Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1952

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 35.

ARP

ARP (1952) Nederlandsche Gedachten, jrg. 8. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1952) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 22. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1952) Om de christelijke vrijheid voor mens en samenleving. [Redevoeringen]

ARP (1952) Program van actie der Anti-Revolutionaire Partij. [Verkiezingsprogramma's]

CHU

CHU (1952) Jaarboekje 1952. [Jaarverslagen]

CHU (1952) Verkiezingsmanifest 1952. [Verkiezingsprogramma's]

CPN

CPN (1952) De weg naar socialistisch Nederland: Ontwerp beginselprogram der C.P.N. [Beginselprogramma's]

CPN (1952) Politiek en Cultuur, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

GPV

GPV (1952) Aan de kiezers! [Verkiezingsprogramma's]

Jong-Conservatief Verbond

Jong-Conservatief Verbond (1952) Het Jong Conservatief Verbond. [Beginselprogramma's]

Jong-Conservatief Verbond (1952) Oproep tot de Nederlandse Staatsburgers en Staatsburgeressen! [Verkiezingsprogramma's]

KNP

KNP (1952) Program. [Verkiezingsprogramma's]

KVP

KVP (1952) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

KVP (1952) Verkiezingsprogram. [Verkiezingsprogramma's]

Middenstandspartij

Middenstandspartij (1952) Statuten. [Statuten en reglementen]

Middenstandspartij voor handel, industrie, ambacht, land- en tuinbouw

Middenstandspartij voor handel, industrie, ambacht, land- en tuinbouw (1952) Concept program. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA

PvdA (1952) Jaarverslagen 1950-1952. [Jaarverslagen]

PvdA (1952) Paraat, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1952) Socialisme en Democratie, jrg. 9. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1952) Verkiezingsprogram 1952. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA (1952) Wijziging van de Statuten en Wijziging van het Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

Recht en Vrijheid

Recht en Vrijheid (1952) Urgentie-Programma. [Verkiezingsprogramma's]

SGP

SGP (1952) Program. [Verkiezingsprogramma's]

Socialistische Unie

Socialistische Unie (1952) Manifest: Aan het Nederlandse Volk. [Verkiezingsprogramma's]

VVD

VVD (1952) 7e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1952) 8e Algemene Vergadering (5e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1952) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1952. [Jaarverslagen]

VVD (1952) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD (VVD) 1952 – 1990. [Archiefplaatsingslijsten]

VVD (1952) Verkiezingsprogram 1952. [Verkiezingsprogramma's]

VVD (1952) Vrijheid en Democratie, nr's 191-238. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1952) De Driemaster, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1952) Jaarverslag JOVD 1951-1952. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1952) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) Afdeling Groningen (VVD, JOVD), 1952-1987. [Archiefplaatsingslijsten]

VVD, JOVD (1952) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) District noord (VVD, JOVD), 1952-1999. [Archiefplaatsingslijsten]

Nordlohne, Edgar (1952) Bekendmaking embleem JOVD. [Varia]

This list was generated on Mon May 20 08:32:07 2024 CEST.