Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1951

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: ARP | CHU | CPN | KVP | PvdA | VVD | VVD, JOVD
Number of items: 76.

ARP

ARP (1951) Nederlandsche Gedachten, jrg. 7. [Journal volume]

ARP (1951) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 21. [Journal volume]

CHU

CHU (1951) Program van Beginselen der Christelijk-Historische Unie. [Party programme]

CHU (1951) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1951) Politiek en Cultuur, jrg. 6. [Journal volume]

KVP

KVP (1951) Algemeen Staatskundig Program van de Katholieke Volkspartij. [Party programme]

KVP (1951) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 5. [Journal volume]

KVP (1951) Toelichting regeringsbeleid door C.P.M. Romme. [Speech]

PvdA

PvdA (1951) Inleiding over de sociale politiek. [Speech]

PvdA (1951) Middenstandsprogram. [Speech]

PvdA (1951) Paraat, jrg. 6. [Journal volume]

PvdA (1951) Socialisme en Democratie, jrg. 8. [Journal volume]

PvdA (1951) Toelichting K. Vorrink over rapport militaire verdediging. [Speech]

PvdA (1951) Verantwoording en opdracht - Openingsrede tot het congres van de Partij van de arbeid in de Rivièrahal te Rotterdam op 8 februari 1951. [Speech]

PvdA (1951) Vraagstukken buitenlandse politiek. [Speech]

Ameringen, A.A. van (1951) Economische mededinging. [Journal article]

Banning, W. (1951) De toekomst van het calvinisme. [Journal article]

Banning, W. (1951) Hervorming van het Hoger Onderwijs. [Journal article]

Barents, J. (1951) De internationale situatie en de Nederlandse landsverdediging. [Journal article]

Barents, J. (1951) De voorzichtige en de onvoorzichtige richting in de Amerikaanse buitenlandse politiek. [Journal article]

Barents, J. (1951) Een kernprogram. [Journal article]

Boef, L. den and Jong, F. de (1951) Gereglementeerd genie? : de partijen in het democratisch staatsbestel. [Journal article]

Bruijn, J. de (1951) Socialisme en maatschappelijk werk. [Journal article]

Cleeff, E. van (1951) Socialistische rentepolitiek. [Journal article]

Dam, B. van (1951) De integratie van de Europese landbouw. [Journal article]

Dierendonck, J.E. van (1951) De progressie in de kinderbijslag. [Journal article]

Fahrenfort, J.J. (1951) De nood de onontwikkelde gebieden. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1951) Het socialisme en de Europese eenheid. [Journal article]

Hornstra, R. (1951) Een en ander over gezondheidsorganisatie. [Journal article]

Horringa, D. (1951) Ondernemingsraden in Zweden. [Journal article]

Idenburg, Ph.J. (1951) Grondslagen der actieve cultuurpolitiek. [Journal article]

Jalink, W.P. (1951) Uren met 'De Linie'. [Journal article]

Kadt, J. de (1951) De regeringscrisis en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Kadt, J. de (1951) De weg naar de vrede : het voorbeeld van San Francisco. [Journal article]

Kadt, J. de (1951) Gevaar in Iran? : olie, roof en socialisme. [Journal article]

Kadt, J. de (1951) Opgeloste regeringscrisis en blijvende misere. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1951) Zestig jaar Sociale Encyclieken : Rerum Novarum, 1891 - Quadragesimo Anno 1931. [Journal article]

Mozer, A. (1951) Het congres van Frankfort. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1951) De Sociaal-Economische Raad en de loon- en prijspolitiek. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1951) De betekenis van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. [Journal article]

Niet Gz, M. de (1951) Intercontinentale klassenstrijd en solidariteit : is J. de Kadt's "Pleidooi voor vrede door kracht" voor ons aanvaardbaar? [Journal article]

Noordhoff, F.S. (1951) Petroleum-perspectieven. [Journal article]

Observer (1951) Hulpverlening aan achterlijke gebieden. [Journal article]

Paulides, H. (1951) Maatschappij en kunst. [Journal article]

Pels, P.S. (1951) Productiviteitsproblemen. [Journal article]

Praag, M.M. van (1951) Decentralisatie en democratie. [Journal article]

Roemers, D. (1951) Schoot de Sociaal-Economische Raad te kort? [Journal article]

Ruygers, G. (1951) Processie-vrijheid. [Journal article]

Ruygers, G. (1951) Socialistisch buitenlands beleid. [Journal article]

Ruyter-de Zeeuw, Chr.A. de (1951) Socialisme en maatschappelijk werk. [Journal article]

Scheps, J.H. (1951) "Bezwaren tegen het beleid van de Partij van de Arbeid" nader beschouwd. [Journal article]

Scheps, J.H. (1951) Socialistische ministers in een niet-socialistisch kabinet? [Journal article]

Schermerhorn, W. (1951) Functionele decentralisatie ook in de volksvertegenwoordiging? [Journal article]

Schermerhorn, W. (1951) Internationale technische hulp. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1951) Na vijf jaren Partij van de Arbeid. [Journal article]

Sluyser, M. (1951) Bij Ernest Bevin's heengaan. [Journal article]

Sluyser, M. (1951) Een profeet in 1919. [Journal article]

Sluyser, M. (1951) Engeland, het politieke zwaartepunt in West-Europa. [Journal article]

Tempel, B. van den (1951) De kapitaalschaarste. [Journal article]

Tijen, W. van (1951) De situatie van de Nederlandse architectuur en het Nederlandse socialisme. [Journal article]

Tobi, E.J. (1951) Prijsafspraken in de detailhandel. [Journal article]

Toma, V. (1951) Rusland exploiteert zijn satellieten : de Russische greep op de Roemeense economie. [Journal article]

Umrath, H. (1951) De crisis in de volkswoningbouw. [Journal article]

Umrath, H. (1951) Een programma voor volledige werkgelegenheid. [Journal article]

Umrath, H. (1951) Het vraagstuk van de huren (I). [Journal article]

Umrath, H. (1951) Werkclassificatie. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1951) De politieke keuze van Rooms-Katholieken in Nederland. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1951) Reveil van de behoudzucht. [Journal article]

Valkhoff, J. (1951) Van autonoom tot heteronoom contract. [Journal article]

Vooys, L. (1951) Het Mijnstatuut. [Journal article]

Vos, H. (1951) Congresrede. [Journal article]

Walsum, G.E. (1951) Het processieverbod. [Journal article]

VVD

VVD (1951) 6e Algemene Vergadering (4e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1951) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1951. [Annual report]

VVD (1951) Vrijheid en Democratie, nr's 142-190. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1951) De Driemaster, jrg. 3. [Journal volume]

This list was generated on Sun Sep 24 04:58:28 2023 CEST.