Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Document type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Year | Journal (name) | No Grouping
Jump to: CDA
Number of items: 112.

CDA

CDA (2021) Zij aan zij werken aan herstel! [Report]

CDA (2019) Evaluatie verkiezingen 2019 (commissie Krijger). [Report]

Siegmann, Arjen (2019) Het midden - De middenklasse als morele kern van de samenleving. [Report]

Havelaar, Rogier and Dijkman, Pieter Jan (2019) Mens-zijn in de digitale samenleving - Perspectief op technologisch burgerschap. [Report]

Siegmann, Arjen (2019) The Middle - The middle class as the moral core of society. [Report]

Siegmann, Arjen (2019) Onder dak - Bouwstenen voor een toegankelijke woningmarkt voor iedereen. [Report]

Siegmann, Arjen (2018) De baan als basis - Een nieuwe aanpak om langdurige werkloosheid te voorkomen. [Report]

Siegmann, Arjen and Schäfer, Matthias (2018) No Robots - The position of middle-class households in nine European countries. [Report]

Boogaard, Geerten (2018) Woorden én daden - De politieke stijl van CDA-wethouders in het sociaal domein. [Report]

CDA (2017) Op de goede weg. [Report]

Bontenbal, Henri (2016) De energieke gemeente (essay). [Report]

Neuteboom, Maarten (2016) Gezag, vrijheid en burgerschap - De rol van de overheid in onze samenleving. [Report]

Schenderling, Paul (2016) Kiemen van een rechtvaardiger samenleving - De noodzaak van nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk en inkomen. [Report]

Stafleu, Rutger (2016) Zorg van waarde - Achtergrondstudie naar 10 jaar Zorgverzekeringswet. [Report]

Schenderling, Paul (2015) Bloei & groei - Een christendemocratische visie op het verdienvermogen van Nederland. [Report]

Schenderling, Paul (2015) Economic growth serving the good life - A Christian Democratic view of the Netherlands' earning potential. [Report]

Dijkman, Pieter Jan and Fraanje, Rien and Kamps, Maaike and Neuteboom, Maarten (2015) Gemeene gratie - Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen. [Report]

Dijkgraaf, Elbert and Gradus, Raymond and Omtzigt, Pieter and Van Rij, Marnix (2015) Het grote belang van een nieuw belastingplan - Beschouwingen over de hervorming van het belastingstelsel. [Report]

Beusmans, Hubert and Hardjono, Teun (2015) Kruispunt Europa - Een nieuw perspectief op de Europese samenwerking. [Report]

Fraanje, Rien (2015) Lang leve het verschil, weg met de fragmentatie - Een christendemocratisch antwoord op het sociale vraagstuk van deze tijd. [Report]

Dijkman, Pieter Jan and Gradus, Raymond and Schinkelshoek, Jan (2014) CDA ontleed - Over de betekenis van de letters C, D en A. [Report]

Gradus, R.H.J.M. and Vijverberg, L.J.M. (2014) Naar een solide en solidair pensioenstelsel - Bouwstenen voor een hervorming. [Report]

Knops, H.P.A. and Bontenbal, H. (2013) Lessen in duurzaamheid - Handelingsperspectief vanuit een betrokken samenleving. [Report]

Van Leeuwen, Willem (2013) Periscoop - Het CDA en de maatschappelijke onderneming. [Report]

Van Holstein, A.P.C.M. (2012) Balans in logistiek en mobiliteit - Naar infrastructuur die verbindt. [Report]

Neuteboom, M. (2012) Faith in society - Christian Democratic reflections on the place of religion ans world view in the public domain. [Report]

Neuteboom, M. (2012) Geloof in de samenleving - Christendemocratische reflecties op religie en levensbeschouwing in het publieke domein. [Report]

CDA (2012) Kiezen en verbinden - Politieke visie vanuit het radicale midden. [Report]

CDA (2012) Naar een duurzame financiële sector - Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en matigheid. [Report]

CDA (2012) Om eenheid en inhoud: Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2012 (Rapport commissie Rombouts). [Report]

Van Asselt, E.J. and Gradus, R.H.J.M. (2012) Periscoop - De woningmarkt in beweging II. [Report]

Lubbers, Ruud and Boot, Arnoud and Van de Camp, Wim and Gradus, Raymond (2011) De Europese financiële crisis: Hoe herstellen we vertrouwen? [Report]

Van Asselt, E.J. (2011) De ontregelde samenleving. [Report]

Van Asselt, E.J. and Bovenberg, A.L. and Gradus, R.H.J.M. and Klink, A. (2011) Healthcare reforms in an ageing European society with a focus on The Netherlands. [Report]

Van Prooijen, T.O.F. (2011) Mens, waar ben je? - Een verkenning van het christendemocratische mensbeeld. [Report]

Knops, H.P.A. (2011) Op zoek naar de kracht van de samenleving. [Report]

Van Bijsterveld, Sophie and Buijs, Govert and Van Dijk, Jan Jacob and Gradus, Raymons and Van Wijmen, Peter (2011) Waardevast - Over de uitgangspunten van het CDA. [Report]

Ten Hooven, M. and Donner, P.H. and De Gaay Fortman, B. and Cohen, J. (2010) Christenen in de politiek. [Report]

Gradus, R.H.J.M. (2010) Flat but fair - A Proposal for a Socially Conscious Flat Rate Tax. [Report]

Van Velzen, A.W.R. (2010) Ontwikkelen doen we samen - Een christendemocratische visie op ontwikkelingssamenwerking. [Report]

Van der Burg, P. (2010) Toegerust op de arbeidsmarkt. [Report]

CDA (2010) Verder na de klap - Evaluatie en perspectief - Rapport Commissie-Frissen. [Report]

Dannenberg, M.E.J. (2010) Versterken en verbinden - Een christendemocratische visie op het platteland. [Report]

Cuyvers, P.F. (2010) Vertrouwen in ouders - Een christendemocratische visie op gezins- en familiebeleid. [Report]

CDA (2010) Vestigen en vertrouwen - Notitie over een internationaliserende wereld en het Nederlandse vestigingsklimaat. [Report]

CDA (2009) Christendemocraten over de kredietcrisis. [Report]

Van Asselt, E.J. and Buijs, G.J. and Ten Hoven, M. (2009) De bloedsomloop van de samenleving - Een christendemocratische visie op het belang van vertrouwen. [Report]

Knops, H.P.A. and Fraanje, M.J. and Lont, B.C. (2009) De stad terug aan de mensen. [Report]

Gradus, R.H.J.M. (2009) Een sociale vlaktaks - Naar werkbare en begrijpelijke inkomstenbelastingen. [Report]

Gradus, R.H.J.M. and Van Asselt, E.J. (2009) Op weg naar houdbare overheidsfinanciën - Een verkenning van de financiële kaders in de volgende kabinetsperiode. [Report]

CDA (2008) Crossing bridges - Democratization in the Middle East and a Christian Democratic approach. [Report]

CDA (2008) De burger en Europa - Een christendemocratische visie op de waardengemeenschap EU. [Report]

Van Asselt, E.J. (2008) De woningmarkt in beweging - Naar een markt die werkt. [Report]

Uitslag, S. and Dannenberg, M.E.J. and Van Asselt, E.J. (2008) Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Opnieuw gevonden: de ondernemer. [Report]

Van der Burg, P. (2008) Integratie op waarden geschat - Een studie naar remmende en stimulerende krachten. [Report]

CDA (2008) Man, where are you? - An exploration of the Christian Democratic portrayal of mankind. [Report]

Gradus, R.H.J.M. (2008) Naar een toekomstbestendige AWBZ - Een christendemocratische visie op de langdurige zorg. [Report]

CDA (2008) The citizen and Europe - A christian democratic vision for the EU community. [Report]

CDA (2007) As far as the world extends - Ambitions for the Dutch armed forces in a changing international context. [Report]

CDA (2007) Naar een salsa op klompen - Over de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden. [Report]

Van der Burg, P. (2007) Participeren naar vermogen - Een studie naar het voorkomen van armoede. [Report]

Willems, T. and Van Asselt, E.J. (2007) The Scandinavian Model: not as desirable as it seems - Achtergrondstudie bij "Investeren in participeren". [Report]

CDA (2007) Spiegel van de staat - Staatkundige voorwaarden voor een overtuig(en)de politiek. [Report]

CDA (2007) Zo ver de wereld strekt - Ambities voor de Nederlandse krijgsmacht in een veranderende internationale omgeving. [Report]

CDA (2006) Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Gevonden: de ondernemer; de burger en de professional; het gezin. [Report]

CDA (2006) Investeren in participeren. [Report]

Van Prooijen, T.O.F. (2006) Mens, waar ben je? [Report]

Van Popta, K.B. (2006) Vertrouwen in ondernemers. [Report]

Cuyvers, P. and Klink, A. (2005) De Gordiaanse jeugdknoop - Jeugdbeleid met meer gezin en meer gezag. [Report]

Klink, A. and De Ru, H.J. and Burggraaf, J.L. and Spaans, L.A.J. (2005) Investeren in de samenleving - Een verkenning naar de missie en positie van de maatschappelijke onderneming. [Report]

Lensink, S.M. (2005) Keuzes voor duurzaamheid - Energie op de drempel van transitie. [Report]

Kemeling, E. and Baan, M. (2005) Vernieuwen met ambitie - Welvaartsgroei door maatschappelijke innovatie. [Report]

Van der Burg, P. (2004) Afstemmen op het publiek - De maatschappelijke verankering van de publieke omroep. [Report]

Van Asselt, E.J. (2004) De ontbrekende schakel - Leerrechten als verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. [Report]

Knops, H.P.A. and De Vries, L.J. and Correljé, A.F. (2004) Energiekeuze(s) belicht - Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en gassector in Nederland. [Report]

Cuyvers, P. (2004) Pas 65 - Ouderen zijn geen doelgroep maar een doe-groep. [Report]

Becqué, R.F. and Marlet, G. (2004) Schoon en bereikbaar - Houdt de slagaders van de samenleving open en zorg voor een zo schoon en stil mogelijke doorstroming. [Report]

Van Asselt, E.J. (2004) Zekerheid op maat - Van nazorg naar voorzorg in de sociale zekerheid. [Report]

Hoedemaekers, R.H.M.V. (2003) Humane biotechnologie - Een studie naar menswaardige toepassingen van nieuwe biotechnische mogelijkheden. [Report]

CDA (2003) Investeren in de toekomst: Een notitie over de politieke agenda en partijvernieuwing van het CDA. [Report]

Van der Burg, P. and Klink, A. (2003) Investeren in integratie - Reflecties rondom diversiteit en gemeenschappelijkheid. [Report]

Van der Burg, P. and Klink, A. (2003) Investieren in Integration - Politische Gedanken über Diversität und Gemeinsamkeiten. [Report]

Van der Burg, P. and Klink, A. (2003) Investing in Integration - Reflexions on diversity and commonality. [Report]

Eijffinger, S.C.W. and Van Asselt, E.J. (2003) Sociaal en zeker - Over een nieuwe balans in de sociale zekerheid tussen solidariteit en eigen verantwoordelijkheid in het licht van de arbeidsmarkt. [Report]

Van de Gronden, J.W. and Klink, A. (2003) Zorg tussen lidstaat en interne markt - zorgverzekeringen, EG-recht en particulier initiatief. [Report]

CDA (2002) Christian-democratic political observations - Political philosophical remarks on current issues. [Report]

Van Asselt, E.J. (2002) Investeren in solidariteit - De gevolgen van de vergrijzing en de kenniseconomie voor de arbeidsmarkt: een agenderende verkenning. [Report]

Cuyvers, P. and Klink, A. and Van Asselt, E.J. (2002) Modern Life Support Systems - Christian-democratic perspectives on changes in the life course and their consequences for demography, labour markets and genertional relations. [Report]

Cuyvers, P. and Klink, A. (2001) De druk van de ketel - Naar een levensloopstelsel voor duurzame arbeidsdeelname, en tijd en geld voor scholing, zorg en privé. [Report]

Van Asselt, E.J. and Dolsma, G. and Van Vroonhoven-Kok, J.N. (2001) Evenredig en rechtvaardig - Een voorstudie naar een vlakke belasting. [Report]

Van der Kwast, P. (2001) Vertrouwen in talent - Ruimte voor onderwijs met een missie. [Report]

CDA (2000) Herstel van de draagkracht - Beleidsadvies inzake de Belastingherziening 2001. [Report]

CDA (2000) Nieuwe en solide wegen - Budgettair beleid in de volgende kabinetsperioden. [Report]

CDA (2000) Nieuwe regie in de zorg - Een christen-democratische visie op de structuur en financiering van de gezondheidszorg. [Report]

CDA (2000) Partners in duurzaamheid - Een verantwoord groep perspectief op een duurzame samenleving. [Report]

CDA (1998) Nieuwe wegen in aanleg. [Report]

CDA (1997) Campagne voeren doe je samen - Verkiezingen 1998. [Report]

CDA (1997) Confrontatie met de toekomst: Wie niet kiest verliest!! [Report]

CDA (1997) Meer partij met vrouwen. [Report]

CDA (1995) Nieuwe wegen, vaste waarden: Aanzet tot een strategisch beraad binnen het CDA. [Report]

CDA (1994) Herkenbaar en slagvaardig - Voorstellen ter versterking van de organisatie van het CDA. [Report]

CDA (1994) Rapport evaluatiecommissie (Gardeniers). [Report]

CDA (1992) CDA-politici in functie. [Report]

CDA (1991) Politiek dicht bij de mensen: CDA-rapport over de versterking van het politiek functioneren. [Report]

CDA (1990) Publieke gerechtigheid - Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving. [Report]

CDA (1989) Bestuurlijke vernieuwing in de verantwoordelijke samenleving. [Report]

CDA (1983) "Appèl en weerklank". Rapport over overtuiging en organisatie van het CDA. [Report]

CDA (1983) Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij. [Report]

CDA (1978) Rapport grondslag en politiek handelen. [Report]

CDA (1977) Het CDA en zijn organisatie: Van federatie naar fusie. [Report]

CDA (1975) Samen op weg naar een verantwoordelijke maatschappij. [Report]

CDA (1972) Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij: Een politieke strategie voor de zeventiger jaren. [Report]

This list was generated on Sun Oct 24 02:10:55 2021 CEST.