Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1955

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: ARP | CHU | CPN | KVP | PvdA | VVD | VVD, JOVD
Number of items: 106.

ARP

ARP (1955) Nederlandsche Gedachten, jrg. 11. [Journal volume]

ARP (1955) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 25. [Journal volume]

ARP (1955) Jaarverslag ARP 1955. [Annual report]

ARP (1955) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

ARP (1955) Waarom ben ik Anti-Revolutionair. [Speech]

CHU

CHU (1955) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1955) Politiek en Cultuur, jrg. 15. [Journal volume]

KVP

KVP (1955) De betekenis van de verkiezingen 1956. [Speech]

KVP (1955) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 9. [Journal volume]

KVP (1955) Toespraak E.H.A. Kraaijvanger over de woningbouw. [Speech]

KVP (1955) Toespraak J.A. Middelhuis. [Speech]

PvdA

PvdA (1955) Ontwikkelingswerk in de landbouw. [Journal article]

PvdA (1955) Congrestoespraak J.M. Willems. [Speech]

PvdA (1955) Inleiding over de sociaal-economische politiek. [Speech]

PvdA (1955) Opening vijfde huishoudelijk congres PvdA door H. Vos. [Speech]

PvdA (1955) Paraat, jrg. 10. [Journal volume]

PvdA (1955) Socialisme en Democratie, jrg. 12. [Journal volume]

PvdA (1955) Toespraak A. Vondeling over de Nederlandse landbouw. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak A. de Roos over cultuur. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak J.A.W. Burger over de democratie in Nederland. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak W. Drees over PvdA congres. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak internationale vraagstukken door G. Ruygers. [Speech]

Al, B. (1955) De eerste Europese school. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1955) Overheidsfinanciën en planning. [Journal article]

Bakker, B.R. (1955) Versleten woord of vaag begrip? [Journal article]

Banning, W. (1955) Bij het aftreden van Vorrink als partijvoorzitter. [Journal article]

Berger, J.J.A. (1955) De ouderdomsverzekering : de Wet Algemene Ouderdomsvoorziening. [Journal article]

Boasson, J. (1955) Nieuw licht op de verhouding van partij en staat tot kerk en atheïsme in de USSR. [Journal article]

Bolle, M.C. (1955) Japan tussen Oost en West. [Journal article]

Bommer, J. (1955) Huurpolitiek-woningpolitiek. [Journal article]

Brink, A. (1955) Een RK-visie op het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs ... [etc.]. [Journal article]

Broekhuyzen, J. van (1955) Grenzen der Sowjet-macht. [Journal article]

Brongersma, E. (1955) Herziening van het Burgerlijk Wetboek. [Journal article]

Brongersma, E. (1955) Het politieke klimaat. [Journal article]

Buskes, J.J. (1955) Bij het afscheid van Banning. [Journal article]

Buskes, J.J. (1955) Het probleem van Zuid-Afrika. [Journal article]

Daalder, D.L. (1955) Bolkestein-Rutten-Cals. [Journal article]

Daalder, D.L. (1955) Op weg naar de ongedeelde school. [Journal article]

Gazier, Albert (1955) Frankrijk's economische structuur. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1955) De toekomst van de Saar. [Journal article]

Gordon, F. (1955) Enkele bijdragen tot de geschiedenis van Hongarije in de jaren 1945-1947. [Journal article]

Gruyter, W. Jos de (1955) De kunst in het dagelijks leven. [Journal article]

Harmsen, J. (1955) Geestelijke vrijheid en het crematieontwerp. [Journal article]

Hartog, F. (1955) Socialistische conjunctuurpolitiek. [Journal article]

Heeroma, K. (1955) Tien jaar dichtkunst. [Journal article]

Heringa, G.C. (1955) Vernieuwing van de universiteit. [Journal article]

Hornstra, R. (1955) Artsenbehoefte : naar aanleiding van het Rapport Artsenbehoefte en Artsenvoorziening 1950-1982 door het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1955) De schoolstrijd in België. [Journal article]

Janssen Perio, E.M. (1955) Hoe Huijts het ziet. [Journal article]

Jonkers, A. (1955) De nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden. [Journal article]

Kadt, J. de (1955) De positie van de intellectueel. [Journal article]

Kadt, J. de (1955) Een verdediging van het "Edel-Bolsjewisme" : Isaac Deutschers "Trotsky. [Journal article]

Kadt, J. de (1955) Hulp: hoe, wanneer, aan wie? [Journal article]

Kadt, J. de (1955) Nuchterheid inzake Nieuw-Guinea. [Journal article]

Kadt, J. de (1955) Trieste crisis : progressieve politiek in gevaar. [Journal article]

Koch, D.M.G. (1955) De toestand in Indonesië. [Journal article]

Kranenburg, R. (1955) Verzwakking van ons vrijheidsbegrip? [Journal article]

Kruijt, J.P. (1955) Het bevolkingsvraagstuk in Nederland. [Journal article]

Lammers, C. (1955) Ter nagedachtenis Dr. Jan van den Tempel. [Journal article]

Lee, J. van der (1955) Enige documentatie over de in dit nummer behandelde problemen. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1955) Onze verhouding tot het buitenland. [Journal article]

Mey, A. (1955) De economische structuur van de gemeenschapsbedrijven, het economische karakter van het gemeenschapsbedrijf in het kader van de overheidstaak en in het raam van de maatschappelijke voortbrenging. [Journal article]

Moltzer, M.J.A. (1955) Een afzonderlijke wereldorganisatie ter bevordering van het maatschappelijk welzijn. [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1955) 100 jaar petroleum in Rusland en in de Verenigde Staten. [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1955) Russische olieproductie. [Journal article]

Observer (1955) Het Oostenrijkse Staatsverdrag: een einde en een nieuw begin. [Journal article]

Official (1955) Integratieproblemen. [Journal article]

Oosterhuis, H. (1955) Tien jaren progressieve sociaal-economische politiek. [Journal article]

Ovezall, J.J. (1955) Ervaringen met Politeia : 10 jaar socialistische studenten. [Journal article]

Patijn, C.L. (1955) De situatie tussen Oost en West. [Journal article]

Patijn, C.L. (1955) Over de koude vrede. [Journal article]

Posthumus, S. (1955) Een tekort aan objectieve zakelijkheid : de ordening van het goederenvervoer. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1955) Vervoersordening in de waagschaal : bedenkelijke gelegenheidswetgeving. [Journal article]

Praag, Ph. van (1955) November 1918. [Journal article]

Ruyger, G. (1955) Hulp aan minder ontwikkelde gebieden. [Journal article]

Schaper, B.W. and Banning, W. (1955) "Ons socialisme". [Journal article]

Steigenga, W. (1955) Het wereldbevolkingsvraagstuk en de minderontwikkelde gebieden. [Journal article]

Tas, S. (1955) Tocqueville revisited. [Journal article]

Tinbergen, J. (1955) Economische aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk, geïllustreerd aan de problemen van India. [Journal article]

Tjaden, M.E. (1955) Enige beschouwingen over het eindrapport van de staatscommissie vervanging Armenwet. [Journal article]

Tolhoek, H. (1955) Politieke en militaire konsekwenties van de huidige atoomwapens. [Journal article]

Tolhoek, H.A. (1955) De gevaren van de huidige atoomwapens. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1955) Achterstand en achterstelling : de positie van de r.k. in de Nederlandse samenleving. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1955) Bij de dood van Koos Vorrink. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1955) Om een zuiver democratisch bestel : het vijfde congres van de PvdA. [Journal article]

Veen, Th. W. van (1955) Sensatie in de pers. [Journal article]

Veer, P. van 't (1955) Bandoengs panorama. [Journal article]

Veer, P. van 't (1955) Het spektakel Nieuw-Guinea. [Journal article]

Veld, J. in 't (1955) Christen zijn in de Nederlandse samenleving. [Journal article]

Voogd, J.J. (1955) Kerk en kunst. [Journal article]

Vos, H. (1955) De Socialistische Internationale en het probleem van de onderontwikkelde gebieden. [Journal article]

Vos, H. (1955) Economische politiek voor en na de oorlog. [Journal article]

Vos, H. (1955) Hoogconjunctuur en verdelingspolitiek. [Journal article]

Vredeling, H. (1955) De landarbeiders in Nederland. [Journal article]

Vries, E. de (1955) Voedselvoorziening in Azië. [Journal article]

Waldbrunner, Karl (1955) De nationalisaties in Oostenrijk. [Journal article]

Weyde, H.M. van der (1955) Twee rapporten over het huurvraagstuk. [Journal article]

Wibaut, F. (1955) Integrale geneeskunde : naar aanleiding van prof. Querido's boek: Inleiding tot een integrale geneeskunde. [Journal article]

Wibaut, F. (1955) Leiden de beginselen van de Wereldgezondheidsorganisatie tot verwenning van het volk door de overheid? [Journal article]

Winkler, J. (1955) De mens in het centrum. [Journal article]

VVD

VVD (1955) 11e Algemene Vergadering (8e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1955) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1955. [Annual report]

VVD (1955) Toespraak H. van Riel. [Speech]

VVD (1955) Vrijheid en Democratie, nr's 333-380. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1955) De Driemaster, jrg. 7. [Journal volume]

VVD, JOVD (1955) Jaarverslag JOVD 1954-1955. [Annual report]

This list was generated on Tue May 30 06:04:48 2023 CEST.