Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1994

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 314.

AOV

AOV (1994) Er is nu geen andere keus meer - Programma 1994-1998. [Election platform]

AOV (1994) Statuten vereniging; Huishoudelijk reglement AOV. [Statuten en Reglementen]

Algemene Democratische Partij

Algemene Democratische Partij (1994) Een frisse wind... Partijmanifest 1994-1998. [Election platform]

Burgerpartij Nederland

Burgerpartij Nederland (1994) Basis program 1994 t/m 1998. [Election platform]

CD

CD (1994) Oost West Thuis Best. [Election platform]

CDA

CDA (1994) Politieke partij in de informatie-samenleving. [Journal article]

CDA (1994) CD/Actueel, jrg. 14. [Journal volume]

CDA (1994) CDA krant, jrg. 10. [Journal volume]

CDA (1994) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 14. [Journal volume]

CDA (1994) Herkenbaar en slagvaardig - Voorstellen ter versterking van de organisatie van het CDA. [Report]

CDA (1994) Jaarverslag CDA 1994. [Annual report]

CDA (1994) Rapport evaluatiecommissie (Gardeniers). [Report]

CDA (1994) Statuten, Huishoudelijk Reglement en Standaard Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1994) Wat echt telt: werk, veiligheid, milieu. [Election platform]

Balkenende, J.P. (1994) 'Overheid en zelfregulering'. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1994) Perspectieven voor christelijk-maatschappelijk middenveld. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Brinkel, Th.B.F.M. (1994) De dageraad is aangebroken. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Meulen, J. van der (1994) Neo-liberale inslag kabinet overheerst. [Journal article]

Bochove, A. van (1994) De Chileense democratie: voorbeeld en uitdaging. [Journal article]

Bremmer, C. (1994) Het CDA als natuurlijke bondgenoot. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1994) 'Het CDA heerst als nooit tevoren'. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1994) Echo's uit een ander dal. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1994) God in de politiek. [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1994) Onderwijs en burgerschap. [Journal article]

Brüning, J. (1994) Christelijk-maatschappelijke organisaties lopen op laatste benen. [Journal article]

Buddenberg, F.H. (1994) De toekomst van de christen-democratie. [Journal article]

Bukman, P. (1994) Het CDA moet zich meer richten op individuele kiezers. [Journal article]

Cliteur, P.B. (1994) De anti-these opnieuw bezien. [Journal article]

Deetman, W.J. (1994) 'Waar het visioen ontbreekt verwildert de samenleving'. [Journal article]

Dettling, W. (1994) 1994: een historisch jaar voor de CDU. [Journal article]

Dooyeweerd, H. (1994) De christelijke staatsidee. [Journal article]

Dulk, M. den (1994) Rabbi of retor. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) Aan de slag! [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) Catastrofe of crisis? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) De handen vrij! [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) De toekomst van een idee. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) De wereld draait door. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) De woestijn in? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) Een nieuw maatschappelijk project. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1994) Overleven landbouw belang van eerste orde. [Journal article]

Grin, J. (1994) De VN en de internationale orde. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1994) De moraal van het politieke gesprek over moraal. [Journal article]

Hogebrink, L.J. (1994) De crisis van de moderne cultuur. [Journal article]

Huibers, A.K. (1994) Dansen om het moeras. [Journal article]

Kaiser, H.J. (1994) Tussen credenda en agenda. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1994) Conventionaliteit en modernisering. [Journal article]

Klink, A. (1994) Van Schaepman tot Brinkman. [Journal article]

Klop, C.J. (1994) Gemeenschapsdenken en de Nederlandse politieke partijen. [Journal article]

Klop, C.J. (1994) Het einde van de doorbraak. [Journal article]

Klop, C.J. (1994) Normen en waarden en de rol van de overheid. [Journal article]

Klop, C.J. and Balkenende, J.P. (1994) De actuele betekenis van Dooyeweerds politieke filosofie. [Journal article]

Koekkoek, A.K. and Niekerk, P.J. van (1994) Gemeenschapsdenken en soevereiniteit in eigen kring. [Journal article]

Kuit, J. (1994) Kritische noten van middenvelders. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1994) Zekerheid nodig over toekomst kennis-infrastructuur. [Journal article]

Mathies, E.J. (1994) Werk aan de winkel : groepsgesprek. [Journal article]

Moor, R.A. de (1994) Individualisering in godsdienst en politiek. [Journal article]

Napel, H.M.T.D. ten (1994) Vergeten jaren. [Journal article]

Noordhoek, D.P. (1994) De niet-gelovigen in het CDA. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1994) De functie van de CDA-partij : een zaak van principes. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1994) Wat er op het spel staat in Europa. [Journal article]

Rutten, F.W. (1994) Aanbevelingen voor een nieuw kabinet. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1994) Eenzelfde grondslag : redelijkheid, universaliteit en respect. [Journal article]

Schulte Nordholt, J.W. (1994) De Revolutie in Gods naam. [Journal article]

Streek, Hillie van de (1994) Betwiste zelfstandigheid. [Journal article]

Streek, Hillie van de (1994) Van vrouwenvraagstuk tot emancipatiebeleid. [Journal article]

Strop-Von Meijenfeldt, T.L.E. and Berg, E. van den (1994) Nederland en Zuid-Afrika, een balans. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1994) Van oude vrouwen en de dingen die niet voorbijgaan : in vitro fertilisatie bij oudere vrouwen. [Journal article]

Tongeren, P. van (1994) Het doel dat burgers bindt : verkiezingsprogramma's vanuit aristotelisch perspectief beschouwd. [Journal article]

Verhoogt, J.P. (1994) De Nederlandse natie in Europees verband. [Journal article]

Vries, B. de (1994) De christelijke politiek voorbij? : of toch liever terug? [Journal article]

Vroom, H.M. (1994) De overdracht van waarden en idealen. [Journal article]

Weiler, A.G. (1994) 'Politiek is een zaak van iedereen'. [Journal article]

Wessels, A. (1994) Islamitisch fundamentalisme. [Journal article]

Wijffels, H.M.F. (1994) Duurzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1994) Commissie-Gardeniers en verder. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1994) Hun strijd om het behoud van de rechtsstaat. [Journal article]

Zijderveld, A.C. (1994) Gevolgen van de veranderde verzuiling. [Journal article]

CDA, AOV, Senioren 2000, Groep Nijpels

CDA, AOV, Senioren 2000, Groep Nijpels (1994) Plaatsingslijst behorende bij het het persoonlijk archief van mevrouw E.G. Aiking – van Wageningen (Ouderenpartijen), 1994-1998. [Inventory]

CDA; Europese Volkspartij

CDA; Europese Volkspartij (1994) Europa 2000: eenheid in verscheidenheid. [Election platform]

CP'86

CP'86 (1994) Eigen Volk Eerst. [Election platform]

CPN

CPN (1994) Politiek en Cultuur, jrg. 54. [Journal volume]

D66

D66 (1994) 58e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1994) 59e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1994) D66 International Quarterly, jrg. 3. [Journal volume]

D66 (1994) De democratische ervaring. [Journal article]

D66 (1994) Industrie en de stad : in gesprek met Hein van Oorschot. [Journal article]

D66 (1994) Jaarrekening 1994. [Annual report]

D66 (1994) Onderwijs en de stad : in gesprek met Cor Wijn. [Journal article]

D66 (1994) Openheid en democratie gewaarborgd: De noodzaak binnen D66 van de kenbaarheid en afstemming van taken en doelstellingen in een op de kiezer gerichte partijorganisatie. [Report]

D66 (1994) Politiek racisme en ... extreem rechts in West-Europa. [Journal article]

D66 (1994) Congresrede Gerrit Jan Wolffensperger. [Speech]

D66 (1994) D66 voor een duurzaam, democratisch en open Europa. [Election platform]

D66 (1994) Democraat, jrg. 27. [Journal volume]

D66 (1994) Idee, jrg. 15. [Journal volume]

D66 (1994) Rede Jan-Willem Bertens op congres. [Speech]

D66 (1994) Ruimte voor de toekomst. [Election platform]

D66 (1994) Speech Hans van Mierlo op congres. [Speech]

Bennekom, Sander van (1994) Handelsbepalingen in milieumaatregelen : onzekerheid is de norm. [Journal article]

Bol, Pieter (1994) Het rivierlandschap bedreigd. [Journal article]

Boorsma, Miranda (1994) Kunst, cultuur en democratie : ruimte voor een substantieel-rationeel debat over beleid, kwaliteit en functie. [Journal article]

Bouwman, Bernhard (1994) In transitie Zuid-Afrika. [Journal article]

Breed, Kees (1994) Voorbij Deetman : hoe verder met de politiek? [Journal article]

Brouwers, Adriaan H.M. (1994) Een politiek forum als bakermat voor politiek gezag. [Journal article]

Brugge, André van der (1994) Kunsten en steden. [Journal article]

Brugge, André van der (1994) Stadslucht : pleidooi voor een culturele heroriëntatie. [Journal article]

Cuperus, René (1994) Het intellectueel absorptievermogen van de politiek. [Journal article]

Duyvendak, Jan Willem (1994) Maakbaarheid, wetenschap en politiek. [Journal article]

Ford, Ernst (1994) Milieu als maatschappelijke actie, uit welbegrepen eigenbelang. [Journal article]

Haan, Ido de and Pekelharing, Pieter (1994) Intellectuelen in de politiek. [Journal article]

Holtslag, Jan Willem (1994) Demografie en het maatschappelijk 'binnenwerk'. [Journal article]

Jansen, Thijs (1994) De benarde positie van het politiek-wetenschappelijk tijdschrift. [Journal article]

Janssen, Jos (1994) Delen of verdelen : een pleidooi voor nieuwe hoofdlijnen. [Journal article]

Kolff, Lena (1994) Het bestaansrecht van een politiek-wetenschappelijk tijdschrijft. [Journal article]

Koppen, Peter van (1994) Het weerloze landje aan de zee. [Journal article]

Krijnen, Henk (1994) Ons soort bladen. [Journal article]

Kruyer, H. (1994) De antithese : democratie tegenover regentendom. [Journal article]

Peterse, Aat (1994) Hoe de markt te regeren. [Journal article]

Ploeg, Gerhard and Varkevisser, Allan (1994) Wie onverschillig doet, onverschillig ontmoet : over maatschappelijke onverschilligheid, uitkeringsfraude en taakstraffen. [Journal article]

Rinnooy Kan, Alexander (1994) Verantwoordelijkheden. [Journal article]

Roebroek, Joop M. (1994) De paradox van het sociale zekerheidsdebat : behoud van het bestaande, ministelsel of een basisinkomen? [Journal article]

Roethof, Guikje (1994) Kennisinflatie : het behoud van de politiek in het tijdperk van de informatica. [Journal article]

Rossen, Nico van (1994) Arbeid en inkomen in de podiumkunsten. [Journal article]

Schilfgaarde, Paul van (1994) De grote stad : probleem of perspectief? [Journal article]

Stegeman, Tineke (1994) Het stelsel van de gezondheidszorg : panta rei. [Journal article]

Tielenburg, Carel and Son, Margreet van (1994) Voorbij de politiek van alle dag : over de ambities van een tijdschrift : een gesprek met Floris Plate. [Journal article]

Toebosch, Servaas (1994) Vrij maar gebonden : de Vrijzinnig-Democratische Bond (1901-1946) : produkt van het vooruitstrevende liberalisme aan het einde van [de negentiende] eeuw. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1994) Over schrijven, lezen en gelezen worden : een vergelijking van de politiek-wetenschappelijke tijdschriften. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Scheffer, Paul and Vries, Christiaan de (1994) Het sociaal-liberalisme als politiek project : de betekenis van Paars, de terugtocht van de politiek en de rol van intellectuelen. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) De stad en haar domeinen : een gesprek met Lodewijk Brunt over stedelijk beleid, de cultuur van de angst en het belang van het parochiale domein. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) Een prachtige theoretische uitvinding : een gesprek over het basisinkomen met Kees Schuyt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) Het milieubeleid kan alles bereiken wat het wil : vraaggesprek met Wim Hafkamp. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1994) Háet publiek bestaat niet : een gesprek met Hans van Dulken over het bereik, de spreiding en werking van kunst. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1994) De esthetische ervaring : vragen omtrent een kunstenpolitiek voor D66. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1994) Een nieuw paternalisme : hoe kritisch is het voorstel voor een basisinkomen. [Journal article]

Wierda, Sietze (1994) Bureaucratie bedreigt ons leefmilieu. [Journal article]

Wijn, Cor (1994) Autonoom stedelijk cultuurbeleid als wenkend perspectief. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (1994) Demo, jrg. 11. [Journal volume]

D66, Jonge Democraten

Jonge Democraten (1994) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

DNPP

DNPP (1994) Jaarverslag DNPP 1994. [Annual report]

De Groenen

De Groenen (1994) Een vitale samenleving. [Election platform]

De Groenen (1994) Kiezen voor een groen Europa. [Election platform]

De Nieuwe Partij

De Nieuwe Partij (1994) Tijd voor een nieuwe visie: verkiezingsuitgangspunten maart 1994. [Election platform]

ELDR

ELDR (1994) Building a citizens' Europe. [Election platform]

Federatieven

Federatieven (1994) Meer welvaart door 'n slanke overheid en 'n schoon milieu. [Election platform]

GPV

GPV (1994) Om een geloofwaardige overheid. [Election platform]

GroenLinks

GroenLinks (1994) De Helling, jrg. 7. [Journal volume]

GroenLinks (1994) Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer en Europees Parlement 1994-1998. [Election platform]

GroenLinks (1994) Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer en Europees Parlement 1994-1998. [Election platform]

Groene partijen in de Europese Unie

Groene partijen in de Europese Unie (1994) Platform Europese Verkiezingen 1994. [Election platform]

Herstelpartij

Herstelpartij (1994) Beginselprogramma. [Party programme]

KVP, AOV

KVP, AOV (1994) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van Th. J.M. Hendriks (Ouderenpartijen), 1994-1998. [Inventory]

Libertarische Partij

Libertarische Partij (1994) De vrije markt bepaalt en betaalt. [Election platform]

NCPN

NCPN (1994) Verkiezingsprogram voor de Tweede Kamerverkiezingen van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN. [Election platform]

Natuurwetpartij

Natuurwetpartij (1994) Beginsel- en partijprogramma Natuurwetpartij. [Election platform]

PSP'92

PSP'92 (1994) Verkiezingsprogramma 1994-1998. [Election platform]

Partij voor Milieu en Recht

Partij voor Milieu en Recht (1994) Sober, Realistisch, Milieuvriendelijk. [Election platform]

Patriottisch Democratisch Appèl

Patriottisch Democratisch Appèl (1994) Grondbeginselen (filosofisch manifest). [Party programme]

Patriottisch Democratisch Appèl (1994) Ideologisch manifest. [Election platform]

Politieke Unie 55+

Politieke Unie 55+ (1994) Verkiezingsprogramma/partijprogramma. [Election platform]

PvdA

PvdA (1994) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 3. [Journal volume]

PvdA (1994) Beleidsverslag 1992 - 1994. [Annual report]

PvdA (1994) Socialisme en Democratie, jrg. 51. [Journal volume]

PvdA (1994) Wat mensen bindt: verkiezingsprogramma 1994-1998. [Election platform]

Anker, Hans (1994) Over electoraal onderzoek. [Journal article]

Anker, Hans (1994) Stemgedrag. [Journal article]

Anker, Hans and Depla, Paul (1994) De opkomst van Nijmegen. [Journal article]

Anker, Hans and Depla, Paul (1994) De streken van een partij : geografische variatie in de verkiezingsuitslag van de PvdA. [Journal article]

Anker, Hans and Dijk, Tom van (1994) De gemeenteraadsverkiezingen van 1994. [Journal article]

Anker, Hans and Oppenhuis, Erik (1994) Profiteert de PvdA van een hoge opkomst? [Journal article]

Anker, Hans and Oppenhuis, Erik (1994) Vreemdelingenhaat en de PvdA-aanhang. [Journal article]

Beek, R. ter (1994) De balans. [Journal article]

Beer, Paul de (1994) Het verdiende inkomen : een repliek. [Journal article]

Benschop, Dick (1994) Kok en de PvdA-campagne : de electorale strategie van de PvdA. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1994) Dynamiek en dilemma's van nationalisme. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1994) Een hete zomer op het Binnenhof : de formatie van het kabinet-Kok in zeven paradoxen. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1994) Een spilpositie voor de sociaal-democratie? : coalitievorming in Nederland. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1994) Van tobberige denkers, grote bestuurders en lastige bondgenoten. [Journal article]

Beus, Jos de (1994) Een valse start. [Journal article]

Blokland, Hans (1994) Over individualisering, Marcel van Dam en nog een paar modes. [Journal article]

Bolle, Cees and Vijlder, Frans de (1994) Onderwijsfinanciering tussen recht en rede. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1994) Het dwaalspoor van de BV Nederland. [Journal article]

Bosmans, J. (1994) De historische factor : coalitievorming in Nederland. [Journal article]

Bovens, Mark and Trappenburg, Margo and Witteveen, Willem (1994) Voor God en vaderland? : communitarisme en republikanisme in Nederland. [Journal article]

Breman, J. (1994) Een koloniaal project. [Journal article]

Breman, Jan (1994) Het verlopend tij van de ontwikkelingspolitiek : de kritische grens van Jan Pronk. [Journal article]

Buiting, Henny (1994) Gedachten bij 100 jaar sociaal-democratie. [Journal article]

Burgers, Jack (1994) Hoe een dichtbevolkt land vol kan lopen. [Journal article]

Buschman, Marten and Zwan, A. van der (1994) Troelstra en het ongelijk van Van der Zwan. [Journal article]

Cuperus, René (1994) De wereld volgens Shell. [Journal article]

Cuperus, René (1994) Geschiedschrijver van het no-nonsense tijdperk. [Journal article]

Cuperus, René (1994) Nederlandse vergadergekte. [Journal article]

Cuperus, René and Vendrik, Kees (1994) Een ideologische opfrisser? : houtskoolschets van het S&D. [Journal article]

Damme, Eric van (1994) Een plus en een min voor het kiessysteem à la Witteveen. [Journal article]

Dankert, Piet (1994) Het tekort van Maastricht : de dwingende keuzen van Europa. [Journal article]

Daudt, H. (1994) De partijpolitieke machtsverhoudingen na 3 mei. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1994) De Duitse natie en de 'foute' politiek. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1994) Het belang van civiele tradities. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1994) Ostpolitik en hereniging : de eindafrekening. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1994) Van post-materialisme naar pragmatisme : het nieuwe Duitsland en de sociaal-democratie. [Journal article]

Depla, Paul (1994) De hernieuwde opkomst van Lijphart. [Journal article]

Derksen, Wim (1994) De kerntaken van de gemeente. [Journal article]

Etty, Walter (1994) Een renaissance voor de publieke omroep. [Journal article]

Feldbrugge, F.J.M. (1994) Het Nederlands-Russisch 'BW-project'. [Journal article]

Groenveld, Klaas (1994) Een mooi blauw boek. [Journal article]

Gunsteren, Herman van (1994) De zelfstandige betekenis van republikanisme. [Journal article]

Haan, Ido de (1994) Een eervol achterhoedegevecht. [Journal article]

Hart, Richard 't (1994) Onbesproken veiligheidsproblemen. [Journal article]

Hartogh, Govert den (1994) Paarse politieke filosofie. [Journal article]

Heering, Aart (1994) Het land van Machiavelli : waarom Berlusconi won en 'links' verloor. [Journal article]

Heiden, Peter van der (1994) Aanhoudende zorg. [Journal article]

Heiden, Peter van der (1994) Kamerweetjes. [Journal article]

Herfkens, Eveline (1994) In memoriam Jan Tinbergen. [Journal article]

Hilhorst, Pieter (1994) De Januskop van de natie : nationaal engagement en universele beginselen. [Journal article]

Hirsch Ballin, Ernst (1994) Communitarisme voor de Nederlandse samenleving. [Journal article]

Hoffman, Leen (1994) Arbeidscentra voor werklozen. [Journal article]

Hoffman, Leen (1994) Rechtse borrelpraat. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1994) Kennis als wapen? [Journal article]

Hommes, Diederik (1994) Een projectminister voor sociale vernieuwing. [Journal article]

Hupkes, Sander (1994) De wereld van de ongeschoolde arbeid. [Journal article]

Hurk, H.J. van den (1994) Het verleden van het NVV in toekomstperspectief beschouwd. [Journal article]

Hurk, Hans van den (1994) De sterke vakbond : over het organiserend principe van de vakbeweging. [Journal article]

Jong, Arie de (1994) Van PTT naar KPN : de beursgang van een staatsbedrijf. [Journal article]

Jurgens, Erik (1994) Gelijkheid ... of eerder rechtvaardigheid? [Journal article]

Kalma, Paul (1994) Ethische politiek. [Journal article]

Kalsbeek, Ella (1994) Keuzevrijheid en keuzeplicht. [Journal article]

Kam, C.A. de (1994) Kenmerken en opvattingen van partijgangers 1980-1991. [Journal article]

Kapteyn, Paul (1994) Op voor een Europees referendum. [Journal article]

Keizer, Madelon de (1994) De politiek van de herinnering. [Journal article]

Kerling, Cock (1994) Kiezersonderzoek. [Journal article]

Klink, Bart van and Royakkers, Lambèr (1994) Verdubbeling van de stem, verarming van de democratie. [Journal article]

Kloosterman, Robert (1994) Immigratie en de Nederlandse arbeidsmarkt. [Journal article]

Klop, C.J. (1994) Het verhaal van een republikein. [Journal article]

Lambooy, J.G. (1994) Volle steden in een vol Nederland. [Journal article]

Lange, H.M. de (1994) Bij de dood van Ien Dales. [Journal article]

Leijenaar, Monique and Niemöller, Kees (1994) Het profiel van de PvdA-achterban. [Journal article]

Leijnse, Frans (1994) De CDA-isering van de PvdA : een kritiek op het regeerakkoord. [Journal article]

Leune, J.M.G. (1994) Honderd jaar sociaal-democratisch denken over onderwijs : herinneringen en overpeinzingen. [Journal article]

Liere, Kees van (1994) Hoger onderwijs geen publiek goed? [Journal article]

Lipschits, I. (1994) Witte plekken in de geschiedschrijving van de Nederlandse sociaal-democratie. [Journal article]

Metten, Alman (1994) De grenzen van de Nederlandse verzorgingsstaat. [Journal article]

Mulder, Bertus (1994) Calvinisme en communisme bij Ger Harmsen. [Journal article]

Naftaniel, Ronny (1994) Israël en de Palestijnen hebben samen een toekomst. [Journal article]

Oele, A.P. (1994) Positieve afhankelijkheid : het belang van ideologische bezinning. [Journal article]

Olst-Breebaart, Atie van (1994) Het referendum in de praktijk : Zürich. [Journal article]

Outshoorn, Joyce (1994) Onmogelijke coalities : coalitievorming in Nederland. [Journal article]

Oversloot, Hans (1994) Ruslands keuze? [Journal article]

Pans, Ralph (1994) De PvdA en de gemeenteraadsverkiezingen. [Journal article]

Peeters, Willem and Weijland, Peter (1994) Glasvezeldemocratie : technologie en de toekomst van de PvdA. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1994) Geloofwaardige coalities en verdeling van portefeuilles : coalitievorming in Nederland. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1994) Naschrift. [Journal article]

Poel, Sari van der (1994) Dweilen met de kraan open : het gemeentelijk prostitutiebeleid. [Journal article]

Priemus, Hugo (1994) Het kartel der notarissen. [Journal article]

Priemus, Hugo (1994) Migratie, volkshuisvesting en milieugebruiksruimte. [Journal article]

Priemus, Hugo (1994) Tinbergen in China. [Journal article]

Seters, Paul van (1994) Christopher Lasch 1932-1994 : geschiedschrijver en criticus van het vooruitgangsdenken. [Journal article]

Stiphout, Henk van (1994) Insiders en outsiders. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1994) Een politieke orde zonder machtsmisbruik. [Journal article]

Tellegen, E. and Zuidwijk, E.N. (1994) Vriendelijk volumebeleid in de volkshuisvesting. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1994) Partijvernieuwing : nostalgie of toekomstdroom? Daalder-lezing 1994. [Journal article]

Trappenburg, M.J. (1994) Sociaal-democratie en genetica. [Journal article]

Trappenburg, M.J. (1994) Strijd in ethiek. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1994) Iedereen liberaal? [Journal article]

Trappenburg, Margo (1994) Slachtofferloze delicten. [Journal article]

Tromp, Bart (1994) De grenzen van het onderwijs. [Journal article]

Tromp, Bart (1994) Europese gezindheid. [Journal article]

Tromp, Bart (1994) Ter introductie : coalitievorming in Nederland. [Journal article]

Valk, Gerrit (1994) Afkeer van de politiek. [Journal article]

Valk, Gerrit (1994) 'Oase Wöltgens' en de politieke praktijk. [Journal article]

Verrips, Ger (1994) Kiezers zonder keuze. [Journal article]

Vries, Annelies de (1994) Milieu en emancipatie : strijd of coöperatie? [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1994) Van sociaal-democraat tot sociaal-democraat. [Journal article]

Wielers, Rudi (1994) Bijstandsfraude. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1994) Merkwaardige ontkenning van sociaal-democratie. [Journal article]

Willemse, R. (1994) Consensus over Europa? [Journal article]

Wilterdink, Nico (1994) Een tevreden sociaal-democraat. [Journal article]

Witteveen, Willem (1994) De schaduwkabinetsformatie. [Journal article]

Witteveen, Willem (1994) Door oneindig laagland. [Journal article]

Witteveen, Willem (1994) Een regering verklaart zich. [Journal article]

Witteveen, Willem (1994) Naschrift: de psychologie van het dubbel stemmen. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1994) Lof van de politiek : revisited. [Journal article]

Zwan, Arie van der (1994) Het gelijk : het politiek-maatschappelijk leiderschap van Pieter Jelles Troelstra. [Journal article]

Zwart, Hub (1994) Een verplichtend besef van dankbaarheid? [Journal article]

PvdA; PES

PvdA; PES (1994) Manifest voor de verkiezingen voor het Europees Parlement van juni 1994. [Election platform]

RPF

RPF (1994) Verantwoord kiezen, rechtvaardig delen. [Election platform]

Rebel

Rebel (1994) Fight the power! [Election platform]

Republikeinse Volks Partij 2000+

Republikeinse Volks Partij 2000+ (1994) Open - ontwerp partij programma RVP. [Election platform]

SAP

SAP (1994) Grenzeloos solidair. [Election platform]

SBP

SBP (1994) Het moet anders. Zo kan het niet langer. [Election platform]

SGP

SGP (1994) Vast en zeker. [Election platform]

SGP; GPV; RPF

SGP; GPV; RPF (1994) Euromanifest. [Election platform]

SP

SP (1994) De Tribune, jrg. 30. [Journal volume]

SP (1994) Statuten en Huishoudelijk reglement van de Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

SP (1994) Stem tegen Stem SP. [Election platform]

SP (1994) Stem tegen stem SP. [Election platform]

Solidair '93

Solidair '93 (1994) Tegen de stroom in voor een goed inkomen, werk en veiligheid. [Election platform]

VIP

VIP (1994) Beginselverklaring Vrije Indische Partij. [Party programme]

VIP (1994) Verkiezingsprogramma 1994-1998. [Election platform]

VVD

VVD (1994) 47ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1994) 91ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1994) 92ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1994) 93ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1994) 94ste Algemene Vergadering (47ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1994) Bouwen aan het Europa van de burger. [Election platform]

VVD (1994) Liberaal Reveil, jrg. 35. [Journal volume]

VVD (1994) Nederland moet weer aan de slag: kernprogramma 1994-1998. [Election platform]

VVD (1994) VVD Expresse, jrg. 11. [Journal volume]

VVD (1994) Vrijheid en Democratie, nr's 1419-1426. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1994) De Driemaster, jrg. 46. [Journal volume]

VVD, JOVD (1994) Jaarverslag JOVD 1994. [Annual report]

VVD, JOVD (1994) LEF, jrg. 12. [Journal volume]

VVD, JOVD (1994) Samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 1995-1999. [Varia]

Club van Tien (1994) Rapport toekomstdiscussie. [Report]

Habben Jansen, Eddy M. (1994) De jonge liberalen. Een geschiedenis van de JOVD 1949-1994. [Boek]

no party

no party (1994) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1994. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 05:46:13 2023 CEST.