Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1994

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 89.

AOV

AOV (1994) Er is nu geen andere keus meer - Programma 1994-1998. [Verkiezingsprogramma's]

AOV (1994) Statuten vereniging; Huishoudelijk reglement AOV. [Statuten en reglementen]

Algemene Democratische Partij

Algemene Democratische Partij (1994) Een frisse wind... Partijmanifest 1994-1998. [Verkiezingsprogramma's]

Burgerpartij Nederland

Burgerpartij Nederland (1994) Basis program 1994 t/m 1998. [Verkiezingsprogramma's]

CD

CD (1994) Oost West Thuis Best. [Verkiezingsprogramma's]

CDA

CDA (1994) CD/Actueel, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1994) CDA krant, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1994) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1994) Herkenbaar en slagvaardig - Voorstellen ter versterking van de organisatie van het CDA. [Brochures en rapporten]

CDA (1994) Jaarverslag CDA 1994. [Jaarverslagen]

CDA (1994) Rapport evaluatiecommissie (Gardeniers). [Brochures en rapporten]

CDA (1994) Statuten, Huishoudelijk Reglement en Standaard Reglementen CDA. [Statuten en reglementen]

CDA (1994) Wat echt telt: werk, veiligheid, milieu. [Verkiezingsprogramma's]

CDA, AOV, Senioren 2000, Groep Nijpels

CDA, AOV, Senioren 2000, Groep Nijpels (1994) Plaatsingslijst behorende bij het het persoonlijk archief van mevrouw E.G. Aiking – van Wageningen (Ouderenpartijen), 1994-1998. [Archiefplaatsingslijsten]

CDA; Europese Volkspartij

CDA; Europese Volkspartij (1994) Europa 2000: eenheid in verscheidenheid. [Verkiezingsprogramma's]

CP'86

CP'86 (1994) Eigen Volk Eerst. [Verkiezingsprogramma's]

CPN

CPN (1994) Politiek en Cultuur, jrg. 54. [Tijdschriftjaargangen]

D66

D66 (1994) 58e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1994) 59e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1994) D66 International Quarterly, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1994) Jaarrekening 1994. [Jaarverslagen]

D66 (1994) Openheid en democratie gewaarborgd: De noodzaak binnen D66 van de kenbaarheid en afstemming van taken en doelstellingen in een op de kiezer gerichte partijorganisatie. [Brochures en rapporten]

D66 (1994) Congresrede Gerrit Jan Wolffensperger. [Redevoeringen]

D66 (1994) D66 voor een duurzaam, democratisch en open Europa. [Verkiezingsprogramma's]

D66 (1994) Democraat, jrg. 27. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1994) Idee, jrg. 15. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1994) Rede Jan-Willem Bertens op congres. [Redevoeringen]

D66 (1994) Ruimte voor de toekomst. [Verkiezingsprogramma's]

D66 (1994) Speech Hans van Mierlo op congres. [Redevoeringen]

D66, JD

D66, JD (1994) Demo, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

D66, JD (1994) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

D66, Jonge Democraten

Jonge Democraten (1994) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

DNPP

DNPP (1994) Jaarverslag DNPP 1994. [Jaarverslagen]

De Groenen

De Groenen (1994) Een vitale samenleving. [Verkiezingsprogramma's]

De Groenen (1994) Kiezen voor een groen Europa. [Verkiezingsprogramma's]

De Nieuwe Partij

De Nieuwe Partij (1994) Tijd voor een nieuwe visie: verkiezingsuitgangspunten maart 1994. [Verkiezingsprogramma's]

ELDR

ELDR (1994) Building a citizens' Europe. [Verkiezingsprogramma's]

Federatieven

Federatieven (1994) Meer welvaart door 'n slanke overheid en 'n schoon milieu. [Verkiezingsprogramma's]

GPV

GPV (1994) Om een geloofwaardige overheid. [Verkiezingsprogramma's]

GroenLinks

GroenLinks (1994) De Helling, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (1994) Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer en Europees Parlement 1994-1998. [Verkiezingsprogramma's]

GroenLinks (1994) Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer en Europees Parlement 1994-1998. [Verkiezingsprogramma's]

Groene partijen in de Europese Unie

Groene partijen in de Europese Unie (1994) Platform Europese Verkiezingen 1994. [Verkiezingsprogramma's]

Herstelpartij

Herstelpartij (1994) Beginselprogramma. [Beginselprogramma's]

KVP, AOV

KVP, AOV (1994) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van Th. J.M. Hendriks (Ouderenpartijen), 1994-1998. [Archiefplaatsingslijsten]

Libertarische Partij

Libertarische Partij (1994) De vrije markt bepaalt en betaalt. [Verkiezingsprogramma's]

NCPN

NCPN (1994) Verkiezingsprogram voor de Tweede Kamerverkiezingen van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN. [Verkiezingsprogramma's]

Natuurwetpartij

Natuurwetpartij (1994) Beginsel- en partijprogramma Natuurwetpartij. [Verkiezingsprogramma's]

PSP'92

PSP'92 (1994) Verkiezingsprogramma 1994-1998. [Verkiezingsprogramma's]

Partij voor Milieu en Recht

Partij voor Milieu en Recht (1994) Sober, Realistisch, Milieuvriendelijk. [Verkiezingsprogramma's]

Patriottisch Democratisch Appèl

Patriottisch Democratisch Appèl (1994) Grondbeginselen (filosofisch manifest). [Beginselprogramma's]

Patriottisch Democratisch Appèl (1994) Ideologisch manifest. [Verkiezingsprogramma's]

Politieke Unie 55+

Politieke Unie 55+ (1994) Verkiezingsprogramma/partijprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA

PvdA (1994) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1994) Beleidsverslag 1992 - 1994. [Jaarverslagen]

PvdA (1994) Socialisme en Democratie, jrg. 51. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1994) Wat mensen bindt: verkiezingsprogramma 1994-1998. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA; PES

PvdA; PES (1994) Manifest voor de verkiezingen voor het Europees Parlement van juni 1994. [Verkiezingsprogramma's]

RPF

RPF (1994) Verantwoord kiezen, rechtvaardig delen. [Verkiezingsprogramma's]

Rebel

Rebel (1994) Fight the power! [Verkiezingsprogramma's]

Republikeinse Volks Partij 2000+

Republikeinse Volks Partij 2000+ (1994) Open - ontwerp partij programma RVP. [Verkiezingsprogramma's]

SAP

SAP (1994) Grenzeloos solidair. [Verkiezingsprogramma's]

SBP

SBP (1994) Het moet anders. Zo kan het niet langer. [Verkiezingsprogramma's]

SGP

SGP (1994) Vast en zeker. [Verkiezingsprogramma's]

SGP; GPV; RPF

SGP; GPV; RPF (1994) Euromanifest. [Verkiezingsprogramma's]

SP

SP (1994) De Tribune, jrg. 30. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1994) Statuten en Huishoudelijk reglement van de Socialistische Partij. [Statuten en reglementen]

SP (1994) Stem tegen Stem SP. [Verkiezingsprogramma's]

SP (1994) Stem tegen stem SP. [Verkiezingsprogramma's]

Solidair '93

Solidair '93 (1994) Tegen de stroom in voor een goed inkomen, werk en veiligheid. [Verkiezingsprogramma's]

VIP

VIP (1994) Beginselverklaring Vrije Indische Partij. [Beginselprogramma's]

VIP (1994) Verkiezingsprogramma 1994-1998. [Verkiezingsprogramma's]

VVD

VVD (1994) 47ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1994) 91e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1994) 92e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1994) 93ste Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1994) 94e Algemene Vergadering (47e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1994) Bouwen aan het Europa van de burger. [Verkiezingsprogramma's]

VVD (1994) Liberaal Reveil, jrg. 35. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1994) Nederland moet weer aan de slag: kernprogramma 1994-1998. [Verkiezingsprogramma's]

VVD (1994) VVD Expresse, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1994) Vrijheid en Democratie, nr's 1419-1426. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1994) De Driemaster, jrg. 46. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1994) Jaarverslag JOVD 1994. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1994) LEF, jrg. 12. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1994) Samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 1995-1999. [Varia]

Club van Tien (1994) Rapport toekomstdiscussie. [Brochures en rapporten]

Habben Jansen, Eddy M. (1994) De jonge liberalen. Een geschiedenis van de JOVD 1949-1994. [Boeken]

no party

no party (1994) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1994. [Varia]

This list was generated on Tue Apr 16 00:17:47 2024 CEST.