Javascript must be enabled for the correct page display

Blader op Partij

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Jaar | No Grouping
Jump to: 1968 | 1969 | 1971 | 1973 | 1974 | februari 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Number of items: 189.

1968

D66 (1968) Pre-advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht. [Brochures en rapporten]

D66 (1968) Plan voor plaatselijke radio in Nederland. [Brochures en rapporten]

D66 (1968) Studiecongres Planning. [Brochures en rapporten]

1969

D66 (1969) Nota kinderbeschermingstehuizen. [Brochures en rapporten]

D66 (1969) Nota toekomst beleid inzake gezondheidsbescherming. [Brochures en rapporten]

D66 (1969) Pre-advies inzake het wetsontwerp van 12 juli 1969 tot herziening van het echtscheidingsrecht. [Brochures en rapporten]

1971

Sliepen, Armand (1971) "Veronica". [Brochures en rapporten]

1973

D66 (1973) Europese Veiligheid. [Brochures en rapporten]

D66 (1973) Interim rapport Economische groei in het licht van de milieuproblematiek. [Brochures en rapporten]

D66 (1973) D'66 en de woningbouw. [Brochures en rapporten]

D66 (1973) Plan voor een warmte-isolatie project in Nederland. [Brochures en rapporten]

D66 (1973) Van oliecrisis op weg naar een optimaal energiebeleid. [Brochures en rapporten]

1974

D66 (1974) De haven van Amsterdam. [Brochures en rapporten]

D66 (1974) Energie op een laag pitje. [Brochures en rapporten]

D66 (1974) Vervolg-memorandum betreffende de voorstellen van de Tweede Kamerfractie van D'66 tot verbetering van de inspraakprocedure bij de ruimtelijke ordening, gedaan bij de behandeling van de regeringsnota over de openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid (12.006) op 4 februari 1974. [Brochures en rapporten]

D66 (1974) Basisnota sociaal en cultureel welzijnsbeleid. [Brochures en rapporten]

D66 (1974) Interim nota globale structuurschets gezondheidszorg. [Brochures en rapporten]

februari 1974

D66 (1974) Naar een effectief milieubeleid. [Brochures en rapporten]

1975

Halm, Jan (1975) Abortus: een oriënterende beschouwing. [Brochures en rapporten]

Nypels, E. (1975) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Brochures en rapporten]

D66 (1975) Het beleid van zeehavens en het Europees zeehavenbeleid. [Brochures en rapporten]

1976

D66 (1976) Een vrouw is een vrouw. [Brochures en rapporten]

Nypels, E. (1976) De omvang van de collectieve voorzieningen. [Brochures en rapporten]

Marissing, J.G.M. and Martini, A. (1976) De toekomst van de grote stad. [Brochures en rapporten]

de Lange, J. and van Leeuwen, R. (1976) Een markt voor D66. [Brochures en rapporten]

D66 (1976) Industriebeleid. [Brochures en rapporten]

Glastra van Loon, J.F. and Vis, J.J. (1976) Maatschappij-analyse. [Brochures en rapporten]

van der Does de Willebois, J.L.J.M. (1976) Ondernemingsdemocratie. [Brochures en rapporten]

Glastra van Loon, J.F. (1976) Ondernemingsgewijze productie en sociaal ondernemerschap. [Brochures en rapporten]

D66 (1976) Samenhang en samenspel. [Brochures en rapporten]

Nypels, E. and Veenhuys, H. and Lambers, Ineke (1976) Ter discussie (drie rapporten). [Brochures en rapporten]

D66 (1976) Veiligheid als maatschappelijke waarde. [Brochures en rapporten]

Glastra van Loon, J.F. and Riemen, A. and van Baarsel, M. and van Schilfgaarde, P. and Liesker, R. and Sjenitzer, F. and Dekker, J. (1976) Discussiedag 22 mei 1976. [Brochures en rapporten]

1977

D66 (1977) Kunst in de samenleving. [Brochures en rapporten]

Nypels, Erwin (1977) Pensioen/ woningplan D66. [Brochures en rapporten]

van Baarsel, P.W. and van Kleffens, P.J.M. (1977) Werkgroepen: samenstelling, werkwijze, aktiviteiten. [Brochures en rapporten]

Glastra van Loon, J.F. and Vis, J.J. (1977) Maatschappij-analyse. [Brochures en rapporten]

D66 (1977) J. Terlouw over het gehandicapten beleid. [Brochures en rapporten]

Oosterbeek, H.M.C. (1977) Congresstuk B2: Raamwerk gemeente programma. [Brochures en rapporten]

1978

Nypels, E. and Ribberink - van Middelkoop, J. (1978) De ambtenaar en zijn trend: Waarin opgenomen een vergelijkend overzicht van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en particuliere werknemers. [Brochures en rapporten]

Klaasen, Ina and Schalkwijk, Hans and Verwey, Maarten (1978) Een pleidooi voor echte verstedelijking: Rapport van de subgroep Verstedelijkingsnota van de Werkgroep Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. [Brochures en rapporten]

Brinkhorst, Laurens Jan and van Eenennaam, Boudewijn and Gruyters, J.O. and Janssen, John and Kempers, Mike and Kool, Constant and Krol, Riet and De Nerée tot Babberich, Frits and van Oorschot, Hein and Oosterbeek, Loebas and Schaper, Herman and van Sitteren, Carel and Sixma, Bertie and Stam, Ruud and ten Thij, Jos and Zeeman, Jan (1978) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Brochures en rapporten]

D66 (1978) Omroep in de samenleving: Interim nota van de werkgroep kunsten en media. [Brochures en rapporten]

1979

Cohen Jehorcon-v.d. Borst, Marieke and Frankfurther, Hans and Gelderblorn-Lankhout, Hanneke and Gruijters, Jo and Pieters, Phlip and Stam- de Nooyer, Thera and Stam, Ruud and Swaab, Els and Swinkels-Jaspers, Nel and Wessel-Tuinstra, Elida (1979) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Brochures en rapporten]

van der Hoeven, Erik and Lambers-Hacquebard, Ineke and Engwirda, Maarten (1979) Besparen is vooruitzien. [Brochures en rapporten]

D66 (1979) Het (bedreigde) boek in de samenleving. [Brochures en rapporten]

Nypels, E. (1979) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Brochures en rapporten]

Wessel - Tuinstra, Elida (1979) Standpuntbepaling inzake D'66 abortus. [Brochures en rapporten]

D66 (1979) Studiedag bestuurlijke reorganisatie. [Brochures en rapporten]

D66 (1979) Studiedagen Europa. [Brochures en rapporten]

D66 (1979) Symposium 12.5 jaar D'66: De volgende generatie. [Brochures en rapporten]

D66 (1979) Van ruilverkaveling naar landinrichting. [Brochures en rapporten]

Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and van Yperen, P. (1979) Voorontwerp van wet ter beperking van de nadelen van pensioenverlies wegens inflatie. [Brochures en rapporten]

D66 (1979) Campagne tekstboek: Samengesteld door de werkgroep Europa van de SWB D66. [Brochures en rapporten]

1980

Wessel - Tuinstra, E. and Winkel, G. and Matthijssen, P. and Bulten, M. and Bestman, A. and ten Have, P. (1980) Verslag studiedag gehandicaptenbeleid. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Afrika notities. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Agrarische grondpolitiek een redelijk alternatief. [Brochures en rapporten]

van Slooten, E.R. (1980) Herzieningsontwerp warenwet en de levensmiddelenwetgeving in Nederland. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Inspraaknota inzake de problematiek van de Molukkers in Nederland. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Kernwapens, vrede en veiligheid: vier standpuntbepalingen. [Brochures en rapporten]

van Altema, Ernst and Baak, Marja and Frankfurther, P. Hans and Cohen Jehoram, Herman and Kemme, Geert-Jan and Manders, Harry and Mertens, Chel and Steeman, Kees (1980) Landelijke en regionale omroep. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Studiedag gezondheidszorg. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Studiedag innovatie 24 februari 1979. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Studiedag tolerantie. [Brochures en rapporten]

de Jong, Jitske and Lukács, E. and Nypels, E. and Wolffensperger, G.F. (1980) Voorontwerp van een wet op de woningsplitsing. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Informatiemap: Ten behoeve van de politieke scholingskursus van de 9 samenwerkende vrouwenorganisaties. [Brochures en rapporten]

1981

Gans, M.P. and Gelderblom, H. and Klaassen, I.T. and Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and Spigt, C. (1981) 100.000 extra woningen: Een bouwplan. [Brochures en rapporten]

D66 (1981) Geloof en politiek handelen binnen D'66. [Brochures en rapporten]

Wilbers, Wil (1981) Discussienota "pers". [Brochures en rapporten]

D66 (1981) Heeft de E.G. meer geld nodig? [Brochures en rapporten]

Looise, Piet and Schaap, Sybe (1981) Naar een nieuw zuivelbeleid in de Europese Gemeenschap. [Brochures en rapporten]

Buiten, H. and Cosijn, R. and v.d. Veen, H.E. and v.d. Werff, J.W. (1981) Naar meer en beter bos in Nederland. [Brochures en rapporten]

D66 (1981) Vingerwijzingen voor een informatiebeleid. [Brochures en rapporten]

D66 (1981) Vrijwilligerswerk in maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg. [Brochures en rapporten]

Rijkmans, Rolf and Storm, Peter (1981) Zelfstandigheid in redelijke vrijheid: De visie van D'66 op het midden- en kleinbedrijf. [Brochures en rapporten]

Bakker, Bert and Botman, Mat and v.d. Hoeven, Erik and v.d. Valk, Loes (1981) Deeltijdarbeid: Van conjuncturele mode naar structurele aanpak ('n voorstudie). [Brochures en rapporten]

1982

D66 (1982) Democraten '66: Duidelijk blijven. Een fundamenteel manifest van (R)appèl. [Brochures en rapporten]

D66 (1982) Verkrotting (2 rapporten). [Brochures en rapporten]

D66 (1982) S.W.B. beleid. [Brochures en rapporten]

van der Hoeven, Erik (1982) Gedecentraliseerde energievoorziening. [Brochures en rapporten]

D66 (1982) Jaarboekje 1982. [Brochures en rapporten]

D66 (1982) Jeugdrecht terecht! [Brochures en rapporten]

D66 (1982) Lange termijn milieubeleid. [Brochures en rapporten]

D66 (1982) Leven en werken in de informatiemaatschappij: Rapport van een studiedag georganiseerd door de werkgroep Informatiebeleid en Automatisering (S.W.B. D'66). [Brochures en rapporten]

D66 (1982) Hoe werkt de S.W.B. D'66. [Brochures en rapporten]

Engwirda, Maarten and Dekker, Suzanne and Groenman, Louise and Veldhuizen, Jan (1982) Perspectief '86. [Brochures en rapporten]

Grootaarts, E.J. and van de Kraats, R. and ter Straver, R. (1982) Politie. [Brochures en rapporten]

de Leeuw, Nico and Schaap, Siebe (1982) Samenwerkingsvormen in de landbouw: Machineringen en bedrijfsverzorgingsdiensten. [Brochures en rapporten]

van Baarsel, Piet and Best, Robert and Fakkel, Rudi and van Hasselt, Frans and Hermans, Jo and van der Hoeven, Erik and Janse, Toon and van der Starre, Walter and van der Valk, Bas and Willemsen, Pieter (1982) Energie voor iedereen: D'66-gedachten over doelmatiger energieverbruik. [Brochures en rapporten]

1983

Engwirda, Maarten and Groenman, Louise and Nypels, Erwin (1983) Perspectief '86: een nadere invulling - Het D'66-alternatief voor 1984. [Brochures en rapporten]

Schaap, Sybe (1983) Bedreigd bestaan: Het landbouwbeleid en de positie van de boer. [Brochures en rapporten]

Anthonisse, J.M. and van den Berghe, P.M. and de Graaf, Th. C. (1983) Burgemeester tussen kroon en keuze: pleidooi voor en door de gemeenteraad gekozen burgemeester. [Brochures en rapporten]

1984

Engwirda, Maarten (1984) D'66-prioriteiten voor de toekomst. [Brochures en rapporten]

van Eijk, P.D. (1984) Defensiesamenwerking en Europese eenwording: Een studie naar de mogelijkheden en effecten van sectorcoöperatie als deel van een integratieproces. [Brochures en rapporten]

1986

de Zwaan, Robbert (1986) De inkomsten van het Wetenschappelijk Bureau van D66: Een onderzoek naar de declaratieregeling voor werkgroepleden van het wetenschappelijk bureau. [Brochures en rapporten]

Kohnstamm, Jacob and Williams, Shirley (1986) Omnidata: Mozaïek van de informatiemaatschappij. [Brochures en rapporten]

1987

van der Hoeven, Erik (1987) Beter besluiten over het milieu. [Brochures en rapporten]

D66 (1987) Individualisering kan heel goed samen. [Brochures en rapporten]

Nuis, Aad and Versnel, Machteld and de Lange, Jan and van den Berg, Hans Onno (1987) Kunstbeleid: Een plaatsbepaling. [Brochures en rapporten]

D66 (1987) Studiedag ouderen. [Brochures en rapporten]

D66 (1987) Studiedag pensioenstelsel. [Brochures en rapporten]

1988

Wolffensperger, G.J. and Frankfurther, P.H. and van der Meulen, L. (1988) Het triale bestel. [Brochures en rapporten]

D66 (1988) Naar een inspirerende bestuursstijl. [Brochures en rapporten]

Boswijk, H.K. and Zwart, C.J. and Soetenhorst, J. and van Schilfgaarde, P. and Weeda, C.J. (1988) Een wereld in verandering. [Brochures en rapporten]

1989

Aquina, H.J. and Docters van Leeuwen, A.W.H. and van Gils, M.R. and Glastra van Loon, J.F. and van Hoesel, P.H.M. and van der Hoeven, D.A. and Jeekel, J.F. and Klijnsma, M.H. and Langenberg, P.J. and Lubberdink, H.G. and Scheltema, M. and Vis, J.J. (1989) Ambtenaar en politicus: Twee handen aan het stuur van de samenleving? [Brochures en rapporten]

Jonker, Robert Jan and van der Hoeven, Erik (1989) Energiebeleid na het NMP. [Brochures en rapporten]

Jansen, F.L. (1989) Werk maken is werk willen maken. [Brochures en rapporten]

1990

D66 (1990) Drugs: Kiezen tussen kwaden. [Brochures en rapporten]

1991

D66 (1991) Het Midden-Oosten na de golfcrisis: Een discussienotitie over het beleid van Nederland en de Twaalf ten aanzien van het Midden-Oosten. [Brochures en rapporten]

Berends, Ellen and Coert, Joan and Groothuizen, Michel and Löwenhardt, John and de Ruiter, Bob (1991) Wat te doen? Een discussienotitie over het ten aanzien van de Sovjetunie te voeren beleid. [Brochures en rapporten]

1992

D66 (1992) Werkplan '92 - '93. [Brochures en rapporten]

1993

D66 (1993) Nieuwe lijnen: Rapportage onderzoek partij-organisatie. [Brochures en rapporten]

1994

D66 (1994) Openheid en democratie gewaarborgd: De noodzaak binnen D66 van de kenbaarheid en afstemming van taken en doelstellingen in een op de kiezer gerichte partijorganisatie. [Brochures en rapporten]

1995

Tellegen, Jan Willem (1995) De Intergouvernementele Conferentie 1996. [Brochures en rapporten]

D66 (1995) Het werkplan Stichting Wetenschappelijk Bureau ‘95-‘97. [Brochures en rapporten]

de Valk, Helga (1995) Integreren in Nederland: Een onderzoek naar de gemeentelijke projecten in het kader van integratie van nieuwkomers in Nederland. [Brochures en rapporten]

D66 (1995) Ruimte voor politiek: Eindrapport partijorganisatie D66. [Brochures en rapporten]

Varkevisser, Allan (1995) Ruwe teksten basisinkomen cahier SWB. [Brochures en rapporten]

D66 (1995) Een zorg minder of minder zorg. [Brochures en rapporten]

D66 (1995) Actuele reader basisinkomen. [Brochures en rapporten]

1996

de Vries, Christiaan (1996) De mythe van de ruimte: Een politiek-culturele benadering van het vraagstuk van de ruimte. [Brochures en rapporten]

D66 (1996) De stad als culturele werkplaats. [Brochures en rapporten]

1997

D66 (1997) Biotechnologie in de landbouw. Feiten, meningen en regelgeving. [Brochures en rapporten]

Glastra van Loon, J. (1997) Van ideologie tot politieke verantwoordelijkheid. [Brochures en rapporten]

1998

D66 (1998) Het werkplan Stichting Wetenschappelijk Bureau 1998. [Brochures en rapporten]

D66 (1998) Opschudding: - Meer ambitie voor D66 -. [Brochures en rapporten]

Schouw, Gerard and de Vries, Christiaan (1998) Investeren in D66: De partij na 6 mei: Over inhoud, organisatie en strategie. [Brochures en rapporten]

1999

D66 (1999) Verslag van een studiebijeenkomst "Ruimte in Nederland". [Brochures en rapporten]

2000

de Vries, Christiaan (2000) Sociaal-liberale perspectieven: Een publicatieproject van de Tweede-Kamerfractie, de Programmacommissie en het Wetenschappelijk Bureau van D66. [Brochures en rapporten]

D66 (2000) Verslag van de Conferentie Mensenrechten versus de handelsbetrekkingen met China. [Brochures en rapporten]

D66 (2000) Verslag van de Conferentie: Humanitarian intervention early warning, early response. [Brochures en rapporten]

2001

D66 (2001) Verslag van de Conferentie: 'De effectiviteit van vredesmissies: een balans'. [Brochures en rapporten]

2002

Docters van Leeuwen, Arthur and Hooghiemstra, Theo and Muller, Erwin and Tielenburg, Carel and de Vries, Christiaan (2002) Toegang in drievoud. [Brochures en rapporten]

Bredenoord, Annelien (2002) D66 en levensbeschouwing: Een onderzoek onder leden en politici van D66. [Brochures en rapporten]

D66 (2002) Making a difference: Conference on Corporate Social Responsibility. [Brochures en rapporten]

D66 (2002) Symposium Amerikaans buitenlands beleid. [Brochures en rapporten]

De Graaf, Thom and Van Boxtel, Roger and Sorgdrager, Winnie and Schouw, Gerard (2002) Wil de nieuwe overheid nu opstaan! [Brochures en rapporten]

Hoekema, Jan and Terpstra, Rienk and de Wijk, Rob (2002) Tussen internationale rechtsorde en nationaal belang. [Brochures en rapporten]

Entzinger, Han (2002) Om Holland staat geen hek. [Brochures en rapporten]

Entzinger, Han (2002) Om Holland staat geen hek: Prioriteiten bij immigratie en inburgering. [Brochures en rapporten]

D66 (2002) Het hoofd koel, maar met de vuist op tafel! [Brochures en rapporten]

Moor, Nienke (2002) De opvattingen van D66-ers over het straffen van wetsovertreders: Een beschrijvend onderzoek. [Brochures en rapporten]

2003

Verhagen, Martijn (2003) Individualisme en Individualisering: Een onderzoek naar de opvattingen van de leden van D66. [Brochures en rapporten]

D66 (2003) Na de oorlog - hoe nu verder? [Brochures en rapporten]

D66 (2003) Staten in de Steigers. [Brochures en rapporten]

D66 (2003) Verslag van het D66 debat: "De gekozen burgemeester - hoe en wat?". [Brochures en rapporten]

Bouwers, Marjolein (2003) Het lichaam als wachtwoord. [Brochures en rapporten]

Schellings, Tamara (2003) Onderwijs: de sleutel tot integratie? [Brochures en rapporten]

2005

Dittrich, Boris and in 't Veld, Sophie and van der Laan, Lousewies (2005) De Verenigde Staten van Europa: Pamflet voor een transparante, slagvaardige en toekomstgerichte Europese Unie. [Brochures en rapporten]

Van der Laan, Lousewies and Tijsma, Philip (2005) Effectieve terreurbestrijding: Pamflet voor Inlichtingen, Innovatie en Internationalisering. [Brochures en rapporten]

Dittrich, Boris (2005) Op weg naar nieuwe solidariteit - Pamflet voor verandering, vrijheid en verantwoordelijkheid. [Brochures en rapporten]

D66 (2005) Verzekering van onze toekomst. [Brochures en rapporten]

van Wijk, Barbara Jolien (2005) Voorkomen van voortijdig schoolverlaten: De noodzaak van differentiatie en decentralisatie. [Brochures en rapporten]

2007

D66 (2007) Klaar voor de klim: D66 werkt aan 2010. [Brochures en rapporten]

D66 (2007) Verloren vertrouwen en de weg naar herstel: Een terugblik op twaalf jaar verkiezingsnederlagen. [Brochures en rapporten]

2008

Mous, Anton (2008) Hard/t voor het onderwijs: Een inventarisatie van de uitingen van D66 op het gebied van onderwijs in de periode 1993 -2008. [Brochures en rapporten]

2009

D66 (2009) Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving: En de morele verantwoordelijkheid van de burger. [Brochures en rapporten]

2010

D66 (2010) Op weg naar een gemenebest van vrije burgers: Een analytische en programmatische voorzet voor democratische en bestuurlijke hervorming. [Brochures en rapporten]

2011

van Witteloostuijn, Arjen and Sanders, Mark and Hendriks, Corina (2011) Ordening op orde. Een sociaal-liberale visie op de verhouding mens, markt en overheid. [Brochures en rapporten]

2012

D66 (2012) Krimp op eigen kracht: Een D66-visie op bevolkingskrimp. [Brochures en rapporten]

2013

Verkoulen, Michien and Verlijsdonk, Jan-Willem and de Roon, Robin and Geerts, Bart and Kromkamp, Paut (2013) Zorg van mensen onderling: Een sociaal-liberale visie op een toekomstbestendige langdurige zorg in Nederland. [Brochures en rapporten]

van Mil, Frank and Labrie, Arnold and Munis Zepernich, David (2013) Europa & identiteit. [Brochures en rapporten]

2014

Hollander, Jieskje and van der Leeuw, Inge and van Mil, Frank (2014) Europa: voorwaarde voor vrijheid: Grondslagen van het sociaal-liberale denken over Europese integratie. [Brochures en rapporten]

D66 (2014) Liberal perspectives on European integration. [Brochures en rapporten]

Hendriks, Corina and Hesseling, Dennis and Sanders, Mark and van Witteloostuijn, Arjen (2014) Ordening op Orde: Voorbij een discussie over markt en staat. [Brochures en rapporten]

2015

D66 (2015) De toekomst van werk: Alles flex? [Brochures en rapporten]

Keane, John (2015) A short history of the future of democracy. [Brochures en rapporten]

2017

Hesselmans, Marthe (2017) Nieuwe ronde, echte kansen: Een sociaal-liberale visie op de toekomst van werk. [Brochures en rapporten]

2018

D66 (2018) Ordening in de dreiging: Beschouwingen over internationale veiligheid en de toekomst van de liberale democratie. [Brochures en rapporten]

Hesselmans, Marthe (2018) Van nieuwkomer naar Nederlander: Een sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie. [Brochures en rapporten]

D66 (2018) Democratie van nu. [Brochures en rapporten]

2019

Boomsma, Daniël and Dekker, Teun and Kamminga, Abele and Masson, Anne-Lotte (2019) Burgerschap: Een sociaal-liberale visie. [Brochures en rapporten]

Assies, Milan (2019) De toekomst van Europa: Vijf denkers over de EU van morgen. [Brochures en rapporten]

Hesselmans, Marthe (2019) Kansengelijkheid is toe aan herkansing. [Brochures en rapporten]

Hesselmans, Marthe (2019) New in Europe: A vision on migration. [Brochures en rapporten]

Boomsma, Daniël and Beekers, Wouter and van Est, Rinie and van Hees, Martin and van den Hoven, Mariëtte and van Keulen, Ira and Pennings, Guido and Stadtman, Willeke and Teule, Paul and Schippers, Jan and Zwart, Hub (2019) Over medische ethiek gesproken: Bespiegelingen op leven, levenseinde en zorg. [Brochures en rapporten]

Dallinga, Susanne (2019) Robotisering in goede banen. [Brochures en rapporten]

D66 (2019) Sociaal-liberale richtingwijzers. [Brochures en rapporten]

Brummer, Coen (2019) Wat is sociaal-liberalisme? [Brochures en rapporten]

Knip, Aline and Offringa, Nienke and van der Star, Mieke and Versteeg, Jacqueline (2019) Een sociaal-liberale visie op kunst en cultuurbeleid. [Brochures en rapporten]

2020

de Vries, Laura (2020) Algoritmes en lokale overheden: Kansen voor iedereen? [Brochures en rapporten]

D66 (2020) Nederland beter maken: Door de crisis. Naar een nieuwe toekomst. [Brochures en rapporten]

D66 (2020) Opstaan tegen racisme. [Brochures en rapporten]

2021

de Vries, Laura (2021) Algorithms and local government: Opportunity for everyone? [Brochures en rapporten]

Groen, Afke (2021) Europa in de Tweede Kamerverkiezingen: Vijf columns over de #EUolifant. [Brochures en rapporten]

2022

Visser, Martijn and Sneller, Joost (2022) Handreiking lokale democratie. Vijftien aanwijzingen voor meer democratie en een betere bestuurscultuur in de gemeente. [Brochures en rapporten]

de Vries, Laura (2022) Kanttekeningen bij de digitale stad. Gelijkheid, democratische controle en digitale autonomie in Nederlandse gemeenten. [Brochures en rapporten]

Visser, Martijn (2022) Machtsbalans in de Nederlandse democratie. Voorstellen voor een betere politieke cultuur. [Brochures en rapporten]

van den Eynden, Suzanne (2022) Ruimte voor rechtvaardigheid. Een sociaal-liberale visie op ruimtelijke ordening. [Brochures en rapporten]

This list was generated on Mon Jun 24 11:34:05 2024 CEST.