Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1970

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 114.

ARP

ARP (1970) Nederlandse Gedachten, jrg. 26. [Journal volume]

ARP (1970) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 40. [Journal volume]

ARP (1970) Een partij die klaar is met haar problemen is rijp voor verstarring. [Speech]

ARP (1970) Jaarverslag ARP 1970. [Annual report]

CHU

CHU (1970) De Nederlander, jrg. 6. [Journal volume]

CHU (1970) Beginselen en Werkprogram van de CHU. [Party programme]

CHU (1970) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 15. [Journal volume]

CHU (1970) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1970) Politiek en Cultuur, jrg. 30. [Journal volume]

D66

D66 (1970) 7e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1970) 8e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1970) Congrestoespraak door Hans van Mierlo. [Speech]

D66 (1970) Jaarverslag 1969-1970. [Annual report]

D66 (1970) Peperbek, jrg. 3. [Journal volume]

D66 (1970) Politiek program van de Democraten '66 (zesde, gewijzigde en geheel herziene druk). [Varia]

D66 (1970) Democraat, jrg. 3. [Journal volume]

D66 (1970) Toespraak Jan Beekmans over de uitslag van de Statenverkiezingen. [Speech]

DS'70

DS'70 (1970) Beginselverklaring van de politieke partij Democratisch Socialisten '70. [Party programme]

DS'70 (1970) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de politieke partij Democratisch Socialisten ’70 (DS’70) 1970-1983. [Inventory]

DS'70 (1970) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van W. Drees (DS’70) 1970 – 1983. [Inventory]

Grönneger Bond

Grönneger Bond (1970) Program van de Grönneger Bond. [Election platform]

KEN (m.l.)

KEN (m.l.) (1970) Beginselverklaring K.E.N. (ml). [Party programme]

KVP

KVP (1970) Politiek, jrg. 24. [Journal volume]

KVP (1970) Toespraak van minister Veringa over het KVP partijprogramma. [Speech]

Nederlandse Middenstands Partij

Nederlandse Middenstands Partij (1970) Grondslag en doelstelling van de N.M.P. [Party programme]

PPR

PPR (1970) Radikalen-Krant, jrg. 3. [Journal volume]

PPR (1970) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van H.J.G. Waltmans (PPR). 1970 – 1983. [Inventory]

PPR (1970) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van J.W.H. Dirx (PPR), 1970-1991. [Inventory]

PvdA

PvdA (1970) PK Partijkrant, jrg. 1. [Journal volume]

PvdA (1970) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1970) Socialisme en Democratie, jrg. 27. [Journal volume]

PvdA (1970) Verslagen 1969-1970. [Annual report]

Ameringen, A.A. van (1970) SER-advies : compromisoplossing. [Journal article]

Bakker, H.J. (1970) Wonen in een stad. [Journal article]

Berge, G. van den (1970) Concentratiebeleid in de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Bergh, Hans van den (1970) Een breed theaterbeleid. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1970) Slogans alleen werken niet meer. [Journal article]

Boer, A.A. de (1970) Grondslagen voor een industriepolitiek. [Journal article]

Boer, A.A. de (1970) Wetenschapsbeleid en economische politiek. [Journal article]

Bos, Ben (1970) Kunst blijft vermaak terzijde : schande! [Journal article]

Cohen, R. (1970) De EEG en de ontwikkelingshulp. [Journal article]

Dankert, P. (1970) Waarom worden SAMs verplaatst? [Journal article]

Dien, A. van (1970) Bouwen en wonen : een continu misverstand! [Journal article]

Dijksterhuis, Fokke and Jongman, Riekent and Weringh, Koos van (1970) Een minimumprogramma voor het basisonderwijs. [Journal article]

Dijkstra, Paul A.G. (1970) De bijdrage van de particuliere organisatie aan de internationale samenwerking : een poging tot waardering. [Journal article]

Dirkson, W. (1970) De woningnood in S&D. [Journal article]

Doel, J. van den (1970) Slecht wonen in oude wijken. [Journal article]

Gorkum, P.H. van (1970) SER-advies ondernemingsraad : een zwarte dag voor de democratie. [Journal article]

Heide, H. ter (1970) Europese vakbonden: mee met Europese ontwikkelingen. [Journal article]

Hek, A. van der (1970) De Partij van de Arbeid en de ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Hillenaar, H. (1970) Ontwikkelingen binnen het Nederlandse katholicisme. [Journal article]

Hoeven, G.J. van der (1970) Het centrale overleg : inkapseling in de kapitalistische orde of buitenparlementaire oppositie? [Journal article]

Hoogerwerf, A. (1970) Gelijkheid. [Journal article]

Hugenholtz, P.H. (1970) Het SER-advies ondernemingsrecht: nietig stapje? [Journal article]

Jonge, A.A. de (1970) Over status quo, ontwikkeling en revolutie. [Journal article]

Kapteijn, Paul J. (1970) De pen op papier : openbaar vervoer: noodzaak van politieke keuze. [Journal article]

Kok, W. (1970) Financieren en subsidiëren van woningen. [Journal article]

Leeuwen, C.G. van (1970) Openbaar vervoer: noodzaak van politieke keuze. [Journal article]

Lijphart, A. (1970) Op weg naar een presidentieel stelsel? : opmerkingen over de adviezen van de staatscommissie Cals-Donner. [Journal article]

Linneman, H. (1970) Kritische analyse huidige ontwikkelingsbeleid. [Journal article]

Miedema, S. (1970) Theorie en praktijk van ontwikkelingshulp. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1970) Kanttekeningen bij het regionale beleid. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1970) Naar een industrieel sectorbeleid. [Journal article]

Neef, P.J. (1970) [Boekbespreking]. [Journal article]

Noordzij, J. (1970) Waarom móet er zoveel op de basisschool? [Journal article]

Oele, A.P. (1970) Een muntautomaat in plaats van een landbouwtrekker : kanttekeningen bij de plannen voor een economische monetaire unie. [Journal article]

Oele, A.P. (1970) Het consumentenbeleid: couveuse-kindje van de politiek. [Journal article]

Ploeg, F. van der (1970) Een variant op het ruimtelijk structuurbeleid. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1970) Structuur en functie van het Europese luchtnet. [Journal article]

Reneman, Max. (1970) De culturele revolutie. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1970) De voorwaarden en mogelijkheden van een maatschappijkritiek. [Journal article]

Roethof, H.J. (1970) Democratisering van het overheidsapparaat noodzakelijk. [Journal article]

Rood-de Boer, M. (1970) Echtscheidingsrecht in Nederland. [Journal article]

Roos, W.A.A.M. de (1970) SER-advies ondernemingen: niet over ijs van één nacht: onderneming, vakbeweging, overheid: commentaar bij een SER-advies. [Journal article]

Roozemond, C.M.L. (1970) Zeehaven politiek: regionale aanpak vol risico's. [Journal article]

Rozemond, S. (1970) Politiek expressionisme. [Journal article]

Ruygers, Geert (1970) Verenigde Naties, Assemble 1969. [Journal article]

Sanders, P. (1970) Het SER-advies: een revolutie. [Journal article]

Schaper, B.W. (1970) Een gemiste kans : dr. A.D. Constandse en de nieuwe "revolutionairen". [Journal article]

Singer-Dekker, H. (1970) Ervaringen met PvdA-actie: naturalisatie van oud-Spanjestrijders. [Journal article]

Smit, Jo. (1970) Literatuurprijzen. [Journal article]

Steigenga-Kouwe, S.E. (1970) Voorstellen tot individuele belastingheffing in Zweden. [Journal article]

Stoel, Max van der (1970) De V.N. en de ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1970) Dan maar geen partijvernieuwing? [Journal article]

Thijn, Ed. van (1970) Staatkundige vernieuwing : van clubjes- naar kiezerssysteem. [Journal article]

Tinbergen, J. (1970) Van vraagtekens naar uitroeptekens. [Journal article]

Umrath, H. (1970) Stiefkind : woningbouw. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1970) De smalle marge van democratische politiek. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1970) PvdA-congres : terug naar de werkelijkheid. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1970) Socialisme en nieuwe maatschappijkritiek. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1970) Wie beslist er nu eigenlijk? [Journal article]

Versloot, H. (1970) Van luchtverontreiniging tot milieubeheer. [Journal article]

Verwey, E.J.W. and Verwey-Jonker, H. (1970) Kritiek op het onderwijs : kritiek op de maatschappij. [Journal article]

Vondeling, A. (1970) Kab. de J. : R.I.P. [Journal article]

Voortman, Arend J. (1970) Notities over de maatschappelijke functie van de sociale wetenschappen. [Journal article]

Vredeling, H. (1970) Geen belasting zonder inspraak. [Journal article]

Vredeling, H. (1970) Naar een Progressieve Europese Partij? [Journal article]

Wieldraaijer, E.R. (1970) Medezeggenschap een stap verder. [Journal article]

Wierda, W. (1970) Boven ons hoofd en achter de schermen? [Journal article]

Wierenga, H. (1970) Ruimtelijke ordening en buiten wonen. [Journal article]

Zuthem, H.J. van (1970) Democratisering van de produktie, een nieuwe uiting van maatschappijkritiek? [Journal article]

Rode Jeugd

Rode Jeugd (1970) Beginselverklaring: Rode Jeugd wil aktie. [Party programme]

VVD

VVD (1970) 36ste Algemene Vergadering (23ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1970) De democratie moet nog naar school. [Speech]

VVD (1970) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1970. [Annual report]

VVD (1970) Liberaal Reveil, jrg. 13. [Journal volume]

VVD (1970) Toespraak H.J. Witteveen op een bijeenkomst van de VVD te Leiden. [Speech]

VVD (1970) Toespraak H.V. van Someren-Downer op de drieëntwintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van de VVD. [Speech]

VVD (1970) Toespraak mr. H. van Riel in de stadsgehoorzaal te Leiden. [Speech]

VVD (1970) Tussen twee stembussen. [Speech]

VVD (1970) Vrijheid en Democratie, nr's 1010-1032. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1970) De Driemaster, jrg. 22. [Journal volume]

VVD, JOVD (1970) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jongeren Organisatie Voor Vrijheid en Democratie 1970 - 2013. [Inventory]

VVD, JOVD (1970) Politiek Kern Programma 1971-1975. [Policy programme]

This list was generated on Sat Jun 3 16:12:43 2023 CEST.