Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1983

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 218.

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid (1983) (Concept-)statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

CDA

CDA (1983) De plaats van het educatief centrum in de volwasseneneducatie. [Journal article]

CDA (1983) De rol van de overheid. [Journal article]

CDA (1983) Drugs: het einde? [Report]

CDA (1983) Is er een christen-democratisch kunstbeleid : weergave van een gesprek met oud-politici van ARP, CHU en KVP. [Journal article]

CDA (1983) "Appèl en weerklank". Rapport over overtuiging en organisatie van het CDA. [Report]

CDA (1983) CD/Actueel, jrg. 3. [Journal volume]

CDA (1983) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 3. [Journal volume]

CDA (1983) Jaarverslag CDA 1983. [Annual report]

CDA (1983) Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij. [Report]

Aalders, W. (1983) Luther in de DDR. [Journal article]

Albeda, W. (1983) De verloedering van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Albeda, W. (1983) Europees sociaal-economisch beleid. [Journal article]

Albeda, W. (1983) Waarheen, na de welvaartsstaat? [Journal article]

Aldershoff, W.G. and Gent, L.W.M. van (1983) De toekomst van het CDA is afhankelijk van kwaliteit en kwantiteit. [Journal article]

Alem, V. van (1983) De KVP en het kunst- en cultuurbeleid. [Journal article]

Andriessen, F.H.J.J. (1983) De Europese instellingen in het zicht van de verkiezingen van 1984. [Journal article]

Arend, A.J.G. van der (1983) Het katholieke ziekenhuis en de Wet Afbreking Zwangerschap. [Journal article]

Beld, A. van den (1983) Politiek en ethiek in de kernwapendiscussie. [Journal article]

Bruijne, G.A. de (1983) Naar nieuwe verhoudingen? : de relaties Nederland-Suriname na 8 december 1982. [Journal article]

Dengerink, J.D. (1983) Over het wat en het hoe van de staat. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1983) Arbeid : betaald en onbetaald. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1983) De balans : afschrijven en investeren. [Journal article]

Doop, P.W. and Dijk, J.W.A. van (1983) Scheppen van ruimte : een christen-democratisch jeugdbeleid. [Journal article]

Douben, N.H. (1983) Renovatie van de sociale zekerheid. [Journal article]

Dölle, A.H.M. (1983) De zieke staat en de noodzaak van een christen-democratische staatsleer. [Journal article]

Engberts, G.E. (1983) De overheid, de ordening en de ruimte. [Journal article]

Faber, S. (1983) Socialistische oppositie en burgerlijke ongehoorzaamheid : een aantal kanttekeningen. [Journal article]

Franken, H. (1983) De samenhang van overheidsmaatregelen. [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1983) De werkgelegenheid in het onderwijs : een somber perspectief. [Journal article]

Graaf, J. van der (1983) Geloof - kerk - politiek: is er nog een organisch verband? [Journal article]

Groot Koerkamp, L.S. (1983) Ruimte in Nederland : ook de Markerwaard aanpakken. [Journal article]

Haan, P. de (1983) Moderne staatsleer en emancipatie van de mens. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1983) Geef vertrouwen. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1983) Individualiseren en (on)afhankelijkheid. [Journal article]

Hahn, K.J. (1983) Paus en Vatikaan temidden van hedendaagse politieke problemen. [Journal article]

Have, H.A.M.J. ten (1983) Gezondheid, gezondheidszorg en overheid. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1983) De scheiding van kerk en staat : in verband met het overheidsbeleid ten aanzien van de godsdienstbeleving van minderheden. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1983) Private instellingen, publieke verantwoordelijkheden. [Journal article]

Houtepen, A.W.J. (1983) Geloof en politiek. [Journal article]

Hörchner, P. (1983) Departementale reorganisatie en milieubeleid. [Journal article]

Iersel, J.P. van (1983) CDA : zelfbewustheid is enige kans. [Journal article]

Jong (Ozn.), K. de (1983) Het christelijk onderwijs en het CDA. [Journal article]

Jonge, J. de (1983) Voortgezet basisonderwijs onontkoombaar? [Journal article]

Jonge, J. de and Alkemade, A.J.M. and Hofman, G.P. and Schans, P. van der and Sneller, R. and Tuijl, A.F.J. van and Voortman, G.H. and Klooster, H.A.J. (1983) Samen verder: een christen-democratische bijdrage tot de gedachtenvorming over de eerste fase van het voortgezet onderwijs. [Report]

Klapwijk, J. (1983) Over de publieke rechtsorde en het rijk van God. [Journal article]

Klop, C.J. (1983) Het authentieke dat nodig is voor cultuurvorming : gesprek over christendom en cultuur met prof. dr. C. Verhoeven, hoogleraar antieke filosofie aan de universiteit van Amsterdam. [Journal article]

Krajenbrink, J.G.H. (1983) Het CDA: kwaliteit en. [Journal article]

Kuiper, A. (1983) Het Palestijnse vraagstuk. [Journal article]

Lamers, L. (1983) Sociale zekerheid in kerend tij. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1983) Werk of inkomen : een terugblik op één jaar regeren. [Journal article]

Manenschijn, G. (1983) Commentaar op rapport over gewetensbezwaren. [Journal article]

Metz, W. (1983) De geneeskunde op een keerpunt. [Journal article]

Mulder, D.C. (1983) Geloof, kerk en politiek. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1983) De naderende Europese verkiezingen. [Journal article]

Postma, A. (1983) Het bijzonder onderwijs bedreigd? [Journal article]

Postma, A. (1983) Samenwerking tussen PvdA en VVD op lokaal niveau. [Journal article]

Rooy, Y.M.C.T. van (1983) Het gezicht van het CDA. [Journal article]

Schneider, J.W. (1983) Kanttekeningen bij beginselen. [Journal article]

Slomp, J. (1983) De Islam in Nederland : angst voor een nieuwe zuil? [Journal article]

Soeteman, A. and Boer, J.J.P. de and Borgman, F. and Kamp, D. van de and Kemp, C. van der and Kwaatsteniet, W. de and Sizoo, W. and Teeuwen, W.J. and Vliet, C. van (1983) Gewetensbezwaren vragen aandacht. [Report]

Stam, F.P. van (1983) De verhouding tussen kerk en staat in de DDR. [Journal article]

Strijers, A. and Woudenberg, W. (1983) De ARP en het kunst- en cultuurbeleid. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1983) Het debat in de kerken over de kernbewapening. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1983) Recente kerkelijke uitspraken over de kernbewapening. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1983) Leefvormen in de jaren tachtig : hoe, waarom, wie? [Journal article]

Verkuyl, A. (1983) Wat vind ik waardevol? [Journal article]

Verschuer, O.W.A.Baron van (1983) CDA, waar is uw geloof? [Journal article]

Vos, C.J. (1983) Individualisme en solidariteit. [Journal article]

Vries, B. de (1983) De kostwinner de deur uit? [Journal article]

Vries, B. de (1983) Een half jaar kabinet-Lubbers. [Journal article]

Weiler, A.G. (1983) Cultuur in de marge : over de verhouding van economie en samenleving, politiek, cultuur en godsdienst in de post-industriële maatschappij. [Journal article]

Weiler, A.G. (1983) Economie, cultuur en samenleving. [Journal article]

Wetering, R. van de (1983) Bezuinigen op het openbaar vervoer, maar met welk perspectief? [Journal article]

Woudenberg, W. (1983) De CHU en het kunst- en cultuurbeleid. [Journal article]

Wouw, J.A.C.J. van de (1983) Gewetensbezwaren : te veel aandacht? [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1983) Levensbeschouwelijke vitaliteit. [Journal article]

CPN

CPN (1983) Komma, jrg. 4. [Journal volume]

CPN (1983) Politiek en Cultuur, jrg. 43. [Journal volume]

D66

Schaap, Sybe (1983) Bedreigd bestaan: Het landbouwbeleid en de positie van de boer. [Report]

Anthonisse, J.M. and van den Berghe, P.M. and de Graaf, Th. C. (1983) Burgemeester tussen kroon en keuze: pleidooi voor en door de gemeenteraad gekozen burgemeester. [Report]

D66 (1983) 35e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1983) 36e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1983) Congrestoespraak door Jacob Kohnstamm. [Speech]

D66 (1983) Jaarverslag 1983. [Annual report]

D66 (1983) Verleden, heden en toekomst van D'66. [Speech]

D66 (1983) Voordracht gehouden op het symposium "D'66 nader geduid" door Maarten Engwirda. [Speech]

D66 (1983) Democraat, jrg. 16. [Journal volume]

D66 (1983) Idee '66, jrg. 4. [Journal volume]

Backer, Joris (1983) Tussen droom en daad: D'66 en de politieke crisis. [Boek]

Beek, W.J. and Glastra van Loon, J. (1983) Links én liberaal? [Journal article]

Bol, F.A. (1983) Beleid in de gezondheidszorg. [Journal article]

Eenennaam, Boudewijn J. van (1983) Naar een nieuwe consensus in het Nederlandse veiligheidsdebat? [Journal article]

Eisma, D. and Lems, P. and Schwarz, N. (1983) Vrijwilligerswerk: erkenning en bureaukratie. [Journal article]

Engwirda, Maarten and Groenman, Louise and Nypels, Erwin (1983) Perspectief '86: een nadere invulling - Het D'66-alternatief voor 1984. [Report]

Gajentaan, H. (1983) Internationale belasting: utopie of idee? [Journal article]

Gils, M.R. van and Linthorst, J. (1983) Vernieuwingen in het universitair bestel. [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1983) Een kritiek punt. [Journal article]

Graaf, Th. C. de (1983) De minister-formateur : het paard achter de wagen. [Journal article]

Hoekema, J.T. (1983) Nationaal belang en buitenlands beleid. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1983) WRR: van uitlokking naar uitdaging. [Journal article]

Ketwich Verschuur, J.D. van (1983) Hoofd der Gemeente eist hoofd voorzitter. [Journal article]

Ketwich Verschuur, J.D. van (1983) Hoofd der gemeente eist hoofd voorzitter. [Journal article]

Klijnsma, M.H. (1983) Enkele kanttekeningen bij D'66 en het historisch perspectief. [Journal article]

Oerle, Hans van (1983) Het halve ei van Maas: beter dan een lege dop. [Journal article]

Plate, F. (1983) Decentralisatie, een ongedekte cheque? [Journal article]

Schaap, S. (1983) Het opkomende fascisme: een scheefgegroeide discussie. [Journal article]

Scheltema, M. (1983) De verantwoordelijkheid van de overheid. [Journal article]

Steenhuisen-Kuipers, M. (1983) Alternatieve geneeswijzen. [Journal article]

Steenhuisen-Kuipers, M. (1983) Alternatieve geneeswijzen. [Journal article]

Tets, Pauline van (1983) Referendum: ja of nee? : democratie in de twintigste eeuw. [Journal article]

Veenstra, E. (1983) De Nederlandse middenschool. [Journal article]

Veer, P. ter (1983) Nieuwe ideeën over de Europese landbouwpolitiek. [Journal article]

Veldkamp, Andries (1983) Gulden ideeën. [Journal article]

Vis, J. (1983) Onderwijs en politiek : een verstoorde relatie, rijp voor herziening. [Journal article]

Vonhoff, H.J.L. (1983) Vijf op een rij. [Journal article]

Vos, K. (1983) Er is nog een heel andere inzet nodig. [Journal article]

DNPP

DNPP (1983) Jaarverslag DNPP 1983. [Annual report]

EVP

EVP (1983) Plaatsingslijst behorende bij de collectie archiefstukken van R. de Graaf (EVP) 1983 – 1989. [Inventory]

EVP (1983) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Drenthe (EVP), 1983-1989. [Inventory]

PPR

PPR (1983) Radikale notities, jrg. 1. [Journal volume]

PPR (1983) Radikalenkrant, jrg. 16. [Journal volume]

PPR (1983) De PPR gaat verder: voorjaarskongresstuk. [Party programme]

PPR (1983) Statuten; huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1983) Voorwaarts, jrg. 3. [Journal volume]

PvdA (1983) Organisatorisch en financieel verslag 1982-1983. [Annual report]

PvdA (1983) Socialisme en Democratie, jrg. 40. [Journal volume]

PvdA (1983) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1983) Toespraak M.J. van den Berg: Er is zo weinig arbeid, er is zo veel te doen. [Speech]

Beer, P. de (1983) Terugkeer naar Lilliput. [Journal article]

Beer, Paul de (1983) Keynes herleeft. [Journal article]

Beijer, Paul and Beer, P. de (1983) Onvrede in Lilliput. [Journal article]

Benthem van den Bergh, C. van and Tromp, Bart (1983) De Partij van de Arbeid en defensie : uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid. [Journal article]

Berg, J. van den (1983) Doorbraak in het enqu^eterecht. [Journal article]

Berg, J. van den (1983) Socialisten en de democratie. [Journal article]

Berg, Joop van den (1983) Vaagheid en tegenspraak in het CDA. [Journal article]

Bladel, Leonie van (1983) Grenada - het opportunisme van Maurice Bishop. [Journal article]

Brill, Paul (1983) Israël: het einde van de arbeiderspartij-staat. [Journal article]

Brink, H. van den (1983) De illusie van de zelfstandige gemeente. [Journal article]

Bruijn, J. de (1983) De politieke herinneringen van Roethof. [Journal article]

Buitelaar, W. and Christis, J. and Vreeman, R. (1983) Naar een democratisch technologiebeleid. [Journal article]

Daudt, H. (1983) Samenhangend mediabeleid zonder voldoende samenhang. [Journal article]

Delden, P.J. van (1983) De toekomst van de vrije tijd. [Journal article]

Dijkstra, Geske and Hus, Ted van and Krop, Marnix (1983) Nicaragua : revolutie en mensenrechten. [Journal article]

Fortuin, J. (1983) Hoezo - 'Normen en waarden'? [Journal article]

Groot, M.B. de (1983) Veiligheidsbeleid en wederzijds verzekerde zelfbeheersing. [Journal article]

Hek, Arie van der (1983) Industriepolitiek als maatstaf voor het macro-economisch beleid. [Journal article]

Herfkens, E. and Tempel, C.P. van den (1983) Grenada. [Journal article]

Huberts, Leo (1983) Verkeersbeleid op de helling. [Journal article]

Huizing, An (1983) Emancipatie betreft meer dan vrouwen. [Journal article]

Jong, Jan de (1983) Signalementen: in het spoor van de kiezer. [Journal article]

Kalma, P. and Krop, M. (1983) De PvdA als 'natuurlijke regeringspartij'. [Journal article]

Kalma, Paul (1983) Sociaal-democratie en de organisatie van het werk. [Journal article]

Kam, F. de and Wiebrens, C. (1983) Herziening van het sociale zekerheidsstelsel : eerlijk delen, eerlijk kiezen. [Journal article]

Kam, Flip de (1983) De verzorgingsstaat in de steigers. [Journal article]

Koets, P.J. (1983) Evenwichtige geschiedschrijving. [Journal article]

Kok, Wim (1983) Volledige werkgelegenheid : uitdaging voor de jaren tachtig. [Journal article]

Koopmans, T. (1983) Politieke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Krop, Marnix (1983) De PvdA en Latijns-Amerika. [Journal article]

Langemeier, G.E. (1983) Straf. [Journal article]

Leune, J.M.G. (1983) Sociaal-democratie, arbeiderskinderen en middenschool. [Journal article]

Lucas, N. (1983) Vrouwenwerk geteld noch gewaardeerd. [Journal article]

Molleman, H. (1983) Suriname, van democratie tot 'heilstaat'. [Journal article]

Mulder, Bertus (1983) Sociaal-democratie en vakbeweging : een overzicht. [Journal article]

Nauta, L.W. and Vries, G.H. de (1983) De politiek op een zijspoor gezet. [Journal article]

Neut, Ton van der (1983) Evert Vermeer en de 'jongens overzee' 1947-1950. [Journal article]

Ojik, Bram van (1983) Basisinkomen en arbeidstijdverkorting. [Journal article]

Ornstein, L. (1983) De PvdA en Suriname. [Journal article]

Pans, Ralph (1983) BVD en rechtsstaat. [Journal article]

Pels, Dick (1983) Een kathedersocialist over Karl Marx. [Journal article]

Pleket, F. (1983) Kwaliteit van de arbeid. [Journal article]

Priemus, H. (1983) Woonlastenbeleid : begaanbare en onbegaanbare wegen. [Journal article]

Reinalda, Bob (1983) Vijfenzeventig jaar NVV te boek gesteld : geen definitieve geschiedenis. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1983) Sociaal-democratische vrouwenorganisatie geportretteerd. [Journal article]

Ritzen, Jo (1983) Industrieel herstel en onderwijsbeleid. [Journal article]

Rogier, J. (1983) Socialisten op het hellende vlak. [Journal article]

Rozemond, S. (1983) Golven van atoompacifisme. [Journal article]

Rozemond, Sam (1983) Idealisme en buitenlandse politiek. [Journal article]

Santen, J. van (1983) Verminking van Marx. [Journal article]

Schaper, B.W. (1983) Bernstein en een nieuw reformisme. [Journal article]

Schaper, B.W. (1983) Het buitenlands beleid van de PvdA : een historische verkenningstocht. [Journal article]

Schreuders, Gijs (1983) 'Klein linkse' samenwerking : naast, niet tegen de PvdA. [Journal article]

Stemerdink, B. (1983) De rol van de kernwapens : woorden en daden. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1983) Arbeid : wenselijkheden en maatschappelijke dynamiek. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1983) Het wezen van het mediavraagstuk. [Journal article]

Thijn, Ed van (1983) Over burgerlijke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Tinbergen, J. (1983) De actualiteit van Keynes. [Journal article]

Tromp, B. (1983) Karl Marx als politiek theoreticus. [Journal article]

Tromp, Greetje (1983) Feminisme zonder dogma's. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1983) Notities honderd jaar na Marx' dood. [Journal article]

Veer, B. ter (1983) Kruisraketten. [Journal article]

Ven, Frans van de and Benthem van den Bergh, G. van (1983) Denkend aan onzin. [Journal article]

Verloren van Themaat, Joan (1983) Mensenrechten en ontwikkelingshulp : testcase Suriname. [Journal article]

Verrips, G. (1983) Dichter in het licht van Marx. [Journal article]

Waart, Jules de (1983) De verborgen politieke theorie van de PvdA. [Journal article]

Weringh, J. van (1983) Het Nederlandse gevangeniswezen : van nota tot nota tot nota. [Journal article]

Wijne, Johan and Rogier, J. (1983) Socialisten op het hellende vlak. [Journal article]

Wolsink, M. (1983) Ook de partijtop treft blaam. [Journal article]

Wöltgens, Th. (1983) Onderbesteding als kans. [Journal article]

Yff, J. (1983) Linkse meerderheid of coalities : de weg terug naar het politiek initiatief. [Journal article]

Zandschulp, W. van de (1983) Problemen der partijdemocratie : kloof tussen partijkader en achterban versmallen. [Journal article]

SP

SP (1983) De Tribune, jrg. 19. [Journal volume]

VVD

VVD (1983) 36ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1983) 66ste Algemene Vergadering (36ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1983) 67ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1983) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels. [Speech]

VVD (1983) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels. [Speech]

VVD (1983) Toespraak G. Zoutendijk: Deregulering moet. [Speech]

VVD (1983) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

VVD (1983) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

VVD (1983) VVD Expresse, jrg. 1. [Journal volume]

VVD (1983) Vrijheid en Democratie, nr's 1278-1295. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1983) De Driemaster, jrg. 35. [Journal volume]

VVD, JOVD (1983) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1983) Jaarverslag JOVD 1983. [Annual report]

VVD, JOVD (1983) LEF, jrg. 1. [Journal volume]

VVD, JOVD (1983) Lustrumboek JOVD, afdeling Groningen 1948-1983. [Boek]

VVD, JOVD (1983) Motie JOVD/VVD. [Varia]

This list was generated on Sat Jun 3 16:11:19 2023 CEST.