Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1988

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 220.

CDA

CDA (1988) Op het spoor van de verantwoordelijke samenleving. [Report]

CDA (1988) CDA actueel, jrg. 8. [Journal volume]

CDA (1988) CDA krant, jrg. 5. [Journal volume]

CDA (1988) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 8. [Journal volume]

CDA (1988) Jaarverslag CDA 1988. [Annual report]

Bakker, C.P.A. (1988) Nieuwe ontwikkelingen in de volkshuisvesting. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Zijlstra, A. (1988) Technologie en politieke uitgangspunten. [Journal article]

Beck, M.E. (1988) Privatiseren : Herstel van het maatschappelijk middenveld. [Journal article]

Beer, D. de (1988) Tien jaar verraad door de internationale gemeenschap. [Journal article]

Beyers Naudé, C.F. (1988) De crisis in Zuid Afrika als uitdaging aan de kerk. [Journal article]

Blok, K. (1988) Milieubeleid in een hogere versnelling. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1988) Gunstig tij voor onderhandelingen. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. and Kreemers, H.P.M. (1988) Ontspanning en mensenrechten gaan hand in hand. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. and Oostlander, A.M. (1988) Vermaatschappelijking en het Zuid-Afrika beleid. [Journal article]

Brinkel, Th.B.M.F. (1988) Nieuwe zaal voor de Tweede Kamer : het parlement breekt met zijn verleden. [Journal article]

Bruijn, J. de (1988) Antithese of theocratie : de Christelijk-Historische Unie in de Nederlandse politiek (1908-1980). [Journal article]

Bukman, P. (1988) Biotechnologie en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Bukman, P. (1988) Ontwikkeling en democratisering in Midden-Amerika. [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1988) Feministen over bevolkingsbeleid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1988) Derde Wereldactie en politiek. [Journal article]

Grin, J. (1988) Openingen creëren in het veiligheidsdebat. [Journal article]

Grin, J. (1988) Sociale verdediging, afschrikking en de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Hahn, K.J. (1988) De sociaal-democraten in Europa. [Journal article]

Hahn, K.J. (1988) Israël in zijn zwaarste crisis. [Journal article]

Hazenkamp, G.J. (1988) Kerk tussen woord en daad. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. and Haan, P. de and Hessing, R.H. and Jeukens, H.J.M. and Kortmann, S.C.J.J. and Schalken, T.M. and Ruller, H. van and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. and Schroten, E. and Bruijn, G.C. de and Eyden, A.P.J. van der and Gijsbers, A.J. and Groen, C. and Kreutzkamp-Schotel, A. and Wolters, W.G.H. and Klop, C.J. (1988) Zinvol leven: een christen-democratische bijdrage aan de discussie over draagmoederschap, kunstmatige inseminatie, gift en in vitro fertilisatie. [Report]

Hordijk, A. (1988) Vakbeweging en verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Huibers, A.K. (1988) Aids : een ethische tussenstand. [Journal article]

Jong, O.J. de (1988) De bijbeltekst als hefboom. [Journal article]

Jurrjens, R.Th. (1988) Gorbatsjows nieuwe revolutie. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1988) Een verantwoordelijke samenleving : christelijk etisch richtsnoer 1948-1988. [Journal article]

Klifman, H. (1988) Verantwoord onderwijsbeleid in een verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Koning, J. de (1988) "Schuivende Panelen" : het begin van een discussie. [Journal article]

Laning-Boersema, F.J. (1988) Transplantaties. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1988) De verscheidenheid van ons Nederlands onderwijs. [Journal article]

Linden, A.P. van der (1988) De nieuwe "gekortwiekte" meerderjarigen. [Journal article]

Mooi, R.J. (1988) De Wereldraad van kerken en het conciliaire proces. [Journal article]

Nawijn, H.P.A. (1988) Naar een Europees vluchtelingenbeleid. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Berekening versus overtuiging : over raden-democratie en het professioneel -bureaucratisch complex. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Christelijk-sociaal denken als vorm van modern management. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) De verantwoordelijke samenleving als marionettentheater. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Een brief van de paus! [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Idealen en flinke gebaren in "Liberaal Bestek '90". [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) In memoriam : individualisering. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Kerk en partij over de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1988) Perestrojka en de Praagse Breznjew-boys. [Journal article]

Penders, J.J.M. (1988) Profiel van de Europese Politieke Samenwerking. [Journal article]

Pont, H.A.P.M. (1988) Een verantwoord optredende overheid blijft nodig. [Journal article]

Post, D. (1988) Meer samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn in de gezondheidszorg. [Journal article]

Quak, M.H. and Streek, H.J. van de (1988) Verkiezingspropaganda van de grote confessionele partijen vanaf 1930. [Journal article]

Raa, A.J. te (1988) Een verantwoorde benadering van risico's. [Journal article]

Rambocus, S. (1988) Symboliek in een multi-culturele samenleving. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1988) Ethiek en maatschappelijke orde. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1988) Vrijheid en verantwoordelijkheid bij wisselkoersvorming. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1988) Zorgvuldigheid van de Nederlandsche Bank. [Journal article]

Ruller, H. van (1988) Corporatief denken versus corporatisme. [Journal article]

Schans, P. van der (1988) Universiteit en samenleving. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1988) Ecologische ethiek. [Journal article]

Steemers-van Winkoop, M.W.H. (1988) Enkele ethische notities bij het rapport "Zinvol leven". [Journal article]

Veringa, J.A.P. (1988) De bestuursstructuur van de Nederlandse universiteiten. [Journal article]

Weiler, A.G. (1988) Diaconie en politiek vanuit een katholiek perpectief. [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1988) Commercie in media holt verantwoordelijkheid burgers uit. [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1988) Mediabeleid en de waarde van intermenselijke communicatie. [Journal article]

Zuthem, H.J. van (1988) De christelijk-sociale beweging en de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

CHU

van Spanning, Hans (1988) De Christelijk Historische Unie 1908-1980. [Boek]

CPN

CPN (1988) Politiek en Cultuur, jrg. 48. [Journal volume]

D66

Wolffensperger, G.J. and Frankfurther, P.H. and van der Meulen, L. (1988) Het triale bestel. [Report]

D66 (1988) Naar een inspirerende bestuursstijl. [Report]

D66 (1988) 46e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1988) 47e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1988) Democraat, jrg. 21. [Journal volume]

D66 (1988) Idee '66, jrg. 9. [Journal volume]

Avort, Arno van der (1988) Individualisering in partnerrelaties : opkomst van een nieuw relatiemodel. [Journal article]

Boer, Ad den (1988) Naar nieuw werk : vorming secundair circuit. [Journal article]

Bos, B. (1988) Panelen open of luiken dicht? [Journal article]

Boswijk, H.K. and Zwart, C.J. and Soetenhorst, J. and van Schilfgaarde, P. and Weeda, C.J. (1988) Een wereld in verandering. [Report]

Bouter, Arjen and Groot, Frits Herman de (1988) Nog is Polen niet verloren... [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1988) Kentering in auto- en milieubeleid. [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1988) Problemen rond milieu- en landbouwbeleid. [Journal article]

Dahrendorf, Ralf (1988) Nieuwe taken voor het liberalisme. [Journal article]

Dijk, Jeroen van (1988) De politiek en Aids. [Journal article]

Graaf, L. de (1988) Individualisering en maatschappelijke dienstverlening. [Journal article]

Groenman, Louise (1988) Adoptie door wie? [Journal article]

Hoefnagels, G.P. (1988) Nederland en de warme delen van het koninkrijk. [Journal article]

Hoekema, J. (1988) Ontwikkeling en ontwapening. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1988) Europa, speelbal of medespeler? [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1988) De hypocrisie van het arbeidsethos. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1988) Kanttekeningen bij jeugdbeleid. [Journal article]

Houten, J.G. ten (1988) Milieubeleid : samenwerking! [Journal article]

Janssen, Jos (1988) Een ideologie en toekomstvisie voor D66. [Journal article]

Jeekel, Hans (1988) Over zichtbare loyaliteit en onzichtbare obstructie. [Journal article]

Jeekel, Hans and Klijnsma, Meine Henk (1988) D66 en de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Ketwich Verschuur, Jan Dirk van (1988) Doch die Verhältnisse die sind nicht so. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1988) Burgerzin als voorwaarde voor burgerparticipatie. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1988) Oude wijn in nieuwe zakken. [Journal article]

Leemans, A.F. (1988) Goed en kwaad in het openbaar bestuur. [Journal article]

Loendersloot, Ernst (1988) De Wageningse abortuskwestie : de principeloosheid van progressieve bestuurders. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1988) Liberalisme : waarheen? [Journal article]

Pijlman, H. (1988) Onderwijs : rijksoverheid denkt alleen in structuren. [Journal article]

Pijlman, Henk (1988) Kanttekeningen bij de basisvorming. [Journal article]

Renaud, P.W. (1988) De neventaken van de energiedistributiebedrijven. [Journal article]

Schilfgaarde, Paul van (1988) Werkgelegenheid, werkloosheid, arbeidsmarkt. [Journal article]

Schilfgaarde, Steven van (1988) Basisinkomen : meer dan idealisme alleen. [Journal article]

Schipper, R. (1988) De tien stemmen winst : hoezo 16 zetels voor D66. [Journal article]

Schouten, P. (1988) De harde kant van de zachte stadsvernieuwing. [Journal article]

Stam (1988) De ontbinding van het parlement. [Journal article]

Strijen, Cees van (1988) De 'Kamer van heroverweging' heroverwogen. [Journal article]

Veldkamp, Andries A. (1988) Werkgelegenheid & flexibiliteit. [Journal article]

Verstegen, Lyda C. (1988) Weerstanden tegen deregulering. [Journal article]

Vis, J. (1988) Rondom een eerste lustrum. [Journal article]

Wolffensperger, Gerrit-Jan (1988) Enquête bouwsubsidies. [Journal article]

Zalm, Theo van der (1988) Naar noodzakelijke verandering in het gebruik van verkeersmiddelen. [Journal article]

Zwart, C.J. (1988) Arbeid en bestaanszekerheid als brug tussen individualisering en solidariteit. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (1988) Demo, jrg. 5. [Journal volume]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (1988) Jaarverslag Jonge Democraten 1988. [Annual report]

DNPP

DNPP (1988) Jaarverslag DNPP 1988. [Annual report]

Diversen

Koole, Ruud (1988) Denkers over dilemma's. [Boek]

GroenLinks

GroenLinks (1988) De Helling, jrg. 1. [Journal volume]

PPR

PPR (1988) De Jonge Radikalen Krant. [Journal volume]

PPR (1988) Radikale notities, jrg. 6. [Journal volume]

PPR (1988) Radikalenkrant, jrg. 21. [Journal volume]

PPR (1988) Statuten en huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1988) De Toekomst, jrg. 1. [Journal volume]

PvdA (1988) Voorwaarts, jrg. 8. [Journal volume]

PvdA (1988) Organisatorisch en financieel verslag 1987-1988. [Annual report]

PvdA (1988) Socialisme en Democratie, jrg. 45. [Journal volume]

Achterhuis, Hans (1988) Filosoof of intellectueel? [Journal article]

Albeda, W. (1988) 'Schuivende Panelen' : het belang van de vakbeweging. [Journal article]

Beek, Relus ter and Ruiter, Bob de (1988) Utopisme, realisme en de bom. [Journal article]

Beer, Paul de (1988) Academische strijd om de arbeidsmarkt. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1988) Het CDA tussen Zijlstra en Lubbers. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1988) Journalistieke gemakzucht. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1988) Massamedia en sociaal-democratische beginselen van cultuurpolitiek. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1988) Eén-dimensionaal socialisme. [Journal article]

Beus, Jos de (1988) Zachte argumenten voor een hard liberalisme : over Kinneging's 'liberalisme'. [Journal article]

Blokland, Hans (1988) Sociale cultuurspreiding : complot of ideaal? [Journal article]

Blom, Rik and Schuyt, Jim (1988) Helpers weg : de volkshuisvesting de jaren negentig in. [Journal article]

Brands, M.C. (1988) De buitenlandse politiek van een verwend volk. [Journal article]

Catz, Folkert and Vreeman, Ruud (1988) De vakbeweging voorbij? 'Schuivende Panelen' over arbeidsverhoudingen. [Journal article]

Cramer, N. (1988) Drees - dertig jaar later. [Journal article]

Dankert, Piet (1988) Schuivende Panelen op de markt. [Journal article]

Derksen, Wim (1988) Naar een pluralistisch socialisme : de PvdA en de gemeente. [Journal article]

Dijk, Ineke van (1988) Individualisering en solidariteit. [Journal article]

Douma, Kris (1988) Arbeidstijdverkorting, herbezetting en controle : dilemma's in het werk- gelegenheidsbeleid. [Journal article]

Drees, W. (1988) Oudedagsvoorzieningen. [Journal article]

Driel, Pieter van and Krozer, Joram (1988) Milieubehoud en innovatie in de industrie. [Journal article]

Driel, Simon van (1988) Weinig visie op sociale zekerheid. [Journal article]

Dubbeld, D. (1988) Produktiecoöperaties in Nederland : het dilemma van de verzakelijking en marginalisering. [Journal article]

Emmerij, Louis (1988) Over zwevende panelen in de no-nonsense tijd. [Journal article]

Gaultier de la Ferrière, Jacques and Gablentz, Otto van der (1988) Frankrijk, de Frans-Duitse samenwerking en de Europese veiligheid. [Journal article]

Gerrits, André (1988) Bondgenoten binnen zekere grenzen. [Journal article]

Harmsen, Ger (1988) Hollandse kneuterigheid : Kalma bewondert de natuur op sterk water. [Journal article]

Hartmans, Rob (1988) 1988 : Banning redivivus? [Journal article]

Hartmans, Rob (1988) Het socialisme van Willem Banning : bij de honderdste geboortedag van een 'vergeten' ideoloog. [Journal article]

Havermans, Jos and Gijselhart, Michel (1988) 'De onmiskenbare tragiek van Jacques de Kadt' : een interview met J.M. den Uyl. [Journal article]

Heering, Aart (1988) Boecharin, Togliatti en het stalinisme in Italië. [Journal article]

Helden, Jan van and Slijkhuis, Jan (1988) De andere provincie : een evaluatie van de collegeprogramma's 1987-1991. [Journal article]

Hoffman, Leen (1988) De onmacht van de sociologie. [Journal article]

Huitzing, An (1988) Opvoeden is geen kinderspel. [Journal article]

Ippel, Pieter (1988) Verdeelde samenleving. [Journal article]

Janssen, R.T.J.D. (1988) Arbeidsvoorzieningswet : arbeidsmarktbeleid op afstand. [Journal article]

Junger-Tas, Josine (1988) Criminaliteitspreventie in de praktijk. [Journal article]

Kalma, Paul (1988) Een 'New Deal' voor de jaren '90? De leerzame koerswijziging van Amerika's Democraten. [Journal article]

Kok, W and Geugjes, B and Meijer, W and Sint, M and Van Velzen, W. (1988) Bewogen beweging: sociaal-democratie als program en methode. [Boek]

Kooistra, Sander (1988) Liberalen en christen-democraten over technologie. [Journal article]

Korevaar, Kees (1988) Bewogen beweging : decentralisatie of zeggenschap? [Journal article]

Korevaar, Kees (1988) Vakbondswerk in bedrijven. [Journal article]

Kroes, Rob (1988) De Amerikaanse Democraten na acht jaar Reagan. [Journal article]

Krop, Marnix (1988) Een Duits verlangen naar Europa. [Journal article]

Kunneman, Harry (1988) De betekenis en de beperkingen van het post-modernisme als politieke filosofie. [Journal article]

Leijnse, Frans (1988) De blijvende noodzaak van een rechtvaardig inkomensbeleid. [Journal article]

Linschoten, R. (1988) Flexibiliteit geen vrijblijvendheid : over de koppeling van lonen en uitkeringen. [Journal article]

Meijer, Wim (1988) Het debat moet eigenlijk nog beginnen : kanttekeningen bij een WBS-rapport. [Journal article]

Mentzel, Maarten (1988) Professionalisering van volkshuisvesting en stedebouw aan het begin van deze eeuw. [Journal article]

Mulder, Bertus (1988) Naar een Europees sociaal beleid. [Journal article]

Nelissen, Piet (1988) Sociaal-democratie en de onschuld van het andersom denken. [Journal article]

Noort, W.J. van (1988) De eerste rode wethouders van Rotterdam. [Journal article]

Oele, A.P. (1988) Schone brandstof voor het socialisme : verkenningen in het grensgebied van pragmatisme en ideologie. [Journal article]

Oosterbaan, Warna (1988) De vroege geschiedenis van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. [Journal article]

Outshoorn, Joyce and Ribberink, Anneke and Charmant, Hans (1988) De grote verdwijntruc : over het feminisme als politieke stroming. [Journal article]

Oversloot, J. (1988) Aleksandr Zinovjev en het wachten. [Journal article]

Patijn, S. (1988) Regionaal beleid. [Journal article]

Pels, Dick (1988) Intellectuelen-socialisme in Nederland 1894-1940. [Journal article]

Perry, Jos (1988) Over de jaren veertig, zestig en tachtig. [Journal article]

Priemus, Hugo (1988) Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening : veel nota, weinig beleid. [Journal article]

Pronk, Jan (1988) Over politiek en economisch pluralisme : kanttekeningen bij een studie over sociaal-democratie en mensenrechten. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1988) De spanning tussen gelijkheid en verschil : twintig jaar feminisme in Nederland. [Journal article]

Roethof, H. (1988) Het primaat van de vrijheid : over seksualiteit en strafrecht. [Journal article]

Roscam Abbing, E.W. (1988) De kwaliteit van de gezondheidszorg. [Journal article]

Rozemond, S. (1988) 'Schuivende Panelen' en Europa. [Journal article]

Schrijver, Nico and Verloren van Themaat, Joan (1988) De Derde Wereld tussen Schuivende Panelen. [Journal article]

Siccama, J.G. (1988) Defensienota 1987. [Journal article]

Stuurman, Siep (1988) Modder en kwel. [Journal article]

Toorn, Willem van (1988) De schrijver, een dissident? [Journal article]

Traa, Maarten van (1988) Overtuiging en wetenschap. [Journal article]

Varkevisser, J. (1988) Gespiegeld in de tijd : de ontwikkeling van de AOW. [Journal article]

Verrips, Ger (1988) Zorgen bij een zelfportret. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1988) Argumenten vóór een bevolkingspolitiek. [Journal article]

Wallage, Jacq. (1988) Regeren in een luchtbel. [Journal article]

Wiebrens, Casper (1988) Politiesterkte : verdeling van veiligheid of van voorrechten? [Journal article]

Wit, Th.W.A. de (1988) De souvereiniteit van de laatste instantie. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1988) Politieke economie en economische politiek. [Journal article]

Zonneveld, Michiel (1988) De PvdA en de mythe van de indolente jeugd. [Journal article]

SP

SP (1988) De Tribune, jrg. 24. [Journal volume]

VVD

Kinneging, A.A.M. (1988) Liberalisme. Een speurtocht naar de filosofische grondslagen. [Report]

VVD (1988) 41ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1988) 77ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1988) 78ste Algemene Vergadering (41ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1988) Liberaal Reveil, jrg. 29. [Journal volume]

VVD (1988) VVD Expresse, jrg. 6. [Journal volume]

VVD (1988) VVD veertig jaar (Een viertal toespraken). [Varia]

VVD (1988) Vrijheid en Democratie, nr's 1362-1371. [Journal volume]

Berg, W.J.A. van den (1988) Kopstukken van de VVD: 16 biografische schetsen. [Boek]

Koole, Ruud and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1988) 40 Jaar vrij en verenigd. [Boek]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1988) De Driemaster, jrg. 40. [Journal volume]

VVD, JOVD (1988) Jaarverslag JOVD 1988. [Annual report]

VVD, JOVD (1988) LEF, jrg. 6. [Journal volume]

VVD, JOVD (1988) Liberaal in kort bestek. [Report]

Vrouwenpartij

Vrouwenpartij (1988) Basisvisie van de Vrouwenpartij. [Party programme]

no party

no party (1988) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1988. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 07:40:59 2023 CEST.