Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1952

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 107.

ARP

ARP (1952) Nederlandsche Gedachten, jrg. 8. [Journal volume]

ARP (1952) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 22. [Journal volume]

ARP (1952) Om de christelijke vrijheid voor mens en samenleving. [Speech]

ARP (1952) Program van actie der Anti-Revolutionaire Partij. [Election platform]

CHU

CHU (1952) Jaarboekje 1952. [Annual report]

CHU (1952) Verkiezingsmanifest 1952. [Election platform]

CPN

CPN (1952) De weg naar socialistisch Nederland: Ontwerp beginselprogram der C.P.N. [Party programme]

CPN (1952) Politiek en Cultuur, jrg. 7. [Journal volume]

GPV

GPV (1952) Aan de kiezers! [Election platform]

Jong-Conservatief Verbond

Jong-Conservatief Verbond (1952) Het Jong Conservatief Verbond. [Party programme]

Jong-Conservatief Verbond (1952) Oproep tot de Nederlandse Staatsburgers en Staatsburgeressen! [Election platform]

KNP

KNP (1952) Program. [Election platform]

KVP

KVP (1952) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 6. [Journal volume]

KVP (1952) Verkiezingsprogram. [Election platform]

Middenstandspartij voor handel, industrie, ambacht, land en tuinbouw

Middenstandspartij voor handel, industrie, ambacht, land en tuinbouw (1952) Concept program Middenstandspartij voor handel, industrie, ambacht, land en tuinbouw. [Election platform]

PvdA

PvdA (1952) Jaarverslagen 1950-1952. [Annual report]

PvdA (1952) Paraat, jrg. 7. [Journal volume]

PvdA (1952) Socialisme en Democratie, jrg. 9. [Journal volume]

PvdA (1952) Verkiezingsprogram 1952. [Election platform]

PvdA (1952) Wijziging van de Statuten en Wijziging van het Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Ameringen, A.A. van (1952) De relatieve betekenis van het democratisch socialisme. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1952) Het N.V.V.-welvaartsplan. [Journal article]

Balkenstein, G.J. (1952) Enkele aspecten van de ontwikkeling der Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Banning, W. (1952) Congresindrukken. [Journal article]

Banning, W. (1952) De geestelijke situatie van het socialisme. [Journal article]

Banning, W. (1952) Na vijftig jaar strijden en getuigen : 31 october 1902 verscheen het eerste nummer van "de Blijde Wereld", "uitgegeven door enige predikanten", "Christen-socialistisch Weekblad". [Journal article]

Barents, J. (1952) Amerika en Spanje : een les in wanordelijke diplomatie. [Journal article]

Barents, J. (1952) De verdedigbaarheid van Nederland. [Journal article]

Barents, J. (1952) De verdedigbaarheid van West-Europa. [Journal article]

Barents, J. (1952) Eisenhower als president. [Journal article]

Barents, J. (1952) Suez, het Midden-Oosten en het Pentagon. [Journal article]

Berger, J.J.A. (1952) Een definitieve ouderdomsvoorziening. [Journal article]

Bergh, G. van den (1952) Referendum en volksinitiatief. [Journal article]

Boasson, J.J. (1952) De dynamiek der U.S.S.R. [Journal article]

Buskes, J.J. (1952) De Christelijke Sociale Conferentie van 1952. [Journal article]

Buskes, J.J. (1952) Genade als agressie. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1952) Amerikaans-Europees beraad te Straatsburg. [Journal article]

Donker, L.A. (1952) De verkiezingsuitslag. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1952) Internationaal socialisme : remmingen en mogelijkheden. [Journal article]

Grijshout, B. (1952) Politiek in een gecompliceerd werelddeel. [Journal article]

Hartog, F. (1952) Is er een andere Rusland-politiek mogelijk? [Journal article]

Hoeven, J. van der (1952) Lichtvaardige ingreep. [Journal article]

Hoeven, J. van der (1952) Neutralisme en dépit. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1952) Europese overheidsfinanciën. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1952) Over de verhouding van utopie, socialistisch ideaal en compromis. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1952) Cultuur en gemeenschap. [Journal article]

Janssen Perio, E. (1952) Het groene van De Groene. [Journal article]

Jong, Fr. de (1952) Aanvaardbare vernieuwing? : het hedendaags democratisch socialisme en de gedachtenwereld van Hendrik de Man. [Journal article]

Kadt, J. de (1952) Het groene hout : Amerika op zoek naar een buitenlandse politiek. [Journal article]

Kadt, J. de (1952) Moeilijke formatie : vaststelling der verantwoordelijkheden. [Journal article]

Kadt, J. de (1952) Politieke parade in Moskou. [Journal article]

Kadt, J. de (1952) Progressieve overwinning. [Journal article]

Kadt, J. de (1952) Socialistisch isolement of sociale werelddemocratie (I). [Journal article]

Kool, F. (1952) Joegoslavië. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1952) De gemeente-classificatie. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1952) De consequenties van de verkiezingsuitslag voor de Katholieke Werkgemeenschap. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1952) Wetenschappelijk of ethisch socialisme? [Journal article]

Loor, D. de (1952) De Hervormde kerk en de school. [Journal article]

Meer, F.H. van (1952) Europees perspectief. [Journal article]

Meer, S.W. van der (1952) Het Koninkrijk der Nederlanden : nieuwbouw, reparatie of herbouw. [Journal article]

Middendorp, W. (1952) Bij J.E. Stokvis' verscheiden. [Journal article]

Nagel, W.H. (1952) De derde weg : opheffing van een dodelijk alternatief. [Journal article]

Oosterhuis, H. (1952) Waarom zouden wij twijfelen? [Journal article]

Outsider", " (1952) Het nieuwe ideaal-beeld van de minister in onze tijd. [Journal article]

Patijn, C.L. (1952) Remmingen en mogelijkheden van het socialisme, internationaal. [Journal article]

Polak, F.L. (1952) Gedachten over de toekomst van het socialisme en gedachten van het socialisme over de toekomst. [Journal article]

Polak, F.L. (1952) Mens en cultuur. [Journal article]

Polak, W. (1952) Het "Plan" een plan? [Journal article]

Roemers, D. (1952) Kanttekeningen. [Journal article]

Roorda, J. (1952) De gemeente-classificatie. [Journal article]

Ruygers, G. (1952) Internationale gemeenschap. [Journal article]

Ruygers, G. (1952) Na de 25e juni. [Journal article]

Ruygers, G. (1952) Zesde Algemene Vergadering der Verenigde Naties. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1952) Socialistisch isolement is Europees isolement. [Journal article]

Stuiveling, G. (1952) In memoriam Henriëtte Roland Holst-Van der Schaik. [Journal article]

Suurhoff, J.G. (1952) Op weg naar bestaanszekerheid. [Journal article]

Tinbergen, J. (1952) Kanttekeningen. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1952) Bevan en het Bevanisme. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1952) De maatschappelijke orde in socialistisch perspectief. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1952) Enkele stellingen over de verkiezingsuitslag. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1952) Heroriëntering van het socialisme. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1952) Het paleis en de blokken. [Journal article]

Veer, P. van 't (1952) Socialisme in Zuidoost-Azië. [Journal article]

Vermeer, A.R. (1952) Onderwijscongres. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1952) De relatieve betekenis van het democratisch socialisme. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1952) Ongeldige stembiljetten. [Journal article]

Vleer, A.J. (1952) De werkwijze van de volksvertegenwoordiging. [Journal article]

Vorrink, K. (1952) De kabinetsformatie. [Journal article]

Vos, A.J.A. (1952) De arbeider als aandeelhouder : een socialistisch perspectief? [Journal article]

Vos, H. (1952) De weg naar vrijheid. [Journal article]

Vos, H. (1952) Een positieve weg. [Journal article]

Vos, H. (1952) Internationale socialistische politiek. [Journal article]

Walsum, G.E. van (1952) De doorbraakwinst en de Protestants Christelijke Werkgemeenschap. [Journal article]

Recht en Vrijheid

Recht en Vrijheid (1952) Urgentie-Programma. [Election platform]

SGP

SGP (1952) Program. [Election platform]

Socialistische Unie

Socialistische Unie (1952) Manifest: Aan het Nederlandse Volk. [Election platform]

VVD

VVD (1952) 7e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1952) 8e Algemene Vergadering (5e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1952) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1952. [Annual report]

VVD (1952) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD (VVD) 1952 – 1990. [Inventory]

VVD (1952) Verkiezingsprogram 1952. [Election platform]

VVD (1952) Vrijheid en Democratie, nr's 191-238. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1952) De Driemaster, jrg. 4. [Journal volume]

VVD, JOVD (1952) Jaarverslag JOVD 1951-1952. [Annual report]

VVD, JOVD (1952) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) Afdeling Groningen (VVD, JOVD), 1952-1987. [Inventory]

VVD, JOVD (1952) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) District noord (VVD, JOVD), 1952-1999. [Inventory]

Nordlohne, Edgar (1952) Bekendmaking embleem JOVD. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 06:58:28 2023 CEST.