Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1984

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 267.

CDA

CDA (1984) Fatsoen of toegeeflijkheid? [Journal article]

CDA (1984) Het CDA en de Europese maat. [Journal article]

CDA (1984) CD/Actueel, jrg. 4. [Journal volume]

CDA (1984) CDA krant, jrg. 1. [Journal volume]

CDA (1984) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 4. [Journal volume]

CDA (1984) Jaarverslag CDA 1984. [Annual report]

Aarts, H.J.B. (1984) De financiële solidariteit van de ontwikkelingsbegroting. [Journal article]

Albeda, W. (1984) Einde van de verzorgingsstaat? [Journal article]

Bakker-Osinga, A. (1984) Emancipatie, kwestie van geld, macht en gelijkmaking? [Journal article]

Balkenende, J.P. (1984) Over taakverdeling in het wetenschappelijk onderwijs en de "eigen aard" van de bijzondere instellingen. [Journal article]

Berkhout, A.J. (1984) Kerk en overheid. [Journal article]

Berthitu, F. and Boonstra, G.A. (1984) Etnische jongeren in Nederland, in het bijzonder in het onderwijs. [Journal article]

Bleumink, E. (1984) "Ze is mijn geweten". [Journal article]

Boekestijn, C. (1984) Cultuur en godsdienst in de marge? [Journal article]

Brautigam, H.C.A. (1984) CDA : een broodje hoop en haat! [Journal article]

Bruins, C.P. (1984) Orgaantransplantatie : toestemmings- of geen-bezwaar-systeem. [Journal article]

Buijsert, N. (1984) Adressant en geadresseerde. [Journal article]

Bus, W.A.E.G. (1984) Een bijdrage voor christen democratische verkenningen, zomer 1984. [Journal article]

Buve, R.Th.J. and Rood, W. (1984) Kerk en regime in Nicaragua en Polen : kansen op eigen wegen? [Journal article]

Bär, R.Ph. (1984) Wat kan de R.K. Kerk van het CDA verwachten? [Journal article]

Dalen, W.E. van (1984) Drugs : het einde? [Journal article]

Deemter-Salomons, J. van (1984) Kiezen en delen. [Journal article]

Dekker, A. (1984) Ik zoek de vlam in de visie : enkele overpeinzingen. [Journal article]

Die, B.C. de (1984) Erfrecht voor de langstlevende echtgenoot. [Journal article]

Donner, A.M. (1984) Over "discriminatie". [Journal article]

Donner, A.M. (1984) Over staatsbeschouwing. [Journal article]

Doorn, A. van (1984) Het marxistisch socialisme als hoogste stadium van kapitalisme, imperialisme en fascisme. [Journal article]

Dorenbos, L.P. (1984) Hoop en teleurstelling. [Journal article]

Duijn, P. van (1984) De recombinant-DNA-discussie. [Journal article]

Dusseldorp, D.B.W.M. van and Haan, F.H. de and Oomen, A.P.J. (1984) Honger, voedseloverschotten en landbouwbeleid. [Journal article]

Emck, J.H. (1984) De uitholling van het afschrikkingsevenwicht. [Journal article]

Gaay Fortman, W.F. de (1984) Politiek en christelijk geloof. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1984) Volwassen ontwikkelingshulp. [Journal article]

Gennip, P.A. van (1984) "Ach mijnheer, ze doen maar". [Journal article]

Goddijn, W. (1984) De golfbeweging van het Mandement. [Journal article]

Grin, J. (1984) Een alternatieve verdediging : noodzaak en mogelijkheid. [Journal article]

Groot, G.C. de (1984) De christen-politicus in het spanningsveld tussen geloof en politieke praktijk. [Journal article]

Haas, G.C. de (1984) Jongeren in de samenleving. [Journal article]

Heemskerk, P.G. (1984) Kerkleden en politici : vooral samen. [Journal article]

Heerma, E. (1984) Kerk en politiek. [Journal article]

Heggen, F.J. (1984) Afweer-aanvaarding-keuze : ethisch-theologische kanttekeningen bij gedragspatronen tegenover homofilie. [Journal article]

Heggen, F.J. (1984) Over politieke en kerkelijke verantwoordelijkheid. [Journal article]

Hennekens, H.Ph.J.A.M. (1984) De Nederlandse overheid in een rollenspel. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1984) Om de mens. [Journal article]

Hoekstra, R.J. (1984) Staat en christen-democratie : (primaat van het recht). [Journal article]

Hollander-van der Ent, C. den (1984) Jongeren en relatievorming : tussen vanzelfsprekendheid en vrijblijvendheid. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1984) De dialoog der hoofdcommiezen. [Journal article]

Hordijk, A. (1984) Verwachting tussen ja en nee. [Journal article]

Houwen, R.H.J. and Hoeijmakers, J.H.S. and Bootsma, D. (1984) De betekenis van de recombinant-DNA-technologie voor de geneeskunde. [Journal article]

Hulsman, C. (1984) Armeniërs in Turkije. [Journal article]

Ingwersen, P. (1984) Pretentie of intentie. [Journal article]

Jongeneel-Slokker, G. (1984) Gaat Abraham nog op reis? [Journal article]

Jongma-Roelants, C.W.M. (1984) De Geest die ons bindt. [Journal article]

Kaan, L.A. (1984) De ommezwaai van Bruins Slot. [Journal article]

Klompé, M.A.M. (1984) Kerk en politiek. [Journal article]

Klop, C.J. (1984) "Daar heeft de abonnee de meeste invloed, door de mogelijkheid zijn krant op te zeggen" : overwegingen bij enkele reacties op het beleidsadvies "Pluriformiteit" van het wetenschappelijk Instituut voor het CDA. [Journal article]

Koch, G.K. (1984) Geloof, kerk en politiek : drieëenheid of tegenstrijdigheid? [Journal article]

Kortmann, C.A.J.M. (1984) Umwertung aller Werte. [Journal article]

Kroeger, P.G. (1984) Onderwijs, de waarde en de waarden. [Journal article]

Manenschijn, G. (1984) Wie zich tegen de overheid verzet ... : (over burgerlijke ongehoorzaamheid). [Journal article]

Matthijsen, A. (1984) Jongeren en werk-loosheid. [Journal article]

Montfrans-Hartman, G.W. van (1984) Hoe goed kennen wij elkaar? [Journal article]

Mourik, M.J.A. van (1984) De erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot : een strijd tussen bloedverwantschap en rechtvaardigheid. [Journal article]

Nagel-Cornelissen, M.E.Ch.E. (1984) Evangelie in de praktijk. [Journal article]

Niekerk, A.E. van (1984) Ontwikkelingssamenwerking tussen harde en zachte krachten. [Journal article]

Noordegraaf, A. (1984) Christelijke politiek ... : hoe bestaat het?! [Journal article]

Oostlander, A.M. (1984) De functie van het voorbehoud. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1984) De weg naar Hilversum 5 : (emancipatie en vervreemding). [Journal article]

Oostlander, A.M. (1984) "Zijn we moe gestreden?". [Journal article]

Peursen, C.A. van (1984) De culturele context van beleid. [Journal article]

Postma, A. (1984) Trends. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1984) Arbeid en geld tijdens de ombuiging. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1984) Economische wetenschap en politiek. [Journal article]

Rossum, R. van (1984) Ik zie niets onchristelijks in een middenpositie als dat een dialogische positie is. [Journal article]

Schilthuis-Stokvis, A.C. (1984) Christenen als pionier voor een nieuwe maatschappelijke positie van vrouwen. [Journal article]

Schneider, J.W. (1984) Het centrale overheidsmotief. [Journal article]

Schreurs, M.G.G.J. (1984) De noodzakelijke spanning tussen geloof en politiek. [Journal article]

Schroten, E. (1984) "1984". [Journal article]

Schroten, E. (1984) Meesterschap over het leven? : bezinning op ontwikkelingen in de genetische technologie. [Journal article]

Slob, A. (1984) Het CDA discrimineert niet! [Journal article]

Strijkert, P.J. (1984) Bijdrage tot een oplossing van wereldvraagstukken? : economische aspecten van de ontwikkelingen in de genetische technologie. [Journal article]

Strop-von Meyenfeldt, T.L.E. (1984) Kiezen voor elkaar!? [Journal article]

Terwindt, J.G.F. (1984) Regionaal-electorale CDA-modellen. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1984) Europese veiligheid in de tweede helft van de jaren '80. [Journal article]

Thijssen, A.A.J.W. (1984) Advertentie-belasting en verenigingsvorm zullen Nederlandse dagbladpers schaden. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1984) De omgekeerde wereld op zijn kop. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1984) Eenheid en verscheidenheid. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1984) Werkgelegenheid op het kruispunt van arbeidstijdverkorting en loondaling. [Journal article]

Vries, B. de (1984) Over fabels en dilemma's. [Journal article]

Weiler, A.G. (1984) Hoger onderwijs voor velen of toelatingsbeperking? [Journal article]

Wiepkema, P.R. (1984) Welzijn van landbouwhuisdieren is ook een politiek vraagstuk. [Journal article]

Willemsma, G.T. (1984) De roeping van de politiek. [Journal article]

Winsemius-Korfker, L.G. (1984) Reactie op "de omgekeerde wereld op zijn kop". [Journal article]

Wissen, G.J.M. van (1984) Enkele gedachten over de staat. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1984) Plaatsbepaling in een pluriforme samenleving : een cultuur-sociologische benadering. [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1984) Een nieuwe cultuur-politieke conceptie gevraagd. [Journal article]

Zijlstra, J.A. (1984) Indrukken van vrees en hoop, van vandaag en gisteren. [Journal article]

CDA; Europese Volkspartij

CDA; Europese Volkspartij (1984) Europa in goede handen - Actieprogramma van de Europese Volkspartij (EVP). [Election platform]

CPN

CPN (1984) Machtsvorming voor een socialistisch Nederland: Partijprogram van de CPN. [Party programme]

CPN (1984) Politiek en Cultuur, jrg. 44. [Journal volume]

Centrumpartij

Centrumpartij (1984) Europees programma. [Election platform]

D66

D66 (1984) 37e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1984) 38e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1984) 39e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1984) Een gebruik is geen misdrijf. [Journal article]

D66 (1984) Jaarrekening 1984. [Annual report]

D66 (1984) Democraat, jrg. 17. [Journal volume]

D66 (1984) Europees programma 1984-1989. [Election platform]

D66 (1984) Idee '66, jrg. 5. [Journal volume]

D66 (1984) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66 (1984) Toespraak J. van Wilgenburg. [Speech]

D66 (1984) Toespraak J.F. Glastra van Loon. [Speech]

D66 (1984) Toespraak M.B. Engwirda. [Speech]

Akkerman, R.J. (1984) Verbod op chemische wapens verdiend absolute voorrang. [Journal article]

Beek, W.J. (1984) Stelling : over een beroepsmilitair en zijn geweten. [Journal article]

Bladeren-Viëtor, Nelleke van and Citroen, Charles L. (1984) Documentaire informatieverzorging. [Journal article]

Cohen, Jehoram Herman (1984) Vrijheid van expressie en informatie en mediabeleid. [Journal article]

Dik, W. (1984) 'Vloeken in de kerk'. Nieuw licht op de samenleving tussen ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven. [Journal article]

Empel, M. van (1984) Medezeggenschap: stenen voor brood? [Journal article]

Engwirda, Maarten (1984) D'66-prioriteiten voor de toekomst. [Report]

Gils, M.R. van (1984) Revitalisering van het particulier initiatief in de kwartaire sektor. [Journal article]

Groenman, Louise (1984) Informatiebeleid en werkgelegenheid. [Journal article]

Hoefnagel, F.J.P.M. and Idenburg, Ph.A. (1984) Reorganisatie Rijksdienst. [Journal article]

Hoekendijk, G.P. (1984) De markt van het (basis)onderwijs. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1984) Crisisbestrijding door sociale vernieuwing. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1984) Kernkwesties. [Journal article]

Jong, P. de (1984) Een scheefgegroeide discussie? [Journal article]

Kohnstamm, Jacob (1984) Wie maakt de revolutie? [Journal article]

Langenberg, P. (1984) Adviesorganen en neo-corporatisme. [Journal article]

Liefde, Ton de (1984) Rollen van de PTT. [Journal article]

Manten, Arie A. (1984) De Europese Gemeenschap in het informatieve tijdperk. [Journal article]

Meerburg, Arend J. (1984) Ondermijning van de afschrikking: de wapenwedloop in de ruimte. [Journal article]

Melker, R.A. de (1984) Medisch onderwijs en onderzoek en de taakverdelingsoperatie. [Journal article]

Mertens, Chel. (1984) De betekenis van de informatietechnologie voor het onderwijs en onderzoekbeleid. [Journal article]

Mierlo, H.A.F.M.O. van (1984) Niet bijzonder en daarom relevant. [Journal article]

Nobelen, P.W.M. (1984) Reactie op 'Adviesorganen en neo-corporatisme' van P. Langenberg. [Journal article]

Nuis, Aad (1984) Cultuurbeleid in de informatiemaatschappij. [Journal article]

Nuis, Aad (1984) Opmerkingen over kunstbeleid. [Journal article]

Nypels, E. (1984) Medezeggenschap versterkt produktiestelsel. [Journal article]

Salomonson, A. (1984) Verloedering of vernieuwing? [Journal article]

Schaper, H.N. (1984) De (on)veiligheid van Europa. [Journal article]

Ververs, M. (1984) Met beide benen op de werkvloer. [Journal article]

Weeda, Iteke (1984) Woningbouw sociaal: over de noodzaak van gerichte experimenten in de volkshuisvesting. [Journal article]

Wegter, N. (1984) Europese verkiezingen 1984. [Journal article]

Wijers, Hans (1984) Over het karakter van het sociaal-economische beleid en de rol daarin van D'66. [Journal article]

Wolffensperger, Gerrit Jan (1984) Lokaal omroepbeleid? [Journal article]

Zegveld, Walter (1984) De informatiesamenleving: technologie en technology assessment. [Journal article]

van Eijk, P.D. (1984) Defensiesamenwerking en Europese eenwording: Een studie naar de mogelijkheden en effecten van sectorcoöperatie als deel van een integratieproces. [Report]

D66, JD

D66, JD (1984) Demo, jrg. 1 (onvolledig). [Journal volume]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (1984) Jaarverslag Jonge Democraten 1984. [Annual report]

Jonge Democraten (1984) Oprichtingsakte met statuten. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1984) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

DNPP

DNPP (1984) Jaarverslag DNPP 1984. [Annual report]

Diversen

Koole, Ruud (1984) Het belang van politieke partijen. [Boek]

ELD

ELD (1984) Euro Election Manifesto 1984: For a liberal and democratic Europe. [Election platform]

EVP

EVP (1984) Statuten en Reglementen van de Evangelische Volkspartij. [Statuten en Reglementen]

Europese Groenen

Europese Groenen (1984) Europese Groenen. [Election platform]

FSPEG

FSPEG (1984) Manifest. [Election platform]

GPV

GPV (1984) Voor nationale zelfstandigheid in de Europese samenwerking. [Election platform]

God met ons

God met ons (1984) Gebed en daad voor het Europa van morgen. [Election platform]

Groen Platform Nederland

Groen Platform Nederland (1984) Er is een nieuwe vereniging opgericht. [Party programme]

Groen Progressief Akkoord; CPN; Groene Partij Nederland; PPR; PSP

Groen Progressief Akkoord; CPN; Groene Partij Nederland; PPR; PSP (1984) Programma '84/'89. [Election platform]

Neerlands Herstel

Neerlands Herstel (1984) Beginselverklaring. [Party programme]

PPR

PPR (1984) Radikale notities, jrg. 2. [Journal volume]

PPR (1984) Radikalenkrant, jrg. 17. [Journal volume]

PvdA

PvdA (1984) Voorwaarts, jrg. 4. [Journal volume]

PvdA (1984) Europa 1984. [Election platform]

PvdA (1984) Organisatorisch en financieel verslag 1983-1984. [Annual report]

PvdA (1984) Socialisme en Democratie, jrg. 41. [Journal volume]

PvdA (1984) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

PvdA (1984) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

PvdA (1984) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

Akkerboom, Broer (1984) Het gevaar van loze beloften. [Journal article]

Baehr, P.R. (1984) Mensenrechten en politieke effectiviteit. [Journal article]

Beer, Paul de and Driel, Pieter van (1984) Tussen wensdroom en werkelijkheid : een becommentarieerde vergelijking van enkele PvdA-nota's over de economie. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van and Tromp, Bart (1984) Repliek: uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid II. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1984) Negentig jaar sociaal-democratie in de herinnering van een reformist. [Journal article]

Beus, Jos de (1984) Een pluralistische visie op verdelende rechtvaardigheid. [Journal article]

Boer, Rients de (1984) De weg linksaf leidt ook naar de markt. [Journal article]

Boot, Pieter (1984) De Sovjet-Unie en Oost-Europa : de 'verblokte werkelijkheid'. [Journal article]

Brinkman, Maarten (1984) Henri van Kol op de bres voor de kinderen in de Rijksopvoedingsgestichten. [Journal article]

Burger, J.A.W. and Drees, W. (1984) De breuk tussen PvdA en KVP in 1958. [Journal article]

Clerx, Marijke and Inja, Cor (1984) Uitkeringen en werkloosheidsbestrijding. [Journal article]

Degenkamp, J.Th. (1984) Amerika's veiligheid is die van Europa niet. [Journal article]

Dercksen, W.J. and Hek, A. van der (1984) Industriepolitiek als maatstaf voor sociaal-democratische kleur. [Journal article]

Dolman, D. (1984) Het toegankelijke Binnenhof. [Journal article]

Ellemers, J.E. (1984) Minderhedenbeleid en de paradoxen van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Emmerij, Louis (1984) De actualiteit van 'Noord-Zuid'. [Journal article]

Emmerij, Louis (1984) Rentevoet en ontwikkelingslanden. [Journal article]

Eppink, Derk Jan (1984) De prijs van 'Europa voor de Europeanen'. [Journal article]

Eskes, Jan (1984) Wetgeving inzake politieke partijen. [Journal article]

Fortuin, Johanna (1984) Zelfbeschikking : vrouwen van matrimonaat naar emancipariaat? [Journal article]

Frissen, Paul and Metselaar, Gerard (1984) De PvdA en de problemen van een verzorgingsstaat. [Journal article]

Gallenkamp, Rob (1984) Amerika's nucleaire politiek en de Derde Wereld. [Journal article]

Herpen, Marcel van (1984) De Zweedse werknemersfondsen : een model voor de sociaal-democratie? [Journal article]

Hoffman, Leen (1984) Arbeidstijdverkorting. [Journal article]

Hoffman, Leen (1984) Geneesmiddelen voor een zieke arbeidsmarkt. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1984) Grondslagen van socialistische belastingpolitiek. [Journal article]

Huitzing, An (1984) Herlevend racisme in Nederland : verschijnselen en verklaringen. [Journal article]

Jong (Edz), Fr. de (1984) De Nederlandse sociaal-democratie en de dreiging van het fascisme 1930-1940. [Journal article]

Kalma, Paul (1984) Politieke en sociale democratie. [Journal article]

Kalma, Paul (1984) Politieke en sociale democratie. [Journal article]

Kam, Flip de (1984) Werkbare dilemma's. [Journal article]

Kemenade, Jos van and Ritzen, Jo and Wöltgens, Thijs (1984) Om een werkbare toekomst : een samenvatting. [Journal article]

Koch, Koen (1984) De onmacht van het IKV. [Journal article]

Koch, Koen (1984) De valkuilen van een kernwapenvrij Europa. [Journal article]

Koch, Koen (1984) WVZ geen antwoord op internationale veiligheidsproblematiek. [Journal article]

Kosto, Aad (1984) Pornografie, vrouwenhaat en wetgeving. [Journal article]

Krop, Marnix (1984) Naar een uitvoerbaar socialisme. [Journal article]

Krop, Marnix (1984) Waar ligt Duitsland? [Journal article]

Lange, H.M. de (1984) Burgerlijke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Langeveld, H.M. (1984) De cultuur van een versoberde verzorgingsstaat. [Journal article]

Leijnse, Frans (1984) Vernieuwing van de Nederlandse industrie : antwoord aan Visser en Vos. [Journal article]

Liere, Kees van (1984) Verdeling en vrijheid. [Journal article]

Meijer, Wim (1984) Realiteit en karikatuur. [Journal article]

Melkert, Ad (1984) De PPR na het laatste keerpunt. [Journal article]

Mentzel, Maarten and Schouten, Peter (1984) Ruimtelijke ordening en de 'compacte stad'. [Journal article]

Oele, A.P. (1984) De brede maatschappelijke discussie over kernenergie. [Journal article]

Pels, Dick (1984) De zelfkant van het socialisme. [Journal article]

Perry, Jos (1984) Van Groningen naar Zwolle : de wording van de SDAP. [Journal article]

Priemus, Hugo (1984) Het volkshuisvestingsbeleid van de PvdA. [Journal article]

Priemus, Hugo (1984) Universiteiten in de knel. [Journal article]

Rozemond, S. (1984) De kwestie Nieuw-Guinea en de bittere nasmaak. [Journal article]

Rozemond, Sam (1984) [Boekbespreking]. [Journal article]

Schaaijk, Marein van (1984) Ouders ontwaakt : loonkosten en jeugdwerkloosheid. [Journal article]

Siccama, J.G. (1984) [Boekbespreking]. [Journal article]

Siccama, J.G. (1984) Defensienota, troebel 'totaalplaatje'. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1984) De toekomst van de media na de medianota. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1984) De wereld opnieuw in elkaar gezet. [Journal article]

Tamboer, Kees (1984) Is werkloosheid erg?, of: de paradoxen van Hans Achterhuis. [Journal article]

Tinbergen, D. (1984) Onmacht van de vredesbeweging? [Journal article]

Traa, Maarten van (1984) Sociaal-democratie en gedeelde veiligheid. [Journal article]

Tromp, Bart (1984) De studie van politieke partijen nu. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1984) Joop Voogd ter nagedachtenis. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1984) Negentig jaar sociaal-democratie. [Journal article]

Verrips, G. (1984) Drama's, drama's. [Journal article]

Verrips, Ger (1984) Vlinders in Parijs. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1984) De armoede van de socialistische theorie. [Journal article]

Visser, Dick (1984) Vernieuwing van de Nederlandse industrie : een uitdaging voor de Industriebond FNV. [Journal article]

Wallage, Jacq. and Priemus, H. (1984) Universiteiten in de knel. [Journal article]

Wolfson, D.J. (1984) Socialistische inkomenspolitiek. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1984) Socialistische hervormingen : een institutionele benadering van inkomensbeleid. [Journal article]

RPF

RPF (1984) Basisprogramma. [Party programme]

RPF (1984) Verkiezingsprogramma Europese Verkiezingen 1984. [Election platform]

SGP

SGP (1984) Eenheid in verscheidenheid: de SGP in de EEG. [Election platform]

SGP; GPV; RPF

SGP; GPV; RPF (1984) Euromanifest. [Election platform]

SP

SP (1984) De Tribune, jrg. 20. [Journal volume]

VVD

VVD (1984) 37ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1984) 68ste Algemene Vergadering (37ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1984) 69ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1984) Liberaal Reveil, jrg. 25. [Journal volume]

VVD (1984) Notitie jongerenbeleid. [Report]

VVD (1984) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van E.J. Brandenburg (VVD) 1984-2002. [Inventory]

VVD (1984) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels. [Speech]

VVD (1984) VVD Expresse, jrg. 2. [Journal volume]

VVD (1984) Voor een liberaal en democratisch Europa. [Election platform]

VVD (1984) Vrijheid en Democratie, nr's 1296-1313. [Journal volume]

Nijpels, E.H.T.M. (1984) Over monisme als strategie. [Journal article]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1984) De Driemaster, jrg. 36. [Journal volume]

VVD, JOVD (1984) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1984) JOVD 35 jaar jong & liberaal: Lustrumalmanak 1949-1984. [Boek]

VVD, JOVD (1984) JOVD-campagneflyer 'Kleur bekennen tegen racisme'. [Varia]

VVD, JOVD (1984) Jaarverslag JOVD 1984. [Annual report]

VVD, JOVD (1984) LEF, jrg. 2. [Journal volume]

VVD, JOVD (1984) Samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 1985-1989. [Varia]

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD (1984) Statuten organisatie "vrouwen in de vvd". [Statuten en Reglementen]

no party

no party (1984) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1984. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 07:15:44 2023 CEST.