Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1985

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 240.

CD

CD (1985) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

CDA

CDA (1985) Christelijk-sociaal over CDA-program. [Journal article]

CDA (1985) Commentaar bij "over talenten gesproken". [Journal article]

CDA (1985) CD/Actueel, jrg. 5. [Journal volume]

CDA (1985) CDA krant, jrg. 2. [Journal volume]

CDA (1985) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 5. [Journal volume]

CDA (1985) Jaarverslag CDA 1985. [Annual report]

CDA (1985) Statuten en Reglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

Albeda, W. (1985) De beste stuurlui. [Journal article]

Albeda, W. (1985) Onderwijs en economie. [Journal article]

Alsem, F.M. (1985) Maatschappelijk werk. [Journal article]

Bakker, C.P.A. (1985) De toekomst van de volkshuisvesting: moet woonruimte distributiegoed blijven? [Journal article]

Bakker, C.P.A. (1985) Samenlevingsvormen en de fiscus. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1985) "Waarborgen voor zekerheid" en de verzorgingsmaatschappij. [Journal article]

Bochove, A. van (1985) "Als christen-democraat ben ik anticonfessioneel": hindernissen voor een machtsvrij debat over de democratische kansen in Latijns-Amerika. [Journal article]

Boeschoten, M.G. (1985) Jongeren, geloof en politiek. [Journal article]

Boonstra, D. (1985) De toekomst van jeugdigen en de overheid. [Journal article]

Bot, B.R. (1985) De NAVO : veranderingen in de toekomst en toekomst in verandering. [Journal article]

Bot-van Gijzen, T. (1985) Het CDA moet kiezen! [Journal article]

Boukema, P.J. (1985) De terugtredende Staat. [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1985) Uitzicht op meer gespreide verantwoordelijkheid : onderwijsbeheer, voortgezet basisonderwijs en nog wat. [Journal article]

Dekker, D.C. (1985) Onze les geleerd??? [Journal article]

Dijck, J.J.J. van (1985) Politiek : koersbepaling van maatschappelijke ontwikkeling : enige gedachten bij het CDA-programma "Uitzicht". [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1985) Technologische vernieuwing: quo vadis? [Journal article]

Donner, A.M. (1985) De onderlinge verhouding van grondrechten. [Journal article]

Douben, N.H. (1985) Wordt sociale zekerheid een instrument voor het realiseren van een atomistische maatschappij? [Journal article]

Elfferich, P.Chr. (1985) Aanspreekbaar en herkenbaar? [Journal article]

Flapper, L. (1985) Arbeid en samenleving. [Journal article]

Franken, H. (1985) Justitie voor het blok. [Journal article]

Gaay Fortman, W.F. de (1985) Laat de Antillen met rust. [Journal article]

Gelder, W.T. van (1985) Vrijetijdsbeleid, van harte. [Journal article]

Gennip, P.A. van (1985) Democratie : van alternatief tot regime : over functieverlies en onvervangbaarheid van de religie in een politiek systeem, in het bijzonder van het christendom in de democratie. [Journal article]

Gennip, P.A. van (1985) Realisme: een christelijke kern van democratie. [Journal article]

Grin, J. (1985) De politieke toetsing van nieuwe ontwikkelingen in de wapentechnologie. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1985) Verantwoordelijkheid. [Journal article]

Hahn, K.J. (1985) Escalatie in de Derde Wereld. [Journal article]

Hahn, K.J. (1985) Ons zicht op het buitenland. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1985) Trouw of ontrouw van het CDA? [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. and Oostlander, A.M. and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1985) Personen en hun politieke stijl. [Journal article]

Hordijk, A. (1985) Vakbeweging en politiek. [Journal article]

Houben, J.A.M.L. (1985) Referendum. [Journal article]

Hulst, J.W. van (1985) Op zoek naar nieuwe vormen van verantwoordelijkheid. [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1985) Een gezamelijke boodschap voor de hele samenleving. [Journal article]

Klink, A. (1985) Het ontstaan van de verzorgingsstaat : een christen-democratische analyse. [Journal article]

Klop, C.J. (1985) Afslanking van de rijksoverheid : een voorzet voor het regeerakkoord gewenst. [Journal article]

Klop, C.J. (1985) Protestanten, katholieken en de "c". [Journal article]

Kok, G.Chr. (1985) Huwelijk, gezin en andere samenlevingsvormen. [Journal article]

Kok, M. (1985) Energiebeleid na de BMD. [Journal article]

Kuitert, H.M. (1985) Buitenbaarmoederlijke bevruchting. [Journal article]

Kuitert, H.M. (1985) Genetische manipulatie: waar willen we ermee naar toe? [Journal article]

Maesen, R.M. van der (1985) Het rapport over de zorgzame samenleving vanuit Rotterdam bezien. [Journal article]

Merks, K.W. (1985) Gezin en gezinspolitiek. [Journal article]

Mourik, M.J.A. van (1985) Relationele verantwoordelijkheid. [Journal article]

Nistelrooy, L.J.J. van (1985) Zorgzame samenleving handen en voeten geven. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) De paus en de mensenrechten. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) De weg van een program. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) Hoort de politiek het spreken van de kerken? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) "Normalisering" van het buitenlands beleid : naar de grijze overbodigheid. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) Over het maken van Christen-Democraten. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) RSV en de zuiverheid van de politiek. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) Vechten over lusten en lasten. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1985) Verhinder dat de kleinkinderen bang worden: (over zelfbeschikking). [Journal article]

Oostlander, A.M. and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1985) Solide en sociaal : CDA nieuwe stijl. [Journal article]

Postma, A. (1985) Het rapport van de Commissie-Biesheuvel. [Journal article]

Raalte, J. van (1985) Geloofsgemeenschap en staat in een meervoudige samenleving. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1985) Toezicht en verantwoording in het bankwezen. [Journal article]

Roos, W.A.A.M. de (1985) Economie en politiek. [Journal article]

Ruller, H. van (1985) Programmeren. [Journal article]

Schroten, E. and Velde, E.R. te (1985) Vragen rond reageerbuisbevruchting. [Journal article]

Schut, W.F. (1985) Hoofdstuk VII. [Journal article]

Sluis, W.R. van der (1985) De discussie rondom "het begeerlijke ambt". [Journal article]

Soest, J. van (1985) Metselaars en architecten. [Journal article]

Spek, J. van der (1985) Energiediscussie in ander perspectief. [Journal article]

Spreeuwenberg, C. (1985) Nota eerstelijnszorg. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1985) Impasse of wending in de betrekkingen tussen oost en west. [Journal article]

Theuns, H.L. (1985) Relevantie en irrelevantie van vrijetijdsbeleid. [Journal article]

Thung, M.A. (1985) Denkt het CDA monocausaal? [Journal article]

Tieleman, T. (1985) Openbaar vervoer : behouden voor de buurman of ook zelf gebruiken? [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1985) De bocht is ingezet, maar nog niet genomen : de verzorgingsmaatschappij in het ontwerp-verkiezingsprogramma 'Uitzicht'. [Journal article]

Vries, B. de (1985) Een eigen staatsleer? [Journal article]

Weiler, A.G. (1985) Tussen ghetto en Godsbrigade. [Journal article]

Wijffels, H.H.F. (1985) Uitzicht op...? [Journal article]

Zuthem, H.J. van (1985) Op zoek naar een verantwoordelijke maatschappij. [Journal article]

Zürcher, E.J. (1985) Bepalende factoren in de positie van de christenen in Turkije. [Journal article]

CPN

CPN (1985) Komma, jrg. 5. [Journal volume]

CPN (1985) Politiek en Cultuur, jrg. 45. [Journal volume]

Conservatieve Volkspartij

Conservatieve Volkspartij (1985) Huishoudelijk Reglement van de Conservatieve Volkspartij. [Statuten en Reglementen]

Conservatieve Volkspartij (1985) Programma Conservatieve Volks Partij. [Party programme]

D66

D66 (1985) 40e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1985) 41e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1985) De (on)macht van de raad. [Journal article]

D66 (1985) Jaarrekening 1985. [Annual report]

D66 (1985) Toespraak H.A.F.M.O. van Mierlo: Een reden van bestaan. [Speech]

D66 (1985) Democraat, jrg. 18. [Journal volume]

D66 (1985) Idee '66, jrg. 6. [Journal volume]

D66 (1985) Toespraak H.A.F.M.O. van Mierlo. [Speech]

D66 (1985) Toespraak J. Kohnstamm. [Speech]

D66 (1985) Toespraak M.B. Engwirda. [Speech]

Baehr, P.R. (1985) De betekenis van wereldwijde internationale organisaties. [Journal article]

Brugge, André van de (1985) Aandacht voor de kleine onderneming een mode verschijnsel. [Journal article]

Dijk, Pieter van (1985) Integratie van de mensenrechtenproblematiek in het buitenlands beleid. [Journal article]

Friesen, Ton (1985) De vakbeweging anno 1985 : crisis à la carte? [Journal article]

Glastra van Loon, J. (1985) Dereguleren. Maar hoe? [Journal article]

Glastra van Loon, J. (1985) Een liberale maatschappijvisie? [Journal article]

Groenman, L. (1985) Nogmaals individualisering. [Journal article]

Groenman, Louise (1985) Individualisering als speerpunt. [Journal article]

Hoek, M.P. van der (1985) Individualisering : speerpunt of oogklep? [Journal article]

Hoeven, E. van der (1985) Het referendum : emancipatie van de kiezer? [Journal article]

Loon, P.C.J. van (1985) Variabele hulpteams niet haalbaar? [Journal article]

Pappenheim, P. (1985) De keuze voor D'66. [Journal article]

Raming, J. (1985) Pleidooi voor de eerstelijns werkers. [Journal article]

Ringnalda-Lels, Jenneke (1985) Intercultureel onderwijs, waartoe en hoe? [Journal article]

Schaper, H.A. (1985) Een kans voor Europa. [Journal article]

Soetenhorst, J.R. (1985) Impressies van een bezoek. [Journal article]

Soetenhorst, Jacquelien (1985) 'Kleine (mis)daden, grote gevolgen'. [Journal article]

Ververs, M. (1985) Politieke milieuhygiëne. [Journal article]

Vrakking, Willem J. (1985) Intern ondernemerschap : een reactie op 'crisisbestrijding door sociale vernieuwing'. [Journal article]

Wessel-Tuinstra, Elida K. (1985) Het initiatiefontwerp Wessel-Tuinstra inzake euthanasie nader toegelicht. [Journal article]

Zegveld, Walter (1985) Technologiebeleid en SDI. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (1985) Demo, jrg. 2. [Journal volume]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (1985) Jaarverslag Jonge Democraten 1985. [Annual report]

DNPP

DNPP (1985) Jaarverslag DNPP 1985. [Annual report]

EVP

EVP (1985) Basis-programma. [Party programme]

PPR

PPR (1985) Radikale notities, jrg. 3. [Journal volume]

PPR (1985) Radikalenkrant, jrg. 18. [Journal volume]

PvdA

PvdA (1985) Voorwaarts, jrg. 5. [Journal volume]

PvdA (1985) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1985) Organisatorisch en financieel verslag 1984-1985. [Annual report]

PvdA (1985) Socialisme en Democratie, jrg. 42. [Journal volume]

PvdA (1985) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1985) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

Andeweg, Rudy B. (1985) Het gezonde wantrouwen in de politiek. [Journal article]

Baarle, Yvonne and Verrips, Ger (1985) Kwaliteit richtsnoer in het kunstbeleid. [Journal article]

Beer, Hans de (1985) Pen op papier: zeggenschap : noodzakelijk element van nieuwe vakbondsstrategie. [Journal article]

Berg, Harry van der and Keizer, Madelon de (1985) De lessen van De Vrije Katheder. [Journal article]

Berg, J. van der (1985) Signalementen: vijftien jaar Wim Kok. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1985) Democratie onder de kaasstolp. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van der (1985) Socialisme, verzuiling en ontzuiling. [Journal article]

Boer, Rients de (1985) Naar een uitvoerbaar sociaal-economisch program. [Journal article]

Bos, Wouter (1985) Anti-discriminatie-wetgeving : de democratie op de proef gesteld. [Journal article]

Brink, A. (1985) Opmerkingen over het beginselprogramma. [Journal article]

Brinkgreve, Christien (1985) Incest : de roep om het recht. [Journal article]

Brug, Luuk (1985) De grote-stadsafdeling en de behoefte aan "organisatie en discipline". [Journal article]

Buddingh', C. (1985) Iets over de gorgelrijmen. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1985) Drees. [Journal article]

Dankbaar, Ben (1985) De SPD op weg naar een nieuw veiligheidsbeleid. [Journal article]

Dankert, Piet (1985) Een onafhankelijker Europa. [Journal article]

Daudt, H. (1985) Wisselende generaties, wisselend oordeel. [Journal article]

Day, Alan (1985) Too close for comfort : de Engelse vakbeweging en de Labour Party. [Journal article]

Dercksen, Willem (1985) Vermogensaanwasdeling en economisch herstel. [Journal article]

Dona, Hans (1985) Een cultuurtaak voor de overheid. [Journal article]

Epema-Brugman, Meiny (1985) De toekomst is van iedereen : selectieve groei en energiebeleid. [Journal article]

Eppink, Derk-Jan (1985) Wie biedt meer? [Journal article]

Etty, Elsbeth (1985) 'Ik erken geen trouw in 't slechte' : Henriëtte Roland Holst als dissidente. [Journal article]

Fortuyn, W.S.P. (1985) Boeken: de zwanezang van een Keynesiaan. [Journal article]

Friese, Paul (1985) RSV, markteconomie, recht op arbeid. [Journal article]

Gaay Fortman, W.F. de (1985) Jaap Burger, geen dwarsligger, maar een doorzetter. [Journal article]

Giessen, M. van (1985) Vijf jaar Mitterand. [Journal article]

Haegendoren, Mieke van (1985) Honderd jaar socialistische beweging in België. [Journal article]

Hagoort, Giep (1985) De Partij van de Arbeid als wetgever. [Journal article]

Heering, Aart (1985) Boeken: Jean Jaurès, aartsvader van de sociaal-democratie. [Journal article]

Heertje, A. (1985) Economisch perspectief voor de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Hek, Arie van der and Graf, Pieter (1985) Vernieuwing van het industriebeleid. [Journal article]

Hilhorst, Arend (1985) RSV, de overheid en de markt : de pen op papier. [Journal article]

Huitzing, An. (1985) Witte mensen, zwarte mensen? [Journal article]

Jong, Frits de (1985) Om de identiteit van het socialisme. [Journal article]

Jongman, Riekert (1985) Criminaliteit als verzet. [Journal article]

Kalma, Paul (1985) Utopie, politiek en literatuur. [Journal article]

Kalma, Paul and Krop, Marnix (1985) Geen arbeidsplicht. [Journal article]

Keizer, Madelon de (1985) Linkse samenwerking gedoemd te mislukken. [Journal article]

Kemenade, Jos van and Ritzen, Jo and Wöltgens, Thijs (1985) Dilemma's van een werkbare toekomst. [Journal article]

Koch, Koen (1985) De toekomst is van iedereen : veiligheidsparagraaf zonder voldoende samenhang. [Journal article]

Kreemers, Bert and Veen, Joop (1985) Europa's veiligheid : nieuwe uitdagingen. [Journal article]

Krop, Marnix (1985) Heimwee naar de toekomst. [Journal article]

Lambooy, J.G. and Priemus, H. (1985) Informele sector en struisvogelpolitiek. [Journal article]

Lange, Herman de (1985) De bewapeningswedloop : een nieuwe benadering is gewenst. [Journal article]

Lange, Herman de (1985) Wat te verwachten van internationale wapenbeheersingsdiplomatie? [Journal article]

Langendijk-de Jong, Siepie (1985) Naar een geïntegreerde landbouw. [Journal article]

Leijnse, Frans (1985) De noodzaak van een nieuwe vakbondsstrategie. [Journal article]

Linthorst, Marijke (1985) Arbeidstijdverkorting en de "keuzevrijheid" van vrouwen. [Journal article]

Louw, André van der (1985) De ruime marges van Joop den Uyl. [Journal article]

Mommen, André (1985) De man : eenheid van theorie en praktijk. [Journal article]

Mulder, Bertus (1985) IISG-conferentie over internationalisme. [Journal article]

Mulder, Bertus (1985) Taalverhoudingen in Friesland. [Journal article]

Nauta, L.W. (1985) En zo ontwaakt Gregor Samsa uit zijn droom. [Journal article]

Nekkers, J. (1985) Een ingenieur in de politiek: Hein Vos en het plan van de arbeid. [Journal article]

Oele, A.P. (1985) Wankel evenwicht. [Journal article]

Ooijen, David van (1985) De nieuwe financiële verhouding tussen staat en kerken. [Journal article]

Overbeek, Henk (1985) De Britse mijnstaking : een (energie-)politiek conflict. [Journal article]

Patijn, S. (1985) Het referendum : toch maar niet. [Journal article]

Pels, Dick (1985) Een laat-Marxist in niemandsland. [Journal article]

Perry, Jos. (1985) Partijhistorie op buurtniveau. [Journal article]

Petersen, Nikolaj (1985) Het Scandilux experiment. [Journal article]

Poppe, Stan (1985) De radicalisering van een bond. [Journal article]

Roethof, Hein (1985) Zeden en straffen. [Journal article]

Schaap, Herman (1985) Pen op papier: Henriëtte Roland Holst. [Journal article]

Schoonenboom, Jan (1985) Socialisme en omroep : een ontbrekende discussie. [Journal article]

Serry, Robert (1985) Alexander Herzen : de denkbeelden van een sceptische revolutionair. [Journal article]

Sint, Marjanne (1985) De PvdA en het sociaal-economisch beleid : de discussie moet doorgaan. [Journal article]

Snijders, Max (1985) De Verenigde Naties eenzijdig gepolitiseerd? [Journal article]

Stuiveling, Saskia J. (1985) De toekomst is van iedereen : de centralisatiegeest terug in de fles? [Journal article]

Tazelaar, Kees (1985) Geen zorgplicht voor samenwonenden. [Journal article]

Tielman, Rob and Bos, Wouter (1985) Anti-discriminatie. [Journal article]

Toorn, Willem van (1985) Poëzie in Nederland : kanttekeningen bij een klimaat. [Journal article]

Tromp, Bart (1985) Boeken: een boek van een politicus. [Journal article]

Tromp, Bart (1985) Signalementen: de (politieke) gevolgen van de Britse mijnstaking. [Journal article]

Verhagen, Frans (1985) Amerika's Democraten in crisis. [Journal article]

Visscher, Gerard (1985) De parlementaire controle na RSV. [Journal article]

Vreeman, Ruud (1985) Segmentering of kwalificatie? : beleidsvragen rondom technologische vernieuwing. [Journal article]

Vries, Klaas G. de (1985) Kruisraket en grondwet. [Journal article]

Vuyk, Simon (1985) Pen op papier: geen argument tegen homo's. [Journal article]

Wallage, Jacq. (1985) Rem op de beroepspolitiek. [Journal article]

Weeda, Arnout (1985) De toekomst is van iedereen : economische prioriteiten moeten nog gesteld. [Journal article]

Weeda, Arnout (1985) Niet bezuinigen op economische groei. [Journal article]

Wielenga, Friso (1985) Sociaal-democratie tussen revolutie en parlementarisme. [Journal article]

Wolsink, Maarten (1985) Kernenergie en de structuur van de electriciteitsvoorziening. [Journal article]

Zweeden, A.F. van (1985) Dilemma's voor de vakbeweging. [Journal article]

RPF

RPF (1985) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

SP

SP (1985) De Tribune, jrg. 21. [Journal volume]

VVD

VVD (1985) 38ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1985) 70ste Algemene Vergadering (38ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1985) 71ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1985) Liberaal Reveil, jrg. 26. [Journal volume]

VVD (1985) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels. [Speech]

VVD (1985) Toespraak G. Zoutendijk. [Speech]

VVD (1985) Toespraak G.M.V. van Aardenne. [Speech]

VVD (1985) Toespraak H.R. Nord. [Speech]

VVD (1985) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

VVD (1985) VVD Expresse, jrg. 3. [Journal volume]

VVD (1985) Vrijheid en Democratie, nr's 1314-1331. [Journal volume]

Polak, H.C.G.L. and Otten, F.F. and Remkes, J.W. and Thalhammer, T. and Wijngaarden, L.J. (1985) Er is meer dan voorheen in de wereld te doen [Thorbecke]. [Report]

Thalhammer, I. (1985) Rapportage Commissie Polak (discussiestuk). [Varia]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1985) De Driemaster, jrg. 37. [Journal volume]

VVD, JOVD (1985) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1985) Jaarverslag JOVD 1985. [Annual report]

VVD, JOVD (1985) LEF, jrg. 3. [Journal volume]

VVD, JOVD (1985) Politiek Kern Programma 1985-1986. [Policy programme]

VVD, JOVD (1985) Resolutie Demostaat. [Varia]

De Baat, Jacco (1985) Verslag opening nieuw Algemeen Secretariaat. [Varia]

no party

no party (1985) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1985. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 06:07:37 2023 CEST.