Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1960

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 102.

ARP

ARP (1960) Nederlandse Gedachten, jrg. 16. [Journal volume]

ARP (1960) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 30. [Journal volume]

ARP (1960) Binnen en buiten de grenzen. [Speech]

ARP (1960) Kruispunt der historie. [Speech]

ARP (1960) Om recht en vrijheid. [Speech]

CHU

CHU (1960) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 5. [Journal volume]

CHU (1960) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1960) Politiek en Cultuur, jrg. 20. [Journal volume]

KVP

KVP (1960) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 14. [Journal volume]

PvdA

PvdA (1960) Beginselprogram 1959 van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

PvdA (1960) Het nucleaire tijdperk. [Journal article]

PvdA (1960) Jaarverslagen 1958-1960. [Annual report]

PvdA (1960) Paraat, jrg. 15. [Journal volume]

PvdA (1960) Rede van mr. J.A.W. Burger op de centrale kadervergadering. [Speech]

PvdA (1960) Socialisme en Democratie, jrg. 17. [Journal volume]

Ameringen, A.A. van (1960) Particuliere economische machtsposities. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1960) A tale of two cities. [Journal article]

Banning, W. (1960) Het beginselprogram 1959. [Journal article]

Barents, J. (1960) Oriëntatie? [Journal article]

Bastiaans, J. (1960) Uitholling van gemeenschapsplicht. [Journal article]

Beishuizen, P. (1960) Televisie en maatschappij : een luchtig woordenspel rond een precair thema. [Journal article]

Bergh, G.C.J.J. van den (1960) Beperking van het verhaalsrecht. [Journal article]

Bilsen, A.A.J. van (1960) De politieke ontwikkeling in "Belgisch" Kongo. [Journal article]

Boer, A.A. de (1960) De kernenergiewet. [Journal article]

Bolle, M.C. (1960) Het bevolkingsvraagstuk als element in de politiek. [Journal article]

Borrie, G.W.B. (1960) Bestuursproblemen van agglomeraties. [Journal article]

Braam, A. van (1960) Welvaartstoeneming en inkomensbesteding bij arbeidersgezinnen. [Journal article]

Breejen, A. den (1960) Nieuw-Guinea in discussie. [Journal article]

Broekmeyer, M.J. (1960) Tien jaar arbeidersraden in Zuidslavië (1949-1959). [Journal article]

Brouwers, L. (1960) Het socialisme en de voetbaltoto of The Beauty and the Beast. [Journal article]

Brouwers, L. (1960) Lipstick en andere socialistische problemen. [Journal article]

Brummelkamp, J. (1960) De verhouding van de Nijllanden tot het overige Afrika. [Journal article]

Cattell, D.T. (1960) Het communisme en de Afrikaanse neger. [Journal article]

Cramer, N. (1960) Cameralia : 'Political' economy. [Journal article]

Cramer, N. (1960) Cameralia : de kwestie-De Quay. [Journal article]

Daams, F.H.J.M. (1960) Zoveel categorieën en zuilen als (53) hoogleraren. [Journal article]

Delfgaauw, B. (1960) Karl Jaspers en het vraagstuk van de atoombom. [Journal article]

Drenth, H.H. (1960) Het stakingsrecht en de socialistische beweging. [Journal article]

Engels, J. (1960) Nozems en socialisten. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1960) Een plein met een verleden : de subjectieve historiografie van mr. dr. C. Smit. [Journal article]

Groot, C. de (1960) Frankrijk na 2 jaar gaullistisch bewind : stijl, prestige en perspectieven van de vijfde republiek. [Journal article]

Grunveld, F. (1960) Van producent naar consument. [Journal article]

Gunning, C.P. (1960) De lijdensweg van het middelbaar onderwijs. [Journal article]

Hatch, J. (1960) Zuid-Afrika. [Journal article]

Hekkelman, G. (1960) Beperking van het verhaalsrecht : een antwoord aan J. Bastiaans. [Journal article]

Hijmans, W. (1960) Het boek vol zonden. [Journal article]

Jaquet, Gerard (1960) Het Frans-Afrikaanse Gemenebest. [Journal article]

Jonge, P.H. de (1960) Een macht ontplooit zich : de vakbeweging in Afrika. [Journal article]

Jongh, J.H. de (1960) Het congres van de Dr. Wiardi Beckman Stichting een anti-climax? [Journal article]

Kadt, J. de (1960) In memoriam Evert Vermeer. [Journal article]

Kadt, J. de (1960) Tegen conservatisme en radicalisme : een antwoord aan partijgenoot Den Breejen. [Journal article]

Kadt, J. de (1960) Van topconferentie naar rakettendiplomatie : de realiteiten der coëxistentie. [Journal article]

Kanza, Th.R. (1960) De politieke situatie in Belgisch Congo. [Journal article]

Klein, G. (1960) De terreur van het evenwicht. [Journal article]

Klein, W.C. (1960) Tropisch Afrika en Nieuw Guinea : mogelijke gebeurtenissen op Nieuw Guinea, ingegeven door de politieke ontwikkelingen in Tropisch Afrika. [Journal article]

Kloos, A.H. (1960) Welvaart-Welvaartsbesef. [Journal article]

Koopman, J. and Lange, H.M. de and Valk, J.M.M. de (1960) Om de toekomst van het socialisme. [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1960) Troelstra als parlementariër. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1960) Categorale organisaties en de vakcentrales. [Journal article]

Köbben, A.J.F. (1960) De achtergronden van de apartheid. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1960) De EEG en Afrika. [Journal article]

Maanen, F.J.A. van (1960) In toto libertas. [Journal article]

Molenaar, J.H.C. (1960) Europese verkiezingen. [Journal article]

Mulder, A. (1960) De functie van de SER in de Nederlandse samenleving. [Journal article]

Negotiator (1960) Turkije : waarheen? [Journal article]

Nierstrasz, F.H.J. (1960) Overwegingen inzake een socialistische huisvestingspolitiek op langere termijn. [Journal article]

Poelje, G.A. van (1960) Het bestuur van de grote gemeenten. [Journal article]

Putt, J. van der (1960) Jeugd en socialisme : over het idealisme van twee generaties. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1960) Herziening van de structuur der onderneming. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1960) Welvaartsvermeerdering in sociaal-ethisch licht. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1960) De betekenis van Erich Fromm voor het socialistisch denken. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1960) Enige beschouwingen van het funderen van de socialistische partij. [Journal article]

Roskam, K.L. (1960) Hoogverraad in Zuid-Afrika. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1960) Europa en Afrika. [Journal article]

Sanders, P. (1960) De publiciteit van de naamloze vennootschap. [Journal article]

Scheps, J.H. (1960) Dient Nederland dr. H. Colijn te vergeten? [Journal article]

Senghor, L. (1960) Wij, Afrikanen. [Journal article]

Stoel, Max van der (1960) De behartiging van de bij de onderneming betrokken belangen. [Journal article]

Stoel, Max van der (1960) Labour voor de afgrond. [Journal article]

Stonehouse, J. (1960) De toekomst van de Centraal-Afrikaanse Federatie. [Journal article]

Thijn, E. van (1960) De greep van het communisme op het socialisme in Frankrijk. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1960) Tussen dogmatisme en opportunisme : de economie in het nieuwe beginselprogram. [Journal article]

Vall, M. v.d. (1960) De machtsstructuur van de welvaartsstaat. [Journal article]

Veer, Paul van 't (1960) Mijn grootvader op Walden. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1960) De motivering van ons socialisme en de welvaart. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1960) Middengroepen en vakcentrales. [Journal article]

Vondeling, A. (1960) Wat is nu eigenlijk progressief? [Journal article]

Vos, H. (1960) Naar een socialisme van de welvaart. [Journal article]

Vries, E. de (1960) Afrikaanse impressies. [Journal article]

Wain, John (1960) Open brief aan mijn Russische gastheren. [Journal article]

Williams, David C. (1960) Kennedy President. [Journal article]

Winkler, J. (1960) 1860 : Troelstra : 1960. [Journal article]

Zimmerman, L.J. (1960) Welvaartsgroei en inkomensverdeling. [Journal article]

SWP

SWP (1960) Beginselprogram. [Party programme]

SWP (1960) Statuten van de Socialistische Werkers Partij. [Statuten en Reglementen]

VVD

VVD (1960) 18e Algemene Vergadering (13e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1960) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1960. [Annual report]

VVD (1960) Liberaal Reveil, jrg. 5. [Journal volume]

VVD (1960) Vrijheid en Democratie, nr's 567-615. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1960) De Driemaster, jrg. 12. [Journal volume]

VVD, JOVD (1960) Jaarverslag JOVD 1959-1960. [Annual report]

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD

VVD, Organisatie Vrouwen in de VVD (1960) Statuten van de Stichting "Organisatie Vrouwen in de V.V.D.". [Statuten en Reglementen]

This list was generated on Sat Jun 3 11:27:35 2023 CEST.