [Journal volume]

PvdA (2002) Sociaal-democratische overdenkingen in het rampjaar 2002 : na de dreun (3). [Journal article]

PvdA (2002) Samen voor de toekomst. [Election platform]

PvdA (2002) Socialisme en Democratie, jrg. 59. [Journal volume]

Andeweg, Rudy B. (2002) Srebrenica en de sorry-democratie : hoe de ministeriële verantwoordelijkheid werd uitgehold : Srebrenica : tussen moraal en verantwoording (2). [Journal article]

Barth, Marleen (2002) 'It's norms and values, stupid' ; na de dreun (4). [Journal article]

Barth, Marleen (2002) Pas op voor de tweedeling : hoe serieus nemen we kennis? (5). [Journal article]

Becker, Frans (2002) Amsterdamse schijn bedriegt. [Journal article]

Becker, Frans (2002) Na de Franse dreun. [Journal article]

Becker, Frans and Cuperus, René (2002) Alarmfase 1! : zonder grondig zelfonderzoek gaat het niet : na de dreun (14). [Journal article]

Beer, Paul de (2002) Heeft de sociaal-democratie nog bestaansrecht? : na de dreun, het vervolg (6). [Journal article]

Berg, Joop van den (2002) De reductie van links : na de dreun (6). [Journal article]

Boot, Peter (2002) Graag nog iets preciezer : privatisering: ophouden of doorgaan? (2). [Journal article]

Boot, Pieter (2002) Wat is de ambitie van economen? [Journal article]

Bos, Wouter (2002) Te vaak zijn we halverwege blijven hangen : na de dreun, het vervolg (1). [Journal article]

Bos, Wouter (2002) Zoek na(ar) Paars. [Journal article]

Bovens, Mark (2002) De permanente verplaatsing van de politiek : de gangen van de macht (1). [Journal article]

Breman, Jan (2002) De essentie van de sociaal-democratie : na de dreun, het vervolg (3). [Journal article]

Breman, Jan (2002) Een kwestie van armoede : mysterieus kapitalisme volgens De Soto. [Journal article]

Buister, Ton (2002) Op zoek naar Kamerleden nieuwe stijl. [Journal article]

Bult, Jeroen (2002) Rot-Rot in Berlin. [Journal article]

Bussemaker, Jet (2002) De levenslooprekening. [Journal article]

Bussemaker, Jet (2002) Pim Fortuyn : de eerste politieke postmodernist :. [Journal article]

Bussemaker, Jet and Mastenbroek, Edith (2002) De inhoudelijke vernieuwing van de PvdA : terug naar gemeenschapsidealen : na de dreun, het vervolg (2). [Journal article]

Crone, Ferd (2002) Ideologie helpt niet! : privatisering: ophouden of doorgaan? (3). [Journal article]

Cuperus, René (2002) Dambreuk in Duitsland. [Journal article]

Cuperus, René (2002) De koekoek en de albatros. [Journal article]

Cuperus, René (2002) De tien geboden van Gouda. [Journal article]

Cuperus, René (2002) Hoeveel is geoorloofd? : S&D polemiek: Cuperus vs Van Praag. [Journal article]

Cuperus, René (2002) Multicultureel misdaaddrama. [Journal article]

Cuperus, René (2002) Over Ad Melkert : het kale-kipsyndroom en Des Indes. [Journal article]

Cuperus, René (2002) Waarom Pim? [Journal article]

Cuperus, René (2002) We zijn Vlamingen geworden. [Journal article]

Dalen, Harry van and Broeders, Dennis (2002) Kathedersocialisten en sociale ingenieurs in migratiezaken : retoriek en werkelijkheid van het immigratiebeleid (2). [Journal article]

Dijksma, Charlotte (2002) Pim Fortuyn en de toeschouwersdemocratie : de 'roots' van de PvdA (6). [Journal article]

Dijsselbloem, Jeroen and Depla, Staf (2002) Wat we ons zelf moeten aanrekenen : na de dreun (5). [Journal article]

Dikkers, Sjoera (2002) Het gelijk van de prins. [Journal article]

Duivesteijn, Adri (2002) De revolutie der buitengeslotenen : na de dreun (9). [Journal article]

Dunk, Thomas von der (2002) Europa afgebakend. [Journal article]

Dunning, Ad (2002) Noden en behoeften in onze toekomstige zorg : de gezondheidszorg: wat te doen? (1). [Journal article]

Ellemers, Joop (2002) Het slechte voorbeeld : de té hoge inkomens van oud-politici. [Journal article]

Engelen, Dick (2002) Moskou aan de Noordzee. [Journal article]

Gemert, Frank van (2002) Marokkaanse buurtvaders blokkeren integratie. [Journal article]

Gerrits, André (2002) De sociaal-democratie floreert! [Journal article]

Gijsberts, Mérove and Lubbers, Marcel (2002) Buurtverschillen in zeven grote steden : de verkiezingsuitslag van 15 mei. [Journal article]

Groen, Mieke (2002) Le Corbusier en IJburg. [Journal article]

Hajer, Maarten (2002) De voorhoedes zijn verdwenen. [Journal article]

Hajer, Maarten (2002) Democratie in beeld. [Journal article]

Hajer, Maarten (2002) ENRON & de marktwaarde van de politiek. [Journal article]

Hajer, Maarten (2002) Het CDA en de terugkeer van de politiek. [Journal article]

Heemst, Peter van (2002) Het alarmnummer van de Nederlandse kiezer : na de dreun (11). [Journal article]

Heertje, Arnold (2002) Privatiseringsgeblunder : privatisering: ophouden of doorgaan? (4). [Journal article]

Hilhorst, Pieter (2002) Weg met die cijfers in het onderwijs! : hoe serieus nemen we kennis? (4). [Journal article]

Hirsi Ali, Ayaan and Kalma, Paul (2002) "Aanzuigende werking" : over de verkramptheid van het immigratiebeleid : retoriek en werkelijkheid van het immigratiebeleid (1). [Journal article]

Hoefnagels, Peter (2002) Omgangsrecht met kinderen na echtscheiding. [Journal article]

Hurenkamp, Menno (2002) Doorregeren richting vergetelheid. [Journal article]

Jong, Arie de (2002) 25 jaar WBS-werkgroep Partijpolitieke Processen. [Journal article]

Jurgens, Erik (2002) Welke waarden wil de PvdA verdedigen? [Journal article]

Kalma, Paul (2002) De PvdA en de multiculturele samenlevingen - vijf stellingen. [Journal article]

Kalma, Paul (2002) De monarchie als parlementair probleem. [Journal article]

Kalma, Paul (2002) De nieuwe Roethofs. [Journal article]

Kalma, Paul (2002) Het evangelie van Oostenrijk. [Journal article]

Kalma, Paul (2002) Is politiek achteruitzien? Paul Kalma. [Journal article]

Kalma, Paul (2002) Steun Ayaan Hirsi Ali. [Journal article]

Kam, Flip de (2002) Een coalitie met het CDA? : het CDA na paars (2). [Journal article]

Kazin, Michael (2002) Links Amerika na 11 september. [Journal article]

Kerstbergenj, Kees van and Krouwel, André (2002) De strategische opties van christen-democratie ; het CDA na paars (1). [Journal article]

Koole, Ruud (2002) De PvdA na 15 mei : na de dreun (10). [Journal article]

Koole, Wibo (2002) De consument centraal! : privatisering: ophouden of doorgaan? (5). [Journal article]

Krooshof, Reinier L. (2002) Hoe het populisme te verklaren en er op te reageren? : de 'roots' van de PvdA (2). [Journal article]

Kuijs, Jos (2002) De mythes van 6 maart. [Journal article]

Kuné, Hans (2002) De PvdA en de Fortuyn-crisis : na de dreun : het vervolg (2). [Journal article]

Leynse, Frans (2002) De onderwijsagenda voor de komende tien jaar : hoe serieus nemen we kennis (1). [Journal article]

Linthorst, Marijke (2002) De kiezer heeft zich vergist? [Journal article]

Linthorst, Marijke (2002) De les van Fortuyn. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2002) De neerwaartse spiraal van het PvdA-onderwijsbeleid : hoe serieus nemen we kennis? (2). [Journal article]

Linthorst, Marijke (2002) Was de afstraffing van de PvdA terecht? : na de dreun. [Journal article]

Loots, Jasper (2002) Oligarchen een stapje terug : Loots vs. Van Raak. [Journal article]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (2002) Het gedachtegoed van Pim Fortuyn: liberaal patriot of nationaal populist? [Journal article]

Maes, Paul (2002) Onstuitbare vernieuwing. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (2002) Schijntolerantie. [Journal article]

Meurs, Pauline (2002) Waar blijven Van der Zwans beleidsmaatregelen : Meurs vs. Van der Zwan. [Journal article]

Meynen, Wim (2002) Kwaliteitsdenkers versus cohesiedenkers : hoe serieus nemen we kennis? (3). [Journal article]

Middel, Bert (2002) Weer op naar het licht... : na de dreun (12). [Journal article]

Minderhout, Willem (2002) De ondergang van Het Kapitaal. [Journal article]

Minderhout, Willem (2002) Mediaheiligen. [Journal article]

Molenaar, Bob and Trappenburg, Margo (2002) Absurd : mede-werelddeelbewoners : S&D polemiek. [Journal article]

Mulder, Bertus (2002) De miskende taaiheid van het Fries. [Journal article]

Nauta, Lolle (2002) Een naslagwerk. [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (2002) De lokalo's en het vijfpartijenkartel : het hete hangijzer volgens Pieter Nieuwenhuijsen : verkiezingsjaar 2002: de hete hangijzers. [Journal article]

Nijhuis, Ton and Blom, Tannelie (2002) Leiderschap tegen wil en dank : Schröders nieuwe Europa-politiek. [Journal article]

Pellikaan, Huib and Holsteyn, Joop van (2002) Splijtzwam WAO : het hete hangijzer volgens Houb Pellikaan en Joop van Holsteyn : verkiezingsjaar 2002: de hete hangijzers. [Journal article]

Poole, Fré le (2002) Het strafblad van de Tweede-Kamerfractie. [Journal article]

Praag, Philip van (2002) De campagnepaniek van intellectueel Nederland: het hete hangijzer volgens Philip van Praag : verkiezingsjaar 2002: de hete hangijzers. [Journal article]

Praag, Philip van (2002) De superburger bestaat niet : S&D polemiek: Cuperus vs Van Praag. [Journal article]

Praag, Philip van (2002) Een totaal mislukte PvdA-campagne : na de dreun (1). [Journal article]

Praag, Philip van (2002) Vijanden in eigen partij. [Journal article]

Raak, Ronald van (2002) Districtenstelsel vergroot parlementaire middelmaat : het hete hangijzer volgens Ronald van Raak : verkiezingsjaar 2002: de hete hangijzers. [Journal article]

Ragetlie, Jasper (2002) het NIOD-rapport vanuit de "compount" verkend : Srebrenica : tussen moraal en verantwoording (1). [Journal article]

Rottenberg, Felix (2002) De egel, de haas en een "levensleugen" : kanttekeningen bij een nederlaag : na de dreun (2). [Journal article]

Rozemond, Sam (2002) De universele monocultuur van Paul Cliteur. [Journal article]

Schnabel, Paul (2002) Marktwerking, keuzevrijheid en sobre gezondheidszorg : de gezondheidszorg: wat te doen? (2). [Journal article]

Simons, Hans (2002) Kiezen in de gezondheidszorg : een program voor verbetering? :de gezondheidszorg: wat te doen? (4). [Journal article]

Singer, Peter (2002) De goede staat : elfde Willem Drees lezing. [Journal article]

Slot, Laurens (2002) De 'grassroots' van de PvdA : de 'roots' van de PvdA (5). [Journal article]

Steunenberg, Bernard (2002) Past de EU nog wel bij Nederland? : over de gevolgen van Nice : de gangen van de macht (4). [Journal article]

Teulings, Coen (2002) Wie prikkelt wie? [Journal article]

Thijn, Ed van (2002) De blinde vlek : na de dreun, het vervolg (5). [Journal article]

Thung, M.A. (2002) Het grote ontkennen van het politieke onbehagen : de 'roots' van de PvdA (3). [Journal article]

Trappenburg, Margo (2002) De gezondheidszorg : elite of individuele zelfbeschikking? :de gezondheidszorg: wat te doen? (3). [Journal article]

Trappenburg, Margo (2002) Gezocht: partijleider. [Journal article]

Trappenburg, Margot (2002) Of doen we het samen? [Journal article]

Tromp, Bart (2002) De taak der sociaal-democratie. [Journal article]

Tromp, Bart (2002) Duits kiesstelsel : remedie of kwaal? [Journal article]

Tromp, Bart (2002) Een zege voor de PvdA : column. [Journal article]

Tromp, Bart (2002) Het virus van de pebiscitaire democratie : de gangen van de macht (3). [Journal article]

Vijlder, Frans de (2002) Onderwijs in een polycentrische democratie : hoe serieus nemen we kennis? (6). [Journal article]

Vliegenthart, Margo and Wortman, Annemiek (2002) Het nieuwe regeeraccoord? : niet anders, niet beter, neem de zorg : na de dreun, het vervolg (4). [Journal article]

Waarden, Frans van (2002) De tucht van de economie : privatisering: ophouden of doorgaan? (6). [Journal article]

Wansink, Hans (2002) Pas op voor intellectuelen! [Journal article]

Werdmölder, Hans (2002) Politiek correct denken : een reconstructie achteraf : de 'roots' van de PvdA (4). [Journal article]

Westerloo, Gerard van (2002) Opstand tegen de socialisten : de 'roots' van de PvdA (1). [Journal article]

Witteveen, Willem (2002) Bobocratie. [Journal article]

Witteveen, Willem (2002) Een tienpuntenplan : na de dreun (13). [Journal article]

Witteveen, Willem (2002) Morele correctheid : Srebrenica : tussen moraal en verantwoording (3). [Journal article]

Wolfson, Dik (2002) Pijnpunten van partijvernieuwing : na de dreun : het vervolg (1). [Journal article]

Wöltgens, Thijs (2002) De vloek van de smalle marges : het hete hangijzer volgens Thijs Wöltgens ; verkiezingsjaar 2002: de hete hangijzers. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (2002) Toch nog de grootste van klein links. [Journal article]

Zijl, Marloes and Seters, Jeske van (2002) Hoe effectief is activerend arbeidsmarktbeleid? [Journal article]

Zoonen, Liesbet van (2002) De PvdA-leiderschapstest : had u de nieuwe leider kunnen zijn? [Journal article]

Zoonen, Liesbet van (2002) Plezier & politiek in de entertainment-samenleving : de gangen van de macht (2). [Journal article]

Zwaan, Ton (2002) Waarom Nederland instabiel is. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2002) Waar blijft de ombuiging in het immigratiebeleid? [Journal article]

Zwan, Arie van der and Dunk, Thomas von der (2002) Het gevaar van westerse zelfgenoegzaamheid : S&D polemiek. [Journal article]

PvdD

PvdD (2002) Statuten Partij voor de Dieren. [Statuten en Reglementen]

SGP

SGP (2002) Tot Uw dienst. [Election platform]

SP

SP (2002) De Tribune, jrg. 38. [Journal volume]

SP (2002) Eerste weg links: Actieprogramma SP 2002-2006. [Election platform]

SP (2002) Spanning, jrg. 4. [Journal volume]

VIP; OuderenUnie

VIP; OuderenUnie (2002) Programma van de Vrije Indische Partij. [Election platform]

VSP

VSP (2002) Bezinning. [Election platform]

VVD

VVD (2002) 106e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (2002) 107e Algemene Vergadering (55ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (2002) 108e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (2002) 109e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (2002) 55ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (2002) Liberaal Reveil, jrg. 43. [Journal volume]

VVD (2002) Naar een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester? [Report]

VVD (2002) Politiek!, jrg. 3. [Journal volume]

VVD (2002) Ruimte, respect & vooruitgang. [Election platform]

VVD (2002) VVD Expresse, jrg. 19. [Journal volume]

de Veth, Jeroen and van 't Wout, Bas and Berghuijs, Thomas (2002) Pamflet 'VV&D: Verandering, Vernieuwing & Democratisering'. [Varia]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (2002) De Driemaster, jrg. 54. [Journal volume]

VVD, JOVD (2002) Politiek Kernpunten Programma 2002-2006. [Policy programme]

VVD, JOVD (2002) Secretarieel jaarverslag 2002. [Annual report]

Weide, Rense and de Lange, Ferdi (2002) 'Goed rechts is niet verkeerd'. [Varia]

no party

no party (2002) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2002. [Varia]

This list was generated on Sat Jun 3 16:17:46 2023 CEST.