Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1959

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 119.

ARP

ARP (1959) Nederlandse gedachten, jrg. 15. [Journal volume]

ARP (1959) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 29. [Journal volume]

ARP (1959) Jaarverslag ARP 1959. [Annual report]

ARP (1959) Politiek een moeilijk bedrijf. [Speech]

ARP (1959) Program van Actie. [Election platform]

ARP (1959) Toespraak J. Schouten over program van actie. [Speech]

ARP (1959) Toespraak J.A.H.J.S. Bruins Slot over komende verkiezingen. [Speech]

ARP (1959) Toespraak W.P Berghuis op het Partij Convent. [Speech]

ARP (1959) Toespraak W.P. Berguis ter opening van de Deputatenvergadering. [Speech]

ARP (1959) Toespraak over het parlementaire werk door J.A.H.J.S. Bruins Slot. [Speech]

Boerenpartij

Boerenpartij (1959) Beginselprogram der Boerenpartij. [Party programme]

Brug-groep

Brug-groep (1959) Ons verkiezingsprogram. [Election platform]

CHU

CHU (1959) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 4. [Journal volume]

CHU (1959) Jaarboekje 1960/61. [Annual report]

CHU (1959) Verkiezingsmanifest 1959. [Election platform]

CPN

CPN (1959) Om hun toekomst. [Election platform]

CPN (1959) Politiek en Cultuur, jrg. 19. [Journal volume]

GPV

GPV (1959) Verkiezingsprogram 1959. [Election platform]

HSP

HSP (1959) Beginselverklaring. [Party programme]

KVP

KVP (1959) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 13. [Journal volume]

KVP (1959) Verkiezingsmanifest 1959. [Election platform]

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming (1959) Statuten, Reglement op de plaatselijke centra. [Statuten en Reglementen]

NVB

NVB (1959) Programma met toelichting van de Nederlandse Volksbeweging. [Election platform]

Nationale Unie

Nationale Unie (1959) Geen titel [Beginselprogramma Nationale Unie]. [Party programme]

PSP

PSP (1959) Verkiezingsmanifest. [Election platform]

PvdA

PvdA (1959) Beginselprogramma 1959 Partij van de Arbeid. [Party programme]

PvdA (1959) Het politieke beeld. [Speech]

PvdA (1959) Inleiding resolutie atoompolitiek door G. Ruygers. [Speech]

PvdA (1959) Openingstoestpraak PvdA congres door E.A. Vermeer. [Speech]

PvdA (1959) Paraat, jrg. 14. [Journal volume]

PvdA (1959) Socialisme en Democratie, jrg. 16. [Journal volume]

PvdA (1959) Toespraak J.A.W. Burger over het beleid van de Tweede Kamer. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak J.M. den Uyl over de sociaaleconomische paragraaf. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak K. Voskuil over Het Vrije Volk. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak M. van der Goes Naters over werkzaamheden Nederlandse socialisten in Europese instellingen. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak W. Drees over propaganda door de PvdA. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak behandeling van het beginselprogramma 1959 door W. Banning. [Speech]

PvdA (1959) Verkiezingsprogram 1959. [Election platform]

Banning, W. (1959) Korte reactie. [Journal article]

Bolle, M.C. (1959) De Amerikaanse vakbeweging. [Journal article]

Bommer, J. (1959) Opvattingen over het woningvraagstuk. [Journal article]

Brink, H. van den (1959) Een wettelijke regeling der politieke partijen? [Journal article]

Burger, J.A.W. (1959) De gauw-gauw verkiezingen. [Journal article]

Buskes, J.J. (1959) Het hoofdstuk: "Samenleving" in het ontwerp-program. [Journal article]

Crosland, C.A.R. (1959) De socialistische partijen en de toekomst. [Journal article]

Drees, W. (1959) Wibaut als gemeentebestuurder : "De Machtige". [Journal article]

Driel, K. van (1959) Sport en opvoeding. [Journal article]

Engels, J. (1959) Strijdbare jongeren : een episode uit de geschiedenis van de zelfstandige jeugdbeweging. [Journal article]

Godefroi, L.S. (1959) Opvattingen over het woningvraagstuk : een repliek van de Teldersstichting. [Journal article]

Heek, F. van (1959) Maatschappelijke weerstanden tegen verticale sociale mobiliteit. [Journal article]

Hijmans, W. (1959) Mi es den buuc so gheladen. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1959) Het staatkundig bestel. [Journal article]

Jong, Fr. de Edz. (1959) Marxistisch dubbelportret: het leven van Frank van der Goes en F.M. Wibaut. [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Buitenlandse politiek in het atoomtijdperk. [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Het kabinet De Quay: nieuwe episode of nieuwe periode? [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Nogal sjofel. [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Om de macht van onze beweging: de val van het kabinet-Drees. [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Programs en hun internationale kant. [Journal article]

Kadt, J. de (1959) Wetenschap van de vrijheid : een onderzoek van totalitaire systemen. [Journal article]

Kapteyn, P.J. (1959) Rondom de kolencrisis. [Journal article]

Kleywegt, C. (1959) De horizontale en verticale doorstroming in het onderwijs. [Journal article]

Kloos, A. (1959) Het socialistische economische bestel. [Journal article]

Kool, F. (1959) De alarmklok geluid! : variaties op artikel 33. [Journal article]

Kool, F. (1959) Het naschrift van prof. Kruijt : teleurstellend, ongemotiveerd, onvoorzichtig. [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1959) Ministers, fractie, partij. [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1959) Politieke verantwoordelijkheid. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1959) Het sociaal darwinisme. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1959) Kan en mag de overheid ons hoge geboortecijfer verlagen met liberalistische middelen? [Journal article]

Maanen, F.J.A. van (1959) Klap eens in de handjes : indrukken van het zevende congres van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Meijer, J.W.L. (1959) Boris Pasternak. [Journal article]

Mok, M.R. (1959) Economische macht aan banden : bij de inwerkingtreding van de wet economische mededinging. [Journal article]

Observer (1959) Hernieuwd contact met Duitsland? [Journal article]

Observer (1959) Het nieuwe program van de socialistische partij in Oostenrijk. [Journal article]

Observer (1959) Nieuwe ontwikkelingen in de verhouding katholicisme-socialisme in Oostenrijk. [Journal article]

Pais, A. and Wit, J. de (1959) Amsterdam onder de loupe. [Journal article]

Pen, J. (1959) De produktie als mythe. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1959) Het Europese energievraagstuk en Euratom. [Journal article]

Ram, B. (1959) Frank van der Goes : de literator en socialist 1859-1959. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1959) De Partij van de Arbeid en het vraagstuk van de atoomwapens. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1959) De jongste algemene vergadering der Verenigde Naties. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1959) Het vraagstuk van oorlog en vrede in het atoomtijdperk. [Journal article]

Schaaf, Sj. van der (1959) De staat als kantoormachine. [Journal article]

Schurer, F. (1959) 'Cultuurleven' in het ontwerp-program. [Journal article]

Schurer, F. (1959) Partij van de Arbeid en de nationale defensie. [Journal article]

Snaauw, A. (1959) Nieuw-Guinea in het coöperatieve denken. [Journal article]

Spitz, J.C. (1959) Verborgen verleiders? [Journal article]

Stoel, Max van der (1959) Chroesjtsjow speelt op winst. [Journal article]

Stoel, Max van der (1959) Chroesjtsjows Amerikaanse reis. [Journal article]

Tammes, A.J.P. (1959) Het internationale regime van de wereldruimte. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1959) De positie van het bijzonder onderwijs in de mammoetwet. [Journal article]

Tijn, Th. van (1959) Honderd jaar 'maatschappelijk zijn en bewustzijn'. [Journal article]

Tinbergen, J. (1959) Moet onze landbouwproduktie worden ingekrompen? [Journal article]

Toornstra, K. (1959) Over de betekenis van Wibaut in geestelijk cultureel opzicht. [Journal article]

Umrath, H. (1959) De vakbeweging in de hedendaagse maatschappij. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1959) Eigen en oneigen in socialistische economie. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1959) Kanttekeningen bij de verkiezingsuitslag. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1959) Marxisme anno 1959. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1959) Om een eigentijds socialisme : Labours nederlaag. [Journal article]

Vermeer, E.A. (1959) Congres in Hamburg. [Journal article]

Vloeberghs, R. (1959) Kongo 1959. [Journal article]

Vondeling, J. (1959) Bijdrage tot de discussie over de mammoetwet. [Journal article]

Voogd, J.J. (1959) Van Heidelberg tot Godesberg : het congres der SPD. [Journal article]

Vos, H. (1959) De sociaal-economische politiek. [Journal article]

Walsum, G.E. van (1959) Bracht de doorbraak desillusie? [Journal article]

Went, J.J. (1959) De kernenergie en de industriële ontwikkeling. [Journal article]

Wibaut, F. (1959) F.M. Wibaut, de visie van een zoon. [Journal article]

Wierda, W. (1959) Enige opmerkingen omtrent de duur der eerste militaire oefening. [Journal article]

Wigbold, H. (1959) Economische hulpverlening in een nieuw tijdperk. [Journal article]

Wit, J. de (1959) Suriname : problemen, plannen, perspectieven. [Journal article]

Witsen, J. (1959) Het congres van de ruimte : indrukken van het zevende congres van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Zweep, E.R. (1959) De belastingheffing van de gehuwde vrouw. [Journal article]

SGP

SGP (1959) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD

VVD (1959) 16e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1959) 17e Algemene Vergadering (12e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1959) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1959. [Annual report]

VVD (1959) Liberaal Reveil, jrg. 4. [Journal volume]

VVD (1959) Verkiezingsmanifest 1959 : Op het keerpunt. [Election platform]

VVD (1959) Vrijheid en Democratie, nr's 521-566. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1959) De Driemaster, jrg. 11. [Journal volume]

This list was generated on Tue May 30 06:35:05 2023 CEST.