Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Party

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year | No Grouping
Jump to: 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1951 | 1953 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1965 | 1966 | 1967 | 1971 | 1972 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Number of items: 138.

1946

PvdA (1946) A.M. Joekes over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) F. Goedhart over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) G. Ruygers over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) J. Harmsen over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) Koos Vorrink over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) P. Lieftinck over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) R. van der Brug over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) W. Schermerhorn over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) Willem Banning over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) Willem Drees over de oprichting van de PvdA. [Speech]

1947

PvdA (1947) Het vraagstuk Indonesië-Linggadjati. [Speech]

PvdA (1947) Opening eerste gewone congres PvdA. [Speech]

PvdA (1947) Openingsrede R. Kranenburg. [Speech]

PvdA (1947) Toespraak Hein Vos over de wederopbouw. [Speech]

PvdA (1947) Toespraak M. van der Goes van Naters over de verzetsgeest. [Speech]

1948

PvdA (1948) Openingsrede congres J.G.H. Tans. [Speech]

PvdA (1948) S. Tans over het vaststellen van een verkiezingsprogramma. [Speech]

1949

PvdA (1949) Drees over het regeringsbeleid sinds de bevrijding. [Speech]

PvdA (1949) Het politieke beeld van Nederland. [Speech]

PvdA (1949) Middenstanders en het democratisch-socialisme. [Speech]

PvdA (1949) Openingsrede tweede PvdA congres. [Speech]

PvdA (1949) Toespraak K. Voskuil over Het Vrije Volk. [Speech]

1951

PvdA (1951) Inleiding over de sociale politiek. [Speech]

PvdA (1951) Middenstandsprogram. [Speech]

PvdA (1951) Toelichting K. Vorrink over rapport militaire verdediging. [Speech]

PvdA (1951) Verantwoording en opdracht - Openingsrede tot het congres van de Partij van de arbeid in de Rivièrahal te Rotterdam op 8 februari 1951. [Speech]

PvdA (1951) Vraagstukken buitenlandse politiek. [Speech]

1953

PvdA (1953) Een inleiding over de buitenlandse politiek. [Speech]

PvdA (1953) Inleiding resolutie binnenlandse politiek. [Speech]

PvdA (1953) Openingstoespraak congres door K. Vorrink. [Speech]

PvdA (1953) Toespraak H.J. Hofstra over werkloosheid in Nederland. [Speech]

PvdA (1953) Toespraak J. in 't Veld aangaande huisvesting. [Speech]

1955

PvdA (1955) Congrestoespraak J.M. Willems. [Speech]

PvdA (1955) Inleiding over de sociaal-economische politiek. [Speech]

PvdA (1955) Opening vijfde huishoudelijk congres PvdA door H. Vos. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak A. Vondeling over de Nederlandse landbouw. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak A. de Roos over cultuur. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak J.A.W. Burger over de democratie in Nederland. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak W. Drees over PvdA congres. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak internationale vraagstukken door G. Ruygers. [Speech]

1956

PvdA (1956) Toespraak J.M. Willems in de partijraad. [Speech]

1957

PvdA (1957) Het politieke beeld van Nederland. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding over de buitenlandse politiek. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding over de sociaal-economische politiek. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding program volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding van de resolutie over de onderwijspolitiek. [Speech]

PvdA (1957) Opening zesde tweejaarlijkse congres van de Partij van de Arbeid. [Speech]

PvdA (1957) Verdediging van het beleid van het partijbestuur. [Speech]

1958

PvdA (1958) Openingsrede kadervergadering Amsterdam door J.A.W. Burger. [Speech]

PvdA (1958) Toespraak J.G. Suurhoff over de politieke situatie. [Speech]

PvdA (1958) Toespraak W. Mensink over een nieuw gemeente- en provinciaal programma. [Speech]

1959

PvdA (1959) Het politieke beeld. [Speech]

PvdA (1959) Inleiding resolutie atoompolitiek door G. Ruygers. [Speech]

PvdA (1959) Openingstoestpraak PvdA congres door E.A. Vermeer. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak J.A.W. Burger over het beleid van de Tweede Kamer. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak J.M. den Uyl over de sociaaleconomische paragraaf. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak K. Voskuil over Het Vrije Volk. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak M. van der Goes Naters over werkzaamheden Nederlandse socialisten in Europese instellingen. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak W. Drees over propaganda door de PvdA. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak behandeling van het beginselprogramma 1959 door W. Banning. [Speech]

1960

PvdA (1960) Rede van mr. J.A.W. Burger op de centrale kadervergadering. [Speech]

1961

PvdA (1961) De volgende tien jaar. [Speech]

PvdA (1961) Socialistisch alternatief. [Speech]

PvdA (1961) Toespraak Hein Vos tijdens de opening van het achtste partijcongres van de PvdA. [Speech]

PvdA (1961) Toespraak op het congres van de Partij van de Arbeid door J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1961) Toespraak over ontwerpresolutie buitenlandse politiek. [Speech]

1962

PvdA (1962) Toespraak door J.A.W. Burger op het verkiezingscongres van de PvdA. [Speech]

1963

PvdA (1963) Om de kwaliteit van het bestaan. [Speech]

PvdA (1963) Toespraak G.J.N.M. Ruygers over ontwerpresolutie naar aanleiding van het rapport 'In dienst van de vrede'. [Speech]

PvdA (1963) Toespraak J. Koopman over voorgestelde resolutie. [Speech]

1965

PvdA (1965) Openingstoespraak op het tiende gewone congres door partijvoorzitter J.G. Suurhoff. [Speech]

PvdA (1965) Toespraak fractievoorzitter A. Vondeling. [Speech]

1966

PvdA (1966) Rede van dr. J.G.H Tans uitgesproken op het buitengewoon congres van 11 en 12 november 1966 te Rotterdam. [Speech]

PvdA (1966) Toespraak J.M. den Uyl op het buitengewone partijcongres van 11 en 12 november 1966. [Speech]

PvdA (1966) Toespraak van drs. G.M. Nederhorst uitgesproken op het buitengewoon congres van 11 en 12 november 1966 te Rotterdam. [Speech]

1967

PvdA (1967) Toespraak van Den Uyl op het verkiezingscongres te Haarlem. [Speech]

1971

PvdA (1971) Toespraak A.H. Kloos op het buitengewone partijcongres te Rotterdam. [Speech]

1972

PvdA (1972) Openingstoespraak A.A. van der Louw op het partijcongres voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. [Speech]

PvdA (1972) Toespraak A.A. van der Louw op de partijraad over samenwerking met andere politieke partijen. [Speech]

PvdA (1972) Toespraak A.A. van der Louw over de verkiezingsuitslag. [Speech]

1976

PvdA (1976) Toespraak J.M. den Uyl over zijn acceptatie van het lijstaanvoerderschap. [Speech]

1977

PvdA (1977) Slottoespraak J.M. den Uyl op het partijcongres te Amsterdam. [Speech]

PvdA (1977) Toespraak C. van den Heuvel-de Blank over de vorming van het kabinet-Van Agt I. [Speech]

PvdA (1977) Toespraak C. van den Heuvel-de Blank over het vaststellen van het verkiezingsprogramma. [Speech]

PvdA (1977) Toespraak J.M. den Uyl over het formatieresultaat. [Speech]

PvdA (1977) Toespraak J.M. den Uyl voor de Partijraad. [Speech]

1978

PvdA (1978) Toespraak J.M. den Uyl op het PvdA-congres. [Speech]

1979

PvdA (1979) Toespraak J.M. den Uyl op het partijcongres te Amsterdam. [Speech]

1981

PvdA (1981) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1981) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1981) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

PvdA (1981) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

1982

PvdA (1982) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

PvdA (1982) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

1983

PvdA (1983) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1983) Toespraak M.J. van den Berg: Er is zo weinig arbeid, er is zo veel te doen. [Speech]

1984

PvdA (1984) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

PvdA (1984) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

PvdA (1984) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

1985

PvdA (1985) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

1986

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1986) Toespraak M.J. van den Berg: Trouw blijven aan idealen. [Speech]

PvdA (1986) Toespraak W. Kok: Werk maken en werk delen. [Speech]

2011

PvdA (2011) Job Cohen. Congres PvdA te Groningen. 29 januari 2011. [Speech]

PvdA (2011) Nieuwjaarstoespraak Job Cohen 2 januari 2011. [Speech]

PvdA (2011) Ons verhaal. Uitgesproken door Jelle Menges (voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA) op het PvdA-congres op 29 januari 2011. [Speech]

PvdA (2011) Openingswoord Job Cohen - Publieke Sector bijeenkomst, Rotterdam 10 oktober 2011. [Speech]

PvdA (2011) Speech Job Cohen. Politieke Ledenraad, 17 september 2011. [Speech]

PvdA (2011) Speech Lilianne Ploumen op het PvdA-congres, 29 januari 2011. [Speech]

PvdA (2011) Toespraak Marleen Barth 29 januari 2011. [Speech]

PvdA (2011) Voorbij de meritocratie. [Speech]

2012

PvdA (2012) Congresspeech Job Cohen, Den Bosch 22 januari 2012. [Speech]

PvdA (2012) Congrestoespraak Diederik Samsom - PvdA-congres, 3 november 2012. [Speech]

PvdA (2012) Congrestoespraak Lodewijk Asscher - PvdA-congres, 3 november 2012. [Speech]

PvdA (2012) Speech Diederik Samsom - Politieke Ledenraad zaterdag 22 september 2012. [Speech]

PvdA (2012) Speech Diederik Samsom congres Partij van de Arbeid Utrecht 30 juni 2012. [Speech]

PvdA (2012) Speech Lilianne Ploumen - PvdA congres januari 2012. [Speech]

PvdA (2012) Toespraak Diederik Samsom - Den Uyllezing 10 december 2012. [Speech]

PvdA (2012) Toespraak Rick Jonker, voorzitter JS. [Speech]

PvdA (2012) Toespraak van SPD-voorzitter Sigmar Gabriel, lid van de Duitse Bondsdag, op het landelijk congres van de Partij van de Arbeid (PvdA) op 21 januari 2012 in Den Bosch ('s-Hertogenbosch). [Speech]

2013

PvdA (2013) Speech Lodewijk Asscher - PvdA-congres, 27 april 2013. [Speech]

PvdA (2013) Toespraak Diederik Samsom - PvdA congres 27 april 2013 Leeuwarden. [Speech]

2014

PvdA (2014) Congrestoespraak Diederik Samsom - 16 februari 2014. [Speech]

PvdA (2014) Congrestoespraak Lodewijk Asscher- 16 februari 2014. [Speech]

PvdA (2014) Congrestoespraak Paul Tang - 16 februari 2014. [Speech]

PvdA (2014) Speech Samsom - Progressive Governance Conference 24 april 2014. [Speech]

PvdA (2014) Toespraak Diederik Samsom Politieke Ledenraad 2014. [Speech]

2015

PvdA (2015) Congrestoespraak Hans Spekman, Utrecht, 18 januari 2015. [Speech]

PvdA (2015) Congrestoespraak Lodewijk Asscher, 17 januari 2015. [Speech]

PvdA (2015) Speech Bert Koenders PvdA Midden-Oosten Debat, 28 maart 2015. [Speech]

PvdA (2015) Speech Diederik Samsom Midden Oostendebat Zwolle. [Speech]

PvdA (2015) Speech Diederik Samsom Politieke Ledenraad 14 november 2015. [Speech]

PvdA (2015) Speech Marleen Barth, PvdA lijsttrekker Eerste Kamer, Utrecht, 18 januari 2015. [Speech]

PvdA (2015) Toespraak Bart van Bruggen op het PvdA-congres, 17 januari 2015. [Speech]

PvdA (2015) Toespraak Diederik Samsom, Toekomstfestival Duurzaamheid, 28 februari 2015, Leeuwarden. [Speech]

PvdA (2015) Toespraak Lodewijk Asscher, Pvda congres 15 januari 2017. [Speech]

This list was generated on Wed Nov 29 06:54:37 2023 CET.