Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1983

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 54.

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid (1983) (Concept-)statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

CDA

CDA (1983) Drugs: het einde? [Brochures en rapporten]

CDA (1983) "Appèl en weerklank". Rapport over overtuiging en organisatie van het CDA. [Brochures en rapporten]

CDA (1983) CD/Actueel, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1983) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1983) Jaarverslag CDA 1983. [Jaarverslagen]

CDA (1983) Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij. [Brochures en rapporten]

Jonge, J. de and Alkemade, A.J.M. and Hofman, G.P. and Schans, P. van der and Sneller, R. and Tuijl, A.F.J. van and Voortman, G.H. and Klooster, H.A.J. (1983) Samen verder: een christen-democratische bijdrage tot de gedachtenvorming over de eerste fase van het voortgezet onderwijs. [Brochures en rapporten]

Soeteman, A. and Boer, J.J.P. de and Borgman, F. and Kamp, D. van de and Kemp, C. van der and Kwaatsteniet, W. de and Sizoo, W. and Teeuwen, W.J. and Vliet, C. van (1983) Gewetensbezwaren vragen aandacht. [Brochures en rapporten]

CPN

CPN (1983) Komma, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

CPN (1983) Politiek en Cultuur, jrg. 43. [Tijdschriftjaargangen]

D66

Schaap, Sybe (1983) Bedreigd bestaan: Het landbouwbeleid en de positie van de boer. [Brochures en rapporten]

Anthonisse, J.M. and van den Berghe, P.M. and de Graaf, Th. C. (1983) Burgemeester tussen kroon en keuze: pleidooi voor en door de gemeenteraad gekozen burgemeester. [Brochures en rapporten]

D66 (1983) 35e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1983) 36e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1983) Congrestoespraak door Jacob Kohnstamm. [Redevoeringen]

D66 (1983) Jaarverslag 1983. [Jaarverslagen]

D66 (1983) Verleden, heden en toekomst van D'66. [Redevoeringen]

D66 (1983) Voordracht gehouden op het symposium "D'66 nader geduid" door Maarten Engwirda. [Redevoeringen]

D66 (1983) Democraat, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1983) Idee '66, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

Backer, Joris (1983) Tussen droom en daad: D'66 en de politieke crisis. [Boeken]

Engwirda, Maarten and Groenman, Louise and Nypels, Erwin (1983) Perspectief '86: een nadere invulling - Het D'66-alternatief voor 1984. [Brochures en rapporten]

DNPP

DNPP (1983) Jaarverslag DNPP 1983. [Jaarverslagen]

EVP

EVP (1983) Plaatsingslijst behorende bij de collectie archiefstukken van R. de Graaf (EVP) 1983 – 1989. [Archiefplaatsingslijsten]

EVP (1983) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Drenthe (EVP), 1983-1989. [Archiefplaatsingslijsten]

GPV

GPV (1983) Statuten en Reglementen GPV, Groen van Prinsterer Stichting en Stichting Mandaat. [Statuten en reglementen]

PPR

PPR (1983) Radikale notities, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1983) Radikalenkrant, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1983) De PPR gaat verder: voorjaarskongresstuk. [Beginselprogramma's]

PPR (1983) Statuten; huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

PSP

PSP (1983) Bevrijding, jrg. 27. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA

PvdA (1983) Voorwaarts, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1983) Organisatorisch en financieel verslag 1982-1983. [Jaarverslagen]

PvdA (1983) Socialisme en Democratie, jrg. 40. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1983) Toespraak J.M. den Uyl. [Redevoeringen]

PvdA (1983) Toespraak M.J. van den Berg: Er is zo weinig arbeid, er is zo veel te doen. [Redevoeringen]

SP

SP (1983) De Tribune, jrg. 19. [Tijdschriftjaargangen]

VVD

VVD (1983) 36ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1983) 66e Algemene Vergadering (36e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1983) 67e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1983) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels. [Redevoeringen]

VVD (1983) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels. [Redevoeringen]

VVD (1983) Toespraak G. Zoutendijk: Deregulering moet. [Redevoeringen]

VVD (1983) Toespraak J. Kamminga. [Redevoeringen]

VVD (1983) Toespraak J. Kamminga. [Redevoeringen]

VVD (1983) VVD Expresse, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1983) Vrijheid en Democratie, nr's 1278-1295. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1983) De Driemaster, jrg. 35. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1983) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1983) Jaarverslag JOVD 1983. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1983) LEF, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1983) Lustrumboek JOVD, afdeling Groningen 1948-1983. [Boeken]

VVD, JOVD (1983) Motie JOVD/VVD. [Varia]

This list was generated on Sun May 19 00:14:10 2024 CEST.