Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1992

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 288.

CDA

CDA (1992) Markteconomie en democratie voorwaarden voor milieubeleid. [Journal article]

CDA (1992) CD/Actueel, jrg. 12. [Journal volume]

CDA (1992) CDA krant, jrg. 8. [Journal volume]

CDA (1992) CDA-politici in functie. [Report]

CDA (1992) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 12. [Journal volume]

CDA (1992) Jaarverslag CDA 1992. [Annual report]

Amelsvoort, M.J.J. van (1992) Oorzaak 'Nacht van Schmelzer' vooral gelegen in botsing over financieel beleid. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Klink, A. (1992) Scanning the future en de missie van de politiek. [Journal article]

Beeten, R.H. van de (1992) Christen-democratie of midden-rechts blok? [Journal article]

Berg, C.H.W. van den (1992) Met werk meer mens. [Journal article]

Berg, C.H.W. van den (1992) Overleven door gerechtigheid. [Journal article]

Berg, C.H.W. van den (1992) Vrijheid in tweevoud. [Journal article]

Bleumink, E. and Eskes, T.K.A.B. and Have, H.A.M.J. ten and Hemel, J.O. van and Hoekstra, W.P.M. and Houtepen, A.W.J. and Hubben, J.A. and Huibers, A.K. and Laning-Boersema, F.J. and Oomen-Ruijten, R.G.H.C. and Ros, P. and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. and Vate, C. van de (1992) Genen en grenzen. Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de gentechnologie. [Report]

Blok, K. (1992) Zuinigheid met vlijt ... [Journal article]

Bos-Beernink, B.F. (1992) De vreemdeling : een probleem? [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1992) 'Een partij die naar de C verwijst, moet zich aan de C willen laten meten'. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1992) Eigen volk eerst. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1992) Markteconomie en milieubehoud. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1992) De eigen weg van de christen-democratie. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1992) 'Ja' zeggen tegen de toekomst. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1992) Over idealen gesproken. [Journal article]

Burg, L.J. van der (1992) Herinnering aan Steve Biko. [Journal article]

Bär, R.Ph. (1992) Bezinning op kerkelijk spreken over oorlog en vrede vereist. [Journal article]

Fiolet, H.A.M. (1992) Rentmeester in de schepping van een Ander. [Journal article]

Fiolet, H.A.M. (1992) Wie a-politiek leeft kan niet leven als christen. [Journal article]

Flapper, A.L.J. (1992) (Volledige) werkgelegenheid? [Journal article]

Gardeniers-Berendsen, M.H.F.M. (1992) Met dit Ontwerp kan het CDA het jaar 2000 en Europa binnengaan. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Bevrijding, welzijn en waardigheid in Latijns Amerika. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Buitenlands beleid na 'Maastricht'. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) De boer moet rentmeester worden. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) De opgelaaide discussie over internationale solidariteit. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Huis ten halve in Griekenland. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Huis ten halve op de weg van de EVP. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Impressies van de UNCED-conferentie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Normen, waarden en verantwoordelijkheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Politiek, economie, technologie en het vermijden van risico's. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Verbond met de toekomst. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1992) Zorg en identiteit in Nederland en in Europa. [Journal article]

Ginneken, J.K.S. van (1992) Vooruitzichten tot beperking van de groei van de wereldbevolking. [Journal article]

Grin, J. (1992) Op naar de volgende eeuw. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1992) Bakens voor een cultuur van verantwoordelijkheid. [Journal article]

Hoppe, R. (1992) Politieke consequenties van de keuze voor duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Huibers, A.K. (1992) Rapport over keuzen in gezondheidszorg schiet tekort. [Journal article]

Huibers, A.K. (1992) Vleespotten en angstige politici. [Journal article]

Iersel, B.M.F. van (1992) De bijbel en de groei van de wereldbevolking. [Journal article]

Iersel, B.M.F. van (1992) Vreemdeling en tolerantie. [Journal article]

Jong, M.D.T.M. de (1992) Milieu en economie : deskundigheid en generalisme. [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1992) De media en de kwaliteit van onze samenleving. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1992) Bewust keuzen maken in de zorg. [Journal article]

Klop, C.J. (1992) Een profielschets waarmee de EVP voor de dag kan komen. [Journal article]

Klop, C.J. (1992) Rentmeesterschap en conservatisme. [Journal article]

Kooijmans, P.H. and Bot, B.R. and Ditzhuyzen, R.E. van and Kuschpèta, O. and Maris, P.W. and Wiggers, J.W. and Brinkel, Th.B.F.M. and Tindemans, L.C. (1992) Wij zijn het volk. De nationale kwestie in Midden en Oost Europa. [Report]

Kraaijeveld-Wouters, J.G. (1992) Politieke theorie geconfronteerd met de praktijk : eindscripties van het Steenkampinstituut. [Journal article]

Kraaijeveld-Wouters, J.G. (1992) Politieke vernieuwing op houdbare pijlers. [Journal article]

Kuiper, D.Th. (1992) Christelijk onderwijs in een ontzuilende samenleving. [Journal article]

Laarhoven, J.P.R.M. van (1992) Het CDA : een open volkspartij! [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1992) Samen verantwoord voortbouwen. [Journal article]

Maertens, P. (1992) Enkele kanttekeningen uit Vlaanderen. [Journal article]

Martens, M. and Vermeer, J. (1992) Maatschappelijk activeringswerk, identiteit en overheidsbeleid. [Journal article]

Martens, M.J.Th. (1992) Bezuinigingen en de kwaliteit van de samenleving. [Journal article]

Mei, D.F. van der (1992) Moeten de christen-democraten conservatief worden of de conservatieven christen-democratisch? [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1992) Europese Volkspartij houdt vast aan federaal Europa. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1992) Werken aan Europese identiteit. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1992) Horizontale subsidiariteit. [Journal article]

Pijnenburg, M.A.M. (1992) 'Willen we alles wel wat we kunnen?'. [Journal article]

Plas, M. van der (1992) Aan den arbeid! : het leven van de jonge Romme. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1992) De rol van het geld in Centraal en Oost Europa. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1992) Met een mentaliteitsverandering de patstelling doorbreken. [Journal article]

Schrover, O.L. (1992) Het vuur van Marga Klompé. [Journal article]

Slomp, J. (1992) Nieuwe visie of gevaarlijk virus? [Journal article]

Soete, L.L.G. (1992) Groei en duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Stoep, T.P. van der (1992) Principieel perspectief. [Journal article]

Streek, H. van de (1992) Een voorlopig hoogtepunt? [Journal article]

Strop-Von Meijenfeldt, T.L.E. (1992) Heroverwegingen bij hulp. [Journal article]

Terhal, P.H.J.J. (1992) Milieu, economische groei, ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1992) Het Unie-verdrag van Maastricht. [Journal article]

Verkuil, Dik (1992) Een positieve grondhouding: De geschiedenis van het CDA. [Boek]

Vermaat, A.J. (1992) De geur van groei. [Journal article]

Vlek, C.A.J. (1992) Verkeer en vervoer : terug binnen de perken? [Journal article]

Wanningen, H. (1992) Convergerende solidariteitsopvatting bij CDA en PvdA. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1992) Cultuurchristendom en identiteit. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1992) Euthanasie : antwoord en verantwoording. [Journal article]

ten Napel, H.-M.T.D. (1992) 'Een eigen weg' De totstandkoming van het CDA (1952-1980). [Boek]

CDA, CDJA

CDA, CDJA (1992) Statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1992) Politiek en Cultuur, jrg. 52. [Journal volume]

D66

D66 (1992) 54e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1992) 55e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1992) D66 International Quarterly, jrg. 1. [Journal volume]

D66 (1992) Intellectuelen tussen droom en daad. [Journal article]

D66 (1992) Jaarrekening 1992. [Annual report]

D66 (1992) Negentiende eeuws liberalisme. [Journal article]

D66 (1992) We are at the end of nature. [Journal article]

D66 (1992) Werkplan '92 - '93. [Report]

D66 (1992) Democraat, jrg. 25. [Journal volume]

D66 (1992) Idee, jrg. 13. [Journal volume]

D66 (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Abbes, Joop (1992) Pleidooi voor een nieuwe visie op Popper. [Journal article]

Abbes, Joop and Groen, Simon (1992) 'Gereflecteerd' pragmatisme : niets meer dan politiek narcisme? [Journal article]

Bakker, Bert (1992) Aanpak, geen afbraak van de sociale zekerheid. [Journal article]

Bennekom, Sander van (1992) Antarctica als lichtend voorbeeld? [Journal article]

Bilderbeek, Simone (1992) Duurzaamheid en democratie. [Journal article]

Bilderbeek, Simone (1992) It's lonely at the top : een terugblik op de UNCED. [Journal article]

Boogerd-Quaak, Jopie and Hoek, Jaap van (1992) Stelselherziening van onderop. [Journal article]

Broeder, Arie den (1992) Bestuurbaarheid van sociale zekerheid. [Journal article]

Brouwers, Adriaan (1992) De onzin van een partijprogramma. [Journal article]

Brugge, André van der (1992) Wat kan muziek ons nog leren? [Journal article]

Brugge, André van der and Kroesen, Wilbert (1992) Het Ministerie voor Kleine Bedrijvigheid (MKB) : holding voor regionale ondernemershuizen. [Journal article]

Dijk, Bonno van (1992) Zijn D66 en VDB vergelijkbaar? [Journal article]

Ende, Wim van der (1992) Nach der Wende. [Journal article]

Entzinger, Han (1992) Betere arbeidskansen voor minderheden : veel gepraat maar weinig daden. [Journal article]

Entzinger, Han (1992) Multi-culturalisme in een zich verenigend Europa. [Journal article]

Groenman, Louise (1992) Nogmaals, het minimumloon. [Journal article]

Hietbrink, Alwin (1992) Omtrent democratie en politiek : D66 tussen technocratie en participatie. [Journal article]

Houten, H.J. van (1992) Denken over democratie : van forum naar partnership. [Journal article]

Janssen, Jos (1992) Verdelen van tijd als participatie-beginsel. [Journal article]

Klop, Cees (1992) De rol van politieke partijen. [Journal article]

Korver, Ton (1992) Risico en solidariteit : aantekeningen bij een discussie over de vernieuwing van de sociale zekerheid. [Journal article]

Kreulen, Edwin (1992) Van vraag naar antwoord : 25 jaar staatkundige vernieuwing. [Journal article]

Kribbe, Pamela (1992) Politiek als spiegel van de samenleving : Rorty's filosofie en D66. [Journal article]

Locht, Loek (1992) Duurzame ontwikkeling. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1992) Europa, Amerika en de toekomst van de Alliantie. [Journal article]

Schouten, Peter (1992) Verkeer en vervoer : op zoek naar een pragmatisch en sprankelend beleid. [Journal article]

Soetenhorst, Jacquelien (1992) Stelselherziening gezondheidszorg : zorg of zegen? [Journal article]

Ubbink, Marcellus (1992) Biotechnologie : enige overwegingen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1992) Het ideologische nulpunt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) De zuilen staan er nog : "Ik vind al dat gepraat over het einde van de grote verhalen levensgevaarlijk". [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Het recht als contrapunt van onze cultuur : een gesprek met Cees Schuyt. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Holisme en bestuurbaarheid : "De burger is de meest onderschatte factor in onze samenleving" : een gesprek met Philip Idenburg. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Over techniek, bureaucratie en het denken : een gesprek met Hans Achterhuis. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1992) Over verandering, democratie en ironie : een gesprek met György Konrád. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1992) Een andere manier van kijken : nadenken over het bureaucratisch mechanisme. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1992) Systeemwerkingen : over burgerschap en politiek. [Journal article]

Vries, Len de (1992) Collectieve actie : de rechter en de belangen van derden. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (1992) Demo, jrg. 9. [Journal volume]

DNPP

DNPP (1992) Jaarverslag DNPP 1992. [Annual report]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (1992) Basic Programme. [Party programme]

Federatieven

Federatieven (1992) Federatieve beweging voor sociale vernieuwing en bewustwording. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks

GroenLinks (1992) De Helling, jrg. 5. [Journal volume]

Natuurwetpartij

Natuurwetpartij (1992) Beginselprogramma. [Party programme]

PSP'92

PSP'92 (1992) Beginselen en uitgangspunten PSP'92. [Party programme]

PSP'92 (1992) Statuten Pacifistisch-Socialistische Partij '92. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1992) In memoriam Willy Brandt. [Journal article]

PvdA (1992) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 1. [Journal volume]

PvdA (1992) Beleidsverslag 1990 - 1992. [Annual report]

PvdA (1992) Rood, jrg. 2 (1992). [Journal volume]

PvdA (1992) Socialisme en Democratie, jrg. 49. [Journal volume]

PvdA (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

Barendregt, Nel (1992) In memoriam Theo van Lier. [Journal article]

Beer, Paul de (1992) Darwin of Kafka : de Nederlandse verzorgingsstaat in 2015. [Journal article]

Beer, Paul de (1992) Het einde van het inkomensbeleid. [Journal article]

Beer, Paul de (1992) Solidariteit en verzorgingsstaat. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1992) De PvdA hoort in Amsterdam thuis. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den and Wöltgens, M.A.M. (1992) Jelle Zijlstra : toch een homo politicus? [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1992) Alles is mode. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1992) Beschavingsarbeid en strijdcultuur. [Journal article]

Bergh, Greetje van den and Kam, Flip de and Witteveen, Willem (1992) Duisenberg : "De armen rijker, niet de rijken armer maken". [Journal article]

Bomhoff, Eduard J. (1992) Kanttekeningen bij het rapport van de commissie-Wolfson. [Journal article]

Bordewijk, P. (1992) Het PvdA-program van Bordewijk. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1992) Alders en de ziekenhuis-CAO. [Journal article]

Bordewijk, Paul and Plasterk, Ronald (1992) Leve het 'Deense nee'. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1992) Het Parool in oorlogstijd. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1992) Jacques de Kadt en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Boutellier, Hans (1992) Richard Rorty en de sociaal-democratie. [Journal article]

Brands, Maarten (1992) Europese integratie en celdeling in een centrifugaal tijdvak. [Journal article]

Bressers, Hans (1992) Overheidsbeïnvloeding van consumptiepatronen. [Journal article]

Bussemaker, Jet and Kersbergen, Kees van (1992) Sociaal-democratie en verzorgingsstaat : vier misverstanden. [Journal article]

Cohen, M.J. (1992) De noodzaak van sturing. [Journal article]

Couperus, René (1992) Culturele milieuschade? [Journal article]

Cuperus, René (1992) Brinkman of een 'revival of the sixties'? [Journal article]

Dankert, P. (1992) De logische stap van Maastricht. [Journal article]

Depla, Paul and Tops, Pieter (1992) Technologie en politiek : de betekenis van informatie- en communicatie-technologie voor politieke partijen. [Journal article]

Don, Henk (1992) Het ABC van de verzorgingsstaat : over het rapport-Wolfson. [Journal article]

Driel, Simon van (1992) 'Als het lukt' : een kritiek op het rapport-Wolfson. [Journal article]

Driel, Simon van (1992) Het PvdA-program van Van Driel. [Journal article]

Droppert, Hans (1992) Herijking van waarden in de sociale zekerheid. [Journal article]

Fichter, Tilman (1992) Angst voor Duitsland? [Journal article]

Geers, Mark and Meulen, Lennart van der (1992) Karikaturisering en inkapseling van D66. [Journal article]

Gevers, J.K.M. (1992) De hete adem van de Academie. [Journal article]

Gevers, J.K.M. (1992) Serieus besturen in het schemerduister. [Journal article]

Glotz, Peter (1992) Links na Maastricht. [Journal article]

Goedmakers, Annemarie (1992) Het plan Delors II : opstap naar een federale begroting? [Journal article]

Goedmakers, Annemarie (1992) In memoriam Joop van Santen. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1992) De totalitaire verleiding. [Journal article]

Haas-Berger, R.M. (1992) De kwetsbare burger. [Journal article]

Hajer, Maarten (1992) Milieu als moderniseringsvraagstuk. [Journal article]

Hart, Richard 't (1992) Analytische vertelkunst. [Journal article]

Hartmans, Rob (1992) Tussen dogma en werkelijkheid. [Journal article]

Hartogh, Govert den (1992) Milieu, overheid en auto. [Journal article]

Heering, Aart (1992) Lof der historie. [Journal article]

Hillebrand, R. (1992) Politieke recrutering in de jaren negentig. [Journal article]

Hupkes, Sander (1992) Partijdigheid als algemeen belang. [Journal article]

Jakson, Jola (1992) Nog is de sociaal-democratie niet verloren. [Journal article]

Jong, Arie de (1992) Het nieuwe huisvestingsbeleid. [Journal article]

Kalma, Paul (1992) Hoezo, arbeidsparticipatie? [Journal article]

Kalma, Paul (1992) Sternheim's cultuursocialisme. [Journal article]

Kam, Flip de (1992) Teleurstellend boek van groot talent. [Journal article]

Knapen, Ben (1992) De Nederlandse spagaat. [Journal article]

Koning, Mark de (1992) Paars biedt perspectief. [Journal article]

Koole, Wibo (1992) Burgerschap en moderne politiek. [Journal article]

Koppen, Paul (1992) Het ministelsel en de rechtsgelijkheid. [Journal article]

Kossmann, E.H. (1992) Overpeinzingen van een buitenstaander. [Journal article]

Lock, Grahame (1992) De idee van de universiteit. [Journal article]

Lof, Ed (1992) Arbeidsparticipatie : een gesprek. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) Antwoord aan D66. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) De toekomst van de sociaal-democratie. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) Leven en dood in de politiek. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1992) Leven en dood in de politiek (II). [Journal article]

Meijer, Wim and Kalma, Paul (1992) In gesprek met Ad Oele. [Journal article]

Mulder, Bertus (1992) Strijd om arbeidstaakbelasting. [Journal article]

Netelenbos, T. (1992) Instellingsautonomie en collectieve autonomie. [Journal article]

Os, Henk van (1992) Mislukte cultuurspreiding? [Journal article]

Oversloot, Hans (1992) Vrijheid en politiek. [Journal article]

Pans, Ralph (1992) Regionaal bestuur. [Journal article]

Peeters, Chris (1992) Moeten vertegenwoordigers gecontroleerd worden? [Journal article]

Pen, J. (1992) Het PvdA-program van Pen : leve Nederland. [Journal article]

Pen, Jan (1992) De ineenstorting van het kapitalisme volgens Brenner. [Journal article]

Praag, C.S. van (1992) Bolkestein tegen de rest : [over het maatschappelijk debat over de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving]. [Journal article]

Praag Jr., Ph. van (1992) Europese sociaal-democratie in verwarring. [Journal article]

Praag jr., Ph. van (1992) Van polarisatie naar consensus. [Journal article]

Priemus, Hugo (1992) Onderzoekscholen : de universiteiten van de toekomst. [Journal article]

Rabbinge, Rudy (1992) 'Onduurzame' modellen? [Journal article]

Ribberink, Anneke (1992) Vrouwengeschiedenis is ook politieke geschiedenis. [Journal article]

Righart, Hans (1992) Anachronistische vernieuwing. [Journal article]

Righart, Hans (1992) Milieu in beweging. [Journal article]

Rinnooy Kan, A.H.G. (1992) Cohesie : door saamhorigheid èn beleidsconcurrentie. [Journal article]

Roermund, B. van (1992) Grensverkeer tussen politiek en filosofie. [Journal article]

Roermund, G. van (1992) Vriend of vijand? [Journal article]

Roest, N.F. (1992) Een paar stappen te weinig. [Journal article]

Rost van Tonningen, M.G. (1992) Visie op Europese eenwording. [Journal article]

Rozemond, S. (1992) Bolkestein, islam en mensenrechten. [Journal article]

Rozemond, S. (1992) VVD en Europa. [Journal article]

Ruigrok, Winfried and Tulder, Rob van (1992) 'Toyotisme' en de crisis in de sociaal-democratie. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1992) De criminaliteit van etnische minderheden. [Journal article]

Salet, Willem (1992) Een dynamische orde. [Journal article]

Scheffer, Paul (1992) Adam Michnik en de kunst van het compromis. [Journal article]

Scheffer, Paul (1992) De angst regeert. [Journal article]

Schutte, G.J. (1992) Ministers en ministerraad. [Journal article]

Stevens, L.G.M. (1992) Fiscale normvervaging. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1992) Dissensus en unanimiteit. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1992) Sociale dienstplicht of publieke boterham? [Journal article]

Terpstra, Marin (1992) Geld en moraal. [Journal article]

Timmermann, H. (1992) Post-communisten in Oost-Europa. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1992) Geen grenzen? [Journal article]

Trappenburg, Margo (1992) Moraal zonder rationeel fundament. [Journal article]

Trommel, Willem and Vroom, Bert de (1992) Een korter arbeidsleven. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Arrogantie van de onmacht. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Een plan voor een plan. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Formidabele studie. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Moedwillige deprofessionalisering. [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Partijvernieuwing? [Journal article]

Tromp, Bart (1992) Tussen politiek en politicologie. [Journal article]

Veld, Roel in 't (1992) Het PvdA-program van In 't Veld. [Journal article]

Velema, Willem (1992) Het vergiet van Dunning. [Journal article]

Velzen, Wim van (1992) Extreme armoede. [Journal article]

Ver Loren van Themaat, P. (1992) De toekomst van de sociaal-democratie. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Bevelen aan burgers. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Het eind van het 'historisch compromis'. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Klaprozen tussen de ruïnes van Absurdistan. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Messen en slijpstenen. [Journal article]

Verrips, Ger (1992) Weerbaarheid en onverschilligheid. [Journal article]

Verwey-Jonker, Hilda (1992) Het PvdA-program van Verwey-Jonker. [Journal article]

Vos, Cor de (1992) Global village. [Journal article]

Vries, Jouke de (1992) De pluralistische opvatting van democratie. [Journal article]

Wallage, J. (1992) Over illegalen. [Journal article]

Werdmölder, Hans (1992) De armoede van het minderhedenonderzoek. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1992) Revolutie of integratie. [Journal article]

Wiggers, J.H. (1992) Voorkeursbehandeling van vrouwen en gelijkheid. [Journal article]

Wijne, Joh.S. (1992) De ideologie van de SDAP. [Journal article]

Wijne, Joh.S. (1992) Nieuw evenwicht noodzakelijk. [Journal article]

Wilterdink, Nico (1992) Denivellering in de vermogensverhoudingen. [Journal article]

Witteveen, W.J. (1992) De verambtelijkte universiteit. [Journal article]

Witteveen, Willem (1992) De calculerende voorlichter. [Journal article]

Witteveen, Willem (1992) De macht van het getal. [Journal article]

Witteveen, Willem (1992) De vanzelfsprekendheid aan de macht. [Journal article]

Wöltgens, M.A.M. (1992) De Denen, een verbrede Europese Gemeenschap en het democratisch primaat. [Journal article]

Zijl, Jan van and Hees, Eric (1992) Toekomstbeeld van de landbouw. [Journal article]

RPF

RPF (1992) Statuten en Huishoudelijk Reglement RPF. [Statuten en Reglementen]

SP

SP (1992) De Tribune, jrg. 28. [Journal volume]

VVD

VVD (1992) 45ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1992) 89ste Algemene Vergadering (45ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1992) Liberaal Reveil, jrg. 33. [Journal volume]

VVD (1992) VVD Expresse, jrg. 9. [Journal volume]

VVD (1992) Vrijheid en Democratie, nr's 1402-1410. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1992) De Driemaster, jrg. 44. [Journal volume]

VVD, JOVD (1992) Jaarverslag JOVD 1992. [Annual report]

VVD, JOVD (1992) LEF, jrg. 10. [Journal volume]

VVD, JOVD; D66, Jonge Democraten; PvdA, JS

VVD, JOVD; D66, Jonge Democraten; PvdA, JS (1992) Paars regeeraccoord. [Report]

no party

no party (1992) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1992. [Varia]

This list was generated on Sat Jun 3 16:51:21 2023 CEST.