Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1983

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: CDA | CPN | D66 | DNPP | EVP | PPR | PvdA | SP | VVD | VVD, JOVD
Number of items: 211.

CDA

CDA (1983) De plaats van het educatief centrum in de volwasseneneducatie. [Journal article]

CDA (1983) De rol van de overheid. [Journal article]

CDA (1983) Is er een christen-democratisch kunstbeleid : weergave van een gesprek met oud-politici van ARP, CHU en KVP. [Journal article]

CDA (1983) "Appèl en weerklank". Rapport over overtuiging en organisatie van het CDA. [Report]

CDA (1983) CD/Actueel, jrg. 3. [Journal volume]

CDA (1983) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 3. [Journal volume]

CDA (1983) Jaarverslag CDA 1983. [Annual report]

CDA (1983) Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij. [Report]

Aalders, W. (1983) Luther in de DDR. [Journal article]

Albeda, W. (1983) De verloedering van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Albeda, W. (1983) Europees sociaal-economisch beleid. [Journal article]

Albeda, W. (1983) Waarheen, na de welvaartsstaat? [Journal article]

Aldershoff, W.G. and Gent, L.W.M. van (1983) De toekomst van het CDA is afhankelijk van kwaliteit en kwantiteit. [Journal article]

Alem, V. van (1983) De KVP en het kunst- en cultuurbeleid. [Journal article]

Andriessen, F.H.J.J. (1983) De Europese instellingen in het zicht van de verkiezingen van 1984. [Journal article]

Arend, A.J.G. van der (1983) Het katholieke ziekenhuis en de Wet Afbreking Zwangerschap. [Journal article]

Beld, A. van den (1983) Politiek en ethiek in de kernwapendiscussie. [Journal article]

Bruijne, G.A. de (1983) Naar nieuwe verhoudingen? : de relaties Nederland-Suriname na 8 december 1982. [Journal article]

Dengerink, J.D. (1983) Over het wat en het hoe van de staat. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1983) Arbeid : betaald en onbetaald. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1983) De balans : afschrijven en investeren. [Journal article]

Doop, P.W. and Dijk, J.W.A. van (1983) Scheppen van ruimte : een christen-democratisch jeugdbeleid. [Journal article]

Douben, N.H. (1983) Renovatie van de sociale zekerheid. [Journal article]

Dölle, A.H.M. (1983) De zieke staat en de noodzaak van een christen-democratische staatsleer. [Journal article]

Engberts, G.E. (1983) De overheid, de ordening en de ruimte. [Journal article]

Faber, S. (1983) Socialistische oppositie en burgerlijke ongehoorzaamheid : een aantal kanttekeningen. [Journal article]

Franken, H. (1983) De samenhang van overheidsmaatregelen. [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1983) De werkgelegenheid in het onderwijs : een somber perspectief. [Journal article]

Graaf, J. van der (1983) Geloof - kerk - politiek: is er nog een organisch verband? [Journal article]

Groot Koerkamp, L.S. (1983) Ruimte in Nederland : ook de Markerwaard aanpakken. [Journal article]

Haan, P. de (1983) Moderne staatsleer en emancipatie van de mens. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1983) Geef vertrouwen. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1983) Individualiseren en (on)afhankelijkheid. [Journal article]

Hahn, K.J. (1983) Paus en Vatikaan temidden van hedendaagse politieke problemen. [Journal article]

Have, H.A.M.J. ten (1983) Gezondheid, gezondheidszorg en overheid. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1983) De scheiding van kerk en staat : in verband met het overheidsbeleid ten aanzien van de godsdienstbeleving van minderheden. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1983) Private instellingen, publieke verantwoordelijkheden. [Journal article]

Houtepen, A.W.J. (1983) Geloof en politiek. [Journal article]

Hörchner, P. (1983) Departementale reorganisatie en milieubeleid. [Journal article]

Iersel, J.P. van (1983) CDA : zelfbewustheid is enige kans. [Journal article]

Jong (Ozn.), K. de (1983) Het christelijk onderwijs en het CDA. [Journal article]

Jonge, J. de (1983) Voortgezet basisonderwijs onontkoombaar? [Journal article]

Klapwijk, J. (1983) Over de publieke rechtsorde en het rijk van God. [Journal article]

Klop, C.J. (1983) Het authentieke dat nodig is voor cultuurvorming : gesprek over christendom en cultuur met prof. dr. C. Verhoeven, hoogleraar antieke filosofie aan de universiteit van Amsterdam. [Journal article]

Krajenbrink, J.G.H. (1983) Het CDA: kwaliteit en. [Journal article]

Kuiper, A. (1983) Het Palestijnse vraagstuk. [Journal article]

Lamers, L. (1983) Sociale zekerheid in kerend tij. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1983) Werk of inkomen : een terugblik op één jaar regeren. [Journal article]

Manenschijn, G. (1983) Commentaar op rapport over gewetensbezwaren. [Journal article]

Metz, W. (1983) De geneeskunde op een keerpunt. [Journal article]

Mulder, D.C. (1983) Geloof, kerk en politiek. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1983) De naderende Europese verkiezingen. [Journal article]

Postma, A. (1983) Het bijzonder onderwijs bedreigd? [Journal article]

Postma, A. (1983) Samenwerking tussen PvdA en VVD op lokaal niveau. [Journal article]

Rooy, Y.M.C.T. van (1983) Het gezicht van het CDA. [Journal article]

Schneider, J.W. (1983) Kanttekeningen bij beginselen. [Journal article]

Slomp, J. (1983) De Islam in Nederland : angst voor een nieuwe zuil? [Journal article]

Stam, F.P. van (1983) De verhouding tussen kerk en staat in de DDR. [Journal article]

Strijers, A. and Woudenberg, W. (1983) De ARP en het kunst- en cultuurbeleid. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1983) Het debat in de kerken over de kernbewapening. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1983) Recente kerkelijke uitspraken over de kernbewapening. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1983) Leefvormen in de jaren tachtig : hoe, waarom, wie? [Journal article]

Verkuyl, A. (1983) Wat vind ik waardevol? [Journal article]

Verschuer, O.W.A.Baron van (1983) CDA, waar is uw geloof? [Journal article]

Vos, C.J. (1983) Individualisme en solidariteit. [Journal article]

Vries, B. de (1983) De kostwinner de deur uit? [Journal article]

Vries, B. de (1983) Een half jaar kabinet-Lubbers. [Journal article]

Weiler, A.G. (1983) Cultuur in de marge : over de verhouding van economie en samenleving, politiek, cultuur en godsdienst in de post-industriële maatschappij. [Journal article]

Weiler, A.G. (1983) Economie, cultuur en samenleving. [Journal article]

Wetering, R. van de (1983) Bezuinigen op het openbaar vervoer, maar met welk perspectief? [Journal article]

Woudenberg, W. (1983) De CHU en het kunst- en cultuurbeleid. [Journal article]

Wouw, J.A.C.J. van de (1983) Gewetensbezwaren : te veel aandacht? [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1983) Levensbeschouwelijke vitaliteit. [Journal article]

CPN

CPN (1983) Komma, jrg. 4. [Journal volume]

CPN (1983) Politiek en Cultuur, jrg. 43. [Journal volume]

D66

Schaap, Sybe (1983) Bedreigd bestaan: Het landbouwbeleid en de positie van de boer. [Report]

Anthonisse, J.M. and van den Berghe, P.M. and de Graaf, Th. C. (1983) Burgemeester tussen kroon en keuze: pleidooi voor en door de gemeenteraad gekozen burgemeester. [Report]

D66 (1983) Congrestoespraak door Jacob Kohnstamm. [Speech]

D66 (1983) Jaarverslag 1983. [Annual report]

D66 (1983) Verleden, heden en toekomst van D'66. [Speech]

D66 (1983) Voordracht gehouden op het symposium "D'66 nader geduid" door Maarten Engwirda. [Speech]

D66 (1983) Democraat, jrg. 16. [Journal volume]

D66 (1983) Idee '66, jrg. 4. [Journal volume]

Backer, Joris (1983) Tussen droom en daad: D'66 en de politieke crisis. [Boek]

Beek, W.J. and Glastra van Loon, J. (1983) Links én liberaal? [Journal article]

Bol, F.A. (1983) Beleid in de gezondheidszorg. [Journal article]

Eenennaam, Boudewijn J. van (1983) Naar een nieuwe consensus in het Nederlandse veiligheidsdebat? [Journal article]

Eisma, D. and Lems, P. and Schwarz, N. (1983) Vrijwilligerswerk: erkenning en bureaukratie. [Journal article]

Engwirda, Maarten and Groenman, Louise and Nypels, Erwin (1983) Perspectief '86: een nadere invulling - Het D'66-alternatief voor 1984. [Report]

Gajentaan, H. (1983) Internationale belasting: utopie of idee? [Journal article]

Gils, M.R. van and Linthorst, J. (1983) Vernieuwingen in het universitair bestel. [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1983) Een kritiek punt. [Journal article]

Graaf, Th. C. de (1983) De minister-formateur : het paard achter de wagen. [Journal article]

Hoekema, J.T. (1983) Nationaal belang en buitenlands beleid. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1983) WRR: van uitlokking naar uitdaging. [Journal article]

Ketwich Verschuur, J.D. van (1983) Hoofd der Gemeente eist hoofd voorzitter. [Journal article]

Ketwich Verschuur, J.D. van (1983) Hoofd der gemeente eist hoofd voorzitter. [Journal article]

Klijnsma, M.H. (1983) Enkele kanttekeningen bij D'66 en het historisch perspectief. [Journal article]

Oerle, Hans van (1983) Het halve ei van Maas: beter dan een lege dop. [Journal article]

Plate, F. (1983) Decentralisatie, een ongedekte cheque? [Journal article]

Schaap, S. (1983) Het opkomende fascisme: een scheefgegroeide discussie. [Journal article]

Scheltema, M. (1983) De verantwoordelijkheid van de overheid. [Journal article]

Steenhuisen-Kuipers, M. (1983) Alternatieve geneeswijzen. [Journal article]

Steenhuisen-Kuipers, M. (1983) Alternatieve geneeswijzen. [Journal article]

Tets, Pauline van (1983) Referendum: ja of nee? : democratie in de twintigste eeuw. [Journal article]

Veenstra, E. (1983) De Nederlandse middenschool. [Journal article]

Veer, P. ter (1983) Nieuwe ideeën over de Europese landbouwpolitiek. [Journal article]

Veldkamp, Andries (1983) Gulden ideeën. [Journal article]

Vis, J. (1983) Onderwijs en politiek : een verstoorde relatie, rijp voor herziening. [Journal article]

Vonhoff, H.J.L. (1983) Vijf op een rij. [Journal article]

Vos, K. (1983) Er is nog een heel andere inzet nodig. [Journal article]

DNPP

DNPP (1983) Jaarverslag DNPP 1983. [Annual report]

EVP

EVP (1983) Plaatsingslijst behorende bij de collectie archiefstukken van R. de Graaf (EVP) 1983 – 1989. [Inventory]

EVP (1983) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Drenthe (EVP), 1983-1989. [Inventory]

PPR

PPR (1983) Radikale notities, jrg. 1. [Journal volume]

PPR (1983) Radikalenkrant, jrg. 16. [Journal volume]

PPR (1983) De PPR gaat verder: voorjaarskongresstuk. [Party programme]

PPR (1983) Statuten; huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1983) Organisatorisch en financieel verslag 1982-1983. [Annual report]

PvdA (1983) Socialisme en Democratie, jrg. 40. [Journal volume]

PvdA (1983) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1983) Toespraak M.J. van den Berg: Er is zo weinig arbeid, er is zo veel te doen. [Speech]

Beer, P. de (1983) Terugkeer naar Lilliput. [Journal article]

Beer, Paul de (1983) Keynes herleeft. [Journal article]

Beijer, Paul and Beer, P. de (1983) Onvrede in Lilliput. [Journal article]

Benthem van den Bergh, C. van and Tromp, Bart (1983) De Partij van de Arbeid en defensie : uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid. [Journal article]

Berg, J. van den (1983) Doorbraak in het enqu^eterecht. [Journal article]

Berg, J. van den (1983) Socialisten en de democratie. [Journal article]

Berg, Joop van den (1983) Vaagheid en tegenspraak in het CDA. [Journal article]

Bladel, Leonie van (1983) Grenada - het opportunisme van Maurice Bishop. [Journal article]

Brill, Paul (1983) Israël: het einde van de arbeiderspartij-staat. [Journal article]

Brink, H. van den (1983) De illusie van de zelfstandige gemeente. [Journal article]

Bruijn, J. de (1983) De politieke herinneringen van Roethof. [Journal article]

Buitelaar, W. and Christis, J. and Vreeman, R. (1983) Naar een democratisch technologiebeleid. [Journal article]

Daudt, H. (1983) Samenhangend mediabeleid zonder voldoende samenhang. [Journal article]

Delden, P.J. van (1983) De toekomst van de vrije tijd. [Journal article]

Dijkstra, Geske and Hus, Ted van and Krop, Marnix (1983) Nicaragua : revolutie en mensenrechten. [Journal article]

Fortuin, J. (1983) Hoezo - 'Normen en waarden'? [Journal article]

Groot, M.B. de (1983) Veiligheidsbeleid en wederzijds verzekerde zelfbeheersing. [Journal article]

Hek, Arie van der (1983) Industriepolitiek als maatstaf voor het macro-economisch beleid. [Journal article]

Herfkens, E. and Tempel, C.P. van den (1983) Grenada. [Journal article]

Huberts, Leo (1983) Verkeersbeleid op de helling. [Journal article]

Huizing, An (1983) Emancipatie betreft meer dan vrouwen. [Journal article]

Jong, Jan de (1983) Signalementen: in het spoor van de kiezer. [Journal article]

Kalma, P. and Krop, M. (1983) De PvdA als 'natuurlijke regeringspartij'. [Journal article]

Kalma, Paul (1983) Sociaal-democratie en de organisatie van het werk. [Journal article]

Kam, F. de and Wiebrens, C. (1983) Herziening van het sociale zekerheidsstelsel : eerlijk delen, eerlijk kiezen. [Journal article]

Kam, Flip de (1983) De verzorgingsstaat in de steigers. [Journal article]

Koets, P.J. (1983) Evenwichtige geschiedschrijving. [Journal article]

Kok, Wim (1983) Volledige werkgelegenheid : uitdaging voor de jaren tachtig. [Journal article]

Koopmans, T. (1983) Politieke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Krop, Marnix (1983) De PvdA en Latijns-Amerika. [Journal article]

Langemeier, G.E. (1983) Straf. [Journal article]

Leune, J.M.G. (1983) Sociaal-democratie, arbeiderskinderen en middenschool. [Journal article]

Lucas, N. (1983) Vrouwenwerk geteld noch gewaardeerd. [Journal article]

Molleman, H. (1983) Suriname, van democratie tot 'heilstaat'. [Journal article]

Mulder, Bertus (1983) Sociaal-democratie en vakbeweging : een overzicht. [Journal article]

Nauta, L.W. and Vries, G.H. de (1983) De politiek op een zijspoor gezet. [Journal article]

Neut, Ton van der (1983) Evert Vermeer en de 'jongens overzee' 1947-1950. [Journal article]

Ojik, Bram van (1983) Basisinkomen en arbeidstijdverkorting. [Journal article]

Ornstein, L. (1983) De PvdA en Suriname. [Journal article]

Pans, Ralph (1983) BVD en rechtsstaat. [Journal article]

Pels, Dick (1983) Een kathedersocialist over Karl Marx. [Journal article]

Pleket, F. (1983) Kwaliteit van de arbeid. [Journal article]

Priemus, H. (1983) Woonlastenbeleid : begaanbare en onbegaanbare wegen. [Journal article]

Reinalda, Bob (1983) Vijfenzeventig jaar NVV te boek gesteld : geen definitieve geschiedenis. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1983) Sociaal-democratische vrouwenorganisatie geportretteerd. [Journal article]

Ritzen, Jo (1983) Industrieel herstel en onderwijsbeleid. [Journal article]

Rogier, J. (1983) Socialisten op het hellende vlak. [Journal article]

Rozemond, S. (1983) Golven van atoompacifisme. [Journal article]

Rozemond, Sam (1983) Idealisme en buitenlandse politiek. [Journal article]

Santen, J. van (1983) Verminking van Marx. [Journal article]

Schaper, B.W. (1983) Bernstein en een nieuw reformisme. [Journal article]

Schaper, B.W. (1983) Het buitenlands beleid van de PvdA : een historische verkenningstocht. [Journal article]

Schreuders, Gijs (1983) 'Klein linkse' samenwerking : naast, niet tegen de PvdA. [Journal article]

Stemerdink, B. (1983) De rol van de kernwapens : woorden en daden. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1983) Arbeid : wenselijkheden en maatschappelijke dynamiek. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1983) Het wezen van het mediavraagstuk. [Journal article]

Thijn, Ed van (1983) Over burgerlijke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Tinbergen, J. (1983) De actualiteit van Keynes. [Journal article]

Tromp, B. (1983) Karl Marx als politiek theoreticus. [Journal article]

Tromp, Greetje (1983) Feminisme zonder dogma's. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1983) Notities honderd jaar na Marx' dood. [Journal article]

Veer, B. ter (1983) Kruisraketten. [Journal article]

Ven, Frans van de and Benthem van den Bergh, G. van (1983) Denkend aan onzin. [Journal article]

Verloren van Themaat, Joan (1983) Mensenrechten en ontwikkelingshulp : testcase Suriname. [Journal article]

Verrips, G. (1983) Dichter in het licht van Marx. [Journal article]

Waart, Jules de (1983) De verborgen politieke theorie van de PvdA. [Journal article]

Weringh, J. van (1983) Het Nederlandse gevangeniswezen : van nota tot nota tot nota. [Journal article]

Wijne, Johan and Rogier, J. (1983) Socialisten op het hellende vlak. [Journal article]

Wolsink, M. (1983) Ook de partijtop treft blaam. [Journal article]

Wöltgens, Th. (1983) Onderbesteding als kans. [Journal article]

Yff, J. (1983) Linkse meerderheid of coalities : de weg terug naar het politiek initiatief. [Journal article]

Zandschulp, W. van de (1983) Problemen der partijdemocratie : kloof tussen partijkader en achterban versmallen. [Journal article]

SP

SP (1983) Tribune, jrg. 19 (1983). [Journal volume]

VVD

VVD (1983) 36ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1983) 66ste Algemene Vergadering (36ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1983) 67ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1983) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels. [Speech]

VVD (1983) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels. [Speech]

VVD (1983) Toespraak G. Zoutendijk: Deregulering moet. [Speech]

VVD (1983) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

VVD (1983) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

VVD (1983) VVD Expresse, jrg. 1. [Journal volume]

VVD (1983) Vrijheid en Democratie, nr's 1278-1295. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1983) De Driemaster, jrg. 35. [Journal volume]

VVD, JOVD (1983) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1983) Jaarverslag JOVD 1983. [Annual report]

VVD, JOVD (1983) LEF, jrg. 1. [Journal volume]

VVD, JOVD (1983) Lustrumboek JOVD, afdeling Groningen 1948-1983. [Boek]

VVD, JOVD (1983) Motie JOVD/VVD. [Varia]

This list was generated on Sun Aug 14 22:45:35 2022 CEST.