Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1973

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 229.

Party programme

Liberaal Democratische Partij (1973) Basisprogramma. [Party programme]

Vrije Democraten (1973) Manifest. [Party programme]

Congress documents

VVD (1973) 41ste Algemene Vergadering (26ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1973) 42ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

Annual report

ARP (1973) Jaarverslag ARP 1973. [Annual report]

DNPP (1973) Jaarverslag DNPP 1973-1974. [Annual report]

VVD, JOVD (1973) Jaarverslag JOVD 1972-1973. [Annual report]

VVD, JOVD (1973) Jaarverslag JOVD penningmeester 1972-1973. [Annual report]

VVD (1973) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1973. [Annual report]

PvdA (1973) Organisatorische- en financiële verslagen 1972 - 1973. [Annual report]

Statuten en Reglementen

SGP (1973) Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

PPR (1973) Huishoudelijk reglement van de Politieke Partij Radikalen. [Statuten en Reglementen]

SGP (1973) Statuten. [Statuten en Reglementen]

DS'70 (1973) Statuten en Huishoudelijk Reglement Democratisch Socialisten '70. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1973) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

Inventory

D66 (1973) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 1973-2001. [Inventory]

VVD (1973) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Veendam van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1973-1997. [Inventory]

DS'70 (1973) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van A. Russchen (DS’70) 1973 – 1983. [Inventory]

Speech

D66 (1973) Openingstoespraak R.E. van der Scheer-van Essen op de 13e Algemene Ledenvergadering. [Speech]

KVP (1973) Toespraak D. de Zeeuw over organisatorische voorstellen m.b.t. oprichting CDA. [Speech]

KVP (1973) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over de Kabinetsformatie. [Speech]

VVD (1973) Toespraak H.V. van Someren-Downer over het Vijfentwintigjarig bestaan van de VVD. [Speech]

D66 (1973) Toespraak J.C. Terlouw over mogelijke opheffing D66. [Speech]

KVP (1973) Toespraak W.K.N. Schmelzer op de partijraad te Utrecht. [Speech]

D66 (1973) Toespraak partijvoorzitter J. ten Brink op de Algemene Ledenvergadering te Utrecht. [Speech]

Journal article

PvdA (1973) De samenwerking van progressieve partijen. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1973) Europa versus Amerika : de verhouding verslechtert? [Journal article]

Bergh, Harry van den (1973) Gevraagd: een coherente strategie voor een kleine mogendheid. [Journal article]

Boskma, P. (1973) Kernwapens in Europa. [Journal article]

Brautigam, Gerda (1973) Van Walsum - Van der Louw : reactie op de brief van Van Walsum (IV). [Journal article]

Broeder, A. den (1973) Gedachten over een progressief arbeidsmarktbeleid (I en II). [Journal article]

Buskes, J.J. (1973) Voor mij hoeft het niet meer. [Journal article]

Dankert, P. (1973) De 'first use' heeft het partijcongres niet overleefd. [Journal article]

Dankert, P. (1973) In Turkije is democratie ook moeilijk. [Journal article]

Drion, H. (1973) Een parlementaire enquête over discriminatie van de vrouw? [Journal article]

Duursma, Steven T. (1973) Het consumentenbeleid in de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Ellemers, J.E. (1973) Over het functioneren van de democratie in Nederland. [Journal article]

Gelder, W.J. van and Hasselt, M. van (1973) Buitenlandse werknemers en internationale arbeidsverdeling : gedachten over een progressief arbeidsmarktbeleid (III). [Journal article]

Goudsmit, C.J. (1973) Voor mij moet het wèl : reactie op de brief van Van Walsum (VI). [Journal article]

Hoeven, J. van der (1973) Modern koningschap. [Journal article]

Hoffman, L. (1973) Het maatschappijbeeld van Van Walsum : reactie op de brief van Van Walsum (III). [Journal article]

Kam, C.A. de (1973) Kanttekeningen bij het milieubeleid in Nederland. [Journal article]

Kapteyn, Paul J. (1973) PvdA en terrorisme. [Journal article]

Kombrink, J.C. (1973) Naar een Europees veiligheidssysteem : illusie of mogelijkheid? [Journal article]

Lijphart, A. (1973) Hervorming van het parlement in vergelijkend perspectief. [Journal article]

Louw, André van der and Beek, Relus ter (1973) Vlag, lading en vervreemding. [Journal article]

Mansholt, Sicco (1973) Over de noodzaak van een Europees socialistisch programma. [Journal article]

Miedema, S. (1973) Ontwikkelingsstrategie opnieuw bezien. [Journal article]

Mozer, Alfred (1973) De vlag en de lading. [Journal article]

Pronk, C. (1973) Voor mij hoeft het nog wel : reactie op de brief van Van Walsum (V). [Journal article]

Putt, L. van der (1973) Rechtshulp en socialisme. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1973) [Boekbespreking]. [Journal article]

Rozemond, S. (1973) Europese onveiligheid. [Journal article]

Rozemond, S. (1973) Kernwapens in Europa. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1973) Afscheid van Van Walsum. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1973) Opmerkingen over geweldloze verdediging. [Journal article]

Schaefer, J. (1973) Sloop of herstel van woningen zijn geen toevallige processen. [Journal article]

Uyl, Joop den (1973) Van welvaart naar welzijn in Europa. [Journal article]

Veer, Paul van 't (1973) De Europese kernmacht, een taboe. [Journal article]

Veld, J. in 't (1973) Indrukken van een conferentie over milieu en maatschappij. [Journal article]

Vermeulen, C.P. (1973) Consumentisme. [Journal article]

Versloot, H. (1973) Milieuvoogdij, grondslag voor milieubeheer. [Journal article]

Vis, J.J. (1973) Een droevig besluit. [Journal article]

Voogd, J. (1973) Tussen Scylla en Charybdis. [Journal article]

Vries Reilingh, O.G. de (1973) De Europese vakbeweging en de uitbreiding van de EEG. [Journal article]

Walsum, A.P. van (1973) Ons progressieve landklimaat. [Journal article]

Walsum, G.E. van and Louw, A. van der (1973) Een discussie over polarisatie, deconfessionalisering, democratisering. [Journal article]

Werf, S. van der (1973) Ontwikkelingshulp : waan en werkelijkheid. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1973) De dans rond een motie-Deckers. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1973) De machtsmiddelen van de kabinetsformateur. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1973) Moeten we wel zo blij zijn met die 'open' kabinetsformatie? [Journal article]

Journal volume

ARP (1973) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 43. [Journal volume]

CHU (1973) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 18. [Journal volume]

VVD, JOVD (1973) De Driemaster, jrg. 25. [Journal volume]

D66 (1973) Democraat, jrg. 6. [Journal volume]

VVD (1973) Liberaal Reveil, jrg. 15. [Journal volume]

CPN (1973) Politiek en Cultuur, jrg. 33. [Journal volume]

KVP (1973) Politiek perspectief, jrg. 2. [Journal volume]

PvdA (1973) Socialisme en Democratie, jrg. 30. [Journal volume]

VVD (1973) Vrijheid en Democratie, nr's 1077-1099. [Journal volume]

Varia

Weggemans, Jan (1973) De VVD en de Partijvernieuwing. [Varia]

Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)

UNSPECIFIED (1973) Advies over kabinetsformatie. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) De samenwerking van progressieve partijen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) De verwerpelijke film van Jens Thorsen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Gedachten over een progressief arbeidsmarktbeleid (I en II) / A. den Broeder ... [et al.]. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Kort verslag van de G.V.R. op 16 december 1972. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Kort verslag van de vergadering van de GVR gehouden op 10 februari 1973. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Kort verslag van de vergadering van de GVR op 29 september 1973. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Kort verslag van de vergadering van de Generale Verbondsraad op 16 juni 1973. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Leidraad voor een nationaal-gereformeerd provincieprogram. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Over de politieke toestand en de taken van deze tijd / Dagelijks Bestuur CPN. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Partijconferentie bijeengeroepen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Problemen met Surinamers en Antillianen koekje van eigen deeg / Groen van Prinstererstichting. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Schrijven van Dagelijks Bestuur CPN: Amsterdams initiatief tegen atoomreactor Kalkar heeft nationaal belang. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Uiteenzetting over de positie van de CPN in vraagstukken van de communistische beweging / Dagelijks Bestuur CPN. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Verklaring van het Dagelijks Bestuur van de CPN. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Verklaring van het Dagelijks Bestuur van de CPN. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Verklaring van het Dagelijks Bestuur van de CPN : over de actie van het overheidspersoneel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Verklaring van het Dagelijks Bestuur van de CPN over de kabinetsformatie : verenigt alle krachten tegen rechts! [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1973) Verklaring van het dagelijks bestuur van de CPN. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bakker, K. (1973) Het Marshall-plan, instrument van Amerikaanse expansie / K. Bakker. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bakker, M. (1973) Kiesstelsel als onderhandelingsobject / M. Bakker. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Beek, H.H. van de (1973) Dollarcrisis / H.H. van de Beek. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Berg, M. van den (1973) Inspraak in opspraak / M. van den Berg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bergh, Harry van den (1973) Europa versus Amerika : de verhouding verslechtert? / Harry van den Bergh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bergh, Harry van den (1973) Gevraagd: een coherente strategie voor een kleine mogendheid / Harry van den Bergh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boekman, T. (1973) Lehning over marxisme en anarchisme / T. Boekman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boo, J. de (1973) De oliestokers van het Midden-Oosten / J. de Boo. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boon, H.F. and Beaufort, W.H. de and Lisman, F.J. (1973) Waar zetelt uw stem? : reacties en commentaar / H.F. Boon, W.H. de Beaufort, F.J. Lisman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bos, E. (1973) Geldboete in plaats van gevangenisstraf? / E. Bos. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boskma, P. (1973) Kernwapens in Europa / P. Boskma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boukema, P.J. (1973) Overheidssubsidie aan politieke partijen / P.J. Boukema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brautigam, Gerda (1973) Van Walsum - Van der Louw : reactie op de brief van Van Walsum (IV) / Gerda Brautigam. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Buskes, J.J. (1973) Voor mij hoeft het niet meer / J.J. Buskes. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dankert, P. (1973) De 'first use' heeft het partijcongres niet overleefd / P. Dankert. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dankert, P. (1973) In Turkije is democratie ook moeilijk / P. Dankert. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Daudt, H. (1973) Constante kiezers, wisselaars en thuisblijvers / H. Daudt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Drion, H. (1973) Een parlementaire enquete over discriminatie van de vrouw? / H. Drion. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Duursma, Steven T. (1973) Het consumentenbeleid in de Europese Gemeenschap / Steven T. Duursma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ellemers, J.E. (1973) Over het functioneren van de democratie in Nederland / J.E. Ellemers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Geertsema, P. (1973) Economische noodzaak en politieke wil / P. Geertsema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Gelder, W.J. van and Hasselt, M. van (1973) Buitenlandse werknemers en internationale arbeidsverdeling : gedachten over een progressief arbeidsmarktbeleid (III) / W.J. van Gelder en M. van Hasselt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Geugjes, S. (1973) Bescherming van gezondheid, een taak van de arbeidersbeweging / S. Geugjes. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Goudsmit, C.J. (1973) Voor mij moet het wel : reactie op de brief van Van Walsum (VI) / C.J. Goudsmit. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hartog, W. (1973) Een studie over de Februari-staking / W. Hartog. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Heunks, F.J. and Thomassen, J.J.A. (1973) Enkele sociaal-structurele kenmerken van de kiezers / F.J. Heunks, J.J.A. Thomassen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hoeven, J. van der (1973) Modern koningschap / J. van der Hoeven. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hoffman, L. (1973) Het maatschappijbeeld van Van Walsum : reactie op de brief van Van Walsum (III) / L. Hoffman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jagt, J. van der (1973) Bevolkingspolitiek / J. van der Jagt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jagt, J. van der (1973) De cijfers spreken : een trieste ontwikkeling / J. van der Jagt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jongeling, P. (1973) Eerlijk spel in de politiek / P. Jongeling. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kam, C.A. de (1973) Kanttekeningen bij het milieubeleid in Nederland / C.A. de Kam. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kamsteeg, A. (1973) Amerika in discussie : de rol van een grote wereldmacht / A. Kamsteeg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kamsteeg, A. (1973) De verhouding tussen de wereldmachten / A. Kamsteeg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kapteyn, Paul J. (1973) PvdA en terrorisme / Paul J. Kapteyn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Klapwijk, A. (1973) Uitgangspunt voor het milieuhygienisch beleid / A. Klapwijk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kombrink, J.C. (1973) Naar een Europees veiligheidssysteem : illusie of mogelijkheid? / J.C. Kombrink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kremer, W. (1973) Ruilverkaveling en liquidatie kleine boeren door EG / W. Kremert. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Leeuw, A. de (1973) Bakkenist als bovenmeester? /. A. de Leeuw. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Leeuwe, J. de (1973) De zogeheten grenzen van de groei / J. de Leeuwe. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Leeuwen, P. van (1973) De Nationaal Gereformeerde Politiek contra de architectuur van het kaartenhuis / P. van Leeuwen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Leeuwen, P. van (1973) Inkomstenverschillen / P. van Leeuwen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Leeuwen, P. van (1973) SER-rapport en sociaal overleg / P. van Leeuwen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lijphart, A. (1973) Hervorming van het parlement in vergelijkend perspectief / A. Lijphart. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lisman, F.J. (1973) Waar zetelt uw stem? / F.J. Lisman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Louw, Andre van der and Beek, Relus ter (1973) Vlag, lading en vervreemding / Andre van der Louw en Relus ter Beek. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mansholt, Sicco (1973) Over de noodzaak van een Europees socialistisch programma / Sicco Mansholt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

May, John D. (1973) Opinion structure of political parties : the special law of curvilinear disparity / John D. May. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Merkies, A.H.Q.M. (1973) Van prognoses naar programma's / A.H.Q.M. Merkies. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Miedema, S. (1973) Ontwikkelingsstrategie opnieuw bezien / S. Miedema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Milikowski, M. (1973) Posthumus, profeet der kortzichtigheid / M. Milikowski. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Molleman, H.A.A. (1973) Actievoerders en hun politieke orientatie / H.A.A. Molleman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Morrien, J. (1973) Een neo-koloniale literatuurstudie / J. Morrien. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Morrien, J. (1973) Het jaar 1848 en de zelfstandige rol van de arbeidersklasse / J. Morrien. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mozer, Alfred (1973) De vlag en de lading / Alfred Mozer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nieuwenhuijse, W. (1973) Doelstellingen en fiasco van het centraal accoord / W. Nieuwenhuijse. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Porcelijn, C. (1973) Barsten, breuken, bindingen : stijlproblemen in de twintigste-eeuwse muziek / C. Porcelijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Pronk, C. (1973) Voor mij hoeft het nog wel : reactie op de brief van Van Walsum (V) / C. Pronk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Putt, L. van der (1973) Rechtshulp en socialisme / L. van der Putt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Reinders, A. (1973) Een districtenstelsel in cijfers : verkiezingen van 1971 en 1972 volgens meervoudig districtenstelsel / A. Reinders. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Reinders, A. (1973) Een stem die meetelt / A. Reinders. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rhijn, A.A. van (1973) [Boekbespreking] / A.A. van Rhijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rling, B.V.A. (1973) Opmerkingen over geweldloze verdediging / B.V.A. Rling. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rozemond, S. (1973) Europese onveiligheid / S. Rozemond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rozemond, S. (1973) Kernwapens in Europa / S. Rozemond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruitenberg, L.H. (1973) Afscheid van Van Walsum / L.H. Ruitenberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schaefer, J. (1973) Sloop of herstel van woningen zijn geen toevallige processen / J. Schaefer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schoonenberg, F. (1973) Eenheid op grondslag van strijd / F. Schoonenberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schreuders, G. (1973) De regering-Den Uyl, rechtse pressiegroepen en democratie / G. Schreuders. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schutte, G.J. (1973) De statenverkiezingen : test-case of roeping? / G.J. Schutte. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schutte, G.J. (1973) Een nieuwe jas voor de gemeenten / G.J. Schutte. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Smits, P.W. (1973) Kanalisering van de speelzucht? / P.W. Smits. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Suurmond, F. (1973) Autarkie of bijstandswet / F. Suurmond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Suurmond, F. (1973) Drinkwater of geneesmiddel? / F. Suurmond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Suurmond, F. (1973) Onze energievoorziening / F. Suurmond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Suurmond, F. (1973) Verkiezingen in Denemarken / F. Suurmond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Trimp, C. (1973) Nationaal Gereformeerd - Anno Donimi 1973 / C. Trimp. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Turnhout, A. van (1973) Kapitalistische winstzucht en gastarbeiders / A. van Turnhout. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Turnhout, A. van (1973) Kapitalistische winstzucht en gastarbeiders II / A. van Turnhout. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Uyl, Joop den (1973) Van welvaart naar welzijn in Europa / Joop den Uyl. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veer, Paul van 't (1973) De Europese kernmacht, een taboe / Paul van 't Veer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veld, J. in 't (1973) Indrukken van een conferentie over milieu en maatschappij / J. in 't Veld. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) 25 jaren nationale hoop : het GPV is in het zilver / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) De kabinetscrisis van ons allemaal / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) De maatschappijvisie van drs. A. Schouten in het parlement / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) De visie der Democratisch Socialisten '70 / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) Een kerkhistoricus in het GPV / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) Inkomens-herverdeling / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) Kiesstelsel en ongelijkheid / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) Kroniek van de 25e jaarvergadering : (en van de jubileumvergadering) / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) Nivellering en inflatiebestrijding e.v. / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) Om de glorie / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) Ondernemingsdemocratie / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) Ontmoeting in verlegenheid / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) Onze organisatie : Centrale en Generale Verbondsraad / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1973) Verandering der allianties e.v. / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh], [A.J. (1973) Conflict en regering / [A.J. Verbrugh]. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vermeulen, C.P. (1973) Consumentisme / C.P. Vermeulen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verrips, G. (1973) Hoe was Hitler? En wat doet het er toe? / G. Verrips. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Versloot, H. (1973) Milieuvoogdij, grondslag voor milieubeheer / H. Versloot. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veurink, G. (1973) Van de voorzitter / G. Veurink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vis, J.J. (1973) Een droevig besluit / J.J. Vis. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Voogd, J. (1973) Tussen Scylla en Charybdis / J. Voogd. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, A.Ph. de (1973) Selectie in het onderwijs / A.Ph. de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, F. (1973) Juristen in het spoor van de Club van Rome / F. Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, J.P. de (1973) De smalle marges en Zuid-Afrika / J.P. de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, J.P. de (1973) Decentralisatie : geen woorden maar daden / J.P. de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, J.P. de (1973) Doperse invloeden in de Nederlandse politiek : met name in het christen-radicalisme / J.P. de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, J.P. de (1973) Geen G.P.V.-initiatief abortuswetgeving / J.P. de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, J.P. de (1973) Portret van de G.P.V.-kiezer : (zoals ontworpen door de politicologische werkgroep Nationaal Verkiezingsonderzoek 1972) / J.P. de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, J.P. de (1973) Voortschrijdende ontkerstening / J.P. de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, O. (1973) De Vrijzinnig-Democratische Bond als factor in de Nederlandse politiek (1917-1933) / O. Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, S. de (1973) Demonstratieve consumptie / S. de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, S. de (1973) Milieubeheer en economische stelsels / S. de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries Reilingh, O.G. de (1973) De Europese vakbeweging en de uitbreiding van de EEG / O.G. de Vries Reilingh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Walraven, R. (1973) De nederlaag van het Amerikaanse imperialisme in Vietnam / R. Walraven. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Walraven, R. (1973) Waarheen drijft de Bondsrepubliek? / R. Walraven. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Walsum, A.P. van (1973) Ons progressieve landklimaat / A.P. van Walsum. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Walsum, G.E. van and Louw, A. van der (1973) Een discussie over polarisatie, deconfessionalisering, democratisering / G.E. van Walsum en A. van der Louw. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Weij, E. van der (1973) Overheidsbeleid en detailhandel / E. van der Weij. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Werf, S. van der (1973) Ontwikkelingshulp : waan en werkelijkheid / S. van der Werf. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wijnen, H.A. van (1973) De dans rond een motie-Deckers / H.A. van Wijnen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wijnen, H.A. van (1973) De machtsmiddelen van de kabinetsformateur / H.A. van Wijnen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wijnen, H.A. van (1973) Moeten we wel zo blij zijn met die 'open' kabinetsformatie? / H.A. van Wijnen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wittink, R. (1973) Gewestvorming bedreiging gemeentelijke autonomie / R. Wittink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wolff, Jaap (1973) 125 jaar Communistisch Manifest / Jaap Wolff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wolff, Jaap (1973) Amsterdam, het progressieve hart van Nederland / Jaap Wolff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wolff, Jaap (1973) In de doolhof an de monetaire crisis / Jaap Wolff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wolff, Joop (1973) Nieuwe opgang van kunst en cultuur of pelgrimstocht naar Oegstgeest / Joop Wolff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

This list was generated on Mon Nov 30 21:43:34 2020 CET.