Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1984

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 75.

CDA

CDA (1984) CD/Actueel, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1984) CDA krant, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1984) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1984) Jaarverslag CDA 1984. [Jaarverslagen]

CDA; Europese Volkspartij

CDA; Europese Volkspartij (1984) Europa in goede handen - Actieprogramma van de Europese Volkspartij (EVP). [Verkiezingsprogramma's]

CPN

CPN (1984) Machtsvorming voor een socialistisch Nederland: Partijprogram van de CPN. [Beginselprogramma's]

CPN (1984) Politiek en Cultuur, jrg. 44. [Tijdschriftjaargangen]

Centrumpartij

Centrumpartij (1984) Europees programma. [Verkiezingsprogramma's]

D66

D66 (1984) 37e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1984) 38e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1984) 39e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1984) Jaarrekening 1984. [Jaarverslagen]

D66 (1984) Democraat, jrg. 17. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1984) Europees programma 1984-1989. [Verkiezingsprogramma's]

D66 (1984) Idee '66, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1984) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en reglementen]

D66 (1984) Toespraak J. van Wilgenburg. [Redevoeringen]

D66 (1984) Toespraak J.F. Glastra van Loon. [Redevoeringen]

D66 (1984) Toespraak M.B. Engwirda. [Redevoeringen]

Engwirda, Maarten (1984) D'66-prioriteiten voor de toekomst. [Brochures en rapporten]

van Eijk, P.D. (1984) Defensiesamenwerking en Europese eenwording: Een studie naar de mogelijkheden en effecten van sectorcoöperatie als deel van een integratieproces. [Brochures en rapporten]

D66, JD

D66, JD (1984) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

D66, JD (1984) Demo, jrg. 1 (onvolledig). [Tijdschriftjaargangen]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (1984) Jaarverslag Jonge Democraten 1984. [Jaarverslagen]

Jonge Democraten (1984) Oprichtingsakte met statuten. [Statuten en reglementen]

Jonge Democraten (1984) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

DNPP

DNPP (1984) Jaarverslag DNPP 1984. [Jaarverslagen]

Diversen

Koole, Ruud (1984) Het belang van politieke partijen. [Boeken]

ELD

ELD (1984) Euro Election Manifesto 1984: For a liberal and democratic Europe. [Verkiezingsprogramma's]

EVP

EVP (1984) Statuten en Reglementen van de Evangelische Volkspartij. [Statuten en reglementen]

Europese Groenen

Europese Groenen (1984) Europese Groenen. [Verkiezingsprogramma's]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (1984) EPP Action Programme for the Second Legislature of the European Parliament. [Verkiezingsprogramma's]

FSPEG

FSPEG (1984) Manifest. [Verkiezingsprogramma's]

GPV

GPV (1984) Voor nationale zelfstandigheid in de Europese samenwerking. [Verkiezingsprogramma's]

God met ons

God met ons (1984) Gebed en daad voor het Europa van morgen. [Verkiezingsprogramma's]

Groen Platform Nederland

Groen Platform Nederland (1984) Er is een nieuwe vereniging opgericht. [Beginselprogramma's]

Groen Progressief Akkoord; CPN; Groene Partij Nederland; PPR; PSP

Groen Progressief Akkoord; CPN; Groene Partij Nederland; PPR; PSP (1984) Programma '84/'89. [Verkiezingsprogramma's]

Linkse Doorbraak

Linkse Doorbraak (1984) Konsept Statuten. [Statuten en reglementen]

Neerlands Herstel

Neerlands Herstel (1984) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

PPR

PPR (1984) Radikale notities, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1984) Radikalenkrant, jrg. 17. [Tijdschriftjaargangen]

PSP

PSP (1984) Bevrijding, jrg. 28. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA

PvdA (1984) Voorwaarts, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1984) Europa 1984. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA (1984) Organisatorisch en financieel verslag 1983-1984. [Jaarverslagen]

PvdA (1984) Socialisme en Democratie, jrg. 41. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1984) Toespraak M.J. van den Berg. [Redevoeringen]

PvdA (1984) Toespraak M.J. van den Berg. [Redevoeringen]

PvdA (1984) Toespraak M.J. van den Berg. [Redevoeringen]

RPF

RPF (1984) Basisprogramma. [Beginselprogramma's]

RPF (1984) Verkiezingsprogramma Europese Verkiezingen 1984. [Verkiezingsprogramma's]

SGP

SGP (1984) Eenheid in verscheidenheid: de SGP in de EEG. [Verkiezingsprogramma's]

SGP; GPV; RPF

SGP; GPV; RPF (1984) Euromanifest. [Verkiezingsprogramma's]

SP

SP (1984) De Tribune, jrg. 20. [Tijdschriftjaargangen]

VVD

VVD (1984) Huishoudelijk reglement van de Vereniging. [Statuten en reglementen]

VVD (1984) 37ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1984) 68e Algemene Vergadering (37e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1984) 69e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1984) Liberaal Reveil, jrg. 25. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1984) Notitie jongerenbeleid. [Brochures en rapporten]

VVD (1984) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van E.J. Brandenburg (VVD) 1984-2002. [Archiefplaatsingslijsten]

VVD (1984) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels. [Redevoeringen]

VVD (1984) VVD Expresse, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1984) Voor een liberaal en democratisch Europa. [Verkiezingsprogramma's]

VVD (1984) Vrijheid en Democratie, nr's 1296-1313. [Tijdschriftjaargangen]

Nijpels, E.H.T.M. (1984) Over monisme als strategie. [Varia]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1984) De Driemaster, jrg. 36. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1984) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1984) JOVD 35 jaar jong & liberaal: Lustrumalmanak 1949-1984. [Boeken]

VVD, JOVD (1984) JOVD-campagneflyer 'Kleur bekennen tegen racisme'. [Varia]

VVD, JOVD (1984) Jaarverslag JOVD 1984. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1984) LEF, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1984) Samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 1985-1989. [Varia]

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD (1984) Statuten organisatie "vrouwen in de vvd". [Statuten en reglementen]

no party

no party (1984) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1984. [Varia]

This list was generated on Wed Jun 19 13:08:52 2024 CEST.