Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1965

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: ARP | CHU | CPN | KVP | PvdA | SGP | VVD | VVD, JOVD
Number of items: 75.

ARP

ARP (1965) Nederlandse Gedachten, jrg. 21. [Journal volume]

ARP (1965) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 35. [Journal volume]

ARP (1965) De openingsrede van W.P. Berghuis. [Speech]

ARP (1965) Jaarverslag ARP 1965. [Annual report]

ARP (1965) Openingstoespraak van W.P. Berghuis. [Speech]

ARP (1965) Rede van de heer B. Roolvink. [Speech]

CHU

CHU (1965) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 10. [Journal volume]

CHU (1965) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1965) Politiek en Cultuur, jrg. 25. [Journal volume]

KVP

KVP (1965) Politiek, jrg. 19. [Journal volume]

KVP (1965) Toespraak W.K.N. Schmelzer. [Speech]

PvdA

PvdA (1965) Openingstoespraak op het tiende gewone congres door partijvoorzitter J.G. Suurhoff. [Speech]

PvdA (1965) Socialisme en Democratie, jrg. 22. [Journal volume]

PvdA (1965) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1965) Toespraak fractievoorzitter A. Vondeling. [Speech]

Bakker, R. (1965) Subsidiëring van vervoer en verkeer. [Journal article]

Bertrand, A.C.A. (1965) Atlantische partners. [Journal article]

Bertrand, A.C.A. (1965) De Gaulle en Europa. [Journal article]

Beugel, E.H. van der (1965) De corpora. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1965) Regeren en ballingschap. [Journal article]

Dankert, P. (1965) De Verenigde Staten en Vietnam. [Journal article]

Dankert, P. (1965) Kijken naar het Oostblok. [Journal article]

Doel, J. van den (1965) De overeenkomsten inzake Berlijn. [Journal article]

Dooijes, D. (1965) Een nieuw stadhuis. [Journal article]

Drees, W. and Nieuwpoort, A.H. van (1965) Verjonging, ja, maar een verdeelsleutel? [Journal article]

Egas, C. (1965) Welzijnsinvesteringen, meerjarige planning, constructief overleg. [Journal article]

Eijsink, H.J. (1965) Verantwoordelijkheid in machteloosheid. [Journal article]

Engelsman, H.B. (1965) Rijnmondverkiezingen. [Journal article]

Esch, B. van der (1965) De gemeenschappelijke energiepolitiek. [Journal article]

Galan, C. de (1965) Blijft Nederland bewoonbaar? [Journal article]

Galan, C. de (1965) Over filosofie en economie. [Journal article]

Heertje, A. and Tinbergen, J. (1965) Tinbergen over de betekenis van de welvaartseconomie voor het socialisme. [Journal article]

Hek, A. van der (1965) De studentencorpora : wel oud maar niet bijzonder. [Journal article]

Hermans, F. (1965) Enkele notities bij de Algemene Beschouwingen. [Journal article]

Hessel, W. (1965) Ondernemingsrecht en orde-politiek. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1965) Monarchie of republiek. [Journal article]

IJff, J. (1965) Woord en wederwoord. [Journal article]

Kruyt, J.P. (1965) De universiteit in versnelde beweging. [Journal article]

Lange, H.M. de (1965) Naar gelijke gerechtigheid in de samenleving. [Journal article]

Nieuwpoort, A.H. (1965) De partij van morgen of de partij van gisteren? [Journal article]

Nijhoff, P. (1965) Over de democratie. [Journal article]

Oele, A.P. (1965) Een hulpmotor voor het fietsje van onze democratie. [Journal article]

Oele, A.P. (1965) Universiteit en hogeschool, bruggehoofd of achterland? [Journal article]

Oele, A.P. (1965) Waterbeschaving bij de wet : 'die vuil produceert, het uit het water weert'. [Journal article]

Polak, Fred L. (1965) Automatie : dynamische drijfkracht naar een vernieuwd socialisme. [Journal article]

Poole, J. le (1965) Van de bewindvoeringssuprematie. [Journal article]

Schaaf, Sj. van der (1965) De gebroken kruik. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1965) Verkorting van de studieduur, maar hoe? [Journal article]

Sierksma, R.J. (1965) De Verenigde Staten en "de Toekomst". [Journal article]

Smit, J. (1965) Volk en verdediging. [Journal article]

Spitz, J.C. (1965) Het selectieprobleem bij het hoger onderwijs. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1965) Niet rijp voor de tweede klas : balans van het regeringsbeleid over het laatste halfjaar. [Journal article]

Thijn, Ed van (1965) Onze politieke structuur. [Journal article]

Thoenes, P. (1965) Wijsbegeerte, vooruitgang, socialisme. [Journal article]

Tinbergen, J. (1965) De betekenis van de welvaartseconomie voor het socialisme. [Journal article]

Tinbergen, J. (1965) De toekomstige sociale orde en onze beweging. [Journal article]

Top, W. (1965) De democratisering van het bedrijfsleven. [Journal article]

Velde, I. van der (1965) De schoolgrootte bij het VHMO. [Journal article]

Vermeulen, H. (1965) Nabije belastingperikelen. [Journal article]

Versloot, H. (1965) Het rapport-Verdam in het perspectief van de onderneming. [Journal article]

Vervoort, C.E. (1965) Heroriëntatie in de studentenwereld. [Journal article]

Voogd, J.J. (1965) Rooms katholieke dialoog. [Journal article]

Wallenburg, H. (1965) Automatie : technische en sociale vooruitgang? [Journal article]

Wallenburg, H. (1965) De medezeggenschap in een ideologische impasse. [Journal article]

Wierenga, H. (1965) Woord en wederwoord. [Journal article]

SGP

SGP (1965) Program van beginselen der Staatkundig Geref. Partij. [Party programme]

VVD

VVD (1965) 25ste Algemene Vergadering (18e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1965) De formatie van Cals of het offerfeest der beginselen. [Speech]

VVD (1965) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1965) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1965. [Annual report]

VVD (1965) Vrijheid en Democratie, nr's 806-852. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1965) De Driemaster, jrg. 17. [Journal volume]

VVD, JOVD (1965) Gouds JOVD cabaret, 1965. [Varia]

VVD, JOVD (1965) Jaarverslag JOVD 1964-1965. [Annual report]

VVD, JOVD (1965) Verslag 16e jaarcongres JOVD. [Congress documents]

This list was generated on Sat Jun 3 17:02:30 2023 CEST.