Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1939

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 84.

ARP

ARP (1939) Antirevolutionaire Staatkunde, jrg. 15. [Journal volume]

ARP (1939) Antirevolutionaire Staatkunde: driemaandelijksch orgaan, jrg. 13. [Journal volume]

CHU

CHU (1939) Jaarboekje 1940. [Annual report]

CHU, CH Kiesvereeniging

CHU, CH Kiesvereeniging (1939) Reglement voor de Gemeentelijke Kiesvereeniging tevens Statenkring- en Kamerkringvereeniging te 's-Gravenhage van de Christelijk-Historische Unie. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1939) Politiek en Cultuur, jrg. 5 oude reeks. [Journal volume]

PvdA

PvdA (1939) Oorlog en pacifistische volksverdediging. [Journal article]

PvdA (1939) ....."behandeling achterwege gelaten"... [Journal article]

PvdA (1939) Socialisme en Democratie, jrg. 1. [Journal volume]

Albarda, J.W. (1939) De kabinetscrisis. [Journal article]

Albarda, J.W. (1939) Pacifistische volksverdediging. [Journal article]

Auditor (1939) Radio als wapen in de wereldpolitiek. [Journal article]

Auditor (1939) Radio, muziek en radiomuziek. [Journal article]

Auping jr, W. (1939) Mendes da Costa op "De hoge Veluwe". [Journal article]

Banning, W. (1939) Het geloof der revolutie. [Journal article]

Banning, W. (1939) Van vriend en vijande : 'de nieuwe vriendschap'. [Journal article]

Banning, W. (1939) Van vriend op vijand : geestelijke herbewapening. [Journal article]

Bichet, H. (1939) Anti-semitisme voor de October-omwenteling. [Journal article]

Binsma, J. (1939) Statenverkiezingen 1939 (slot). [Journal article]

Birsma, J. (1939) Staten verkiezing 1939 : de cijfers. [Journal article]

Bonger, H. (1939) Robespierre en Danton. [Journal article]

Bovenkerk, H. (1939) Frank van der Goes : een dubbel jubileum. [Journal article]

Brugmans, H. (1939) Bekering tot het activisme? : het congres der Franse partij. [Journal article]

Brugmans, H. (1939) Condorcet en de filosofie van de vooruitgang. [Journal article]

Brugmans, H. (1939) Democratie als basis. [Journal article]

Brugmans, H. (1939) Het "planistische socialisme". [Journal article]

Brugmans, H. (1939) Nederlandse filmkunst. [Journal article]

Casseres, J.M. de (1939) Het andere Amerika : maatschappijbeschrijving en maatschappijkritiek in de Verenigde Staten. [Journal article]

Cordan, W. (1939) Van modern toneel tot lekenspel. [Journal article]

Drees, W. (1939) De financiële positie der Nederlandse Gemeenten. [Journal article]

Drees, W. (1939) Het congres, de demonstratie, de Statenverkiezingen. [Journal article]

Drion, G.J.W. (1939) Wat ik er in mis! [Journal article]

Gelder, H.E. van (1939) De Franse Revolutie en de beeldende kunst. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) De Idus van Maart. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) De aardverschuiving van München. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) De grote ommezwaai. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) De oorlog der diktatoren. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) Manoeuvre-oorlog. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) Onze neutraliteit. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) Socialistische neutraliteit. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) Talleyrand. [Journal article]

Gelderen, J. van (1939) Twee jaar oorlog in China. [Journal article]

Gerhard, A.H. (1939) De toekomst der school : die der openbare in 't bijzonder. [Journal article]

Gerhard, A.H. (1939) De toekomst der school, die der openbare in 't bijzonder. [Journal article]

Goes van Naters, M. van de (1939) De Franse revolutie en wij. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1939) Aan de orde is: het 3e hoofdstuk. [Journal article]

Gruyter, J. de (1939) Parijse schilders in het Stedelijk Museum. [Journal article]

IJzerman, A.W. (1939) Een boek over den strijder Marx. [Journal article]

IJzerman, A.W. (1939) Uit de Wilde's nalatenschap. [Journal article]

Kleerekoper, S. (1939) Planmatige loonpolitiek. [Journal article]

Kool, H.C. (1939) De muze in dubio. [Journal article]

Kruijt, J.P. (1939) Sociografie als gids voor de praktijk. [Journal article]

Kuin, P. (1939) Planmatige loonpolitiek. [Journal article]

Lindt, H. (1939) Opera en massa. [Journal article]

Mullem, A.J. van (1939) Levend onderwijs in Nederland. [Journal article]

Norder, J. (1939) Tunis als politieke en economische factor in de Middellandse Zee. [Journal article]

Palar, L.N. (1939) De Indonesische beweging. [Journal article]

Pothuis-Smit, C. (1939) Emigranten en internationale weermacht : zou dit de taak der Statenlozen moeten worden? [Journal article]

René (1939) Politiek en dogma rondom het Neo-Malthusianisme. [Journal article]

Roland Holst, H. (1939) Ernst Toller als mens en dichter. [Journal article]

Schmidt, P.J. (1939) De oorlog tegen het Westen : doel en wezen van het Nationaal Socialisme. [Journal article]

Sjollema, J.S. (1939) R.N. Roland Holst : kunstenaar der gemeenschap. [Journal article]

Sluis, W. van der (1939) De pachters en de pachtwet. [Journal article]

Stuiveling, G. (1939) Frank van der Goes als essayist. [Journal article]

Tijen, W. van (1939) Over de Amsterdamse Raadhuisprijsvraag. [Journal article]

Tinbergen, J. (1939) Contingering of invoerrechten? [Journal article]

Valkhoff, J. (1939) De Franse revolutie als staatsvernieuwende kracht. [Journal article]

Valkhoff, J. (1939) Nog eenmaal Tjechoslowakije : eenheidsstaat of bondsstaat. [Journal article]

Valkhoff, J. (1939) Politieke wetenschap of wetenschappelijke politiek. [Journal article]

Veld, J. in 't (1939) Aanpakken wat mogelijk is (I). [Journal article]

Veld, J. in 't (1939) Aanpakken wat mogelijk is (slot). [Journal article]

Verkade, W. (1939) Statenlozen : wereldburgers? [Journal article]

Vliegen, W.H. (1939) Industrialisatie. [Journal article]

Vliegen, W.H. (1939) W. Drop. [Journal article]

Vos, H. (1939) Een belangrijk rapport : onderzoek naar de 'blijvende' werkloosheid en haar bestrijding. [Journal article]

Vos, H. (1939) Het Rapport-Westhoff. [Journal article]

Vos, H. (1939) Het Rapport-Westhoff slot : omvang en aard der projecten. [Journal article]

Vos, H. de (1939) Karl Barth en de politiek. [Journal article]

Vrind, H.W.L. (1939) Ter voorkoming van oorlog. [Journal article]

Wiardi Beckman, H.B. (1939) Kabinet de Geer : keerpunt in Nederlands staatkundig leven. [Journal article]

Wielink, H.J. (1939) In memoriam Augusta de Wit. [Journal article]

Wijk, J. van der (1939) Duidelijkheid gewenst! : positie en doctrine der SDAP. [Journal article]

Wolters, M. (1939) Sociale elementen in de Amerikaanse film. [Journal article]

RSAP

RSAP (1939) Beginselverklaring en Resolutie der Partij-conferentie. [Party programme]

SDAP

SDAP (1939) Urgentie program voor de Gemeenteraadsverkiezingen. [Election platform]

This list was generated on Sat Dec 2 16:54:46 2023 CET.