Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1946

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 106.

ARP

ARP (1946) Inder gherechticheyt. [Speech]

ARP (1946) Opening Deputatenvergadering door mr. J.A. de Wilde. [Speech]

ARP (1946) Politieke rondblik. [Speech]

ARP (1946) Program van actie voor de verkiezingen van 1946. [Election platform]

ARP (1946) Reglement van de Statenkringscentrale "Gouda" der Antirevolutionaire Partij. [Statuten en Reglementen]

ARP (1946) Statuten der georganiseerde Antirevolutionaire Partij. [Statuten en Reglementen]

CHU

CHU (1946) Jaarboekje 1946. [Annual report]

CHU (1946) Jaarboekje 1947. [Annual report]

CHU (1946) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1946) Urgentie Program 1946. [Election platform]

CPN

CPN (1946) Beginselverklaring en statuten der C.P.N. [Party programme]

CPN (1946) Binnenlandse en buitenlandse situatie. [Speech]

CPN (1946) Over de verkiezingsuitslag. [Speech]

CPN (1946) Politiek en Cultuur, jrg. 1, nieuwe reeks. [Journal volume]

CPN (1946) Program der C.P.N. (De Waarheid) voor de verkiezingen 1946. [Election platform]

CPN (1946) Verkiezingstoespraak Paul de Groot. [Speech]

KVP

KVP (1946) Het kan het moet: Het program van de Katholieke Volkspartij. [Party programme]

KVP (1946) Urgentie program. [Election platform]

NVB

NVB (1946) Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging. [Election platform]

Nederlandse Volksbeweging

Nederlandse Volksbeweging (1946) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Nederlandse Volksbeweging (1946) Huishoudelijk reglement van de afdeling ... [Statuten en Reglementen]

Oude SDAP - Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering

Oude SDAP - Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering (1946) Beginselverklaring. [Party programme]

Protestantsche Unie

Protestantsche Unie (1946) Beginselverklaring Protestantsche Unie. [Party programme]

Protestantsche Unie (1946) Urgentie-Program. [Election platform]

PvdA

PvdA (1946) A.M. Joekes over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) F. Goedhart over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) G. Ruygers over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) J. Harmsen over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) Koos Vorrink over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) P. Lieftinck over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) R. van der Brug over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) Socialisme en Democratie, jrg. 3. [Journal volume]

PvdA (1946) Vertrouwen in de toekomst. Program voor herstel en vernieuwing. [Election platform]

PvdA (1946) W. Schermerhorn over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) Willem Banning over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) Willem Drees over de oprichting van de PvdA. [Speech]

Banning, W. (1946) Een nieuwe bladzijde. [Journal article]

Banning, W. (1946) Enkele problemen der socialistische theorie. [Journal article]

Banning, W. (1946) Het ideologische probleem van het socialisme. [Journal article]

Banning, W. (1946) Het radiovraagstuk in Nederland. [Journal article]

Bergh, G. van den (1946) Het boek van Van der Goes. [Journal article]

Buskes, J.J. (1946) Te laat of te vroeg? : naar aanleiding van 'Wat bezielt ze?'. [Journal article]

Buskes (Jr.), J.J. (1946) Kerk en klassenstrijd. [Journal article]

Cohen Stuart, A.B. (1946) De Russische sfinx. [Journal article]

Daalder, D.L. (1946) Onderwijsschap en onderwijsraad. [Journal article]

Drion, J. (1946) Legendevorming. [Journal article]

Duinkerken, Anton van (1946) Het Vlaanderen van Stijn Streuvels. [Journal article]

Fruin, Th.A. (1946) De ontwerp-overeenkomst van Linggadjati in het licht der voorafgegane onderhandelingen. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1946) Beckman's gave leven. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1946) De kabinetsvorming : partijbelang of landsbelang? [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1946) Het beroep op de kiezers. [Journal article]

Haveman, B.W. (1946) Loonpolitiek in de huidige overgangsfase. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1946) De Tol-unie met België en Luxemburg. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1946) Na-oorlogse belastingproblemen. [Journal article]

IJzerman, A.W. (1946) Ter herdenking van prof. W.A. Bonger (1870-1940). [Journal article]

Jongh, J.F. de (1946) De Bedrijfschappen, de planhuishouding en de verkiezingen. [Journal article]

Jongh, J.F. de (1946) Over de noodzaak van een nieuw socialistisch maatschappijbeeld. [Journal article]

Kadt, J. de (1946) Rondom een Partijprogram. [Journal article]

Kranenburg, R. (1946) Boekbespreking. [Journal article]

Le Poole, J. (1946) De plaats der intellectuelen in ons volk. [Journal article]

Leeuw, S. van der (1946) Actieve cultuurpolitiek. [Journal article]

Mensink, W. and Ponsen, H. (1946) Socialisatie en rechtsherstel. [Journal article]

Mok, S. (1946) Hervorming der sociale verzekering. [Journal article]

Nieuwenhuis, R. (1946) Arthur van Schendel. [Journal article]

Opstellen, J. (1946) De partijprogramma's voor de verkiezingen. [Journal article]

Ponsen, H. (1946) Kanttekeningen bij de staatsschuld, de herstelwetgeving en de financiering, in verband met het socialisatie-vraagstuk. [Journal article]

Renier, G.J. (1946) Engeland en Nederland tussen Rusland en Amerika. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1946) Het Cultuurcongres van de Partij. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1946) Het spreken der kerk. [Journal article]

Ruygers, G. (1946) De katholieken en het socialisatievraagstuk. [Journal article]

Ruyter-de Zeeuw, Chr.A. de (1946) De idee van het socialisme en de machtsstrijd : enkele opmerkingen over de "proletarische ideologie". [Journal article]

Slotemaker de Bruine, G.H. (1946) Ordening van het Bedrijfsleven of Ordening der Volkshuishouding. [Journal article]

Slotemaker de Bruine, G.H. (1946) Theorie en praktijk en het geld. [Journal article]

Sluyser, M. (1946) Palestina : het te veel beloofde land. [Journal article]

Sluyser, M. (1946) Vraagstukken van internationale samenwerking tusschen democratische socialisten. [Journal article]

Stokvis, J.E. (1946) Een les? [Journal article]

Stokvis, J.E. (1946) Naar de beslissing. [Journal article]

Stokvis, J.E. (1946) Prof. J. van Gelderen : ter nagedachtenis. [Journal article]

Stokvis, J.E. (1946) Rondom de Indonesische crisis. [Journal article]

Thomassen, W. (1946) Binnenlandse notities. [Journal article]

Thomassen, W. (1946) Binnenlandse notities : "Er heerst een geestelijke en sociale crisis". [Journal article]

Thomassen, W. (1946) Binnenlandse notities : "Wij zijn bezig uit elkaar te werken". [Journal article]

Tinbergen, J. (1946) De derde weg. [Journal article]

Tinbergen, J. (1946) De noodzaak van internationale planning. [Journal article]

Tinbergen, J. (1946) In memoriam Jacob van der Wijk. [Journal article]

Valkhoff, J. (1946) Het beginselprogram van de Partij van de Arbeid en de organisatie van het bedrijfsleven. [Journal article]

Verkade, W. (1946) Het 1 mei-feest. [Journal article]

Vermeer, E. (1946) Verleden en toekomst. [Journal article]

Vliegen, W.H. (1946) Henri Polak. [Journal article]

Walsum, G. van (1946) De verkiezingsuitslag. [Journal article]

Walsum, G.E. van (1946) De molen maalt weer. [Journal article]

Winkler, J. (1946) S. R. de Miranda en E. Boekman. [Journal article]

PvdA, Vrouwenbond

PvdA, Vrouwenbond (1946) Huishoudelijke Reglementen voor de bond, de gewesten en de groepen. [Statuten en Reglementen]

PvdV

PvdV (1946) Vrij!, jrg. 1. [Journal volume]

PvdV (1946) Beknopt program van de Partij van de Vrijheid. [Election platform]

PvdV (1946) Manifest. [Party programme]

SGP

SGP (1946) Program. [Election platform]

VVD

VVD (1946) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling 't Zand van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1946-1986. [Inventory]

VVD (1946) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling De Marne van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1946-1986. [Inventory]

VVD (1946) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Eenrum van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1946-1948 (1958). [Inventory]

VVD (1946) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Groningen van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1946-1998. [Inventory]

VVD (1946) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Haren van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1946-1998. [Inventory]

VVD (1946) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Warffum van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1946-1989. [Inventory]

VVD (1946) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de diverse afdelingen van de Kamercentrale Groningen (VVD) 1946-1989. [Inventory]

VVD (1946) Plaatsingslijsten behorende bij de archieven van de Stichting Liberaal Archief Groningen (van de Kamercentrale Groningen VVD), 1946-2003. [Inventory]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1946) De plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), de afdeling Groningen, Groningen-Noord en het district Noord-Groningen (VVD), 1946-1998. [Inventory]

This list was generated on Tue May 30 06:37:30 2023 CEST.