Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1973

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 94.

Party programme

Liberaal Democratische Partij (1973) Basisprogramma. [Party programme]

Vrije Democraten (1973) Manifest. [Party programme]

Congress documents

D66 (1973) 13e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1973) 14e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

VVD (1973) 41e Algemene Vergadering (26e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1973) 42e Algemene Vergadering. [Congress documents]

Annual report

ARP (1973) Jaarverslag ARP 1973. [Annual report]

DNPP (1973) Jaarverslag DNPP 1973-1974. [Annual report]

VVD, JOVD (1973) Jaarverslag JOVD 1972-1973. [Annual report]

VVD, JOVD (1973) Jaarverslag JOVD penningmeester 1972-1973. [Annual report]

VVD (1973) Jaarverslag van de secretaris. [Annual report]

PvdA (1973) Organisatorische- en financiële verslagen 1972 - 1973. [Annual report]

Statuten en Reglementen

PPR (1973) Huishoudelijk reglement van de Politieke Partij Radikalen. [Statuten en Reglementen]

SGP (1973) Statuten en Algemeen reglement. [Statuten en Reglementen]

DS'70 (1973) Statuten en Huishoudelijk Reglement Democratisch Socialisten '70. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1973) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

Inventory

D66 (1973) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 1973-2001. [Inventory]

VVD (1973) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Veendam van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1973-1997. [Inventory]

DS'70 (1973) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van A. Russchen (DS’70) 1973 – 1983. [Inventory]

Speech

D66 (1973) Openingstoespraak R.E. van der Scheer-van Essen op de 13e Algemene Ledenvergadering. [Speech]

KVP (1973) Toespraak D. de Zeeuw over organisatorische voorstellen m.b.t. oprichting CDA. [Speech]

KVP (1973) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over de Kabinetsformatie. [Speech]

VVD (1973) Toespraak H.V. van Someren-Downer over het Vijfentwintigjarig bestaan van de VVD. [Speech]

D66 (1973) Toespraak J.C. Terlouw over mogelijke opheffing D66. [Speech]

KVP (1973) Toespraak W.K.N. Schmelzer op de partijraad te Utrecht. [Speech]

D66 (1973) Toespraak partijvoorzitter J. ten Brink op de Algemene Ledenvergadering te Utrecht. [Speech]

Report

D66 (1973) Van oliecrisis op weg naar een optimaal energiebeleid. [Report]

D66 (1973) Plan voor een warmte-isolatie project in Nederland. [Report]

D66 (1973) D'66 en de woningbouw. [Report]

D66 (1973) Europese Veiligheid. [Report]

D66 (1973) Interim rapport Economische groei in het licht van de milieuproblematiek. [Report]

Journal article

PvdA (1973) De samenwerking van progressieve partijen. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1973) Europa versus Amerika : de verhouding verslechtert? [Journal article]

Bergh, Harry van den (1973) Gevraagd: een coherente strategie voor een kleine mogendheid. [Journal article]

Boskma, P. (1973) Kernwapens in Europa. [Journal article]

Brautigam, Gerda (1973) Van Walsum - Van der Louw : reactie op de brief van Van Walsum (IV). [Journal article]

Broeder, A. den (1973) Gedachten over een progressief arbeidsmarktbeleid (I en II). [Journal article]

Buskes, J.J. (1973) Voor mij hoeft het niet meer. [Journal article]

Dankert, P. (1973) De 'first use' heeft het partijcongres niet overleefd. [Journal article]

Dankert, P. (1973) In Turkije is democratie ook moeilijk. [Journal article]

Drion, H. (1973) Een parlementaire enquête over discriminatie van de vrouw? [Journal article]

Duursma, Steven T. (1973) Het consumentenbeleid in de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Ellemers, J.E. (1973) Over het functioneren van de democratie in Nederland. [Journal article]

Gelder, W.J. van and Hasselt, M. van (1973) Buitenlandse werknemers en internationale arbeidsverdeling : gedachten over een progressief arbeidsmarktbeleid (III). [Journal article]

Goudsmit, C.J. (1973) Voor mij moet het wèl : reactie op de brief van Van Walsum (VI). [Journal article]

Hoeven, J. van der (1973) Modern koningschap. [Journal article]

Hoffman, L. (1973) Het maatschappijbeeld van Van Walsum : reactie op de brief van Van Walsum (III). [Journal article]

Kam, C.A. de (1973) Kanttekeningen bij het milieubeleid in Nederland. [Journal article]

Kapteyn, Paul J. (1973) PvdA en terrorisme. [Journal article]

Kombrink, J.C. (1973) Naar een Europees veiligheidssysteem : illusie of mogelijkheid? [Journal article]

Lijphart, A. (1973) Hervorming van het parlement in vergelijkend perspectief. [Journal article]

Louw, André van der and Beek, Relus ter (1973) Vlag, lading en vervreemding. [Journal article]

Mansholt, Sicco (1973) Over de noodzaak van een Europees socialistisch programma. [Journal article]

Miedema, S. (1973) Ontwikkelingsstrategie opnieuw bezien. [Journal article]

Mozer, Alfred (1973) De vlag en de lading. [Journal article]

Pronk, C. (1973) Voor mij hoeft het nog wel : reactie op de brief van Van Walsum (V). [Journal article]

Putt, L. van der (1973) Rechtshulp en socialisme. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1973) [Boekbespreking]. [Journal article]

Rozemond, S. (1973) Europese onveiligheid. [Journal article]

Rozemond, S. (1973) Kernwapens in Europa. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1973) Afscheid van Van Walsum. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1973) Opmerkingen over geweldloze verdediging. [Journal article]

Schaefer, J. (1973) Sloop of herstel van woningen zijn geen toevallige processen. [Journal article]

Uyl, Joop den (1973) Van welvaart naar welzijn in Europa. [Journal article]

Veer, Paul van 't (1973) De Europese kernmacht, een taboe. [Journal article]

Veld, J. in 't (1973) Indrukken van een conferentie over milieu en maatschappij. [Journal article]

Vermeulen, C.P. (1973) Consumentisme. [Journal article]

Versloot, H. (1973) Milieuvoogdij, grondslag voor milieubeheer. [Journal article]

Vis, J.J. (1973) Een droevig besluit. [Journal article]

Voogd, J. (1973) Tussen Scylla en Charybdis. [Journal article]

Vries Reilingh, O.G. de (1973) De Europese vakbeweging en de uitbreiding van de EEG. [Journal article]

Walsum, A.P. van (1973) Ons progressieve landklimaat. [Journal article]

Walsum, G.E. van and Louw, A. van der (1973) Een discussie over polarisatie, deconfessionalisering, democratisering. [Journal article]

Werf, S. van der (1973) Ontwikkelingshulp : waan en werkelijkheid. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1973) De dans rond een motie-Deckers. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1973) De machtsmiddelen van de kabinetsformateur. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1973) Moeten we wel zo blij zijn met die 'open' kabinetsformatie? [Journal article]

Journal volume

CHU (1973) De Nederlander, jrg. 9. [Journal volume]

SP (1973) De Tribune, jrg. 9. [Journal volume]

ARP (1973) Nederlandse Gedachten, jrg. 29. [Journal volume]

PvdA (1973) PK Partijkrant, jrg. 4. [Journal volume]

PPR (1973) PPRAK, jrg. 6. [Journal volume]

D66 (1973) Peperbek, jrg. 6. [Journal volume]

PPR (1973) Radikalen-Krant, jrg. 6. [Journal volume]

ARP (1973) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 43. [Journal volume]

CHU (1973) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 18. [Journal volume]

VVD, JOVD (1973) De Driemaster, jrg. 25. [Journal volume]

D66 (1973) Democraat, jrg. 6. [Journal volume]

VVD (1973) Liberaal Reveil, jrg. 15. [Journal volume]

CPN (1973) Politiek en Cultuur, jrg. 33. [Journal volume]

KVP (1973) Politiek perspectief, jrg. 2. [Journal volume]

PvdA (1973) Socialisme en Democratie, jrg. 30. [Journal volume]

VVD (1973) Vrijheid en Democratie, nr's 1077-1099. [Journal volume]

Varia

Weggemans, Jan (1973) De VVD en de Partijvernieuwing. [Varia]

This list was generated on Sat Dec 2 16:35:53 2023 CET.