Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1961

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: ARP | CHU | CPN | EVP | KVP | PSP | PvdA | VVD | VVD, JOVD
Number of items: 131.

ARP

ARP (1961) Nederlandse Gedachten, jrg. 17. [Journal volume]

ARP (1961) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 31. [Journal volume]

ARP (1961) Beginsel- en algemeen staatkundig program van de Anti-Revolutionaire Partij. [Party programme]

ARP (1961) Gezag en vrijheid. [Speech]

ARP (1961) Huis aan de markt des levens. [Speech]

ARP (1961) In hart en nieren. [Speech]

ARP (1961) Jaarverslag ARP 1960/1961. [Annual report]

ARP (1961) Politieke belangstelling. [Speech]

ARP (1961) Toespraak van J.A.H.J.S. Bruins Slot. [Speech]

ARP (1961) Woord Gods en beginsel. [Speech]

CHU

CHU (1961) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 6. [Journal volume]

CHU (1961) Jaarboekje 1963/64. [Annual report]

CHU (1961) Statuten CHU. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1961) Politiek en Cultuur, jrg. 21. [Journal volume]

EVP

EVP (1961) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van C. Ofman (EVP) 1961 – 1991. [Inventory]

KVP

KVP (1961) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 15. [Journal volume]

PSP

PSP (1961) Statuten en Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1961) Het buitenlandse tijdschrift : Engelse achterlijkheid in Amerikaanse ogen. [Journal article]

PvdA (1961) Reclame en televisie. [Journal article]

PvdA (1961) Socialisme voor morgen ... : een manifest. [Journal article]

PvdA (1961) De volgende tien jaar. [Speech]

PvdA (1961) Paraat, jrg. 16. [Journal volume]

PvdA (1961) Socialisme en Democratie, jrg. 18. [Journal volume]

PvdA (1961) Socialistisch alternatief. [Speech]

PvdA (1961) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1961) Toespraak Hein Vos tijdens de opening van het achtste partijcongres van de PvdA. [Speech]

PvdA (1961) Toespraak op het congres van de Partij van de Arbeid door J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1961) Toespraak over ontwerpresolutie buitenlandse politiek. [Speech]

Alberti, C.B. (1961) Notitie betreffende de vergelijking van de economische hulp door Sowjet-Rusland en de verenigde Staten aan de minder-ontwikkelde gebieden verleend. [Journal article]

Andriessen, J.E. (1961) De betekenis van de planning voor de inkomensverdeling. [Journal article]

Baehr, P.R. (1961) Conflicten rondom Israël. [Journal article]

Bartelds, L.J. (1961) Democratie in discrediet. [Journal article]

Beerling, R.F. (1961) Katholiek sociaal uitzicht. [Journal article]

Berger, J.J.A. (1961) Nieuwe taken. [Journal article]

Borgman, J. (1961) Meer cultuur in plaats van meer patates frites. [Journal article]

Bos, J. (1961) De verkiezingen in Nieuw-Guinea. [Journal article]

Brongersma, E. (1961) [Boekbespreking]. [Journal article]

Brongersma, E. (1961) Santa Maria en subsidiariteit. [Journal article]

Brongersma, E. (1961) Stemmen uit de gevangenis. [Journal article]

Brouwers, L. (1961) Van welfare state tot welfare economy. [Journal article]

Brugmans, H. (1961) Bij een politieke biografie van Paul-Henri Spaak. [Journal article]

Bruins, E. (1961) De omvang onzer vertegenwoordigende lichamen. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1961) Socialistisch alternatief. [Journal article]

Burgers, J.H. (1961) De rekenkunde van het algemeen belang. [Journal article]

Buskes, J.J. (1961) Tagore en Gandhi. [Journal article]

Cramer, N. (1961) Cameralia : Groen en Geel. [Journal article]

Dankert, P. (1961) Mee manifesteren? [Journal article]

Desmorin, Antoine (1961) Nederland en het Europa van de Gaulle. [Journal article]

Dingemans Wierts, A.G.A. (1961) Congres-impressies. [Journal article]

Doel, J. van den (1961) Een manifest van gisteren. [Journal article]

Dolman, D. (1961) De paradox een paralyse? [Journal article]

Drees, W. (1961) In memoriam Sam de Wolff. [Journal article]

Drees (Jr), W. (1961) De vroege capitulatie van 1940. [Journal article]

Driberg, Tom (1961) De Engelse televisie. [Journal article]

Engers, J.F. (1961) De reactie tegen de nieuwe bedeling. [Journal article]

Fahrenfort, J.J. (1961) [Boekbespreking]. [Journal article]

Galenson, Walter (1961) Waarom is de Amerikaanse vakbeweging niet socialistisch? [Journal article]

Hartog, F. (1961) Economische planning als hulpmiddel in een democratisch bestel. [Journal article]

Hessel, W. (1961) Ingeboren pessimisme? [Journal article]

Hijmans, A. (1961) Gemengde huwelijken. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1961) Herziening van het statuut. [Journal article]

Hooning, Th. J. (1961) De strijdmethoden van de morele herbewapening. [Journal article]

Hooydonk, P. van (1961) Ontluistering van een kerk : hervormd Amsterdam in de 19e en 20e eeuw. [Journal article]

Jong (Edz.), F. de (1961) [Boekbesprekingen]. [Journal article]

Jong (Edz.), F. de (1961) Naar een socialistisch plan : historische achtergronden van het Plan van de Arbeid. [Journal article]

Jong (Edz.), F. de (1961) Politiek per vergissing : Troelstra en Colijn. [Journal article]

Jongmans, D.G. (1961) Angola, een 'negerparadijs' op aarde. [Journal article]

Kadt, J. de (1961) De onechte crisis. [Journal article]

Kadt, J. de (1961) Falende oppositie? : na de algemene beschouwingen. [Journal article]

Kadt, J. de (1961) Onvolledig, maar rijp en rijk. [Journal article]

Kadt, J. de (1961) Trotsky door Deutschers bril : voorgezette vertekening. [Journal article]

Kadt, J. de (1961) Uit het Nieuw-Guinea slop? : Rijkers, Duynstee en verder ... [Journal article]

Kapteijn, P.J. (1961) De voorgeschiedenis van de politieke consultatie tussen de Zes. [Journal article]

Kleywegt, C. (1961) Het plan van de VPRO : een perspectief voor het socialisme? [Journal article]

Kloos, A.H. (1961) Loonvorming en overheid. [Journal article]

Lange, H. (1961) Socialisme voor morgen of voor overmorgen? [Journal article]

Langemeijer, G.E. and Berg, G. van den (1961) Opstellen voor Van den Bergh. [Journal article]

Lier, Th. van (1961) [Boekbespreking]. [Journal article]

Mannoury, J. (1961) Welke kant op met de kinderbijslag? [Journal article]

Muto, Mitsuro (1961) De socialistische beweging in Japan. [Journal article]

Neudecker, H. (1961) De deserteur. [Journal article]

Neudecker, H. and Stoel, Max van der (1961) De pen op papier : Berlijn : enige kanttekeningen. [Journal article]

Nierstrasz, F.H.J. (1961) [Boekbespreking]. [Journal article]

Patijn, C.L. (1961) De Franse crisis. [Journal article]

Ploeg, J.G. van der (1961) Nieuwe wijken in onze steden. [Journal article]

Polak, Fred L. (1961) Szczesny, Heer en Szczesny. [Journal article]

Publius (1961) De regering Kennedy. [Journal article]

Reve, K. van het (1961) De levensherinneringen van Henri Wiessing. [Journal article]

Roemers, D. (1961) Het NVV en het Plan van de Arbeid. [Journal article]

Ruygers, G. (1961) Plan van de Arbeid, Partij van de Arbeid. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1961) De Pugwash-conferentie te Moskou over totale ontwapening. [Journal article]

Scheps, J.H. (1961) Slechts voor de luns gesmeerd giert nog steeds het rad. [Journal article]

Schouwenaar, A.J. (1961) Europa en de NAVO : het plan voor een NAVO-atoommacht. [Journal article]

Schweitzer, A.L.M. (1961) 'Folteringen in Algerije' : de pen op papier. [Journal article]

Spitz, J.C. (1961) Strategie der verleiders. [Journal article]

Stoel, Max van der (1961) Berlijn : een beslissende krachtproef. [Journal article]

Stokvis, B. (1961) Herziening van ons echtscheidingsrecht. [Journal article]

Stokvis, B. (1961) Onze vreemdelingenwetgeving. [Journal article]

Stokvis, B. (1961) Vernieuwing van onze echtscheidingwetgeving. [Journal article]

Suurhoff, J.G. (1961) De minister ging, de zorgen bleven. [Journal article]

Suurhoff, J.G. (1961) Simpele wetenschap. [Journal article]

Tas, S. (1961) Folteringen in Algerije. [Journal article]

Tas, S. (1961) Kinder-kruistocht? [Journal article]

Thijn, E. van (1961) Momentopname van de politieke wetenschap : 'Behaviorism' of 'a behavioral approach'? [Journal article]

Tinbergen, J. (1961) De ontwikkeling van nationale naar internationale planning. [Journal article]

Tucker, R.C. (1961) Een conservatief credo : het program van de communistische partij in de Sowjet-Unie. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1961) Complexe wereld, complexe plannen. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1961) De volgende tien jaar. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1961) In het teken van Berlijn. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1961) Intolerant tegen wil en dank. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1961) Labour op zoek naar zichzelf. [Journal article]

Velde, J. van der (1961) De schoolgrootte bij het VHMO. [Journal article]

Velde, J. van der (1961) Het onderwijs in Rusland. [Journal article]

Venema, R. (1961) Welvaart en ondersteuning. [Journal article]

Vermeer, A. (1961) Kritiek op 'gelijke kansen'. [Journal article]

Vondeling, A. (1961) De klant koning of onderdaan? [Journal article]

Vondeling, A. (1961) Planning op lange termijn in de agrarische produktie en afzet : mede in verband met de Europese zelfvoorzieningstendensen. [Journal article]

Vos, H. (1961) Het plan van de Arbeid. [Journal article]

Vos, H. (1961) Naar een structuurplan. [Journal article]

Vries, E. de (1961) Bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. [Journal article]

Warffemius, M.G. (1961) Drie vergissingen. [Journal article]

Willemsen, A.W. (1961) De Vlaamse beweging in de Belgische politiek. [Journal article]

Willemsen, A.W. (1961) Het Vlaamse vraagstuk. [Journal article]

Wit, J.J. de (1961) Het plan van de VPRO : een perspectief voor het socialisme. [Journal article]

Woestijne, W.J. v.d. (1961) Oligopolistische concurrentie. [Journal article]

VVD

VVD (1961) 19e Algemene Vergadering (14e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1961) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1961. [Annual report]

VVD (1961) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de ondercentrale (OC) Veenkoloniën - Westerwolde van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1961-1984. [Inventory]

VVD (1961) Vrijheid en Democratie, nr's 616-663. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1961) De Driemaster, jrg. 13. [Journal volume]

VVD, JOVD (1961) Jaarverslag JOVD 1960-1961. [Annual report]

This list was generated on Tue May 30 06:27:30 2023 CEST.