Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1972

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 53.

ARP

ARP (1972) Nederlandse Gedachten, jrg. 28. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1972) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 42. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1972) Jaarverslag ARP 1972. [Jaarverslagen]

ARP; CHU; KVP

ARP; CHU; KVP (1972) Gemeenschappelijk manifest. [Verkiezingsprogramma's]

Boerenpartij

Boerenpartij (1972) Wat de Boeren-Partij wil. [Verkiezingsprogramma's]

CDA

CDA (1972) Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij: Een politieke strategie voor de zeventiger jaren. [Brochures en rapporten]

CHU

CHU (1972) De Nederlander, jrg. 8. [Tijdschriftjaargangen]

CHU (1972) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 17. [Tijdschriftjaargangen]

CHU (1972) Statuten. [Statuten en reglementen]

CPN

CPN (1972) Politiek en Cultuur, jrg. 32. [Tijdschriftjaargangen]

D66

D66 (1972) 11e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1972) 12e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1972) Peperbek, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1972) Democraat, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1972) Fragmenten uit toespraak Hans van Mierlo op het congres van D66. [Redevoeringen]

D66 (1972) Toespraak over de functie van D66 in de politiek. [Redevoeringen]

D66 (1972) Toespraak partijvoorzitter R.E. van der Scheer-van Essen op de Algemene Ledenvergadering. [Redevoeringen]

DMP

DMP (1972) Uitgangspunten Democratiche Middenpartij. [Beginselprogramma's]

DMP (1972) Verkiezingsprogramma 1972. [Verkiezingsprogramma's]

DS'70

DS'70 (1972) Plaatsingslijst behorende bij het archief van J.C. van Noordwijk-van Veen (DS’70) 1972-1975. [Archiefplaatsingslijsten]

DS'70 (1972) Werkprogramma voor Nederland '73-'77. [Verkiezingsprogramma's]

GPV

GPV (1972) De weg uit de chaos. [Verkiezingsprogramma's]

KVP

KVP (1972) Politiek perspectief, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

KVP (1972) Toespraak D. de Zeeuw op de partijraad over aankomende Kamerverkiezingen. [Redevoeringen]

KVP (1972) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. [Redevoeringen]

PPR

PPR (1972) Radikalen-Krant, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1972) Nu is het meest radikale nog niet goed genoeg. Voor de mensen van morgen nieuwe grond onder de voeten. [Beginselprogramma's]

PPR (1972) PPR '72. [Verkiezingsprogramma's]

PSP

PSP (1972) Naar een nieuwe, rechtvaardiger maatschappij. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA

PvdA (1972) PK Partijkrant, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1972) Openingstoespraak A.A. van der Louw op het partijcongres voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. [Redevoeringen]

PvdA (1972) Socialisme en Democratie, jrg. 29. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1972) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en reglementen]

PvdA (1972) Toespraak A.A. van der Louw op de partijraad over samenwerking met andere politieke partijen. [Redevoeringen]

PvdA (1972) Toespraak A.A. van der Louw over de verkiezingsuitslag. [Redevoeringen]

PvdA, FJG

PvdA, FJG (1972) Huishoudelijk Reglement van de Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid. [Statuten en reglementen]

PvdA; D66; PPR

PvdA; D66; PPR (1972) Keerpunt 1972: Regeerakkoord van de progressieve drie. [Verkiezingsprogramma's]

RKPN

RKPN (1972) Beginselverklaring en partijprogramma van de Rooms Katholieke Partij Nederland. [Beginselprogramma's]

RKPN (1972) Partijprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

SGP

SGP (1972) Punten van belang voor beleid - een staatkundig gereformeerde visie. [Verkiezingsprogramma's]

SGP (1972) Programma van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Beginselprogramma's]

SP

SP (1972) De Tribune, jrg. 8. [Tijdschriftjaargangen]

VVD

VVD (1972) Huishoudelijk reglement van de Vereniging. [Statuten en reglementen]

VVD (1972) 39e Algemene Vergadering (25e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1972) 40ste Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1972) De VVD belooft niet meer dan mogelijk is, kies Wiegel. [Verkiezingsprogramma's]

VVD (1972) Jaarverslag van de secretaris. [Jaarverslagen]

VVD (1972) Liberaal manifest. [Beginselprogramma's]

VVD (1972) Opening Algemene Vergadering door partijvoorzitter H.V. van Someren-Downer. [Redevoeringen]

VVD (1972) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Appingedam van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1972-1978. [Archiefplaatsingslijsten]

VVD (1972) Vrijheid en Democratie, nr's 1055-1076. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1972) De Driemaster, jrg. 24. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1972) Jaarverslag JOVD 1971-1972. [Jaarverslagen]

This list was generated on Tue Feb 27 14:13:48 2024 CET.