Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1950

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 76.

ARP

ARP (1950) Nederlandsche Gedachten, jrg. 6. [Journal volume]

ARP (1950) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 20. [Journal volume]

ARP (1950) De kracht der zwakheid. [Speech]

ARP (1950) De strijd om de beginselen. [Speech]

ARP (1950) Jaarverslag ARP 1950. [Annual report]

ARP (1950) Prof. dr. A. Anema over promotie dr. Schouten. [Speech]

ARP, CHU

ARP, CHU (1950) Statuut van de federatie A.R./C.H. gevormd door de Anti-Revolutionaire en de Christelijk-Historische Kiesvereniging te ..... [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1950) Politiek en Cultuur, jrg. 5. [Journal volume]

KVP

KVP (1950) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 4. [Journal volume]

PvdA

PvdA (1950) Een statuut voor politieke partijen. [Journal article]

PvdA (1950) Rapport inzake de organisatie van de sociale verzekering. [Journal article]

PvdA (1950) Huishoudelijk Reglement voor de afdelingen van de Partij van de Arbeid. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1950) Jaarverslagen 1949-1950. [Annual report]

PvdA (1950) Paraat, jrg. 5. [Journal volume]

PvdA (1950) Socialisme en Democratie, jrg. 7. [Journal volume]

Ameringen, A.A. van (1950) Macht en vrijheid in het economisch leven. [Journal article]

Barents, J. (1950) Academische curiosa. [Journal article]

Barents, J. (1950) De aspecten van de strijd tegen het communisme. [Journal article]

Barents, J. (1950) De illusie van de veiligheid. [Journal article]

Barents, J. (1950) De korte en de lange termijn. [Journal article]

Barents, J. (1950) De positie van West-Duitsland. [Journal article]

Barents, J. (1950) Het einde van het lied. [Journal article]

Belinfante, A.D. (1950) De positie van de rechterlijke macht in het staatsbestel. [Journal article]

Bergh, G. van den (1950) Zuivere rede en haar wenselijkheid : naar aanleiding van het voor-ontwerp Kieswet en de beschouwing van de heer Drion: "Een kritiek op de Zuivere Rede". [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1950) De Ka(d)t met de bel. [Journal article]

Brink, A. (1950) De opleiding van de leraren. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1950) Democratie en verkiezingssysteem. [Journal article]

Buskes, J.J. (1950) Bezwaren tegen het beleid van de PvdA. [Journal article]

Drees, W. (1950) Gedachten tijdens de bezetting. [Journal article]

Drion, H. (1950) Een kritiek op de zuivere rede : bij het voorontwerp Kieswet van het Centraal Stembureau. [Journal article]

Enthoven, K.L.J. (1950) Om de toekomst van Nieuw-Guinea. [Journal article]

Gelder, L. van (1950) Het onderwijscongres 1950. [Journal article]

Gorter, C.J. (1950) De positie der natuurwetenschappelijke onderzoekers in de U.S.A. [Journal article]

Hartog, F. (1950) Het scheppen van meer gelijke kansen. [Journal article]

Hes, J.A. (1950) Troelstra en de jongeren van nu. [Journal article]

Hoekstra, A. (1950) Enige sociale aspecten van het vraagstuk van de "maatschappelijk ongrijpbaren". [Journal article]

Hoeven, J. van der (1950) Asylverlening en asylrecht. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1950) Afschaffing van de ondernemingsbelasting? [Journal article]

Kaan, A. (1950) De "maatschappelijk ongrijpbaren" in de grote stad. [Journal article]

Kadt, J. de (1950) De nieuwe situatie : Indonesië, Zuidoost-Azië en Nederland. [Journal article]

Kadt, J. de (1950) Van weifeling tot weerstand : kanttekeningen bij de internationale situatie. [Journal article]

Kleywegt, C. (1950) De opleiding van de onderwijzers bij het L.O. [Journal article]

Koning, J. (1950) Aspecten van onderwijsvernieuwing in Amerika. [Journal article]

Kruyt, H.R. (1950) Reorganisatie van het hoger onderwijs. [Journal article]

Langeveld, M.J. (1950) V.H.M.O., Algemeen Middelbaar Onderwijs en de opleiding der leerkrachten. [Journal article]

Minnaert, M. (1950) De toegang tot de universiteit. [Journal article]

Mozer, A. (1950) De pen op papier : het Europese socialisme? [Journal article]

Mozer, A. (1950) Het Plan Schuman. [Journal article]

Mullem, P.J. van (1950) Het ontwerp film- en bioscoopwet : een onaanvaardbaar wetsontwerp. [Journal article]

Ponsen, H. (1950) Arbeidverhoudingen in Amerika. [Journal article]

Roos, A. de (1950) De recrutering van het intellect. [Journal article]

Ruygers, G. (1950) Straatsburg 1950. [Journal article]

Ruygers, Geert (1950) Het federalisme in de branding. [Journal article]

Schaper, B.W. (1950) Het probleem der mensenrechten. [Journal article]

Smit, J. (1950) Socialistische mogelijkheden in Friesland. [Journal article]

Tas, S. (1950) Frankrijk, de oorlog en Amerika. [Journal article]

Tas, S. (1950) Politiek overzicht van Frankrijk. [Journal article]

Tex, J. den (1950) Een nieuwe rol voor de Eerste Kamer? [Journal article]

Tinbergen, J. (1950) Optimisme en pessimisme ten aanzien van de betalingsbalans. [Journal article]

Toma, V. (1950) Literatuur in uniform. [Journal article]

Umrath, H. (1950) De nieuwe industriële revolutie en de maatschappij van morgen. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1950) In de spiegel van Labour's teruggang. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1950) KVP en de sociale rechtvaardigheid. [Journal article]

Versloot, H. (1950) Indonesië en het buitenland. [Journal article]

Versloot, H. (1950) Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1950) De sociale wortels van het socialisme in Nederland. [Journal article]

Waal, E.H. de (1950) Het vraagstuk der winkelbibliotheken. [Journal article]

Waardenburg, P.J. (1950) De kwalitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk. [Journal article]

PvdA, FJG

PvdA, FJG (1950) Huishoudelijk Reglement FJG. [Statuten en Reglementen]

Socialistische Unie

Socialistische Unie (1950) Beginselverklaring. [Party programme]

VVD

VVD (1950) 5e Algemene Vergadering (3e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1950) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1950. [Annual report]

VVD (1950) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Winschoten en de ondercentrale (OC) Oldambt van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1950-1989. [Inventory]

VVD (1950) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD (1950) Vrijheid en Democratie, nr's 91-141. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1950) De Driemaster, jrg. 2. [Journal volume]

This list was generated on Tue May 30 06:44:53 2023 CEST.