Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1972

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 115.

ARP

ARP (1972) Nederlandse Gedachten, jrg. 28. [Journal volume]

ARP (1972) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 42. [Journal volume]

ARP (1972) Jaarverslag ARP 1972. [Annual report]

ARP; CHU; KVP

ARP; CHU; KVP (1972) Gemeenschappelijk manifest. [Election platform]

Boerenpartij

Boerenpartij (1972) Wat de Boeren-Partij wil. [Election platform]

CDA

CDA (1972) Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij: Een politieke strategie voor de zeventiger jaren. [Report]

CHU

CHU (1972) De Nederlander, jrg. 8. [Journal volume]

CHU (1972) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 17. [Journal volume]

CHU (1972) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1972) Politiek en Cultuur, jrg. 32. [Journal volume]

D66

D66 (1972) 11e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1972) 12e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1972) Peperbek, jrg. 5. [Journal volume]

D66 (1972) Democraat, jrg. 5. [Journal volume]

D66 (1972) Fragmenten uit toespraak Hans van Mierlo op het congres van D66. [Speech]

D66 (1972) Toespraak over de functie van D66 in de politiek. [Speech]

D66 (1972) Toespraak partijvoorzitter R.E. van der Scheer-van Essen op de Algemene Ledenvergadering. [Speech]

DMP

DMP (1972) Uitgangspunten Democratiche Middenpartij. [Party programme]

DMP (1972) Verkiezingsprogramma 1972. [Election platform]

DS'70

DS'70 (1972) Plaatsingslijst behorende bij het archief van J.C. van Noordwijk-van Veen (DS’70) 1972-1975. [Inventory]

DS'70 (1972) Werkprogramma voor Nederland '73-'77. [Election platform]

GPV

GPV (1972) De weg uit de chaos. [Election platform]

KVP

KVP (1972) Politiek perspectief, jrg. 1. [Journal volume]

KVP (1972) Toespraak D. de Zeeuw op de partijraad over aankomende Kamerverkiezingen. [Speech]

KVP (1972) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. [Speech]

PPR

PPR (1972) Radikalen-Krant, jrg. 5. [Journal volume]

PPR (1972) Nu is het meest radikale nog niet goed genoeg. Voor de mensen van morgen nieuwe grond onder de voeten. [Party programme]

PPR (1972) PPR '72. [Election platform]

PSP

PSP (1972) Naar een nieuwe, rechtvaardiger maatschappij. [Election platform]

PvdA

PvdA (1972) PK Partijkrant, jrg. 3. [Journal volume]

PvdA (1972) PvdA en terrorisme. [Journal article]

PvdA (1972) Openingstoespraak A.A. van der Louw op het partijcongres voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. [Speech]

PvdA (1972) Socialisme en Democratie, jrg. 29. [Journal volume]

PvdA (1972) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1972) Toespraak A.A. van der Louw op de partijraad over samenwerking met andere politieke partijen. [Speech]

PvdA (1972) Toespraak A.A. van der Louw over de verkiezingsuitslag. [Speech]

Ancona, Hedy d' (1972) De noodzaak van een culturele revolutie. [Journal article]

Ancona, Hedy d' and Peper, Bram and Uyl, J.M. den (1972) Den Uyl over vrouwen en politiek : een vraaggesprek met Hedy d'Ancona en Bram Peper. [Journal article]

Barendregt, Nel (1972) Wel praten, niet zeuren. [Journal article]

Berg, M.J. van den (1972) Vijf voor twaalf. [Journal article]

Berge, G. van den (1972) De gemeenschap in verlegenheid. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1972) Analyse van de topconferentie. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1972) De Socialistische Internationale na Wenen. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1972) De Verenigde Staten en Europa : crisis met onbekende uitkomst. [Journal article]

Boesjes-Hommes, R.W. (1972) Vrouwenemancipatie in Zweden. [Journal article]

Brongers, M.C.A. (1972) Noorwegen en de E.E.G. [Journal article]

Bruinsma, F. (1972) Lessen van sociaal-democratische regeringen. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1972) Naklank van het congres. [Journal article]

Dankert, P. (1972) The Yankees go home. [Journal article]

Doel, J. van den (1972) De geloofwaardigheid van het ruimtelijk beleid. [Journal article]

Giebels, L.J. (1972) Inleiding over ruimtelijke ordening, economische groei en milieu. [Journal article]

Giebels, L.J. (1972) Van deconfessionalisering naar ontzuiling. [Journal article]

Goudriaan, J. (1972) Het particuliere verzekeringsbedrijf : socialisatie of ordening? [Journal article]

Grandia, J.H.N. (1972) Onderwijs en sociaal milieu : een sociaal-pedagogisch onderwijsproject in Rotterdam. [Journal article]

Heuvel, Ien van den (1972) Een vrouwenorganisatie in de Partij van de Arbeid.... moet dat? [Journal article]

Hoeven, G.J. van der (1972) Een herderlijk schrijven van zes politieke medicijnmannen. [Journal article]

Janssen, P.J. (1972) Een progressief kabinet en het volkshuisvestingsbeleid. [Journal article]

Janzen, Jan Pieter (1972) Willem Schermerhorn en zijn politieke denkbeelden. [Journal article]

Koning, W. (1972) Hoger onderwijs, als privé-investering of algemeen goed? [Journal article]

Kool-Smit, Joke (1972) Gelijkheid vertaald naar de helft. [Journal article]

Kool-Smit, Joke (1972) Wij en de politiek. [Journal article]

Kooreman, H.J. (1972) Democratisering van de bedrijven : voorwaarde voor gelijke kansen in het onderwijs? [Journal article]

Kupers-Rooselaar, A. (1972) Sisterhood. [Journal article]

Lammers, H. (1972) Wordt de lier van de inspraak aan de wilgen gehangen? [Journal article]

Lange, A. (1972) Autoritarisme, kerkelijkheid en politieke participatie. [Journal article]

Linthorst, H.M. (1972) De PvdA en de omroep. [Journal article]

Louw, André van der and Beek, R. ter (1972) A. van der Louw en R. ter Beek reageren op Mozer's verslag van de Internationale. [Journal article]

Mozer, Alfred (1972) De gedesintegreerde Internationale. [Journal article]

Oele, A.P. (1972) Pleidooi voor een pluriform en meer democratisch wetenschapsbeleid. [Journal article]

Oele, A.P. (1972) Strepen door de rekening. [Journal article]

Ooyen, D.A.Th. van (1972) Historische kanttekeningen bij het 'katholieke' in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Peper, Bram (1972) Progressieve minderheidsregering en bedrijfsleven. [Journal article]

Pronk, J.P. (1972) "Keerpunt '72" getoetst. [Journal article]

Putten, J. van (1972) Commissie-Mansholt en de democratie : eerst de staat, daarna het volk. [Journal article]

Rozemond, S. (1972) Het kleine verschil. [Journal article]

Rozemond, S. (1972) Vredespolitiek in soorten. [Journal article]

Rugter-de Zeeuw, Chr. A. de (1972) Een ruimtelijk beleid voor een progressief kabinet. [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1972) Nachtkaars. [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1972) Nakaarten. [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1972) Vijf op een rijtje. [Journal article]

Schillebeeckx, E. (1972) De progressieve christen en zijn politieke partijkeuze. [Journal article]

Sevenhuysen-Hoogewooning, E.J. (1972) De vrouw als consument moest in de politiek gaan! [Journal article]

Stemerdinck, A. (1972) Van Rijckevorsel en doelmatig defensiebeleid. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1972) De partijpolitieke betekenis van het rapport van de commissie van zes. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1972) De verkiezingen. [Journal article]

Stoel, Max van der (1972) Vredespolitiek moet centraal staan. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1972) De burgemeester en de polarisatie. [Journal article]

Tinbergen, Jan (1972) In memoriam Hein Vos. [Journal article]

Veenstra, W.J. (1972) Over de strategie van de parlementaire oppositie. [Journal article]

Veld, J. in 't (1972) Over de club van Rome en nog wat. [Journal article]

VerLoren van Themaat, P. (1972) Stellingen over economische macht in Europa. [Journal article]

Verburg, M.C. (1972) De instrumenten van de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Verloren van Termaat, P. (1972) Economische orde, maatschappelijke orde en rechtsorde. [Journal article]

Vink, H.T. (1972) Een duidelijk ruimtelijk beleid vraagt een duidelijk bestuur. [Journal article]

Vis, J.J. (1972) De openbaarheid van de kabinetsformatie. [Journal article]

Voogd, J.J. (1972) De PvdA en de omroep. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1972) Thorbecke. [Journal article]

Zijlstra, K. (1972) De kromme spijker van de kleinzoon : over het rapport van de Club van Rome. [Journal article]

PvdA, FJG

PvdA, FJG (1972) Huishoudelijk Reglement van de Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA; D66; PPR

PvdA; D66; PPR (1972) Keerpunt 1972: Regeerakkoord van de progressieve drie. [Election platform]

RKPN

RKPN (1972) Beginselverklaring en partijprogramma van de Rooms Katholieke Partij Nederland. [Party programme]

RKPN (1972) Partijprogramma. [Election platform]

SGP

SGP (1972) Punten van belang voor beleid - een staatkundig gereformeerde visie. [Election platform]

SGP (1972) Programma van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Party programme]

SP

SP (1972) De Tribune, jrg. 8. [Journal volume]

VVD

VVD (1972) 39ste Algemene Vergadering (25ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1972) 40ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1972) De VVD belooft niet meer dan mogelijk is, kies Wiegel. [Election platform]

VVD (1972) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1972. [Annual report]

VVD (1972) Liberaal manifest. [Party programme]

VVD (1972) Opening Algemene Vergadering door partijvoorzitter H.V. van Someren-Downer. [Speech]

VVD (1972) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Appingedam van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1972-1978. [Inventory]

VVD (1972) Vrijheid en Democratie, nr's 1055-1076. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1972) De Driemaster, jrg. 24. [Journal volume]

VVD, JOVD (1972) Jaarverslag JOVD 1971-1972. [Annual report]

This list was generated on Tue May 30 06:09:48 2023 CEST.