Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1998

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 301.

CD

CD (1998) Trouw aan rood wit blauw. [Election platform]

CDA

CDA (1998) Respect. Een christen-democratische visie op ouderenbeleid. [Report]

CDA (1998) CD/Actueel, jrg. 18. [Journal volume]

CDA (1998) CDA Appèl, jrg. 18. [Journal volume]

CDA (1998) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 18. [Journal volume]

CDA (1998) Jaarverslag CDA 1998. [Annual report]

CDA (1998) Nieuwe wegen in aanleg. [Report]

CDA (1998) Samenleven doe je niet alleen. [Election platform]

Balkenende, J.P. (1998) Zelfregulering en 'polderkringen'. [Journal article]

Beinema, Marten (1998) Zonder last. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (1998) Het publieke ambt verdient herwaardering. [Journal article]

Biggelaar, A.J.M. van den (1998) Omslag van identiteit en imago : een praktijkvoorbeeld. [Journal article]

Bockxmeer, H.M. van (1998) Wordt de strijd om de ether ooit beslecht? [Journal article]

Bosch, L. (1998) Embryo's en klonen. [Journal article]

Bosch, L. (1998) Het CDA en het begin van menselijk leven. [Journal article]

Bosman, H.W.J. (1998) Kunnen CDA en PvdA samengaan? [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1998) God meer gehoorzamen dan de mensen. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1998) Verzoening voor waarheid; waarheid voor verzoening. [Journal article]

Brugmans, E.H.L. (1998) Het sociaal tekort : waar zijn de zachtmoedigen? [Journal article]

Camps, Th.W.A. (1998) Talent voor verantwoordelijkheid. [Journal article]

Crul-Van Brussel, H. (1998) CDA-gezinsbeleid : kiezen en delen. [Journal article]

Dekker, P. (1998) Het CDA tussen links en rechts. [Journal article]

Dijkstra, G.S.A. and Meer, F.M. van der (1998) Zelfregulering: de derde weg tussen overheid en markt. [Journal article]

Don, F.J.H. (1998) Verbons verwijten aan CPB onterecht. [Journal article]

Eilander, G. (1998) Over de waarde van waarden. [Journal article]

Esmeijer, J.J. (1998) Bijzonder gebundeld. [Journal article]

Evers, R. (1998) Materie en geest, door-de-week en sjabbat. [Journal article]

Fennema, F. (1998) Christen-democratie ten onder in drijfzand? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) De balans van vier jaar oppositie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) God in Nederland. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) Gouden kansen (deel 1). [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) Gouden kansen (deel 2). [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) Het profiel van de nieuwe christen-democratie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1998) In memoriam : Jacques Aarden. [Journal article]

Gordijn, B. (1998) Bosch en de innesteling in de baarmoederwand. [Journal article]

Haersma Buma, S. van (1998) Partij van de samenleving : verantwoordelijk, verbonden en duurzaam. [Journal article]

Helgers, J.J.M. (1998) Vernieuwing uitbouwen. [Journal article]

Heuvel, F.A.M. van den (1998) CDA moet titel 'Partij van de Samenleving' verdienen. [Journal article]

Hillen, J.S.J. (1998) Waarheen gaat de stoet? [Journal article]

Hirsch Ballin, E.H.M. (1998) Hervorming van de christen-democratie. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1998) Respect en respons. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. and Jansen, M. (1998) Moraliteit in een vrije samenleving. [Journal article]

Hoop Scheffer, J.G. de (1998) Dialoog in plaats van dogma. [Journal article]

Hoop Scheffer, J.G. de (1998) Het millenniumvraagstuk. [Journal article]

Jansen, M. (1998) Beschikbaar gezinsonderzoek woestijnlandschap. [Journal article]

Jansen, M. (1998) De handschoen van Renate Dorrestein. [Journal article]

Jansen, M. (1998) Het gezin en het Sociaal en Cultureel Planbureau. [Journal article]

Jong, G. de (1998) Armoede en armoedeval. [Journal article]

Kamp, Lody B. van de (1998) Democratie en medische ethiek, een spanningsveld. [Journal article]

Kersbergen, C.J. van (1998) Het machtsverval van het CDA is structureel. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1998) Korupsi! Corruptie! [Journal article]

Kip, H.P. (1998) Streven naar christen-democratische kwaliteitspolitiek. [Journal article]

Klink, A. (1998) 'Die Geister die ich rief ...'. [Journal article]

Klink, A. (1998) Slotbeschouwing. [Journal article]

Klop, C.J. (1998) De basis herstellen is onvoldoende. [Journal article]

Klop, C.J. (1998) De verbeelding van de macht. [Journal article]

Kroeger, Pieter Gerrit and Stam, Jaap (1998) De rogge staat er dun bij: Macht en verval van het CDA 1974-1998. [Boek]

Laning-Boersema, F.J. (1998) Verdelingsconcept in gezondheidszorg ontbreekt. [Journal article]

Lansink, A.G.W.J. (1998) De ene kloon is de andere niet. [Journal article]

Lehman, K. (1998) Wachter, hoe lang nog duurt de nacht? [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1998) Marga Klompé : zorg en solidariteit. [Journal article]

Luyn, A.H. van (1998) Ruimte om te leven. [Journal article]

Need, A. (1998) Moet het CDA verder als niet-christelijke partij? [Journal article]

Notenboom, H.C.R.M. (1998) Staatsrechtelijke onwetendheid. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1998) Hardlopers en handicaps bij uitbreiding Europese Unie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1998) Ontwikkelingen in EVP waarschuwing voor CDA. [Journal article]

Ouderaa, I. van der (1998) Waarden en normen : de KRO en het CDA. [Journal article]

Paas, F.J. (1998) Over eerbied en grijze haren. [Journal article]

Paas, F.J. (1998) Van harte! [Journal article]

Postma, A. (1998) Tussen staat en maatschappij. [Journal article]

Reinders, J.S. (1998) Een communitaristische beschouwing over gehandicaptenzorg. [Journal article]

Reinders, J.S. (1998) Het evenwicht tussen individu en gemeenschap : een nieuwe gulden regel? [Journal article]

Rij, M.L.A. van (1998) Nota paars kabinet over belastinghervorming schiet tekort. [Journal article]

Schaik, J.G.H. van (1998) De Rabobank : een bank midden in de samenleving. [Journal article]

Soete, L.L.G. (1998) Werk, werk en nog eens werk : naar een "24-uurs arbeidsparticipatie"? [Journal article]

Spanning, H. van (1998) Bij de memoires van generaal Calmeyer. [Journal article]

Spanning, H. van (1998) De afrekening van paars met het christelijk erfgoed. [Journal article]

Tongeren, P.J.M. van (1998) Zorg op maat van de deugd. [Journal article]

Veldkamp, C.C.J. (1998) Uitbreiding Europese Unie : een historisch veiligheidspolitiek belang. [Journal article]

Verbon, H.A.A. (1998) CPB onderschat beperkingen van eigen modellen. [Journal article]

Verbon, H.A.A. (1998) CPB-rekenmodellen verwijtbaar ondeugdelijk. [Journal article]

Versteegh, C.P. (1998) De macht van het idee. [Journal article]

Wits, J.W.P. (1998) De toekomst van de theologie. [Journal article]

Wits, J.W.P. (1998) Een strategische verkenning. [Journal article]

Wits, Jan-Willem P. (1998) CDA is klaar om de aanloop af te maken. [Journal article]

Wits, Jan-Willem P. (1998) De ondraaglijke lichtheid van paars. [Journal article]

Wöltgens, M.A.M. (1998) Partij, persoon of principe? [Journal article]

D66

Schouw, Gerard and de Vries, Christiaan (1998) Investeren in D66: De partij na 6 mei: Over inhoud, organisatie en strategie. [Report]

D66 (1998) 66e Congres. [Congress documents]

D66 (1998) 67e Congres. [Congress documents]

D66 (1998) Congrestoespraak door Els Borst (1998). [Speech]

D66 (1998) Democrats International, jrg. 6. [Journal volume]

D66 (1998) Het werkplan Stichting Wetenschappelijk Bureau 1998. [Report]

D66 (1998) Jaarrekening 1998. [Annual report]

D66 (1998) Opschudding: - Meer ambitie voor D66 -. [Report]

D66 (1998) Toespraak gehouden op de campagneavond van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 6 mei door Hans van Mierlo. [Speech]

D66 (1998) Bewogen in beweging. [Election platform]

D66 (1998) Congresrede Tom Kom. [Speech]

D66 (1998) Democraat, jrg. 31. [Journal volume]

D66 (1998) Idee, jrg. 19. [Journal volume]

Azarhoosh, Firoez (1998) Integratie vluchtelingen : een kwestie van salonwetgeving en struisvogelbeleid. [Journal article]

Boogerd, Johanna (1998) Plattelandsvernieuwing : idee of fictie? [Journal article]

Bos, Bob van den and Inberg, Sietske and Jungmann, Nadja (1998) Duidelijkheid, moed en integriteit. [Journal article]

Bot, Bernard (1998) Behouden 'vaart' in de Europese integratie. [Journal article]

Buitenen, Arthur van and Eisma, Doeke and Westerman, Ingmar (1998) Het liberale gehalte van Europa. [Journal article]

Dam, Jan van and Fransen, Wieger (1998) Hoe duurzaam is een vitale economie? [Journal article]

De Graaf, Thom (1998) D66 was altijd al sociaal-liberaal. [Journal article]

Dik, Wim (1998) Grijze zones verkennen : een opdracht voor D66. [Journal article]

Dittrich, Boris and Bakker, Alette (1998) Integratie vluchtelingen : voorkomen achterstand verdient voorkeur. [Journal article]

Folmer, Henk (1998) Typisch D66-staatssecretariaat. [Journal article]

Goudswaard, Kees (1998) Trends en uitdagingen in de sociale zekerheid. [Journal article]

Groen, Simon and Hooghiemstra, Theo (1998) De patiënt moet het weer voor het zeggen krijgen : in gesprek met Els Borst. [Journal article]

Groothuizen, Michel (1998) Paars buitenlands beleid. [Journal article]

Hoeven, Pien van der (1998) Geen bijwagen maar locomotief. [Journal article]

Hoeven, Pien van der (1998) Van Keerpunt tot Paars. [Journal article]

Hoeven, Pien van der and Waterreus, Ib (1998) Luis in de pels : grote steden- en integratiebeleid. [Journal article]

Hooghiemstra, Theo and Valk, Helga de (1998) De nieuwe revolutie : kansen en bedreigingen op de elektronische snelweg in Europees perspectief. [Journal article]

Hoven, Jeroen van den and Verkerk, Marian (1998) Ethiek en Politiek. [Journal article]

Kaspers, Floor (1998) Engelse liberale politiek : een geval apart. [Journal article]

Kwaasteniet, Marjanne de and Wijk, Rob de (1998) Voortmodderen of overdragen? : de rol van de Europese Unie bij crisisbeheersing. [Journal article]

Leenen, Henk (1998) D66 en de volksgezondheid. [Journal article]

Lierop, Marco van (1998) De liberale gidspartij van Europa : in gesprek met Frits Bolkestein. [Journal article]

Lucardie, Paul (1998) De onzichtbare Democraten : impressies van een congres over het kabinet-Den Uyl. [Journal article]

Nypels, Erwin (1998) De historische betekenis van paars. [Journal article]

Ploeg, Jan Douwe van der (1998) Moeilijk maar uitdagend : over taak en positie van de nieuwe minister van Landbuw. [Journal article]

Pott-Buter, Hettie (1998) Een verstandig advies aan Annelies? [Journal article]

Prakke, Frits (1998) Een vitale economie vereist een vitale politiek : naar een nieuwe verhouding tussen politiek en economie. [Journal article]

Prakke, Frits and Vries, Christiaan de (1998) Naar een vitale economie. [Journal article]

Ras, Peter (1998) Good Governance : een nieuw perspectief voor ontwikkelingssamenwerking en mensenrechtenbeleid. [Journal article]

Rinnooy Kan, Alexander and Terlouw, Jan and Kuijper, Joost (1998) Vitaliteit en het zoeken naar samenhang : statements naar aanleiding van de SWB-publicatie 'Naar een vitale economie'. [Journal article]

Roemaat, Jan (1998) Wat moet D66 met landbouw? [Journal article]

Schilfgaarde, Paul van (1998) Grote-stedenbeleid : herstel van een dialoog. [Journal article]

Schouw, Gerard and Vries, Christiaan de (1998) Investeren in D66 : de partij na 6 mei. [Journal article]

Soest, Jan Paul van (1998) Een vitale economie, verdomme! [Journal article]

Soest, Jan Paul van (1998) Politiek en veehouderij. [Journal article]

Staalduinen, Willeke van (1998) Reorganisatie binnenlands bestuur : betrokkenheid versus bestuurskracht. [Journal article]

Suudi, Radi (1998) Spek en Bonen of Nieuwe Kansen? : voorstellen voor het integratiebeleid in het nieuwe kabinet. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Buitenlands beleid en de principes van D66 : in gesprek met Michel Groothuizen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) D66 is en blijft de vierde stroming van Nederland : in gesprek met Tom Kok. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) De geest is uit de fles. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) De kater van paars : een redactionele inleiding op het thema. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Den Uyl en de breuk met de verzuiling : in gesprek met Bas de Gaay Fortman. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Duurzame ontwikkeling en de derde weg : in gesprek met Wim Hafkamp. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Een hartveroverend liberalisme. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Gij zult zinvol leven : in gesprek met Jan Glastra van Loon. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Het ethisch tekort. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Oude en nieuwe republikeinen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Ruimtelijke ordening en de contra-mal: Allan Varkevisser in gesprek met Hein Struben, voorzitter van de SWB-werkgroep Ruimtelijke Ordening (en Volkshuisvesting). [Journal article]

Varkevisser, Allan (1998) Van milieu naar duurzame samenleving : in gesprek met Aad Overgaag, voorzitter van de kerngroep Duurzame Ontwikkeling. [Journal article]

Verhaar, Kees (1998) De dubbelgroene inzet van Hayo Apotheker. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1998) Schiphol : het woord is aan de kamer! [Journal article]

Vught, Frans van (1998) Vorming, verwondering en veerkracht : wetenschappelijk onderwijs voor de 21ste eeuw. [Journal article]

Wesseling, Jasper (1998) 'D66 heeft ook te maken met een markt, namelijk de kiezersmarkt'. [Journal article]

van Soest, Jan Paul (1998) Het kind van de rekening. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (1998) Demo, jrg. 15. [Journal volume]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (1998) Jaarverslag Jonge Democraten 1998. [Annual report]

DNPP

DNPP (1998) Jaarverslag DNPP 1998. [Annual report]

De Groenen

De Groenen (1998) Gras jaargang 1. [Journal volume]

De Groenen (1998) Nederland verdient beter. [Election platform]

GPV

GPV (1998) Vaste grond. [Election platform]

GroenLinks

GroenLinks (1998) De Helling, jrg. 11. [Journal volume]

GroenLinks (1998) Verkiezingsprogramma. [Election platform]

JIJ & IdeALISTEN

JIJ & IdeALISTEN (1998) Zou het ook zo kunnen: Idealistisch programma. [Election platform]

KPP

KPP (1998) Voor een toekomst met waarden. [Election platform]

Kiezerscollectief (Lijst 21)

Kiezerscollectief (Lijst 21) (1998) De democratie, dat bent u. [Election platform]

NCPN

NCPN (1998) Verkiezingsprogramma 1998. [Election platform]

NMP

NMP (1998) Verkiezingsprogram. [Election platform]

NNP

NNP (1998) Beginselprogramma. [Party programme]

Natuurwetpartij

Natuurwetpartij (1998) Speerpunt van het programma. [Election platform]

Nederland Mobiel

Nederland Mobiel (1998) Verkiezingsprogramma 1998-2002. [Election platform]

PvdA

PvdA (1998) Pro Binnenhof, jrg. 3. [Journal volume]

PvdA (1998) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 7. [Journal volume]

PvdA (1998) Proeve van een beginselprogramma. [Journal article]

PvdA (1998) Een wereld te winnen: verkiezingsprogramma Tweede Kamer 1998-2002. [Election platform]

PvdA (1998) Jaarrekening 1998. [Annual report]

PvdA (1998) Socialisme en Democratie, jrg. 55. [Journal volume]

Akkerboom, Broer (1998) Het riskante gokgedrag van Paars II. [Journal article]

Anker, Hans (1998) De PvdA-campagne van 1998 : over koers en organisatie. [Journal article]

Becker, Frans (1998) Om de toekomst van de confessionele politiek. [Journal article]

Becker, Frans and Vermeij, Roos (1998) De onuitstaanbare braafheid van de PvdA. [Journal article]

Blokland, Hans (1998) Bedrijfssponsoring van de kunsten : een cultuurpolitiek fiasco. [Journal article]

Blokland, Hans (1998) Soldaten van zestien en de vrijheid. [Journal article]

Boer, Niek de (1998) De inrichting van Nederland onderbelicht. [Journal article]

Bos, Wouter (1998) Het radicale midden. [Journal article]

Bos, Wouter (1998) Publiek Private Samenwerking : een links thema. [Journal article]

Bouwman, Roelof (1998) Chaos en rumoer : grepen uit de partijbladengeschiedenis van de PvdA. [Journal article]

Bouwman, Roelof (1998) De gespannen verhouding tussen echte arbeiders en de PvdA. [Journal article]

Breman, Jan (1998) Azië, het blijft een mirakel. [Journal article]

Bussemaker, Jet (1998) Voorbeeld Duitsland? [Journal article]

Cuperus, René (1998) De bijkeuken van Kok. [Journal article]

Cuperus, René (1998) De special effects van Steven Spielberg. [Journal article]

Dijk, Pieter van and Kruse, Sander (1998) Zelfstandige bestuursorganen en het primaat van de politiek. [Journal article]

Dolfsma, Wilfred (1998) Het Sociale Krediet, Labour en economische geloofwaardigheid. [Journal article]

Dolfsma, Wilfried (1998) Over technocratische utopiën en ideologische spookbeelden. [Journal article]

Dullemen, Caroline van (1998) Symboliek van het huwelijk ramp voor 'derde'. [Journal article]

Elchardus, Mark (1998) Tegen voorspelbare ongelijkheid : de diensteneconomie als project van Links. [Journal article]

Eppink, Derk Jan (1998) Vreemde kameraden : socialisme in Nederland en België, een wereld van verschil. [Journal article]

Gerrits, André (1998) De verpoldering van de PvdA. [Journal article]

Gerrits, André (1998) Paars II en de buitenwereld. [Journal article]

Groenendijk, Frans (1998) Welke schoolstrijd? [Journal article]

Grotenhuis, Aert Jan (1998) De perspectieven voor een vermogensrendementsheffing. [Journal article]

Harbers, Hans (1998) Technologie en politiek : over ficties van sturing en democratisering in een technologische cultuur. [Journal article]

Hartmans, Rob (1998) Dominee op de barricaden. [Journal article]

Heer, Maarten de and Wolters, Hans (1998) Naar een Europese socialistische partij. [Journal article]

Heijden, P.F. van der (1998) Een nieuwe rechtsorde van de arbeid : op zoek naar een andere architectuur van het arbeidsrecht. [Journal article]

Hertogh, Marc (1998) Rechter en bestuur : tijd voor een goed gesprek. [Journal article]

Hofstede, Geert (1998) Turkije en Europa : een kwestie van culturen? [Journal article]

Hogenboom, Barbara (1998) De brandweer onder vuur : het IMF en de financiële crisis. [Journal article]

Hogenboom, Barbara (1998) Het hoe en waarom van globalisering. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1998) De strijd tegen racisme en extreem-rechts. [Journal article]

Hoogenboom, Marcel (1998) Privatisering in de geschiedenis van de Nederlandse sociale verzekering. [Journal article]

Hoogendijk, Willem (1998) Als kikkers in de pan : de mens in de nieuwe 'opdringeconomie'. [Journal article]

Hout, Wil (1998) Een links manifest contra de globalisering. [Journal article]

Huls, Nick (1998) Leve de postmoderne ambtenaar! [Journal article]

Hulten, Michiel van and Mastenbroek, Edith and Veldhoen, Gala (1998) Ons Europa : open brief aan de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Jacobs, Bas (1998) Belastingstelsel : steeds minder progressie. [Journal article]

Jong, Arie de (1998) Kamerlid voor de Partij van de Arbeid : een terugblik. [Journal article]

Kalma, Paul (1998) De opmars van het financieel kapitalisme. [Journal article]

Kalma, Paul (1998) Shareholder value. [Journal article]

Kemmeren, Rob (1998) Milieu-optimisme. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (1998) De zorgen van Netelenbos. [Journal article]

Koch, Koen (1998) De pijnlijke vragen van de Eerste Wereldoorlog. [Journal article]

Kockelkoren, Petran (1998) Een onvoorwaardelijke EIS : en Ecologische Infra-Structuur voor verkeer en vervoer. [Journal article]

Kolthoff, K. (1998) Adviseurs van de overheid : de Cst gaat wel erg ver voor de Baet uyt. [Journal article]

Leijnse, Frans (1998) Over het nut van ideologie : privatisering van de sociale zekerheid. [Journal article]

Luiten van Zanden, Jan (1998) De EMU en de omwegen van de Europese integratie. [Journal article]

Maas, Peter (1998) Sociaal-democratische gemeentepolitiek als mensenwerk. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1998) Een moeilijk leven in waarheid. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1998) Warrig schotschrift tegen het kapitalisme. [Journal article]

Melkert, Ad (1998) De weg van sterk naar sociaal : over de sociaal-democratie in Europa. [Journal article]

Metten, Alman and Riel, Bart van (1998) Naar een herstel van de rechtvaardigheid van het belastingstelsel. [Journal article]

Middel, Bert (1998) De SP: volkse partij of volkspartij? [Journal article]

Moback, Harm (1998) Ook fiscaal blijven de marges smal : belastingplan vereist smeergeld. [Journal article]

Mokken, R.J. (1998) De schaduwzijden van het Angelsaxisch ondernemingsmodel. [Journal article]

Mulder, Bertus (1998) 150 jaar Communistisch Manifest. [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (1998) Paars II en het binnenlands bestuur. [Journal article]

Noordegraaf, Herman and Workum, Johan van (1998) De PvdA en de kritiek van de kerken. [Journal article]

Oele, Ad and Stokkom, Bas van (1998) Solidariteit zonder kleren. [Journal article]

Oldersma, Jantine (1998) Vraagtekens bij een sociale filosofie. [Journal article]

Outshoorn, Joyce (1998) 'Paars' en de ommekeer in het emancipatiebeleid. [Journal article]

Oversloot, Hans (1998) Kapitalisme à la Russe. [Journal article]

Peeters, Willem (1998) Aapjes kijken. [Journal article]

Pennings, Paul (1998) De marktgerichtheid van de Europese sociaal-democratie. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1998) Een amendering van het belastingplan voor de 21e eeuw. [Journal article]

Pollman, Tessel (1998) De schande van Duindorp. [Journal article]

Praag, Philip van (1998) Verkiezingscampagnes van Drees tot Kok. [Journal article]

Pronk, Jan (1998) Het bijzondere kapitalisme van India. [Journal article]

Provoost, Michelle (1998) Nieuwe stedelijkheid in de snelwegzone : de dertiende provincie van Nederland. [Journal article]

Quak-Stoilova, Julia (1998) Het transformatieproces in Oost-Europa : de diversiteit verkend. [Journal article]

Riel, Bart van (1998) Hervorming van het internationale financiële stelsel : een inventarisatie. [Journal article]

Robinson, Peter (1998) Blair of Brown? : het beleid van New Labour. [Journal article]

Rozemond, S. (1998) Kansen voor de sociaal-democatie economisch en volkenkundig bekeken. [Journal article]

Ruiters, Stefan (1998) Perspectief voor de jongeren onder ons. [Journal article]

Ruyter van Steverinck, Thijs de and Dunk, Thomas van der (1998) Turkije en Europa : breuk op lange termijn onverstandig. [Journal article]

Schuyt, Kees (1998) Politiek, staat en samenleving : is een vernieuwing van hun onderlinge verhouding mogelijk? [Journal article]

Sprangers, Lily (1998) Het buitenland van Duitsland in het post-Kohl tijdperk : de bescheidenheid voorbij? [Journal article]

Stokkom, Bas van (1998) Neo-liberalen negeren eigen klassieken. [Journal article]

Teulings, Coen and Wijnbergen, Sweder van (1998) Azië en Rusland : mechanismen achter de crises. [Journal article]

Tieleman, Theo (1998) Inzake mobiliteit. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1998) Het verlangen van een republikein. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1998) Professionele of persoonlijke verantwoordelijkheid? : naar een nieuwe voortplantingsmoraal. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1998) Volksgezondheid en de luxe van bestuurlijke stilstand. [Journal article]

Verrips, Ger (1998) Bolkestein contra ex-communisten : geen volwassen debat. [Journal article]

Verrips, Ger (1998) De blunders van Stalin. [Journal article]

Verrips, Ger (1998) Omtrent het Kabinet-Beel (1946-1948) : de actualiteit van Nederlands-Indië. [Journal article]

Visser, Peter (1998) Caleidoscoop van het duurzaamheidsdebat. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1998) Bij een feestrede van F. Bolkestein : over hybris en historie. [Journal article]

Voorhoeve, J.J.C. (1998) Defensie : een instrument van internationaal beleid. [Journal article]

Weezel, Max van (1998) Bericht uit de mallemolen : de PvdA en de media tijdens de campagne van 1998. [Journal article]

Witteveen, Willem (1998) Beste Wim: memo van een 'spin doctor', met een naschrift van Willem Witteveen. [Journal article]

Witteveen, Willem (1998) De overzichtelijke samenhang : verander de staatkunde, begin in eigen kring. [Journal article]

Witteveen, Willem (1998) Het recht om knopen door te hakken. [Journal article]

Witteveen, Willem (1998) Waarheen voert de Derde Weg? [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1998) De ideologie van Paars. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1998) Gedachten in de nacht van 6 op 7 mei. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1998) Over het marktdenken binnen de PvdA. [Journal article]

Zwan, Arie van der (1998) Naar een nieuw paradigma in het beleid van ondernemingen. [Journal article]

RPF

RPF (1998) Recht uit het hart. [Election platform]

SGP

SGP (1998) Woord houden. [Election platform]

SP

SP (1998) Jaarrekening 1998. [Annual report]

SP (1998) De Tribune, jrg. 34. [Journal volume]

SP (1998) Tegengas! [Election platform]

Senioren 2000

Senioren 2000 (1998) Bouwstenen voor de 21e eeuw. [Election platform]

Unie 55+; AOV

Unie 55+; AOV (1998) Samen verder. [Election platform]

VIP

VIP (1998) Historische krachten bundelen voor de toekomst. [Election platform]

VVD

VVD (1998) 100e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1998) 101e Algemene Vergadering (51e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1998) 51ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1998) 99e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1998) Investeren in uw toekomst. [Election platform]

VVD (1998) Liberaal Reveil, jrg. 39. [Journal volume]

VVD (1998) VVD Expresse, jrg. 15. [Journal volume]

VVD (1998) Vrijheid en Democratie, nr's 1450-1457. [Journal volume]

Schie, Patrick van (1998) Tussen polarisatie en paars. De 100-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland. [Boek]

Vonhoff, H.J.L. (1998) Liberalen onder één dak. [Boek]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1998) Beginselverklaring. [Party programme]

VVD, JOVD (1998) De Driemaster, jrg. 50. [Journal volume]

VVD, JOVD (1998) LEF, jrg. 16. [Journal volume]

VVD, JOVD (1998) Paars II, ja of nee? Een evaluatie van vier jaar Paars. [Varia]

VVD, JOVD (1998) Uitnodiging Liberale Jongerenmeeting. [Varia]

no party

no party (1998) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1998. [Varia]

This list was generated on Mon Dec 11 16:29:37 2023 CET.