Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2001

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 293.

CDA

CDA (2001) CDA magazine, jrg. 2. [Journal volume]

CDA (2001) CDAKrant, jrg. 2. [Journal volume]

CDA (2001) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 21. [Journal volume]

CDA (2001) Jaarrekeningen 2001. [Annual report]

Allaart, P. (2001) Werken in het paradijs? [Journal article]

Ark, A.A. van (2001) Productiviteitsgroei schept werk en creëert welvaart. [Journal article]

Baak, J.W. van den (2001) VNO-NCW : arbeidsmarkt verruimen en capaciteit van mensen beter benutten. [Journal article]

Balkenende, J.P. (2001) Bibliografie J.P. Balkenende. [Journal article]

Beer, P. de (2001) Naar een slimmer en socialer participatiebeleid. [Journal article]

Bluiminck, F. (2001) Arbeidsmarkt van de 21e eeuw vraagt ander beleid. [Journal article]

Bovenberg, A.L. (2001) Koester menselijk kapitaal : een agenda voor institutionele hervorming. [Journal article]

Bovenberg, A.L. and Graafland, J.J. (2001) Externe effecten van betaalde en onbetaalde arbeid. [Journal article]

Cuyvers, P. (2001) Gezin en economie. [Journal article]

Cuyvers, P. and Klink, A. (2001) De druk van de ketel - Naar een levensloopstelsel voor duurzame arbeidsdeelname, en tijd en geld voor scholing, zorg en privé. [Report]

Delft, A. van (2001) Aandachtspunten arbeidsmarktbeleid voor de komende kabinetsperiode : de visie van MKB Nederland. [Journal article]

Dolsma, G. (2001) Beter gemotiveerde werknemers door levensloopverzekering. [Journal article]

Dolsma, G. and Knaap, C. van der (2001) Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe. [Journal article]

Engelen, E. (2001) [Boekbespreking]. [Journal article]

Engelen, Ewald (2001) Migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt. [Journal article]

Gennip, J.J.M.A. van (2001) Het christendom op de beklaagdenbank. [Journal article]

Geraedts, J.P.M. (2001) Genen, grenzen en gezondheid. [Journal article]

Haersma Buma, S. van (2001) 'Ik heb daar slapeloze nachten van' : criminaliteit en politiek in Nederland aan het begin van de 21e eeuw. [Journal article]

Herweijer, M. (2001) Inspelen op raadgevende referenda. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2001) De mensen willen weer meesturen : twee SER-adviezen beschouwd. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2001) Fukuyama, Winsemius en het CDA : de eindgebruiker centraal. [Journal article]

Heuvel, Frank.A.M. van den (2001) VVD-CDA-GroenLinks. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (2001) Een nieuw humanisme. [Journal article]

Hoekstra, W.P.M. (2001) Meer dan DNA alleen. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek met Amitai Etzioni. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek met Corrie Hermann. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek met Günter Schmid, de bedenker van het concept "transitionele arbeidsmarkt". [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over Zalmnorm. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over gezinsvoogdij. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over jeugdzorg. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over onderwijs. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over onderwijs. [Journal article]

Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over revitalisering van de non-profitsector. [Journal article]

Jansen, M. (2001) "Een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie mag toch geen doel op zich zijn!" : CDV in gesprek met prof.dr. L. Soete. [Journal article]

Jansen, M. (2001) Is de pers klaar voor de verkiezingen? [Journal article]

Jansen, M. (2001) Werk, welvaart en geluk. [Journal article]

Jansen, M. and Wessels, B. (2001) CDV in gesprek over geestelijke gezondheidszorg. [Journal article]

Jong, G.de (2001) Inkomen en burgers. [Journal article]

Kastelein, M. and Suijdam, D. van (2001) Het arbeidsmarktbeleid van het CNV : toetreden èn volhouden. [Journal article]

Keuzenkamp, H.A. (2001) De armoedeval tussen scholastiek en welvaartstheorie. [Journal article]

Kips, Maud and Verbrugh, Hugo.S. (2001) Het menselijk embryo tussen tegengestelde visies en belangen. [Journal article]

Kirpestein, J.W. (2001) Verschil als belofte : voorwaarden voor het slagen van een interreligieuze dialoog. [Journal article]

Kleinknecht, A. and Naastepad, R. (2001) Zonder loonmatiging hogere arbeidsproductiviteit en meer kwaliteit. [Journal article]

Klink, A. (2001) Arme publieke sector! [Journal article]

Klink, A. (2001) Communitarisme als derde weg? [Journal article]

Klink, A. and Jansen, M. (2001) CDV in gesprek over vlaktax. [Journal article]

Klink, A. and Rij, M.L.A. van (2001) Paarse rups kan geen vlinder worden. [Journal article]

Kloosterman, Robert and Leun, Joanne van der (2001) Allochtone ondernemers zijn onbezongen polderhelden. [Journal article]

Korver, A. and Wilthagen, A.C.J.M. (2001) Arbeid, zorg en tijd : naar de transitionele arbeidsmarkt? [Journal article]

Leeuwen, P. van (2001) WAO-ers en overheid : de splinter en de balk. [Journal article]

Leij, A. de (2001) Spitsuur in de levensloop : tijd voor verscheidenheid. [Journal article]

Ours, J.C. van (2001) Arbeidsproductiviteit verhogen is geen slimmer alternatief. [Journal article]

Reinders, J.S. (2001) Het Human Genome Project in de publieke moraal van de liberale samenleving. [Journal article]

Rojer, André (2001) Een filosofische visie op het verband tussen arbeid en geluk. [Journal article]

Roseboom, D. (2001) Honderd jaar sociale zekerheid en de kwaliteit van de arbeid. [Journal article]

Spanning, H. van (2001) [Boekbespreking]. [Journal article]

Spanning, H. van (2001) [Boekbespreking]. [Journal article]

Tak, Sjaak van der (2001) Een nieuwe lente : politiek essay van CDA en Groen Links wethouders. [Journal article]

Terpstra, D. and Oostveen, M. (2001) CNV : CDA-voorstellen veelbelovende voorzet. [Journal article]

Toren, J.P. van den (2001) Employability in de Nederlandse polder. [Journal article]

Vaas, F. (2001) Arbeidsproductiviteit verhogen, door slim organiseren. [Journal article]

Van Asselt, E.J. and Dolsma, G. and Van Vroonhoven-Kok, J.N. (2001) Evenredig en rechtvaardig - Een voorstudie naar een vlakke belasting. [Report]

Van der Kwast, P. (2001) Vertrouwen in talent - Ruimte voor onderwijs met een missie. [Report]

Vroonhoven-Kok, N.J. van (2001) Schokvast. [Journal article]

Weger, M. de (2001) Stroomlijn politiek en openbaar bestuur. [Journal article]

Wessels, B. (2001) CDV in gesprek met Emin Erdurcan. [Journal article]

Wessels, B. (2001) "Hulpverlening moet niet het afvalputje van de samenleving worden". [Journal article]

Wessels, B. (2001) "ICT is nog een echte mannenbusiness". [Journal article]

Wessels, B. (2001) "Je werkt om te leven en niet andersom" : Cor Tempert. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (2001) Staat ook strafrechtelijk aansprakelijk. [Journal article]

Wits, J.P.W. (2001) Stille omgang. [Journal article]

Wits, J.W. (2001) Pleidooi voor een ander asielbeleid. [Journal article]

Wits, J.W. and Schnackers, Michael (2001) CDV in gesprek over migratiebeleid. [Journal article]

ChristenUnie

ChristenUnie (2001) DenkWijzer, jrg. 1. [Journal volume]

ChristenUnie (2001) HandSchrift, jrg. 2. [Journal volume]

ChristenUnie (2001) Kernprogramma. [Party programme]

D66

D66 (2001) 72e Congres. [Congress documents]

D66 (2001) 73e Congres. [Congress documents]

D66 (2001) De essentie van D66, toespraak gehouden ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van D66. [Speech]

D66 (2001) Verslag van de Conferentie: 'De effectiviteit van vredesmissies: een balans'. [Report]

D66 (2001) Acceptatiespeech Thom de Graaf op congres 73. [Speech]

D66 (2001) Democraat, jrg. 34. [Journal volume]

D66 (2001) Idee, jrg. 22. [Journal volume]

D66 (2001) Presentatiespeech Dennis van Nieuwenhuyzen congres 73. [Speech]

D66 (2001) Presentatiespeech Hein Westerouen van Meeteren congres 73. [Speech]

D66 (2001) Presentatiespeech Thom de Graaf congres 73. [Speech]

D66 (2001) Speech Gerard Schouw op congres 73. [Speech]

D66 (2001) Speech Lousewies van der Laan op congres 73. [Speech]

Alptekin, Erkin (2001) Paradoxen in onze tijd. [Journal article]

Andriessen, Margo (2001) Els Borst: 'nog niet iedere patiënt is koning' : over individuele autonomie en keuzevrijheid. [Journal article]

Bakker, Bert (2001) D66'ers kom je overal tegen. [Journal article]

Becker, Henk (2001) Betaalt de baby de boom? : Jongeren, politiek en generaties. [Journal article]

Boneschansker, Egbert and Janssens, Marja (2001) Een activerend minister voor medeburgers : Roger van Boxtel gelooft niet in multicultureel drama. [Journal article]

Bouricius, Boris (2001) Weg met de Opiumwet! : onorthodoxe middelen vereist. [Journal article]

Buiten, Erik van and Vught, Frans van (2001) Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. [Journal article]

Cels, Sanderijn (2001) You go cybergirl! : tijd voor maatschappelijk ondernemen met ICT. [Journal article]

Chiesura, Anna (2001) Twee talen om natuur te waarderen : reflecties uit een promotieonderzoek. [Journal article]

Clercq, Johan de (2001) Tolerantie een gevaarlijke farce? [Journal article]

Crebas, Hans (2001) D66 moet mondiale vleugels uitslaan : rebirthing naar mondiale scoop. [Journal article]

Dees, Erik (2001) Wie wil docent worden? [Journal article]

Duijzer, D. (2001) Aristocraat in den vreemde : het ethisch reveil van Brinkhorst. [Journal article]

Duvekot, Ruud and Verhaar, Kees (2001) Erken de waarde van nieuwkomers! [Journal article]

Fick, Bram (2001) Waarheen D66? : (It's the Government, stupid!). [Journal article]

Groen, Simon (2001) Te zinnig, zuinig, nuchter en verstandig : pragmatisme Borst leidt niet tot politiek succes. [Journal article]

Haar, Jaap van der (2001) D66 behoeft update. [Journal article]

Ham, Boris van der (2001) Gideons armoede. [Journal article]

Heide, Wouter ter (2001) Gebrek aan beschaving oorzaak MKZ. [Journal article]

Hemmes, Warner (2001) Kracht in verscheidenheid. [Journal article]

Janssen, Geert and Weijel, Hans (2001) Het debat van de fractievoorzitters : Van Mierlo: "als D66 niet was opgericht zouden we dat alsnog moeten doen". [Journal article]

Jungbeker, M.J. (2001) Frisse aanpak als missie : uitstekende ambassadeur. [Journal article]

Knaap, Peter van der (2001) Multiculturele samenleving? : natuurlijk, er is ook goed nieuws. [Journal article]

Kock, Udo (2001) IMF : wolf in schaapskleren? [Journal article]

Kock, Udo (2001) Ruimte voor regio's en ondernemers en ondernemers : er liggen nog steeds forse knelpunten. [Journal article]

Kruithof, Hadassa (2001) Diversiteit in de onderneming : zin en onzin van "multiculturele kenmerken". [Journal article]

Kuné, J.B. (2001) Het decor van de toekomstige senior. [Journal article]

Laan, Lousewies van der and Beun, Herman (2001) De wereld en Europa. [Journal article]

Lambrechts, Ursie (2001) Onderwijs in een multiculturele samenleving. [Journal article]

Maas, Tessa (2001) Jonge, idealistische vrijwilligers : ze bestaan nog! [Journal article]

Mandele, Huigh van der (2001) Een korte handleiding over schuld en pluche. [Journal article]

Mous, Marijke (2001) De benauwdheid van de wijde wereld. [Journal article]

Mous, Marijke (2001) De kloof. [Journal article]

Nijskens, Jac (2001) Hebzucht leidt tot armoede. [Journal article]

Olof, Arthur (2001) Binnen, maar nog niet thuis. [Journal article]

Olof, Arthur (2001) Minderhedenbeleid; iedereen gelijk pat : woonwagenbewoners als voortrekkers. [Journal article]

Olof, Arthur (2001) Staatssecretaris met voet aan de grond : Annelies Verstand: 'het is vooral ook leuk aan de top'. [Journal article]

Olof, Arthur (2001) WTC.exe. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2001) De staat van de jeugd. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2001) Rebel op rood pluche : senator Q en iD21. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2001) Staatsrechtelijke vernieuwing en Paars II. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2001) Terra regit of e-government? : over ruimte, identiteit en bestuur. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2001) Zonder overdrijving : uit de school. [Journal article]

Philipp, Reinhold (2001) Al zoveel anderen doen nergens aan en zwijgen. [Journal article]

Pieters, Jules (2001) An investment in knowledge always pays the best interest. [Journal article]

Pijlman, Henk (2001) School venster op de wereld. [Journal article]

Ploeg, Robert (2001) Abdullah Haselhoef: 'laat geloof maar even in de boekenkast'. [Journal article]

Ploeg, Robert (2001) Integratie? : inburgerprogramma's zuiver theorie. [Journal article]

Prick, Leo (2001) De zegen van het lerarentekort. [Journal article]

Prillevitz, Frits (2001) Gerrit Ybema moet soms lachen om zichzelf : 'iedereen is voor het bevorderen van de handel, nietwaar'. [Journal article]

Rabbinge, Rudy (2001) Minister van voedsel en groen : een consistente visie ontbreekt. [Journal article]

Rinnooy Kan, Alexander and Vijlder, Frans de (2001) Gedachte-experiment over toekomstig onderwijs. [Journal article]

Schimmel, Arthie and Vliet, Stefanie van and Zet, Martin van 't and Ploeg, Robert (2001) Vergrijzing : tussen solidariteit en keuzevrijheid : dubbelinterview met Arthie Schimmel en Stefanie van Vliet. [Journal article]

Sonneveld, Martine (2001) Groot en klein gedogen nader onder de loep. [Journal article]

Steveninck, Thijs van (2001) Hoogopgeleide asielzoekers. [Journal article]

Verhaar, Kees (2001) Iedere diender is zijn eigen autoriteit. [Journal article]

Verhaar, Kees and Raemaekers, Harry (2001) 'De grootste uitdaging is de omslag in het denken' : leiderschap vergt afrekenbare democraten. [Journal article]

Verheij, G. (2001) Solidariteit en individualisering hand in hand. [Journal article]

Vis, J.J. (2001) Jan. [Journal article]

Vis, Jan (2001) De finale vraag. [Journal article]

Vis, Jan (2001) De waarde van de oude dag. [Journal article]

Vis, Jan (2001) Nogal primaire wraakgevoelens. [Journal article]

Vis, Jan (2001) Pim. [Journal article]

Vis, Jan (2001) Witte rook. [Journal article]

Vlis, Peter van der (2001) Heilig eigen huisje taboe. [Journal article]

Voerman, Gerrit (2001) Fragment uit 'Democraat' over de interne democratie van D66. [Varia]

Volbeda, Edwin (2001) Antiglobalisme. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2001) Global history : een onmogelijke opgave. [Journal article]

Volbeda, Edwin (2001) Progressief liberalisme : de negentiende-eeuwse wortels van D66. [Journal article]

Waterreus, Ib (2001) Engelse les? : observaties aan vooravond verkiezingen. [Journal article]

Waterreus, Ib (2001) Loon naar lesgeven? : lessen uit het buitenland. [Journal article]

Woude, Gerben van der (2001) Het D66-perspectief voor senioren. [Journal article]

Ybema, Gerrit (2001) Eén dag na Doha. [Journal article]

Ybema, Gerrit (2001) Nieuwe impulsen voor etnisch ondernemerschap. [Journal article]

Zet, Martin van 't (2001) Een rol voor D66? : duurzame pensioenstelsels in Europa. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (2001) Demo, jrg. 18. [Journal volume]

DNPP

DNPP (2001) Jaarverslag DNPP 2001. [Annual report]

De Groenen

De Groenen (2001) Gras jaargang 4. [Journal volume]

ELDR

ELDR (2001) ELDR Party Statutes. [Statuten en Reglementen]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (2001) 'A Union of Values'. [Report]

GroenLinks

GroenLinks (2001) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (2001) De Helling, jrg. 14. [Journal volume]

PvdA

PvdA (2001) Pro & Contra, jrg. 1. [Journal volume]

PvdA (2001) Socialisme en Democratie, jrg. 58. [Journal volume]

Barth, Marleen (2001) Een krachtige overheid stelt haar burgers centraal - ook in het onderwijs. [Journal article]

Becker, Frans (2001) Naar nieuwe politieke verhoudingen. [Journal article]

Beek, Johan van (2001) Haider en de normalisering van Oostenrijk : politieke reisgids van sociaal-democratisch Europa. [Journal article]

Belinfante, Judith (2001) Het ideaal van beheerste migratie : arbeidsmigratie, een slim idee? [Journal article]

Berg, Max van den (2001) De Europese stroomversnelling : nationale parlementen een Europese stem? [Journal article]

Berg, Max van den (2001) Een senaat van nationale parlementen is een doublure van het Europees parlement : een reactie op Melkert en Timmermans. [Journal article]

Beus, Jos de (2001) Twee claxons op de Nederlandse Derde Weg : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Blokland, Hans (2001) Dahl over democratie en EU. [Journal article]

Blokland, Hans (2001) Een rehabilitatie van de politiek : voorpublicatie. [Journal article]

Bolhuis, Eppo (2001) De toekomst van het Nederlands ondernemingsbestuur. [Journal article]

Bolkestein, Frits (2001) Angst voor privatisering nutsbedrijven is kortzichtig. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2001) De betrekkelijkheid van economische prikkels : een reactie op Keuzenkamp. [Journal article]

Breman, Jan (2001) Ontwikkeling en de kwaliteit van het bestuur. [Journal article]

Breman, Jan (2001) Wij en zij in de nieuwe wereldorde : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Brinkman, Maarten (2001) Vergeten pioniers. [Journal article]

Bult, Jeroen (2001) Overpeinzingen van een toegewijd Europeaan. [Journal article]

Cuperus, René (2001) Paard van Troje. [Journal article]

Cuperus, René (2001) Van Dag van de Arbeid naar Dag van de Democratie : over het zelfbeeld van de sociaal-democratie. [Journal article]

Cuperus, René (2001) Waarom ik verkiezingscampagnes haat : het hete hangijzer volgens René Cuperus : de hete hangijzers van verkiezingscampagne 2002. [Journal article]

Cuperus, René (2001) Wim Kok en het CDA. [Journal article]

Dankert, Piet (2001) Naar een Europabrede Unie. [Journal article]

Delnoij, Diana and Stronks, Karien and Klazinga, Niek (2001) Gevraagd: Nieuwe Deltawerken in de gezondheidszorg : een leidraad voor de stelseldiscussie. [Journal article]

Dijksma, Sharon and Tromp, Bart (2001) Een brede agenda voor ontwikkelingssamenwerking : een reactie op Tromp. [Journal article]

Duker, Jan Willem and Nottelman, Gritta (2001) De kiezer centraal : partijvernieuwing, maar hoe? [Journal article]

Dunk, Thomas von der (2001) The West and the rest : over de ongelijkwaardigheid van culturen. [Journal article]

Elchardus, Mark (2001) Moet populisme omarmd worden als politieke vernieuwing? [Journal article]

Ersanilli, Evelyn and Pattipilohy, Kai (2001) Die tijd komt nooit meer terug : een reactie op van der Zwan. [Journal article]

Fles, Olga (2001) De rode familie en het paarse gezin. [Journal article]

Fröschl, Erich (2001) Anderhalf jaar na de Oostenrijkse "wende" : politieke reisgids van sociaal-democratische Europa. [Journal article]

Gerrits, André (2001) Een mislukte kruistocht. [Journal article]

Gortzak, Wouter (2001) De politieke lading van beginselen : een terugblik op 1977 zonder gêne: nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Goudzwaard, Bob (2001) Een te weinig impopulair Program : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Hart, Richard 't (2001) Riskante retoriek. [Journal article]

Heering, Aart (2001) De woestijnjaren van progressief Italië : politieke reisgids van sociaal-democratisch Europa. [Journal article]

Hirsi Ali, Ayaan (2001) Tussen confrontatie en verzoening : Nederland en de Islam : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Huygen, Annelies (2001) Wel of niet privatiseren is niet de kernvraag. [Journal article]

Irwin, Galen A. (2001) Het democratisch gehalte van Amerika : over de presidentsverkiezingen. [Journal article]

Jacobs, Bas (2001) Het betwistbare nut van hogere onderwijsuitgaven. [Journal article]

Jacobs, Michael (2001) Tony Blair en het belastingvraagstuk. [Journal article]

Kalma, Paul (2001) De burger de baas? : 'Paars', de PvdA en de publieke sector. [Journal article]

Kalma, Paul (2001) Tony Blair en "the politics of globalisation". [Journal article]

Kamp, Henk (2001) Het immigratieplan volgens de VVD : een reactie op Middel. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (2001) De Zalm-norm moet in het PvdA-program! : over regels in het begrotingsbeleid. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (2001) Nieuw rechts en stiekem liberaal : een reactie op Van der Ploeg en Bordewijk. [Journal article]

Koenders, Bert (2001) Elf september als opdracht voor de politiek : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2001) De angst regeert al lang : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2001) Een politiek krijglijstje : het hete hangijzer volgens Marijke Linthorst : de hete hangijzers van verkiezingsjaar 2002. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2001) Hoe prettig is een claimmaatschappij? [Journal article]

Livius, Titus (2001) "Welfare to work" : Nederland-Engeland 1-4 : does Blair deliver? [Journal article]

Lycklama à Nijeholt, Geertje (2001) De paradox van de toenemende welvaart : Algemene Politieke Beschouwingen 2001. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (2001) Intellectuelen, semi-intellectuelen en pseudo-intellectuelen : boeken. [Journal article]

Melkert, Ad (2001) Het politiek tekort van de Europese Unie. [Journal article]

Melkert, Ad (2001) Nieuwe ambities : een progressieve agenda voor nationale en internationale betrokkenheid. [Journal article]

Middel, Bert and Albayrak, Nebahat (2001) Streng om rechtvaardig te kunnen zijn : dilemma's van een sociaal-democratisch asielbeleid. [Journal article]

Mierlo, Hans van (2001) En toch is Paars een bijzonder kind. [Journal article]

Minderhout, Willem (2001) De affaire Peper. [Journal article]

Minderhout, Willem (2001) De virtuele dimensie in de Vijfde Nota. [Journal article]

Minderhout, Willem (2001) Een avond met Manuel Castells. [Journal article]

Mulder, Bertus (2001) De actualiteit van het Program van 1895 : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Mulder, Michiel (2001) De doorbraak voltooid : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Nauta, Lolle (2001) Een gemiste kans : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Noordegraaf, Herman (2001) Tegen situaties van verzuim : bij de dood van Harry de Lange. [Journal article]

Noordegraaf, Mirko (2001) Het failliet van feiten-politiek. [Journal article]

Oele, Ad (2001) De marktconforme samenleving en haar gevolgen. [Journal article]

Oele, Ad (2001) Een bezielde spits. [Journal article]

Oversloot, Hans (2001) Een nieuwe utopie. [Journal article]

Oversloot, Hans (2001) Oost-Europa en de sociaal-democratie. [Journal article]

Pinto, Alvaro and Koole, Ruud (2001) De binnenkant van het buitenland : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Pinto Scholtbach, Rodrigo H. and Kok, Wilbert L.A. de (2001) De ontsporing van Blair's Derde Weg. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (2001) Vuistregels voor behoedzaam begroten : het begrotingsbeleid van een volgend kabinet. [Journal article]

Rabbinge, R. (2001) De landbouwcrisis. [Journal article]

Ranshuysen, Letty (2001) Herwaardering van cultuur als inspirerend scenario. [Journal article]

Rouw, Rien (2001) Agressie en afzijdigheid in het publieke domein : welke rol spelen de publieke instituties? [Journal article]

Rozemond, S. (2001) Zelfgenoegzaamheid. [Journal article]

Rozemond, Sam (2001) Neemt Frankrijk afscheid van Rousseau? [Journal article]

Salet, Willem (2001) De rode en groene contouren van Pronk. [Journal article]

Stemerdink, Bram (2001) Europa en de VS, een wapenwedloop tussen bondgenoten? [Journal article]

Steveninck, Thijs van and Hoekema, Jan (2001) Een pleidooi voor tijdelijke arbeidsmigratie : arbeidsmigratie, een slim idee? [Journal article]

Tesser, Paul and Praag, Carlo van (2001) Allochtone onderwijsachterstand : een reactie op Van der Zwan. [Journal article]

Teulings, Coen (2001) Ka versus Ka. [Journal article]

Thijn, Ed van (2001) Een maatje te klein. [Journal article]

Timmermans, Frans (2001) Gewenst: een senaat van nationale vertegenwoordigers : nationale parlementen een Europese stem. [Journal article]

Tonkens, Evelien (2001) De zelfmoord van het maakbaarheidsgeloof. [Journal article]

Trappenburg, Margo (2001) Nare bijsmaak. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) Afschaffing ontwikkelingshulp? : hoofden en zinnen. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) De "andere oorlog" : enkele aantekeningen : breaking news : de wereld na 11 september. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) Eerste en Tweede Kamer. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) Het unieke van Blairs overwinning. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) Organisatie en Program: de PvdA op een historisch dieptepunt : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Tromp, Bart (2001) Wethouders de raad uit. [Journal article]

Valk, Gerrit (2001) In memoriam: Wim Thomassen 1909-2001. [Journal article]

Veldheer, Vic (2001) Moderne burger vergt eigentijds bestuur. [Journal article]

Velema, Willem (2001) Het gelijk van Willem Drees Jr. [Journal article]

Verrips, Ger (2001) De ideologische impasse van Gorbatsjov. [Journal article]

Visser, Jelle (2001) De onderhoudsbeurt van het Europees sociaal model. [Journal article]

Witteveen, Willem (2001) Over oude vormen en nieuwe gedachten : nieuwe beginselen gewogen. [Journal article]

Wolfson, Dik (2001) Het rapport van de commissie-Donner. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (2001) Drieërlei opvolging. [Journal article]

Zboray, Sander and Muijen, Matthijs van (2001) De reïncarnatie van de politiek. [Journal article]

Zboray, Sander and Roest, Jos (2001) Het gewone lid centraal : partijvernieuwing, maar hoe? [Journal article]

Zijderveld, Anton C. (2001) Privatisering sociologisch bezien. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2001) De zorgelijke integratie van de etnische minderheden. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2001) Dupliek. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2001) Het klassieke drama van een nieuwe maatschappelijke onderklasse : over allochtone (onderwijs)achterstanden. [Journal article]

SGP

SGP (2001) Jaarverslag SGP-jongeren 2001. [Annual report]

SP

SP (2001) De Tribune, jrg. 37. [Journal volume]

SP (2001) Spanning, jrg. 3. [Journal volume]

VSP

VSP (2001) Statuten van de vereniging Verenigde Senioren Partij. [Statuten en Reglementen]

VVD

VVD (2001) 105e Algemene Vergadering (54e JAV). [Congress documents]

VVD (2001) 54ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (2001) Liberaal Reveil, jrg. 42. [Journal volume]

VVD (2001) Politiek!, jrg. 2. [Journal volume]

VVD (2001) VVD Expresse, jrg. 18. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (2001) De Driemaster, jrg. 53. [Journal volume]

Bruijstens, Martijn (2001) Verslag november-congres 2001 in Driemaster. [Varia]

Bruijstens, Martijn and Last, Jeffrey (2001) Interview met Pim Fortuyn in Driemaster. [Varia]

Doorduyn, Ursula (2001) 'Verslag van het Juni-Congres 2001' in Driemaster. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 07:07:15 2023 CEST.