Javascript must be enabled for the correct page display

Blader op Documenttype

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Jaar | Tijdschrift(naam) | No Grouping
Jump to: D66
Number of items: 189.

D66

Visser, Martijn and Sneller, Joost (2022) Handreiking lokale democratie. Vijftien aanwijzingen voor meer democratie en een betere bestuurscultuur in de gemeente. [Rapport]

de Vries, Laura (2022) Kanttekeningen bij de digitale stad. Gelijkheid, democratische controle en digitale autonomie in Nederlandse gemeenten. [Rapport]

Visser, Martijn (2022) Machtsbalans in de Nederlandse democratie. Voorstellen voor een betere politieke cultuur. [Rapport]

van den Eynden, Suzanne (2022) Ruimte voor rechtvaardigheid. Een sociaal-liberale visie op ruimtelijke ordening. [Rapport]

de Vries, Laura (2021) Algorithms and local government: Opportunity for everyone? [Rapport]

Groen, Afke (2021) Europa in de Tweede Kamerverkiezingen: Vijf columns over de #EUolifant. [Rapport]

de Vries, Laura (2020) Algoritmes en lokale overheden: Kansen voor iedereen? [Rapport]

D66 (2020) Nederland beter maken: Door de crisis. Naar een nieuwe toekomst. [Rapport]

D66 (2020) Opstaan tegen racisme. [Rapport]

Boomsma, Daniël and Dekker, Teun and Kamminga, Abele and Masson, Anne-Lotte (2019) Burgerschap: Een sociaal-liberale visie. [Rapport]

Assies, Milan (2019) De toekomst van Europa: Vijf denkers over de EU van morgen. [Rapport]

Hesselmans, Marthe (2019) Kansengelijkheid is toe aan herkansing. [Rapport]

Hesselmans, Marthe (2019) New in Europe: A vision on migration. [Rapport]

Boomsma, Daniël and Beekers, Wouter and van Est, Rinie and van Hees, Martin and van den Hoven, Mariëtte and van Keulen, Ira and Pennings, Guido and Stadtman, Willeke and Teule, Paul and Schippers, Jan and Zwart, Hub (2019) Over medische ethiek gesproken: Bespiegelingen op leven, levenseinde en zorg. [Rapport]

Dallinga, Susanne (2019) Robotisering in goede banen. [Rapport]

D66 (2019) Sociaal-liberale richtingwijzers. [Rapport]

Brummer, Coen (2019) Wat is sociaal-liberalisme? [Rapport]

D66 (2018) Ordening in de dreiging: Beschouwingen over internationale veiligheid en de toekomst van de liberale democratie. [Rapport]

Hesselmans, Marthe (2018) Van nieuwkomer naar Nederlander: Een sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie. [Rapport]

Hesselmans, Marthe (2017) Nieuwe ronde, echte kansen: Een sociaal-liberale visie op de toekomst van werk. [Rapport]

Hollander, Jieskje and van der Leeuw, Inge and van Mil, Frank (2014) Europa: voorwaarde voor vrijheid: Grondslagen van het sociaal-liberale denken over Europese integratie. [Rapport]

D66 (2014) Liberal perspectives on European integration. [Rapport]

Hendriks, Corina and Hesseling, Dennis and Sanders, Mark and van Witteloostuijn, Arjen (2014) Ordening op Orde: Voorbij een discussie over markt en staat. [Rapport]

Verkoulen, Michien and Verlijsdonk, Jan-Willem and de Roon, Robin and Geerts, Bart and Kromkamp, Paut (2013) Zorg van mensen onderling: Een sociaal-liberale visie op een toekomstbestendige langdurige zorg in Nederland. [Rapport]

D66 (2012) Krimp op eigen kracht: Een D66-visie op bevolkingskrimp. [Rapport]

Mous, Anton (2008) Hard/t voor het onderwijs: Een inventarisatie van de uitingen van D66 op het gebied van onderwijs in de periode 1993 -2008. [Rapport]

D66 (2007) Klaar voor de klim: D66 werkt aan 2010. [Rapport]

D66 (2007) Verloren vertrouwen en de weg naar herstel: Een terugblik op twaalf jaar verkiezingsnederlagen. [Rapport]

Dittrich, Boris and in 't Veld, Sophie and van der Laan, Lousewies (2005) De Verenigde Staten van Europa: Pamflet voor een transparante, slagvaardige en toekomstgerichte Europese Unie. [Rapport]

Van der Laan, Lousewies and Tijsma, Philip (2005) Effectieve terreurbestrijding: Pamflet voor Inlichtingen, Innovatie en Internationalisering. [Rapport]

Dittrich, Boris (2005) Op weg naar nieuwe solidariteit - Pamflet voor verandering, vrijheid en verantwoordelijkheid. [Rapport]

D66 (2005) Verzekering van onze toekomst. [Rapport]

van Wijk, Barbara Jolien (2005) Voorkomen van voortijdig schoolverlaten: De noodzaak van differentiatie en decentralisatie. [Rapport]

Verhagen, Martijn (2003) Individualisme en Individualisering: Een onderzoek naar de opvattingen van de leden van D66. [Rapport]

D66 (2003) Na de oorlog - hoe nu verder? [Rapport]

D66 (2003) Staten in de Steigers. [Rapport]

D66 (2003) Verslag van het D66 debat: "De gekozen burgemeester - hoe en wat?". [Rapport]

Docters van Leeuwen, Arthur and Hooghiemstra, Theo and Muller, Erwin and Tielenburg, Carel and de Vries, Christiaan (2002) Toegang in drievoud. [Rapport]

Bredenoord, Annelien (2002) D66 en levensbeschouwing: Een onderzoek onder leden en politici van D66. [Rapport]

D66 (2002) Making a difference: Conference on Corporate Social Responsibility. [Rapport]

D66 (2002) Symposium Amerikaans buitenlands beleid. [Rapport]

De Graaf, Thom and Van Boxtel, Roger and Sorgdrager, Winnie and Schouw, Gerard (2002) Wil de nieuwe overheid nu opstaan! [Rapport]

D66 (2001) Verslag van de Conferentie: 'De effectiviteit van vredesmissies: een balans'. [Rapport]

de Vries, Christiaan (2000) Sociaal-liberale perspectieven: Een publicatieproject van de Tweede-Kamerfractie, de Programmacommissie en het Wetenschappelijk Bureau van D66. [Rapport]

D66 (2000) Verslag van de Conferentie Mensenrechten versus de handelsbetrekkingen met China. [Rapport]

D66 (2000) Verslag van de Conferentie: Humanitarian intervention early warning, early response. [Rapport]

D66 (1999) Verslag van een studiebijeenkomst "Ruimte in Nederland". [Rapport]

D66 (1998) Het werkplan Stichting Wetenschappelijk Bureau 1998. [Rapport]

D66 (1998) Opschudding: - Meer ambitie voor D66 -. [Rapport]

D66 (1997) Biotechnologie in de landbouw. Feiten, meningen en regelgeving. [Rapport]

de Vries, Christiaan (1996) De mythe van de ruimte: Een politiek-culturele benadering van het vraagstuk van de ruimte. [Rapport]

Tellegen, Jan Willem (1995) De Intergouvernementele Conferentie 1996. [Rapport]

D66 (1995) Het werkplan Stichting Wetenschappelijk Bureau ‘95-‘97. [Rapport]

de Valk, Helga (1995) Integreren in Nederland: Een onderzoek naar de gemeentelijke projecten in het kader van integratie van nieuwkomers in Nederland. [Rapport]

D66 (1995) Ruimte voor politiek: Eindrapport partijorganisatie D66. [Rapport]

Varkevisser, Allan (1995) Ruwe teksten basisinkomen cahier SWB. [Rapport]

D66 (1994) Openheid en democratie gewaarborgd: De noodzaak binnen D66 van de kenbaarheid en afstemming van taken en doelstellingen in een op de kiezer gerichte partijorganisatie. [Rapport]

D66 (1993) Nieuwe lijnen: Rapportage onderzoek partij-organisatie. [Rapport]

D66 (1992) Werkplan '92 - '93. [Rapport]

D66 (1991) Het Midden-Oosten na de golfcrisis: Een discussienotitie over het beleid van Nederland en de Twaalf ten aanzien van het Midden-Oosten. [Rapport]

Berends, Ellen and Coert, Joan and Groothuizen, Michel and Löwenhardt, John and de Ruiter, Bob (1991) Wat te doen? Een discussienotitie over het ten aanzien van de Sovjetunie te voeren beleid. [Rapport]

D66 (1990) Drugs: Kiezen tussen kwaden. [Rapport]

Aquina, H.J. and Docters van Leeuwen, A.W.H. and van Gils, M.R. and Glastra van Loon, J.F. and van Hoesel, P.H.M. and van der Hoeven, D.A. and Jeekel, J.F. and Klijnsma, M.H. and Langenberg, P.J. and Lubberdink, H.G. and Scheltema, M. and Vis, J.J. (1989) Ambtenaar en politicus: Twee handen aan het stuur van de samenleving? [Rapport]

de Zwaan, Robbert (1986) De inkomsten van het Wetenschappelijk Bureau van D66: Een onderzoek naar de declaratieregeling voor werkgroepleden van het wetenschappelijk bureau. [Rapport]

Engwirda, Maarten (1984) D'66-prioriteiten voor de toekomst. [Rapport]

van Eijk, P.D. (1984) Defensiesamenwerking en Europese eenwording: Een studie naar de mogelijkheden en effecten van sectorcoöperatie als deel van een integratieproces. [Rapport]

Engwirda, Maarten and Groenman, Louise and Nypels, Erwin (1983) Perspectief '86: een nadere invulling - Het D'66-alternatief voor 1984. [Rapport]

D66 (1982) Democraten '66: Duidelijk blijven. Een fundamenteel manifest van (R)appèl. [Rapport]

Gans, M.P. and Gelderblom, H. and Klaassen, I.T. and Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and Spigt, C. (1981) 100.000 extra woningen: Een bouwplan. [Rapport]

D66 (1981) Geloof en politiek handelen binnen D'66. [Rapport]

Wessel - Tuinstra, E. and Winkel, G. and Matthijssen, P. and Bulten, M. and Bestman, A. and ten Have, P. (1980) Verslag studiedag gehandicaptenbeleid. [Rapport]

Cohen Jehorcon-v.d. Borst, Marieke and Frankfurther, Hans and Gelderblorn-Lankhout, Hanneke and Gruijters, Jo and Pieters, Phlip and Stam- de Nooyer, Thera and Stam, Ruud and Swaab, Els and Swinkels-Jaspers, Nel and Wessel-Tuinstra, Elida (1979) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Rapport]

Halm, Jan (1975) Abortus: een oriënterende beschouwing. [Rapport]

D66 (1974) De haven van Amsterdam. [Rapport]

D66 (1974) Energie op een laag pitje. [Rapport]

D66 (1974) Vervolg-memorandum betreffende de voorstellen van de Tweede Kamerfractie van D'66 tot verbetering van de inspraakprocedure bij de ruimtelijke ordening, gedaan bij de behandeling van de regeringsnota over de openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid (12.006) op 4 februari 1974. [Rapport]

D66 (1973) Europese Veiligheid. [Rapport]

D66 (1973) Interim rapport Economische groei in het licht van de milieuproblematiek. [Rapport]

D66 (1968) Pre-advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht. [Rapport]

van Witteloostuijn, Arjen and Sanders, Mark and Hendriks, Corina (2011) Ordening op orde. Een sociaal-liberale visie op de verhouding mens, markt en overheid. [Rapport]

Bouwers, Marjolein (2003) Het lichaam als wachtwoord. [Rapport]

Hoekema, Jan and Terpstra, Rienk and de Wijk, Rob (2002) Tussen internationale rechtsorde en nationaal belang. [Rapport]

Entzinger, Han (2002) Om Holland staat geen hek. [Rapport]

D66 (1976) Een vrouw is een vrouw. [Rapport]

Schellings, Tamara (2003) Onderwijs: de sleutel tot integratie? [Rapport]

D66 (1996) De stad als culturele werkplaats. [Rapport]

D66 (1973) D'66 en de woningbouw. [Rapport]

Nypels, E. (1975) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Rapport]

Nypels, E. (1976) De omvang van de collectieve voorzieningen. [Rapport]

Marissing, J.G.M. and Martini, A. (1976) De toekomst van de grote stad. [Rapport]

de Lange, J. and van Leeuwen, R. (1976) Een markt voor D66. [Rapport]

D66 (1976) Industriebeleid. [Rapport]

Glastra van Loon, J.F. and Vis, J.J. (1976) Maatschappij-analyse. [Rapport]

van der Does de Willebois, J.L.J.M. (1976) Ondernemingsdemocratie. [Rapport]

Glastra van Loon, J.F. (1976) Ondernemingsgewijze productie en sociaal ondernemerschap. [Rapport]

D66 (1976) Samenhang en samenspel. [Rapport]

Nypels, E. and Veenhuys, H. and Lambers, Ineke (1976) Ter discussie (drie rapporten). [Rapport]

D66 (1976) Veiligheid als maatschappelijke waarde. [Rapport]

D66 (1977) Kunst in de samenleving. [Rapport]

Nypels, Erwin (1977) Pensioen/ woningplan D66. [Rapport]

van Baarsel, P.W. and van Kleffens, P.J.M. (1977) Werkgroepen: samenstelling, werkwijze, aktiviteiten. [Rapport]

van der Hoeven, Erik and Lambers-Hacquebard, Ineke and Engwirda, Maarten (1979) Besparen is vooruitzien. [Rapport]

D66 (1979) Het (bedreigde) boek in de samenleving. [Rapport]

Nypels, E. (1979) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Rapport]

Wessel - Tuinstra, Elida (1979) Standpuntbepaling inzake D'66 abortus. [Rapport]

D66 (1979) Studiedag bestuurlijke reorganisatie. [Rapport]

D66 (1979) Studiedagen Europa. [Rapport]

D66 (1979) Symposium 12.5 jaar D'66: De volgende generatie. [Rapport]

D66 (1979) Van ruilverkaveling naar landinrichting. [Rapport]

Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and van Yperen, P. (1979) Voorontwerp van wet ter beperking van de nadelen van pensioenverlies wegens inflatie. [Rapport]

D66 (1980) Afrika notities. [Rapport]

D66 (1980) Agrarische grondpolitiek een redelijk alternatief. [Rapport]

van Slooten, E.R. (1980) Herzieningsontwerp warenwet en de levensmiddelenwetgeving in Nederland. [Rapport]

D66 (1980) Inspraaknota inzake de problematiek van de Molukkers in Nederland. [Rapport]

D66 (1980) Kernwapens, vrede en veiligheid: vier standpuntbepalingen. [Rapport]

van Altema, Ernst and Baak, Marja and Frankfurther, P. Hans and Cohen Jehoram, Herman and Kemme, Geert-Jan and Manders, Harry and Mertens, Chel and Steeman, Kees (1980) Landelijke en regionale omroep. [Rapport]

D66 (1968) Plan voor plaatselijke radio in Nederland. [Rapport]

D66 (1968) Studiecongres Planning. [Rapport]

D66 (1969) Nota kinderbeschermingstehuizen. [Rapport]

D66 (1969) Nota toekomst beleid inzake gezondheidsbescherming. [Rapport]

D66 (1969) Pre-advies inzake het wetsontwerp van 12 juli 1969 tot herziening van het echtscheidingsrecht. [Rapport]

Sliepen, Armand (1971) "Veronica". [Rapport]

D66 (1973) Plan voor een warmte-isolatie project in Nederland. [Rapport]

D66 (1973) Van oliecrisis op weg naar een optimaal energiebeleid. [Rapport]

D66 (1974) Basisnota sociaal en cultureel welzijnsbeleid. [Rapport]

D66 (1974) Interim nota globale structuurschets gezondheidszorg. [Rapport]

D66 (1974) Naar een effectief milieubeleid. [Rapport]

D66 (1975) Het beleid van zeehavens en het Europees zeehavenbeleid. [Rapport]

D66 (1980) Studiedag gezondheidszorg. [Rapport]

D66 (1980) Studiedag innovatie 24 februari 1979. [Rapport]

D66 (1980) Studiedag tolerantie. [Rapport]

de Jong, Jitske and Lukács, E. and Nypels, E. and Wolffensperger, G.F. (1980) Voorontwerp van een wet op de woningsplitsing. [Rapport]

Wilbers, Wil (1981) Discussienota "pers". [Rapport]

D66 (1981) Heeft de E.G. meer geld nodig? [Rapport]

Looise, Piet and Schaap, Sybe (1981) Naar een nieuw zuivelbeleid in de Europese Gemeenschap. [Rapport]

Buiten, H. and Cosijn, R. and v.d. Veen, H.E. and v.d. Werff, J.W. (1981) Naar meer en beter bos in Nederland. [Rapport]

D66 (1981) Vingerwijzingen voor een informatiebeleid. [Rapport]

D66 (1981) Vrijwilligerswerk in maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg. [Rapport]

Rijkmans, Rolf and Storm, Peter (1981) Zelfstandigheid in redelijke vrijheid: De visie van D'66 op het midden- en kleinbedrijf. [Rapport]

D66 (1982) Verkrotting (2 rapporten). [Rapport]

D66 (1982) S.W.B. beleid. [Rapport]

van der Hoeven, Erik (1982) Gedecentraliseerde energievoorziening. [Rapport]

D66 (1982) Jaarboekje 1982. [Rapport]

D66 (1982) Jeugdrecht terecht! [Rapport]

D66 (1982) Lange termijn milieubeleid. [Rapport]

D66 (1982) Leven en werken in de informatiemaatschappij: Rapport van een studiedag georganiseerd door de werkgroep Informatiebeleid en Automatisering (S.W.B. D'66). [Rapport]

D66 (1982) Hoe werkt de S.W.B. D'66. [Rapport]

Engwirda, Maarten and Dekker, Suzanne and Groenman, Louise and Veldhuizen, Jan (1982) Perspectief '86. [Rapport]

Grootaarts, E.J. and van de Kraats, R. and ter Straver, R. (1982) Politie. [Rapport]

de Leeuw, Nico and Schaap, Siebe (1982) Samenwerkingsvormen in de landbouw: Machineringen en bedrijfsverzorgingsdiensten. [Rapport]

Schaap, Sybe (1983) Bedreigd bestaan: Het landbouwbeleid en de positie van de boer. [Rapport]

Anthonisse, J.M. and van den Berghe, P.M. and de Graaf, Th. C. (1983) Burgemeester tussen kroon en keuze: pleidooi voor en door de gemeenteraad gekozen burgemeester. [Rapport]

Kohnstamm, Jacob and Williams, Shirley (1986) Omnidata: Mozaïek van de informatiemaatschappij. [Rapport]

van der Hoeven, Erik (1987) Beter besluiten over het milieu. [Rapport]

D66 (1987) Individualisering kan heel goed samen. [Rapport]

Nuis, Aad and Versnel, Machteld and de Lange, Jan and van den Berg, Hans Onno (1987) Kunstbeleid: Een plaatsbepaling. [Rapport]

D66 (1987) Studiedag ouderen. [Rapport]

D66 (1987) Studiedag pensioenstelsel. [Rapport]

Wolffensperger, G.J. and Frankfurther, P.H. and van der Meulen, L. (1988) Het triale bestel. [Rapport]

Jonker, Robert Jan and van der Hoeven, Erik (1989) Energiebeleid na het NMP. [Rapport]

Jansen, F.L. (1989) Werk maken is werk willen maken. [Rapport]

Nypels, E. and Ribberink - van Middelkoop, J. (1978) De ambtenaar en zijn trend: Waarin opgenomen een vergelijkend overzicht van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en particuliere werknemers. [Rapport]

Klaasen, Ina and Schalkwijk, Hans and Verwey, Maarten (1978) Een pleidooi voor echte verstedelijking: Rapport van de subgroep Verstedelijkingsnota van de Werkgroep Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. [Rapport]

Glastra van Loon, J.F. and Vis, J.J. (1977) Maatschappij-analyse. [Rapport]

D66 (1977) J. Terlouw over het gehandicapten beleid. [Rapport]

D66 (1988) Naar een inspirerende bestuursstijl. [Rapport]

Oosterbeek, H.M.C. (1977) Congresstuk B2: Raamwerk gemeente programma. [Rapport]

D66 (1980) Informatiemap: Ten behoeve van de politieke scholingskursus van de 9 samenwerkende vrouwenorganisaties. [Rapport]

D66 (1979) Campagne tekstboek: Samengesteld door de werkgroep Europa van de SWB D66. [Rapport]

D66 (1995) Een zorg minder of minder zorg. [Rapport]

Entzinger, Han (2002) Om Holland staat geen hek: Prioriteiten bij immigratie en inburgering. [Rapport]

D66 (2002) Het hoofd koel, maar met de vuist op tafel! [Rapport]

Glastra van Loon, J. (1997) Van ideologie tot politieke verantwoordelijkheid. [Rapport]

van Mil, Frank and Labrie, Arnold and Munis Zepernich, David (2013) Europa & identiteit. [Rapport]

D66 (2009) Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving: En de morele verantwoordelijkheid van de burger. [Rapport]

D66 (2010) Op weg naar een gemenebest van vrije burgers: Een analytische en programmatische voorzet voor democratische en bestuurlijke hervorming. [Rapport]

D66 (1995) Actuele reader basisinkomen. [Rapport]

Schouw, Gerard and de Vries, Christiaan (1998) Investeren in D66: De partij na 6 mei: Over inhoud, organisatie en strategie. [Rapport]

Knip, Aline and Offringa, Nienke and van der Star, Mieke and Versteeg, Jacqueline (2019) Een sociaal-liberale visie op kunst en cultuurbeleid. [Rapport]

D66 (2015) De toekomst van werk: Alles flex? [Rapport]

Moor, Nienke (2002) De opvattingen van D66-ers over het straffen van wetsovertreders: Een beschrijvend onderzoek. [Rapport]

Keane, John (2015) A short history of the future of democracy. [Rapport]

D66 (2018) Democratie van nu. [Rapport]

Bakker, Bert and Botman, Mat and v.d. Hoeven, Erik and v.d. Valk, Loes (1981) Deeltijdarbeid: Van conjuncturele mode naar structurele aanpak ('n voorstudie). [Rapport]

Glastra van Loon, J.F. and Riemen, A. and van Baarsel, M. and van Schilfgaarde, P. and Liesker, R. and Sjenitzer, F. and Dekker, J. (1976) Discussiedag 22 mei 1976. [Rapport]

Boswijk, H.K. and Zwart, C.J. and Soetenhorst, J. and van Schilfgaarde, P. and Weeda, C.J. (1988) Een wereld in verandering. [Rapport]

van Baarsel, Piet and Best, Robert and Fakkel, Rudi and van Hasselt, Frans and Hermans, Jo and van der Hoeven, Erik and Janse, Toon and van der Starre, Walter and van der Valk, Bas and Willemsen, Pieter (1982) Energie voor iedereen: D'66-gedachten over doelmatiger energieverbruik. [Rapport]

Brinkhorst, Laurens Jan and van Eenennaam, Boudewijn and Gruyters, J.O. and Janssen, John and Kempers, Mike and Kool, Constant and Krol, Riet and De Nerée tot Babberich, Frits and van Oorschot, Hein and Oosterbeek, Loebas and Schaper, Herman and van Sitteren, Carel and Sixma, Bertie and Stam, Ruud and ten Thij, Jos and Zeeman, Jan (1978) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Rapport]

D66 (1978) Omroep in de samenleving: Interim nota van de werkgroep kunsten en media. [Rapport]

This list was generated on Tue Feb 6 14:26:58 2024 CET.