Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1949

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: ARP | CHU | CPN | KVP | PvdA | VVD | VVD, JOVD
Number of items: 110.

ARP

ARP (1949) Nederlandsche Gedachten, jrg. 5. [Journal volume]

ARP (1949) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 19. [Journal volume]

CHU

CHU (1949) Jaarboekje 1950. [Annual report]

CPN

CPN (1949) Politiek en Cultuur, jrg. 4. [Journal volume]

KVP

KVP (1949) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 3. [Journal volume]

PvdA

PvdA (1949) Democratie in grote organisaties, in het bijzonder in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

PvdA (1949) Drees over het regeringsbeleid sinds de bevrijding. [Speech]

PvdA (1949) Het politieke beeld van Nederland. [Speech]

PvdA (1949) Middenstanders en het democratisch-socialisme. [Speech]

PvdA (1949) Openingsrede tweede PvdA congres. [Speech]

PvdA (1949) Socialisme en Democratie, jrg. 6. [Journal volume]

PvdA (1949) Toespraak K. Voskuil over Het Vrije Volk. [Speech]

Banning, W. (1949) Bij de opvoering van Thomas More. [Journal article]

Banning, W. (1949) De visie der 'doorbrekers'. [Journal article]

Banning, W. (1949) Het halve eeuw-feest van de Amsterdamse School voor Maatschappelijk werk. [Journal article]

Banning, W. (1949) Het tweede partijcongres. [Journal article]

Banning, W. (1949) Het vraagstuk der winkelbibliotheken. [Journal article]

Banning, W. (1949) Nog eens : het toekomstig radiobestel. [Journal article]

Barends, J. (1949) T. S. Eliot en zijn begrip van de cultuur. [Journal article]

Barents, J. (1949) [Boekbespreking]. [Journal article]

Barents, J. (1949) [Boekbespreking]. [Journal article]

Barents, J. (1949) China. [Journal article]

Barents, J. (1949) De grenzen van West-Europa : buitenlandse kroniek. [Journal article]

Barents, J. (1949) De prioriteiten in de buitenlandse politiek. [Journal article]

Barents, J. (1949) Europa's moeilijkheden. [Journal article]

Barents, J. (1949) Gesocialiseerde bioscopen. [Journal article]

Barents, J. (1949) Ondoordacht : buitenlandse kroniek. [Journal article]

Barents, J. (1949) Oost en West van het Kremlin. [Journal article]

Barents, J. (1949) Rectificatie. [Journal article]

Barents, J. (1949) Rusland in Oost-Europa. [Journal article]

Barents, J. (1949) Tweezijdig preludium. [Journal article]

Brugmans, H. (1949) Het maatschappij-beeld van Proudhon. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1949) Boven-nationale besluitvorming en nationale parlementen. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1949) De kans van het Atlantisch Pact. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1949) Welvaartszorg in Indonesië. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1949) West-Europa, Zuidoost-Azië, Amerika. [Journal article]

Daalder, D.L. (1949) Opvoeding tot democratie. [Journal article]

Dippel, C.J. (1949) Doorbraak naar de protestantse zijde. [Journal article]

Dubbink, C. (1949) Echtscheiding : een andere visie. [Journal article]

Dubbink, C.W. (1949) De status van West-Europeaan. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1949) Tussen einde en begin. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1949) Verklaring. [Journal article]

Groenman, Sj. (1949) Enkele aspecten van het zogenaamde "bevolkingsvraagstuk". [Journal article]

Hagen, C. ten (1949) Schuld als factor bij de echtscheiding. [Journal article]

Hagen, C.J.A.M. ten (1949) De beginselen van subsidiariteit en functionele decentralisatie in de P.B.O. [Journal article]

Harmsen, J. (1949) Doorbraak in het maatschappelijke vlak. [Journal article]

Hartog, F. (1949) Planning in het buitenland. [Journal article]

Hidding, K.A.H. (1949) Azië en het socialisme. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1949) Over principiële belastingpolitiek. [Journal article]

Jongh, J.F. de (1949) Zijn wij een democratie? : oftewel: onplezierige beschouwingen. [Journal article]

Kaan, A. (1949) De afkeer van de D.U.W. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Antwoord aan Mr. M. van der Goes van Naters. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Begin van een nieuw tijdperk? [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Binnenlandse notities. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) De R.T.C.-afsluiting : mogelijkheden en vraagtekens. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) De halve waarheid. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Door het oog van de naald : de Indonesische crisis. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Een groot moment? [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Geen tweemaal aan dezelfde steen? : Suriname en de Ronde-Tafel conferentie. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Gemeenteraadsverkiezingen. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Grenscorrecties. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Het "Communistisch Manifest" en het socialisme. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Het positieve in de democratie. [Journal article]

Kadt, J. de (1949) Voldongen feit en democratie. [Journal article]

Kohnstamm, M. (1949) Burger, volksvertegenwoordiging en ambtenaar. [Journal article]

Kohnstamm, Ph. (1949) Universiteit en socialisme. [Journal article]

Kranenburg, R. (1949) Werk en leven van Leo Polak. [Journal article]

Last, J. (1949) "Tante Jet", de socialiste. [Journal article]

Logeman, J.H.A. (1949) Indonesië. [Journal article]

Middendorp, W. (1949) Boekbespreking. [Journal article]

Mozer, A. (1949) Het congres te Wroclaw. [Journal article]

Mozer, A. (1949) Niemandsland 1949 ; Politiek in Duitsland ; Duitse politiek. [Journal article]

Mozer, A. (1949) Wroclaw en de rest. [Journal article]

Ponsen, H. (1949) Onze economische politiek op de tweesprong. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1949) Reorganisatie van het parlement. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1949) Christen en democraat. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1949) Souvereiniteit in eigen kring en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Routinicus (1949) Economische vooruitzichten van Nederland in Indonesië. [Journal article]

Ruygers, G. (1949) Comisco en Verenigd Europa. [Journal article]

Ruygers, G. (1949) De Katholieken en de doorbraak. [Journal article]

Ruygers, G. (1949) Halt voor de grens? [Journal article]

Ruygers, G. (1949) Straatsburg. [Journal article]

Ruyter-de Zeeuw, Chr.A. de (1949) Het echtscheidingsvraagstuk. [Journal article]

Samkalden, I. (1949) Democratie en bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Sanders, P. (1949) Boven-nationale besluitvorming en internationale controle. [Journal article]

Schaper, B.W. (1949) Democratisering van het Hoger Onderwijs. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1949) De toekomst van het socialisme. [Journal article]

Tendeloo, N.S.C. (1949) Generale preventie. [Journal article]

Thomassen, W. (1949) De reactie der openbare mening : "We zien deze partij als een zeer gevaarlijke voor ons volk". [Journal article]

Valkhoff, J. (1949) Bedrijfsorganisatie en het beginsel van de functionele decentralisatie. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1949) Een Europees perspectief. [Journal article]

Vos, H. (1949) Democratie in discussie. [Journal article]

Vos, H. (1949) Economische beschouwingen. [Journal article]

Vos, H. (1949) Geschil om Indonesië. [Journal article]

Vries, E. de (1949) Plannen voor technische hulp aan weinig ontwikkelde landen. [Journal article]

Vries-Bruins, A.E.J. de (1949) Enkele aspecten van de positie van de vrouw in Nederland. [Journal article]

Waslander, H.B.J. (1949) Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en sociale verzekering. [Journal article]

Waslander, H.B.J. (1949) Sociale kroniek. [Journal article]

Westra, H. (1949) Het socialisme geen levensbeschouwing. [Journal article]

Wever, J.H. de (1949) Prestatie en productie in de kolenmijnbouw. [Journal article]

VVD

VVD (1949) 3e Algemene Vergadering (2e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1949) 4e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1949) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1949. [Annual report]

VVD (1949) Openingsrede Algemene Vergadering VVD. [Speech]

VVD (1949) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de ondercentrale (OC) Fivelingo van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1949-1984. [Inventory]

VVD (1949) Vrijheid en Democratie, nr's 41-90. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1949) Beginselverklaring van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Party programme]

VVD, JOVD (1949) De Driemaster, jrg. 1. [Journal volume]

VVD, JOVD (1949) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1949) Verslag oprichtingsvergadering JOVD. [Congress documents]

This list was generated on Sat Jun 3 00:59:15 2023 CEST.