Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1966

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 135.

ARP

ARP (1966) Nederlandse Gedachten, jrg. 22. [Journal volume]

ARP (1966) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 36. [Journal volume]

ARP (1966) De blik vooruit. [Speech]

ARP (1966) De toekomst in. [Speech]

ARP (1966) Hou en trou. [Speech]

ARP (1966) Jaarverslag ARP 1966. [Annual report]

ARP (1966) Openingstoespraak van W.P. Berghuis. [Speech]

ARP (1966) Reformatie zij onze leuze. [Speech]

ARP (1966) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

ARP (1966) Taak en perspectief. [Speech]

ARP (1966) Te beantwoorden uitdaging. [Speech]

ARP (1966) Toespraak fractievoorzitter B. Roolvink. [Speech]

CHU

CHU (1966) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 11. [Journal volume]

CHU (1966) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1966) Politiek en Cultuur, jrg. 26. [Journal volume]

D66

D66 (1966) 1e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1966) Politiek program van de Democraten '66 (2e druk). [Varia]

D66 (1966) Politiek program van de Democraten '66 (3e druk). [Varia]

D66 (1966) Openingstoespraak D'66 mr. H.A.F.M.O. van Mierlo. [Speech]

D66 (1966) Politiek program van de Democraten '66. [Varia]

Affolter, C.T. and Algra, B.C. and Aris, A.R.I. and Baehr, P.R. and Beekhuizen, H. van and Beishuizen, P. and Besteman, A.J.C. and Boeren, J.A. and Fetter, P. and Gajentaan, H. and Gruijters, J. and Hey, N.C. and Heijting, R.A. and Hymans, F.A. and Jongedijk, H. and Koenen, H.J. and Korteweg, S.M. and Lookeren Campagne - van Renterghem, C.E. van and Lookeren Campagne, H.J. and Lorier, A.F. and Luijendijk, A.F. and Mierlo, H.A.F.M.O. van and Moonen, W.M. and Nypels, E. and Redeker, A.A. and Ringnalda, G. and Sampiemon, J.H. and Schuyer, S. and Straatsma, R. and Tromp, J. and Veltman, M.A. and Visser, E.C. and Vooys, L. and Walthuis, R. and Wessel, J. and Zeevalking, H.J. (1966) Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie. [Varia]

DCN

DCN (1966) Plaatsingslijst behorende bij het archief van het Democratisch Centrum Nederland (DCN), 1966-1973. [Inventory]

DRP

DRP (1966) Beginsel- en werkprogramma. [Party programme]

DRP (1966) Beknopt werkprogramma. [Election platform]

GPV

GPV (1966) Programma van richtlijnen voor de Nationale Gereformeerde Politiek. [Party programme]

KVP

KVP (1966) Grondslag en karakter van de K.V.P. [Party programme]

KVP (1966) Openingsrede P.J.M. Aalberse op partijcongres over aankomende gemeenteraadsverkiezingen. [Speech]

KVP (1966) Politiek, jrg. 20. [Journal volume]

KVP (1966) Toespraak W.K.N. Schmelzer aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. [Speech]

Partij voor de Gewone Man

Partij voor de Gewone Man (1966) Doelstellingen. [Party programme]

Progressief Rechts

Progressief Rechts (1966) Progressief Rechts: vooruitstrevend dynamische partij. [Party programme]

PvdA

PvdA (1966) Reisindrukken uit Polen, voorjaar 1966. [Journal article]

PvdA (1966) Rede van dr. J.G.H Tans uitgesproken op het buitengewoon congres van 11 en 12 november 1966 te Rotterdam. [Speech]

PvdA (1966) Socialisme en Democratie, jrg. 23. [Journal volume]

PvdA (1966) Toespraak J.M. den Uyl op het buitengewone partijcongres van 11 en 12 november 1966. [Speech]

PvdA (1966) Toespraak van drs. G.M. Nederhorst uitgesproken op het buitengewoon congres van 11 en 12 november 1966 te Rotterdam. [Speech]

PvdA (1966) Verslagen 1964-1966. [Annual report]

Baehr, P.R. (1966) China en de Verenigde Naties. [Journal article]

Bakker, R. (1966) Alternatieve verkeersplannen. [Journal article]

Baruch, J.Z. (1966) Dr. Samuel Sarphati, medicus en planoloog (1813-1866). [Journal article]

Berg, C. van den (1966) Een afrekening. [Journal article]

Bergh, J. van den (1966) Democratie? : ja, an me zoole. [Journal article]

Bertrand, A.C.A. (1966) Ontspanning en Wiedervereinigung. [Journal article]

Beugel, E.H. van der (1966) De brief over Vietnam. [Journal article]

Boer, A.A. de (1966) Indicatieve programmering en industriepolitiek. [Journal article]

Bolle, M.C. (1966) Lyndon Johnson's persoonlijkheid en politiek. [Journal article]

Brongersma, E. (1966) Problemen der democratie. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1966) De politieke situatie sinds het optreden van het kabinet Cals. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1966) Doelmatige democratie. [Journal article]

Cohen, R. (1966) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Cohen, R. (1966) De wereldhandelsconferentie : of Geneva Revisited. [Journal article]

Cramer, N. (1966) Doorbraak in duplo. [Journal article]

Dankert, P. (1966) De socialistische internationale en de jonge landen. [Journal article]

Dankert, P. (1966) Vietnam, de brief van 2 mei en de links en rechts verontruste partijgenoten. [Journal article]

Doel, Hans van den and Lammers, Han and Hek, Arie van der and Krooshof, Reinier and Louw, André van der and Pauka, Tom and Rooi, Rob de and Zwan, Arie van der (1966) 10 over Rood: uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA. [Boek]

Dolman, D. (1966) Den Uyl naar Juliana dragen. [Journal article]

Drees, W. (1966) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Drees, W. (1966) Een ander kiesstelsel? niet zo! [Journal article]

Egas, C. (1966) Vragen rond de jeugd van 1966. [Journal article]

Galan, C. de (1966) Een program om mee te werken. [Journal article]

Galan, C. de (1966) Financiële beschouwingen. [Journal article]

Galan, C. de (1966) Reactie op een kritiek. [Journal article]

Geismann, G. (1966) Het Duitse kiesstelsel. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1966) De nieuwe organen van Europa. [Journal article]

Gorkom, J.A.J. van (1966) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hek, A. van der (1966) Het Congres zat, luisterde en koos Den Uyl. [Journal article]

Hek, A. van der (1966) Hoe de Vietnamese crisis ontstond. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1966) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1966) Het socialisme en de elite. [Journal article]

Jong, J.A. de (1966) De visie van Tinbergen. [Journal article]

Jong (Edz.), F. de (1966) De Amsterdamse troebelen. [Journal article]

Kohnstamm, M. (1966) Van der Beugels proefschrift. [Journal article]

Kohnstamm, M. (1966) A reappraisal of Henry A. Kissinger. [Journal article]

Kolthoff, K. (1966) Antwoord aan dr. C. de Galan. [Journal article]

Kolthoff, K. (1966) De laagstbetaalden : een rapport en een ten geleide. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1966) Interne partijdemocratie. [Journal article]

Lange, H.M. de (1966) Evangelie en welvaart. [Journal article]

Maanen, F.J.A. van (1966) We all live in the red submarine. [Journal article]

Meertens, P.J. (1966) Heeft het regionalisme nog zin? [Journal article]

Meyer, J.W.L. (1966) Terugblik op een overwonnen maar aanvaard verleden. [Journal article]

Mok, M.R. (1966) Terug naar het districtenstelsel? [Journal article]

Nagel, Jan (1966) Ha, die PvdA! [Boek]

Nederhorst, G.M. (1966) Rekening en verantwoording. [Journal article]

Oele, A.P. (1966) Enkele kanttekeningen bij een industriële omschakeling. [Journal article]

Oele, A.P. (1966) In het grensgebied van politiek en wetenschap. [Journal article]

Patijn, C.L. (1966) De crisis in de Europese samenwerking. [Journal article]

Polak, Fred L. (1966) Automatie : werkgelegenheid en vooruitgangsoptimisme. [Journal article]

Poole, J. le (1966) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Prins, E.J. (1966) 20 jaar Partij van de Arbeid : de tijd dringt. [Journal article]

Querido, A. (1966) De verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid : gedachten naar aanleiding van de Gezondheidsnota 1966. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1966) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1966) Nationaal koningschap of monarchistische maskerade? [Journal article]

Roethof, H.J. (1966) De motie-Schmelzer en de VVD. [Journal article]

Roethof, H.J. (1966) De zindelijke burgerheren : een open brief. [Journal article]

Rooi, R. de (1966) Politieke analyse van een impasse. [Journal article]

Rooi, R. de (1966) Statenverkiezingen 1966. [Journal article]

Rooi, R. de (1966) Zoekgeraakte progressieven. [Journal article]

Roskam, K.L. (1966) Afrika en democratie. [Journal article]

Ruijgers, G.J.N.M. (1966) Tolk van de vernieuwingswil? [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1966) NAVO in discussie. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1966) In memoriam Sutan Sjahrir. [Journal article]

Schoevers, M. (1966) De image van Veronica. [Journal article]

Smit, J. (1966) In memoriam Jan Piebenga. [Journal article]

Spijkerboer, Ch.Th. (1966) Volkssoevereiniteit bij de gratie Gods. [Journal article]

Steigenga, W. (1966) Vraagstukken rond de verstedelijking. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1966) De komende twintig jaar. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1966) Socialistisch Bestek. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1966) Wat nu? : de Statenverkiezingen 1966. [Journal article]

Thijn, Ed van (1966) De Achillespees van ons parlementaire stelsel. [Journal article]

Thijn, Ed van (1966) Een moderne verkiezingscampagne. [Journal article]

Thoenes, P. (1966) Het socialisme en de staatschappij : overpeinzingen bij een partijcrisis. [Journal article]

Tolhoek, H.A. (1966) Wetenschappelijke onderzoekers bespreken wereldproblemen. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1966) Om te winnen. [Journal article]

Venema, R. (1966) Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de bijstand. [Journal article]

Vonhoff, H.J.L. and Roethof, H. (1966) Antwoord aan dr. H. Roethof. [Journal article]

Weijel, J.A. (1966) Directe bevolkingspolitiek. [Journal article]

Wigbold, H. (1966) Een buitengewoon congres. [Journal article]

Wigbold, H. (1966) Politiek en televisie. [Journal article]

Republikeinse Partij

Republikeinse Partij (1966) Actieprogramma van de Republikeinse Partij. [Election platform]

Republikeinse Partij (1966) Beginselprogramma Republikeinse Partij. [Party programme]

SGP

SGP (1966) Gemeenteprogram der S.G.P. [Election platform]

VVD

VVD (1966) 26e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1966) 27e Algemene Vergadering (19e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1966) 28e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1966) Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Party programme]

VVD (1966) De VVD rekent af met geruchten. [Speech]

VVD (1966) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1966. [Annual report]

VVD (1966) Liberaal Reveil, jrg. 9. [Journal volume]

VVD (1966) Toespraak mr. E.H. Toxopeus over de constitutionele monarchie. [Speech]

VVD (1966) Vrijheid en Democratie, nr's 853-898. [Journal volume]

Vrijheid en Democratie, VVD (1966) L. van Vlaardingen: centrale man in de verkiezingscampagne van de VVD. [Journal article]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1966) Beginselverklaring JOVD. [Party programme]

VVD, JOVD (1966) De Driemaster, jrg. 18. [Journal volume]

VVD, JOVD (1966) Jaarverslag JOVD 1965-1966. [Annual report]

VVD, JOVD (1966) Stemverheffing. [Varia]

This list was generated on Mon Oct 2 15:57:32 2023 CEST.