Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1964

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 105.

ARP

ARP (1964) Nederlandse Gedachten, jrg. 20. [Journal volume]

ARP (1964) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 34. [Journal volume]

ARP (1964) De Conventsrede van dr. W.P. Berghuis. [Speech]

ARP (1964) Jaarverslag ARP 1964. [Annual report]

ARP (1964) Toespraak J. Smallenbroek over het politieke beleid van de Anti-Revolutionaire Kamerfractie. [Speech]

ARP (1964) Toespraak W.P. Berghuis over binnen- en buitenlandse politiek. [Speech]

CHU

CHU (1964) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 9. [Journal volume]

CHU (1964) Jaarboekje 1966/1967. [Annual report]

CPN

CPN (1964) Politiek en Cultuur, jrg. 24. [Journal volume]

Christen Democraten Unie

Christen Democraten Unie (1964) Beginselprogramma. [Party programme]

KVP

KVP (1964) Politiek, jrg. 18. [Journal volume]

KVP (1964) Toespraak W.K.N. Schmelzer op de partijraad. [Speech]

PSP

PSP (1964) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1964) Het buitenlands tijdschrift : discussie Jewtoesjenko-Chroesjtsjow. [Journal article]

PvdA (1964) Paraat, jrg. 19. [Journal volume]

PvdA (1964) Socialisme en Democratie, jrg. 21. [Journal volume]

PvdA (1964) Verslagen 1962-1964. [Annual report]

Asbeck, F.M. Baron van (1964) Het Europese sociale handvest. [Journal article]

Bassy, E.M. (1964) Eén kiezer ... één stem. [Journal article]

Bast, G.H. (1964) Werken in de havens. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1964) De Amerikaanse verkiezingscampagne. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1964) Na de Amerikaanse verkiezingen. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van and Stoel, Max van der (1964) De multilaterale kernmacht. [Journal article]

Beugel, E.H. van der (1964) Europese politieke unie en Atlantische samenwerking. [Journal article]

Birnbaum, N. (1964) Beweging in West-Duitsland. [Journal article]

Braam, A. van (1964) Electorale verschuivingen te 's-Gravenhage 1946-1963. [Journal article]

Braam, A. van (1964) Gezagsschemering en ambtenaar. [Journal article]

Brakel, C.J. (1964) Het nieuwe wetenschappelijke socialisme en de arbeiders. [Journal article]

Brongersma, E. (1964) [Boekbespreking]. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1964) Televisiebestel en progessieve gezindheid. [Journal article]

Cohen, R. (1964) De wereldhandelsconferentie. [Journal article]

Conquest, R. (1964) Na Chroestsjow : een conservatieve restauratie? [Journal article]

Coppes, Th. (1964) De inrichting van de maatschappij in de komende 25 jaar. [Journal article]

Coppes, Th. (1964) De wenslijkheid van politieke vernieuwing in Nederland. [Journal article]

Crossman, R.H.S. (1964) De wetenschapsbeoefenaars gaan richting Whitehall. [Journal article]

Dake, A.C.A. (1964) Economische integratie in het oostblok. [Journal article]

Dake, A.C.A. (1964) Problemen in de Sowjeteconomie. [Journal article]

Dankert, P. (1964) De Indonesische symbiose. [Journal article]

Dankert, P. (1964) Zuid-Afrika en de resolutie. [Journal article]

Deist, H. (1964) De polieke betekenis van de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Drees, W. and Wierda, W. and Krooshof, R.L. (1964) Meer 'conventionele' bewapening? [Journal article]

Drees sr., W. (1964) Na honderd jaar. [Journal article]

Engelsman, H.B. (1964) Onroerend goed en prijzenwet. [Journal article]

Galan, C. de (1964) Doelstellingen en middelen in het economisch beleid. [Journal article]

Galan, C. de and Verkruisen, W.G. (1964) Het regionale industrialisatiebeleid op dood spoor. [Journal article]

Hartog, F. (1964) Publieke eigendom en ondeelbaarheden. [Journal article]

Hessel, W. (1964) Christelijke economische politiek. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1964) Televisiebestel en progressieve gezindheid. [Journal article]

Hollemans, C.J. (1964) Het Hervormde kernwapenrapport. [Journal article]

IJff, J. (1964) Nogmaals: N.H. Synode en de kernwapenen. [Journal article]

Jenkins, Roy (1964) Hugh Gaitskell : herinneringen aan een politicus. [Journal article]

Kalnins, B. (1964) Minderheden in de Sowjet-Unie. [Journal article]

Kempe, G.Th. (1964) De waarde van Nieuwersluis. [Journal article]

Kempers, F. (1964) Het Zuidslavische revisionisme in theorie en praktijk. [Journal article]

Kool, F. (1964) Ideologie en politieke macht : beschouwingen over het Chinees-Russisch conflict. [Journal article]

Krooshof, R.L. (1964) Op eigen kracht? [Journal article]

Lamberts-Eenschoten, M.R. (1964) Roken en gezondheid. [Journal article]

Leslie-Miller, J.W.H. (1964) Computers. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1964) Leven of geleefd worden : enkele opmerkingen over de politieke situatie. [Journal article]

Lipset, S.M. (1964) Veranderde klassestructuur en hedendaagse Europese politiek. [Journal article]

Neudecker, H. (1964) Luns' ontwapeningsnota. [Journal article]

Neudecker, H. and Zwan, A. van der (1964) Turkije : de lege huls vullen. [Journal article]

Nierstrasz, F.H.J. (1964) De bouwnota ... en verder. [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1964) Onthullende ... graanaankopen. [Journal article]

Oele, A.P. (1964) Gasbellen en olieputten. [Journal article]

Patijn, C.L. (1964) De lange weg naar vrede. [Journal article]

Praag, Ph. van (1964) Over de vakbeweging. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1964) Vermogensaanwasdeling. [Journal article]

Roskam, K.L. (1964) Zuid-Afrika en de protectoraten. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1964) De dertiende Pugwash-Conferentie. [Journal article]

Schaper, B.W. (1964) De internationale samenleving. [Journal article]

Schilthuis, U.G. (1964) Waterschappen en gemeenten. [Journal article]

Sluimers, B. (1964) Hoe Singapore viel. [Journal article]

Smolinski, L. and Wiles, P. (1964) De slingerbeweging van de Sowjet-planning. [Journal article]

Smolinski, L. and Wiles, P. (1964) Politiek en economie in de Sowjet-Unie. [Journal article]

Stoel, Max van der (1964) 100 jaar socialistische internationale. [Journal article]

Stoel, Max van der (1964) De crisis in de NAVO. [Journal article]

Stoel, Max van der (1964) Militair overbodig, politiek ongewenst. [Journal article]

Stoel, Max van der (1964) Wilsons 100 dagen. [Journal article]

Stokvis, B. (1964) [Boekbesprekingen] : sexuele criminaliteit. [Journal article]

Stokvis, B. (1964) Katholieke gedachten over ons echtscheidingsrecht. [Journal article]

Thijn, Ed van (1964) Terugblik op de kamerverkiezingen van 1956. [Journal article]

Thoenes, P. (1964) Zit er een walvis in mijn schepnetje? [Journal article]

Thomas, S. (1964) Tussen vooruitgang en reactie : de hervormingen in het oostelijk blok. [Journal article]

Tinbergen, J. (1964) De toekomst van de internationale socialistische samenwerking. [Journal article]

VerLoren van Themaat, P. (1964) Werknemersmedezeggenschap. [Journal article]

Vermeer, A.R. (1964) Openbaar onderwijs en mammoetwet. [Journal article]

Versloot, H. (1964) Het actieprogram KAB-NVV. [Journal article]

Versloot, H. (1964) Inkomensnivellering. [Journal article]

Voogd, J.J. (1964) Het omroep bestel. [Journal article]

Vos, H. (1964) De economie van Israël. [Journal article]

Wierda, W. (1964) De veiligheidssituatie in West- en Midden-Europa. [Journal article]

Wit, J.J. de (1964) Nieuwe aanpak van het omroepbestel. [Journal article]

VVD

VVD (1964) 24ste Algemene Vergadering (17e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1964) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1964. [Annual report]

VVD (1964) Liberaal Reveil, jrg. 8. [Journal volume]

VVD (1964) Plaatsingslijst van de archivalia betreffende de vertegenwoordiging van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, in de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, 1964 – 1995. [Inventory]

VVD (1964) Toespraak P.J. Oud over hoofdpunten voor een nieuw beginselprogram. [Speech]

VVD (1964) Toespraak W.J. Geertsema over actuele politieke vraagstukken. [Speech]

VVD (1964) Vrijheid en Democratie, nr's 758-805. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1964) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1964) De Driemaster, jrg. 16. [Journal volume]

VVD, JOVD (1964) Jaarverslag JOVD 1963-1964. [Annual report]

VVD, JOVD (1964) Resolutie Demostaat. [Varia]

Wagenmaker, F (1964) Reactie hoofdbestuur JOVD op Beeldreligie. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 05:40:43 2023 CEST.