Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1985

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 56.

CD

CD (1985) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en reglementen]

CDA

CDA (1985) CD/Actueel, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1985) CDA krant, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1985) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1985) Jaarverslag CDA 1985. [Jaarverslagen]

CDA (1985) Statuten en Reglementen CDA. [Statuten en reglementen]

CPN

CPN (1985) Komma, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

CPN (1985) Politiek en Cultuur, jrg. 45. [Tijdschriftjaargangen]

Conservatieve Volkspartij

Conservatieve Volkspartij (1985) Huishoudelijk Reglement van de Conservatieve Volkspartij. [Statuten en reglementen]

Conservatieve Volkspartij (1985) Programma Conservatieve Volks Partij. [Beginselprogramma's]

D66

D66 (1985) 40e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1985) 41e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1985) Jaarrekening 1985. [Jaarverslagen]

D66 (1985) Toespraak H.A.F.M.O. van Mierlo: Een reden van bestaan. [Redevoeringen]

D66 (1985) Democraat, jrg. 18. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1985) Idee '66, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1985) Toespraak H.A.F.M.O. van Mierlo. [Redevoeringen]

D66 (1985) Toespraak J. Kohnstamm. [Redevoeringen]

D66 (1985) Toespraak M.B. Engwirda. [Redevoeringen]

D66, JD

D66, JD (1985) Demo, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (1985) Jaarverslag Jonge Democraten 1985. [Jaarverslagen]

DNPP

DNPP (1985) Jaarverslag DNPP 1985. [Jaarverslagen]

EVP

EVP (1985) Basis-programma. [Beginselprogramma's]

PPR

PPR (1985) Radikale notities, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1985) Radikalenkrant, jrg. 18. [Tijdschriftjaargangen]

PSP

PSP (1985) Bevrijding, jrg. 29. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA

PvdA (1985) Voorwaarts, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1985) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en reglementen]

PvdA (1985) Organisatorisch en financieel verslag 1984-1985. [Jaarverslagen]

PvdA (1985) Socialisme en Democratie, jrg. 42. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1985) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en reglementen]

PvdA (1985) Toespraak M.J. van den Berg. [Redevoeringen]

RPF

RPF (1985) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

SP

SP (1985) De Tribune, jrg. 21. [Tijdschriftjaargangen]

VVD

VVD (1985) Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

VVD (1985) 38ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1985) 70e Algemene Vergadering (38e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1985) 71e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1985) Liberaal Reveil, jrg. 26. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1985) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels. [Redevoeringen]

VVD (1985) Toespraak G. Zoutendijk. [Redevoeringen]

VVD (1985) Toespraak G.M.V. van Aardenne. [Redevoeringen]

VVD (1985) Toespraak H.R. Nord. [Redevoeringen]

VVD (1985) Toespraak J. Kamminga. [Redevoeringen]

VVD (1985) VVD Expresse, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1985) Vrijheid en Democratie, nr's 1314-1331. [Tijdschriftjaargangen]

Polak, H.C.G.L. and Otten, F.F. and Remkes, J.W. and Thalhammer, T. and Wijngaarden, L.J. (1985) Er is meer dan voorheen in de wereld te doen [Thorbecke]. [Brochures en rapporten]

Thalhammer, I. (1985) Rapportage Commissie Polak (discussiestuk). [Varia]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1985) De Driemaster, jrg. 37. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1985) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1985) Jaarverslag JOVD 1985. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1985) LEF, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1985) Politiek Kern Programma 1985-1986. [Beleidsprogramma's]

VVD, JOVD (1985) Resolutie Demostaat. [Varia]

De Baat, Jacco (1985) Verslag opening nieuw Algemeen Secretariaat. [Varia]

no party

no party (1985) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1985. [Varia]

This list was generated on Sun Jun 23 22:26:37 2024 CEST.