Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Document type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Year | No Grouping
Jump to: ARP | CDA | CPN | ChristenUnie | D66 | GroenLinks | KVP | PvdA | Pvda | VVD
Number of items: 286.

ARP

ARP (1959) Politiek een moeilijk bedrijf. [Speech]

ARP (1959) Toespraak J. Schouten over program van actie. [Speech]

ARP (1959) Toespraak J.A.H.J.S. Bruins Slot over komende verkiezingen. [Speech]

ARP (1959) Toespraak W.P Berghuis op het Partij Convent. [Speech]

ARP (1959) Toespraak W.P. Berguis ter opening van de Deputatenvergadering. [Speech]

ARP (1959) Toespraak over het parlementaire werk door J.A.H.J.S. Bruins Slot. [Speech]

ARP (1958) De situatie. [Speech]

ARP (1958) Openingsrede van het Partij Convent. [Speech]

ARP (1957) Redevoering gehouden op de vergadering van het Partijconvent. [Speech]

ARP (1957) Redevoering gehouden op de vergadering van het Partijconvent d.d. 26 oktober 1957. [Speech]

ARP (1957) Toespraak W.P. Berghuis tijdens Partijconvent. [Speech]

ARP (1955) Waarom ben ik Anti-Revolutionair. [Speech]

ARP (1954) Aanbieding van het jubileumgeschenk. [Speech]

ARP (1954) De Anti-Revolutionaire Partij in haar Nationale betekenis. [Speech]

ARP (1954) In de weegschaal van gezag en vrijheid. [Speech]

ARP (1954) Om te gedenken. [Speech]

ARP (1954) Op de langere duur. [Speech]

ARP (1954) Persoon en partij. [Speech]

ARP (1954) Voor geloof en vrijheid. [Speech]

ARP (1953) Bezitsvorming. [Speech]

ARP (1952) Om de christelijke vrijheid voor mens en samenleving. [Speech]

ARP (1950) De kracht der zwakheid. [Speech]

ARP (1950) De strijd om de beginselen. [Speech]

ARP (1950) Prof. dr. A. Anema over promotie dr. Schouten. [Speech]

ARP (1948) Tegen de Revolutie het Evangelie. [Speech]

ARP (1946) Inder gherechticheyt. [Speech]

ARP (1946) Opening Deputatenvergadering door mr. J.A. de Wilde. [Speech]

ARP (1946) Politieke rondblik. [Speech]

ARP (1945) Openingsrede op het Centralen Convent van den voorzitter. [Speech]

CDA

CDA (2019) Het land van morgen. [Speech]

CDA (2018) Congresspeech Sybrand Buma. [Speech]

CDA (2017) Verkeerd verbonden? [Speech]

CDA (2016) Speech CDA congres Veghel zaterdag 12 november 2016. [Speech]

CDA (2016) Speech van Sybrand Buma. [Speech]

CDA (2013) #7 Principes. [Speech]

CDA (2013) 'Europa, liever op het wereldtoneel dan in de coulissen'. [Speech]

CDA (2013) Speech Sybrand Buma, CDA Congres 2 november 2013. [Speech]

CDA (2012) Welk CDA? [Speech]

CDA (2011) Een marathon, geen sprint. [Speech]

CDA (2011) We gaan het doen! [Speech]

CDA (2006) De agenda van de toekomst. [Speech]

CDA (2006) Slotspeech CDA verkiezingsmanifestatie Keukenhof. [Speech]

CDA (2006) Toespraak partijcongres. [Speech]

CDA (2006) Toespraak voor CDA afdeling Groningen. [Speech]

CDA (2005) Congrestoespraak: 25 jaar CDA. [Speech]

CDA (2005) De eeuw van mijn dochter. [Speech]

CDA (2005) De toekomst van de Europese Unie: De paradox van een kwetsbare koploper. [Speech]

CDA (2005) Eigen belang, enig belang? [Speech]

CDA (2005) Korte toespraak bij de herdenking een jaar na de moord op Theo van Gogh. [Speech]

CDA (2005) Nieuwe solidariteit. [Speech]

CDA (2005) Op eigen kracht; van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. [Speech]

CDA (2005) Speech bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. [Speech]

CDA (2005) Speech bij de start van het nieuwe programma over Europese waarden en burgerschap aan het Europa College. [Speech]

CDA (2005) Tafelrede bij de regeringslunch ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Russische President Vladimir Poetin. [Speech]

CDA (2005) Toespraak tijdens de 15 augustus-herdenking bij het Indië-Monument. [Speech]

CDA (2005) Toespraak tijdens expertmeeting over onderwijs in grote steden. [Speech]

CDA (2005) Voordracht bij boekpresentatie "De stamtafel regeert". [Speech]

CDA (2005) Weerstand bieden aan radicalisme: werken aan vertrouwen. [Speech]

CDA (2004) Afghanistan and The Netherlands: a long-term partnership. [Speech]

CDA (2004) “Allemachtig Amerika”. De verhouding VS – Europa in de 21ste eeuw. [Speech]

CDA (2004) Bruikbare rechtsorde. [Speech]

CDA (2004) Eenheid in verscheidenheid. [Speech]

CDA (2004) Europa, onze overtuiging? [Speech]

CDA (2004) Herdenking van H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden voor de Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. [Speech]

CDA (2004) Herdenking van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard in de gazamenlijke bijeenkomst van de Eerste en Tweede Kamer. [Speech]

CDA (2004) Inleiding tijdens debat over moord op Theo van Gogh. [Speech]

CDA (2004) Nieuwjaarstoespraak CDA. [Speech]

CDA (2004) Ondernemen voor ontwikkeling: ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven hebben elkaar definitief gevonden. [Speech]

CDA (2004) Ontkenning, pacificatie en kentering in het Nederlands integratiebeleid. [Speech]

CDA (2004) Presentatie Programma van Aanbevelingen “Nederland Integratieland”. [Speech]

CDA (2004) Solid values for a better future. [Speech]

CDA (2004) Speech bij de opening van ‘het Jaar van het Gezin’ in Madurodam. [Speech]

CDA (2004) Speech bij ontvangst rapport Nederland Integratieland. [Speech]

CDA (2004) Strafrecht in een veranderende samenleving. [Speech]

CDA (2004) Televisietoespraak van de minister-president bij het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden. [Speech]

CDA (2004) Televisietoespraak van de minister-president bij het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden. [Speech]

CDA (2004) Toespraak bij de opening van het Christelijk-Sociaal Congres Haaglanden. [Speech]

CDA (2004) Toespraak op conferentie 'drugs en drang'. [Speech]

CDA (2004) Toespraak op de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International. [Speech]

CDA (2004) Toespraak t.b.v. 40-jarig bestaan van de DAD van Justitie. [Speech]

CDA (2004) Toespraak ter gelegenheid van de herdenking van H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden. [Speech]

CDA (2004) Toespraak ter gelegenheid van de herdenking van Z.K.H. Prins Bernhard. [Speech]

CDA (2004) Toespraak ter gelegenheid van de opening van de expositie 'Van de stobbe en de bossen' in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. [Speech]

CDA (2004) Toespraak tijdens presentatie Integratierapport CDA-commissie Van der Tak. [Speech]

CDA (2004) Vrijheid in gebondenheid. [Speech]

CDA (2003) Bijdrage bij presentatie WI-rapport 'Investeren in integratie, reflexies rond diversiteit en gemeenschappelijkheid'. [Speech]

CDA (2003) Challenges for a new Europe. [Speech]

CDA (2003) College over globalisering aan de Katholieke Hogeschool Brabant. [Speech]

CDA (2003) Development through the lens of security. [Speech]

CDA (2003) Goed waterbeleid vergt inbreng vrouwen. [Speech]

CDA (2003) Inleiding Norbert Schmelzerlezing. [Speech]

CDA (2003) Lezing voor Konrad Adenauer Stiftung. [Speech]

CDA (2003) Nachtdetentie, geen recht maar een gunst. [Speech]

CDA (2003) Nieuwspoort-Fortislezing. [Speech]

CDA (2003) PUM krijgt meer armslag. [Speech]

CDA (2003) Reactie bij de ontvangst van het WRR-rapport 'Waarden, normen en de last van het gedrag'. [Speech]

CDA (2003) Rentmeesterschap als perspectief voor land- en tuinbouw. [Speech]

CDA (2003) Speech Schipholdiner. [Speech]

CDA (2003) Speech bij de start van het VNG-programma 'Huiselijk Geweld'. [Speech]

CDA (2003) Speech op VNG-conferentie 'Waarden en normen'. [Speech]

CDA (2003) Speech op de landelijke religieuze bijeenkomst. [Speech]

CDA (2003) Speech over de rol van kinderen in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie en de lidstaten. [Speech]

CDA (2003) Speech ten behoeve van congres 'De handhavende bestuurder'. [Speech]

CDA (2003) Strafvordering 2001 en verder. [Speech]

CDA (2003) Toespraak bij de nationale start van de viering van de bevrijding. [Speech]

CDA (2003) Toespraak bij de presentatie van de begroting Verkeer en Waterstaat 2004. [Speech]

CDA (2003) Toespraak bij de start van de campagne 'Een ramp raakt ons allemaal'. [Speech]

CDA (2003) Toespraak bij het aannemen van het RVZ-advies 'taakherschikking in de gezondheidszorg'. [Speech]

CDA (2003) Toespraak bij het begin van de campagne van het Wereldnatuurfonds voor behoud van de koralen. [Speech]

CDA (2003) Toespraak bij het startschot voor het vernieuwde Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM). [Speech]

CDA (2003) Toespraak op 'Drie-Koningendebat' van Cordaid. [Speech]

CDA (2003) Toespraak op de manifestatie ter gelegenheid van 25 jaar emancipatiebeleid. [Speech]

CDA (2003) Toespraak op opening ambassadeursconferentie. [Speech]

CDA (2003) Toespraak over het CDA-Zeeland over de breuk tussen CDA en PvdA en de formatie met de VVD. [Speech]

CDA (2003) Toespraak over het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking en de toekomst van NCDO. [Speech]

CDA (2003) Toespraak over samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. [Speech]

CDA (2003) Toespraak ter gelegenheid van de uitzending van de 100ste IDEA-reservist. [Speech]

CDA (2003) Toespraak voorzitter op partijcongres CDA. [Speech]

CDA (2003) Van ethische politiek naar modern wereldburgerschap. [Speech]

CDA (2003) Verzelfstandiging IOB serieus bekijken. [Speech]

CDA (2003) Wat Nederland in Kyoto wil bereiken. [Speech]

CDA (2003) Welkomsttoespraak YEPP congres. [Speech]

CDA (2003) Werken aan samenhang. [Speech]

CDA (2003) Wetgeving is een zaak van vorm én visie. [Speech]

CDA (2003) Zero tolerance op z'n Hollands? [Speech]

CDA (2002) Aanvaardingsspeech als nieuwe voorzitter. [Speech]

CDA (2002) Afscheidstoespraak. [Speech]

CDA (2002) Algemene politieke beschouwingen 2002. [Speech]

CDA (2002) Begroting Algemene Zaken. [Speech]

CDA (2002) Betrokken besturen. [Speech]

CDA (2002) Common Values, Joint Resposibility, Shared Commitment. [Speech]

CDA (2002) De oppervlakkigheid voorbij. [Speech]

CDA (2002) Doen wat nodig is. [Speech]

CDA (2002) Duurzame ontwikkeling draagt bij aan collectieve veiligheid. [Speech]

CDA (2002) Globalisering, conflict en armoede. [Speech]

CDA (2002) Hebben de kerken nog wat te zeggen in de samenleving? [Speech]

CDA (2002) Herdenking van de aanslagen in de VS op 11 september 2001. [Speech]

CDA (2002) Het CDA: betrokken en betrouwbaar, voor nu en de toekomst. [Speech]

CDA (2002) Jan Peter Balkenende op congres 'heel de mens'. [Speech]

CDA (2002) Jan Peter Balkenende op de VN-conferentie inzake Duurzame Ontwikkeling. [Speech]

CDA (2002) Speech Agnes van Ardenne bij BBO. [Speech]

CDA (2002) Speech Agnes van Ardenne bij SIB. [Speech]

CDA (2002) Speech Agnes van Ardenne bij opening UNISCA 2002. [Speech]

CDA (2002) Speech bij het 25-jarig bestaan van de CDA-Bestuurdersvereniging. [Speech]

CDA (2002) Speech op Partijraad 2 november 2002. [Speech]

CDA (2002) Spreekpunten Terre des Hommes. [Speech]

CDA (2002) Toespraak Agnes van Ardenne over de aanpak van de schuldencrisis. [Speech]

CDA (2002) Toespraak bij de opening van de fototentoonstelling 'Images from Ground Zero'. [Speech]

CDA (2002) Toespraak bij herdenking overlijden Prins Claus. [Speech]

CDA (2002) Toespraak bij herdenkingsplechtigheid Prins Claus. [Speech]

CDA (2002) Toespraak partijcongres 30-11-2002. [Speech]

CDA (2002) Van e-denken naar e-doen. [Speech]

CDA (2002) Vol vertrouwen verder. [Speech]

CDA (2002) Vrede door ontmoeting van culturen. [Speech]

CPN

CPN (1946) Binnenlandse en buitenlandse situatie. [Speech]

CPN (1946) Over de verkiezingsuitslag. [Speech]

CPN (1946) Verkiezingstoespraak Paul de Groot. [Speech]

CPN (1945) Inleiding door P. de Groot. [Speech]

ChristenUnie

ChristenUnie (2017) Congresspeech Gert-Jan Segers: "We zijn geen neezeggers, maar wel-doeners.'. [Speech]

ChristenUnie (2016) Speech Gert-Jan Segers. [Speech]

ChristenUnie (2015) "Wij willen geen Down-vrije samenleving!". [Speech]

ChristenUnie (2011) De speech van Andre Rouvoet op het congres van 14 mei 2011. [Speech]

ChristenUnie (2011) De speech van Arie Slob uitgesproken op het congres van 14 mei 2011. [Speech]

D66

D66 (2019) Speech Rob Jetten Congres 109. [Speech]

D66 (2019) Verdedig onze waarden vastberaden. Speech Kajsa Ollongren Congres 109. [Speech]

D66 (2018) Afscheidsspeech Alexander Pechtold op Congres 108. [Speech]

D66 (2018) Speech partijvoorzitter Anne-Marie Spierings op het Congres 108. [Speech]

D66 (2018) Toespraak Alexander Pechtold, fractievoorzitter. [Speech]

D66 (2018) Toespraak Said Kaismi, lijsttrekker Rotterdam. [Speech]

D66 (2018) Toespraak Thom de Graaf, fractievoorzitter Eerste Kamer. [Speech]

D66 (2018) Toespraak Kevin Brongers, Jonge Democraten. [Speech]

D66 (2017) Speech van Sophie in't Velt, delegatieleider van het Europees Parlement op het congres 106 in Leeuwarden. [Speech]

D66 (2017) Speech van fractievoorzitter Alexander Pechtold op Congres 106 te Leeuwarden. [Speech]

D66 (2017) speech van Minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Kajsa Ollongren op Congres 106 in Leeuwarden. [Speech]

D66 (2015) Congresspeech Alexander Pechtold. [Speech]

D66 (2015) Toespraak Sophie in't Velt Congres 102. [Speech]

GroenLinks

GroenLinks (2013) Congresspeech Van Ojik: Kiezen om te delen. [Speech]

GroenLinks (2012) Speech voorzitter Heleen Weening congres 30 juni. [Speech]

GroenLinks (2012) Toespraak Jolande Sap op het GroenLinks-congres op 30 juni 2012. [Speech]

KVP

KVP (1958) Openingsrede partijraad door H.W. Doorn. [Speech]

KVP (1957) Congrestoespraak C.P.M. Romme. [Speech]

KVP (1957) Congrestoespraak J.M. Aarden. [Speech]

KVP (1957) De toekomstige welvaart van de wereld. [Speech]

KVP (1957) Openingsrede KVP Congres door C.P.M. Romme. [Speech]

KVP (1957) Toespraak H.W.J. Bosman over welvaart. [Speech]

KVP (1957) Toespraak over Europa. [Speech]

KVP (1955) De betekenis van de verkiezingen 1956. [Speech]

KVP (1955) Toespraak E.H.A. Kraaijvanger over de woningbouw. [Speech]

KVP (1955) Toespraak J.A. Middelhuis. [Speech]

KVP (1953) Toelichting verkiezingsprogramma KVP. [Speech]

KVP (1953) Toespraak Romme over katholieke samenwerking. [Speech]

KVP (1953) Toespraak over Herman Schaepman. [Speech]

KVP (1951) Toelichting regeringsbeleid door C.P.M. Romme. [Speech]

PvdA

PvdA (1959) Het politieke beeld. [Speech]

PvdA (1959) Inleiding resolutie atoompolitiek door G. Ruygers. [Speech]

PvdA (1959) Openingstoestpraak PvdA congres door E.A. Vermeer. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak J.A.W. Burger over het beleid van de Tweede Kamer. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak J.M. den Uyl over de sociaaleconomische paragraaf. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak K. Voskuil over Het Vrije Volk. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak M. van der Goes Naters over werkzaamheden Nederlandse socialisten in Europese instellingen. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak W. Drees over propaganda door de PvdA. [Speech]

PvdA (1959) Toespraak behandeling van het beginselprogramma 1959 door W. Banning. [Speech]

PvdA (1958) Openingsrede kadervergadering Amsterdam door J.A.W. Burger. [Speech]

PvdA (1958) Toespraak J.G. Suurhoff over de politieke situatie. [Speech]

PvdA (1958) Toespraak W. Mensink over een nieuw gemeente- en provinciaal programma. [Speech]

PvdA (1957) Het politieke beeld van Nederland. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding over de buitenlandse politiek. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding over de sociaal-economische politiek. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding program volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding van de resolutie over de onderwijspolitiek. [Speech]

PvdA (1957) Opening zesde tweejaarlijkse congres van de Partij van de Arbeid. [Speech]

PvdA (1957) Verdediging van het beleid van het partijbestuur. [Speech]

PvdA (1956) Toespraak J.M. Willems in de partijraad. [Speech]

PvdA (1955) Congrestoespraak J.M. Willems. [Speech]

PvdA (1955) Inleiding over de sociaal-economische politiek. [Speech]

PvdA (1955) Opening vijfde huishoudelijk congres PvdA door H. Vos. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak A. Vondeling over de Nederlandse landbouw. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak A. de Roos over cultuur. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak J.A.W. Burger over de democratie in Nederland. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak W. Drees over PvdA congres. [Speech]

PvdA (1955) Toespraak internationale vraagstukken door G. Ruygers. [Speech]

PvdA (1953) Een inleiding over de buitenlandse politiek. [Speech]

PvdA (1953) Inleiding resolutie binnenlandse politiek. [Speech]

PvdA (1953) Openingstoespraak congres door K. Vorrink. [Speech]

PvdA (1953) Toespraak H.J. Hofstra over werkloosheid in Nederland. [Speech]

PvdA (1953) Toespraak J. in 't Veld aangaande huisvesting. [Speech]

PvdA (1951) Inleiding over de sociale politiek. [Speech]

PvdA (1951) Middenstandsprogram. [Speech]

PvdA (1951) Toelichting K. Vorrink over rapport militaire verdediging. [Speech]

PvdA (1951) Verantwoording en opdracht - Openingsrede tot het congres van de Partij van de arbeid in de Rivièrahal te Rotterdam op 8 februari 1951. [Speech]

PvdA (1951) Vraagstukken buitenlandse politiek. [Speech]

PvdA (1949) Drees over het regeringsbeleid sinds de bevrijding. [Speech]

PvdA (1949) Het politieke beeld van Nederland. [Speech]

PvdA (1949) Middenstanders en het democratisch-socialisme. [Speech]

PvdA (1949) Openingsrede tweede PvdA congres. [Speech]

PvdA (1949) Toespraak K. Voskuil over Het Vrije Volk. [Speech]

PvdA (1948) S. Tans over het vaststellen van een verkiezingsprogramma. [Speech]

PvdA (1947) Het vraagstuk Indonesië-Linggadjati. [Speech]

PvdA (1947) Opening eerste gewone congres PvdA. [Speech]

PvdA (1946) A.M. Joekes over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) F. Goedhart over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) G. Ruygers over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) J. Harmsen over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) Koos Vorrink over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) P. Lieftinck over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) R. van der Brug over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) W. Schermerhorn over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) Willem Banning over de oprichting van de PvdA. [Speech]

PvdA (1946) Willem Drees over de oprichting van de PvdA. [Speech]

Pvda

Pvda (2015) Speech Diederik Samsom Politieke Ledenraad 14 november 2015. [Speech]

Pvda (2015) Speech Bert Koenders PvdA Midden-Oosten Debat, 28 maart 2015. [Speech]

Pvda (2015) Speech Diederik Samsom Midden Oostendebat Zwolle. [Speech]

Pvda (2015) Toespraak Diederik Samsom, Toekomstfestival Duurzaamheid, 28 februari 2015, Leeuwarden. [Speech]

Pvda (2015) Congrestoespraak Hans Spekman, Utrecht, 18 januari 2015. [Speech]

Pvda (2015) Speech Marleen Barth, PvdA lijsttrekker Eerste Kamer, Utrecht, 18 januari 2015. [Speech]

Pvda (2015) Congrestoespraak Lodewijk Asscher, 17 januari 2015. [Speech]

Pvda (2015) Toespraak Bart van Bruggen op het PvdA-congres, 17 januari 2015. [Speech]

Pvda (2015) Toespraak Lodewijk Asscher, Pvda congres 15 januari 2017. [Speech]

Pvda (2014) Speech Samsom - Progressive Governance Conference 24 april 2014. [Speech]

Pvda (2014) Congrestoespraak Diederik Samsom - 16 februari 2014. [Speech]

Pvda (2014) Congrestoespraak Lodewijk Asscher- 16 februari 2014. [Speech]

Pvda (2014) Congrestoespraak Paul Tang - 16 februari 2014. [Speech]

Pvda (2014) Toespraak Diederik Samsom Politieke Ledenraad 2014. [Speech]

Pvda (2013) Speech Lodewijk Asscher - PvdA-congres, 27 april 2013. [Speech]

Pvda (2013) Toespraak Diederik Samsom - PvdA congres 27 april 2013 Leeuwarden. [Speech]

Pvda (2012) Toespraak Diederik Samsom - Den Uyllezing 10 december 2012. [Speech]

Pvda (2012) Congrestoespraak Diederik Samsom - PvdA-congres, 3 november 2012. [Speech]

Pvda (2012) Congrestoespraak Lodewijk Asscher - PvdA-congres, 3 november 2012. [Speech]

Pvda (2012) Speech Diederik Samsom - Politieke Ledenraad zaterdag 22 september 2012. [Speech]

Pvda (2012) Speech Diederik Samson congres Partij van de Arbeid Utrecht 30 juni 2012. [Speech]

Pvda (2012) Congresspeech Job Cohen, Den Bosch 22 januari 2012. [Speech]

Pvda (2012) Speech Lilianne Ploumen - PvdA congres januari 2012. [Speech]

Pvda (2012) Toespraak Rick Jonker, voorzitter JS. [Speech]

Pvda (2012) Toespraak van SPD-voorzitter Sigmar Gabriel, lid van de Duitse Bondsdag, op het landelijk congres van de Partij van de Arbeid (PvdA) op 21 januari 2012 in Den Bosch ('s-Hertogenbosch). [Speech]

Pvda (2011) Voorbij de meritocratie. [Speech]

Pvda (2011) Openingswoord Job Cohen - Publieke Sector bijeenkomst, Rotterdam 10 oktober 2011. [Speech]

Pvda (2011) Speech Job Cohen. Politieke Ledenraad, 17 september 2011. [Speech]

Pvda (2011) Job Cohen. Congres PvdA te Groningen. 29 januari 2011. [Speech]

Pvda (2011) Ons verhaal. Uitgesproken door Jelle Menges (voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA) op het PvdA-congres op 29 januari 2011. [Speech]

Pvda (2011) Speech Lilianne Ploumen op het PvdA-congres, 29 januari 2011. [Speech]

Pvda (2011) Toespraak Marleen Barth 29 januari 2011. [Speech]

Pvda (2011) Nieuwjaarstoespraak Job Cohen 2 januari 2011. [Speech]

VVD

VVD (1958) Toespraak P.J. Oud ter opening van de algemene vergadering van de VVD. [Speech]

VVD (1955) Toespraak H. van Riel. [Speech]

VVD (1954) Verkiezingstoespraak P.J. Oud. [Speech]

VVD (1949) Openingsrede van mr. P.J. Oud. [Speech]

This list was generated on Mon Sep 21 22:17:48 2020 CEST.