Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1992

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 281.

CDA

CDA (1992) Markteconomie en democratie voorwaarden voor milieubeleid. [Journal article]

CDA (1992) CD/Actueel, jrg. 12. [Journal volume]

CDA (1992) CDA krant, jrg. 8. [Journal volume]

CDA (1992) CDA-politici in functie. [Report]

CDA (1992) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 12. [Journal volume]

CDA (1992) Jaarverslag CDA 1992. [Annual report]

Amelsvoort, M.J.J. van (1992) Oorzaak 'Nacht van Schmelzer' vooral gelegen in botsing over financieel beleid. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Klink, A. (1992) Scanning the future en de missie van de politiek. [Journal article]

Beeten, R.H. van de (1992) Christen-democratie of midden-rechts blok? [Journal article]

Berg, C.H.W. van den (1992) Met werk meer mens. [Journal article]

Berg, C.H.W. van den (1992) Overleven door gerechtigheid. [Journal article]

Berg, C.H.W. van den (1992) Vrijheid in tweevoud. [Journal article]

Blok, K. (1992) Zuinigheid met vlijt ... [Journal article]

Bos-Beernink, B.F. (1992) De vreemdeling : een probleem? [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1992) 'Een partij die naar de C verwijst, moet zich aan de C willen laten meten'. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1992) Eigen volk eerst. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1992) Markteconomie en milieubehoud. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1992) De eigen weg van de christen-democratie. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1992) 'Ja' zeggen tegen de toekomst. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1992) Over idealen gesproken. [Journal article]

Burg, L.J. van der (1992) Herinnering aan Steve Biko. [Journal article]

Bär, R.Ph. (1992) Bezinning op kerkelijk spreken over oorlog en vrede vereist. [Journal article]

Fiolet, H.A.M. (1992) Rentmeester in de schepping van een Ander. [Journal article]

Fiolet, H.A.M. (1992) Wie a-politiek leeft kan niet leven als christen. [Journal article]

Flapper, A.L.J. (1992) (Volledige) werkgelegenheid? [Journal article]

Gardeniers-Berendsen, M.H.F.M. (1992) Met dit Ontwerp kan het CDA het jaar 2000 en Europa binnengaan. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Bevrijding, welzijn en waardigheid in Latijns Amerika. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Buitenlands beleid na 'Maastricht'. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) De boer moet rentmeester worden. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) De opgelaaide discussie over internationale solidariteit. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Huis ten halve in Griekenland. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Huis ten halve op de weg van de EVP. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Impressies van de UNCED-conferentie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Normen, waarden en verantwoordelijkheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Politiek, economie, technologie en het vermijden van risico's. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Verbond met de toekomst. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Zorg en identiteit in Nederland en in Europa. [Journal article]

Ginneken, J.K.S. van (1992) Vooruitzichten tot beperking van de groei van de wereldbevolking. [Journal article]

Grin, J. (1992) Op naar de volgende eeuw. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1992) Bakens voor een cultuur van verantwoordelijkheid. [Journal article]

Hoppe, R. (1992) Politieke consequenties van de keuze voor duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Huibers, A.K. (1992) Rapport over keuzen in gezondheidszorg schiet tekort. [Journal article]

Huibers, A.K. (1992) Vleespotten en angstige politici. [Journal article]

Iersel, B.M.F. van (1992) De bijbel en de groei van de wereldbevolking. [Journal article]

Iersel, B.M.F. van (1992) Vreemdeling en tolerantie. [Journal article]

Jong, M.D.T.M. de (1992) Milieu en economie : deskundigheid en generalisme. [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1992) De media en de kwaliteit van onze samenleving. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1992) Bewust keuzen maken in de zorg. [Journal article]

Klop, C.J. (1992) Een profielschets waarmee de EVP voor de dag kan komen. [Journal article]

Klop, C.J. (1992) Rentmeesterschap en conservatisme. [Journal article]

Kraaijeveld-Wouters, J.G. (1992) Politieke theorie geconfronteerd met de praktijk : eindscripties van het Steenkampinstituut. [Journal article]

Kraaijeveld-Wouters, J.G. (1992) Politieke vernieuwing op houdbare pijlers. [Journal article]

Kuiper, D.Th. (1992) Christelijk onderwijs in een ontzuilende samenleving. [Journal article]

Laarhoven, J.P.R.M. van (1992) Het CDA : een open volkspartij! [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1992) Samen verantwoord voortbouwen. [Journal article]

Maertens, P. (1992) Enkele kanttekeningen uit Vlaanderen. [Journal article]

Martens, M. and Vermeer, J. (1992) Maatschappelijk activeringswerk, identiteit en overheidsbeleid. [Journal article]

Martens, M.J.Th. (1992) Bezuinigingen en de kwaliteit van de samenleving. [Journal article]

Mei, D.F. van der (1992) Moeten de christen-democraten conservatief worden of de conservatieven christen-democratisch? [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1992) Europese Volkspartij houdt vast aan federaal Europa. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1992) Werken aan Europese identiteit. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1992) Horizontale subsidiariteit. [Journal article]

Pijnenburg, M.A.M. (1992) 'Willen we alles wel wat we kunnen?'. [Journal article]

Plas, M. van der (1992) Aan den arbeid! : het leven van de jonge Romme. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1992) De rol van het geld in Centraal en Oost Europa. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1992) Met een mentaliteitsverandering de patstelling doorbreken. [Journal article]

Schrover, O.L. (1992) Het vuur van Marga Klompé. [Journal article]

Slomp, J. (1992) Nieuwe visie of gevaarlijk virus? [Journal article]

Soete, L.L.G. (1992) Groei en duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Stoep, T.P. van der (1992) Principieel perspectief. [Journal article]

Streek, H. van de (1992) Een voorlopig hoogtepunt? [Journal article]

Strop-Von Meijenfeldt, T.L.E. (1992) Heroverwegingen bij hulp. [Journal article]

Terhal, P.H.J.J. (1992) Milieu, economische groei, ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1992) Het Unie-verdrag van Maastricht. [Journal article]

Verkuil, Dik (1992) Een positieve grondhouding: De geschiedenis van het CDA. [Boek]

Vermaat, A.J. (1992) De geur van groei. [Journal article]

Vlek, C.A.J. (1992) Verkeer en vervoer : terug binnen de perken? [Journal article]

Wanningen, H. (1992) Convergerende solidariteitsopvatting bij CDA en PvdA. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1992) Cultuurchristendom en identiteit. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1992) Euthanasie : antwoord en verantwoording. [Journal article]

ten Napel, H.-M.T.D. (1992) 'Een eigen weg' De totstandkoming van het CDA (1952-1980). [Boek]

CDA, CDJA

CDA, CDJA (1992) Statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1992) Politiek en Cultuur, jrg. 52. [Journal volume]

D66

D66 (1992) D66 International Quarterly, jrg. 1. [Journal volume]

D66 (1992) Intellectuelen tussen droom en daad. [Journal article]

D66 (1992) Jaarrekening 1992. [Annual report]

D66 (1992) Negentiende eeuws liberalisme. [Journal article]

D66 (1992) We are at the end of nature. [Journal article]

D66 (1992) Werkplan '92 - '93. [Report]

D66 (1992) Democraat, jrg. 25. [Journal volume]

D66 (1992) Idee, jrg. 13. [Journal volume]

D66 (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Abbes, Joop (1992) Pleidooi voor een nieuwe visie op Popper. [Journal article]

Abbes, Joop and Groen, Simon (1992) 'Gereflecteerd' pragmatisme : niets meer dan politiek narcisme? [Journal article]

Bakker, Bert (1992) Aanpak, geen afbraak van de sociale zekerheid. [Journal article]

Bennekom, Sander van (1992) Antarctica als lichtend voorbeeld? [Journal article]

Bilderbeek, Simone (1992) Duurzaamheid en democratie. [Journal article]

Bilderbeek, Simone (1992) It's lonely at the top : een terugblik op de UNCED. [Journal article]

Boogerd-Quaak, Jopie and Hoek, Jaap van (1992) Stelselherziening van onderop. [Journal article]

Broeder, Arie den (1992) Bestuurbaarheid van sociale zekerheid. [Journal article]

Brouwers, Adriaan (1992) De onzin van een partijprogramma. [Journal article]

Brugge, André van der (1992) Wat kan muziek ons nog leren? [Journal article]

Brugge, André van der and Kroesen, Wilbert (1992) Het Ministerie voor Kleine Bedrijvigheid (MKB) : holding voor regionale ondernemershuizen. [Journal article]

Dijk, Bonno van (1992) Zijn D66 en VDB vergelijkbaar? [Journal article]

Ende, Wim van der (1992) Nach der Wende. [Journal article]

Entzinger, Han (1992) Betere arbeidskansen voor minderheden : veel gepraat maar weinig daden. [Journal article]

Entzinger, Han (1992) Multi-culturalisme in een zich verenigend Europa. [Journal article]

Groenman, Louise (1992) Nogmaals, het minimumloon. [Journal article]

Hietbrink, Alwin (1992) Omtrent democratie en politiek : D66 tussen technocratie en participatie. [Journal article]

Houten, H.J. van (1992) Denken over democratie : van forum naar partnership. [Journal article]

Janssen, Jos (1992) Verdelen van tijd als participatie-beginsel. [Journal article]

Klop, Cees (1992) De rol van politieke partijen. [Journal article]

Korver, Ton (1992) Risico en solidariteit : aantekeningen bij een discussie over de vernieuwing van de sociale zekerheid. [Journal article]

Kreulen, Edwin (1992) Van vraag naar antwoord : 25 jaar staatkundige vernieuwing. [Journal article]

Kribbe, Pamela (1992) Politiek als spiegel van de samenleving : Rorty's filosofie en D66. [Journal article]

Locht, Loek (1992) Duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1992) Europa, Amerika en de toekomst van de Alliantie. [Journal article]

Schouten, Peter (1992) Verkeer en vervoer : op zoek naar een pragmatisch en sprankelend beleid. [Journal article]

Soetenhorst, Jacquelien (1992) Stelselherziening gezondheidszorg : zorg of zegen? [Journal article]

Ubbink, Marcellus (1992) Biotechnologie : enige overwegingen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1992) Het ideologische nulpunt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) De zuilen staan er nog : "Ik vind al dat gepraat over het einde van de grote verhalen levensgevaarlijk". [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Het recht als contrapunt van onze cultuur : een gesprek met Cees Schuyt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Holisme en bestuurbaarheid : "De burger is de meest onderschatte factor in onze samenleving" : een gesprek met Philip Idenburg. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Over techniek, bureaucratie en het denken : een gesprek met Hans Achterhuis. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Over verandering, democratie en ironie : een gesprek met György Konrád. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1992) Een andere manier van kijken : nadenken over het bureaucratisch mechanisme. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1992) Systeemwerkingen : over burgerschap en politiek. [Journal article]

Vries, Len de (1992) Collectieve actie : de rechter en de belangen van derden. [Journal article]

DNPP

DNPP (1992) Jaarverslag DNPP 1992. [Annual report]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (1992) Basic Programme. [Party programme]

GroenLinks

GroenLinks (1992) De Helling, jrg. 5. [Journal volume]

Natuurwetpartij

Natuurwetpartij (1992) Beginselprogramma. [Party programme]

PSP'92

PSP'92 (1992) Beginselen en uitgangspunten PSP'92. [Party programme]

PSP'92 (1992) Statuten Pacifistisch-Socialistische Partij '92. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1992) In memoriam Willy Brandt. [Journal article]

PvdA (1992) Beleidsverslag 1990 - 1992. [Annual report]

PvdA (1992) Rood, jrg. 2 (1992). [Journal volume]

PvdA (1992) Socialisme en Democratie, jrg. 49. [Journal volume]

PvdA (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

Barendregt, Nel (1992) In memoriam Theo van Lier. [Journal article]

Beer, Paul de (1992) Darwin of Kafka : de Nederlandse verzorgingsstaat in 2015. [Journal article]

Beer, Paul de (1992) Het einde van het inkomensbeleid. [Journal article]

Beer, Paul de (1992) Solidariteit en verzorgingsstaat. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1992) De PvdA hoort in Amsterdam thuis. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den and Wöltgens, M.A.M. (1992) Jelle Zijlstra : toch een homo politicus? [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1992) Alles is mode. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1992) Beschavingsarbeid en strijdcultuur. [Journal article]

Bergh, Greetje van den and Kam, Flip de and Witteveen, Willem (1992) Duisenberg : "De armen rijker, niet de rijken armer maken". [Journal article]

Bomhoff, Eduard J. (1992) Kanttekeningen bij het rapport van de commissie-Wolfson. [Journal article]

Bordewijk, P. (1992) Het PvdA-program van Bordewijk. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1992) Alders en de ziekenhuis-CAO. [Journal article]

Bordewijk, Paul and Plasterk, Ronald (1992) Leve het 'Deense nee'. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1992) Het Parool in oorlogstijd. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1992) Jacques de Kadt en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Boutellier, Hans (1992) Richard Rorty en de sociaal-democratie. [Journal article]

Brands, Maarten (1992) Europese integratie en celdeling in een centrifugaal tijdvak. [Journal article]

Bressers, Hans (1992) Overheidsbeïnvloeding van consumptiepatronen. [Journal article]

Bussemaker, Jet and Kersbergen, Kees van (1992) Sociaal-democratie en verzorgingsstaat : vier misverstanden. [Journal article]

Cohen, M.J. (1992) De noodzaak van sturing. [Journal article]

Couperus, René (1992) Culturele milieuschade? [Journal article]

Cuperus, René (1992) Brinkman of een 'revival of the sixties'? [Journal article]

Dankert, P. (1992) De logische stap van Maastricht. [Journal article]

Depla, Paul and Tops, Pieter (1992) Technologie en politiek : de betekenis van informatie- en communicatie-technologie voor politieke partijen. [Journal article]

Don, Henk (1992) Het ABC van de verzorgingsstaat : over het rapport-Wolfson. [Journal article]

Driel, Simon van (1992) 'Als het lukt' : een kritiek op het rapport-Wolfson. [Journal article]

Driel, Simon van (1992) Het PvdA-program van Van Driel. [Journal article]

Droppert, Hans (1992) Herijking van waarden in de sociale zekerheid. [Journal article]

Fichter, Tilman (1992) Angst voor Duitsland? [Journal article]

Geers, Mark and Meulen, Lennart van der (1992) Karikaturisering en inkapseling van D66. [Journal article]

Gevers, J.K.M. (1992) De hete adem van de Academie. [Journal article]

Gevers, J.K.M. (1992) Serieus besturen in het schemerduister. [Journal article]

Glotz, Peter (1992) Links na Maastricht. [Journal article]

Goedmakers, Annemarie (1992) Het plan Delors II : opstap naar een federale begroting? [Journal article]

Goedmakers, Annemarie (1992) In memoriam Joop van Santen. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1992) De totalitaire verleiding. [Journal article]

Haas-Berger, R.M. (1992) De kwetsbare burger. [Journal article]

Hajer, Maarten (1992) Milieu als moderniseringsvraagstuk. [Journal article]

Hart, Richard 't (1992) Analytische vertelkunst. [Journal article]

Hartmans, Rob (1992) Tussen dogma en werkelijkheid. [Journal article]

Hartogh, Govert den (1992) Milieu, overheid en auto. [Journal article]

Heering, Aart (1992) Lof der historie. [Journal article]

Hillebrand, R. (1992) Politieke recrutering in de jaren negentig. [Journal article]

Hupkes, Sander (1992) Partijdigheid als algemeen belang. [Journal article]

Jakson, Jola (1992) Nog is de sociaal-democratie niet verloren. [Journal article]

Jong, Arie de (1992) Het nieuwe huisvestingsbeleid. [Journal article]

Kalma, Paul (1992) Hoezo, arbeidsparticipatie? [Journal article]

Kalma, Paul (1992) Sternheim's cultuursocialisme. [Journal article]

Kam, Flip de (1992) Teleurstellend boek van groot talent. [Journal article]

Knapen, Ben (1992) De Nederlandse spagaat. [Journal article]

Koning, Mark de (1992) Paars biedt perspectief. [Journal article]

Koole, Wibo (1992) Burgerschap en moderne politiek. [Journal article]

Koppen, Paul (1992) Het ministelsel en de rechtsgelijkheid. [Journal article]

Kossmann, E.H. (1992) Overpeinzingen van een buitenstaander. [Journal article]

Lock, Grahame (1992) De idee van de universiteit. [Journal article]

Lof, Ed (1992) Arbeidsparticipatie : een gesprek. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) Antwoord aan D66. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) De toekomst van de sociaal-democratie. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) Leven en dood in de politiek. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) Leven en dood in de politiek (II). [Journal article]

Meijer, Wim and Kalma, Paul (1992) In gesprek met Ad Oele. [Journal article]

Mulder, Bertus (1992) Strijd om arbeidstaakbelasting. [Journal article]

Netelenbos, T. (1992) Instellingsautonomie en collectieve autonomie. [Journal article]

Os, Henk van (1992) Mislukte cultuurspreiding? [Journal article]

Oversloot, Hans (1992) Vrijheid en politiek. [Journal article]

Pans, Ralph (1992) Regionaal bestuur. [Journal article]

Peeters, Chris (1992) Moeten vertegenwoordigers gecontroleerd worden? [Journal article]

Pen, J. (1992) Het PvdA-program van Pen : leve Nederland. [Journal article]

Pen, Jan (1992) De ineenstorting van het kapitalisme volgens Brenner. [Journal article]

Praag, C.S. van (1992) Bolkestein tegen de rest : [over het maatschappelijk debat over de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving]. [Journal article]

Praag Jr., Ph. van (1992) Europese sociaal-democratie in verwarring. [Journal article]

Praag jr., Ph. van (1992) Van polarisatie naar consensus. [Journal article]

Priemus, Hugo (1992) Onderzoekscholen : de universiteiten van de toekomst. [Journal article]

Rabbinge, Rudy (1992) 'Onduurzame' modellen? [Journal article]

Ribberink, Anneke (1992) Vrouwengeschiedenis is ook politieke geschiedenis. [Journal article]

Righart, Hans (1992) Anachronistische vernieuwing. [Journal article]

Righart, Hans (1992) Milieu in beweging. [Journal article]

Rinnooy Kan, A.H.G. (1992) Cohesie : door saamhorigheid èn beleidsconcurrentie. [Journal article]

Roermund, B. van (1992) Grensverkeer tussen politiek en filosofie. [Journal article]

Roermund, G. van (1992) Vriend of vijand? [Journal article]

Roest, N.F. (1992) Een paar stappen te weinig. [Journal article]

Rost van Tonningen, M.G. (1992) Visie op Europese eenwording. [Journal article]

Rozemond, S. (1992) Bolkestein, islam en mensenrechten. [Journal article]

Rozemond, S. (1992) VVD en Europa. [Journal article]

Ruigrok, Winfried and Tulder, Rob van (1992) 'Toyotisme' en de crisis in de sociaal-democratie. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1992) De criminaliteit van etnische minderheden. [Journal article]

Salet, Willem (1992) Een dynamische orde. [Journal article]

Scheffer, Paul (1992) Adam Michnik en de kunst van het compromis. [Journal article]

Scheffer, Paul (1992) De angst regeert. [Journal article]

Schutte, G.J. (1992) Ministers en ministerraad. [Journal article]

Stevens, L.G.M. (1992) Fiscale normvervaging. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1992) Dissensus en unanimiteit. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1992) Sociale dienstplicht of publieke boterham? [Journal article]

Terpstra, Marin (1992) Geld en moraal. [Journal article]

Timmermann, H. (1992) Post-communisten in Oost-Europa. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1992) Geen grenzen? [Journal article]

Trappenburg, Margo (1992) Moraal zonder rationeel fundament. [Journal article]

Trommel, Willem and Vroom, Bert de (1992) Een korter arbeidsleven. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Arrogantie van de onmacht. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Een plan voor een plan. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Formidabele studie. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Moedwillige deprofessionalisering. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Partijvernieuwing? [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Tussen politiek en politicologie. [Journal article]

Veld, Roel in 't (1992) Het PvdA-program van In 't Veld. [Journal article]

Velema, Willem (1992) Het vergiet van Dunning. [Journal article]

Velzen, Wim van (1992) Extreme armoede. [Journal article]

Ver Loren van Themaat, P. (1992) De toekomst van de sociaal-democratie. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Bevelen aan burgers. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Het eind van het 'historisch compromis'. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Klaprozen tussen de ruïnes van Absurdistan. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Messen en slijpstenen. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Weerbaarheid en onverschilligheid. [Journal article]

Verwey-Jonker, Hilda (1992) Het PvdA-program van Verwey-Jonker. [Journal article]

Vos, Cor de (1992) Global village. [Journal article]

Vries, Jouke de (1992) De pluralistische opvatting van democratie. [Journal article]

Wallage, J. (1992) Over illegalen. [Journal article]

Werdmölder, Hans (1992) De armoede van het minderhedenonderzoek. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1992) Revolutie of integratie. [Journal article]

Wiggers, J.H. (1992) Voorkeursbehandeling van vrouwen en gelijkheid. [Journal article]

Wijne, Joh.S. (1992) De ideologie van de SDAP. [Journal article]

Wijne, Joh.S. (1992) Nieuw evenwicht noodzakelijk. [Journal article]

Wilterdink, Nico (1992) Denivellering in de vermogensverhoudingen. [Journal article]

Witteveen, W.J. (1992) De verambtelijkte universiteit. [Journal article]

Witteveen, Willem (1992) De calculerende voorlichter. [Journal article]

Witteveen, Willem (1992) De macht van het getal. [Journal article]

Witteveen, Willem (1992) De vanzelfsprekendheid aan de macht. [Journal article]

Wöltgens, M.A.M. (1992) De Denen, een verbrede Europese Gemeenschap en het democratisch primaat. [Journal article]

Zijl, Jan van and Hees, Eric (1992) Toekomstbeeld van de landbouw. [Journal article]

RPF

RPF (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement RPF. [Statuten en Reglementen]

SP

SP (1992) Tribune, jrg. 28 (1992). [Journal volume]

VVD

VVD (1992) 45ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1992) 89ste Algemene Vergadering (45ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1992) Liberaal Reveil, jrg. 33. [Journal volume]

VVD (1992) VVD Expresse, jrg. 9. [Journal volume]

VVD (1992) Vrijheid en Democratie, nr's 1402-1410. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1992) De Driemaster, jrg. 44. [Journal volume]

VVD, JOVD (1992) Jaarverslag JOVD 1992. [Annual report]

VVD, JOVD (1992) LEF, jrg. 10. [Journal volume]

VVD, JOVD; D66, Jonge Democraten; PvdA, JS

VVD, JOVD; D66, Jonge Democraten; PvdA, JS (1992) Paars regeeraccoord. [Report]

no party

no party (1992) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1992. [Varia]

This list was generated on Mon Aug 15 03:53:36 2022 CEST.