Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1997

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 298.

Glastra van Loon, J. (1997) Van ideologie tot politieke verantwoordelijkheid. [Report]

D66 (1997) 64e Congres. [Congress documents]

D66 (1997) 65e Congres. [Congress documents]

D66 (1997) Biotechnologie in de landbouw. Feiten, meningen en regelgeving. [Report]

D66, JD (1997) Demo, jrg. 14. [Journal volume]

KPP (1997) Huishoudelijk reglement KPP. [Statuten en Reglementen]

D66 (1997) Individualiteiten. [Journal article]

D66 (1997) Jaarrekening 1997. [Annual report]

D66, Jonge Democraten (1997) Jaarverslag Jonge Democraten 1997. [Annual report]

PvdA (1997) Pro Binnenhof, jrg. 2. [Journal volume]

PvdA (1997) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 6. [Journal volume]

SGP (1997) Statuten en Algemeen reglement. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (1997) Statuten van De Groenen. [Statuten en Reglementen]

VVD (1997) 50ste Jaarverslag van het Hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1997) 98e Algemene Vergadering (50e J.A.V.). [Congress documents]

UNSPECIFIED (1997) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

Volksnationalisten Nederland (1997) Beginselprogramma der Volksnationalisten Nederland. [Party programme]

CDA (1997) CD/Actueel, jrg. 17. [Journal volume]

CDA (1997) Campagne voeren doe je samen - Verkiezingen 1998. [Report]

CDA (1997) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 17. [Journal volume]

CDA (1997) Confrontatie met de toekomst: Wie niet kiest verliest!! [Report]

VVD, JOVD (1997) De Driemaster, jrg. 49. [Journal volume]

GroenLinks (1997) De Helling, jrg. 10. [Journal volume]

SP (1997) De Tribune, jrg. 33. [Journal volume]

D66 (1997) Democraat, jrg. 30. [Journal volume]

GroenLinks (1997) GroenLinks Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Senioren 2000 (1997) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (1997) Idee, jrg. 18. [Journal volume]

UNSPECIFIED (1997) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

PvdA (1997) Jaarrekening 1997. [Annual report]

CDA (1997) Jaarverslag CDA 1997. [Annual report]

UNSPECIFIED (1997) Jaarverslag DNPP 1997. [Jaarboek DNPP]

DNPP (1997) Jaarverslag DNPP 1997. [Annual report]

VVD, JOVD (1997) LEF, jrg. 15. [Journal volume]

no party (1997) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1997. [Varia]

VVD (1997) Liberaal Reveil, jrg. 38. [Journal volume]

CDA (1997) Meer partij met vrouwen. [Report]

VVD, JOVD (1997) Politiek Kernpunten Programma 1998-2002 (concept). [Policy programme]

Senioren 2000 (1997) Senioren waardig en gelijkwaardig: beginselprogramma 1997. [Party programme]

PvdA (1997) Socialisme en Democratie, jrg. 54. [Journal volume]

Senioren 2000 (1997) Statuten : Statutenwijziging betreft: vereniging "Senioren 2000". [Statuten en Reglementen]

AOV (1997) Statuten van het A.O.V. [Statuten en Reglementen]

VVD (1997) VVD Expresse, jrg. 14. [Journal volume]

Nieuw Solidair Ouderen Verbond (1997) Vaststellen Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD (1997) Vrijheid en Democratie, nr's 1443-1449. [Journal volume]

Agt, A.A.M. van (1997) Europa : schildpad of draak? [Journal article]

Albeda, W. (1997) Franse discussie over de verzorgingsstaat. [Journal article]

Amelsvoort, M.J.J. van (1997) Toen ombuigen nog niet gewoon was. [Journal article]

Ankersmit, F.R. (1997) Over oorsprong en aard van de democratie. [Journal article]

Baarle, Yvonne van (1997) Jan Kassies kunst- en cultuurbeleid tegen wil en dank. [Journal article]

Backes, C. (1997) Think globally, act globally? [Journal article]

Balkenende, J. (1997) 'Vertrouwen'. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1997) De toekomst van het middenveld en het primaat van de politiek. [Journal article]

Barth, Marleen (1997) Over de kwaliteit van de parlementaire journalistiek. [Journal article]

Becker, Frans (1997) Amerikaans mozaïek : denktanks, arbeidsverhoudingen en politieke cultuur. [Journal article]

Becker, Frans (1997) Geef mij maar Amsterdam. [Journal article]

Beer, Paul de (1997) Het wonderlijke poldermodel. [Journal article]

Beinema, M. (1997) Schaap of schepping. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (1997) Verantwoordingsplicht en de publieke taakuitoefening. [Journal article]

Berg, J.-J. van den (1997) De Gaay Fortman : peetvader van evangelisch-radicalisme. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1997) Overleeft de journalistiek de nieuwe media. [Journal article]

Berg, Jan-Jaap van den (1997) Heimwee naar een progressieve ARP. [Journal article]

Berg, Jan-Jaap van den and Bouwman, Roelof (1997) Rottenbergs Den Uyl-mythe. [Journal article]

Beus, Jos de (1997) De veerkracht van de sociaal-democratie. [Journal article]

Biggelaar, A.J.M. van den and Veer, P. van der (1997) Naar een ecologische economie. [Journal article]

Boer, Berend de and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1997) Kroniek 1997. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1997. [Jaarboek DNPP]

Boer, Theo A. (1997) De eigenheid van christelijk zorginstellingen. [Journal article]

Boersema, J.J. (1997) Sinds wanneer is de mens rentmeester. [Journal article]

Bomhoff, Eduard J. (1997) Het belang van de infrastructuur. [Journal article]

Boogerd, Johanna (1997) Europees landbouwbeleid op de helling. [Journal article]

Bos, Bob van den (1997) Aanval op de oorlog : de verdediging van de vrede op langere termijn. [Journal article]

Boxtel, Roger van and Brouwers, Hens (1997) Brandende kwesties in de gezondheidszorg. [Journal article]

Breed, Kees (1997) Het narratieve als alternatief : een nieuwe visie op democratie. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1997) Beschaving en buitenlandse politiek. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1997) Rabbijn Van de Kamp : secularisatie baart mij zorgen. [Journal article]

Buelens, J. and Lucardie, Paul (1997) Ook nieuwe partijen worden oud. Een verkennend onderzoek naar de levensloop van nieuwe partijen in Nederland en België. [Jaarboek DNPP]

Bussemaker, Jet (1997) Variëteit als beginsel. [Journal article]

Buuren, Jelle van (1997) De donkere kamers van Europa. [Journal article]

Castles, Francis G. and Keman, Hans (1997) De sociaal-democratische sanering van de Australische verzorgingsstaat : de paradox van goed beleid en electoraal verlies. [Journal article]

Cliteur, P.B. (1997) Op weg naar een the"istisch Democratisch Appèl? [Journal article]

Cohen, Job (1997) Bijdrage aan de Algemene politieke beschouwingen. [Journal article]

Cohen, Job (1997) De universiteit à la Daalder. [Journal article]

Cramer, J. (1997) Duurzaam produceren : kansen in het bedrijfsleven. [Journal article]

Cuperus, René (1997) De mission impossible van een gouvernementele denktank. [Journal article]

Cuperus, René (1997) Het sociaal-democratisch tekort? [Journal article]

Dankers, L.H.J.M. and Bolderweij, D.J. (1997) Integratie van minderheden : een zaak van wederkerigheid. [Journal article]

Dankert, Piet (1997) Bestaat 'Europa'? [Journal article]

Dankert, Piet (1997) In memoriam Maarten van Traa. [Journal article]

Deetman, W. (1997) Lemen voeten? [Journal article]

Derksen, Wim (1997) Ruimtelijke ordening en idealisme. [Journal article]

Dijk, G. van (1997) Nieuw beleid nodig voor duurzame landbouw. [Journal article]

Dingemans, Sebastian and Varkevisser, Allan (1997) Hoe moet het nou met Europa? [Journal article]

Docters van Leeuwen, Arthur (1997) Democratie, burgerschap en 'onze' overheid. [Journal article]

Donk, W.B.J.H. van de (1997) Samen tegen de verloedering. [Journal article]

Dunk, Thomas H. von der (1997) Turkije en Europa : zin en onzin van geschiedenis en godsdienst. [Journal article]

Duyvendak, J.W. (1997) Opvallende overlap tussen GroenLinks en het CDA. [Journal article]

Duyveré de Wit, Thom (1997) Perspectieven op verzuiling. [Journal article]

Enthoven, D. van (1997) De malle consequenties van fractiediscipline. [Journal article]

Entzinger, Han (1997) Een trein genaamd Europa. [Journal article]

Ewijk, Casper van (1997) Infrastructuur: noodzaak of overmoed? [Journal article]

Fennema, F. (1997) Brug tussen samenleving en politiek. [Journal article]

Fennema, Meindert (1997) Extreem-rechts en de democratie. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1997) Een maatschappelijke democratie : over individualiteit, zelfbeschikking en de noodzaak van participatie door allen. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1997) Voorbij de (on)zalige onwetendheid : zelfbeschikking en vrijheid tegenover de ontwikkeling van medische technologie. [Journal article]

Fokkink, Pieter and Varkevisser, Allan and Borst, Els (1997) 'Een ziek mens is geen kapotte auto' : Pieter Fokkink en Allan Varkevisser in gesprek met Els Borst. [Journal article]

Gadella-van Gils, Marjon (1997) Confrontatie met de toekomst. [Journal article]

Geerts, H.J. (1997) Katholieke sociale leer verbreden met ecologische dimensie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) De klankkleuren van de nieuwe christen-democratie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) Dying for Dantzig? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) Internationale solidariteit in de volgende eeuw. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) Jaarverslag : Wetenschappelijk instituut ligt op schema. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) Keuze voor kwaliteit samenleving. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1997) Nationaal debat over dubbele verloedering publiek domein. [Journal article]

Gerrits, André (1997) Sociaal-democratie tussen nationale staat en Europese integratie. [Journal article]

Giebels, Lambert J. (1997) Mini-provincie of maxi-gemeente? [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1997) Overleven, een collectieve verantwoordelijkheid. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1997) De toekomst van het Parool en de Volkskrant. [Journal article]

Groenendijk, Frans (1997) Markt en ideologie. [Journal article]

Groenveld, K. (1997) Waar blijft de ondernemer in de polder? [Journal article]

Groothuizen, Michel (1997) D66 en Europa. [Journal article]

Gunsteren, Herman van and Steeg, Marianne van de (1997) Europese constitutievorming : een revolutionair proces? [Journal article]

Haan, Ido de (1997) Recht en vrede. [Journal article]

Haan, Ido de (1997) Schets van de nationale elite. [Journal article]

Hartmans, Rob (1997) Gezochte consensus. [Journal article]

Hartmans, Rob (1997) Het tragische liberalisme van Isaiah Berlin. [Journal article]

Have, H.A.M.J. ten and Janssens, M.J.P.A. (1997) Verbetering terminale zorg noodzakelijk. [Journal article]

Havermans, A.J.E. (1997) Tegen de tweedeling : solidariteit. [Journal article]

Hesseling, Dennis and Fokkink, Pieter and Evers, Frans (1997) Van politieke partijen en de dingen die voorbij gaan. [Journal article]

Hillebrand, Ron (1997) Florerend staatsbestel. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1997) Een christen-democratisch verbond. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1997) Vertrouwen in Europa opbouwen. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. and Jansen, Thijs (1997) Profiel van het christen-democratische gemeenschapsdenken. [Journal article]

Hoefnagel, Frans and Stegeman, Tineke (1997) Een houdbaar stelsel? [Journal article]

Hoekema, Jan (1997) Van Reduzum tot Roordahuizum. [Journal article]

Hoenderkamp, Jeroen and Schillemans, Thomas (1997) Silicon flatlands?! [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1997) IJburg of een land zonder politieke strijd. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1997) Niet boos, wel een beetje verdrietig. [Journal article]

Hoopen, J. ten and Tulner, P.R. (1997) CDA, paars en het milieubeleid. [Journal article]

Hulten, Michel van (1997) Hoe groot moet een kabinet zijn? : heropening van een debat. [Journal article]

Idenburg, Philip A. (1997) De Kamer als politieke doofpot. [Journal article]

Idenburg, Philip A. (1997) Electronisch schaduwparlement. [Journal article]

Idenburg, Philip A. (1997) Succes en falen. [Journal article]

Irwin, G.A. (1997) Zaaien en oogsten in de tuin van Ritzen. [Journal article]

Jansen, M. and Mol, N.J.P. (1997) Medialand voorbij de schaarste. [Journal article]

Jepma, C.J. (1997) Van Rio op weg naar Kyoto. [Journal article]

Jong, G. de (1997) Ongelijke inkomensverdeling hoort weer op de politieke agenda. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1997) Dichter en politiek prozaïst. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1997) Stalinist in de polder. [Journal article]

Kalma, Paul (1997) Het revisionisme van J.M. den Uyl. [Journal article]

Kalma, Paul (1997) Ideeënstrijd. [Journal article]

Kastelein, M. (1997) Kinderen en sociale zekerheid. [Journal article]

Kastelein, M. and Berg, E.W.M. van den and Bijleveld-Schouten, A.TH.B. and Gerris, J.R.M. and Grool, M.C. and Klop, C.J. and Schoorl, P.M. and Steemers-van Winkoop, H. and Terpstra, G.H. and Verbon, H.A. and Verheij, G. (1997) De verzwegen keuze van Nederland. Naar een christen-democratisch familie- en gezinsbeleid. [Report]

Kimman, E.J.J.M. (1997) Dante. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1997) Kertmis. [Journal article]

Klamer, A. (1997) Culturele dimensie struikelblok voor Europese Unie. [Journal article]

Klatter-Folmer, H.A.K. (1997) De positie van minderheden in het onderwijs. [Journal article]

Klink, A. (1997) Eigen dimensie normativiteit in politieke filosofie. [Journal article]

Klink, A. (1997) Zelfreguleren doe je niet voor jezelf alleen. [Journal article]

Klop, C.J. (1997) Moraal, multinationals, mensenrechten. [Journal article]

Knaap, C. van der (1997) Herkenbaar met eigen waarden en normen. [Journal article]

Knapen, Ben (1997) Staat, politieke cultuur en sociaal-democratie : een Duits-Nederlandse vergelijking. [Journal article]

Komter, A.E. (1997) De andere kant van het geschenk. [Journal article]

Kooij, A.M. van der (1997) Gevonden. Enthousiaste partijleden. Partijvernieuwing op landelijk en lokaal niveau in de jaren negentig. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1997) Een wenselijk debat over een onwenselijke combinatie. [Journal article]

Korten, M.P.H. (1997) Energie en klimaatverandering. [Journal article]

Kuijper, Joost (1997) D66: onbevangen en creatief. [Journal article]

Kuijper, Joost (1997) Technologie en menselijke vrijheid. [Journal article]

Kuijper, Joost and Varkevisser, Allan (1997) De economie tussen Milieu en Natuur. [Journal article]

Kuijper, Joost and Varkevisser, Allan and Folstar, Peter (1997) Leergeld voor een duurzame toekomst : in gesprek met Peter Folstar, lid van de Raad van Bestuur van TNO, over technologie en duurzaamheid. [Journal article]

Land, Menno van der (1997) Pragmatisme: een kwestie van mentaliteit. [Journal article]

Lange, H.M. de (1997) De wrok van een religieus socialist. [Journal article]

Lans, Jos van der (1997) Weg naar het verleden heeft ons weinig te bieden. [Journal article]

Lansink, Ad and Vries, H. de (1997) Het CDA en medisch-ethische vraagstukken. [Journal article]

Lierop, Marco van (1997) Bolk versus Katja : Of: zal het ooit nog goed komen tussen jongeren en de politiek? [Journal article]

Lierop, Marco van (1997) Grote ramen op het zuiden en kleine op het noorden. [Journal article]

List, Gerry van der and Charmant, Hans (1997) De morele amputatie van het liberalisme : een reactie op Hans Charmant. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1997) De CO2-problematiek: een tussenbalans. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1997) Globalisering en duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1997) Markt, kwartaire sector en onbetaalde zorg zijn complementair. [Journal article]

Manschot, Henk (1997) Wat maakt vorming academisch? : een humanistische visie. [Journal article]

Marx, Ive (1997) Een nieuwe sociale kwestie? [Journal article]

Melkert, Ad (1997) De staat van de sociaal-democratie. [Journal article]

Merkel, Angela (1997) Nachhaltigkeit : eine neue Wirtschaftsweise. [Journal article]

Middel, Bert (1997) De tegenstemmer. [Journal article]

Minderhoud, Frédérique (1997) Europees infrastructuurbeleid en de gevolgen voor natuur en milieu. [Journal article]

Monasch, Jacques (1997) Kiest de PvdA de verkeerde partij? : pleidooi voor een 'Van Kemenade II'. [Journal article]

Monasch, Jacques (1997) Politieke campagnes na Clinton en Blair. [Journal article]

Munnichs, Geert (1997) Onbehagen onder de loep. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1997) Stabieler draagvlak voor de Unie gewenst. [Journal article]

Oppenhuizen, H.E.G. (1997) Bij CDA zijn balpennen en vlaggen groener dan milieubeleid : interview met mw. M. Visser-Van Doorn. [Journal article]

Oppenhuizen, H.E.G. (1997) Overheid moet duurzaam consumeren aantrekkelijker maken. [Journal article]

Outshoorn, J.V. (1997) Langs de feministische meetlat. [Journal article]

Paas, F.J. (1997) Over bruggen. [Journal article]

Paas, F.J. and Spies, J.W.E. (1997) Milieubeleid in de eeuw van de waarheid. [Journal article]

Pans, Ralph (1997) Misdaad en overlast : een Amerikaanse aanpak voor Nederland? [Journal article]

Peeters, Chris (1997) Een sociaal-democratisch 'Fort Europa'. [Journal article]

Pinto-Scholtenbach, Alvaro (1997) De VVD en het buitenland : een labiele vrede. [Journal article]

Pomp, Marc (1997) De vrouw moet aan de bak! : over de ontwikkeling van de beroepsbevolking tussen nu en 2020. [Journal article]

Poppe, Stan (1997) FNV en PvdA : een anti-kapitalistisch bondgenootschap. [Journal article]

Post, D. (1997) Samenhangend zorgstelsel met de nadruk op zorg ...! [Journal article]

Praag, Philip van and Couvret, E. (1997) De kiezers van GroenLinks en de SP. [Jaarboek DNPP]

Prizmic, Vinko (1997) De terugkeer als oplossing : migratie, emigratie, immigratie, integratie, remigratie. [Journal article]

Raa, Thijs ten (1997) De grootvader van Thijs Wöltgens. [Journal article]

Raat, Caroline (1997) Een schijn van vrijheid? [Journal article]

Ree, Erik van (1997) Is de mens een lemming? Enige bespiegelingen over een twintigste eeuwse waan. [Journal article]

Renner, Hans and Zavodský, Prokop (1997) De wederopstanding van de Tsjechische sociaal-democratie. [Journal article]

Riel, Bart van (1997) Instabiele valutamarkten. [Journal article]

Rooy, P. de (1997) Het waarom van de complexiteit van de Nederlandse sociale zekerheid. [Journal article]

Roscam Abbing, Henriëtte (1997) Ziektekosten, zorg en verantwoordelijkheid van de overheid. [Journal article]

Rottenberg, Felix (1997) Mijn laatste bericht als voorzitter van de PvdA. [Journal article]

Rozemond, Sam (1997) Georganiseerde spraakverwarring? : publiek debat over buitenlands beleid. [Journal article]

Ruiter, Bob de (1997) Donkere wolken boven de Republica Srpska. [Journal article]

Ruyter van Steveninck, Thijs de (1997) Moet Nederland deelnemen aan de EMU? [Journal article]

Rüter, Frits (1997) Tribunalen zonder toekomst : over de internationale berechting van oorlogsmisdrijven en genocide. [Journal article]

Schie, Patrick van (1997) Nuchtere persoonlijkheden schuchter verenigd. Schets van de Bond van Vrije Liberalen (1906-1921). [Jaarboek DNPP]

Schilfgaarde, Paul van (1997) De verbroken dialoog in de grote stad. [Journal article]

Schrijvers, Guus (1997) Twee jaar paars volksgezondheidsbeleid : een tussenbalans. [Journal article]

Schutter, A.J.M. de (1997) Helderheid verschaffen in private en collectieve belangen. [Journal article]

Schuyt, Kees (1997) 1966-1996 : is de emancipatie van de burger geslaagd? [Journal article]

Seumeren, Harry van (1997) Schaarse interesse voor 'Europa'. [Journal article]

Siccama, Jan Geert (1997) Krijgsmachthervormer tegen wil en dank? [Journal article]

Soest, Jan Paul van (1997) Milieu en economie in vijfvoud. [Journal article]

Soest, Jan Paul van (1997) Rationeel beleid? [Journal article]

Spies, J.W.E. and Paas, F.J. (1997) Op zoek naar effectiviteit. [Journal article]

Stienstra, N. (1997) CDA moet zich wagen aan normatieve gezinsdefinitie. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1997) De politiek van respect : solidariteit anders bezien. [Journal article]

Sturm, J.E. and Haan, J. de (1997) Overheidsinvesteringen : een overzicht van de macro-economische gevolgen. [Journal article]

Swaan, Abram de (1997) Recht zonder macht heeft hulp nodig : een pleidooi voor Justice International. [Journal article]

Tan, A. (1997) Party transformation and party membership decline. The case of the Netherlands. [Jaarboek DNPP]

Teulings, C.N. (1997) Inleiding. Het rendement van infrastructuur. [Journal article]

Teulings, Coen (1997) Lang leve het poldermodel! : een reactie op Van der Zwan. [Journal article]

Thenu, Fajari (1997) 'Europees milieubeleid creëert oneerlijke verhoudingen' : interview met de familie Van Kester. [Journal article]

Thenu, Fajari (1997) 'Milieu vervuilen goedkoper dan milieu minder belasten' : interview met J. Wieringa. [Journal article]

Thenu, Fajari (1997) 'Wat de markt niet wil, pomp je er niet in' : interview met E.J. Schipper. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1997) Geen wijsheid achteraf. [Journal article]

Tholel, Astro (1997) Iedereen in loondienst bij de overheid. [Journal article]

Thomson, R. (1997) Het partijmandaat. Verkiezingsbeloftes en regeringsdaden op sociaal-economisch terrein in Nederland, 1986-1998. [Jaarboek DNPP]

Tieleman, T. (1997) Personenvervoer in de Randstad in komende twee kabinetsperioden. [Journal article]

Traa, M. van (1997) Publieke gerechtigheid en de Europese Unie. [Journal article]

Traa, Maarten van (1997) De macht van het recht. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1997) Leve de WRR. [Journal article]

Tromp, Bart (1997) De ritualisering van verkiezingsprogramma's. [Journal article]

Tromp, Bart (1997) De woeste denker. [Journal article]

Tromp, Bart (1997) Infrastructuur en het primaat van de politiek. [Journal article]

Vandenbroucke, Frank (1997) De nieuwe centrum-linkse tijdgeest en zijn beperkingen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) De beker van Marijnissen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) De politieke maat. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) Denken over een democratische gezondheidszorg : een kennismaking met de SWB-werkgroep volksgezondheid in de persoon van de voorzitter Simon Groen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1997) Politieke vernieuwing en de smalle marges van Paars. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Evenhuis, Carien and Jeekel, Hans and Vries, Christiaan de (1997) Zelfbeschikking en veranderingsliefde : een driegesprek over het mensbeeld van D66 tussen Carien Evenhuis, Hans Jeekel en Christiaan de Vries. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Jansma, L. (1997) Friesland: een culturele regio in een federaal Europa : in gesprek met L. Jansma, directeur van de Fryske Akademy, over het lot van autochtone minderheden in het verenigd Europa van de toekomst. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Zeeman, Michaël (1997) Wat maakt Europa zo Europees? : een gesprek met Michaël Zeeman over de mentaliteitsverandering in Europa, de koffiegrenzen van Europa en de rol van politici en cultuurdragers bij het unificatieproces. [Journal article]

Veen, Romke van der (1997) Van een theorie van beleidsfiasco's naar het fiasco van de beleidstheorie. [Journal article]

Verbart, Jeroen (1997) Civil society en herstructurering van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Verbruggen, H. (1997) Duurzame ontwikkeling is afwegen en verdelen. [Journal article]

Verbrugh, A.J. (1997) CDA, waak voor overbodigheid! [Journal article]

Verburg, G. (1997) Onderwijs : mensen meer mens laten zijn. [Journal article]

Verhaar, Kees (1997) Piramides voor de staat. [Journal article]

Verhaar, Kees and Varkevisser, Allan (1997) De employable flexwerker. [Journal article]

Verhaar, Kees and Varkevisser, Allan (1997) Van arena tot dansvloer : een inleiding op het thema: de overwerkte arbeidsmarkt. [Journal article]

Verhaar, Kees and Varkevisser, Allan and Ploeg, Jan Douwe van der (1997) Hoe moet een boer boeren? : "Zuid-Amerika is nog volop aanwezig in de Nederlandse landbouw": : een gesprek met landbouwsocioloog Jan Douwe van der Ploeg over de betekenis en relevantie van bedrijfsstijlen in de hedendaagse landbouw, rural development en e. [Journal article]

Verhoogt, J.P. (1997) Paars en het 'verraad van de politiek'. [Journal article]

Verrijn Stuart, Heikelien (1997) Over de praktijk van het tribunaal. [Journal article]

Verrips, Ger (1997) Eten voor India. [Journal article]

Verrips, Ger (1997) Europese ambitie. [Journal article]

Verrips, Ger (1997) Ons belangrijkste buurland. [Journal article]

Verrrips, Ger (1997) Het andere Frankrijk. [Journal article]

Vet, Jan Maarten de (1997) Naar een economisch beleid voor de 21e eeuw. [Journal article]

Visser, Peter (1997) Idealisme en het milieu. [Journal article]

Visser, Peter (1997) Streven naar duurzaamheid kan zonder religie. [Journal article]

Visser, W.M.G. (1997) Deugden ontlasten, ondeugden belasten. [Journal article]

Visser-Schuurman, Mieke (1997) De combinatie van werk en zorg in Europa. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1997) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit and Graaf, J.D. de (1997) De websites van de Nederlandse politieke partijen, 1994-1998. [Jaarboek DNPP]

Vries, Jouke de (1997) Nieuwzeelandse parallellen. [Journal article]

Vroom, H.M. (1997) Tegen de stroom in : christelijke organisaties. [Journal article]

Waart, Jules de (1997) Het gelijk van Bolkestein. [Journal article]

Walter, Franz (1997) De SPD en haar problemen op de weg naar de macht. [Journal article]

Wams, T.J. (1997) Moed voor nodig om te kiezen voor duurzaamheid en leefbaar land. [Journal article]

Weiler, A.G. (1997) Culturele waarden meer erkennen. [Journal article]

Wigbold, Herman (1997) De moraal van paars. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (1997) CDA is nog geen groene partij. [Journal article]

Wijnen, P.C.E. van (1997) Duurzaamheid, bestuur in. [Journal article]

Wijst, C.A. van der (1997) De rol van sociale partners in het duurzaamheidsdebat. [Journal article]

Wilde, J.P.I. van der (1997) Naar een passend sociaal bestel. [Journal article]

Wits, Jan-Willem P. (1997) Versterven en euthanasie. [Journal article]

Witte, Henk (1997) De vitale katholieke school van de toekomst. [Journal article]

Witteveen, Willem (1997) De goede afloop van het sprookje. [Journal article]

Witteveen, Willem (1997) Staat de overheid boven de wet? [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1997) Antwoord aan dr. A.J. Verbrugh. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1997) GPV en RPF over de publieke moraal. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1997) De 'herbronning' van de christen-democratie. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1997) De Nederlandse geheim agent is een James Bond zonder naam. [Journal article]

Zachariasse, L.C. (1997) Energie en economie. [Journal article]

Zwaan, Ton (1997) De stand van het staatsdebat. [Journal article]

Zwan, Arie van der (1997) Verlicht nationalisme als werkelijke uitdaging voor paars. [Journal article]

Zwan, Arie van der (1997) Welke richting neemt de linkse mistral die door Europa waart? [Journal article]

Zwart, H.A.E. (1997) Over duurzaamheid, rentmeesterschap en de 'werkelijke' natuur. [Journal article]

This list was generated on Sun Sep 24 06:50:41 2023 CEST.