Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1930

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 7.

Party programme

Roomsch-Katholieke Volkspartij (1930) Beginselprogram Roomsch-Katholieke Volkspartij in Nederland. [Party programme]

Annual report

CHU (1930) Jaarboekje 1931. [Annual report]

Statuten en Reglementen

VDB (1930) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

VDB (1930) REGLEMENT op de Federaties en de candidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van de Gemeenteraden. [Statuten en Reglementen]

SDAP (1930) Statuten en Huishoudelijk Reglement der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. [Statuten en Reglementen]

Journal volume

ARP (1930) Antirevolutionaire Staatkunde, jrg. 6. [Journal volume]

ARP (1930) Antirevolutionaire Staatkunde: driemaandelijksch orgaan, jrg. 4. [Journal volume]

This list was generated on Mon Sep 26 05:32:23 2022 CEST.