Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1968

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 103.

Congress documents

D66 (1968) 3e Algemene ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1968) 4e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

VVD (1968) 31e Algemene Vergadering (21e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1968) 32e Algemene Vergadering. [Congress documents]

Annual report

ARP (1968) Jaarverslag ARP 1968. [Annual report]

VVD, JOVD (1968) Jaarverslag JOVD 1967-1968. [Annual report]

VVD (1968) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1968. [Annual report]

Statuten en Reglementen

PSP (1968) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (1968) Statuten en Huishoudelijk Reglement van Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

Inventory

VVD (1968) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 1968-2005. [Inventory]

D66 (1968) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van A.J. Meerburg (D66), 1968 – 1985. [Inventory]

PPR (1968) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van A.R. Coppes (PPR), 1968-1988. [Inventory]

DS'70 (1968) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van J.M. Drees (DS’70) 1968-1987. [Inventory]

DS'70 (1968) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van A. van Stuyvenberg (DS’70), 1968 – 1974. [Inventory]

D66 (1968) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van N.F.I. Schwarz (D66) 1968 – 1974. [Inventory]

Speech

D66 (1968) De keuze van D'66. [Speech]

ARP (1968) De ontwikkeling van de NAVO. [Speech]

ARP (1968) Toespraak A. Veerman over democratisering. [Speech]

ARP (1968) Toespraak A. Veerman over samenwerking met andere christelijke partijen. [Speech]

ARP (1968) Toespraak B.W. Biesheuvel over de verkiezingsuitslag en de regeringsverklaring. [Speech]

ARP (1968) Toespraak gehouden door dr. A. Veerman bij de aanvaarding van het partijvoorzitterschap. [Speech]

KVP (1968) Toespraak van P.A.J.M. Steenkamp. [Speech]

KVP (1968) Wat doen christendemocraten met liberalen op verkeerde wegen? [Speech]

Report

D66 (1968) Plan voor plaatselijke radio in Nederland. [Report]

D66 (1968) Studiecongres Planning. [Report]

D66 (1968) Pre-advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht. [Report]

Journal article

PvdA (1968) Hasjies : een poging tot verbetering? [Journal article]

PvdA (1968) Waarom high zijn? [Journal article]

Alkema, E.A. (1968) Europese verkiezingen. [Journal article]

Allema, F. (1968) Verkiezingsresultaten in Limburg. [Journal article]

Argelo, S.M. (1968) Contractdemocratie en dualisme. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1968) Dankert en de Vietcongterreur. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1968) De noodzaak van demythologisering van Marihuana en LSD. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1968) Democratie en socialisme. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1968) Politieke ontspanning in Europa : het einde van de NAVO? [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1968) Waarom zijn de Amerikanen nog niet uit Vietnam? [Journal article]

Bertrand, A.C.A. (1968) Europa, hoe verder? : pleidooi voor Europese partijvorming. [Journal article]

Bianchi, H. (1968) Maatschappelijke reacties op afwijkend gedrag. [Journal article]

Boven, R.van and Haan, R.M. de (1968) Het structurele werkgelegenheidsbeleid. [Journal article]

Cohen, R. (1968) De wereldhandelsconferentie. [Journal article]

Cohen, R. (1968) Ja, die PvdA! : (met verschuldigde eerbied aan Jan Nagel). [Journal article]

Dankert, P. (1968) Praag '68. [Journal article]

Deegmulder, H. (1968) Doelmatigheid bij de overheid en het beginselprogramma van D'66. [Journal article]

Dolman, D. (1968) Gezondheidszorg en Health Service. [Journal article]

Drees, W. (1968) Van der Goes van Naters en een stuk politieke geschiedenis. [Journal article]

Egas, C. (1968) [Boekbespreking]. [Journal article]

Egas, C. (1968) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Egas, C. (1968) De tweede helft van de 20-ste eeuw vergt een mentaal radicale politiek. [Journal article]

Galan, C. de (1968) De opstand der amateurs. [Journal article]

Geerlings, P.J. and Kuiper, P.C. (1968) Gevaren van het gebruik van marihuana en LSD. [Journal article]

Goingaa, S. (1968) Vrijheid, blijheid? [Journal article]

Gortzak, H. (1968) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Harkema, P.R. (1968) Bijzonder duidelijk. [Journal article]

Hessel, W. (1968) Enkele verspreide opmerkingen over de onderwijsfinanciering. [Journal article]

Kooyman, M. (1968) Marihuana, alcohol en de gevolgen in Oeganda. [Journal article]

Krijnen, Bert (1968) Concentratie van kranten : jammer, maar nodig. [Journal article]

Kruif, P.J. de and Pors (jr), H. (1968) Partij van de Arbeid en middenstand. [Journal article]

Ladee, G. (1968) LSD, een ramp of een zegen? [Journal article]

Linthorst, H.M. (1968) Een partij om stemmen mee te tellen! [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1968) [Boekbespreking]. [Journal article]

Oele, A.P. (1968) [Boekbespreking]. [Journal article]

Oele, A.P. (1968) Een pluriforme Partij van de Arbeid : expansief of explosief? [Journal article]

Oele, A.P. (1968) Miss Europa naar de technische school. [Journal article]

Oele, A.P. (1968) Twee professorale toespraken over de maatschappelijke gevolgen van de technologische ontwikkeling. [Journal article]

Peype, D.C.J. van (1968) Naar een redelijke benadering van het drug-probleem. [Journal article]

Pieters, J.M.G. (1968) De Partij van de Arbeid in Limburg : consolidatie van een doorbraak? [Journal article]

Pors (Jr), H. (1968) Het midden- en kleinbedrijf in de politiek. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1968) Confrontatie met Leber. [Journal article]

Postma, J.K.T. (1968) Middellange termijnplanning op gemeentelijk niveau. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1968) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1968) Ordening in de dertiger jaren. [Journal article]

Roethof, H. (1968) Nota over persconcentraties. [Journal article]

Roethof, H.J. (1968) Ontwikkelingsfilosofie broodnodig. [Journal article]

Roethof, H.J. (1968) Vrijheid, gelijkheid en broederschap. [Journal article]

Roethof, H.J. and Benthem van den Bergh, G. van (1968) Verdrukten aller landen, verenigt u? [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1968) Over de inhoud van een progressieve politiek in de tweede helft 20ste eeuw. [Journal article]

Schaper, B.W. (1968) Een onvolledige balans : de herdenking der Russische October-Revolutie. [Journal article]

Scheps, J.H. (1968) Kuyper's 'dubbele houding' juist benaderd? [Journal article]

Schlemper, M.S.H. (1968) Maatschappelijke en religieuze aspecten van het gebruik van enkele psychofarmaca. [Journal article]

Sierksma, R.J. (1968) Universiteit : kritiek en 'krities'. [Journal article]

Suylichem, A.P.G.N. van (1968) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1968) Congres. [Journal article]

Thijn, A. van (1968) [Boekbespreking]. [Journal article]

Tijn, Th. van (1968) De Man en de socialistische beweging - niet te scheiden. [Journal article]

Veenhoven, Ruut (1968) Abortus in de politiek. [Journal article]

Verkaik, W. (1968) Binnenvaart tussen wal en schip. [Journal article]

Vermeulen, C.P. (1968) Kosten en herstrukturering van de gezondheidszorg. [Journal article]

Vlies, C. van der (1968) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Vries, Meyer de (1968) Geen radicaal antwoord? [Journal article]

Weyel, J.A. (1968) De derde revolutie. [Journal article]

Journal volume

ARP (1968) Nederlandse Gedachten, jrg. 24. [Journal volume]

D66 (1968) Peperbek, jrg. 1. [Journal volume]

PPR (1968) Radikalen-Krant, jrg. 1. [Journal volume]

ARP (1968) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 38. [Journal volume]

CHU (1968) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 13. [Journal volume]

VVD, JOVD (1968) De Driemaster, jrg. 20. [Journal volume]

D66 (1968) Democraat, jrg. 1. [Journal volume]

VVD (1968) Liberaal Reveil, jrg. 11. [Journal volume]

CPN (1968) Politiek en Cultuur, jrg. 28. [Journal volume]

KVP (1968) Politiek, jrg. 22. [Journal volume]

PvdA (1968) Socialisme en Democratie, jrg. 25. [Journal volume]

VVD (1968) Vrijheid en Democratie, nr's 943-984. [Journal volume]

Varia

D66 (1968) Politiek program van de Democraten '66 (4e gewijzigde en geheel herziene druk). [Varia]

This list was generated on Fri Dec 1 16:02:00 2023 CET.