Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1953

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: B | D | G | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | U | V | W
Number of items: 62.

B

Banning, W. (1953) Balans van een discussie. [Journal article]

Banning, W. (1953) Het probleem Christendom-Socialisme in Europa na de Tweede Wereldoorlog. [Journal article]

Banning, W. (1953) Perspolemiek over een discussie. [Journal article]

Barents, J. (1953) 5 maart en 17 juni. [Journal article]

Barents, J. (1953) De drie oorlogen. [Journal article]

Barents, J. (1953) Vrede of oorlog. [Journal article]

Biemen, A. van (1953) Internationaal beraad over socialisme en religie. [Journal article]

Bijlstra, R. (1953) Plaats en taak van de pers. [Journal article]

Bolle, M.C. (1953) Internationale socialistische politiek? [Journal article]

Bondy, F. (1953) Birma: een Aziatisch Joegoslavië. [Journal article]

Borkenau, F. (1953) Het voorspel van Stalins dood. [Journal article]

Borkenau, F. (1953) Malenkows op- en neergang. [Journal article]

Brongersma, E. (1953) Overheid en humanisme. [Journal article]

D

Daalder, H. (1953) Zelfbeschikkingsrecht en nationaliteiten-principe. [Journal article]

Donkersloot, N.A. (1953) Over cultuur en "culturele defensie". [Journal article]

Duinkerken, A. van (1953) Bij de honderdjarige Kromstaf. [Journal article]

G

Geyl, P. (1953) Een historicus tegenover de wereld van nu : de Europese federatie. [Journal article]

Goede, A. de (1953) Enkele aspecten van cultuur in Indonesië. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1953) Een constitutie voor Europa? [Journal article]

H

Hagen, C. ten (1953) De vergoeding der rampschade. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1953) Socialisme en bedrijfsleven. [Journal article]

I

Idenburg, P.J.A. (1953) Indonesië : enkele politieke aspecten. [Journal article]

Idenburg, Ph.I. (1953) De betrouwbaarheid van het opinieonderzoek. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1953) De crisis van de Unesco. [Journal article]

J

Jonge, W.A.H. de and Barents, J. (1953) Internationale socialistische politiek? [Journal article]

Jongh, J.F. de (1953) De medicus in de stroom der wetenschappelijke ontwikkeling : een enkele opmerking n.a.v.: Dr. J.T. Buma: Sociaal-medische perspectieven. [Journal article]

Jonkers, A. (1953) De Brits-Caraïbische-Federatie in wording. [Journal article]

K

Kadt, J. de (1953) Na Stalins dood : vrede of manoeuvre? [Journal article]

Kleerekoper, S. (1953) 'k hou van belasting ook als zij hoog is. [Journal article]

L

Lier, Th.J.A.M. van (1953) Katholieke critiek op "De Weg naar Vrijheid". [Journal article]

M

Meijer, J.A.J. (1953) De huisvesting van bejaarden. [Journal article]

Mercator (1953) De Indonesische economie sinds de souvereiniteitsoverdracht. [Journal article]

P

Ploeg-Ploeg, A.C. (1953) Niet zo lichtvaardig als het lijkt. [Journal article]

Polak, Fred (1953) Enkele problemen van de welvaartsstaat : [verslag van een gesprek]. [Journal article]

R

Rhijn, A.A. van (1953) De sociaal-ethische zijde der bezitsvorming. [Journal article]

Ruygers, G. (1953) Nederland en de Verenigde Naties. [Journal article]

S

Samkalden, I. (1953) Een omstreden boek. [Journal article]

Schaper, B.W. (1953) Afscheid van Moskou? [Journal article]

Steigenga, W. and Steigenga-Kouwe, S.E. (1953) Het intellectueel potentieel en de intellectuele positie van de middengroepen. [Journal article]

Stoel, Max van der (1953) De conferentie van Rangoon. [Journal article]

T

Tas, S. (1953) Frankrijk voor de keuze. [Journal article]

Tas, S. (1953) Zuid-Afrika isoleert zichzelf. [Journal article]

Tempel, B. van den (1953) Engelands strijd om welvaart. [Journal article]

Thomas, Norman (1953) Bevrijding - doch hoe? [Journal article]

Tijen, W. van (1953) De architectuur van de na-oorlogse volkswoning. [Journal article]

Tinbergen, J. (1953) Naar een rechtvaardiger inkomensverdeling. [Journal article]

U

Umrath, H. (1953) Aspecten van het Amerikaanse communisme. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1953) De doorbraak behouden. [Journal article]

V

Veer, P. van 't (1953) China en de barbaren. [Journal article]

Veld, J. in 't (1953) Planning for freedom. [Journal article]

Verkade, W. (1953) De "Sozialdemokratische Partei Deutschlands". [Journal article]

Vermooten, W.H. (1953) Sociale aspecten van het volkstuinwezen. [Journal article]

Versloot, H. (1953) Het socialistisch maatschappijbeeld. [Journal article]

Versloot, H. (1953) Het vierde Algemene Congres. [Journal article]

Versloot, H. (1953) Rechtvaardig inkomen. [Journal article]

Voogd, J.J. (1953) Cultuurpolitiek naar eigen aard. [Journal article]

Vos, H. (1953) Bij het Troelstra-monument. [Journal article]

Vos, H. (1953) De socialisatie op de agenda. [Journal article]

Vos, H. (1953) Economische Beschouwingen. [Journal article]

Vos, H. (1953) Troonrede en millioenennota. [Journal article]

W

Waard, J. de (1953) De economische integratie van Europa. [Journal article]

Walsum, G.E. van (1953) Overheid en humanisme. [Journal article]

This list was generated on Sun Dec 10 18:30:03 2023 CET.