Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2000

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 289.

CDA

CDA (2000) CDA magazine, jrg. 1. [Journal volume]

CDA (2000) CDAKrant, jrg. 1. [Journal volume]

CDA (2000) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 20. [Journal volume]

CDA (2000) Herstel van de draagkracht - Beleidsadvies inzake de Belastingherziening 2001. [Report]

CDA (2000) Jaarverslag CDA 2000. [Annual report]

CDA (2000) Nieuwe en solide wegen - Budgettair beleid in de volgende kabinetsperioden. [Report]

CDA (2000) Nieuwe regie in de zorg - Een christen-democratische visie op de structuur en financiering van de gezondheidszorg. [Report]

CDA (2000) Partners in duurzaamheid - Een verantwoord groep perspectief op een duurzame samenleving. [Report]

Aangeenbrug-Daudeij, D.M. (2000) Het Persoonsgebonden Budget : tussen medicijn en luchtkasteel. [Journal article]

Alting von Geusau, F.A.M. (2000) De morele grondslagen van een Europese democratische rechtsstaat. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Dolsma, G. (2000) De maatschappelijke onderneming in de gezondheidszorg. [Journal article]

Balkenende, L.P. and Vroonhoven-Kok, J.N. van (2000) Begrotingsoverschot : wat nu? [Journal article]

Beinema, M. (2000) Excuses uitspreken of maken? [Journal article]

Beke, Wouter (2000) Brief uit België. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (2000) Gemeentelijke herindeling in heroverweging. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (2000) Het publieke ambt als dienst aan burger en samenleving. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (2000) Zelfregulering : opdracht en uitwerking van een bestuursfilosofie. [Journal article]

Biesheuvel, P.J. and Tulner, P.R. (2000) 'De ruimte betaald' : aanzet voor een CDA-visie op het grondbeleid. [Journal article]

Boelens, E. and Mos, J. (2000) Privatisering in de gezondheidszorg. [Journal article]

Bolderheij, D.J. (2000) Model-1848 echt niet meer van deze tijd. [Journal article]

Bosch, L. (2000) DNA en CDA. [Journal article]

Bruggeman, Kim (2000) Bezetting ambulancediensten niet verantwoord. [Journal article]

Cuyvers, P. (2000) Partnerstelsel : het punt van zorg. [Journal article]

Dankers, L.H.J.M. (2000) Fiscalisering AOW : eerste stap naar inkomensafhankelijkheid. [Journal article]

Dankers, L.H.J.M. (2000) Waarom lukken grootschalige veranderingen niet? [Journal article]

Dengerink, J.D. (2000) Een nieuwe koers : van CDA naar RDA? [Journal article]

Gasparie, A.F. (2000) De patiënt en de kwaliteit van de zorg. [Journal article]

Gelauff, G.M.M. and Bijl, P.W.J. de (2000) De nieuwe economie als hype. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (2000) Een eeuw Nederlands katholicisme : een balans. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (2000) Een nieuw maatschappijmodel. [Journal article]

Gradus, R.H.J.M. and Driessen, B.H.F. (2000) De brede basisverzekering vanuit een economisch perspectief. [Journal article]

Haan, H. de (2000) Gelijkwaardigheid arbeid en kapitaal. [Journal article]

Heijst, A. van (2000) Naar een nieuw begrip van professionele zorg. [Journal article]

Herweijer, Michiel (2000) De uitverkoop van het overheidsbedrijf : motieven, effecten, koerscorrecties. [Journal article]

Herwijer, Michiel (2000) Een nieuwe diagnose van paars beleid : over de besmettelijke ziekte van 'quick fix'. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (2000) Weg uit de schemerzone van bureaucratie en verstatelijkt middenveld. [Journal article]

Holsteyn, J.J.M. van and Koole, R.A. (2000) Generaties christen-democraten : enkele bevindingen van een onderzoek onder CDA-leden. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek met Ewald Engelen. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek over asielbeleid : [interview met Han Entzinger, hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek over mantelzorg : interview [met Gabriël van den Brink en Marijke Mootz. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek over solidair budgettair beleid. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek over verantwoordelijke journalistiek. [Journal article]

Jansen, M. (2000) CDV in gesprek over vouchers. [Journal article]

Jansen, M. and Bruggeman, J.C.C. (2000) CDV in gesprek met Steven de Waal : diskwalificatie van maatschappelijk ondernemen riskant. [Journal article]

Jansen, Thijs (2000) CDV in gesprek over illegalen. [Journal article]

Jansen, Thijs (2000) CDV in gesprek over zorg en politiek. [Journal article]

Jansen, Thijs (2000) Ter introductie. [Journal article]

Jansen, Thijs (2000) Zorgverzekeraars veronachtzamen preventie. [Journal article]

Klink, A. (2000) Een gezond evenwicht in het emancipatiebeleid. [Journal article]

Klink, A. (2000) Goede zorg ontketenen is een kunst. [Journal article]

Klink, A. (2000) Moraalridders? [Journal article]

Klink, B.M.J. van (2000) Wederkerigheid niet geschikt als rechtsbeginsel? [Journal article]

Klop, C.J. (2000) Een federaal Europa... [Journal article]

Lange, F. de (2000) Min of meer heilig : de religie van het DNA. [Journal article]

Laning-Boersma, F.J. (2000) Moderne krijgskunde. [Journal article]

Lemstra, W. (2000) Operatie Heerma noodzakelijk in de gezondheidszorg. [Journal article]

Lugt, P.G. van der (2000) Beleidsontwikkeling in de zorgsector: onderliggende wetmatigheden. [Journal article]

Miltenburg, Th.E.M. (2000) De plaats van het persoonsgebonden budget in de AWBZ. [Journal article]

Paas, F.J. (2000) Professorenpraat. [Journal article]

Penders, J.J.M. (2000) Nederland en de Europese veiligheid en defensie. [Journal article]

Pessers, D.W.J.M. (2000) Recht ondenkbaar zonder wederkerigheid. [Journal article]

Pieters, D. and Goyens, F. (2000) De Nederlandse zorgverzekering onderzocht : enkele pijnpunten. [Journal article]

Pollard, S. (2000) British National Health System lags behind. [Journal article]

Putters, K. (2000) Hindermacht bij publiek-privaat besturen in de zorg. [Journal article]

Rij, M.L.A. van (2000) Centrum ziet religie als bindend element voor samenleving. [Journal article]

Scheerder, R.L.M. (2000) De schemerzone van het maatschappelijk ondernemen. [Journal article]

Scheerder, R.L.M. (2000) Kunnen verzekeraars de kosten beheersen? [Journal article]

Schnabel, P. (2000) Van oversterfte tot wedergeboorte. [Journal article]

Spreeuwenberg, C. (2000) Publiek en privaat in de zorg. [Journal article]

Tetteroo, P.W. (2000) [Boekbespreking]. [Journal article]

Tetteroo, P.W. (2000) Is de christen-democratie conservatief? [Journal article]

Veenhof, M.C. (2000) Uitkomstenanalyse biedt uitkomst. [Journal article]

Veldkamp, C.C.J. and Weger, M.J. de (2000) Nieuwe tijden, nieuwe vormen voor politiek en bestuur in de kennissamenleving. [Journal article]

Ven, W.P.M.M. van de and Schut, F.T. (2000) Solidariteit en mededinging in de zorgverzekering : staat Europa dat wel toe? [Journal article]

Verbon, H.A.A. (2000) De lessen van Dankers nader beschouwd. [Journal article]

Westerlaken, A.A. (2000) Zorg die beweegt. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (2000) Duurzaamheid als vijfde kernbeginsel. [Journal article]

Wits, J.W.P. (2000) De waarheid van Noordeinde en Binnenhof. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (2000) In memoriam: dr. George Puchinger (1 april 1921 - 15 september 1999). [Journal article]

Wolthuis, Petra (2000) Nederlandse verzekeraars kunnen Europa niet buiten de deur houden. [Journal article]

Zeyden, A. van der (2000) De gezondheidszorg door het oog van chronisch zieken. [Journal article]

ChristenUnie

ChristenUnie (2000) HandSchrift, jrg. 1. [Journal volume]

ChristenUnie (2000) Uniefundering & Unieverklaring ChristenUnie. [Party programme]

ChristenUnie, PerspectieF

ChristenUnie, PerspectieF (2000) Jaarverslag PespectieF 2000. [Annual report]

D66

D66 (2000) 70e Congres. [Congress documents]

D66 (2000) 71e Congres. [Congress documents]

D66 (2000) Democratie en politieke vernieuwing. [Speech]

D66 (2000) Integriteit van de overheid, ofwel rethink de systemen II. [Journal article]

D66 (2000) Verslag van de Conferentie Mensenrechten versus de handelsbetrekkingen met China. [Report]

D66 (2000) Verslag van de Conferentie: Humanitarian intervention early warning, early response. [Report]

D66 (2000) D66: nieuwe politiek en een vernieuwend D66. [Speech]

D66 (2000) De Uitgangspunten van Democraten 66. [Party programme]

D66 (2000) Democraat, jrg. 33. [Journal volume]

D66 (2000) Idee, jrg. 21. [Journal volume]

D66 (2000) Nieuwe ruimte. [Speech]

D66 (2000) Plenaire speech Laurens Jan Brinkhorst congres 71. [Speech]

D66 (2000) Speech Thom de Graaf tijdens de Algemene Ledenvergadering 70. [Speech]

D66 (2000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (2000) Toespraak Thom de Graaf op 71e Algemene Ledenvergadering. [Speech]

Andriessen, Margo (2000) Integriteit in de groep. [Journal article]

Aris, Bernard (2000) Democratie on line : cybervotes en cooky monsters. [Journal article]

Berg, Hans Onno van den (2000) Doelverklaring als beschavingsideaal. [Journal article]

Bos, Gerard (2000) Liberale oplossing voor sociaal vraagstuk : over Henk Leenens kantelende zorgperspectief. [Journal article]

Bout, Henriëtte (2000) Biotechnologie en het voorzorgsprincipe : hoogste tijd voor een maatschappelijk debat. [Journal article]

Braak, Miriam ter (2000) Koopman of dominee : handelsmissie Gerrit Ybema naar China. [Journal article]

Entzinger, Han (2000) Tot zover : Christiaan de Vries vertrekt als directeur SWB. [Journal article]

Graaf, Thom de (2000) Democratie vijftig jaar achter bij samenleving. [Journal article]

Graaf, Thom de (2000) Genetische revolutie vergt politieke actie. [Journal article]

Graaf, Thom de (2000) Integriteit bestaansvoorwaarde democratie. [Journal article]

Groothuizen, Michael (2000) Tien jaar na de val van de muur. [Journal article]

Ham, Boris van der (2000) Mijn idee. [Journal article]

Hartog, Joop (2000) Moedig voorwaarts! Maar waarnaartoe? [Journal article]

Hiddink, Christian (2000) De Zalmnorm en de meevallers. [Journal article]

Hoekema, Jan (2000) Ambtenaar en admiraal : bij Bakker komen ze allemaal. [Journal article]

Hoeve, Aimée and Verhaar, Kees (2000) Megabedrijven : op weg naar de landbouw van de toekomst. [Journal article]

Holsteyn, Joop van and Koole, Ruud (2000) Democraten in beeld : enkele bevindingen van een onderzoek onder leden van D66. [Journal article]

Hooghiemstra, Theo and Hoven, Jeroen van der (2000) ICT leidt niet tot Lege Staat : in gesprek met Roger van Boxtel. [Journal article]

Hoven, Jeroen van der (2000) De voorgeformatteerde burger : de informatiesamenleving in sociaal-liberaal perspectief. [Journal article]

Jongbloed, Ben (2000) Meer aandacht voor de aflossingen niets nis met economisering hoger onderwijs. [Journal article]

Kamsma, Gina (2000) Pikmeer als precedent : strafrecht kan integriteit overheden bevorderen. [Journal article]

Kernkamp, Herman (2000) Infrastructurele aanpak geeft richting. [Journal article]

Knaap, Peter van der (2000) Schoonheid en eenvoud in beleid : VBTB antidotum tegen progressieve paralyse overheid. [Journal article]

Kock, Udo (2000) De financiering van de sociale zekerheid : Plan-Van Elswijk is niet wenselijk. [Journal article]

Kock, Udo (2000) Virginia values. [Journal article]

Laan, Lousewies van der (2000) Keuzevrijheid consument centraal. [Journal article]

Lambrechts, Ursie (2000) De academische relevantie van sommige trends : manifest geen 'dolkstoot in rug wetenschap. [Journal article]

Leenen, Henk (2000) Kantelen naar de patiënt : sociaal-liberaal perspectief op de gezondheidszorg. [Journal article]

Mierlo, Hans van (2000) Rekenen, lezen, schrijven en democratie : de lessen na dertig jaar vernieuwing. [Journal article]

Olof, Arthur (2000) Het menselijk tekort van de democratie : Commissie-Bakker presenteert 'Vertrekpunt Den Haag'. [Journal article]

Olof, Arthur (2000) Morele contouren, onvruchtbaar zaad. [Journal article]

Oosten, Wouter-Jan (2000) Op zoek naar de morele gemeenschap. [Journal article]

Peters, Klaartje (2000) Greep op vierde macht : de invloed van ambtenaren op de politiek. [Journal article]

Ravestein, Francisca (2000) Ruimtelijke ordening in de nieuwe eeuw. [Journal article]

Ridder, Lia de (2000) Naar een integrale aanpak. [Journal article]

Ritsema, Geert (2000) Politiek pikt signalen niet op. [Journal article]

Schilden, Marianne van der (2000) Biotechnologie, zachte toekomstmuziek aan horizon. [Journal article]

Schilden, Marianne van der (2000) Landbouw omhelst zorg : opvalllende combinatie van boerenverstand en ideële motieven. [Journal article]

Sjauw-Koen-Fa, August (2000) Unieke gedragscode Rabobank. [Journal article]

Spanjersberg, Ivo (2000) Die eeuwige generatiekloof! [Journal article]

Teunissen, Frank (2000) Samen naar een 'veilige' school : meer openheid en integrale aanpak vereiste. [Journal article]

Verhaar, Kees and Schilder, Marianne van der (2000) De synergie van Borst en Brinkhorst : gesprek over actuele raakvlakken Landbouw en Volksgezondheid. [Journal article]

Vis, Jan (2000) Beduimelde munt snakt naar rampspoed. [Journal article]

Vis, Jan (2000) De spiegel van de vorst. [Journal article]

Vis, Jan (2000) De triomf van de burger. [Journal article]

Vis, Jan (2000) Democratie weinig gewild exportartikel. [Journal article]

Vis, Jan (2000) 'Throw the rascalls out'. [Journal article]

Vis, Jan (2000) Tijd voor dualisme. [Journal article]

Vries, Christiaan de (2000) Democratie in 2000? [Journal article]

Vries, Christiaan de (2000) People, planet en profits : over betrokken ondernemerschap. [Journal article]

Vries, Christiaan de (2000) Rethink de systemen! : met Joost Schijnen op zoek naar eigenaar ruimtevraagstuk. [Journal article]

Vries, Christiaan de (2000) Van planning naar ontwikkeling : over de noodzaak van georganiseerde deconcentratie. [Journal article]

Waterreus, Ib (2000) Kennisoverdracht in continu samenspel : Frans van Vught op zoek naar ondernemende studenten. [Journal article]

de Vries, Christiaan (2000) Sociaal-liberale perspectieven: Een publicatieproject van de Tweede-Kamerfractie, de Programmacommissie en het Wetenschappelijk Bureau van D66. [Report]

D66, JD

D66, JD (2000) Demo, jrg. 17. [Journal volume]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (2000) Jaarverslag Jonge Democraten 2000. [Annual report]

Jonge Democraten (2000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

DNPP

DNPP (2000) Jaarverslag DNPP 2000. [Annual report]

De Groenen

De Groenen (2000) Gras jaargang 3. [Journal volume]

De Groenen (2000) Beginselverklaring. [Party programme]

De Groenen (2000) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks

GroenLinks (2000) De Helling, jrg. 13. [Journal volume]

PvdA

PvdA (2000) Pro Binnenhof, jrg. 5. [Journal volume]

PvdA (2000) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 9. [Journal volume]

PvdA (2000) Jaarrekening 2000. [Annual report]

PvdA (2000) Socialisme en Democratie, jrg. 57. [Journal volume]

PvdA (2000) Tussen droom en daad - Een nieuw beginselprogramma voor de Partij van de Arbeid (Concept). [Party programme]

Aarsbergen, Aart (2000) De machteloosheid van de Franse intellectuelen. [Journal article]

Anker, Hans (2000) Campagnebericht uit 2018. [Journal article]

Becker, Frans (2000) Een economische agenda voor de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Becker, Frans (2000) Een nieuwe schoolstrijd? [Journal article]

Becker, Frans and Cuperus, René (2000) De benarde positie van politieke partijen zoals de PvdA : een introductie. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (2000) Het dak van het onderwijshuis. [Journal article]

Beus, Jos de (2000) De Europese sociaal-democratie : politiek zonder vijand. [Journal article]

Bomhoff, Eduard (2000) De dwaalwegen van de PvdA-elites. [Journal article]

Bommel, Harry van (2000) De ideologische veren van GroenLinks. [Journal article]

Boomen, Berend-Jan van den (2000) De Russen en de Tweede Wereldoorlog. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2000) Derde weg loopt dood. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2000) Geen gewoon kabinet. [Journal article]

Bordewijk, Paul (2000) Recept Elzinga zal niet helpen. [Journal article]

Bos, Renate (2000) De vierde weg : een manifest. [Journal article]

Broeck, Bob van den (2000) Waarom een Vlaams multiculturalismedebat ontbreekt. [Journal article]

Buiting, Hennie (2000) Een schoksgewijze mars door de politieke geschiedenis. [Journal article]

Buiting, Henny (2000) Drees en de partij. [Journal article]

Bult, Jeroen (2000) Een Europese kopgroep is niet in het belang van Nederland. [Journal article]

Bult, Jeroen and Sie Dhian Ho, Monika (2000) Let op de grote landen! Een repliek : dupliek. [Journal article]

Crone, Ferd (2000) Nieuwe economie, Nieuw Wassenaar? : naar een nieuw maatschappelijk vergelijk. [Journal article]

Cuperus, René (2000) Hoe kunstmatig is Europa? [Journal article]

Denters, Bas (2000) Wat is er eigenlijk mis met een campagnepartij? : het perspectief van de gemeentelijke democratie. [Journal article]

Duivesteijn, Adri (2000) De Paarse methode met meer ideële gedrevenheid : de noodzaak van een nieuwe progressieve agenda. [Journal article]

Dunk, Thomas H. von der (2000) Over de omgang met vreemde culturen van autochtone en allochtone oorsprong. [Journal article]

Dunk, Thomas von der (2000) De Nederlandse angst voor doortastende politici. [Journal article]

Eijk, Cees van der (2000) Partijpolitiek en Europese ordening : wachten tot de bom barst? [Journal article]

Engbersen, Godfried (2000) Het falend integratievermogen van publieke instellingen. [Journal article]

Erdtsieck, Jan (2000) De nieuwe middenklasse en de crisis in het onderwijs. [Journal article]

Gortzak, Wouter (2000) Bij de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. [Journal article]

Gortzak, Wouter (2000) De sociaal-democratie en de migratiesamenleving. [Journal article]

Goudzwaard, Bob (2000) Politiek voor de 21ste eeuw. [Journal article]

Hajer, Maarten (2000) De culturele ambitie van de vijfde nota ruimtelijke ordening. [Journal article]

Hajer, Maarten (2000) Een nieuwe plek van politiek. [Journal article]

Heertje, Arnold (2000) Gevraagd: een progressieve sociaal-democratie. [Journal article]

Hennekeler, Wim van (2000) De nieuwe economie : een broze bundeling van kennis. [Journal article]

Hoen, Herman (2000) Het belang van de staat in Midden- en Oost-Europa. [Journal article]

Hogenboom, Barbara (2000) Na de flop van Seattle. [Journal article]

Hogenboom, Barbara (2000) Onder de vulkaan : de onderwijscrisis van Mexico. [Journal article]

Holsteyn, Joop van and Koole, Ruud (2000) Wie zijn eigenlijk de leden van de PvdA? : een onderzoek. [Journal article]

Huijsen, Coos (2000) De schoolstrijd voorbij : een pleidooi voor 'Integraal Cultuuronderwijs'. [Journal article]

Hulten, Michel van (2000) Van Afrika verwachten we mirakels : nu die van Europa nog.... [Journal article]

Hurenkamp, Menno (2000) GroenLinks en de onvermijdelijke tragiek van het regeren. [Journal article]

Jaarsma, Ria and Linthorst, Marijke (2000) De overheid moet haar gezag verdienen. [Journal article]

Jacobs, Ton (2000) De ramp van Enschede. [Journal article]

Jong, Arie de (2000) De Ceteco-affaire van Zuid-Holland : een ooggetuige verslag. [Journal article]

Jurgens, Erik (2000) Een onderonsje over omroepbijdragen. [Journal article]

Kadt, Emanuel de (2000) Hoezo democratie in Afrika? [Journal article]

Kalma, Paul (2000) Belastingheffers. [Journal article]

Kalma, Paul (2000) De Derde Weg voorbij : een commentaar. [Journal article]

Kersbergen, Kees van (2000) De onontkoombaarheid van de 'derde weg'. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (2000) De loonstrijd. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (2000) Politisering voor de rijken : de verboden vrucht van de informatiemaatschappij. [Journal article]

Koole, Ruud (2000) De toekomst van democratische ledenpartijen. [Journal article]

Lans, Jos van der (2000) Paarse stiltegebieden, of : de kansen van GroenLinks. [Journal article]

Leeuw, R.H.M. de (2000) Geen reden voor ophef. [Journal article]

Leijnse, Frans (2000) Op de eerste rang van de democratie. [Journal article]

Light, Margot and Löwenhardt, John and White, Stephen (2000) Buiten Europa gesloten : Russische en Oekraïnse reacties. [Journal article]

Linden, Marcel van der (2000) Dagelijks (over)leven op het Indiase platteland. [Journal article]

Linthorst, Marijke (2000) Kabinet : op de Antillen is uw gulden een daalder waard! [Journal article]

Lock, Grahame (2000) Universitaire malaise. [Journal article]

Mair, Peter (2000) De toekomstmogelijkheden van politieke partijen, links en de democratie. [Journal article]

Marquand, D. (2000) De Derde Weg voorbij. [Journal article]

Meer, Marc van der (2000) Mooie sier en zachte dwang : de toegevoegde waarde van het Europese werkgelegenheidsbeleid. [Journal article]

Meijer, Wim (2000) In memoriam Han Lammers. [Journal article]

Minderhout, Willem (2000) De wereldwijde weemoed van Manuel Castells. [Journal article]

Minderhout, Willem (2000) The return of the city. [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (2000) De onbeweeglijkheid van het gemeentelijk staatsrecht. [Journal article]

Noordanus, Peter and Beukema, Gerard (2000) Pleidooi voor een pragmatische grondpolitiek. [Journal article]

Noordegraaf, Herman (2000) Het onbekende gezicht van New Labour. [Journal article]

Noordergraaf, Mirko (2000) Politiek voor de kennissamenleving : het belang van professionele gemeenschappen. [Journal article]

Oele, Ad (2000) De ontwrichting voorbij. [Journal article]

Oele, Ad (2000) Europese dilemma's. [Journal article]

Ornstein, Leonard (2000) Over de plaats van vernieuwde partijpolitiek. [Journal article]

Pans, Ralph (2000) Elzinga en de Wet van Voskuil. [Journal article]

Paridon, Kees van (2000) Over de economieën van de DDR en de neue Bundesländer. [Journal article]

Paridon, Kees van (2000) Staatsschuldreductie alleen doet huidige generaties tekort. [Journal article]

Pattipilohy, Kai (2000) Multicultureel sprookje. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (2000) Van der Zwan is een voorvechter van gevestigde belangen. [Journal article]

Poole, Fré le (2000) Waarom zouden wij dit niet willen? [Journal article]

Poppe, Frank and Jong, Arie de (2000) Nogmaals de CETCO-affaire. [Journal article]

Praag, Carlo van (2000) Multicultureel drama voor uitverkochte zaal. [Journal article]

Praag, Philip van (2000) Hoe onvermijdelijk en hoe wenselijk is de campagnepartij? [Journal article]

Rabbinge, Rudy (2000) Een nieuw maatschappelijk contract voor de landbouw. [Journal article]

Ree, Erik van (2000) Hoe misvattingen een monster baarden : honderd jaar drugsbestrijding. [Journal article]

Scholten van Aschat, Gijs (2000) 'Er ist nur ein Schauspieler'. [Journal article]

Schulte Nordholt, Henk (2000) De tweede dekolonisatie van Indonesië. [Journal article]

Sie Dhian Ho, Monika (2000) De urgentie van nauwere samenwerking binnen de Europese Unie. [Journal article]

Sint, Marjanne (2000) De blinde vlek van bestuurders. [Journal article]

Teulings, Coen (2000) Boeman globalisering. [Journal article]

Teulings, Coen (2000) Onderwijs : een nuttige maatschappelijke investering? [Journal article]

Thijn, Ed van (2000) De Derde Weg en de staat : reinventing politics. [Journal article]

Thijn, Ed. van (2000) De burgemeester als webmaster. [Journal article]

Tonkens, Evelien (2000) Het isolement van het emancipatiebeleid. [Journal article]

Trappenburg, Margo (2000) De nieuwe wetsvoorstellen abortus en euthanasie : willen we dit nu echt? [Journal article]

Trappenburg, Margo (2000) Dupliek. [Journal article]

Trappenburg, Margo (2000) Waarom politici niet spreken over spreidingsbeleid. [Journal article]

Tromp, Bart (2000) De onterechte terechtwijzing van Oostenrijk. [Journal article]

Tromp, Bart (2000) Een partijloze democratie, of : het einde van de politieke partij? [Journal article]

Tromp, Bart (2000) In plaats van Vlugschrift. [Journal article]

Veen, Romke van der (2000) De wereld van het opdrachtonderzoek. [Journal article]

Veen, Romke van der (2000) Oude en nieuwe risico's : de ramp in Enschede. [Journal article]

Veld, Roel in 't (2000) De bestuursjungle van de PvdA. [Journal article]

Vermeij, Roos and Stipdonk, Vincent van (2000) De politieke partijen zijn aan zet. [Journal article]

Verrips, Ger (2000) De Nederlandse Unie als antwoord op de Duitse bezetting. [Journal article]

Vink, Maarten (2000) Multicultureel burgerschap avant-la-lettre : de betekenis van Karl Renner voor actuele Europese dilemma's. [Journal article]

Wesseling, H. (2000) Partijvernieuwing met persepectief. Bij het rapport van de Commissie-Brouwer. [Journal article]

Witteloostuijn, Arjen van (2000) Gevraagd: een herintredende overheid. [Journal article]

Witteveen, Willem (2000) Groeten uit de geweldgedoogzone. [Journal article]

Witteveen, Willem (2000) Mag gedogen mogen? [Journal article]

Wolfson, Dik (2000) Nieuwe veren : de ideologie van kanssolidariteit. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2000) Avontuurlijke cultuur - geen avontuurlijke cultuurpolitiek. [Journal article]

Zwan, Arie van der (2000) Dupliek. [Journal article]

SGP

SGP (2000) Program van beginselen. [Party programme]

SP

SP (2000) De Tribune, jrg. 36. [Journal volume]

SP (2000) Spanning, jrg. 2. [Journal volume]

VVD

VVD (2000) 104e Algemene Vergadering (53ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (2000) 53ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (2000) Liberaal Reveil, jrg. 41. [Journal volume]

VVD (2000) Politiek!, jrg. 1. [Journal volume]

VVD (2000) VVD Expresse, jrg. 17. [Journal volume]

VVD (2000) Vrijheid en Democratie, nr 1466. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (2000) De Driemaster, jrg. 52. [Journal volume]

no party

no party (2000) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2000. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 05:50:58 2023 CEST.