Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1948

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 98.

ARP

ARP (1948) Nederlandsche Gedachten, jrg. 4. [Journal volume]

ARP (1948) Antirevolutionaire Staatkunde, jrg. 18. [Journal volume]

ARP (1948) Jaarverslag ARP 1948. [Annual report]

ARP (1948) Program van actie. [Election platform]

ARP (1948) Tegen de Revolutie het Evangelie. [Speech]

CHU

CHU (1948) Urgentie program. [Election platform]

CPN

CPN (1948) Politiek en Cultuur, jrg. 3. [Journal volume]

CPN (1948) Verkiezingsprogram der C.P.N. voor de verkiezingen 1948. [Election platform]

KNP

KNP (1948) Program en Toelichting op het program. [Party programme]

KNP (1948) Statuten en Partijreglement. [Statuten en Reglementen]

KVP

KVP (1948) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 2. [Journal volume]

KVP (1948) Verkiezingsmanifest 1948. [Election platform]

Onafhankelijke Nationale Groep

Onafhankelijke Nationale Groep (1948) Programma van de "Onafhankelijke Nationale Groep". [Election platform]

Oude SDAP VPW

Oude SDAP VPW (1948) Verkiezingsprogram. [Election platform]

PvdA

PvdA (1948) Jaarverslagen 1947-1948. [Annual report]

PvdA (1948) Openingsrede congres J.G.H. Tans. [Speech]

PvdA (1948) S. Tans over het vaststellen van een verkiezingsprogramma. [Speech]

PvdA (1948) Socialisme en Democratie, jrg. 5. [Journal volume]

PvdA (1948) Verkiezingsprogram 1948. [Election platform]

Albarda, J.W. (1948) A. H. Gerhard. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1948) Handelspolitiek verschiet. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1948) Het socialisme en de toekomst. [Journal article]

Banning, W. (1948) Bij de troonswisseling. [Journal article]

Banning, W. (1948) [Boekbespreking]. [Journal article]

Banning, W. (1948) De geestelijke achtergrond van het socialisme. [Journal article]

Banning, W. (1948) De vergadering van de wereldraad der kerken. [Journal article]

Banning, W. (1948) Dwangarbeid in Sowjet-Rusland. [Journal article]

Banning, W. (1948) Het communistisch manifest honderd jaar. [Journal article]

Banning, W. (1948) Socialistische wetenschappelijke werkers aan de arbeid. [Journal article]

Banning, W. (1948) Waar staan wij? [Journal article]

Barents, J. (1948) Berlijn-Parijs. [Journal article]

Barents, J. (1948) Buitenlandse kroniek. [Journal article]

Barents, J. (1948) Buitenlandse kroniek : koude of warme oorlog? [Journal article]

Barents, J. (1948) De intellectuelen en de politiek. [Journal article]

Barents, J. (1948) "Dikke" Unie of "dunne" Unie. [Journal article]

Barents, J. (1948) Federalisme : leus en werkelijkheid. [Journal article]

Barents, J. (1948) Praeludium. [Journal article]

Barents, J. (1948) Wetenschappelijke notities. [Journal article]

Belinfante, A.D. (1948) Aansprakelijkheid van de overheid voor handelingen tijdens of ten gevolge van de bezetting verricht. [Journal article]

Belinfante, A.D. (1948) De hervorming van het gevangeniswezen in verband met de ontwikkeling van het strafrecht. [Journal article]

Belinfante, A.D. (1948) Socialisme en rechtswetenschap. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1948) Enkele problemen van een West-Europese Unie. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1948) Mene Tekel. [Journal article]

Brandt, C.D.J. (1948) "Reconnaissance in force". [Journal article]

Buskes, J.J. (1948) De AR Partij en het kapitalisme. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1948) De Nederlands-Indonesische kwestie en de Veiligheidsraad. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1948) Europa en Azië. [Journal article]

Deering, J.C. (1948) Thorbecke en het particulier onderwijs van heden. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1948) Notitie op een notitie. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1948) Rekenschap. [Journal article]

Groot, J.H. de (1948) Overpeinzingen bij Neerlands eerste kunstenaarscongres. [Journal article]

Hagen, C. ten (1948) De grondslag van de plicht tot vergoeding der oorlogsschade. [Journal article]

Herzberg, A. (1948) Het zionisme en zijn geestelijke aspecten. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1948) Belastingheffing en industrialisatie. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1948) De financiering van de oorlogsschadevergoeding. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1948) De positie van de volksvertegenwoordiger. [Journal article]

Jongh, J.F. de (1948) Enkele opmerkingen naar aanleiding van de strijd om de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Jongh, J.F. de (1948) Prof. dr. J. A. Vervaart: Beginselen der publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Kadt, J. de (1948) Binnenlandse notities. [Journal article]

Kadt, J. de (1948) Binnenlandse notities. [Journal article]

Kadt, J. de (1948) Indonesië in de literatuur. [Journal article]

Klompmaker, H. (1948) Een derde weg? [Journal article]

Kraemer, H. (1948) De kerken komen bijeen. [Journal article]

Kranenburg, R. (1948) Het eeuwfeest van de grondwet van 1848. [Journal article]

Lührs, A. (1948) Het ontbrekend gedeelte. [Journal article]

Mok, S. (1948) Ondernemingsraden. [Journal article]

Mozer, A. (1948) De democratische staat en de niet-democratische partijen. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1948) De economische achtergrond van de Westeuropese samenwerking. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1948) Planbureau en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1948) Productie en grondstoffenbeheersing. [Journal article]

Peski, A.M. van (1948) In gesprek over "Marxisme". [Journal article]

Ponsen, H. (1948) Indrukken van de Benelux-studieconferentie der vakbeweging. [Journal article]

Praag, J.P. van (1948) Problemen rondom de doorbraak. [Journal article]

Roemers, D. (1948) Het nieuwe wetsontwerp op de bedrijfsorganisatie. [Journal article]

Roos, A. de (1948) De sociale positie van de kunstenaar. [Journal article]

Ruygers, G. (1948) Engeland en de Europese eenheid : naar aanleiding van de Labour Party-brochure "Feet on the ground". [Journal article]

Ruyter-de Zeeuw, Chr. A. de (1948) Naar sociale zekerheid. [Journal article]

Schaper, B.W. (1948) Palestina, brandpunt in het Midden-Oosten. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1948) Het Nederlands-Indonesisch conflict. [Journal article]

Thomassen, W. (1948) Binnenlandse notities. [Journal article]

Thomassen, W. (1948) Binnenlandse notities. [Journal article]

Thomassen, W. (1948) Binnenlandse notities. [Journal article]

Tinbergen, J. (1948) S. de Wolff als econoom. [Journal article]

Treuhaft, G. (1948) Verliezen wij onze politieke en economische onafhankelijkheid? [Journal article]

Varkevisser, J. (1948) Verlenging van de arbeidsdag. [Journal article]

Verkade, W. (1948) Het Pact van Brussel. [Journal article]

Waard, J. de (1948) Indonesië in de literatuur. [Journal article]

Waslander, H. (1948) Sociale kroniek. [Journal article]

PvdV

PvdV (1948) Vrij!, jrg. 3. [Journal volume]

SGP

SGP (1948) Program. [Election platform]

VVD

VVD (1948) 1e Algemene vergadering. [Congress documents]

VVD (1948) 2e Algemene Vergadering (1e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1948) Beginselprogram van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Party programme]

VVD (1948) Dit is de inzet van onze verkiezingsstrijd. [Election platform]

VVD (1948) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1948. [Annual report]

VVD (1948) Rede Mr. Oud bij de oprichting van de VVD op 24 januari 1948. [Speech]

VVD (1948) Rede Mr. Stikker bij de oprichting van de VVD op 24 januari 1948. [Speech]

VVD (1948) Vrijheid en Democratie, nr's 1-40. [Journal volume]

This list was generated on Sun Jun 4 09:39:11 2023 CEST.