Javascript must be enabled for the correct page display

Browse by Document type

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Year | Journal (name) | No Grouping
Jump to: CDA
Number of items: 150.

CDA

CDA (2022) Betaalbaar wonen voor iedereen. Woonbeleid als sociaal vraagstuk. [Report]

Poortman, André (2022) Een ongekend begin. Technologie en ethiek aan het begin van het leven. [Report]

Adelaar, Gerard (2022) Gezond leven. De zorg voor het lichaam als gemeenschappelijk goed. [Report]

CDA (2022) Leren van corona. Naar een nieuw vertrouwen in samenleving en democratie. [Report]

CDA (2021) Ambitieus christendemocratisch klimaatbeleid - Op weg naar een duurzame en sociale economie. [Report]

Omtzigt, Pieter (2021) Memo Pieter Omtzigt aan de commissie Spies. [Report]

CDA (2021) Perspectief voor boeren - Nieuwe wegen naar een toekomstbestendige agrarische sector. [Report]

CDA (2021) Rapport Taskforce Governance (publieksversie). [Report]

van Zwol, Richard (2021) Recht doen, gezond leven, verschil verbinden. Samen verantwoordelijk zijn voor Nederland. [Report]

CDA (2021) Seeing Europe anew - Young politicians and the future of Europe. [Report]

CDA (2021) Zij aan zij werken aan herstel! [Report]

Siegmann, Arjen (2020) Betrouwbaar belasten - Herstel van vertrouwen in belasting- en toeslagenbeleid. [Report]

Grotenhuis, René (2020) Breed kijken - Vluchten, migratie en sociale samenhang in mondiaal perspectief. [Report]

CDA (2020) Zij aan zijn - Toekomstperspectief voor Nederland in 2030. [Report]

CDA (2019) Evaluatie verkiezingen 2019 (commissie Krijger). [Report]

Siegmann, Arjen (2019) Het midden - De middenklasse als morele kern van de samenleving. [Report]

Havelaar, Rogier and Dijkman, Pieter Jan (2019) Mens-zijn in de digitale samenleving - Perspectief op technologisch burgerschap. [Report]

Siegmann, Arjen (2019) The Middle - The middle class as the moral core of society. [Report]

Siegmann, Arjen (2019) Onder dak - Bouwstenen voor een toegankelijke woningmarkt voor iedereen. [Report]

Siegmann, Arjen (2018) De baan als basis - Een nieuwe aanpak om langdurige werkloosheid te voorkomen. [Report]

Siegmann, Arjen and Schäfer, Matthias (2018) No Robots - The position of middle-class households in nine European countries. [Report]

Boogaard, Geerten (2018) Woorden én daden - De politieke stijl van CDA-wethouders in het sociaal domein. [Report]

CDA (2017) Op de goede weg. [Report]

Bontenbal, Henri (2016) De energieke gemeente (essay). [Report]

Neuteboom, Maarten (2016) Gezag, vrijheid en burgerschap - De rol van de overheid in onze samenleving. [Report]

Schenderling, Paul (2016) Kiemen van een rechtvaardiger samenleving - De noodzaak van nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk en inkomen. [Report]

Stafleu, Rutger (2016) Zorg van waarde - Achtergrondstudie naar 10 jaar Zorgverzekeringswet. [Report]

Schenderling, Paul (2015) Bloei & groei - Een christendemocratische visie op het verdienvermogen van Nederland. [Report]

Schenderling, Paul (2015) Economic growth serving the good life - A Christian Democratic view of the Netherlands' earning potential. [Report]

Dijkman, Pieter Jan and Fraanje, Rien and Kamps, Maaike and Neuteboom, Maarten (2015) Gemeene gratie - Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen. [Report]

Dijkgraaf, Elbert and Gradus, Raymond and Omtzigt, Pieter and Van Rij, Marnix (2015) Het grote belang van een nieuw belastingplan - Beschouwingen over de hervorming van het belastingstelsel. [Report]

Beusmans, Hubert and Hardjono, Teun (2015) Kruispunt Europa - Een nieuw perspectief op de Europese samenwerking. [Report]

Fraanje, Rien (2015) Lang leve het verschil, weg met de fragmentatie - Een christendemocratisch antwoord op het sociale vraagstuk van deze tijd. [Report]

Dijkman, Pieter Jan and Gradus, Raymond and Schinkelshoek, Jan (2014) CDA ontleed - Over de betekenis van de letters C, D en A. [Report]

Gradus, R.H.J.M. and Vijverberg, L.J.M. (2014) Naar een solide en solidair pensioenstelsel - Bouwstenen voor een hervorming. [Report]

Knops, H.P.A. and Bontenbal, H. (2013) Lessen in duurzaamheid - Handelingsperspectief vanuit een betrokken samenleving. [Report]

Van Leeuwen, Willem (2013) Periscoop - Het CDA en de maatschappelijke onderneming. [Report]

Van Holstein, A.P.C.M. (2012) Balans in logistiek en mobiliteit - Naar infrastructuur die verbindt. [Report]

Neuteboom, M. (2012) Faith in society - Christian Democratic reflections on the place of religion ans world view in the public domain. [Report]

Neuteboom, M. (2012) Geloof in de samenleving - Christendemocratische reflecties op religie en levensbeschouwing in het publieke domein. [Report]

CDA (2012) Kiezen en verbinden - Politieke visie vanuit het radicale midden. [Report]

CDA (2012) Naar een duurzame financiële sector - Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en matigheid. [Report]

CDA (2012) Om eenheid en inhoud: Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2012 (Rapport commissie Rombouts). [Report]

Van Asselt, E.J. and Gradus, R.H.J.M. (2012) Periscoop - De woningmarkt in beweging II. [Report]

Lubbers, Ruud and Boot, Arnoud and Van de Camp, Wim and Gradus, Raymond (2011) De Europese financiële crisis: Hoe herstellen we vertrouwen? [Report]

Van Asselt, E.J. (2011) De ontregelde samenleving. [Report]

Van Asselt, E.J. and Bovenberg, A.L. and Gradus, R.H.J.M. and Klink, A. (2011) Healthcare reforms in an ageing European society with a focus on The Netherlands. [Report]

Van Prooijen, T.O.F. (2011) Mens, waar ben je? - Een verkenning van het christendemocratische mensbeeld. [Report]

Knops, H.P.A. (2011) Op zoek naar de kracht van de samenleving. [Report]

Van Bijsterveld, Sophie and Buijs, Govert and Van Dijk, Jan Jacob and Gradus, Raymons and Van Wijmen, Peter (2011) Waardevast - Over de uitgangspunten van het CDA. [Report]

Ten Hooven, M. and Donner, P.H. and De Gaay Fortman, B. and Cohen, J. (2010) Christenen in de politiek. [Report]

Gradus, R.H.J.M. (2010) Flat but fair - A Proposal for a Socially Conscious Flat Rate Tax. [Report]

Van Velzen, A.W.R. (2010) Ontwikkelen doen we samen - Een christendemocratische visie op ontwikkelingssamenwerking. [Report]

Van der Burg, P. (2010) Toegerust op de arbeidsmarkt. [Report]

CDA (2010) Verder na de klap - Evaluatie en perspectief - Rapport Commissie-Frissen. [Report]

Dannenberg, M.E.J. (2010) Versterken en verbinden - Een christendemocratische visie op het platteland. [Report]

Cuyvers, P.F. (2010) Vertrouwen in ouders - Een christendemocratische visie op gezins- en familiebeleid. [Report]

CDA (2010) Vestigen en vertrouwen - Notitie over een internationaliserende wereld en het Nederlandse vestigingsklimaat. [Report]

CDA (2009) Christendemocraten over de kredietcrisis. [Report]

Van Asselt, E.J. and Buijs, G.J. and Ten Hoven, M. (2009) De bloedsomloop van de samenleving - Een christendemocratische visie op het belang van vertrouwen. [Report]

Knops, H.P.A. and Fraanje, M.J. and Lont, B.C. (2009) De stad terug aan de mensen. [Report]

Gradus, R.H.J.M. (2009) Een sociale vlaktaks - Naar werkbare en begrijpelijke inkomstenbelastingen. [Report]

Gradus, R.H.J.M. and Van Asselt, E.J. (2009) Op weg naar houdbare overheidsfinanciën - Een verkenning van de financiële kaders in de volgende kabinetsperiode. [Report]

CDA (2008) Crossing bridges - Democratization in the Middle East and a Christian Democratic approach. [Report]

CDA (2008) De burger en Europa - Een christendemocratische visie op de waardengemeenschap EU. [Report]

Van Asselt, E.J. (2008) De woningmarkt in beweging - Naar een markt die werkt. [Report]

Uitslag, S. and Dannenberg, M.E.J. and Van Asselt, E.J. (2008) Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Opnieuw gevonden: de ondernemer. [Report]

Van der Burg, P. (2008) Integratie op waarden geschat - Een studie naar remmende en stimulerende krachten. [Report]

CDA (2008) Man, where are you? - An exploration of the Christian Democratic portrayal of mankind. [Report]

Gradus, R.H.J.M. (2008) Naar een toekomstbestendige AWBZ - Een christendemocratische visie op de langdurige zorg. [Report]

CDA (2008) The citizen and Europe - A christian democratic vision for the EU community. [Report]

CDA (2007) As far as the world extends - Ambitions for the Dutch armed forces in a changing international context. [Report]

CDA (2007) Naar een salsa op klompen - Over de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden. [Report]

Van der Burg, P. (2007) Participeren naar vermogen - Een studie naar het voorkomen van armoede. [Report]

Willems, T. and Van Asselt, E.J. (2007) The Scandinavian Model: not as desirable as it seems - Achtergrondstudie bij "Investeren in participeren". [Report]

CDA (2007) Spiegel van de staat - Staatkundige voorwaarden voor een overtuig(en)de politiek. [Report]

CDA (2007) Zo ver de wereld strekt - Ambities voor de Nederlandse krijgsmacht in een veranderende internationale omgeving. [Report]

CDA (2006) Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Gevonden: de ondernemer; de burger en de professional; het gezin. [Report]

CDA (2006) Investeren in participeren. [Report]

Van Prooijen, T.O.F. (2006) Mens, waar ben je? [Report]

Van Popta, K.B. (2006) Vertrouwen in ondernemers. [Report]

Cuyvers, P. and Klink, A. (2005) De Gordiaanse jeugdknoop - Jeugdbeleid met meer gezin en meer gezag. [Report]

Klink, A. and De Ru, H.J. and Burggraaf, J.L. and Spaans, L.A.J. (2005) Investeren in de samenleving - Een verkenning naar de missie en positie van de maatschappelijke onderneming. [Report]

Lensink, S.M. (2005) Keuzes voor duurzaamheid - Energie op de drempel van transitie. [Report]

Kemeling, E. and Baan, M. (2005) Vernieuwen met ambitie - Welvaartsgroei door maatschappelijke innovatie. [Report]

Van der Burg, P. (2004) Afstemmen op het publiek - De maatschappelijke verankering van de publieke omroep. [Report]

Van Asselt, E.J. (2004) De ontbrekende schakel - Leerrechten als verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. [Report]

Knops, H.P.A. and De Vries, L.J. and Correljé, A.F. (2004) Energiekeuze(s) belicht - Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en gassector in Nederland. [Report]

Cuyvers, P. (2004) Pas 65 - Ouderen zijn geen doelgroep maar een doe-groep. [Report]

Becqué, R.F. and Marlet, G. (2004) Schoon en bereikbaar - Houdt de slagaders van de samenleving open en zorg voor een zo schoon en stil mogelijke doorstroming. [Report]

Van Asselt, E.J. (2004) Zekerheid op maat - Van nazorg naar voorzorg in de sociale zekerheid. [Report]

Hoedemaekers, R.H.M.V. (2003) Humane biotechnologie - Een studie naar menswaardige toepassingen van nieuwe biotechnische mogelijkheden. [Report]

CDA (2003) Investeren in de toekomst: Een notitie over de politieke agenda en partijvernieuwing van het CDA. [Report]

Van der Burg, P. and Klink, A. (2003) Investeren in integratie - Reflecties rondom diversiteit en gemeenschappelijkheid. [Report]

Van der Burg, P. and Klink, A. (2003) Investieren in Integration - Politische Gedanken über Diversität und Gemeinsamkeiten. [Report]

Van der Burg, P. and Klink, A. (2003) Investing in Integration - Reflexions on diversity and commonality. [Report]

Eijffinger, S.C.W. and Van Asselt, E.J. (2003) Sociaal en zeker - Over een nieuwe balans in de sociale zekerheid tussen solidariteit en eigen verantwoordelijkheid in het licht van de arbeidsmarkt. [Report]

Van de Gronden, J.W. and Klink, A. (2003) Zorg tussen lidstaat en interne markt - zorgverzekeringen, EG-recht en particulier initiatief. [Report]

CDA (2002) Christian-democratic political observations - Political philosophical remarks on current issues. [Report]

Van Asselt, E.J. (2002) Investeren in solidariteit - De gevolgen van de vergrijzing en de kenniseconomie voor de arbeidsmarkt: een agenderende verkenning. [Report]

Cuyvers, P. and Klink, A. and Van Asselt, E.J. (2002) Modern Life Course Support Systems - Christian-democratic perspectives on changes in the life course and their consequences for demography, labour markets and genertional relations. [Report]

Cuyvers, P. and Klink, A. (2001) De druk van de ketel - Naar een levensloopstelsel voor duurzame arbeidsdeelname, en tijd en geld voor scholing, zorg en privé. [Report]

Van Asselt, E.J. and Dolsma, G. and Van Vroonhoven-Kok, J.N. (2001) Evenredig en rechtvaardig - Een voorstudie naar een vlakke belasting. [Report]

Van der Kwast, P. (2001) Vertrouwen in talent - Ruimte voor onderwijs met een missie. [Report]

CDA (2000) Herstel van de draagkracht - Beleidsadvies inzake de Belastingherziening 2001. [Report]

CDA (2000) Nieuwe en solide wegen - Budgettair beleid in de volgende kabinetsperioden. [Report]

CDA (2000) Nieuwe regie in de zorg - Een christen-democratische visie op de structuur en financiering van de gezondheidszorg. [Report]

CDA (2000) Partners in duurzaamheid - Een verantwoord groep perspectief op een duurzame samenleving. [Report]

CDA (1998) Nieuwe wegen in aanleg. [Report]

CDA (1998) Respect. Een christen-democratische visie op ouderenbeleid. [Report]

CDA (1997) Campagne voeren doe je samen - Verkiezingen 1998. [Report]

CDA (1997) Confrontatie met de toekomst: Wie niet kiest verliest!! [Report]

Kastelein, M. and Berg, E.W.M. van den and Bijleveld-Schouten, A.TH.B. and Gerris, J.R.M. and Grool, M.C. and Klop, C.J. and Schoorl, P.M. and Steemers-van Winkoop, H. and Terpstra, G.H. and Verbon, H.A. and Verheij, G. (1997) De verzwegen keuze van Nederland. Naar een christen-democratisch familie- en gezinsbeleid. [Report]

CDA (1997) Meer partij met vrouwen. [Report]

CDA (1995) Nieuwe wegen, vaste waarden: Aanzet tot een strategisch beraad binnen het CDA. [Report]

CDA (1994) Herkenbaar en slagvaardig - Voorstellen ter versterking van de organisatie van het CDA. [Report]

CDA (1994) Rapport evaluatiecommissie (Gardeniers). [Report]

Winter, J.A. and Bosch, F.A.J. van den and Dijk, J.J. van and Gubbels, F.A.A.H. and Iersel, J.P. van and Pronk, B. and Quaedvlieg, W.L.E. and Ridder, W.J. de and Swinderen, R.A. van and Zijderveld, A.C. and Balkenende, J.P. (1993) Europa en maatschappelijke organisaties. [Report]

Wal, C.W. van der and Bennebroek, C.Th.A. and Brinkman, M.E. and Esselink, A.H. and Ewijk, L.A.M. van and Klop, C.J. and Korten, M.P.H. and Land, H. van 't and Leijendekker-van Kaam, H.P.H.M. and Nelissen, N.J.M. and Oldeman, R.A.A. and Tonnaer, F.P.C.L. and Voorde, H.M. van de and Wijmen, P.C.E. van (1993) Schepping en rentmeesterschap. Een christen-democratische visie op de hoofdlijnen van het milieubeleid. [Report]

CDA (1992) CDA-politici in functie. [Report]

Bleumink, E. and Eskes, T.K.A.B. and Have, H.A.M.J. ten and Hemel, J.O. van and Hoekstra, W.P.M. and Houtepen, A.W.J. and Hubben, J.A. and Huibers, A.K. and Laning-Boersema, F.J. and Oomen-Ruijten, R.G.H.C. and Ros, P. and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. and Vate, C. van de (1992) Genen en grenzen. Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de gentechnologie. [Report]

Kooijmans, P.H. and Bot, B.R. and Ditzhuyzen, R.E. van and Kuschpèta, O. and Maris, P.W. and Wiggers, J.W. and Brinkel, Th.B.F.M. and Tindemans, L.C. (1992) Wij zijn het volk. De nationale kwestie in Midden en Oost Europa. [Report]

CDA (1991) Groot-stedelijk besturen. [Report]

CDA (1991) Politiek dicht bij de mensen: CDA-rapport over de versterking van het politiek functioneren. [Report]

Weitenberg, J. and van Dijk, J.J.J. and de Geus, P.B.R. and Hofstede, H. and Kimman, E.J.J.M. and van Muiswinkel, L.F. and Veninga, S. and Wattèl, A and Balkenende, J.P. (1990) Armoede en participatie. [Report]

CDA (1990) Publieke gerechtigheid - Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving. [Report]

CDA (1989) Bestuurlijke vernieuwing in de verantwoordelijke samenleving. [Report]

Zijlstra, J. and Beumer, B. and Boorsma, P.B. and Gerritse, G. and Geus, P.B.R. de and Hirsch Ballin, E.M.H. and Liemt, H.B. van and Mennes, L.B.M. and Meulen, H. van der and Muiswinkel, L.F. and Sickinghe, F.O.J. and Wijffels, H.H.F. and Balkenende, J.P. (1989) Economische groei; een christen-democratische beschouwing. [Report]

Oostlander, A.M. and van Bruggen, J.C. and Frederix, M. and Jansen, G.A.J. and de Jong Ozn., K. and Jongma-Roelants, C.W.M. and van Lieshout, W.C.M. and Postma, A. and van Rijn, P. and Schram, Y. and Verheij, G. and Klink, A. and de Boer, M. (1989) Ruimte voor kwaliteit. [Report]

Haan, H. de and Bos, W.J. and Derkx, Th. and Hordijk, A. and Kruyswijk, A. and Meer, A.J. van der and Mooi, R.J. and Ruller, H. van and Rijck van de Gracht, E.J. de and Strop-von Meijenfeldt, T.L.E. and Brinkel, Th.B.F.M. and Aarts, H.B.J. and Penders, J.J.M. (1989) Zuid Afrika: Mensenrechten en buitenlands beleid. [Report]

CDA (1988) Op het spoor van de verantwoordelijke samenleving. [Report]

Hirsch Ballin, E.M.H. and Haan, P. de and Hessing, R.H. and Jeukens, H.J.M. and Kortmann, S.C.J.J. and Schalken, T.M. and Ruller, H. van and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. and Schroten, E. and Bruijn, G.C. de and Eyden, A.P.J. van der and Gijsbers, A.J. and Groen, C. and Kreutzkamp-Schotel, A. and Wolters, W.G.H. and Klop, C.J. (1988) Zinvol leven: een christen-democratische bijdrage aan de discussie over draagmoederschap, kunstmatige inseminatie, gift en in vitro fertilisatie. [Report]

Dijck, J.J.J. van and Dijk, W.A. van and Geus, P.B.R. de and Iersel, J.P. van and Jonkers, H.L. and Klep, P.H.A. and Melsen, A.G.M. van and Ridder, W.J. de and Schreurs, G.W.M. and Westebeer-Huitink, J. and Wijnbergen, G.C. van and Zijlstra, A. and Balkenende, J.P. (1987) Technologie in een verantwoordelijke samenleving. [Report]

Douben, N.H. and Boorsma, P.B. and van Dijck, J.J.J. and van der Laan, H. and Terpstra, G.H. and Wattèl, A. and Weitenberg, J. and Balkenende, J.P. (1986) Welk uitzicht biedt eenvoud? [Report]

Bot-van Gijzen, T. and Dekker, A. and Gennip, P.A.H.M. van and Jonker, J.M.L. and Mourik, M.J.A. van and Wissen, G.J.M. van and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1986) 1 + 1 = samen. [Report]

CDA (1986) Vrede wegen: alternatieven voor het veiligheidsbeleid beoordeeld. [Report]

Mennes, L.M.B. and Berger, R.L.M. and Bruijne, G.A. de and Dusseldorp, D.B.W.M. van and Haan, F.H. de and Oomen, A.P.J.M. and Soest, J. van and Visser, H. and Zuidhof, W.A. and Balkenende, J.P. (1986) Wereldeconomie en ontwikkeling: een christen-democratische bijdrage aan het denken over ontwikkelingssamenwerking. [Report]

CDA (1983) "Appèl en weerklank". Rapport over overtuiging en organisatie van het CDA. [Report]

CDA (1983) Drugs: het einde? [Report]

Soeteman, A. and Boer, J.J.P. de and Borgman, F. and Kamp, D. van de and Kemp, C. van der and Kwaatsteniet, W. de and Sizoo, W. and Teeuwen, W.J. and Vliet, C. van (1983) Gewetensbezwaren vragen aandacht. [Report]

Jonge, J. de and Alkemade, A.J.M. and Hofman, G.P. and Schans, P. van der and Sneller, R. and Tuijl, A.F.J. van and Voortman, G.H. and Klooster, H.A.J. (1983) Samen verder: een christen-democratische bijdrage tot de gedachtenvorming over de eerste fase van het voortgezet onderwijs. [Report]

CDA (1983) Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij. [Report]

Cnossen, D.E. and Dalen, L.C. van and Fijn van Draad, H.G. and Gooyer, W.J. de and Hendriks, J.P.M. and Leeuwen, J. van and Oosterhuis, G.J. and Rijn, J.J. van and Vries, J. de and Weinetberg, J. and Borstlap, H. (1982) Vernieuwing om behoud. Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de ontwikkeling van de sociale zekerheid. [Report]

CDA (1978) Rapport grondslag en politiek handelen. [Report]

CDA (1977) Het CDA en zijn organisatie: Van federatie naar fusie. [Report]

CDA (1975) Samen op weg naar een verantwoordelijke maatschappij. [Report]

CDA (1972) Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij: Een politieke strategie voor de zeventiger jaren. [Report]

Potappel, Maurits and van de Beeten, Jacob and van Os, Carina (2021) Geloof in de democratische rechtsstaat - Een christendemocratisch verhaal voor de rechtsstaat. [Report]

CDA (2021) Klimaat van het midden - Klimaatverandering als gemeenschappelijke uitdaging. [Report]

Werner, F.J.M. and Gennip-Horsten, Th. van and Hattinga Verschure, J.C.M. and Heukels, L.P. and Kastelein, M. and Lansink, A.G.W.J. and Michels, J.J.M. and Overmars-Spelbrink, M.L. and Post, D. and Stroes, R. and Tuinstra, K. and Verburg, J.H.J. and Klop, C.J. and Wageningen, P.N. van (1987) Zorgvernieuwing door structuurverandering. [Report]

This list was generated on Wed Sep 27 10:32:46 2023 CEST.