Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1997

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 55.

Glastra van Loon, J. (1997) Van ideologie tot politieke verantwoordelijkheid. [Brochures en rapporten]

D66 (1997) 64e Congres. [Congresstukken]

D66 (1997) 65e Congres. [Congresstukken]

D66 (1997) Biotechnologie in de landbouw. Feiten, meningen en regelgeving. [Brochures en rapporten]

D66, JD (1997) Demo, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

KPP (1997) Huishoudelijk reglement KPP. [Statuten en reglementen]

D66 (1997) Jaarrekening 1997. [Jaarverslagen]

D66, Jonge Democraten (1997) Jaarverslag Jonge Democraten 1997. [Jaarverslagen]

PvdA (1997) Pro Binnenhof, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1997) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

SGP (1997) Statuten en Algemeen reglement. [Statuten en reglementen]

De Groenen (1997) Statuten van De Groenen. [Statuten en reglementen]

D66 (1997) Wetenschap en politiek. Living apart together. [Redevoeringen]

VVD (1997) 50ste Jaarverslag van het Hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1997) 98e Algemene Vergadering (50e J.A.V.). [Congresstukken]

UNSPECIFIED (1997) Auteurs. [Jaarboeken DNPP]

Volksnationalisten Nederland (1997) Beginselprogramma der Volksnationalisten Nederland. [Beginselprogramma's]

CDA (1997) CD/Actueel, jrg. 17. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1997) Campagne voeren doe je samen - Verkiezingen 1998. [Brochures en rapporten]

CDA (1997) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 17. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1997) Confrontatie met de toekomst: Wie niet kiest verliest!! [Brochures en rapporten]

VVD, JOVD (1997) De Driemaster, jrg. 49. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (1997) De Helling, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1997) De Tribune, jrg. 33. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1997) Democraat, jrg. 30. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (1997) GroenLinks Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

Senioren 2000 (1997) Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

D66 (1997) Idee, jrg. 18. [Tijdschriftjaargangen]

UNSPECIFIED (1997) Inhoud. [Jaarboeken DNPP]

PvdA (1997) Jaarrekening 1997. [Jaarverslagen]

CDA (1997) Jaarverslag CDA 1997. [Jaarverslagen]

UNSPECIFIED (1997) Jaarverslag DNPP 1997. [Jaarboeken DNPP]

DNPP (1997) Jaarverslag DNPP 1997. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1997) LEF, jrg. 15. [Tijdschriftjaargangen]

no party (1997) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1997. [Varia]

VVD (1997) Liberaal Reveil, jrg. 38. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1997) Meer partij met vrouwen. [Brochures en rapporten]

VVD, JOVD (1997) Politiek Kernpunten Programma 1998-2002 (concept). [Beleidsprogramma's]

Senioren 2000 (1997) Senioren waardig en gelijkwaardig: beginselprogramma 1997. [Beginselprogramma's]

PvdA (1997) Socialisme en Democratie, jrg. 54. [Tijdschriftjaargangen]

Senioren 2000 (1997) Statuten : Statutenwijziging betreft: vereniging "Senioren 2000". [Statuten en reglementen]

AOV (1997) Statuten van het A.O.V. [Statuten en reglementen]

VVD (1997) VVD Expresse, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

Nieuw Solidair Ouderen Verbond (1997) Vaststellen Statuten. [Statuten en reglementen]

VVD (1997) Vrijheid en Democratie, nr's 1443-1449. [Tijdschriftjaargangen]

Boer, Berend de and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1997) Kroniek 1997. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1997. [Jaarboeken DNPP]

Buelens, J. and Lucardie, Paul (1997) Ook nieuwe partijen worden oud. Een verkennend onderzoek naar de levensloop van nieuwe partijen in Nederland en België. [Jaarboeken DNPP]

Kastelein, M. and Berg, E.W.M. van den and Bijleveld-Schouten, A.TH.B. and Gerris, J.R.M. and Grool, M.C. and Klop, C.J. and Schoorl, P.M. and Steemers-van Winkoop, H. and Terpstra, G.H. and Verbon, H.A. and Verheij, G. (1997) De verzwegen keuze van Nederland. Naar een christen-democratisch familie- en gezinsbeleid. [Brochures en rapporten]

Kooij, A.M. van der (1997) Gevonden. Enthousiaste partijleden. Partijvernieuwing op landelijk en lokaal niveau in de jaren negentig. [Jaarboeken DNPP]

Praag, Philip van and Couvret, E. (1997) De kiezers van GroenLinks en de SP. [Jaarboeken DNPP]

Schie, Patrick van (1997) Nuchtere persoonlijkheden schuchter verenigd. Schets van de Bond van Vrije Liberalen (1906-1921). [Jaarboeken DNPP]

Tan, A. (1997) Party transformation and party membership decline. The case of the Netherlands. [Jaarboeken DNPP]

Thomson, R. (1997) Het partijmandaat. Verkiezingsbeloftes en regeringsdaden op sociaal-economisch terrein in Nederland, 1986-1998. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1997) Voorwoord. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit and Graaf, J.D. de (1997) De websites van de Nederlandse politieke partijen, 1994-1998. [Jaarboeken DNPP]

This list was generated on Sat Jul 20 12:01:02 2024 CEST.